torsdag 29 december 2016

Fucking Åmål

Södra skolan i Åmål gjorde min jul.
Rektor Malin Brunzell, hon heter så Prussiluskan i Åmål, tycks framhålla att upphovsrätten till Nu tändas tusen juleljus har gått ut, så det gör att skolledningen kan klippa och klistra i sången. Den bildningstörstande allmänheten, som lever efter syster Kerstins motto när det gäller privat nyhetsförmedling (skvaller) - "inga stora drag, bara detaljer!" - hänvisades till kommunens hemsida. Där inhämtas upplysningen att "samtliga elever oberoende av nationalitet och religion deltog". Samtliga var fetat på hemsidan. Så vad gjorde de ansvariga? Tog bordet ordet "Betlehem" och sjöng "Du stjärna över alla oss".

Skolan ska fostra till kritiskt tänkande. Och så luras eleverna. Mann merkt die Absicht und wird verstimmt, skulle Merkel ha sagt.

Nu tänker jag inte grotta ner mig i kristlig upprördhet. Det har andra gjort och denna bloggsida är känd för att vara pigg, käck och munter.  Det får räcka med att Equmeniapastorn Landälv är uppröd. Sånghäftet som använts hade ett stort kryss över de verser som nämner Gud och framförallt Jesus Kristus. Men inte heller Tomtarnas julnatt klarade sig igenom censuren. Där kryssades versen "Gröt och skinka, lilla äpplebiten". Lucia då, det unga kristna trosvittnet. Nja, det lästes en dikt där Lucia beskrivs som en jungfru som bor i ett slott i skogen och som en gång om året kommer fram och visar sig.

Handlar det om sekularisering eller stupiditet?
Vilken är skillnaden? Rom 1!

Den upprörde Equmeniapastorn (och just Equmeniapastorer tycks ha en viss fallenhet för upprördhet, läs pastor Carlsson på Seglora smedja!) påpekar att Halloween kan firas med häxutstyrsel och allt inom ramen för det statliga skolväsendet. Men komiken ska inte missas. Det är roligt att skratta åt skolväsendets stupiditet, den som bärs av nitiska skolledningar, Prussiluskans andliga arvtagare. Alla har inte riktigt insett vikten av att stå upp mot just skolledningar och hävda grundläggande fri- och rättigheter, men därtill också stå för insedd sanning. Det finns nog hopp om unga människor i Åmål när de fattar att skolans ledning lurar dem. Men vad ska ske med nästa års julavslutning? Ska Kungsbergskyrkan verkligen vara en lämplig plats för den?

Det blev efter ett tag debatt i det lokala.
Konsekvensen är rätt uppenbar. Kan man inte sjunga om Betlehem, skinkan och Jesus samt måste skapa en annan Lucia måste det vara muslimernas fel. Varför ska de komma och ta våra traditioner ifrån oss? Dribbla inte med "ärlig(t) förbannad svensk". Här förses många kritiska med fler argument och snart bryr sig dessa inte om att de kallas rasister. De vet själva att de inte är det, men de vet också att ingen ska ta deras berättelser och sånger ifrån dem. Då är det viktigt att påpeka att få muslimer kräver detta. Det är skolledningen som nitiskt agerar.

Denna skolledning lever skattefinansierat. Den borde kunna ställas till ansvar inför medborgarna. Jag menar, önskar skolledningen kulturrevolution är den väl inte främmande för medborgarmakt och revolutionsgarden av sedvanligt slag. Vad händer om medborgarna i Åmål fylkas vid Södra skolan och ställer distinkta politiska krav? Hötjugor och dasslock att bära bort skolledningen på? Det kan bli en riktigt intressant långfilm av Lukas Moodyson det också. Varför hötjugor och dasslock? Därför att Sven Stolpe framhöll dessa två olikartade verktyg som tjänliga i renhållningsarbete.

Självfallet har pastor Peter Landälv utsatts för hot och polisanmält. Hot och hot: "Hoppas det är ditt sista år...Må du brinna i helvetet" stod det på julkortet, som väl efter katkekesförklaringens ord hör till kategorin "onda önskningar" mer än hot.

Nu skulle det vara piggt, käckt och muntert. Stjärnan ska lysa över oss alla och är alltså numera, i vart fall i Åmål, något annat än stjärnan över Betlehem. Det enda vi kan hoppas på är att den som klev in som skribent åt censuren inte åker på en stjärnsmäll. Men jag vet inte.
Kan skolledningen lita på folket i Åmål?
Verkligen?


19 kommentarer:

 1. Intressant - och allvarlig! - tanke du har. Om nitiska skolledare och andra samhällsrepresentanter i något slags förfelat nit för den difusa massan "alla" tillåts ta bort etablerade svenska traditioner så är ju på sikt risken stor att en gräsrotsvrede pga dessa förlorade traditioner vänds mot dem som anses vara skyldiga: invandrare och synnerligen muslimer. Mycket obehagligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Gräsrotsvrede" är verkligen rätta ordet här!

   Radera
 2. Skolledningar ska inte gå in och pilla på sångtexter från vårt kulturarv.
  Till det har vi en kompetens psalmbokskommitté.
  Kanhända även en dito handbokskommittė för andra texter än sånger?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Touché! Själv tycker jag (på fullt allvar) att även "Nu tändas" borde bearbetas till: "Nu tänds det tusen juleljus / på jordens mörka rund / och tusen, tusen strålar högt / på himlens djupblå grund." (Kunde "Jag lyfter ögat" bearbetas så varför inte denna?).

   Men vad gäller "Gröt och skinka" måste jag tillstå - till Åmåls försvar - att även vi i Njutånger petade bort den versen och ett par andra vid kyrkans julfest, eftersom "Midnatt råder" blir så oherrans lång. (Staffansvisans strofer om "den fula ulven" och "gamle björnen" är likaså kapade, kanske i det fallet dock av djurskydds- och gudsfredsskäl). MÅSTE vi i fortsättningen sjunga "Gröt OCH SKINKA" för att bevisa oss som goda kristna?

   Radera
  2. Men Andreas, vi sjöng faktiskt versen.om gröt och skinka...

   Radera
 3. Jag hade ett samtal med en ung nitisk skolledare om en julavslutning i kyrkan, där jag skulle tjänstgöra som präst. Inga böner och helst inte uppträda i prästskjorta sa skolledarn . Bättre då med skjorta och SLIPS! Man tar sig för pannan. Det hela löste sig i dialog med en äldre och mer pragmatisk skolledare

  SvaraRadera
 4. I fallet Åmål handlar det om ren dumhet.

  Ansvaret vilar dock inte i första hand på skolan. Ansvaret vilar främst på den prästinna som gick med på att ställa upp på denna teater. Det finns alltför många sådana aningslösa mähän som gör allt för att till varje pris vara alla till lags. Den här livgiverskan-tillbedjar-typen av prästinnor skulle heller aldrig tveka att förrätta en borgerlig begravning. Inte ens i en kyrka. Inte heller, som på annat håll, tveka att stryka och ändra i trosbekännelsen.

  I fallet Åmål hade det varit bättre med ett vänligt men bestämt Nej och hänvisa till Folkets hus. Eller McDonalds. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag gillar inte den här typen av debatt, den som tar sin utgångspunkt i vad som skulle kunna ske. I en domstol döms man för vad man gjort, inte för vad man skulle kunna ha gjort. Det bör vara på motsvarande sätt i debatten.

   Radera
  2. Tack John. Skrattade högt trots envis feber. Tänk om det i den nya Kyrkohandboken fanns en rad (eller åtminstone en fotnot) som understryker att det inte är SveKs uppgift, att curla muslimer. De har egna samfund och organisationer för detta.//Länsmansdjäveln

   Radera
  3. Det är riktigt, broder Göran, att i en domstol döms man (i regel) efter vad man bevisats ha gjort. Samhället har dock även regler för att förebygga brottslighet och att dämpa brottsbenägenhet, dvs sådant som inte inträffat men riskerar att göra det. Rapporter genom åren, bland annat i KT, visar tydligt att prästinnor på flera håll efter ateistisk begäran villigt ställt upp på att spela teater och göra Kristus osynlig i hans eget hus. KT har även rapporterat om prästinnor som genomfört borgerliga begravningsakter och även fått en erinran om det. Det du ser som hypoteser ovärdiga en debatt har alltså redan inträffat. Jag vidhåller därför min uppfattning. /John

   Radera
  4. John, du noterar vad som vid olika tillfällen har skett och kritiserar det. Det gör du rätt i. Men det betyder inte alla andra skulle göra på samma sätt, och därför redan på förhand bör kritiseras.

   Man kan ju inte döma den som har en sportbil för förberedelse till fortkörning.

   Radera
 5. Någon borde göra en undersökning och fråga MUSLIMERNA om och hur mycket de lider av de svenska jultraditionerna i Sverige.Folk tycks prata över deras huven.
  Och hur gjorde man förr, hur har t ex judarna tacklat dessa saker (skinkor och Jesusar) under alla år som de funnits här?


  En anonym en

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på att bl.a. Jiddish är ett officiellt minoritetsspråk i detta land torde hänsynen till minoriteter ökat lavinartat.
   Om det nu inte gäller minoriteternas hälsningsritualer, där har snarast intoleransen ökat.

   Är Sverige ett kristet land?
   Eller kanske ett ateistiskt, sekulärt eller mångreligiöst?
   Oavsett så kan man väl kräva att de som envisas med att sjunga kristna psalmer åtminstone kan låta bli att ändra i texten?
   Annars kan man ju försöka hitta sekulära julsånger.

   Radera
  2. Exakt. Man tror sig veta. Det är samma fenomen som när min homosexuelle kollega frågar varför samkönade vigslar är en så viktig fråga för OSS. Själv är han inte kristen och inte intresserad av kyrklig vigsel. Ämnet måste komma upp så sällan i den genomsnittlige byakyrkan att debattens styrka blir fånig, menar han. Overkill.

   En annan gång frågade jag om han skulle på pride. Han spände ögonen i mig och sa skarpt: Aldrig i livet! Ett sådant perverst kommersialiserat spektakel!

   Opsidaisy.

   Radera
  3. Intresset för samkönad vigsel i sv"k":s regi är som Alpha så riktigt påpekar ytterst marginell. Det handlar mer om en HBT-politisk symbolfråga. Att HBT-människor vänder ryggen till Pride (jag antar att Stockholm Pride avses) är bara sunt. Evenemanget är sedan flera år helt dominerat av unken USA-anpassad småborgerlighet. /John

   Radera
  4. Det skulle vara främmande för min kollega att tilltvinga sig en vigsel av en präst som inte kände sig bekväm med det. Och vem av oss skulle vilja det? Vad har man vunnit?

   Jag har muslimska kollegor också. De har gladeligen stigit upp i svinottan för att hinna med luciatåget och obligatoriska glöggen innan jobbet kl börjar 07:00. I tretton år har vi i arla morgonstund skrålat om Betlehems stjärna, helt utan skrupler.

   Radera
 6. Om man nu inte vill väcka anstöt men ändå sjunga kristna psalmer så kan man ju fundera på hur bra effekt det får att stryka någon vers och ändra en anstötlig textrad?
  Om man gjorde liknande textmässiga förändringar i Deutchland, Deutchland uber Alles, på vilket sätt skulle det inte kännas lika anstötligt att få höra den versionen som hela originaltexten?
  Jag kan tänka mig några folkgrupper som snulle bli ganska upprörda.
  Helt instrumentala framföranden torde dock inte vara något problem i de två fallen.

  Apropå beskärning av text så kan ni ju fundera på varför alla verser av Tennysons Nyårsklockorna inte hörs läsas vare sig på Skansen eller i SvT. Så fenomenet år ingalunda nytt, men man har åtminstone haft vett att inte ändra i texten.

  SvaraRadera
 7. +Göran,

  Jag tycker Du skjuter över målet. Inte ens John hävdar att "alla" präster" gör på ett visst sätt. Däremot tycks de vara många och antalet stiger hela tiden, sekulariseringen parad med gnostism och synkretism likaså. Det behövs krafttag att vända trenden och helt klart är inte våra anpasslingar till biskopar de som klarar det och än mindre politrukerna som till stor del igångsatt det- eller har Du en annan historiebeskrivning?

  //HH

  SvaraRadera
 8. Skolrektor Brunzell ska få en sommarpsalm att öva
  till skolavslutningen i sommar!

  En ivrig rektors sommardräkt
  bortskymmer allt olämpligt.
  För yra skolbarns rika fläkt
  hålls trosfritt här beständigt!
  En hymn går opp
  där blomstren dött
  från sina glada kväden,
  så ingen gissar mera!

  SvaraRadera