onsdag 7 december 2016

Designated Survivor

Vi håller oss med Netflix och är därmed alltid uppdaterade när det handlar om maktutövningens mekanismer. House of Cards, The Crown och nu Designated Survivor. Bostadsministern är plötsligt president när (nästan) alla i kongressen och alla i regeringen med president och vicepreseident omkommit då Capitolium jämnats med marken. Jag tippar att det efterhand kommer att visa sig att den nye och ofrivillige presidenten är en överlevare på mer än ett sätt. I det senaste avsnittet jag såg, förekom en extremt misslyckad presstalesman. Han visste det själv och lämnade brådstörtat talarstolen. Det är inte mitt fel att jag tänkte på honom när jag läste Per Eckerdals kommentar i Kyrkans Tidning.

Allas vår vän Sofia Lilly Jönsson skrev i Svenska Dagbladet.
http://www.svd.se/turerna-kring-kyrkohandboken-rena-farsen
Vår vän? Jag har aldrig träffat Sofia Lilly, men jag känner igen kompetens när jag möter den och vill gärna vara hennes vän. Det kan tyckas vara en något ensidig vänskap, men tro mig - vänskap! Vem kan motstå vänskap med en skribent som framhåller det farsartade i handboksarbetet. Vi har, i följe med Karl Marx, gått från tragedi till fars.

Detta tillstånd ska Per Eckerdal kommentera.
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/biskop-eckerdal-om-kyrkohandboken-blicken-ar-riktad-mot-framtiden
Vår bästa tid tillsammans var när vi satt i bokhandeln Arkens styrelse och gammal vänskap ska inte förringas. Men vad gör han, när han försvarar idiotbeslutet att Karin Nelson inte skulle få se det material hon ville se? Hade hon begärt att få se klassiska nummer av Kalle Anka & Co eller Fantomen, hade det varit självklart att några tjänsteandar också då ordnat det. Nu gällde saken ett yttrande av Folke Bohlin och här blev det oförklarligt nog nej. Det är så häpnadsväckande att det inte behövs Glühwein för att yrslan ska infinna sig. Men Per försvarar generalsekreterarens beslut att inte lämna ut materialet. Generalsekreterarens? Hon som alltså inte lät mig se revisionsrapporten om SKUT i originalskick. Har vi problem eller har vi problem? Generalsekreterarens mandat går ut nästa år. Så varför försvara detta beslut? Det blir bara dumt!

Per fablar på om att det är bristande kommunikation saken handlar om. Det är ett översåtligt sätt att tala men alls inte sant. Är det en kommunikationsmiss att vi inte fått klart för oss att docenten Christer Pahlmblad är dramats Voldemort? Alls inte. Det har alla fattat. I varje fall alla som läser Bloggardag. Och så kommer det en vers om heta diskussioner på 1970- och 80-talen? Heta? Samtal efter gediget utredningsmaterial där bl a Lars Eckerdal skrivit. Vem minns någon hetta? Det var ett gemensamt och stort ansvarstagande.
"Vi som är lite äldre minns", säger Per. De som är äldre har en tendens att inte minnas, men likväl deklarera hur det var. Misstänksamhetens hermeneutik är ett verktyg som alla "vi äldre" rekommenderas använda, inte minst när vi umgås i minnenas boningar. Gå till läggen, som Mäster i Varberg säger!

Per Eckerdal beklagar det höga tonläget, som inte är en fördel för Svenska kyrkan. Jag håller med. Jag vill inte ha mässmusik av det slaget att den manlige prästen får ta ett kraftfullt tag i genitalierna för att sjunga tillräckligt högt. Det gör ont.

När jag med glädje hälsar ett tonläge, som innebär en befrielse i denna mening, får jag veta, att handboksarbetet pågått sedan 1990-talets slut. Det kanske kan sägas - om man lägger till att arbetet misslyckats sedan 1990-talets slut!

Sist men inte minst får vi veta att projektledarna bidrar med sakkunskjap till en självständig revisionsgrupp, jaha, och "tar fram det material som vi i revisionsgruppen ber dem ta fram". Så vad är då problemet. Att Karin Nelson ville ta fram material hon tänkte kunde vara av värde just för revisionsarbetet? Är inte revision att kolla en gång till? Vilken lektion i latin var det som Per missade ? Re- betyder åter och visio har med syn, granskning att göra. Lektor Per Hyltén och adjunkten Greta Ekstrand hade varit stolta över allt de lärt mig på Katedralskolan i Växjö, helklassisk linje, och som jag nu stolt kan redovisa!

Nu kan jag misstänkas för att lärdomspråla så att blicken inte är riktad mot framtiden, så som Per Eckerdal vill se. Men revision är inte att bara blicka framåt. Den framtidsblicken skulle kunna kallas illusion. Filmen finns kvar. Låtom oss tacka Elof Sundin!
https://www.youtube.com/watch?v=ooCebjkyk7A

Maria Schottenius, som jag varit vänlig mot i decennier, är på.
Det hedrar henne. Ingen blir väl för den delen förvånad, men de i Kyrkans Hus kanske bör bli lite uppskakade. Ännu en journalist som granskar! Maria har ringt runt och redovisar i DN Karin Nelsons förvåning och Folke Bohlins genans.
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/maria-schottenius-varfor-detta-hemlighetsmakeri-kring-kyrkohandboken/

Karin har tre förslag: 1. senarelägg 2. anta texterna, ingen musik och 3. anta det nya arbetet som  tillägg till kyrkohandboken 86.
Allt är förslag som kan diskuteras.
Folke Bohlin själv är generad och illa berörd. I sitt yttrande, det hemliga, har han pekat på att det behövs en bearbetning från grunden. Det är väl därför yttrandet är hemligt.

Designated Survivor - är det folket i det kyrkliga huset eller är det rentav det nya handboksförslaget? Jag funderar. Uppenbarligen pågår något som det inte går att få insyn i. Antje lovade oss något annat än det som nu utspelar sig.
Nämn dock inte namnet som inte får nämnas. Säg inte Voldemort!

Igår firade jag Nikolaus och fick snaps till maten. '
Fick och fick. Jag var ensam hemma med hundarna men i alla fall. Jag hälsade mig som vanligt med att skåla med mig och sa: "Skål Dag. Kul att just du kunde komma."
Fördelen med den hälsningen är att jag vet den vara ärligt menad. Kommer från hjärtat, liksom.
Jag svarade förstås med ett "tack sak du ha!" Fast behövs snaps i tider som dessa? Kyrkohandboksarbetet kunde tänkas vara yrsla nog.
Så är det kanske därför att alldeles för många tänker sig vara designated survivors och har intresse av det. Jag undrar för egen del hur terminalvård av kyrkohandboksarbete ser ut.

14 kommentarer:

 1. Kyrkostyrelsen tillsätter en revisionsgrupp under ledning av en biskop.
  När revisionsgruppen samlas är alltid projektledarna för det de är satta att granska alltid närvarande.
  ”Kyrkokansliet har en principiell hållning att arbetsmaterial inte lämnas ut”.

  Antingen är det med kyrkostyrelsen goda minne inget lämnas ut, eller också behöver kyrkostyrelsen besluta att allt arbetsmaterial ska ovillkorligen lämnas till revisionsgruppen om de be om det.
  Om det inte sker så är kyrkostyrelsen bara marionetter åt kyrkokansliet. Detsamma får då även sägas om de biskopar som är delaktiga i handboksprocessen.

  Vilken annan verksamhet hemligstämplar i praktiken remissvar?

  Tillåter kyrkokansliet de auktoriserade revisorerna att se bokföringen eller är det att klassa som "arbetsmaterial"?

  Om vi nu ska blicka framåt så skulle jag vilja att alla nomineringsgrupper uppmanas före valet berätta hur de ställer sig till det nuvarande handboksförslaget.

  SvaraRadera
 2. Tack för din välvilja att visa en länk till Eckerdals artikel i Kyrkans Tidning. Tyvärr är nämnda tidnings välvilja inte lika stor som din. Man möts i stället för av artikeln av en sida som talar om att jag måste vara prenumerant för att "komma vidare".
  Vår "älskade, öppna, demokratiska folkkyrka" har en tidning som uppenbarligen är mer sluten än t ex frikyrkornas Dagen och Världen Idag eller viken dagstidning som helst.

  Jag i Halland

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på att ägaren sv"k" stadigt får in hutlöst stora medel i form av både avgifter och skattefinansierade bidrag är det märkligt att dess tidning inte är allmänt webbtillgänglig. Facebook-sidan är likaledes löjeväckande hårt hållen för att inte väcka upp några kritiska debatter i onödan. Rimligen borde väl åtminstone de skamlöst dyrt betalande "medlemmarna" ha full tillgång till webb-KT:s innehåll via en inlogg eller ett lösenord. Man kan dock nog med synnerligen goda skäl anta att intresset för den eviga handboksföljetongen och andra högst interna frågor är lika med noll. Större intresse visar för sin del "medlemmarna" för att gå ur den förment ”demokratiska folkkyrkan”. I skrivande stund har 17058 använt sig av ”http://www.offentligt.se/lamna-kyrkan” under de 2,5 månader som den har funnits. Vilket också öppnar goda möjlighet att i stället skänka pengarna till välgörenhet och annat där de kommer till garanterat bättre användning. /John

   Radera
 3. BloggarDag,

  -Har Du eller någon annan överklagat generalsekreterarens beslut att hemlighålla handlingar?
  Om inte, så gör det!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt DN rör det sig om en "principiell hållning" vid Kansliet. Det är inte säkert att den grundar sig på ett överklagbart beslut. Så drivs en del processer. Å andra sidan torde då Styrelsen kunna besluta om något annat.
   Kh på landet

   Radera
  2. Fick Karin Nelson någon besvärshänvisning?<<<<
   UC

   Radera
  3. En tjänstemans handlande och beslut kan inte överklagas.
   Då det rör sig om organisationens högsta tjänsteman så kan Kyrkostyrelsen möjligen hota med uppsägning om denne inte åtlyder styrelsens uppmaningar.
   Det återstår dock att se om kyrkostyrelsen petar i detta och om det i så fall når allmänhetens ögon.

   Men vilken medlem som helst kan väl begära ut handlingar i enlighet med den interna "offentlighetsprincipen". Det borde väl finns någon instans att överklaga till om man blir nekad, men i just detta fall så finns det inget "dokument" att begära ut, eftersom det är ett "arbetsmaterial".
   Varför får jag sådan lust att plocka fram George Orwell och Joseph Heller ur bokhyllan?

   Radera
  4. -Visst kan tjänstemans beslut överklagas!

   Naturligtvis kan en tjänstemans handlande överklagas; det är för övrigt främst tjänstemän i offentlig förvaltning som ibland sätter sig på tvären.

   Om det däremot handlar om arbetsmaterial, som Peter T också tillägger, kan det vara svårare att få ut materialet. Å andra sidan kan man inte hur länge som helst gömma sig bakom den formuleringen; ett arbetsmaterial anses ju vara underlag för kommande beslut.

   Nu gällde min fråga främst om DS besvärat sig över att han vägrades se revisionsrapporten om SKUT. Han har inte svarat men jag tolkas tystnaden som att han ej gjort detta. Den rapporten torde han inte kunna vägras, om han besvärar sig. Här handlar det ju inte om arbetsmaterial i traditionell mening utan om en färdig handling. Kanske är det så att DS inte vill "stöta" sig med generalsekreteraren och därför har accepterat hennes vägran.
   Låt oss, kyrkotillhöriga, få besked hr bloggare!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Dike har inte röstat på mig så mitt ansvar att ge honom besked är synnerligen limiterat. Jag har begärt och nu uppmanas jag från högre ort att begära det än en gång. Så då gör jag det. Högre ort? Nej, inte Dike. Saken har observerats av dem som har till uppgift att vara observanta.

   Radera
  6. Nu får vi ta till de teoretiska kunskaperna.
   Kan den högste tjänstemannens beslut överklagas till Styrelsen i en medlemsorganisation?
   Vanligtvis så ger styrelsen uppdrag åt tjänstemannasidan, som sedan utför det under generalsekreterarens(i detta fall) överinseende.

   Om man nu skulle sitta i styrelsen, hur skulle man göra för att "överklaga" generalsekreterarens principbeslut att inte låta revisionsgruppen se remissvar under den krystade förevändningen "arbetsmaterial"?
   Jag begriper det inte, för det är väl bara AU som kan påverka agendan för KS?

   Radera
 4. Är det sant att Sankte Nils inte bara delade ut gåvor till fattiga anonymt (men några barn såg honom ändå, så är det ju alltid), utan också gav Arius en smäll på käften (bokstavligt)? Jag vill gärna veta så inga falska rykten om tomte-Nisse är i omlopp.

  SvaraRadera
 5. Lysande om handboken Dag

  SvaraRadera
 6. Uddo Ullmans adventskalender på Twitter kan rekommenderas
  KM

  SvaraRadera
 7. Det är en mycket gammal berättelse, som säger att detta hände under konciliet i Níkea (Nicaea) 325.

  SvaraRadera