tisdag 1 december 2015

Vårt behov av tvesyn

Jag fick inga tidningar i går, inte ens söndagens. Det skylls väl på stormen Gorm. Men el fanns och det beror nog på att vi förberett oss för strömavbrott med vatten i reserv och batterier till radion samt en kopiös ficklampa förutom de små. Ett adventsljus också, förstås. Alltså kunde jag inte läsa Antjes klimatartikel i DN den 29 nov. Men nätet finns! Och i dag finns det en drös tidningar i lådan. Papper är på sitt mer autentiskt än nät, tycker jag, men i alla fall.
http://www.dn.se/kultur-noje/antje-jackelen-himmelriket-pa-jorden-finns-om-vi-vill/

Jag ser att Antje pläderar för en mellanrumsförståelse.
Hon stampar av i Hylands Hörna, som gäller för att vara gestaltningen av en metaberättelse. TV 2 kom till 1969. Dessförinnan hade vi en enda tv-kanal i Sverige och Lennart Hyland kanske var en del av en allmängiltig berättelse. Jag vill minnas att ideologikritiken inte främst satte in mot Hyland, men jag minns inte och vet bara att av detta har Antje ingen som helst erfarenhet. Jag som skriver brukade få prinskorv av farbror Hyland,  Lennarts pappa, som hade charkuteriet i Tranås, så jag uttalar mig med en sällspord auktoritet. Nu har Hyland ersatts av metaberättelsen om klimatet, menar Antje. Vem berättar? Vad är det vi behöver veta? Vad får vi veta? Från Hylands hörna till klimatkonferens och berättelsen om klimatet. Jag säger då det och läser innantill:

"Olika traditioners och religioners partikulära berättelser (jaha, så det kristna anspråket på att vara en allmängiltig berättelse försvann som partikularitet? DS) berörs nu av en klimatberättelse som handlar inte bara om mänskligheten utan om hela planeten. Den ställer frågor vars svar är avgörande för framtida livsvillkor på vår planet."

Saknas inte något nu?
Är inte framtiden efter löftet ett möte med Herren Kristus vid en tid då det skapas en ny himmel och en ny jord. 2 Petr 3:13. Det beror bland annat på att jorden blivit utsliten. Ps 102:26-27
Ska vi verkligen sörja som de som inte har något hopp? 1 Thess 4:13

"Berättelsen om klimatet" - i allt handlar det tydligen om berättelser - har flyttat fokus från en skapelseberättelse till en annan. Det tror jag inte. Detta är ett litterärt knep och inget annat. Vi andra håller samman perspektivet att till människans kallelse som kung hör att styra och vårda den. Kung, präst, profet är kallelsen: kungen bestämmer och tar hand om, vårdar, prästen i de troendes allmänna prästadömet bär allt i bön till Gud och profeten drar upp gränsen mellan ont och gott. Det kanske inte är så fint uttryckt som att tala om mellanrum men icke desto mindre. Jag tror inte att Gud lät sig födas in i ett mellanrum, som Antje skriver. Jag tror inte heller att tron är ett mellanrumsfenomen. Jag menar att tron är insikter om denna värld, som Är Guds värld och där Gud blir människa och föds av jungfrun Maria. I ett rum, i världens rum!

"Vad är då himmelriket i klimatfrågan?" undrar Antje och ger själv svar: Det är att vi kan unna oss pauser av förundran över livets gåva trots brådskan, att vi kan se alternativ, individuellt och gemensamt och det är att vi kan ta några steg utanför våra bekvämlighetszoner och förändra både beteenden och attityder. Vi kan skilja mellan behov och begär, välja att så ofta som möjligt inte se oss som konsumenter utan som medborgare och välja därefter. "Kortsiktig försakelse kan vara långsiktig vinst."

Himmelriket hade i denna beskrivning ingenting med Kyrkans mysterium att göra. Det är ett himmelrike som går sockenkyrkan förbi. Så kanske det är. Men borde inte en ärkebiskop i så fall kommentera just den saken? Himmelriket blir något vi gör. Unnar oss, ser och tar steg samt förändrar beteenden. Här görs lag gällande. Det blir lätt så. Det verkar vara kristendom men är det inte. Det är gärningsrättfärdighet, religion i betydelsen lagreligion. Hoppet blir ett hopp om att förändring är möjlig. That's it, Folks!

Det är rätt eländigt.

Det talas om vad "klimatforskarna" klargjort.
För en stackars docent blir sådant tal svårt. Bestämd form utlöser larmsignaler av det slag vi för snart lärde oss tolka. "Boken om" eller "Sanningen om" var sådant som skulle ifrågasättas.  Det lär finnas ifrågasättande forskning om forskningen. Vad säger den och varför har den fel? Jag förstår mig inte på hur en disputerad svänger till det med ett begrepp som "klimatforskarna". Alldeles bortsett från att den stabila undervisning som darwinismen försett oss med väl inte rädes ens klimatförändringar. De starkare kommer att överleva och det är gott så. Fick vi lära oss fel i den svenska skolans stora metaberättelse?

Vad vill jag ha? En mer eskatologisk eko-teologi, tror jag. Och hårdfakta, förstås. Men jag vill också se Svenska kyrkan leva och fira med den stora dag för ögonen då Kristus kommer tillbaka. Det är en hoppfull kyrka, som vet att ge skäl för det hopp hon bär och som bär henne. Kunde inte Antje skrivit några rader om den saken i DN? Och efter att ha tänkt över detta hela måndagen kom aftonen med besked i P1 att Antje ser sig som en "religiös ledare" och att Sverige vid klimatkonferensen inte har någon egen röst. Så vad gör alla svenskar där då? Och vilken självbild har Antje? Religiös ledare? Och så blir klimatfrågan "andlig". Det är liksom måttlöst. Uppb 22:20

Till detta: TVESYN!
En kristen (och kanske en marxist?) förmår se tingens komplexitet utan att hamna i ett mellanrum. Men jag hamnade i mellanrummet efter att ha hängt framför tv:n. Klimatforskarna tycktes överens. Sverige har låga tal för utsläpp av koldioxid per capita. Jag kollade år 2012 i dag på morgonen.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/Koldioxid-per-capita/

Luxemburg 19.3 ton koldioxid per capita, USA 16.1, Ryssland 11.6, Nederländerna, 10.4,Tyskland 9.2, Norge och Storbritannien 7.2, Danmark 6.6, Schweiz 5.2 och Sverige 4.2. Snitt för hela världen är 4.5 medan snittet för OECD är 9.7.

På 20 år har koldioxidutsläppen också minskat.
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser--nationella-utslapp/

Och utsläppen får kor som släpper vädret och förändrar vädret globalt?
Ser jag rätt släpper korna ut 3122 ton men odlingsmarken 3190 ton.
Nu tror jag vegetarianerna får en del att förklara.
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-jordbruk/

Att vi skogsägare (dvs medborgare i Sverige och medlemmar i Svenska kyrkan) genom vårt skogsinnehav tar upp en mängd koldioxid kanske inte ska nämnas.
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-och-upptag-fran-markanvandning/
Nettoupptag 46 miljoner ton. Svenska kyrkan behövs handgripligen för miljöns skull och miljöfrågan är materiell, handfast materiell i Svenska kyrkan. Vi binder koldioxiden. Kunde inte Antje påpekat det? Metanberättelse mer än metaberättelse?

Vem i hela världen ska man lita på om man inte kan lita på Naturvårdsverkets statistik?
Jag sitter i mellanrummet mellan det jag kan läsa en tidig morgon och de intryck jag förses med. Men tack ändå till Aktuellt, som gav mig en vink om något som borde studeras närmre. Resultatet? Tvesyn.

32 kommentarer:

 1. Tvesyn...Ja, kan vara bra - Men fjernsyn mycket, mycket, mycket bra........

  Magdalena Jonsson

  SvaraRadera
 2. Och jag upprepar min fråga: Varför får vi inte höra något om ev. förändringar i solaktiviteten, som otvetydigt har stor betydelse för klimatet? Och jag upprepar min misstanke om vad det beror på – solen kan vi inte göra något åt, i stället intresserar sig den 'myndiga' människan för sådant, där hon kan göra något, för hos menar sig vara tillvarons herre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I takt med att solen förbränner väte, så ligger askan i solens innersta med resultatet att solen expanderar och blir varmare...

   Radera
  2. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Darfor-blir-det-varmare/Solen-orsakar-inte-uppvarmningen/
   "Hypotesen att strålningen kan förändra klimatet har förblivit obekräftad, men inte ens om den stämde till punkt och pricka skulle den kunna förklara den nutida uppvärmningen. Lika litet som solaktiviteten har den kosmiska strålningen nämligen genomgått någon långsiktig förändring under senare decennier. Längre tillbaka i tiden är det möjligt att den varierade mer än nu, men det duger inte som förklaring till klimatförändringar som äger rum i dag." fm

   Radera
  3. 1. Om det inte beror på solen, hur förklarar man då tidigare varma och kalla perioder?

   2. Jag inser till fullo att våra utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet. Men jag skulle gärna vilja ha alla parametrar. Är man inom vetenskapen överens om att solens strålning skulle vara utan betydelse?

   Radera
  4. +Göran,
   jag vet inte hur mycket du hittar om just solstrålning där men du kan ju börja med att läsa här: http://antropocene.se/
   Bloggen avhandlar olika ämnen men tar också upp klimatfrågor. Bloggägaren är Lars Bern men även en av våra främsta klimatforskare, Lennart Bengtsson, skriver där.

   Radera
  5. Anders Stenström1 december 2015 kl. 19:56

   +Göran, jag har inte hängt med i nyare forskningsrön, men för några årtionden sedan tror jag man skulle sagt att teorin om variationer i solens aktivitet dels är svår att ge direkta belägg för, dels svår att stödja med någon förklaring av variationerna. En annan 'kosmisk' teori pekar på variationer i jordbanan (som ska uppstå genom planeternas inbördes påverkan) -- jag vet inte hur bra eller dåligt den anses stå sig. Jag tror att mycket tänks kunna förklaras som självsvängningar i systemet, och annat som följden av punktvisa katastrofer som meteoritnedslag och stora vulkanutbrott. Till självsvängningarna torde de ca 1000 år långa vågor kunna höra vars senaste vågdal inföll omkring år 1700. Om den svängningen inte är bara skenbar, och om den fortgår oförändrad (men det vet man ju inte förrän efteråt) borde vi vara på väg mot en topp omkring år 2200. Ovanpå den långsamma trenden hamnar nu verkan av den snabba koldioxidökningen.

   Radera
  6. Tack för detta samtal om annat än bilavgaser och kolkraftverk!

   Radera
 3. Jag förundras över hur rätt den amerikanske frikyrkopastorn David Wilkerson såg i sin profetiska syn för ca 40 år sedan (den beskrivs i boken "Synen").

  Wilkerson förutsåg t ex både klimatförändringar och den synkretistiska kyrka som vi nu ser är på väg att komma - han beskriver den som en kyrka mån om makt och med karriärmänniskor i, och mån om att främja t ex homosexualitet, men "kristen endast till namnet".
  Vad gäller de sanna kristna så förutsåg han att de kommer att bli förföljda.

  SvaraRadera
 4. Visst. Tycker ändå du som vår gode Bo Brander (här på Domssöndagen) bättre kunde betona hur både moder Jord och våra vänner djuren (jfr Franciskus) skulle få mer av sabbatsro och vila om fler fann sin glädje i Frälsaren mer än i ständigt oförnöjsam konsumtion av "det senaste" (jag tänker då även på brasilianska kötterbjudanden och moderna världsomseglingar med flyg).

  SvaraRadera
 5. Men visst har du rätt i att himmelriket är något annat och mer än vi kan fixa genom att leva ekologiskt.

  SvaraRadera
 6. Varför alltid klanka på ärkebiskopen?

  -Det synes som om bloggaren till varje pris söker sak med vår ärkebiskop. Varför annars kritisera henne också för ovannämnda DN-artikel, som verkligen är ytterligare en stark och läsvärd påminnelse om hur långt uppvärmningen av jorden har gått och - därför - hur oerhört viktigt det är att vi, den samlade mänskligheten, gör något för att stoppa den.

  Jag har läst artikeln ifråga och inte funnit något som föranleder invändningar - men väl beröm. Men i bloggarens aktuella text får ärkebiskopen i vanlig ordning anmärkningar för att inte ha nämnt det ena eller det andra.

  Det är onödiga gliringar, som bara förminskar saken och ÄB:s varningar och centrala påminnelser till oss alla - möjligen signaturen Elisabeth på dessa kommentarsfält undantagen som gång efter annan har viftat bort såväl forskarnas slutsatser som påvens alarmerande signaler - om vad som till varje pris måste göras.

  Bäste bloggare, beröm i stället Antje Jackelén för hennes artikel och lusläs inte varje mening för att med kritisk, tydligen tyvärr förutbestämd, blick sedan dissekera den.

  Ärkebiskopen är värd allt stöd, klimatforskarna all lyhördhet medan nämnda signatur, jämte andra förnekare av verklighetens allvarliga process, inte bör kunna påräkna någon lyhördhet och efterföljelse i frågan.
  Man blir djupt bedrövad över hur en del människor - Elisabeth är ju inte ensam - sticker huvudet i sanden och påstår att en bevisligen och dokumenterat svart katt är vit som den renaste snö.

  Och, skrivglade bloggare, nu backar vi gemensamt upp Din, min och hela folkkyrkans ärkebiskop i hennes kamp mot klimatförstörelsen!
  Är vi överens?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var inte så tvärsäker Bengt-Olof. Somliga talar om "klimatbluffen". Franciscus har inte i detta avseende uttalat sig "ex cathedra"

   Radera
  2. Inte bara den ökände bloggaren reagerar. Se
   http://detgodasamhallet.com/2015/11/30/en-kvinnosyn/
   Men det är viktigt att läsa vår ÄB:s uttalanden. DN-artikeln säger mycket om Vart kyrkan är på väg. Detta är det nya evangeliet. Omvänd er... Gör bättring. Evangisera, gå ut med budskapet de nya berättelserna, de nya ritualerna, kvinnosyn mm.
   Eller
   Ska vi lyssna på Wilkerson? Prästänka

   Radera
  3. Nog kan jag skilja på en svart katt och en vit, BOD. Men så är jag inte så auktoritetstroende som du.

   För övrigt har jag, bl.a., såväl en svart som en svartvit katt och har inga som helst problem att skilja dem åt. :-)

   Radera
  4. Jag hörde intervjun i P1 och frapperades över svaret på ärkebiskopens närvaro i Paris.
   "Folk lyssnar på religösa ledare" är ett uttalande som får åtminstone mig att undra hur det står till med självbilden och hybrisnivån.

   Kritik skall rikta på sak och inte person. I detta fall tycker jag att den gör det.

   Även jag är orolig inför klimatförändringarna, men jag betaktar in ÄB som någon auktoritet inom området och bekymrar mig mer om mitt eget levernes påveran på klimatet än viktigpettrars flygresor till miljökonferenser,

   Radera
  5. Till inlägget på den rekommenderade bloggen Det goda samhället finns en kommenter av Gunhild som är förödande:

   "Antjes ”debattartikel” blir för mig själv en uppvisning i hur en enskild människas syn på vår omvärld hämtar tankestoff från olika lösryckta, tämligen slumpmässiga håll, och sedan väver något personligt nytt av det.
   Den väven hämtar material och innehåll från bibeln, vetenskapen, poesin, predikan, miljö, diktning, avsikter och oavsikter. Allt rörs samman till en slags predikan, en gobeläng att hänga upp, för andras beskådande. …
   I Antjes ”predikan” ser jag själv enbart förvirring, otydligheter, sökandets smärta. Och en lek med ord och dess poetiska bärkraft."

   Radera
  6. Om DN funnits på den tid då vårt blivande Sverige gradvis förändrades från att ha varit ett tropiskt land till det vi lever i idag, tror jag det hade genererat många artiklar. Och marscher, nya politiska partier och klimatkonferenser.
   Och den tidens "ärkebiskop" skulle haft mycket att göra.
   Han skulle, då som nu, haft för liten tid för bloten.

   LG

   Radera
 7. Resultat av synundersökning.
  1. Närsynthet. Vi ser inte längre än näsan räcker.
  2. Långsynthet. Vi ser inte vardagens alla underverk.
  3. Gråstarr. Vi är mycket lättbländade.
  4. Glaukom. Vi ser långt ifrån allt vi borde se.
  5. Dubbelseende. Vi tror oss ha mer än vi har.

  Räcker det med ett glasögonrecept och lite droppar?

  LG

  SvaraRadera
 8. Vad är det som är så j... svårt att förstå eller svårt att acceptera med koldioxid. Är det det, att den är den allra allra viktigaste av ingredienserna för allt liv på jorden - mao, det är koldioxiden som är allenarådande gud på den här planeten inte några diton gudar påhittade av makthungriga människor.

  SvaraRadera
 9. Olika traditioners och REGIONERS partikulära berättelse skrevs det om i Jackeléns artikel. Felciterat där.

  Brattebobo

  SvaraRadera
 10. Oftast när ÄB uttalar sig så upplever jag mig vara i skottgluggen för hennes tvisyn.

  SvaraRadera
 11. Elisabeth m fl,

  -Bra då att Elisabeth trots allt kan skilja mellan svarta och vita katter. Mindre bra att hon nonchalant viftar bort det alarmerande klimathotet, uppvärmningen av jorden och de många, helt enstämmiga, varningarna från världens ledare, som öppningsdagen av klimatkonferensen samlades i Paris.

  Frågan är då om vi skall tro på Elisabeth å ena sidan eller Obama, Merkel, Hollande, Löfvén, vår kung, påven, ärkebiskop Jackelén och alla andra i Paris samlade å den andra?

  Valet är ert, kära bloggläsare! Bloggaren själv har inte bekänt färg i frågan, men på goda grunder tror jag - ja, utgår ifrån - att han INTE ställer sig bakom Elisabeths klimatförnekelser. Vill eller vågar han inte berätta var han står i frågan i rädsla för att hamna på den fasta grund som undertecknad står på?
  Hans åsikt är ju mycket mer intressant än min ringa persons.

  Visst vore det sedan intressant att få veta om det, trots alla fakta som talar emot, överhuvud finns några på dessa spalter som håller Elisabeth i handen i frågan. Träd då fram eller, hellre, ta henne i öronen för hennes udda åsikt!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Under min tid vid universitet lärde jag mig att man skall ifrågasätta, i varje fall ställa kritiska frågor till, alla auktoriteter, hur många och stora och uppburna de än kan vara.

   Radera
 12. BOD,
  jag viftar inte bort någonting. Jag informerar mig om forskningen och baserar min uppfattning på vad högt kompetenta klimatforskare som inte har ekonomiska intressen i saken säger. Det är det bästa sättet om man vill ha en välgrundad uppfattning.

  Vad Obama, Merkel, Hollande, Löfven, kungen, påven, ärkebiskopen har för åsikt intresserar mig inte då de saknar sakkunskap i frågan. Däremot har de ekonomiska intressen såsom egen maktposition, möjlighet att höja skatter osv. Och tror du på kungen kan du lika gärna tro på mig. Kungens uttalande om vi inte längre behöver kärnkraften eftersom glödlamporna nu blivit så energisnåla är så dumt så man baxnar. Jag trodde, trots allt, bättre om honom.

  För övrigt, BOD, rekommenderar dig att hyfsa tonen och sluta med din oförskämda von oben-attityd.

  SvaraRadera
 13. Elisabeth,

  -En stillsam fråga bara: var finns min påstådda attityd i de sakliga miljöfrågorna, som faktiskt ställer Dig helt vid sidan av såväl världens samlade forskningsexpertis som världsledarnas uppfattning.
  Nu har Du till yttermera visat att Du struntar i alla andras uppfattning. Bara Din egen gäller.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 14. Innan gräl utbryter å denna bloggsida: Hur gör vi med dem som säger att det är något lurt med världens samlade forskningsexpertis? Skulle vi mer lite på de andra rösterna, ungefär som Barbara Tuchman lär oss i sin bok Dårskapens vägar? Och vad gör vi med Naturvårdsverkets statistik? Om detta vet jag föga och uttalar mig inte men undrar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Makt korrumperar alltid, detta oavsett politisk eller religiös ismtillhörighet - utifrån det kan vi vara säkra på att den i Paris församlade härskarskaran inte skiljer sig det minsta i sitt maktutövande från tidigare storljugande representanter ur det byket.

   Forskarna då! Ja, de har sina karriärer att tänka på och då de globala miljöfrågorna har blivit politiskt heta har de flesta miljöforskare funnit det säkrast att hålla sig väl med de som delar ut forskningsanslagen - ja, korruptionen råder även i den gruppen.
   Dock finns det miljöforskare som inte är beroende av pengaanslag för sin överlevnad, man finner dem bland pensionerade diton som exv Lars Bern mfl andra. Kolla in Lars Berns blogg "Anthropocene", i Lars Berns mycket läs och tänkvärda artiklar framförs det alltid en på saklig grund framförd kritik mot det som från makthavarnas och deras miljöfaktaleverantörers sida hävdas vara oantastbara miljösanningar.

   Radera
 15. Inget gör mig så misstänksam mot en teori som när det bästa försvar som presenteras för den är att 95% av alla experter tror på den.

  Sunda teorier brukar försvaras med sakargument, politiserat trams brukar försvaras med auktoriteter och konsensus.

  SvaraRadera
 16. Populisten,

  -Din mot alla ansedda klimatforskarnas sakliga och välgrundade slutsatser syrliga kommentar om "politiskt trams" skriver sitt eget motbjudande språk.

  Du bör ställas inför samma fråga, som signaturen Elisabeth bör ha framför sig:
  -Ser Du inte verkligheten, ser ni inte den mångåriga torkan, de katastrofala översvämningarna, uppvärmningen av jorden? Åtminstone undertecknad häpnar:
  -Hur vågar ni förneka verkligheten? Jo, möjligen därför att ni ej ser den.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du känner kanske till att det inte är fler översvämningar och värre stormar idag än tidigare? Vi är bara fler människor och nyhetsflödet är globalt. Därför drabbas fler och fler får reda på det.

   Sedan späder du bara på min misstänksamhet genom att argumentera utan fakta eller sakförhållanden utan istället slå mig i huvudet med "experterna".

   Jag väntar fortfarande med spänning på meddelandet att klimatteorierna lyckats göra en förutsägelse. Då kan vi börja prata vetenskap.

   Radera
 17. Populisten,

  -Du har tagit del av samlade fakta och forskningsresultat. Men tyvärr ej velat förstå. Liknelsen om vattnet på gåsen kommer för mig.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera