fredag 16 december 2016

Kristna, inte politiker

Vi agerar tydligen i en högst politisk fråga inte därför att vi är politiker utan för att vi är kristna. Budskapet gick att förstå. Men så kan det väl ändå inte vara? När vi agerar, agerar vi politiskt och den som agerar så, f'låt, och ska beskrivas med ett substantiv, är just - politiker. Då och där. De tretton kyrkoledarna framträder som politiker. Drivna av de bästa avsikter och med snabbt stöd från rätt många. Inklusive några partiledare och några ledarskribenter. Andra ledarskribenter tycks vara mer återhållsamma.

Lite tar det kanske emot när jag minns Kyrkostyrelsen, som för två år sedan alls inte tänkt sig pengar till flyktingmottagandet och som för 18 månader sedan tänkte sig att extra resurser inte behövdes. Det var då Frimodig kyrka motionerade två gånger om. Nomineringsgruppen kanske skulle få ett erkännande för denna klokskap. Om flyktingen som alldeles konkret står vid vår dörr, finns det bibelbesked. Riktigt lika tydligt är de bibliska budskapet inte när det handlar om migration.

Nu kan sägas att det behövs mer arbetskraft för att klara välfärden. Det beror i så fall på att det inte fötts och föds tillräckligt många barn i Sverige.
De mer analytiskt lagda skulle kunna påminna om aborttalen. I rondskålen las alla de som skulle tagit hand om välfärden - eller är det något jag inte förstått?
De mer analytiskt lagda kunde förstås också undra om folk utan egentlig skolgång kan stiga in på arbetsmarknaden utan väldigt omfattande utbildning och psykosociala stödåtgärder.
Kanske de mer analytiskt lagda också skulle påpeka att tanken var ett en ung familjemedlem skulle ta sig till Sverige och så skulle familjen komma efter. 70 000 ensamkommande ska då bli - hur många? Det är bara att ta fram kulramen och räkna - pengar. Det är politik.

Regeringen satte sig ner och räknade. Det är väl det som kallas "teknifiering, empatilöshet och avhumanisering". Jag förvånades en gång när sr Marianne sa, att avvisning vid gränsen är barmhärtigare än det svenska systemet, som släpper in för att kasta ut. Jag tror jag begriper hur hon tänkte och varför.

I juluppropet krävs permanenta uppehållstillstånd som norm, rätt till familjeåterförening och återgång till den tidigare tillämpningen av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd. Vad innebär detta i praktiken? Det vet vi inte. Det berättar ingen, Borde vi inte ha en aning om den saken när vi skriver på?

Jag tvekar när kyrkoledarna träder fram. Kyrkor ska inte politisera. De ska rusta människor så att de kan ta ansvar - som kristna. Det gör de ihop med sådana som inte ränner i kyrkan vareviga söndag. Vid kyrkkaffen och vid samtalskvällar kan människor tala om komplicerade politiska frågor och dra slutsatser efter bästa förstånd. Det kan vara olika slutsatser, politiska frågor är oftast inte entydiga.  Svenska kyrkan kan dock inte bli aktivist, inte ens ihop med andra kyrkor och samfund. Den kan bara rusta aktivister. Är ni klara över skillnaden?

Vad då när det profetiska slår några kristna och de tvingas dra gränsen mellan ont och gott?
Svaret är brutalt i all sin enkelhet. Antingen förstår människor eller så slås profeterna ihjäl. Som vanligt alltså. Omvändelse eller undergång.

Vad ska de politiska partierna, riksdag och regering säga när Juluppropet överlämnas?
"Vi ska ordna beställningen!" - ?
Eller fråga: "Hur tänkte ni nu, alldeles konkret. Inte vad, det har vi sett, utan hur ska denna de kristnas opinion verkställas. Ge oss besked om den saken. Och tala om vad som står på prislappen."
Ska statsministern fråga kyrkoledarna hur han ska göra. "Mitt första ansvar är Sverige, det är landet och landets intressen jag ska värna. Vad har ni då att säga som hjälper Sverige?"

Ska de kristna då svara och säga: "Vi står över sådant. Vi talar för medkänslan och viljan att engagera oss."  Jag fruktar att det då uppstår ett kommunikationsglapp. "Vi människor är skapade att leva tillsammans", säger de kristna då. Då svarar politikerna att denna sammanlevnad kräver ordning och reda. Vad svarar de kristna då?

Skulle det kunna finnas andra distinkta krav en kristen skulle kunna ställa? Kanske krav på fred i Mellanöstern och sådana regler för samlevnad i Afghanistan att människor kan bo där tillsammans, kanske krav på fredliga villkor i Afrika, Sydsudan, Eritrea, Somalia och Somaliland lika. Kan något kristet krav ställas på det som kallas världssamfundet?

Jag kan fråga än mer komplicerat.
Kan det vara så att Gud i vår tid tillåter denna ondska som en kraftfull värk innan det nya föds fram?
Vore inte det en fråga för kyrkoledarna att hjälpa oss att förstå. Lite i alla fall. Inte minst som det är advent - och advent kommer före jul.

Jag kan fråga enkelt också.
Varför var det inte möjligt att ta fram ett sakmaterial som beskriver alla de frågor kyrkoledningarna tydligen vill driva. Siffror, problem, komplikationer och levnadsvillkor för dem som kallas migranter med en rejäl beskrivning av vart den politik som nu förs leder. Det hade varit att tagit migrationsfrågan och människor på allvar. Så varför inte?
40 kommentarer:

 1. Om något är inhumant så är det väl att kabla ut bilder på folk som står med plakaten "Refugees welcome", när man inte har täckning för det. Efter två år i en våningssäng i ett åttamannarum i en gammal ombyggd bygdegård i Knohult så får man veta att så inte var fallet. Ende vinnaren här är bygdegårdens ägare, ett riskkapitalbolag med brevlåda i Panama.

  Ingen som vet om var det kan bli en opolitisk julnattsmässa i Småland, förresten?

  SvaraRadera
  Svar
  1. I den Sanna Heliga och Katolska Kyrkan får du en "opolitisk" julmässa, även om min godtrogne biskop är en av författarna till det naiva juluppropet.
   Antony

   Radera
 2. Jag uppskattar mycket av intentionen bakom uppropet - särskilt familjeåterföreningsdelen - men har inte skrivit på ännu jag heller. Första kravet tycks mej vara bananmos (ungefär som ett eventuellt upprop inför Livets söndag "Ge alla barn rätt att födas!") i varje fall juridiskt och lagstiftningsmässigt: "Ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro!" - det borde i ärlighetens namn ha stått: "Ge åter som grundregel permanent uppehållstillstånd." (Ungefär som Af inte borde skriva att en barnmorska är skyldig att medverka vid vård av abortsökande kvinnor - redan det ett framsteg jämfört med bananmoset som stod där tidigare om gynekologisk vård - utan "är skyldig att medverka vid fosterfördrivningar" - ifall det nu faktiskt är det som avses).

  Men vi som tycker att det kan vara helt OK med tillfälliga uppehållstillstånd (låt vara under längre perioder än 13 månader) och själva skulle vara nöjda att få det i något annat land under de år Sverige - vilket Gud förbjude! - härjades av krig och/eller led under en grym despot, är vi därmed okristliga? Eller vi som snarare vill ha en kraftig utökning av kvotflyktingmottagandet än särskild premiering av dem som lyckats ta sej just ända fram till våra gränser?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hänvisningen till kvotflyktingar kan lätt bli den obotfärdiges förhinder:
   http://www.sandaren.se/debatt/kvotflyktingar-den-obotfardiges-forhinder

   Radera
 3. Myten om att asylinvandringen räddar "välfärden" kommer att bli en mycket dyrköpt framtid för den "goda" medelklassen och skapa stora spänningar i ett framtida paralellkulturellt och segregerat Sverige!
  Antony

  SvaraRadera
 4. Jag är människa och skriver på för människor på flykt som kommer till Sverige där politiken hårdnat. Människan Stefan Löfven och människan Morgan Johansson m fl människor som är av oss valda att representera oss.
  - Permanenta uppehållstillstånd
  - Generösa regler för familjesammanföring
  - Barnen i centrum
  Regering och delar av oppositionen har svikit. Omvänd er och gören bättring.
  Ingen profet utan helig ande var bl a dagens text i en av mina hemkyrkor ...
  Låt inte orden i sig bli till murar...
  -f-n

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt OK att du skriver på! Kanske jag gör det själv också, men måste tänka lite först. Att politiken "hårdnade" kanske berodde på att den tidigare var så lös (och oförmögen att t.ex. avvisa dem som INTE beviljades asyl) att den tappade i legitimitet. Och ett upprop som detta måste vara någorlunda konkret och begripligt om det ska "bita", vilket jag tycker att punkterna 2 och 3 kan sägas vara men knappast punkt 1.

   Radera
 5. Den svenskkyrkliga nomenklaturans självdestruktivitet gör att Svenska Kyrkans talrika belackare intet behöver göra för att påskynda undergången.

  Dessa upprop kommer att anföras om och om igen som bevis på kyrkans skadliga inverkan på människors sinnen. Långt efter det att de flesta övergett den nuvarande godhetens bastioner (och givetvis då hyllar nya masspsykoser (Tino Sanandajis benämning)) kommer kyrkan att vara sinnebilden för det förgångna, obsoleta, fördummande och skadliga.

  Fariseism föregår Templets och gudstjänstens raserande.

  Men kanske skall ett självdestruktivt, folk ha en självdestruktiv folkkyrka?


  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. En historiskt, sociologiskt och ekonomiskt obildad vänsterelit som experimenterar med våra barns och barnbarns framtid är vad som bäst beskriver Svenska kyrkans ledning!

   Radera
  2. Jag ögnar lite "okyrkliga" kommentarer från anständiga opinionsbildningssajter i frågan. Några ex från Ledarsidorna.se:


   "Wow, ytterligare en negativ dimension på idiotin... :(
   'Ärkebiskopen' kommer, såvida hon får fortsätta, inom kort vara enda kvarvarande medlemmen i svenska kyrkan. Hur ser f.ö. hennes CV ut, inkl. evtl. Stasi-anteckningar...hmm..."

   "Hur länge kan denna katastrof till Ärkebiskop sitta kvar?
   Helt förödande för Sverige!"

   "Sällan hör man kyrkan ömma för dom kristna som dödas och förföljs av muslimer . Dom tror att dom kan omvända jihadisterna genom att vara snälla med dom . Antje Jackelen är en politruk ."

   "Tydligen har Jackelén hört den tidigare kritiken mot sin egen personliga aktivism. Den här gången låtsas hon bara vara ett sändebud genom att hänvisa till det kraftiga trycket underifrån inom kyrkan. Resultatet blir detsamma som tidigare. Allt fler begär utträde ur den kyrka som praktiserar politik mer än kristendom."

   "Det senaste är nu att protestlistor skall tas fram av svenska kyrkan för en humanare flyktingpolitik. Tycker svenska kyrkan blir mer och mer politisk trots skiljandet från staten. Vad har A.J och svenska kyrkan för agenda? Att självmant bli utkonkurrerad av Islam?"   Under alla förhållanden är Antje inte anonym. Hon tycks personifiera SvK i det allmänna medvetandet. I övrigt mörknar det nog nu för den organisation hon leder. Försöken att stå upp för den svenska värdegrunden kanske uppskattas mindre än vad kyrkoledningen hoppats på?

   /smun

   Radera
 6. -Kyrkan aborterar sig själv. Svenskarna oxå. Så går det som det går. Dags att börja hänga borta vid moskén på Kvarngärdet, konstaterar Rickard från Rickomberga nonchalant som vanligt.

  Jag tänker allt fortsätta hålla mig till Antjes garage jag! (Och f Bosses mysiga kök för den delen)


  Elaka Katten Måns

  SvaraRadera
 7. Det är lätt att stå bredvid och ha åsikter. Men jag har själv upplevt limbon, det tillfälliga uppehållstillståndet, och det har satt sina spår:
  https://gront.mp.se/debatt/inhumant-med-tillfalliga-uppehallstillstand/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Klart det är tryggare att veta hur det ska bli. Jämför tillfälliga anställningar eller arbetslöshet jämfört med fasta anställningar o.s.v. Men vi måste väl ändå skilja på äpplen och päron här. Var du en västtysk flykting hotad till livet eller en stipendiat och så småningom doktorand som helt enkelt önskade stanna i Sverige? Är tillfälliga uppehållstillstånd sämre än inget uppehållstillstånd (eller inget stipendium) alls? Det skulle väl ändå föra väldigt långt att börja hävda det?

   Radera
  2. Min avsikt är att flytta det här från ett allmänt tyckande till förankring i personliga erfarenheter. Och slipper man oroa sig över förlängningen av uppehållstillståndet kan man fokusera bättre på arbetssökande, lära sig svenska och annan utbildning och har större chans att lyckas där och därmed kunna komma i arbete mm.

   Radera
 8. När jag ser bilden av de mer betydande kyrkoledarna som skrivit under uppropet, reagerar jag inte entydigt.

  I biskop Arborelius och den syrianska biskopen ser jag ledare för kyrkosamfund som predikar Jesus och vägleder till kristet liv. Då kommer som en följd en insats som den här – man är bekymrad över hur medmänniskor har det. Flyktingfrågan i dess olika aspekter berör ju också dessa samfund mer än andra. Vad som skedde var en nödbromsning – vad blir svensk hållning framöver, har de anledning att fråga.

  När det gäller Antje och missionsföreståndaren (rätt titel?) för Equmeniakyrkan blir jag däremot bekymrad. Här gäller det kyrkosamfund som har tappat kontakt med vad de är till för. De vågar inte längre tydligt predika tro på Jesus och helgelse som lärjungar till honom. De söker efter något som de hoppas skall gå hem bättre. I stället för att vara en följd av tron, blir ett sådant här upprop en ersättning för den. Det som skulle vara diakoni blir då politisk aktivism.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är uppenbart att +Göran inte hörde Lasse Svensson(Kyrkoledare för Equmeniakyrkan) tala på Hönökonferensen i somras.
   Ett budskap centrerat kring den uppståndne som går att återhöra på honokonferensen.com och möjligtvis ses på tv2020.se.

   Radera
  2. Mina reflektioner utgick inte från de berördas personliga tro eller förkunnelse, utan från vad de kyrkosamfund som de är ledare för presenterar.

   Det är kanske ett särskilt problem med ett kongregationalistiskt samfund – var en gör på sitt sätt. Vad vi utifrån kan se är den allmänna bilden, inte de undantag som somliga möjligen utgör.

   Radera
  3. Jag skulle inte göra misstaget att anse att besluten i KM är representiva för samfundet SvK.
   Equmeniakyrkans kyrkdagar är nog mer representativa, men återspeglar kompromissen mellan väldigt liberal och väldigt bokstavstrogen bibelsyn. Kanske i ännu högre grad än SvK faktiskt.

   Radera
 9. En intressant fråga som kristen och Kyrka. De flesta av invandrarna är muslimer . Hur ska vi förhålla oss till detta? Acceptans? Mission? Dialog, vad det nu innebär. Inte synkretism väl? Kanske blir invandrarna efter några generationer lika sekulariserade som övriga medborgare. Knepigt tycker jag. Dock, en viktig fråga inför framtiden.
  Den viktigaste frågan just nu för flyktingarna är väl tryggheten för den egna familjen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Gör alla folk till lärjungar" vill jag minnas att Jesus sade.
   Kh på landet

   Radera
 10. BloggarDag m fl,

  -Det bör här påpekas att kyrkan och kyrkliga ställningstaganden inte kan isoleras från samhällslivet i övrigt och politiska beslut. Det har stor betydelse om politiska ledare på alla plan är troende eller inte, då tron utgör riktmärken och är vägledning för dem.

  Detta måste också bloggaren förstå. Kyrkan kan inte leva ett isolerat liv utan skall vara i samhällets värderingsmässiga centrum. Så kan man uttrycka saken.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så tänks i reformert teologi.

   Radera
  2. Sa Jesus så?
   "Gå ut och håll er i samhällets värderingsmässiga centrum"?

   Jag får nog gå om Alphan, jag missade tydligen en del.

   Radera
  3. Handen på hjärtat broder Dag, vad har herr Dikes genomskinliga och förutsägbara snicksnack på den här bloggen att göra? Vad är det som är så värdefullt i dessa välarvoderade politrukerier?/John

   Radera
  4. Nu har väl BOD ändå helt rätt, när han skriver att det "har stor betydelse om politiska ledare på alla plan är troende eller inte". Problemet uppstår när man inte kräver att dessa ledare verkar (låter dem verka?) utifrån sin tro, resp. inte kritiserar dem när deras handlingar strider mot tron. Jag tror att SvK skulle må väl av en tydligare analys av och förkunnelse om de troendes/lekmännens/kyrkfolkets roll och ansvar i samhället, i stället för att fokusera på prästerskapets/de anställdas roll. "Kyrkan" är väl närmast synonym med "kyrkfolket" - INTE med "apparaten"?/Paul

   Radera
  5. Synd att du inte kunde lära fornkyrkans martyrer din visdom så hade de inte behövt dö...

   Radera
  6. Bengt Olof Dike har samma funktion som flygvärdinnan, som inför varje flygning begär vår uppmärksamhet för att dra sitt budskap.Skillnaden är den, att Dike retar fler. Då går adrenalinet runt i kroppen och därmed lever de längre.

   Radera
  7. Till BloggarDag: Som Sverker Åström sa: "Det första jag gör varje morgon är att läsa vad Carl Bildt har skrivit på twitter. Då blir jag så förbannad att jag lever en dag till!" /John

   Radera
  8. Flygvärdinnans skyldighet!

   - Bloggaren bortser uppenbarligen med sin jämförelse, ifrån att flygvärdinnans varningar är ytterst befogade, då de handlar om riskfaktorerna med flygningen.

   -De som alltså inte tar till sig sanningen och varningarna om kyrkans framtid, får skylla sig själva. Av erfarenhet vet jag nu blott alltför väl var huvuddelen av de retade finns. De som inget glömt och inget lärt.

   Så skyll inte på mig, bäste bloggare. Redan 1995 varnade jag i den långa skilsmässodebatten i KM - Sigtuna - för inte minst de ekonomiska konsekvenserna av skilsmässan.

   Det finns nog behov av fler "flygvärdinnor" i Svenska kyrkan!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 11. Tänk om regeringen säger
  -"Absolut, bara ni står för kostnaderna. Ni säljer alla era skogsbestånd och byggnaderna ni förvaltar och tar hand om integrationen och uppehället. Då går vi er till mötes i era krav".

  Hur gör de kyrkliga ledarna då? Kommunen jublar, precis som med tiggarna så är problemet numera kyrkans. Sekulärsamhället jublar, kyrkans folk kommer inte att ha tid att tjata om Jesus. Medelsvensson lackar ur, detta var inte vad våra förfäder skänkte pengar till kyrkan för. Kyrkorna får betala efter förmåga, så SvK får ta räkningen.

  Och om Jackelen då vägrar så har det bara varit tomma ord. Minns den rike mannen som hade svårt att skiljas från sin egendom.

  Det är däremot lätt att skära breda band i andras läder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur var det nu? 15.000 demonstrerade i Stockholm med öppna hjärtan för generös migrationspolitik. Stockholmarna kunde sedan efter uppmaning från kommunen bara få fram ca 70 rum åt flyktingar i privatbostäder på frivillig väg. Ändå var ersättningen väl tilltagen.

   Kanske är det lättare att vara generös om man inte själv blir direkt inblandad?

   PP

   Radera
  2. Förra sommaren svämmade tex Facebook över av människor som tog selfies när de på Greklandssemestern köpte blöjor eller bröd till någon flykting. Klick klick. "Lisa 7 år köpte en glass till ett barn i samma ålder". Klick klick. Lägg ut!

   Vi vill alla verka lite "bättre" än vad vi är. Men ingen orkar i längden, så nu får vi de vanliga "fot mot strand" -bilderna.

   Radera
  3. Den överbelatalda nomenklaturan i det mycket förmögna postkristna samfundet har blivit en sinnebilden för pk-elitens hyckleri. Öppna nu biskop gårdarna för minst en muslimsk storfamilj per "palats" omvandla prästtillgångarna till en fond för asylanter etc... och så kan väl mångmiljonären i Skara visa att han är en sann lärjunge, ge sin förmögenhet till "de fattiga" och (äntligen) följa (och lära som) Jesus!
   Antony

   Radera
  4. Det vore onekligen intressant. Jesus frågar väl ändå inte efter skogsbruksplanerna när han kommer tillbaka. Han frågar väl efter tro.

   Radera
 12. Inland är strukturer viktigt. Tillfälliga uppehållstillstånd är bra för alla. Man kan nämligen utnyttja det till skapa en trappa där egna insatser för lära sig svenska, skaffa arbete och försörja sig själv gradvis kvalificerar för permanent uppehållstillstånd och slutligen medborgarskap om så önskas.
  Och med moroten att familjeåterförening kan ske när man skapat de ekonomiska möjligheterna för det.
  De tillfälliga uppehållstillstånden är det bästa sedan skivat bröd..

  För kyrkan är givetvis inflödet av ännu icke troende en gåva för mission. Inte minst muslimerna distanseras snabbt när de kommer till ett västerländska samhälle från sina tidigare samfundsstrukturer. Det visar sig att till och med dagens svenska kyrka upplevs som sannare.
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 13. Juluppropet som "banal godhet" eller godhets-show off?

  http://ledarsidorna.se/2016/12/ann-heberlein-den-banala-godheten/

  Svenska Kyrkan tycks hoppa från galen tunna till galnare tunna. En organisation på dekis?

  /Mene, mene tekel u-farsin

  SvaraRadera
 14. Vänligen skriv inte så igen!

  -Jag fick, sent omsider, se den faktiskt provocerande distinktionen i bloggarens textinledning ovan mellan politiker och kristna.

  Snälla Dag, dela upp dem i grupper hädanefter: som om politiker inte kan vara kristna!

  Säg detta till Mutti Merkel eller Theresa May eller till alla de präster i vår kyrka som också innehav förtroendeuppdrag i samhällets alla beslutsorgan!

  Och säg det till alla i KM! Du känner ju de flesta ledamöter där. Kan Du nämna namnet på en enda i KM som INTE tror på Gud?
  Låt läsa - jag väntar med spänning!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Distinktionen var Antjes!!!
   Alla ledamöter av Kyrkomötet tror på Gud, det är jag övertygad om, men vilken? Apg 17. Är deras tro av det slaget att de på Herrens dag tar sig till Herrens hus för att möta Frälsaren i Ordet och sakramenten?

   Radera
 15. Det är så enkelt att säga, men varför inte göra något?
  Sagt av den som delat ut 150 portioner soppa idag.

  SvaraRadera
 16. Se filmen "Jag är John Blake". Liknande behandling sker idag av sjuka och de som behöver assistans även i Sverige.

  SvaraRadera