måndag 19 december 2016

Post Truth

Lever vi efter Brexit och valet av Trump i ett Post Truth Society? De politiska eliterna fruktar sedan gammalt massan (och alldeles konsekvent är förre ärkebiskopen, professor Rowan Williams emot massdemokratin), Nu fruktar eliterna mest den massa som inte håller till godo med den sanning den tillhandahålls. Därför ska massan beskrivas i nedsättande termer. Det sker av dem som tillhandahåller den sanning massan avvisar. Eftersom massan avvisar denna sanning, är den faktaresistent.

Fenomenet är inte alldeles nytt.
Jag uppfattar närmast att vi har att göra med processer vi såg på väg mot revolutionen i Frankrike år 1789. Det har fortsatt med andra massrörelser under 1900-talet. Regimer kan förlora den auktoritet som byggts upp och falla. Folk står ut med mycket och länge, men ibland tar tålamodet slut. Människor markerar när de ser framstegen leda till bakslag i det lokala, dvs märker att de fakta de hör, inte är de fakta de själva kan se. I en tid där politik blivit ett yrke liksom lobbyisterna utgör en yrkeskategori, är det kanske inte så underligt att det blir så.

Men var inte prästerna i det gamla samhället just sådana som bedrev den här typen av påverkan?
Det finns några viktiga skillnader. Prästen fanns i det lokala och prästen förkunnade inom ramen för en gudstjänst, som inleddes med gemensam syndabekännelse. Läsningarna och förkunnelsen kunde förmedla en annan hållning än maktutövningens. Hur det än var, var Jesus en kritisk instans och detta kunde både präst och piga höra. Om sig själv sa han, att han är vägen, sanningen och livet. Prästen och pigan uppfattade att orden sa som det var. Jesus var verkligen detta. Skulle någon förneka den saken, handlade det helt enkelt om faktaresistens.

Det blev annorlunda.
Uppträder Kyrkan som ideologisk apparat, delar den hållning med de ideologiskt dominerande. Då säger den det som ska sägas i samtiden. Jag kan ge tre exempel.
Prästämbetet uppfattades vara en uppgift för män. Den Helige Ande hade inte tillåtit något annat, konstaterade Martin Luther. Bibelorden var klara och förstods som Herrens ord. Detta var fakta utan betydelse när ordningen ändrades.
Äktenskapet uppfattades vara till för en kvinna och en man. Jesus formulerade sig så, Traditionen var obruten och inte särskilt överraskande. Detta var fakta utan betydelse när ordningen ändrades.
Barn uppfattades vara individer - också i mammans mage. Fostret/barnet i Elisabet hälsade fostret/barnet i Maria men var inte en del av kvinnans kropp utan en individ i den. Detta var fakta utan betydelse när ordningen ändrades och bara en av två individers intresse prioriterades.
Tala om faktaresistens. Här är tre områden där det inte går att föra ett sakligt och problematiserande samtal. Så är det i The Post Truth Society. Bara som ett exempel, Helge. Svenska kyrkan kunde ha anledning att fundera över vad det är att leva i ett sådant sammanhang och fundera över kallelsen att stå för Sanningen.

Vid senaste sammanträde med Kyrkostyrelsen skrev jag mig fri i en fråga som gick till omröstning ledamot för ledamot: Fredsprocessen Israel - Palestina. 12-3 slutade omröstningen. Jag säger inte att det här handlar om faktaresistens, men visst ifrågasätter jag Kyrkostyrelsens både kunskaper och kompetens. I grund och botten menar jag att Svenska kyrkan inte ska fungera som en politisk aktör. Det är farligt av flera skäl.
Vad jag skrev kan ni få läsa:

Särskild mening

Ett positionspapper är en politisk viljeyttring. Ett sådant dokument kan diskuteras i sak. Det har inte skett. Positionspapperet bärs inte av en bred opinion eller ens av en enig kyrkostyrelse.

Kyrkostyrelsen har ingen särskild ämneskompetens och har inte arbetat med sakfrågorna.
Jag menar emellertid att grundfrågan handlar om i vilken mening en folkyrka, den storhet som kallas ”Svenska kyrkan”, som sådan kan ”använda sin identitet” för att verka, bekräfta, stödja och ta ställning för eller emot i politiska frågor. Kyrkans kallelse är en annan. Kyrkan rustar människor för ansvarstagande i världen genom politiska partier och rörelser. I partier och rörelser kan positionspapper som är politiska viljeyttringar formuleras.

Att det antagna dokumentet skulle behövas för personalen att luta sig emot, som det sagts, tror jag inte. Att det finns, som också sagts, ett oerhört intresse för vad Svenska kyrkan tycker om konflikten Israel och Palestina kan vara riktigt, närmast då som ett intresse av att använda Svenska kyrkan som politisk påtryckningsgrupp. Kyrkostyrelsen borde se till att Svenska kyrkan inte ens i bästa syfte kan användas så.
Dag Sandahl

Denna dag firar jag dopdag (1948) och prästvigningsdag (1971). Jag är döpt av Folke Hyltén-Cavallius i Bymarkens kapell, numera Bymarkskyrkan, i Jönköping. Jag är prästvigd av biskop Olof Sundby i Växjö domkyrka. Det var två hederliga personer. Vi tänkte olika. Det hörde på den tiden till det svenskkyrkliga att det var så. Vi var liksom inte "Post Truth".

14 kommentarer:

 1. Den massa Dagbloggaren yrar om består av enskilda människor med eget ansvar inför sig själva och och medmänniskorna. Massan i sig är ansikts-och åsiktslös.Dag Sandahls dagliga kommentarer är icke minst politiska för att inte säga partipolitiska. Det passar förstås auktoritetsbundna doakörmedlemmar...
  Det var inte alltid den helige ande talade genom Martin Luther.Se t ex jag tror det är 1:a Petrusbrevet 1;21 i en av episteltexrerna till 3:e advent (frågan är f ö om inte dr Luther ibland uppträdde kvinnligt ibland likt dr Sandahl).
  Ulf H Berggren Lund Hälleberga

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här var inte lätt att hänga med i svängarna... /John

   Radera
  2. Dagbloggaren själv är känd för att ta ut svängarna.Livet är som en tangomässa av f d domprosten i Lund....
   Ulf H B

   Radera
  3. Men vad är det där för mysko församling i Lund/Hälleberga?
   Röker ni på?

   Radera
  4. Ingen rök utan eld.
   Johannes döpte i vatten. Den som kom efter honom döpte i ande och eld...
   Som alfadeltagaren -hej du - märkt använder jag inte /
   Ulf H Berggren, boende i Lund uppväxt i Hälleberga...

   Radera
 2. SvK går in i en europeisk tradition av jude-whacking. Lite försiktigt som sig bör. I samklang med samhällets rådande värderingar. En religionsintegrerande välgärning. Våra muslimska trossyskon kanske ger oss en längre nådetid?

  Ett beställningsjobb från samma elit som dominerar media, debatt, kyrka och politik. Kyrkan blir ett bältesspänne med sitt "Gott mit uns" att övertyga den tvivlande och vankelmodige om den progressiva samhällsomvandlingens auktorisation från högsta ort. Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?

  Den kyrkliga eliten omhuldas av makten. Blir nådigt omtalad och bemött. Nyttiga idioter, skulle Lenin ha sagt. Fega och krypande, skulle Goebbels ha sagt.

  En väl integrerad svensk folkkyrka, alltså.

  /smun

  SvaraRadera
 3. Jag läser, på denne skribents uppmaning, just nu Jesaja.
  I huvudet snurrar just nu 30:9-10 som lär bli grund för en egen reflektionstext.
  De verserna kanske borde snurra i huvudet på fler tänker jag...
  Eva H

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, tänk vad aktuell en 2 500 år gammal profet kan vara! Det är naturligtvis just därför vi fortfarande skall läsa honom och de andra profeterna och lyssna till dem.

   Radera
 4. Denna särskilda mening borde rimligen vara en käftsmäll för de som anser att SvK i sina medlemsvalda fora bara beslutar om "kyrkliga ting"?
  Jag undrar bara hur initiativet till detta positionsdokument togs?
  Tjänstemän, AU eller enskild KS-ledamot?
  Om svaret blir tjänsteman ställs omedelbart följdfrågan på vems uppdrag?
  Det kan väl aldrig vara på Partiets uppdrag en tjänsteman inom SvK agerar?

  SvaraRadera
 5. -Den ena sanningen är lika bra som den andra, mässar Bill min kommunikatör. Allt är en fråga om narrativ. Om vi inte har det ena narrativet, har vi det andra. Det är bara att bestämma sig för vilket man vill driva. Att hålla på ett förlorande narrativ går alltid illa. Att hålla fast vid gårdagens, likaså.

  Bull begriper inte ett smack, men försöker för säkerhets skull se ut som om han gjorde det.

  Det var felinitivt ett misstag att tillåta dom där kattvaskrarna att läsa distans på Södertörns Högskola! tänker jag än en gång bistert.

  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 6. Positionsdokument - konflikten Israel/Palestina.
  Finns dokumentet tillgängligt för allmänheten?

  Det finns många konflikter i denna arma värld.
  Upprättar kyrkostyrelsen positionsdokument för andra konflikter, som exempelvis de i Kongo, Syrien och Jemen?
  Jack London

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svkys antisemitiska postkristna champagnevänsternomenklatura är knappast intresserad av ngn annan konflikt, särskilt inte där det pågår folkmord på kristna!
   Antony

   Radera
 7. Elaka Katten Måns
  Det vete 😻 katten
  -f-n

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ytterst glädjande att allt fler upptäcker den potential och relevans vi katter har att tillföra samhällsdebatten.

   Bill, Master of Spin, kommunikatör hos EKM

   Radera