söndag 11 december 2016

3 söndagen i Advent - också i Blekinge

Svenska kyrkan, vad den nu är, hade genom sin kommunikatörskommunikation, vad nu detta är, en bild på Anders Wejryd inför denna vägröjarens söndag. Jag hajade till. Så kom jag på: Rosemarie Köhn höll faktiskt Wejryd för att vara vägröjare, mindes jag så. Det var roligt. På norska veirydder. Men väg vart?

Nu gäller det att hålla ordning på tangenterna, för det är söndag. Men nog borde det vara värt en kommentar att POSK i det Mörrum inte har diskuterat vad POSK står för, nämligen att valen till stiftsfullmäktige och kyrkomöte bör vara indirekta. Det är att ta itu med partipolitiseringen, inte minst som S i Enköping sägs inte ställa upp i kyrkovalet utan går fram med en annan lista. Kan det stämma att Johannes Döparen uttryckte saken: "You ain't seen nothing yet!" -?
Wycliffs eller Tyndales översättning? Jag vet inte så noga. Det är lika svårbegripligt som att POSK inte är POSK - men det var nog länge sedan...

Så söndag det är, funderar jag över de olämpliga medlemmarna i Svenska kyrkan.
De finns som hävdar att de olämpliga inte finns. Men det måste de göra.
Det finns inga övertygelser som inte bärs av människor.

Man kan ha respekt för den socialdemokrat som menar att "Svenska kyrkan ska präglas av vår människosyn och samhällssyn i dess sätt att arbeta och verka". Det är dock bara att ta ut satsdelarna för att förstå subjekt och objekt. Den politiska ideologin är subjektet och Svenska kyrkan spelplanen. Somliga gillar det. Då blir uppräkningen på sitt sätt logisk:
"Jag vill att kyrkan ska motarbeta orättvisor, homofobi och kvinnoprästmotstånd." Det är ett tema som upprepas. Jag repeterar S-hållningen i förra kyrkovalet och ser sammanhanget.

Det kvarlevande motståndet mot kvinnors rätt att vara präst, hänger intimt samman med ifrågasättande av andra jämlikhetsprinciper." Jag läser Kyrkopolitiskt handlingsprogram Socialdemokraterna i Sundbyberg 2014-2017.
Jag läser vidare:
"Det är oacceptabelt att anställda i Svenska kyrkan ska bli ifrågasatta eller mobbade på grund av sitt kön, sin sexuella läggning eller någon annan personlig egenskap."
Jag gillar hållningen men det beror på att den är obegriplig. Ingmar Ström hänförde på sin kv*nn*pr*stm*st*nd till kategorin sexualneuroser, och detta är väl i så fall en fråga om sexuell läggning? Till personliga egenskaper kanske sanningslidelse ska höra? Våras det eller är det något jag inte fattar?

Jag fortsätter läsningen:
"De homofober och kvinnoprästmotståndare som vänder på resonemanget och försöker utmåla sig själva som offer, få helt enkelt söka sig ett annat trossamfund om de vill arbeta som präst. Detta är min personliga åsikt och jag tror att de flesta medlemmar håller med mig."
Ibland undrar jag om människor som tänker så, det framgår inte vem skribenten är, alls borde ha våra gemensamma framtidsfrågor om hand - men så tänker jag inte en söndag.
Jag tycker bara att resonemanget är konsekvent. Det finns olämpliga medlemmar i folkkyrkan. Dessa bör söka sig bort. Vilket skulle bevisas. Det gäller inte bara prästkandidater och präster. Det gäller rakt av eftersom människor bär övertygelser. De kommer inte fritt flygande som i ett eller annat Harry Potter-drama.

Dessa obehagliga ifrågasättare, som vi inte ska uppehålla särskilt mycket vid en söndag, har dock avslöjat sig som ifrågasättare av jämlikhetsprinciper: "Motioner om abortfrågan och kritik mot att genomföra mångreligiösa ceremonier kommer från samma håll." Tror man 1958 års riksdagsbeslut vara riksdagens enda gudomliga så är man för mångreligiösa gudstjänster samt abort. Min gamla moster Astrid är död sedan många år. Nog hade sällskapet besvärat henne, som trodde ämbetsreformen men alltmer började ogilla dess konsekvenser.

En söndag ska inte ägnas åt kritik.
Jag kan alltså förklara sammanhanget. Biskop Anders Nygren har fått rätt. I kyrkomötet 1958, det som för sin del antog riksdagsbesluten och besluten att återföra det fattade beslutet till kyrkomötet samma år (de var faktiskt två, eftersom det var en oväntad situation med nytt val till Sveriges riksdag!) avgav Anders Nygren sin reservation:
"Då det nu fattade beslutet icke blott innebär ett avgörande av den begränsade frågan om kvinnliga präster, utan enligt min övertygelse tillika inkluderar, att vår kyrka  växlar in på ett för henne hittills främmande spår i riktning mot gnosticismens och "svärmarnas" åskådning - något som klart framträtt i den här förda diskussionen - måste jag framföra mitt djupa beklagande av det fattade beslutet och anmäla min reservation till detsamma."
Biskoparna Sven Danell och Gösta Lundström, professor Hjalmar Lindroth och häradsdomaren Werner Danielsson instämde med biskop Nygren.
(Allmänna Kyrkomötets protokoll med bihang år 1958 nr 4 sid 154)

Sammanhanget?
Anders Nygren identifierade ett sektväsende.
Han påstår att beslutet 1958 skulle föra oss till det sekteriska.
På grundval av den kyrkopolitiska hållning som nu gäller, måste biskopen säga ha fått rätt.
De sekteriska uppträder och agerar sekteriskt.
Det är inte mycket att säga om. Hur skulle de annars göra?

Politikerna då?
De kanske inte ska ställas till ansvar för att de sprattlar så som det blev dem givet att sprattla.
Inte mer om detta en söndag.
Jag ville bara peka på en konsekvens - och ingen må tänka illa därom.
Det är ju söndag.

Jag läste
http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/Västerbottens%20partidistrikt/Till%20hemsidan.pdf
samt
http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/Sundbyberg/KYRKOPOLITISKT%20HANDLINGSPROGRAM%202014-2017.pdf


23 kommentarer:

 1. När det gäller biskop Nygrens reservation kan jag tillägga, när jag nu kan säga detsamma som fänrik Ståhl: "Ja, därom kan jag ge besked, om herrn så vill, ty jag var med":

  Jag hade på hösten 1958 kommit till Uppsala och åkte ner och följde debatten i kyrkomötet. (Debatten varade i två dagar – att jämföra med dagens kyrkomöte, då man tycker att det är en lång debatt, om den varar mer än en halvtimme!) Efter beslutet framförde Ernst Staxäng (lekmannaombud för Göteborgs stift, annars riksdagsman) en ganska formell reservation, som många instämde i. Sedan reste sig biskop Nygren vid sin bänk och framförde sin reservation.

  Efter avslutad debatt följde jag med några äldre studenter, som jag lärt känna genom KGF (Kristliga gymnasistförbundet), och åt middag på Stortorgskällaren. Dessa kände i sin tur G.A. Danell, så han var också med. Han meddelade då att han inte hade känt till att biskop Nygren skulle avge en reservation. Han hade hellre velat instämma i den än i Staxängs!

  Tilläggas kan att när kyrkomötet på 90-talet uttryckligen beslutade att samvetsklausulen inte längre respekteras, var vi ett gäng som också gick till Stortorgskällaren. Fast då var det, vill jag minnas, för att äta sen lunch.

  SvaraRadera
 2. Advent i Mörrum som i Moheda (där POSK plötsligt åberopas)!

  -Vad skådar mina ögon denna mörka söndagsmorgon? Jo, att bloggaren, som tidigare lämnade POSK, var borta från KM en period för att återkomma i en annan gruppering - FK - nu uppenbarligen med ett leende åberopar POSK i dess krav på indirekta val i ett par beslutsinstanser!

  Det osynliga leendet - sardoniskt eller inte - är förstås riktat mot min ringa person, som står för direkta demokratiska val till dessa. Den ordningen tillåter ju också personval, vilket - om jag minns rätt - har gynnat bloggaren. Såvitt jag vet råder heller inte åsiktsförbud i POSK. Finns sådant i Frimodig Kyrka?

  För många år sedan var frågan om direkta eller indirekta val uppe i KM; det senare alternativet föll inte i god jord. Inget varar förstås för evigt - utom Guds ord - men direkta val är alltid att föredra, så länge det finns flera miljoner röstberättigade väljare i kyrkan.

  Men situationen kan förstås hotas av en större eller mindre utsortering av "olämpliga" medlemmar. Sådana som, enligt bloggaren, bör "söka sig bort". Som om det alltså inte räcker med alla som redan lämnat kyrkan sedan dess trygga äktenskap med staten slogs sönder!

  Jag ber nu läsarna att notera bloggarens ordval, ""bör söka sig bort", och hans tidigare dito, när det gäller politiska partiers kandidatur, "partiernas bör ta sitt förnuft tillfånga" och alltså inte ställa upp mer.

  Här görs alltså på förhand en gradering av nomineringsgrupper och medlemmar: vissa godkänns, andra inte.
  Men, klokt nog - ty bloggarens förmåga att tänka är ju synnerligen välutvecklad - undviker han nogsamt att gå ända fram, till förbudet. Det kan ju vara farligt och avslöjande. Alltså hoppas han på partiernas förnuft, vilket kanske inte sammanfaller med hans eget, och medlemmarnas självinsikt, vilken inte heller torde kunna vara i exakt paritet med hans (den kan ju faktiskt resultera i en förnuftig trygghetskänsla av att tillhöra kyrkan).

  Vad blir då följden av detta? Jo, att partierna själva beslutar inom ramen för demokratins frihetsgrundvalar. Och att den enskilda själv och med stöd av föreningsfriheten avgör om han eller hon vill stanna kvar i vår kära folkkyrka. Det kan ju förhålla sig på det sättet, att den enskilde i såväl Mörrum som i Moheda känner glädjen i att sjunga Hosianna i kyrkan den första Advent och tryggheten i att få vara innesluten i Kristi demokratiska folkkyrka.

  Vem vore bloggaren då - och jag - att sätta budskapet under ögonen eller vid öronen till vederbörande om att denne förklaras persona non grata i kyrkan?

  Ty glöm igen inte detta, bäste bloggare:
  - I Mörrum, Moheda eller Malmö, är vi alla lika inför Herren. Ingen är förmer eller för mindre än den andre.
  Alla är alltså välkomna i Guds hus, i kyrkans varma, trygga, välkomnande och hoppingivande gemenskap.
  Stäng aldrig någonsin ute någon! Aldrig, aldrig, aldrig!

  Guds frid, bäste bloggare och alla andra i detta diskussionsforum! Må också denna obeskrivliga fasa och ondska, som dagligen och stundligen sker i Syrien och Irak få ett slut inom kort. Den är lika olidlig som den är ovärdig mänsklig gemenskap!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad jag förstår är ju det om bortkörande citerat från nämnda partiprogram. Det är vi som liksom Dag vill ha en Guds kyrka snarare än en kyrka som kallar sig folkkyrka o röstar om vad vi ska tro som ska köras ut.
   Men det visst jag ju redan, av personlig erfarenhet o som alldeles vanlig lekman som inte ens åstundat tjänst i SvK. Att se till att inte heller sådan känner sig välkommen är det nämligen många som är duktiga på.
   Eva H

   Radera
  2. Att jämställa en uppenbar sköka med Guds hus och Kristi kyrka är rent bedrägeri. /John

   Radera
  3. Bengt Olof undgör sig över att Dag talar om att "söka sig bort". Jag tycker nog att man kunde begära av en gammal journalist att han inser vem det är som säger vad. Det är ju först ett direkt citat, sedan refereras vad som sägs, av någon annan än författaren själv!

   Radera
  4. Stäng aldrig någonsin ute någon! Aldrig, aldrig, aldrig (utom en dryg miljard romerska katoliker, ett par hundra miljoner ortodoxer, ett antal onda svenskhögkyrkliga och några till)!
   /Sub versus/

   Radera
  5. "Direkta val är alltid att föredra, så länge det finns flera miljoner röstberättigade väljare i kyrkan", hävdar BOD. Men om nästan inga "röstberättigade väljare" bryr sig om att rösta, då? Hur lågt kan valdeltagandet sjunka utan att hela proceduren (och gruppen "folkvalda") mister sin legitimitet? Hur skyddar man sig mot att aktivister med ett okyrkligt särintresse kidnappar systemet (vilket ju skedde 1958)?/Paul

   Radera
 3. Predikat: "ska präglas"
  Objekt:"Svenska Kyrkan"
  Subjekt:"vår männskosyn och samhällssyn", d.v.s. den Socialdemokratiska.
  Kan vi inte leka med tanken att byta subjekt och objekt?
  Att olika samfund ska få bilda valbara nomineringsgrupper för val till S-kongressen och påverka dess männskosyn?
  Är inte det absurt?
  Samtidigt är det ett större steg för en människa att byta religion än att byta parti.
  Det är därför partifolket anser att folk ska byta samfund när de inte längre ryms inom partiets åsiktskorridor.

  Den gängse kristna uppfattningen i världen är att abort är en orättvisa mot det ofödda barnet. När ska den kristna uppfattningen få vara en accepterad del av åsiktskorridoren i såväl SvK som S?

  SvaraRadera
 4. +Göran,

  -Nu har Du faktiskt skjutet bom:

  -Det är Dag själv som konstaterar - sedan han instämt i skribentens ord - att det finns olämpliga medlemmar i Svenska kyrkan som bör söka sig bort. Läs gärna ytterligare en gång!

  När det sedan gäller Johns mening ovan, talar den för sig själv och bevisar med än större kraft vad jag tidigare konstaterade. Det vore av värde om andra kommentatorer reagerar med skärpa mot signaturens jämförelse.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad är det herr Dike vill "bevisa" egentligen? För vem? Gör han anspråk på att vara nåt slags sanningsvittne för något? Varför söker han så påfallande framgångslöst sina sympatier här? /John

   Radera
  2. Nej, Dag refererar! Han inleder ju med att skriva: "Jag tycker bara att resonemanget är konsekvent" – d.v.s. resonemanget som han citerar. Han säger inte att han instämmer i detta, han noterar vad som sägs, och noterar att det utifrån talarens sida är konsekvent.

   Dessvärre inser jag att din ambition är att tyda och tolka allt till det värsta.

   Radera
 5. Om man ska hålla ordning på de personliga pronomina så är det snarare något (allmänpolitiska partier) än någon (individ) som kanhända sig ska hålla sig från kyrkan.
  De enda nomineringsgrupper som jag känner till vill utestänga folk (kvinnoprästmotståndare och homofober) är partimärkta.
  Att kyrkan genom historien påbjudit individer bot genom att avstå nattvard och stå längst bak under gudstjänsten.
  Kyrkan har dock generellt sett alltid erbjudit borgöring.

  SvaraRadera
 6. +Göran,

  Ledsen, bäste Göran, men orden och åsikten är Dags: "Det finns olämpliga medlemmar..." De ord3en använde inte den apostroferade personen, vem det nu är.
  I och med att Dag dessförinnan också instämmer i vad han tycker är densammes konsekventa resonemang råder inget tvivel om att Dags åsikt är den aktuella. Han har ju själv ej heller dementerat detta.

  Sensmoral: försvara gärna DS men inte in absurdum. för övrigt har det sitt intresse av att nu få vetskap om Din åsikt i saken:

  -Finns det olämpliga medlemmar i Svenska kyrkan, bäste Göran?
  Jag förväntar mig att Du svarar ärligt och inte med tystnad förbigår spörsmålet.

  Goda hälsningar
  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "… det råder inget tvivel om" – jag är ledsen, Bengt Olof, men jag har ju demonstrerat just detta, att det finns tvivel om vad Dag menar.

   Vad gäller din fråga: samtalet denna gång handlar om socialdemokraternas i Sundbyberg kyrkopolitiska hållning. Jag tycker att vi skall låta det förbli så. (På min tid i skolan fick man underkänt vid uppsatsskrivning, om man hade skrivit om något annat än ämnet.)

   Radera
 7. Dike, läs om, du fattsr fel - som vanligt höll jag på att säga. Bloggaren kan kan säkert tala för sig själv, men jag läser att han anser att de som tycker så är "obehagliga ifrågasättare".

  Det är inte så märkligt att Dike har mält sig ur alla partier och föreningar han varit aktiv i. Nu verkar han komma på kant även med Posk.
  Förvånar mig inte, där jag är aktiv är poskarna lika mot partipolitiseringen som jag eller någon annan
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 8. Om det finns olämpliga medlemmar inom SVeK?

  Det är ju det frågan handlar om inte sant. Svaret på det är väl vilken ambition medlemmarna har med "sitt" SVeK.

  Har man ambitionen att vara en Kristi kyrka fyller man inte den med ateister,synkretister,gnostiker oc utövare av andra religioner. Framförallt nominerar man inte dessa med annan agenda än att vara en del av Kristi Kyrka till beslutsfattande positioner vilket bara en BOD kan förneka att man gjort och gör.

  Inte heller betalar och understöder man "kostnärer" som direkt hädar Kristus ,fyller den med statister som skall agera nazister. Anlitar avfällingar som Spock för att dra folk till "kyrkan."

  I övrigt är det inget nytt att det finns olämpligt folk inom kyrkans sfär och att de då utesluts. Det gjorde redan Paulus men det är klart att inom SVeK där Paulus inte precis aktas utan ses som ett rött skynke man helst negligerar vill man inte erinra sig detta.

  Men som sagt, är ambitionen att göra SVeK till ett nyttigt och lydigt organ för tidsandan och som lekstuga för politruker då är de som på allvar tar sina ännu gällande vigningslöften på allvar olämpliga.

  Det är inte konstigare än att POSK kan ha dåliga medlemmar om de har nominerat (?) sk folkvalda personer med egen agenda i strid med POSK´s officiella och då arbetar mot POSK´s ambitioner.

  Vi är nog många som ur SVeK´s synpunkt är olämpliga medlemmar eftersom vi inte tror att SVeK´s ambitioner är att vara en Kristi Kyrka på jorden och kan styrka det att gång på gång visa hur den apostoliska läran direkt förnekas och motarbetas och hur t ex trosbekännelsen visserligen någorlunda regelbundet läses men där man samtidigt förnekar så gott som varje punkt i densamma.

  Ett SVeK kan inte vara en Kristi Kyrka där de som skall vara Sions väktare förnekar missionen, jämställer Muhammed med Jesus trots de klara orden som börjar:

  Ingen annans än hos...

  Att andra , med annan trosuppfattning än den kristna kan tro så må vara förståeligt och är en anledning till mission men inte bara det utan kanske än viktigare -till klargörande och gränsdragning. Till förklarande av påpekandet - Därför är vi kristna, därför kan vi inte tiga...

  Ett politikerstyrt allmänflummigt humanistiskt organ som SVeK, ja det är som bäst ett Rotary med tinnar-hur länge sedan tidsandan tycker sig ha nytta av en sådan organisation. Som sämst är det en organisation som förhindrar frälsningen genom att förvanska och förminska evangeliet och dess allvarsord.

  Ja, jag vet att evangelium betyder glatt budskap men det är inte detsamma som att påstå att det inte talar allvarsord om vad Jesus förväntar sig av oss som vill kunna kalla oss kristna.

  På domens dag är vi nog många som med fasa inser att vi agerade mot Kristus och det är då liten tröst att påpeka att våra politruker och dess utvalda biskopar betygade och följde något annat än Jesu lära.

  En gång sade Jesus om de skriftlärde att folket skulle lyda dem i vad de lärde-ty de lärde enligt skriften. Däremot inte följa dem enligt deras gärningar ty där avvek de.

  Jag betvivlar att Jesus idag mot våra sk biskopar har anledning att ens uppmana oss att följa dem efter vad de lär. Efter gärningar alls inte.

  //HH

  SvaraRadera
 9. HH,

  -Jag tycker att det är en kvalificerad oförskämdhet att kalla kyrkan en lekstuga för alla de tusentals förtroendevalda som av övertygelse och idealitet bär upp denna demokratiska organisation och är dess jordiska ryggrad.
  Vad ger Dig rätten att stämpla kyrkan som just en lekstuga?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan också fråga sig: Vem kan ha rätt att förmena honom detta?

   Radera
  2. Övertygelse, det betvivlar ingen.
   Frågan är bara vilken övertygelse.
   Samma som Irenaeus av Lyon?

   Radera
 10. BOD,

  "Vad ger Dig rätten att stämpla kyrkan som just en lekstuga?"

  Rätten? Därför att det är sanningen! En lekstuga för politiker i vardanda och en reträttpalats för politiker i avdankande. Arvoderar den , förgyller deras tillvaro men ger inget för Kristi Kyrka. Ingår inte i arvodet.

  Där gäller det att vara anpassling och på varje nivå fof se till att välja präster ,kyrkoherdar,proster och fof biskopar som är inte lydiga skriften och bekännelsen men väl tidsandan.

  De flesta, kanske likt Dig okunniga, omedvetna om vad Ni medverkr till , kanske på dödsbädden deklarerande att "Det var inte vad vi ville"

  Nyttiga idioter för "tidsandan" mao.

  Må Kristus hjälpa ER

  //HH

  SvaraRadera
 11. Ibland, B.O. Dike så *ska* man vara kavalificerat oförskämd! -Och det tänker jag vara nu! Du sabbar denhär bloggen, Dike! Du tar fokus från viktiga frågor och gitter inte besvära dig med att försöka förstå vad folk försöker säga dig. Dag bestämmer självklart vad som publiceras, och en större mustaschprydd ängel än han har aldrig skådats: hans tålamod synes vara oändligt. Men kanske inte alla andras. Kan herr Dike nu låta tangentbordet vila och istället anstränga sig att förstå vad folk i åravis har försökt meddela honom i detta forum?
  Svälj förtreten, och bidra till bättre värld på detta uppbyggliga vis!
  Med glada hälsningar från din kvalificierat oförskämde läsare!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så sant, Mikael, kan bara instämma i det du skriver.

   Radera
 12. Liljeström och Elisabeth,

  Här passar min kommentar till ett liknande inlägg av John ett par dagar senare väl in.
  Men följande behöver läggas till:

  -Generella slutsatser om att någon "tar fokus" från annat och inte "gitter" förstå vad andra framför är blott alltför vanliga hos dem, som inte får acceptans för sina åsikter. Vad anser ni själva om vi vänder helt på frågeställningen, dvs om jag är den som drar nämnda slutsatser om er?

  Därför detta: håll er till konkreta sakfrågor, argumentera i dem och avhåll er från personbetyg av den som bemöter er.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera