onsdag 16 december 2015

Relevansen

Det är kyrkostyrelsesammanträde i Uppsala i dag. Jag tog tåget, klimatsmart eller miljöskräckslagen som jag är. Det gick inte så bra. Södertälje Syd blev slutstation för i Stockholm skulle Trafikverket laga en växel. Med en sliten buss anträddes då resan till Centralen, det är väl gott och väl 30 km. Ska jag klimatkompensera för att jag satt i bussen när jag egentligen så rättrådigt satt mig på tåget? Jag vet inte. I går morse läste jag också Elisabeth Höglunds blogg och insåg, att det finns fler som ställer frågor efter klimatkonferensen. Själva mantrat imponerar. Det blev inget konkret och hur var det? Ska temperaturökningen hejdas till 1.5 grader till vilket årtal och med år 1700 som utgångspunkt? Men sådana frågor betyder ingenting för det vi såg i Paris är bara början på något stort och märkvärdigt. Eller kejsarens nya gröna kläder? Man hinner tänka mycket i trängseln på SL-bussen. Fram kom jag en timme försenad. Det kan man väl leva med - i varje fall så här långt.

Kyrkostyrelsen ska denna dag ägna sig åt Kyrkohandboksförslaget, som förväntas ut på remiss. Jag kan skriva mer om handboksförslaget men rakt av - bortsett från hur jag föredragit utformningen - är m/15 bättre än m/12. Jag är för egen del inte säker på att jag står ut med ett gudstjänstliv om prästen får för sig att botanisera och samlar de sämsta alternativen till en liturgisk bukett - men jag är känslig, så räkna inte med mig. Läs själva. Och några av analysfrågorna måste gälla vilken teologi som uttrycks - en reformert, sentimental eller en handfast evangelisk-katolsk? Frågan om vad som sägs och uttrycks, måste beledsagas av frågan om varför det sägs och vad det därmed är som inte sägs.  Det finns ett syfte också med de formuleringar som framstår som vackra, om de nämligen  inte är sanna, Skriftenliga och trogna det Svenska kyrkan bekänner.

Då möter det förfärliga mantrat, det som upprepas. Svenska kyrkan ska vara relevant. Jag förslog vid någon teologisk sammandragning för många år sedan att vi skulle börja tala om den förbannade relevansen. Det är ett teologiskt sätt att uttrycka saken och själva förbannelsen är villigheten att vara Kyrka på konsumenternas villkor. Jag förstår tanken. Relevansen uppfattas vara ett grundvillkor för att människor ska vara beredda att betala sin kyrkoavgift och nu ser analytikerna hur Svenska kyrkan utsätts för konkurrens när det handlar om namngivning, pubertetsriter, samlevnadsfester och riter vid dödsfall. Dessutom anas risker när folk måste prioritera bland utgifterna, kostnad för bostad och ev högre skatter på grund av den stora flyktingtillströmningen. Ingen påstår tydligen att den stora katastrofen var de nya relationerna kyrka-stat. Analytikerna pekar på en längre trend. Det gör de rätt i.  Och då blir deras recept  att satsa på allt som skapar relevans. Dessutom tycker man sig förnimma att ungdomar som flyttar till staden gärna vill ha fortsatt kontakt med Svenska kyrkan. Jaja.

Biskop Bo Giertz drev det här med att Svenska kyrkan måste följa folket när ungdomarna på landsbygden flyttade till samhället i närheten och sedan till Göteborg. Han skrev tre böcker till prästmötena med material och analyser. Det man tror är nytt i Uppsala och Kyrkans Hus nu, var nytt i Göteborgs stift för 60 år sedan. Giertz kunde knyta an till småkyrkoarbetet i Göreborgs stift, till dels inspirerat från den småkyrkorörelse som fanns i Köpenhamn redan på 1800-talet (och som byggde inte så små kyrkor i Köpenhamn!). Pastor Rudborg var pionjär och i nästa generation kom PO Sjögren. Jag tror ingen talade om relevansen. De byggde därför att Kyrkan bygger - inifrån - och därmed kyrkbyggnader och församling. Här har vi tydliga exempel på hur högkyrkliga präster kavlade upp ärmarna och satte igång. Vi ska väl inte särskilt nämna problemen för Svenska kyrkan på statskyrkotiden när organisationen inte förnyades så att prästtjänsterna kunde hamna där folket var eller byggkvoten placerade kyrkbyggande långt bak i kön. Vi ska väl inte heller nämna det svenskkyrkligt kommunala som gjorde att resurserna hellre användes för att renovera kyrkor på landet än att etablera sig i de nya expanderande förorterna. PO Sjögren hör till i två militärbaracker, som blev småkyrka i Guldheden.

Skulle man testa det som drivs som relevant på dr Luther - och varför inte? - skulle resultatet bli lika dystert. Det mildaste dr Luther skulle fråga är detta: "Bli relevant för herr Omnes som skulle folket bestämma vad för slags tro folket vill ha i stället för det evangelium Herren sänt oss att förkunna?"

I går kväll lämnades lugnande besked. Antje hinner hem också om hon ska byta plan i Wien. Arbetsutskottet, som möttes i går, hyste tillförsikt om dagens lunch som serveras i Ärkebiskopsgården. Då ska vi ha hunnit med frågan om remiss av kyrkohandboken. Borde arbetet dras runt ett varv till eller ska materialet ut nu med chans för alla församlingsråd att säga sitt? Jag antar att beslutet blir att remissarbetet inleds. Ska vi tänka att Svenska kyrkan får fram en kyrkohandbok som blir relevant genom att vara irrelevant? Se upp för relevansen, det är mitt ord för framtiden. Sa Jesus: "Jag är relevansen" - eller något annat och lite mer utmanande?

Är hotellfrukosten klimatanpassad eller god? Jag proväter.17 kommentarer:

 1. Det var nog "tur" att Svky var utan visioner, på 60 och 70-talet, så att det blev baracker istället för kyrkor i förorterna. De senare hade idag varit moskéer, men det skulle föståss glatt Jackelen, Dalman m.fl!
  Antony

  SvaraRadera
 2. Jag har nära kontakt med tristare sidor av svensk kyrkohistoria. S:t Stefanus koinonia (Missionsprovinsens gudstjänstgemenskap i Stockholm) firar sina gudstjänster i Stockholms första småkyrka, S:t Sigfrids kyrka i Aspudden. Den byggdes på slutet av 1800-talet, placerad i Vanadislunden, men plockades efter c:a tio år i sär och flyttades.

  I Stockholm hade på slutet av 1800-talet inte byggts några kyrkor sedan mitten av 1700-talet, trots att staden hade växt. Den tidens kyrkopolitiker ville inte slösa med pengar på sådant. Man nöjde sig med att bygga läktare i några av de gamla.

  Det gick inte att driva något vettigt pastoralt arbete under sådana förhållanden. Mycket till folkkyrka var det inte. Fråga de lärda Håkan Zetterquist och Göran Kåring om ni vill ha fler detaljer!

  I början av 1900-talet tvingades dock kyrkopolitikerna böja sig för verkligheten. Då byggdes till slut en rad kyrkor – Gustav Vasa, Högalid, Engelbrekt m.fl. När S:t Stefan byggdes i Vanadislunden flyttades S:t Sigfrid till Aspudden, där den första förorten hade börjat byggas. Området tillhörde Brännkyrka församling, men kyrkan låg flera km bort (vilket är långt i stadsmiljö). Folkkyrkan hade inte brytt sig om att följa med folket. De som brydde sig om folket var präster och engagerade lekmän (utan politiskt mandat).

  Jag, liksom Dag, blev som unga präster verksamma under den stora småkyrkoperioden på 1960-70-talet (Dag började i en källare, jag i en barack, innan småkyrkor byggdes i områdena). Att en rad småkyrkor i förorterna nu överges, beror dessvärre på att en ny prästgeneration inte är intresserad av sådant längre, uppmuntrade av kyrkopolitiker som vill spara pengar. (För att vara rättvis, skall dock sägas att Dags och min prästgeneration hade stöd av dåvarande kyrkopolitiker, vilket naturligtvis leder till frågan när de förlorade intresset.)

  Avspeglar förslaget till ny handbok intresse för folket (mer än att få behålla så många som möjligt som betalar sin kyrkoavgift)? Det där med 'relevans', handlar det inte mest om relevans för dem som numera (den andliga) makten haver?

  (Varför får vi hyra S:t Sigfrid, när Missionsprovinsen annars inte tillåts att hyra in sig i Svenska kyrkans lokaler? Jo, när till slut Uppenbarelsekyrkan runt 1960 byggdes i Hägersten, ville kyrkopolitikerna inte längre ha S:t Sigfrid. En förening att ha hand om kyrkan bildades, och vi hyr av den föreningen. När det skedde försökte präster och kyrkopolitiker stoppa det, men kunde trots allt inte göra något åt det – de hade ju frånsagt sig ansvaret för den!)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Präster och kyrkopolitiker som hellre vill ha en oanvänd kyrka än en med kristna gudstjänster i, det är ett otyg i all sin relevans.
   De som vill ha anna religionsutövning i kyrkorna är än värre.
   För 15 år sedan firades det Ökenmässa i Högalidskyrkan mitt i veckan.
   Idag är det Qi-gong som gäller.

   Radera
 3. Peter T,

  -Varför är Du återigen spydig mot präster och politiker och påstår att det finns sådana, som vill ha tomma kyrkor?

  Vilken empirisk grund har Du för slika elakheter? Vilka av de nämnda har önskat detta? Var finns de, och vilka kyrkor gäller det?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu kanske vi ska ta och läsa lite mer noggrannt.
   "Präster och kyrkopolitiker som hellre vill ha en oanvänd kyrka än en med kristna gudstjänster i, det är ett otyg i all sin relevans."

   Man kan förvisso tycka att jag är elak som tycker att det är ett otyg OM det finns präster och förtroendevalda som heller vill ha tomma kyrkor än kristna gudstjänster i dem.
   + Göran visar på ett exempel på att det finns. Det är alltså han som påstår att det förekommer och jag har ingen som helst anledning att tro att han ljuger då jag bevistat nämnda kyrka.
   Tror BOD verkligen att det inte i finns något fall i Sverige där Missionsprovinsen förvägrats låna lediga lokaler av SvK för att få fira gudstjänst i?

   Jag tycker att en kyrka hellre ska fyllas med kristna gudstjänster än att vara tom och i inga fall ska upplåtas till annan religionsutövning (t.ex. qi-gong).
   Att jag tycker att de som har en annan åsikt har fel och att deras åsikt är ett otyg kan förvisso tyckas vara spydigt, men då kan väl i princip alla mina åsikter vara spydiga mot dem med annan uppfattning, eller?
   Givetvis tycker jag att alla som har en annan åsikt än jag har fel, men jag tycker i synnerhet att de som är satta att förvalta kyrkans tillgångar ska uppmuntra till kristna gudstjänster oavsett samfund om lokalerna lämpar sig.

   Det finns säkerligen många som tycker att jag är både bigott och inskränkt som endast vill ha kristna gudstjänster i kyrkorna, men vad ska man då kalla dem som inte ens vill upplåta kyrkan till lutherska gudstjänster signerade Missionsprovinsen?

   Radera
 4. BOD, börja lära Dig att läsa innantill och försök förstå vad det är Du läser och vad den som skriver vill ha sagt.

  Du har alltså varit både redaktör och jornalist? Ja det brister tydligen i utbildningen där eller är det politikerfasonerna som tar överhand och fjärnar all normal förståelse.

  //HH

  SvaraRadera
 5. Nu har två präster i Gbgs stift blivit avkragade pga att de förkunnat evangeliet inom Mpr. I domen sägs att Mpr brutit med SvKy men det är väl tvärtom. Det är SvKy som brutit med Mpr./Roland K

  SvaraRadera
 6. Peter T och HH,

  -Ja, Peter T, det är nog hög tid att Du självkritiskt granskar vad Du satt på pränt!
  Låt oss först konstatera att Du betonar "kristna gudstjänster" särskilt, därmed menande att Svenska kyrkans gudstjänster inte är kristna, i varje fall inte motsvarar Dina anspråk.
  Sedan, analogt med etta, konstateras att missionsprovinsen åberopas. Där klämmer alltså skon: att provinsen inte har fått som den vill av vår kyrka.
  Genast drar Du, säkerligen också den evige folkkyrkokritikern HH, att provinsen har rått, Svenska kyrkan fel. Därav påståendet att Svenska kyrkans gudstjänster ej är (riktigt) kristna!

  Slutsatsen är förstås lika absurd som den är provokativ och oförskämd. Vad läses i kyrkans alla gudstjänster? Trosbekännelsen: "Jag tror på Gud, Fader, allsmäktig . . . ."
  Och vad säger prästen och församlingen efter evangelieläsningen? "Lovad vare Du Kristus"
  Och vad har prästen lovat vid vigningen?

  Att man skall behöva för Dig av alla påminna om detta för att visa hur Du medvetet och uppenbarligen utan blygsel anklagar kyrkan för att ej fira kristna gudstjänster. Om den nu inte skulle göra detta, är ju frågan vad den firar i stället? Ditt påstående kräver ju ett svar på frågan.

  Slutligen ser vi - dvs alla vi andra läsare, Dig och HH förutan - att Du naturligtvis inte med ett ord kan exemplifiera anklagelsen med att ange vilka präster och vilka förtroendevalda som förespråkat tomma kyrkor framför kristna gudstjänster.

  Som jag skrev lär Du ej heller i kommande textutbrott kunna göra detta. Alltså faller Dina kommentarer helt till marken. Av grundlöshet och luft i och mellan raderna.
  Du bör sedan inte vara okunnig om VARFÖR missionsprovinsen och Svenska kyrkan har - för att uttrycka det så - olika uppfattningar i en del frågor.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men snälla rara, mellan vilka rader som jag skrev hittade du att jag tycker att SvKs gudstjänster inte skulle vara kristna?
   När SvK ordnar med gi-gong kallas det inte gudstjänst.
   Jag har hört många irrläror i kyrkorna, absolut inte bara i SvK, men ser gudstjänsterna som kristna för det.

   Jag anser att kyrkolokaler i landet kunde delas av flera kristna gudstänster när lokalens ägare inte själv ordnar gudstjänster.
   Vineyard hyr gudstjänstlokal av Frälsningsarmén i Stockholm.
   Varför skulle de inte kunna hyra av SvK?
   SvK har en samarbetskyrka i Danderyd där man sökt samarbete med Equmeniaförsamlingen. Det har inte blivit fler gudstjänster just där, men själva tanken på att låna ut sin gudstjänstlokala till kristna gudstjänster på andra språk eller med annan tradition tilltalar mig. Jag kan t.o.m. tänka mig att låna ut nattvardskärlen oavsett om det är till ortodoxa, kopter katoliker eller lutheraner. Är jag däregenom spydig mot de som tänker annorlunda i denna fråga, kanske det?

   Sedan kan jag inte förstå om BOD tycker att det är en anklagelse mot prästeroch förtroende valda eller inte att man inte upplåter lokaler till Mpr?
   Att det inte sker har +Göran gett ett exempel på och han kan säkerligen ge fler exempel.
   Det finns annars ett färskt exempel på en biskop som "provtänkte" att man kunde täcka över kristna symboler i kyrkon och lägga ut pilar som pekar mot Mecka. Liknande tankar har publicerats i en debattartikel av domprosten i samma stift.
   Jag tycker att det är ett feltänk och jag tycker faktiskt inte att det är spydigt av mig att tycka så.

   Radera
 7. Peter T,

  -Du anklagade präster för att hellre önska tomma kyrkor än att ha kristna gudstjänster. Vilka är dessa präster som medvetet vill se kyrkorna tomma?

  Och sedan kommer det fram att det är missionsprovinsens anspråk på Svenska kyrkan - vilket ej kunde tillgodoses p g a KO som fick Din sko att klämma.

  Nej, Peter T, en kyrkoordning måste följas, liksom varje stat - i varje fall demokratisk stat - har en författning som skall styra.
  Konstigare är det inte. Anklagelsen mot icke namngivna präster är inte snygg.  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är tydligen dags för en språklektion rörande det lilla ordet OM.
   Om det finns präster och förtroendevalda som hellre låter en kyrka stå tom än upplåter den till krista gudstjänster så är det en styggelse.

   +Göran påstår att det har hänt.
   Du själv implicerar att det har hänt och försöker smyga bakom Kyroordningen. Anklagar även du dem i.o.m. din antydan?
   Då kan jag berätta att KO inte på någon sätt reglerar vilka andra kyrkor som får hyra gudstjänstlokaler av SvK.
   Om så vore så skulle väl domkapitlet i huvudstaden fällt domprosten när han föreslog att muslimer skulle få be i kyrkan.

   Jag tror att fler kyrkor än Mpr gärna skulle hyra av SvK och jag har inga preferenser i det här fallet. Jag tycker bara att präster och förtroendevalda borde inse att det är för att fyllas av kristna gudstjänster som kyrkorna byggdes.

   Och ärligt talat, kan det vara så fruktansvärt svårt att be om ursäkt för att man läst in saker i en text som faktiskt inte stod där?
   Jag förnimmer homofobiska reaktioner à la Luleå.

   Radera
 8. Peter T,

  -Jag tvingas återkomma till huvudfrågan, vilken rör det ursprungliga påståendet.

  Var finns de präster som uttalat önskemål om tomma kyrkor hellre än gudstjänstbesökare i kyrkan?

  Om Du inte kan precisera anklagelsen utan bara hänvisar till +Göran, är det ju dennes sak att exemplifiera anklagelsen mot präster i Svenska kyrkan. Om något präst bevisligen uttalat sig så, skulle detta kunna bli ett DK-fall. Alltså är saken allvarlig. På två sätt: antingen gällande detta eller själva anklagelsen som sådan. Sådana anklagelser måste styrkas. Av Dig eller Göran.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, DK är inte satta att granska prästers motarbetande av vilka samfund SvK hyr ut kyrkolokaler till.
   DK kan inte ens klandra en kyrkoherde som upplåter kyrkan till ett annat samfund, det är bara prästens medverkan som kan klandras.

   Om vi går tillbaka till grundpåståendet så hävdar jag att "präster och förtroendevalda som hellre låter kyrkor stå tomma än upplåter dem till kristna gudstjänster."
   Då du nu tycker att sådant beteende borde rendera i en DK-anmälan, kan jag inte tolka dig annorlunda än att du faktiskt håller med mig.

   Jag har inga behov av att exemplifiera eller hänga ut individer, då det är ett principiellt påstående.

   Radera
 9. Peter T,

  -Du har fel vad gäller DK-frågan: en präst som uttalar sig som Du återger (och ideligen åberopar +Göran utan att denne på nytt träder fram) måste bli föremål för granskning, då han eller hon förespråkat tomma kyrkor vid predikningar.


  Sedan smiter Du tyvärr undan exemplifieringen med orden att Du ej har "behov av" detta. Bäste Peter T, jag läser genast orden som att Du helt enkelt inte kan namnge prästerna eller deras församlingar. Men Du tror på +Göran, och ej heller jag har anledning att betvivla hans sakuppgifter i vanliga fall. Men varför är han då tyst nu?

  Javisst håller jag med Dig om det oförsvarliga i ett slikt prästuttalande. Men intill dess belägg för det påstådda har presenterats, tvivlar jag på att så har skett.

  Men nu ber vi, Du och jag Peter, +Göran träda fram och berätta vad han syftar på, vem eller vilka som avses och vilken eller vilka kyrkor som åsyftades.
  Snarast möjligt Göran, tack!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du gör dig bara löjlig om du inte pekar på vilken paragraf i KO som DK skulle använda sig av.

   Men det är ju skönt att du håller med om att förtroendevalda och präster - som faktiskt kan uttrycka åsikter annorstädes än i predikstolen, t.ex. i bloggar - faktisk bör verka för att många kristna samfund ska kunna använda kyrkorna för gudstjänst.
   Oavsett deras lära och ordning i diverse teologiska frågor.

   Radera
 10. Peter T,

  -Nej, den präst som uttalar sig så är ett fall för domkapitlet.
  Och när belägger Du och/eller +Göran vem och vad ni syftar på? Tystnaden hittills tyder inte på att det ursprungliga påståendet är korrekt.
  Alltså fram med beläggen. Vem, var, när?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så bra att vi är överens om att det borde vara ett fall för domkapitlet om en präst vägrar uthyrning till en annan kristen tradition av en kyrkolokal som inte används den tidpunkten.
   Även om ingen av oss kan hitta vilken paragraf i KO som DK skulle kunna använda sig av.

   Skickar du in anmälan om Mpr vill hyra din lokala kyrka 15-17 en söndag och blir nekade?

   Radera