måndag 21 december 2015

De helt tomma kyrkorna

Det bråkas om präster som inte vill ha folk i kyrkan och någon förnekar den saken, som skulle bero på en subjektiv och i sak osaklig känsla, dvs en känsla av att vara oönskad. Den känslan kanske dock inte är så subjektiv, kan den tänka som varit präst länge men som nu inser att i min kyrka hade jag aldrig blivit prästvigd nu. Det förhåller sig förstås objektivt så ,när den yttre kallelsen förklaras saknas av kyrkopolitiska skäl. På motsvarande sätt kan det enkelt konstateras att en församling som rakt av förändrar nattvardselementen och skapar osäkerhet om vad det är som bjuds och på vems ord detta bjuds, knappast tycks intresserad av de i sammanhanget skrutinösa. För skrutinösa är väl de som väntar på bärande arguemnt för en förändring och innan dessa levererats står fast vid insedd sanning.

Formulera sakförhållandet som ni vill, men låt oss nu styra på det objektiva. En mängd kyrkor står helt tomma. Vem ville ha det så?

Kollar jag församlingarna i Växjö pastorat på nätet, julstädningen har inneburit att tidningar kastats, ser jag att 4 söndagen i Advent står t ex Ormesberga och Örs kyrkor tomma liksom kyrkan i Lammhult, i Aneboda, i Asa, i Öja, i Kalvsvik, Tävelsås, Vederslöv, i Gårdsby, i Söraby, i Sjösås nya kyrka,  i Drev-Hornaryd, , i Hemmesjö, i Nöbbele och Jät - om jag ser rätt i spalterna. Glömde jag  den tomma Tjureda kyrka? Det måste röra sig om närmre eller över 2000 tomma sittplatser. Nog är det tomt alltid. Objektivt tomt. Detta är den rikstäckande svenska folkkyrkan. Ta fram en kartbok och se den!

Jag slår upp Smålandsposten från den 19 december, denna märkesdag, och hamnar just på sidan 19, där julens gudstjänstutbud presenteras.
På juldagen är det tomt i Ormesberga och Ör, i Öja, i Söraby, i Tjureda, i Drevs gamla kyrka, i Tolgs kyrka, i Drev-Hornaryd kyrka, i Östra Torsås och i Uråsa. Då räknar jag julnattens mässa som juldag. Gör jag inte det, är fler kyrkor tomma från ungefär kl 00.30 på juldagens motgon.

Juldagen är en stor dag i Kyrkans liv, det är väl en objektiv sanning sedd med Kyrkans liv som ansatspunkt.

Jag kanske återkommer till att vår tid är en förfärande martyrtid. Det senaste seklet konkurrerar nog ut urkyrkans och fornkyrkans martyrium när det kommer till kvantitet. Vi gårförbi detta faktum med tystnad just nu. Men den förste martyren Stefanos har en egen och blodröd dag, Annandag Jul. Det är en dag som är ett effektivt motmedel mot all söt sliskighet i juletid. Jag tänker inte bara på glögg, russin, marsipan, om ni trodde det.

Vi störtar för att dra nytta av Annandagen.
Det blir problem i Växjö kommun, Växjö pastorat.
På annandagen står alla  - samtliga - kyrkor tomma med undantag för Växjö domkyrka, där det är högmässa kl 11.
Men?
Jo, utbudet av julens sånger och psalmer erbjuds i Öjaby, Tolg och Tävelsås.
That´s it, folks!
Kanske kan pastorn få med ett ord om Stefanos och blodsvittnen i största allmänhet - men då blir pastors insats närmast av karaktär festförstörande.
Skäll inte på folk. Kyrkan sekulariserar sig inifrån.

Blir det inte bättre Söndagen efter jul, den 27 december?
Svaret är nej. I själva staden används Domkyrkan och Mariakyrkan för högmässa, Högstorps kyrka för önskepsalm, Teleborg för julkantat.
Utanför staden är det söndagsmässa i Öjaby, önskepsalm i Hemmesjö och temagudstjänst i Drev-Hornaryd.
Av 35 kyrkor står 28 tomma denna söndag. Eller har jag missat något? 80%?

Då ber jag att få ställa fram alternativen, det som förlorade mot vinnaren.

Vinnaren först.
Publiktillströmningen avgör. Kundkretsen röstar med fötterna och då måste anpassning till. Kommer inte folk i tillräcklig omfattning måste vi 1. rationalisera och 2. anpassa utbudet efter efterfrågan. Det lilla problemet att ett välavlönat prästerskap ögonskinligen tycks ha mindre att göra än prästerna för 40-50 år sedan, kan vi bortse ifrån.

Vår vän Nils Gårder har förresten beskrivit Svenska kyrkan situation, och detta blir en lämplig övergång till en betraktelse över förloraralternativet.
Nils sa: "Svenska kyrkan är som en ICA-handlare. Kundkretsen betalar troget men hämtar aldrig ut några varor. Det tar tid för ICA-handlaren att då inse att han har ett problem. Pengarna kommer ju in och allt tycks som vanligt.

Förlorarna tänkte att kyrkoåret är en vandring genom tron och för att vi ska få tron och den ska vidmakthållas är det gudstjänst på söndagen som gäller. Kyrkan firar. Församlingen församlas. Om det kommer få eller många så firar Kyrkan likväl. Det är på sitt sätt eget kyrkligt egenintresse - men samtidigt så mycket mer. När det firas, kommer folk förr eller senare att hitta till Kyrkans livskällor. Därför är församlingslivet glokalt, gränslöst, globalt, världsomfattande och samtidigt lokalt, med centrum i sockenkyrkan - som kan vara en kvarterskyrka i en källare om det kniper. Själva idén med gudshuset är att det ska firas gudstjänst i det.

Jag mötte Rune i Sandsjö Södragård. Honom har jag tyckt om så länge jag kan minnas. När vi talade om kyrkolivet i Ormesberga kunde vi sucka ihop. Vad var det för poäng med att strukturrationalisera när konsekvensen blir att det inte firas gudstjänster längre? Vi var båda undrande. Jag försökte trösta Rune med att påpeka att jag reserverat mig i Kyrkomötet. På ett sätt var jag glad att Runes pappa Gustav inte levde. Han gick i kyrkan söndagligen. Vad hade han sagt om dagens gudstjänstlivruin? Vad hade han sagt om präster som skött sina åliggande på detta sätt? Och vad drar dessa präster ihop varje månad? ICA-handlarpräster som ingenting förstår?

Den som talar om en rikstäckande folkkyrka och en demokratisk (där folk inte röstar) i dessa tider kan inte vara riktigt riktig, antar jag. Visa att jag har fel! Ska en präst i närheten åtspörjas med frågan vem som helt konkret bestämt att kyrkan ska stå tom?


32 kommentarer:

 1. Jag kan konstatera att från den 24/12 - 27/12 firas det 6 st mässor i S:t Mikaels katolska kyrka i Växjö. I den Sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan står inte kyrkorna tomma!
  Antony

  SvaraRadera
 2. Om bloggaren gjort sin undersökning bland till exempel Missionsprovinsens gudstjänstrum blir statistiken en annan. Bloggaren försvarar envetet och ridderligt som en Don Quijote folkkyrkomodellen, men varför?

  SvaraRadera
 3. Jag uppfattar det samtidigt som att det finns fler präster än någonsin anställda i Växjö. Vad gör dessa? Har de jullov?
  Petronius

  SvaraRadera
  Svar
  1. Prästerna har kompledighet från alla utbildningar och tjänsteresor de åkt på.

   GG

   Radera
 4. Antony: Det frekventa mässfirandet i St Mikael kan ju bero på att Katolska kyrkan har brist på både präster o kyrkobyggnader o därför inte förmår upprätthålla regelbundet mässfirande på så många platser. Medlemmarna på många orter är hänvisade till milsvida resor och/eller andra kyrkor om de vill fira gudstjänst - mässa ofta blir det då inte tal om, särskilt som man vid konvertering väljer bort mässa i alla protestantiska sammanhang. Om Sv k inte är rikstäckande - vad ska man då säga om Katolska kyrkan?? Detta är Kyrkans reträtt, inte Svenska kyrkans. Annars kunde väl något annat sammanhang hyra de tomma kyrkorna, eller om de inte fick, ordna husmöten på de nämnda orterna. Sluta låta som om allt blir bra bara man konverterar. Verkligheten ser inte ut så. Kanske just där du befinner dig möjligheten, det lämnar jag osagt.

  SvaraRadera
 5. Evangelium enligt Galenskaparna: https://www.facebook.com/galenskaparnaaftershave/videos/10153326011137602/
  Där evangelium till frälsning för kunnas, söker sig den som har behov till platser " däe det finns något att få". Ex St Ansgars, Missionsprovinsen, hillsong, Sthlm, Klara kyrka Sthlm, m. fl. Oavsett sammanhang. Prästänka.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för Galenskaparnas julvisa!

   En bra påminnelse i humorns form om varför vi firar jul.


   Argus

   Radera
 6. Det här med att Svenska Kyrkan ska vara rikstäckande, vad betyder det?
  Att det ska firas gudstjänst varje söndag i varje församling?
  Duå skulle man ju kunna skruva strukturförändringen ett varv till och likt polisen ha en enda församling i hela landet.
  Gudstjänst söndagligen i Uppsala domkyrka?
  Då blir lagen uppfylld och billigt blir det också.
  Vem skulle protestera?
  Är församlingsråden av idag upprörda över att det inte firas gudstjänster i sockenkyrkan, eller är de upprörda över att det inte finns pengar till underhåll av densammma?

  Strukturreformen har ju gjort församlingarna så engagerade i sin egen organisation att de glömt gudstjänstfirarna. Titta bara på Göteborg där kyrkomötet ombads detaljöverstyra.

  Apropå landsbygden så hörde jag i Robins på SVT1 för någon vecka sedan att ett flygplan på väg mellan Stockholm och Ronneby tvingats vända i den hårda vinden. När planet landade i Stockholm var passagerarna lättade för att de sluppit landa i Ronneby. (Sagt av mig som känns igen väl av personalen på Contans flygcafé på nämnda ort. De garvar t.o.m. om jag beställer in "det gamla vanliga".)

  SvaraRadera
 7. Nej, bäste bloggare, försök inte!

  -Kommentaren ovan är förrädisk, då dess utgångspunkt är förvrängd och bortser ifrån vad det "bråkas om".
  Dess slutsats är därför också helt irrelevant och har inget med den bevisligen existerande heltäckande folkkyrkan att göra (i vilken bloggaren har en ledande ställning)

  Den korrekta utgångspunkten, som skulle beläggas av den, eller dem, som drog upp den, var det påstådda uttalandet av en präst. att han eller hon hellre ser tomma kyrkor än upplåter kyrkorna till kristna gudstjänster.
  Vem, var, när, hur, undrade jag givetvis och tillade att den präst, som kläcker ur sig något dylikt, är ett fall för DK-granskning. Det påstådda uttalandet är allvarligt och skadar förstås kyrkans trovärdighet.

  Trots flera uppmaningar till vederbörande bloggkommentatorer att belägga uppgiften, finns inga fakta på bordet.
  I stället för att helhjärtat stödja mitt krav på intellektuell hederlighet, dvs att belägga påståendet, excellerar bloggaren, teologie doktorn och docenten med såväl egenpresenterade intellektuella resurser som dokumenterade sådana, i utläggningar om tomma kyrkor på landsbygden och med den häpnadsväckande slutsatsen, att den som beskriver Svenska kyrkan som rikstäckande och demokratisk i dessa tider ej kan vara riktigt klok.

  -Vad för allt smör i det i dessa dagar mörka Småland har slikt utfall med sakfrågan att göra?
  Och, än värre, skall en präst som gjort anmärkningsvärda uttalanden och förespråkat tomma kyrkor komma undan nödvändig DK-granskning? Inga namn, inga fakta på bordet, ingen reaktion!!!
  Jag häpnar över bloggtexten.

  Har docenten möjligen vaknat på fel sida i dag? Allt blev ju så totalt fel i hans text.


  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dag har gått igenom vilka kyrkor som står tomma i Växjö pastorat under årets julhelg. Det kunde vara intressant att som ytterligare underlag för bedömning, få reda på prästernas arbetsscheman under samma helg. Enl. Bengt Olof beror det ju inte på prästerna att kyrkor står tomma. Det påståendet håller knappast om inte prästerna gör ordentliga arbetsinsatser under dessa helgdagar.

   Radera
  2. Inte ens de stora helgerna är kyrksprängare längre.

   Argus

   Radera
  3. Hur långt får det vara till närmaste gudstjänst och hur ofta vilka kriterier gäller för att svenskakyrkan ska kunna kalla sig rikstäckande? Bod hur många mil?

   Radera
 8. BOD,

  Du som har så små krav att Du anser alla SVeK´s mässor för kristna , ett SveK som gärna vill upplåta sina kyrkor till garanterat icke kristna sammanslutningar som exempelsevis muslimer.

  Hur kan Du med att låtsas att Du inte fått exempel på präster -eller är det politikerna vi skall anklaga? Sådana som förvägrar exempelsevis missionsprovinsen att hyra tomma kyrkor. Menar Du att deras mässor skulle vara okristna eller menar Du att de som påvisar detta enkla fatum att SVeK direkt förvägrar missionsprovinsen tillträde till "deras" kyrkor och dessutom avkragar de präster som inte kan inse att det går emot deras vigningslöften att helt enligt SVK´s ännu formellt gällande ordning hålla en mässa.

  Alltså är det ett exempel och Du borde hellre koncentrera Dig på att ta till dig fakta istället för att låtsas att du inga fått.

  Lägg av politrukfasonerna ett tag och agera som en hederlig kristen och börja se felen och orsakerna till dem där de ligger och bedriv inga skenfäktningar som bara skall visa den store och betydelsefulle BOD:n som för tillfället inte sitter i kyrkomötet men som alltså efter vad vi kan läsa mellan raderna borde göra det då han skulle passa bättre där än bloggaren?

  Ja, SVeK skulle nog bli glada, ytterligare än jasägare är ju trevligare än en kunnig nejsägare som är fräck nog att påminna kyrkomötena om vad deras uppgift är och till vilken tro och lära SVeK visserligen lögnaktigt om man ser till praxis men ändock lovat att bevara och försvara.

  Det är inte allmänt PK-tjafs utan kriterierna för en kyrka som menar sig vara dels:

  Kristi Kyrka på Jorden

  Helig ,Allmännelig och Apostolisk

  Evangelisk och Luthersk

  En Luther idag skulle inte precis välkomnas, knappast någon apostel och Jesus själv skulle antagligen få höra att de "förbättrat" hans lära och dessutom rättat till vad apostlarna missförstått.

  Däremot skulle en dr ECK med visshet välkomnas så katolik han än vore ty det är Dr Ecks lära och metoder Du och dina gelikar hävdar.

  //HH

  SvaraRadera
 9. Tidigare tänkte och sade jag att vi här uppe i Dalarna har så glest mellan kyrkorna att det knappast kan bli rimligt att inte fira gudstjänst i stort sett söndagligen i dem alla, med undantag för vissa nästan helt avfolkade platser. Men är vi "en församling" med tre kyrkor utspridda på våra 14 kvmil (alltså som halva Blekinge fast med 10000 inv), och igår hade vi som vanligt numer bara 2 gtj. En kyrka var alltså stängd. Men utom betjäningen var det nog bara sammanlagt 3 "tillhöriga" - en under 85. I den ena kyrkan, där vi framåt graduale hade blivit något 20-tal fanns vid predikans början ingen utom kyrkvärden som kunde svenska i bänkarna (predikade alltså bara på engelska). De flesta som kom för 10 år sedan - de var inte många då heller - är nu begravna. Men kanske är det nu som känslo- och stämningskristendomen kollapsar totalt: De som vill komma för nostalgi och stämning hittar inte vad de söker. Och på kyrkkaffet kan man prata om de konstiga svenskarna som inte går i kyrkan och säger att de inte tror på Gud, när man frågar dem. Så när asylboendena (förhoppningsvis) kan stängas om några år, så är det kanske dags att konstatera att vi misslyckats, med 3 kyrkor stängda minst 50 söndagar om året? Fast det är klart, så länge det finns pengar finns det anställda, ock de kommer att säga "Vi har en viktig uppgift!" Kyrkkaffe t.ex. Det kan nog faktiskt locka fler om man inte måste ha en hel timmes gudstjänst före!

  SvaraRadera
 10. Bästa kritikerkommentatorer,

  -Stanna upp ett ögonblick över HH:s text: lägg av med politrukfasonerna, agera som en hederlig kristen, Svenska kyrkans lära lögnaktigt lova att bevara, jag och mina gelikar, osv, osv.

  Allt detta bara för att jag än en gång efterlyst belägg för tidigare påstående om att en präst föredrar tomma kyrkor framför kristna gudstjänster. Intressant är att +Göran som åberopats som sagesman ännu inte har kunnat belägga uppgiften. Han återkommer ovan i spalten men är helt sonika knäpptyst om saken.
  Alltså igen: vilken kyrka skulle hellre stå tom än upplåtas för kristna kyrkor, och vilken präst i Svenska kyrkan har uttalat detta?

  Bedriver HH saklig debatt?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, nog är den sakligare än hr Dikes i alla fall. Fast det säger ju nu inte så mycket ...

   den Lea

   Radera
  2. Du har fortfarande missat huvudpunkten.
   OM någon präst eller förtroendevald skullle uttrycka sig så klandervärt, vart vänder man sig för att anmäla den förtroendevalde?

   Sedan kan man ju alltid använda sig av negativ bevisning också.
   Visa upp dokumentation (gärna i form av kyrkorådsprotokoll) på att Mpr får hyra gudstjänstlokal av SvK, så ska jag sluta att antyda att motsatsen kan ha hänt.

   Och glöm det där om att KO skulle förhindra uthyrning till vem f-n som helst. Om kyrkorådet skulle hyra ut kyrkan tull satanister så finns det fortfarande inga formella möjligheter att klandra de förtroendevalda förrän nomineringsmötet före nästa val.

   Radera
  3. Jag har inte uttalat mig generellt om att att ansvariga i församlingar nekar Missionsprovinsen att hyra in sig i kyrkor. Jag har redogjort för ett fall jag har erfarenhet av – när det blev känt att Föreningen S:t Sigfrids vänner tänkte hyra ut sin kyrka till S:t Stefanus koinonia i Stockholm, så försökte Hägerstens församling få beslutet upphävt.

   Radera
 11. Blir djupt bedrövad av att läsa hur det står till i de trakter där jag är både född, döpt, konfirmerad och prästvigd. Att BOD i vanlig ordning inte förstår ett smack förvånar mig inte längre utan orsakar närmast en uttråkad gäspning. Särskilt som han aldrig svarar när någon gitter bemöta honom. I det sammanhanget bör jag kanske påpeka att jag aldrig tillhört någon doakör eftersom jag för det mesta sjunger solo. Dock slipper jag det i Ösmo församling där vi firar högmässa både på annandagen och på söndagen efter jul. Det enda jag saknar här är en julnattsmässa, men det beror på att traditionen med julotta fortfarande är så stark att vi har två stycken (den andra i annexkyrkan på Torö ute skärgården). Men man kan inte få allt, även om Ösmo-Torö är en levande och växande församling med alltfler söndagliga mässfirare i olika åldrar. Därför har jag svårt att känna igen mig i det mörker som tycks råda på många håll. Det påminner mig något om vad jag nyss läste i en bok om den habsburgska dubbelmonarkins sista år där en politiker tydligen hade fått självironins gåva. Han sa något år innan första världskrigets utbrott följande om rikets läge: "Situationen är hopplös, men inte allvarlig."

  SvaraRadera
 12. Men svara då på frågan vem prästen är och vilken kyrka som avses!!!

  -Hittills har ingen av mina kritiker i ovannämnda sak berört sakfrågan: att med namn och kyrka belägga tidigare påstående, att en präst hellre önskar tomma kyrkor än att disponera dem för kristna gudstjänster.
  Detta, mina herrar kritiker, som försöker komma undan med oväsentliga kommentarer, gäller saken. Inget annat!

  Om uppgiften stämmer anser jag prästens handlande oförsvarligt. Det gör ju ni kritiker också. Alltså fram då med namnet och vilken kyrka som prästen inte ville skulle stå tom!

  Om frågan ej besvaras, måste jag utgå ifrån att uppgiften är tagen i luften. Det är också allvarligt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 13. BOD,
  Du fortsätter dina sken-och pennfäktningar istället för att ta till Dig vad som är problemet. Agerar lika tjafsigt dsom tidigare när Du efterfrågade missionsprovinsens medlemsantal och du fortsatte tjafsa om dina metoder.

  En fråga som Du f.ö inte hade något som utomstående med att göra. Nu låtsas Du att du inte fått exempel på namn och kyrka ... Även om det skulle varit sant vilket det knappast är så vänd ett ögonblick på frågan och ställ dig hellre frågan- har du minsta anledning att ifrågasätta påståendet när Du knappast kan vara omedveten om tongångarna och om en biskop som "provtänkte" och ville täcka över de kristna symbolerna ich märka ut riktningen till Mecka för att kunna låta "Kyrkan" fungera som moske.

  Detta samtidigt som alltså missionsprovinsen på alla sätt förhindras när de erbjudit sig att hyra eller ta över ansvaret för kyrkor som annars inte används.

  Det räcker inte då ens med att förhindra att missionsprovinsen får hålla mässor enligt ännu gållande ordning. Pensionerade präster som velat hjälpa dem att hålla sådana mässor avkragas med det högst tvivelaktia påståendet att detta skulle vara emot deras vigningslöften.

  Jag är här "snäll" och skriver "tvivelaktigt". Faktum är att man nog måste ägna sig åt vad som normalt kallas brännvinsadvokatyr för att kunna hävda en sådan sak. Detta då samtidigt med biskopar som helt och hållet förnekar den kristna tron och villigt upplåter "sina" kyrkor åt muslimer och propagerar för att täcka över och dölja det kristna innehållet och i sina "predikningar" lär vad som möjligen kan ses som allmän "snällism" men inget har med kristen tro och lära att göra.

  Inte långt från där jag nu bor har den lokala kyrkan skaffat sig nya lokaler för sin verksamhet. Det är de glada för - åtskilliga kvadratmetrar till en verkligen inte försumbar hyra . Kyrkan själv står däremot om inte tom så dock ganska ödslig med just ingen aktivitet alls ty knappt ens de anställda besöker denna när de är "lediga".

  De har ju gjort så mycket gott under veckan. Agerat insamlingar, hållit konferenser, uttalat sig politiskt osv,osv. När söndagen kommer ja inte är det gudstjänsten som drar-

  Men som skrivet. Vill man inte ta till sig fakta s¨å står naturligtvis allt bara bra till . Kanske SVeK behöver fler "förtroendevalda?". Den ökade politiseringen visar ju hur kyrkan vitaliseras och kyrkbänkarna fylls.

  Skulle det nu inte vara så att kyrkan vitaliseras och kyrkbänkarna fylls kanske det istället är dags att fundera över varför det är så och då kanske det kan vara ide' att påminna sig några visdomsord.

  T ex att inte sätta bocken som trädgårdsmästare och även att erinra sig sanningen i ordspråket:

  Med åren kommer vishet, men då också erinra sig fortsättningen på ordspråket, det viktiga, Om förutsättningen finns.

  Det räcker alltså inte att vara gammal! Forutsättningen för visdom måste också finnas . Jag ser inga spår av sådan i dina kommentarer- bara undanflykter , avståndstagande och dimridåer för att slippa se och ta itu med de verkliga problemen.

  Em kyrka som förstörs inifrån och utifrån pga klåfingriga "förtroendevalda" och deras PK-ideer där man vald och utsett biskopar t ex efter deras anpasslighet och efter hur PK de bedömts vara och dessutom medvetet sett till att förhindra alla som kan befaras vara apologeter att överhuvudtaget få tillträde till denna "Öppna, välkomnande folkkyrka" du talar så varmt om och för men som idag inte skulle acceptera en DS , ingen Giertz , ingen Danell alls ingen Luther osv,osv men däremot alla typer av heretiker

  //HH

  SvaraRadera
 14. Omtuggandets och förnekelsens företrädare har presenterat sig igen!

  -Den som tror att HH håller sig till sakfrågan, har fel. Denne signatur, som förutom att alltid dölja sig bakom anonymitetens täckmantel, fortsätter alltid lika ohejdat att ösa galla över Svenska kyrkan och per automatik bedriva advokatyr för präster, som avkragas för att de brutit mot exempelvis sina vigningslöften, som nu två präster i Göteborgs stift. De hävdar att missionsprovinsen är en del av Svenska kyrkan, vilket den ju inte är - som domkapitlet där också konstaterade - och att de därför inte har gjort något fel.
  -Nej, det har de inte ropar HH med andra ord och dundrar som en sakligt tom tunna mot beslutet. Inte heller vill han förstås bidra till att (o)sanningen kommer i dagen rörande tidigare påstående, att en präst har uttalat sig för tomma kyrkor hellre än att upplåta dem till kristna gudstjänster.

  HH:s ständiga idisslande om vår kyrkas uselhet kan lämnas därhän, men varför tiger +Göran, som uppmanats belägga vad han skrivit?
  Är det alltså ingen sanning att en sådan präst existerar? Ja, det verkar vara så.
  Och då anser jag att den som har börjat sprida påståendet skall be om ursäkt. Och de andra som har spritt påståendet vidare.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD,
   HH (som för övrigt inte är anonym för den som är läskunnig) för en saklig debatt. Att du inte förmår se det förvånar dock inte. Om du hade de utförsgåvor som krävs för att öva upp förmågan till saklig debatt hade du kunnat gå i lära hos HH. Nu tjänar det nog ingenting till.

   Ditt tjatande om belägg innebär för övrigt inget annat än att du beskyller människor (i det här fallet +Göran) för att ljuga. Det är faktiskt mycket grovt gjort. Gör man det ska man ha mycket torrt på fötterna, annars ska man hålla tyst. Och är det någon som ska be om ursäkt i den här frågan är det definitivt du. Dina vettlösa utfall börjar bli groteska.

   För egen del vet jag att man vid en kyrkodag anordnad av Lutherstiftelsen (som har visst samröre med Mpr) nekats att ha en kort andakt i en av Svenska kyrkans kyrkor. Man fick gärna titta runt i kyrkan men absolut inte ha någon andakt. Så behandlas kristna människor av präster i Svenska kyrkan.

   Radera
  2. Nu tror jag att jag fattar varför BOD anser inte fått svar (i form av Hägerstens församling) med exempel på att en kyrka inte hyrts ut för kristen gudstjänst.
   BOD anser földakligen inte att Mpr ordar kristna gudstjänster, det är min enda rimliga logiska slutsats.

   På frågan om vart man anmäler en förtroendevald är han fortfarande svaret skyldig.

   Radera
 15. Elsiabeth och Peter T,

  -Jaså den förstnämnda anser att HH bedriver en saklig debatt! Är det sakligt att klistra det ena tillmätet efter det andra på en meddebattör, bara därför att denne har en annan åsikt och tydligt markerar den. Någon beskyllning mot +Göran för att ljuga har inte kommit från mig. Det är ju denne som vägar säga B, när han har sagt A, dvs berätta vem prästen är som hävdat det som +Göran påstår att han sagt.

  Vad gäller Peter T meddelas igen, att +Göran INTE har upplyst oss vilken präst som han avsåg och vilken församlingen är. Det är Peter som meddelar det sistnämnda. Sedan behöver tydligen Peter T informeras om att missionsprovinsen INTE är en del av Svenska kyrkan, vilket åtminstone en av de två präster i Göteborgs stift som blev utesluten, försökte göra gällande.

  Slutligen upplyses Peter T om att förtroendevalda INTE står under domkapitlens tillsyn!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. F D Alphadeltagaren26 december 2015 kl. 18:09

   Under vems tillsyn står de då?

   Radera
  2. Det kan ju tyckas märkligt att förtoendevalda med stor formell makt som arbetsgivare till kyrkoherdar inte kan ställas till svars, men detta är desto värre sant.

   +Göran refererade till att Föreningen S:t Sigrids vänner fått påstötningar från Hägernäs församling om olämplighet att hyra ut kyrkan. Om församlingens budbärare var präst, anställd eller förtroendevald framgick inte. Det är i sammanhanget ointressant då det påvisades en ovilja från en SvK-församling att en tom kyrka skulle användas för gudstjänster av ett annat kristet samfund. Jag är fortsatt förvånad över att BOD inte verkar tycka att Mpr är ett kristet samfund. (Fast BOD upphör väl aldrig att förvåna?)

   Radera
 16. Alphadeltagaren och Peter T,

  Lagens tillsyn, dvs den lag som stiftas av riksdagen.
  Peter T görs uppmärksam på att jag inte har hävdat att provinsen ej är ett kristet samfund; jag har erinrat om att den ej är en del av Svenska kyrkan.

  Brukar exempelvis pingströrelsen, Frälsningsarmén eller andra frikyrkosamfund nyttja Svenska kyrkans kyrkor för sina egna gudstjänster?

  Sedan, Peter T, får Du vara hur förvånad Du vill över att jag lämnar sakupplysningar om exempelvis vår folkkyrkas flera decennier gamla anammande av kvinnopräster, självklara demokratiska val, som förankrar det folkliga inflytandet i kyrkan, etc, etc.

  Jag skulle bli glad om även Du åtminstone så småningom i Din kammare eller under ett gudstjänstbesök i en folkkyrkobyggnad kommer fram till att kvinnor är utmärkta präster, vilka klart, tydligt och intresseväckande förmår förmedla Guds budskap med Jesus i centrum.

  Att Du således också förstår, att Svenska kyrkans nämnda beslut är oåterkalleligt och att vi alla kan och bör - Du, bloggaren, undertecknad och alla andra - dra våra strån till kyrkostacken för att gemensamt arbeta för att göra kyrkan starkare i vårt sekulariserade land.

  En fantastisk uppgift, inte sant? Att vara med aktivt i gemenskapen i stället för att stå vid sidan om, tjura och utgjuta sig över vår gemensamma, historiska och över hela landet existerande kyrka, som ju - vilket Du vet - kallades "Fädernas . . ." i den tyvärr okulturellt och obegripligt utmönstrade psalmen av ett kyrkomöte en gång. En fantastisk kyrka att få ge sina tjänster!

  Varmt välkommen Du också Peter!


  BENGT OLOF DIK

  SvaraRadera
  Svar
  1. F D Alphadeltagaren27 december 2015 kl. 17:52

   Fast det gör vi ju alla i det här landet. Det räcker nog inte som kvalitetsgranskning i det här sammanhanget.

   Radera
  2. Frågeställningen var just villigheten att hyra ut kyrkor till andra kristna samfund, t.ex. ortodoxa eller koptiska kyrkor. Att inte alla kristna samfund är intresserade är tråkigt, men varför saknas villigheten att hyra ut till andra kristna när många församlingar ordnar qi-gong?

   Sedan får jag utan att komma med förutfattade meningar bara be om några exempel på var man kan finna "att kvinnor är utmärkta präster, vilka klart, tydligt och intresseväckande får förmedla Guds budskap med Jesus Kristus i centrum."

   Kanske bara ett exempel?

   Jag har inget principiellt emot präster oavsett kön, men har tyvärr dåliga erfarenheter på senare tid av SvK-prästers förmåga att predika evangelium rent och klart.
   Frikyrkopastorer, både manliga och kvinnliga sådana, har oftast en mycket mer Jesuscentrerad förkunnelse.

   Radera
 17. Peter T,

  - Sådana exempel har jag hört många av: från predikstolar, i radio- och TV-gudstjänster, vid korta samlingar, var Du vill.

  Glöm sedan inte, som jag brukar påminna om, att den gudstjänstfirande församlingen i Svenska kyrkan alltid, överallt, gemensamt bekänner sin tro på "Gud fader allsmäktig . . .", något som flera kommentatorer på denna spalt tycks bortse ifrån, när de ondgör sig över Svenska kyrkans påstådda uselhet och brist på tro.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu var det väl ingen som ifrågasatt att trosbekännelse läses i kyrkan i enlighet med handboken?

   Men konkretiseringen (Stund, ställe, styrka, slag) av ett exempel gick tydligen inte och då tar de svepande generaliseringarna vid.
   Att be andra konkretisera är tydligen enklare än att göra det själv, eller hur?

   Att det sedan finns f.d. manliga biskopar som inte direkt predikar evangelium rent och klart har väl Bengan W gett ett tydligt exempel på när +Martin går i polemik på SvD.

   Radera