onsdag 18 oktober 2017

FLASHIGT VÄRRE! Biskopskandidat Johansson FLASHIGT VÄRRE!

Ansvarsnämndens beslut har kommit och ligger självfallet på kyrkligdokumentation.nu
Erik Johansson själv fick beslutet per mejl strax före klockan 9, sägs det. Nämnden prövar efter Kyrkoordningen konstaterar att  skrivelserna från Svensson och Gårdfeldt inte föranleder någon ytterligare åtgärd.Ytterligare? Men det var kanske väntat?

5 kommentarer:

 1. "ytterligare åtgärd", jo man skriver ju ofta så i myndighetsbeslut. Liksom för att understryka att sådana än nu bestämmelserna och något mer, varken får eller kan man som myndighet göra.
  Det annars ofta använda: "Vid en samlad bedömning ..." använder man inte i beslutsmotiveringen, vilket indikerar att det inte nog var så många överväganden och aspekter som behövde eller kunde vägas in.

  Pensionerad byråkrat

  SvaraRadera
 2. Jo det var väntat.
  Publiciteten har gjort elektorerna uppmärksamma och då medlemdemokrati saknas vid biskopsutnämningar så kan S&C nu tillsammans utse en lämplig motkandidat för sina lydiga elektorer att rösta på.

  SvaraRadera
 3. Ja, så fungerar kyrkans rättssystem!

  -Kommentarstorget på denna blogg brukar vara fullt med svepande och fördomsfulla anklagelser mot kyrkan för att dess ledning systematiskt vill frysa ut de "icke politiskt korrekta".

  Jaha, och vad säger de fördomsfulla rösterna nu då, när en rättslig beslutsinstans har sagt sitt: inga åtgärder mot huvudpersonen. Gårdfeldts synpunkter läggs åt sidan och förpassas i arkivpärmar.

  Ännu ett exempel på att nämnda kommentatorer på bloggen skjuter bomskott efter bomskott. Precis som bland andra undertecknad - också gång efter annan - har påpekat.
  Ännu en påminnelse om att man alltid skall ta skeden i vacker hand!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 4. Gårdfelts krumbukter framkallade ymnigt fnissande här!
  Trevligt att se nämnden har någon självbevarelsedrift. Fast de lämnar kanske snarast den alltför heta bilan vidare o slipper så stå med ansvaret?
  Eva H

  SvaraRadera
 5. BOD,

  Hur var det med KM´s beslut att frågan om enkönade äktenskap inte fick tas upp som hinder?

  Varför ställdes överhuvudtaget frågan? Är Du naiv nog / blind nog att tro att frågan och Gårdfelts agerande inte fungerar som ett hinder för Johanssons kandidatur?

  //HH

  SvaraRadera