lördag 5 december 2015

Inkompetens

Dom kan helt enkelt inte bättre, det är den enkla sanningen. Och genom denna sin inkompetens vidtar de åtgärder som får systemen att falla samman. De är inte särskilt ondskefulla eller illvilliga. De gör så gott de kan, och den saken hanteras enkelt i det vardagliga. Det finns oftast någon som ser till att det fungerar ändå. Det är under påfrestningar som det blir haveri och katastrof.

Jag ska kanske tjata om vad jag sagt efter varje övning som handlat om krig, kris och beredskap: "Tack gode Gud att detta inte var på riktigt." När det blir på riktigt, begås misstagen och det under rätt lång tid. Så lång tid som det tar att identifiera och ersätta dem som inte klarat sina arbetsuppgifter med andra.

Till tragiken, den militära, hör att somliga kompani- eller batterichefer plötsligt inser att de bär ansvar för att folk farit illa, skadats och dött. Detta etiska problem löser de med hjälp av tjänstevapnet. Om de inte inser det, kan de räknas in i befälsförlusterna i strid. 17% av befälsförlusterna i Vietnamkriget hänförs till skott i ryggen. I det civila går det inte riktigt så till. Där finns ju också ett intresse mellan den politiska s k styrningen och förvaltningen att skydda varandra.

Jag ser ett mönster av bristande kommunikation mellan Migrationsverket och kommunerna.
I Kalmar och i Göteborg skulle Migrationsverket kunnat förlägga flyktingar.
I Kalmar ville kommunen ha en paus  för de anställda var trötta och det fanns oenighet om hur många platser som fanns tillgängliga. Det sas vara problem att engagera frivilliga också. Jag har frågat. Problemet var  stabsinkompetens. De som skulle organisera ägnade sig åt mer handfasta uppgifter, som att dela ut mat mm. Så blev det ingen ordning på inkallelsesystemet. Folk som anmält sig och var beredda, kom inte fram för de kallades aldrig in. Jag har talat med det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Nu står en lokal med kapacitet att rymma 300 personer oanvänd. Till efter jul, säger kommunalrådet.

 I Göteborg fanns tomma platser som Migrationsverket inte visste om.
Kan systemfelet vara att det är kommunerna som ska anmäla möjligheter att ta emot - och kommunerna drar sig för ansträngningar, hanterar situationen som ett extremt normalfall men inte mera heller. Det är mänskligt och det är begripligt. Det blir ju snart jul med inplanerade ledigheter. Efter jul kan vi ta tag i saken.

Jag läser profeten Jesaja på ett nytt sätt i år.
Kanske läser jag Jesaja på ett nytt sätt varje år? Men 2015 års Jesaja blir väldigt politiskt samtida när det handlar inte bara om Damaskus utan om stora riken som faller sönder. Så har det varit tidigare också. Är vi där nu - med ett Europa som i rasande fart blir annorlunda än vad det var? Schengenavtalet avlöses av stängda gränser. Är det krig?

Vad innebär då kristen praktik då?
Är det ett kristet krav att staten ska skydda medborgarnas välfärd i första hand, dvs förvalta vad medborgarna lagt ihop för sin gemensamma framtid? Sannolikt.
Är det också ett kristet krav på statsmakterna - om sådana krav alls kan ställas - att staten finner former för att hjälpa människor som  söker asyl men också dem som lider nöd också utanför nationsgränsen? Sannolikt.
Är det ett kristet krav att denna hjälp inte får undergräva den välfärd medborgarna samfällt sparat ihop till? Det kan man kanske tänka sig, om det nu inte är ett kristet krav på statslivet att medborgarnas välfärd ska sänkas för att räcka till ytterligare några miljoner. Här talas inte klartext. Här kompliceras inte resonemangen. Hur är det egentligen med det kristna kravet?

Kanske kunde man tänka sig att det kristna kravet på statslivet blir att köpa blommor och skicka till dem som bråkar så att de blir snälla?

Alternativt kunde de kristna bli ideologiskt medvetna och säga att islamismen är sprungen ur islam och att den är konsekvent. Kalifatet ska enligt plan omfatta också Andalusien (halva Spanien) liksom Grekland, Kreta och Cypern för att nu inte tala om MENA, Mellanöstern och Nordafrika, dvs också Israel. Salafisterna tvekar inte. Detta är vad Allah vill och Allah vill se de trogna förverkliga denna vilja. Alltså är det helt konsekvent att i lämplig form göra upp med judar och kristna. Kalifatet kan börja med att alla muslimer i dessa områden ställs in under styret med krav på lämplig anpassning av de andra när det kommer till rättsordning (sharia tillåts) och frågor om yttrandefrihet (hädelse tillåts inte).

Detta muhammedanska kallelsemedvetande kan betyda att gå i och pissa i foajén till Teleborgskyrkan i Växjö, en symbolhandling av rang. Ingen polisutredning. Komministern sa enligt Smålandsposten att det inte handlar om ligister "utan om barn som man måste förstå vilka koder som gäller hos oss". Ja, om man nu inte ska förstå deras koder? Clash of Civilizations?

Lika konsekvent är det i San Bernardino.
Här pågick en julfest men julen är en dyrkan av avgudar och avgudadyrkan måste utplånas. Är det inkompetens att inte se och rapportera detta och en farlig inkompetens eftersom julfirandet skärper en motsättning som nu tar sig verkliga uttryck. Den som sjunger "Nu tändas tusen juleljus" är kafir, otrogen. Det är förbjudet för en muslim att sjunga den sången, sa en imam.  Det kan jag förstå. Så vad händer i den svenska skolan nu? Det som är våra värderingar, kristna eller sekulariserade lika, uppfattas som ett tecken på dekadens. De inkompetenta vägrar se den grundläggande motsättningen. Är det denna månad vi ska se nya terrorattentat som slår mot julen? Morden i San Bernardino kanske har ett fullt begripligt motiv om vi inte säger "personalfest" utan "personalens julfest"?

Jag tror att tanken om inkompetens kom sig av att jag läste lite böcker om Ryssland - både före 1917 och under 1990-talet. Det var inkompetens som ledde  både till  revolutionen 1917 och sönderfallet efter Gorbatjov med oligarker och statsbankrutt. Vardagslunken gick att hantera. Inte utmaningarna. Jag får fortsätta läsa Jesaja och se om jag kan bli lite gladare och lite mer utmanad.

Jga har läst ut Magnus Norells bok Kalifatets återkomst nu. Jag förstår att förlagen tackade nej. Norell är mycket explicit i sitt försvar av yttrandefriheten och definierar dess fiender. När jag läser hans bok, ser jag fler exempel på stabil inkompetens. Men dom kan helt enkelt inte bättre. När det handlar om ideologisk blindhet finns det ett bibelord i alla fall. Matt 15:14

2 kommentarer:

  1. Apropå komministern i Teleborgskyrkan undrar jag vilka folk hon menar har som acceptabel sed (kod) att gå in till andra och kissa på deras kläder. Eller tänker hon att invandrare är så ociviliserade att man inte kan förvänta sig något annat? Är hon då inte, enligt den i dag gängse mallen, rasist?

    SvaraRadera
  2. Staten bör (självfallet) vara neutral vad det gäller religion. Det betyder inte att den skall vara undfallande när någon kommer med sina heliga skrifter och larmar, men skall understryka för alla att här i Sverige heter sharia 'Sveriges rikes lag', inget annat. Om migranter tillhörande religion X på en flyktingförläggning ger sig på andra migranter för att de tillhör religion Y har de visat att de inte är kvalificerade att bo i Sverige. Inget PUT, inget TUT, bara ut!

    SvaraRadera