onsdag 14 december 2016

Tilltagset

Jag funderar över begreppet "tilltagset". Det används när någon gör något och, tror jag, det kan vara osäkert om detta är något bra eller dåligt. "Påhittigt" uttrycker något mer positivt och "hyss" är något annat, men båda kategorierna hör till det som är tilltagset.

Svenska kyrkan annonserade i går på en helsida i Svenska Dagbladet och samma annons fanns väl i DN. Dock inte i Östra Småland, Smålandsposten eller Barometern. "Välkommen Lucia!" var rubriken och bilden en tänd luciakrona. Den "passar alla huvuden", meddelades också. Den förbryllade läsaren hänvisades till #görinteskillnadpåmänniskor
Nu tror jag verkligen att vi ska göra skillnad på människor. Gilla olika, liksom. Det är en biblisk hållning. Guds egen hållning- Gud skapar oss olika. Gå och kolla dig i spegeln.
Men vad med annonsen, som inte är gratis?

Jag uppfattar den i grunden polemiska annonsen som ett auktoritativt svar på Åhléns på nätet utlagda kampanj, den som påstods ha väckt reaktioner. Jag gick inte på det hela, utan uppfattar att klär man ut en kille till Lucia kittlar man för att få reaktioner genom att spela ut det normkritiska kortet. Ser killen inte helt skär ut har man säkrat upplägget och bett om de reaktioner man sedan kan fördöma.
Tilltagset.

Nu kom den kampanjen av sig och blåstes av - om den ens var tänkt att sättas i sjön. Åhléns fick uppmärksamhet på detta rätt enkla sätt och kampanjen lyckades i den meningen även om den inte blev av. Åhlens är ål-hala. Men Svenska kyrkan kan man lita på. Luciakronan passar alla huvuden. Det är inte sant. På en flintskallig äldre herre, passar den inte. Noga taget passar den bara på tjejer. Och handen på hjärtat, alla tjejer passar inte som Lucia. Det finns tjejer som inte vill stå där till allmän beskådan. Sådant vet vi allihop, vi har varit med om luciafirande förut.

Det kanske är tid att trycka tillbaka.
Somliga tjejer passar bättre som Lucia än andra, de som gillar deklamera en fånig vers och kan sjunga, t ex.
Samtliga killar passar inte till Lucia eftersom Lucia är en ung kvinna från Syrakusa och ingen kille.
Ska tjejer berövas den kvinnliga förebilden, när det handlar om mod och tuffhet?
Svenska kyrkan, vad det nu är, antyder detta i en påkostad annons.
Tilltagset.

Juluppropet lanseras idag av Sveriges Kristna Råd, SKR, och ska läsas upp i kyrkorna på söndag. I riksmedia kommer en debattartikel i januari och i slutet av januari ska det bli uppvaktning av relevanta ministrar. Pressansvariga försöker få ut uppropet till något som kallas "morgonsofforna" och till samfundspressen. Svenska kyrkan får tydligen ta på sig ansvaret för att nå lokalpressen landet runt. Biskoparna är införstådda och beredda på intervjuer. När budskapet ska läsas på söndag är kontraktsprostar och kyrkoherdar nyckelpersoner. De får också särskild information. En gammal komminister ler då och säger vid själv: "#görinteskillnadpåmänniskor".

Själva uppropet har jag inte sett. Det innehåller att-satser. Sådant brukade skrämma biskopen och professorn Anders Nygren. Man skulle inte skriva sig samman, för då satt man i fällan, menade han. Hade Nygren haft frågor hade han dock kunnat lugnas med beskedet, att kyrkokansliet tar fram en FAQ.

Så här ser en kampanj ut som drivs uppifrån och ner.
Vi förväntas vilja en human migrationspolitik och det är tydligen de kristnas ansvar att värna den. Så tänker inte jag. Det finns inget ställföreträdande kristet politiskt förnuft ens i migrationsfrågor och den politik vi nu har är katastrofal, men det behöver man inte vara kristen för att fatta. Däremot ska kyrkoledningen nog ta till sig att många misstror det som nu händer och fruktar det som kommer att ske, när migrationsfrågan kastas i kommunernas knä. Att ta hand om flyktingar är en sak. Att ställa upp för migranter, som kommer till Sverige för att få ett bättre liv, är inte alldeles självklart. Vem ger mig rätt att vara generös på mina barnbarns bekostnad eller på bekostnad av de fattigaste medborgarna i Sverige? Och vill jag fördela resurser till välfärdsaktörer, som finner sin väl tilltagna utkomst i migrationsbranschen? Vad ska jag tycka om alla som inte har asylskäl och ska utvisas - ska de inte utvisas? Och vad med Dublin-förordningen, ska den inte följas?

Nu ska jag inte ha skäll.
Uppropet kanske är helt förträffligt, jag har inte sett det. Just därför kan de principiella frågorna ställas. Jag undrar verkligen.
Är det så att julupprop blivit det kristliga sättet att fira jul så känner jag igen Jean Calvin från Geneve. Honom är jag emot,
Och är det så att dom där uppe försöker domptera folket genom upprop som ska skrivas på utan besvärande mycket studiearbete och problematisering som föregår, är jag emot det också. Upprop får inte bli kupp-rop, tänker jag.
Är det till sist en samling reformerta som sitter där uppe och driver sitt spel med oss? Utfallet? De får uppvakta relevanta ministrar. Vilka är då de relevanta, det skulle jag gärna vilja veta. Morgan bland dem?

Svenska kyrkans engagemang är viktigt för att uppropet ska få bred uppslutning och kunna bli verkningsfullt. Hade inte Kyrkomötet då bort ha tagit beslut i ärendet? Eller Kyrkostyrelsen om det brådskat? Som det nu är, agerar SKR och den lilla gruppens beslut får vår struktur snällt följa. Det kan inte vara en riktigt god ordning. Inte i en demokratisk och episkopal kyrkostruktur.
Tilltagset är det dock.21 kommentarer:

 1. Dag, nu får du passa dig för Bengt Olof! De tjänstemän som har bestämt om uppropet är ju i demokratisk ordning tillsatta av tjänstemän i ledande ställning, som i demokratisk ordning har utsetts av människor, som i demokratisk ordning är förtroendevalda.

  Är det inte det fina med demokrati att vi har representanter som har fått vårt förtroende att bestämma, så att vi slipper mödan att själva fundera över vad vi skall göra och tänka …

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fel, bäste Göran!

   -Det är Du, käre broder som får passa Dig för felaktiga slutsatser. Tjänstemän är inte tillsatta i demokratisk ordning utan av sina chefer, vilka i sin tur är rekryterade av generalsekreteraren i Kyrkans hus i Uppsala. Samma generalsekreterare, som är utsedd av den styrelse, vars nomineringsgrupper består av ledamöter vilka är valda av folket, alltså de kyrkotillhöriga.
   Som Du vet ingår ju DS i KS.
   Demokratin tillåter - och faktiskt förutsätter - sedan att Du och jag tänker fritt och självständigt.
   Det är ju detta som är det fina i den demokratiska kråksången.

   Jag ser mellan Dina rader en tydlig ironi mot demokratin i kyrkan. Men detta, det bästa av samhällssystem är inget att ironisera över. Däremot glädjes åt!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Det där inlägget om anställningsförfarande var obegripligt.

   Svara istället rakt och ärligt vad DU tycker om uppropet, Bengt Olof Dike.


   Radera
  3. Alphadeltagaren,

   -Inget problem att svara:
   -Uppropet kännetecknas säkert av många varma känslor men desto mindre av realism.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 2. Ett riktigt julupprop lyder förstås: Dagen är nära. Omvänd er och tro evangelium!

  SvaraRadera
 3. Lucia helgonförklarades. Katolsk tilltagsenhet! Ogillas.
  Sveriges Lucia började utses av Stockholms -Tidningen för ett århundrade sedan. Kommersiellt och okristligt. Helsidesannonsen visar på sedvanligt dåligt omdöme.
  Helomvändningen i invandringspolitiken var omänsklig.
  Permanenta uppehållstillstånd!
  Generös politik v g familjesammanföring!
  Barnen i centrum!
  Socialdemokratiskt svek!
  Till sist :jag fick ingen förfrågan om att bli Lucia i år heller.
  Jag hade ställt upp av principiella skäl eftersom jag vet att det finns luciakronor även för tunnhåriga tjockskallar...
  -f-n

  SvaraRadera
  Svar

  1. Det man allmänt kan resonera om vad gäller olika kulturella företeelser och olika traditioner och deras uttryck och gestaltningsformer, samt dessas betydelser för inblandade parter, är om dessa olika traditioner och kulturella uttryck dels är värda att försvara, beskydda och bevara, samt att det också faktiskt är roligt att de finns? Alla bidrar de till en mångfaldighet, en variationsrikedom, inom människoskläktet?
   Det vore onekligen mer enahanda, och mer tråkigt, om den varationsrikedom som finns, skulle försvinna genom att den skulle förstöras genom att bespottas, hånas eller genom att försöka att förlöjligas till oigenkänlighet för just de inblandade och de berörda?

   T ex hur skulle samer tycka och anse, om svenskar plötsligt började ikläda sig samiska traditionella dräkter, och vandrade omkring i dessa i svenska städer? Skulle samer tycka om det? Skulle de tycka att det vore roligt? Skulle de bli glada?

   Troligtvis inte...


   Eller vad skulle ortodoxa judar tycka om män, som inte var ortodoxa judar, plötsligt skulle börja odla skägg och hårlockar, samt ikläda sig svarta rockar och svarta hattar och vandra omkring på gator och torg? Skulle ortodoxa judar tycka att det vore roligt? Skulle de tycka om det? Skulle de bli glada?

   Troligtvis inte...


   Eller vad skulle romer, eller romska kvinnor, tycka och anse om svenska, danska, norska eller andra, kvinnor, som inte var romer, plötsligt skulle börja ikläda sig specifika romska kulturella dräkter, med stora, långa och vida kjolar, vita blusar och övriga tillhörande attribut? Skulle romska kvinnor tycka att det var roligt? Skulle de tycka om det? Skulle de bli glada?

   Troligtvis inte...

   JB

   Radera
  2. http://www.hd.se/2016-12-13/visste-du-detta-om-lucia?utm_source=fb&utm_term=2016-12-14T13%3A39%3A12+01%3A00&utm_medium=list-bottom

   Nu när Lucia är över kanske lite fakta hjälper.

   Radera
 4. Jag brukar låna grannens niqab-som hon lagt av,gå ut på stan och pröva både Muslimer gammelavemskars tolerans.
  Vi har alla att utmana varandra kulturellt och religiöst.
  Jag klär mig t o m i jeans och t-shirt.
  ..
  -f-n

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ps. korr. av sista meningen

   ...Det är att i princip vilja vara som IS, om än i mildrare former...

   Det är mycket, mycket roligare med ett variationsrikt och ett mångfaldigt människosläkte än att allas olikheter, och allas olika identiteter, i princip vill försöka att förstöras.

   JB

   Radera
 5. Calvin bör goda lutheraner vara mot, men den som, likt en god lutheran, tyder allt till det bästa skulle kunna uppfatta en politik som omfördelar från egna barnbarn till mindre välbeställda som demokratiskt inspirerad av gångna söndags döparord till den som har två skjortor. Fast att till den grad tolka till det bästa glider kanske över i naivitet.
  Kh på landet

  SvaraRadera
 6. Nå, Skriften säger ju att vi inte ska göra skillnad på människor. Inte i den bemärkelse Jakob syftar på i alla fall. Så det kan ju knappast vara fel att påpeka att vi inte ska göra skillnad på människor. Men visst måste vi göra vissa distinktioner, absolut.

  SvaraRadera
 7. De relevanta mediekanalerna smörjs. De relevanta ministrarna uppvaktas. Den relevanta delen av befolkningen blidkas att fortsätta betala till den relevanta kyrkan.

  I Kyrkan ser vi Värdegrunden Alla Människors Lika Värde live and well.

  Svenska Kyrkan visas upp som G-O-D. Kyrkoavgiftsbetalare blir väl då åtminstone smågoda?

  Snyggt och relevant jobbat av kommunikationsexperterna helt enkelt!

  /smun

  SvaraRadera
 8. Jag kan tänka att det är på gränsen till blasfemiskt, särskilt i dessa dagar. Unga kristna kvinnor våldtas eller avrättas rakt av. Martyrkronan är inte till erbjudande. Den som står i martyrium och uthärdar har bara att tacka för tron och de heligas gemenskap. Förvirrade unga människor som tar det hela som någon slags uppvisning har liksom missat poängen, saken gällde vem de vittnade om. Lucia är föredöme för såväl kille som tjej.an.

  SvaraRadera
 9. En ung man i karriär i den offentliga maktens boningar:

  -Alltfler av mina vänner och bekanta frågar mig om man verkligen bör stå kvar i Svenska Kyrkan. Att betala till underhåll av gamla kyrkor och kulturbyggnader gör de gärna, men de undrar om man verkligen med gott samvete kan göda en pekå-propagerande institution mitt emellan Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ?

  Jag vet faktiskt inte vad jag ska svara, fortsätter den unge mannen bedrövat, trad-kyrkligt fostrad som han är.

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. I min krets är det just de gamla kyrkorna och miljöerna som man vill bevara och därför gärna betalar till. Men frågan kommer upp allt oftare, och nu börjar man tycka att kyrkorna bör säljas illa kvickt, innan Islam är den största och mest kapitalstarka religionen.

   Vi som vid den tiden är fattigpensionärer får hoppas att de då vill vara samhällsaktörer som ser medmänniskan och ordnar soppkök åt oss.

   Radera
 10. http://ledarsidorna.se/2016/12/nyanserna-i-en-pastadd-moralisk-kollaps/

  När insikten vaknar hos "det sovande folket", kommer det att vara för sent just i migrationsfrågan. Fredrik Reinfeldt lär aldrig få sin föreslagna staty. Och Svenska Kyrkans moraliserande och allom uppvisade lojalitet med samhällets och samtidens sekulära Värdegrund kommer att vara ett än värre "sänke" än tron på en korsfäst och uppstånden Jesus.

  /Så det kan gå

  SvaraRadera
 11. Det är väl i o f sej inte konstigare eller mer normkritiskt att en kille klär ut sej till Lucia än att min mormor (f. 1908) ibland klädde ut sej till Nikolaus (med skägg och röd biskopsdräkt). I studenternas Luciatåg på 1800-talet var Lucia alltid en man. Men det var i o f s kanske snarare studentikost än solennt. (Att Jesusbarnet vid åtskilliga kyrkliga julspel spelas av en nyfödd flicka vet inte Elisabeth Höglund men däremot jag).

  SvaraRadera
 12. Magnus Södermans kommentar tii "Juluppropet".
  Listen to 081: Fallna kyrkor vill ha öppna gränser by Gomorron med Magnus #np on #SoundCloud
  https://soundcloud.com/gomorron/081-fallna-kyrkor-vill-ha-oppna-granser
  /Argus#2

  SvaraRadera
 13. Kristianstadbladet:

  https://www.youtube.com/watch?v=lPj0Bi0z5WU

  Nu tar biskoparna sig vatten över huvudet. Juluppropet leder till massutträden. Klantigt helt enkelt.

  PP

  SvaraRadera