fredag 2 december 2016

DDR-Abteilung Sätila

Jag fick höra att Radio Sjuhärad hade ett inslag från Sätila,där det pågick strid. Jag lyssnade och fann den gewöhnliche striden. Ein Kampf und eine Kampfgruppe, nicht wahr?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6574164

Allvaret besinnade jag omedelbart.
Shibbolet-formuleringen fattades. Det stod inte att både kvinnor och män var välkomna att söka kyrkoherdetjänsten. Om detta inte står utskrivet, är det alltså inte så? Jo, vi har lagar och ordningar - men det ska sägas ändå. Det finns sådant som måste sägas. Inte som fakta som levereras utan som besvärjelse. DDR!

Det är inte lätt för mig, som kommer från en jämställd släkt.
Jag tvekade i ämbetsfrågan, eftersom jag fann att de teologiska argumenten var svaga. Jämställdheten hade dessförinnan gjort saken självklar för mig. Men det fanns en del besvärande inslag. Jag var 17 år gammal och fri att fråga. Det blev som det blev. Det beror inte minst på den omständigheten att jag kommer från en familj som aldrig riktigt lyckats falla i farstun för stupiditet. Det är Morsans fel om inte någon annans. Morfars kanske eller Mormors, men det vet jag inte.

Drivande i annonsens utformning påstås kyrkoherden och kontraktsprosten Anders Reinholdsson ha varit. Tydligen är detta enligt "stiftet" olämpligt. Det var därför jag  jagade fram annonsen också. Källkritik, ni vet.
http://www.satilapastorat.se/lediga-tjanster/

Und hast du mir gesehen! Inte ett ord, det avgörande, om att alla oavsett kön är välkomna att söka. Låt oss nu bortse från att i Svenska kyrkan är det så och att det i landet Sverige är förbjudet att könssegregera vid tillsättning. Vad är det för trams som återfinns i texten?

Annonsen inleds som en kärleksförklaring.
Om det är kyrkoherden som utformat den, kunde kanske kyrkorådet sträckt på sig och varit glatt? Det är inte alla kyrkoherdar som går i pension med en kärleksförklaring till den församling de lämnar. Men det kan, jag medger det, vara fel att skriva rent ut att det finns utvecklingsmöjligheter eftersom denna sakupplysning kan skrämma lättjefulla präster. Det insagda är ju beskedet att i vårt pastorat ska du arbeta.

Det kommer en precisering om vad sysslan går ut på. Förkunna evangeliet om Jesus Kristus på Bibelns och bekännelsens grund. Men hållningen är inte repristinerande: för vår tids människor och med öppenhet för förnyelse. Inte bara snack utan hockey, kan man förstå. Närvaro (prästgården vill annonsören ska bebos), samhällsansvar och utveckling av arbetet med barn och ungdom.

Det var det hela.
Naturligtvis var det dumt med allt detta, som skulle kunna locka. Och allra mest klandervärt var det alltså att kyrkoherden mödade sig att (på kyrkorådets önskan?) få ihop en annons. Det hade naturligtvis varit bättre om de förtroendevalda bläddrat i andra pastorats annonser, klippt och klistrat ihop något som såg ut som allt annat.

Bråket - själva striden om tillsättningen av kyrkoherde i Sätila - som börjat när annonsen totas ihop, vilket lovar mera, kanske kan verka rekryteringsbefrämjande?

Bråket handlar om inställningen till kvinnliga präster.
S och C vill välkomna - men inte majoriteten, heter det. Jag är inte övertygad om att detta är att förstå striden rätt. Det kan vara så att den frågan är den allt annat överskuggande just i Sätila och Hyssna, men den kan också visa sig vara en konstruktion. Mary Österström, min vän, vill ha ett jämställdhetsperspektiv. När Lennart Brunander C, stöttar henne, tycker jag att också en så stark kvinna som Mary borde bli lite orolig över sällskapet. Brunander har varit riksdagsman. Say no more! Jo, han ska citeras: "Båda könen ska känna det inbjudande att söka", säger han. Tala om kontaktannons. Bonde söker fru? Nämnde jag att karln har varit riksdagsman C?
Lägg orden på minnet: Båda könen ska känna det inbjudande att söka. Detta kan bli en klassiker.

Nu kommer annonsen ut.
Man kan fråga de sökande som eventuellt lockas. "Var det magkänslan som fick dig att söka eller ett övervägande av mer intellektuellt slag?"
"Nej, det var könet som kände det inbjudande."

Herre, du var förr ditt folk nådig.
Med vishet har du gjort dem alla, läste vi.
Och så blev det så här!

Tycker ni inte lite synd om kyrkoherden, han som ville skriva en annons för att locka arbetsvilliga att söka en tjänst i ett pastorat han bär under sitt hjärta? Det gör jag.
Hur kommer det sig att så mycket bara blir DDR-dumt i Svenska kyrkan?

Jag läste förresten Per Eckerdals drapa i Torsdagsdepressionen.
Han slutar med det översåtliga att han inte väntat sig ett inlägg på Kyrkans Tidnings debattsidor på den nivån. Jag fick för mig att biskopen Eckerdal inte menade att nivån var för hög. Han vill bara ha havliga inlägg. Han avfärdar skribenten med att "han inte förstått vad han läst".
Vi andra förstår vad vi läser, när vi läser Per Eckerdal. "Das haben wir früher gesehen", som vi brukar säga. Just idag firas förresten Tryckfriheten 250 år i Sverige. Det är friheten att skriva dumheter på låg nivå!

Det är bara de som in i märgen är övertygade demokrater som
1. inte behöver rapa upp självklarheter och
2. förmår uppskatta debatt. Demokratins livsform, som ni kanske minns.
Det tycks mig som om vi lever i en annorlunda tid. Dummare på många sätt.
Båda könen ska känna det inbjudande att söka, som det heter.
Bonde söker fru.
Ska bli kul att se vilka som söker Sätila, må jag säga.

Kyrkohistorisk dokumentation från 1990-talet:
Ärkebiskopen fick påpekat för sig att det vid den högtidliga gudstjänsten inte fanns någon kvinnlig präst med. Detta misstag ställdes till rätta. Pastor Siellerså kunde tas in. "Men vad ska hon göra?" frågade den gudstjänstansvarige. "Ställ henne bakom en stenpelare", löd ärkebiskopens svar.
Också ärkebiskopar kan tröttna på det DDR-dumma. I varje fall han. Det kallas ärkebiskoplig integritet. I sakfrågan var han för kvinnliga präster. Eller inte emot?
28 kommentarer:

 1. Men hur tänker vissa i Sätila egentligen? Det är ju självklart att man inte kan skriva att både män och kvinnor är välkomna att söka. Tänk hur exkluderade de som har ett annat kön kommer att känna sig...

  Arma mänsklighet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Troligen hade det ansetts lika upprörande - kanske t o m av samma personer! - om man i annonsen angett att man välkomnade både manliga och kvinnliga sökande eftersom det är en självklarhet i den nutidsanpassade, demokratiskafolkkyrkan, modell (S) och(C)...
   Håhå jaja!

   Jag i Halland

   Radera
 2. Ack ja. Ibland duger vad som helst, bara det blir en kvinnlig präst. Och för vissa är det tvärtom: bara det blir en manlig. Så duger t.o.m. präster med teologisk profil som A-K eller K-G för att få någon av "rätt" kön. Bägge exemplen torde innebära ett överskattande av könstillhörigheten, särskilt med beaktande av de rådande könsbegreppen (från 1 juli 2013) som förre ärkebiskopen ställde sej bakom. Hur vet vi att ens Anders Reinholdsson är man? Eller att nuvarande ärkebiskop är kvinna? (De kanske bara inte har "kommit ut" som Roxbergh/Ruuth än?).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket intressant frågeställning, Andreas.
   Fru Jackélen är kvinna men bär konsekvent manskaftan. Vad är det som gör att hon då inte betraktas som transa? Attributväxlingen finns ju där. En mansklerk i prästinneklänning hade väl tveklöst fått den stämpeln på sig? /John

   Radera
 3. Eckerdal är i grunden en rätt behaglig gosse som sägs ha varit duktig i arbetet utanför kyrkan. Men avslutningen av hans biskopstid har verkligen blivit olycklig. Det är obegripligt hur en person i hans ställning kan skriva något så urbota dumt. Det visar ju bara med plågsam tydlighet vilken desperation, och brist på sakinnehåll, som präglar handboksprocessen. Som jag ser det är pinsamheten numera närmast unik i kyrkans samtidshistoria. Det som återstår är missionsförbundarnas mellanmjölk till mysstunder i kapellet. Hoppas det blir ytterligare massiva protester under 2017.

  /TD

  SvaraRadera
 4. Ni har alla hört historien om prästen som i marginalen till sitt predikomanuakript noterade: Logiken svag, höj rösten!

  Jag påminner om den historien med anledning av Eckerdals inlägg.

  SvaraRadera
 5. En vän till mig som var kyrkorådets ordförande i en storstadsförsamling tog med följande text i en annons om prästtjänst "Enligt diskrimineringsombudsmannen så anmodas vi uppmana både män och kvinnor att söka tjänsten."
  Det blev ett himla liv!

  I själva tillsättningsfrågan torde komminister Janne som varit i pastoratet sedan 90-talet ligga bra till. En klok man som är lagom hårt hållen av sin hustru, men som tydligt predikar om Jesus.

  Jag hade dock förväntat mig mer liv över att det inte står att den blivande kyrkoherden måste ha värderingen att viga samkönat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Citatet påminner mig om när vi sökte personal och fick in en ansökan där sökanden angav att hon sökte jobbet på uppmaning av arbetsförmedlingen. Det var också ett sätt att slippa komma ifråga för anställningen.

   Radera
  2. Ja, så är det i samhället, Elisabeth. Arbetsförmedlingen förmedlar lediga platser. Så nu vet du det. /John

   Radera
  3. Nja, John, nu var tonen i ansökan den att vederbörande kände sig tvingad att söka men inte ville ha jobbet. Vi hade ca 175 ansökningar och många av övriga sökande var helt säkert inskrivna vid arbetsförmedlingen men deras ansökningar gav intryck av att de faktiskt var intresserade.

   Radera
 6. +Göran

  Visst har jag hört historien men själv alltid fått veta att det var Gunnar sträng som hade den noteringen i sina "stolpar".

  Mera ordagrant lär det ha stått. "Argumentationen svag-höj rösten!"

  Kanske någon här vill korrigera? Oavsett. Taktiken tycks tillämpas av många. Det och att låtsas som om man inte fått svar och sedan tala om annat. Även detta att "låtsas" inte förstå att vad man diskuterar är något annat än taktiska frågor.

  En politruk kan inte, vill inte förstå att i det stora handlar det inte om att spela med i tjuv och rackarspel utan om att försvara sanningen och rätten.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Naturligtvis rör det sig om en 'vandringshistoria' som kan appliceras lite som det passar. Men den har en bra poäng!

   Radera
 7. Det är ingen ide att satsa på efterträdaren utan på den därpå följande. Låt en efterttädande kvinnlig präst reformera församlingen tillsammans med lokalmedia. Den som kommer därefter kan börja kalla till gudstjänst igen. Värre om det blir tvärtom.an.

  SvaraRadera 8. Att vilja föra kvinnan bakom en pelare, visar kanske på ett behov att behålla, bevara, beskydda (?), det - dolda kvinnliga väsendet - (?), i just sin - egenart - ?...

  Att en manipulerande feminism hela tiden vill försöka jämföra sig med, tävla mot och konkurrera mot - det manliga väsendet - , mot männens - egenart - , är en absurditet.
  Att alltså leda kvinnorna att tävla mot fädernas, morfädernas, farfädernas, morbrödernas och farbrödernas - egenart - , och lära dem att vilja jämföra sig själva med just den - egenarten - för att kunna anse sig själv vara - lika värdefulla som - , dem, är i själva verket att vilja förneka just - det kvinnliga väsendets - egenart.
  Det är i själva verket att vilja försöka förneka kvinnornas, flickornas, mödrarnas, mormödrarnas, farmödrarnas, mostrarnas, fastrarnas och tanterna, eget - egenvärde - , i just sin egen - egenart - ...

  Men, men...besegrade nationer, stater eller länder, och deras folk, kanske inte skall vara så förvånade om en - segrarmakt - vill tillsätta just (lättstyrda, lättpåverkade, lättmanövrerade, lättbortkollrade, lättkontrollerade?), kvinnor i olika maktställningar inom det erövrade landets, eller nationens, förvaltning...?
  När män i en - fiendestam - är besegrade, och allt försvar och allt motstånd mot en fiendestams kontroll och makt är nedbruten, så vill flickor, kvinnor och tanter som är kvar av folkstammen, just mycket ofta användas som segrarstammens administratörer, hantlangare eller lydiga redskap, för just segrarmaktens viljor, önskningar och behov?...

  Att kvinnor i allmänhet oftst är mer lätthanterliga, mer villiga att lyda makthavare, mer benägna att inte vilja sätta sig emot en segrarmakts önskningar, viljor och krav, mer ovilliga att ställa till bråk, det är förmodligen en biologisk prägling.

  Flickor, kvinnor och tanter är i allmänhet och generellt sett helt enkelt varken särskilt intresserade av bråk, kiv och strid, mer svaga för smicker, beundran och medhåll, samt har generellt sett inte särskilt stora praktiska krigsförmågor, utan är just oftast mer lättnedbrytbara vid konfrontationer eller krigssituationer av olika slag och därför oftast mer villiga att just lyda och underordna sig vad erövrarmaktens män bestämmer, önskar sig och vill.

  Sådant har naturligtvis alltid erövrande och krigiska folkstammar i alla tider förstått, insett och känt till.

  Det är männen i en nation eller i en folkstam, som alltid måste brytas ned först, innan en nation, eller folkstam, kan besegras helt och fullt.

  De kvarvarande flickkorna, kvinnorna och tanterna i nationerna kan då användas till det som segrarmakterna bestämmer.

  Kanske lura i de värnlösa, försvarslösa, bortkollrade flickorna och kvinnorna både det ena och det andra, dribbla bort dem, förvirra dem och framför allt lära dem att de skall sluta att föda barn, (eftersom deras - nation - , eller deras folkstam och deras - folk - , egentligen är besegrade, och faktiskt inte längre finns?) ....

  JB

  SvaraRadera
 9. "DDR". Ännu ett ord, namn som de förgrämda och högbelånade borgarna har gett en ny innebörd. Det används numer lite hipp som happ. "Demokrati" och "diktatur" är andra uttryck som getts en helt annan innebörd i vårt alltmer oroligt sovande marknadsdiktatur. Prutt. Prutt.

  Med poemet "demokratisk folkkyrka" förhåller det sig annorledes. Det har för sin del aldrig haft någon betydelse. Det har alltid varit tomt på innehåll och mening. Det betecknar fortfarande ingenting alls. Fler och fler inser det också och handlar därefter. /John

  SvaraRadera
 10. Det slog mig en tanke:
  Tänk om Jesus hade könskvoterat apostlaskaran, 6 män 6 kvinnor.
  Vilken kyrka hade vi haft idag i så fall?

  LG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oerhört intressant fråga! Jag vågar knappt gissa! /John

   Radera
  2. Jesus kanske gjorde en konsekvensanalys. Jag antar att de inte delade lika på barnledigheten och vabbet på den tiden. Så den kvinnliga delen av staben hade fått en högre personalomsättning.

   Hade det varit i Sverige så hade dessutom en förälder haft rätt att gå ner i tid tills sista barnet nått en viss ålder. Med många barn blir det många år. Det är svårt att dra till bortre Asien när man får börja om varje dag. Speciellt till fots.

   Petrus hade fått sitta med vikarielistor och nyanställningar. De anställda kvinnornas män började gnälla om att fruarna jobbade för mycket. Fruarna började värna om sitt privatliv. De anställda männen drog ifrån framgångsmässigt. De såg samtidigt att kvinnorna hade mer kontakt med sina familjer och krävde att få samma förmåner. Ingen ville resa i tjänsten.

   Singeln blev förbannad; "- Ska jag ha HELA Grekland helt ensam!!??! Bara för att inte jag har sällskap!? Såå typiskt!!"

   Det blev allt svårare att få tag i folk. Till slut behövde du inte ens tro på Jesus längre för att bli anställd. Bara du delade värdegrunden. Eftersom en luddig värdegrund inte är motivation nog för att dö martyrdöden så hade allt nog runnit ut i sanden ...

   Radera
 11. John,

  Du har rätt i mycket men glöm inte att det mest missbrukade ordet är just demokrati som ditt parti mer än något annat missbrukat . Då kanske fof just inom DDR.

  Glöm inte. Skall vi alla komma vidare måste vi försöka dels se sanningen,dels motta den när vi ser den oavsett om den stör våra illusioner. Kanske fundera över om det korrekta är:

  Tag mitt guld men låt mig behålla mina illusioner till tag allt men lämna sanningen kvar!

  //HH
  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad är sanning? /John

   Radera
  2. Oj! - HH, hur i allsin da'r vet Du vilket parti John tillhör/röstar på? Det är väl ingen offentlig uppgift eller allmän kunskap - det borde väl snarare vara hemligt? SKP eller möjligen VPK? Själv skulle jag nog ha gissat på SD, men det partiet fanns väl knappast i DDR?./Paul

   Radera
  3. Vida de famlar! /John

   Radera
 12. Har inte KR-ordföranden varit drivande?

  -Drivande i annonsens utformning har två präster varit, informerar bloggaren.

  Märkligt. Har KR-ordförande varit helt bortkopplad. Denne är ju en nyckelperson i sammanhanget.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Djävulen bor i detaljerna. /John

   Radera
 13. Paul,

  Jag utgick från tidigare inlägg att han röstar på ngt kommunistiskt alternativ. SD är knappast aktuellt i sådana sammanhang. Exakt vilket vet jag inte och bryr mig inte om. Vänstern tenderar ju att öka medelst delning.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan ju vara svårt att skilja mellan höger- resp. vänsterextremism; "ytterligheterna berör varandra". Men jag bryr mig inte så mycket heller, egentligen. Frågan är väl snarare hur länge Dag orkar med sin nuvarande generösa policy för kommentarer; det är väl inte meningen att hans blogg skall "kidnappas" av kommentatorer?/Paul

   Radera
 14. Att Gud skapade oss till man och kvinna en evig sanning och något annat finns inte. Varför ska man istället för att se till det objektivt sanna bry sig om subjektiva saker som dett upplevda könet?

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blir ju jättejobbigt. Ponera att jag som är tveksam till att Gud tänkte ha kvinnor i ämbetet kommer till en ny stad och vill fira gudstjänst. Man kollar upp församlingsbladet och hittar en mässa med celebrant, säg Nisse Hult. Jag förutsätter att han är man. Men Nisse upplever sig som kvinna. När blir Nisse kvinna? Efter operationen? Eller är han kanske kvinna hela tiden? Jag kan ju inte veta vad han upplever.

   Det är inte bara jag, även de muslimska kvinnorna som går på mansfria tider (förvisso en idioti) i badhuset får problem med Nisse. De upplever i duschen att han är man. Han upplever att han är kvinna. Kvinnornas män upplever ett hot. Personalen upplever att någon kommer att bli kränkt. Lokaltidningen upplever ett scoop.
   Någon blir hängd. En kommunchef levererar någon floskel som vanligt.

   Ärligt talat; vilket onödigt krabb!

   Radera