torsdag 12 oktober 2017

Vi kan inte nöja oss med mindre

Arbetet med ny kyrkohandbok har kantats av glada inlägg. Det senaste skulle jag gärna vilja länka till men fattar inte riktigt hur jag ska göra det. Det finns på Facebook och Gustav Natt och Dags tidslinje. Antje har själv stått för texten. Kolla själva. Och fundera. Vad händer i en process där det kritiska blir lustigt och underhållande? Är saken redan förlorad i den meningen att ett beslut kan klubbas igenom men receptionsprocessen är förlorad och därmed egentligen hela saken? 1811 års kyrkohandbok höll i sju år. Och då var tempot lägre under 1800-talet (om man inte räknar Napoleons krig förstås). Hur lång tid år 1811 motsvaras i tid år 2018?

Vi har det som blivit en klassiker.
https://www.youtube.com/watch?v=ooCebjkyk7A
När den grova driften, med intressanta undertoner, slår igenom så här och förslaget sedan visar sig vara svagt, vart tar allt vägen?

Ett svagt förslag? Reservationernas antal är betydande. Majoriteten av reservanterna återfinns inte heller i 2018 års kyrkomöte, kan kalenderbitarna notera. Läronämnden köper att Gud omtalas både som fader och moder. Detta har biskoparna med entourage kommit fram till "står i överensstämmelse såväl med Bibeln som med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Kan ni inte vid någon lämplig tidpunkt på dyngnet ringa stiftets biskop och be om ett bibelord som säger just detta. Tala om att ni är bekymrade och inte kan somna eller sova och att ni därför just då måste ringa. Kunde Martin Luther få störa biktfadern Staupitz, kan väl ni få fråga om vad som är sant för att få frid och ro och kunna sova gott.

Själv ringer jag inte. Att tala om Gud "som en moder" är bibliskt och riktigt. Men där slutar det som bibliskt kan sägas. Jesus har uppenbarat Fadern! Ni får läsa Credo av Folke T Olofsson!

Den som på dagtid vill kontrollera om kyrkomusikern på plats (det finns oftast en kyrkomusiker nära dig!) är upprörd över sättet att hantera musikfrågorna, kan väl helt enkelt fråga. Eller nöja sig med att läsa Mika Lidén i Torsdagsdepressionen denna torsdag.
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/gad-forbarme-sig-over-vi

Vill någon diskutera kvaliteten på handboksarbetet ska ni dock inte ringa mig. Jag har i en reservation markerat. Jag menar att kyrkohandboken inte håller tillräcklig kvalitet. För detta mitt konstaterande ska jag misstänkas lystet skriva mig fri, för att i en fjärran framtid hamna i en fotnot i en lärd liturgivetenskaplig avhandling.

Jag antar att jag inte kommer att höra en präst inleda en gudstjänst "I Guds, den treeniges namn". Sådana präster brukar jag inte hålla mig till. I reservationen påpekas, att en sådan formulering kräver hög dogmatisk medvetenhet. Och vad som är detta besynnerliga "jag" i reservationerna kan man fundera över. Det kan vara jag som är reservanten, och är så, men någonstans bland skuggorna står Berth! Han fick ju inte reservera sig eftersom han nödgats flyga till Washington. Han omfattar ändå inte det den nya kyrkohandboken står för.

Alla betänkandena läggs ut på
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/arenden-till-kyrkomotet-2017
Det är här man botaniserar.
Jag kan inte se att gudstjänstutskottets betänkande lagts ut ännu. Det skulle ha skett i går (och jag kollade min app nyss). Men betänkandet är värt att läsa utan sammanbrott. Själv funderar jag över kyrkofadern Athanasius och hans kamp mot arianerna. Är vi inte i en sådan kristologisk strid där det är en kristen plikt att frånkänna arianerna kyrklig legitimitet, hur högt upp i kyrkoapparatens gremier de än sitter? Jag tänkte konsultera John Henry Newman från Oxford i ärendet. Hans bok håller än och det var Rowan Williams själv som såg till att den skulle komma i ny upplaga. The Arians of the Fourth Century, Gracewing 2001. Som ni förstår är detta Millenniumversionen av Newmans skrifter, volym IV.

I går fick jag förresten ett auktoritativt besked: Djävulen älskar biskopar. Glöm inte denna insikt nästa gång ni ser en leende biskop. Djävulen älskar biskopar. Också de som sitter i Läronämnden.

Jag vet inte hur djävulen har det med kyrkoherdar. I Härrydaposten läser jag om en intolerant kyrkoherde. Han redovisar tarmluddsläget och drömmer om en hbtq-satsning, för hbtq är inte en trend utan "en utveckling". Säg vad ni vill, men med Härrydaposten ges inblickar i det klerikala, till och med i det klerikala tarmluddet. Men besked om det diaboliska ges inte. Jag får fortsätta slita med frågan.35 kommentarer:

 1. "Auktoritativt besked"???

  LG

  SvaraRadera
 2. Biskop Athanasius fick väl plikta med livet i sin kamp mot arianerna. I dag dödar man med tystnadens kultur och att betrakta en litet från ovan. Detta har ju bloggaren visat förut.

  Vid hearingen av biskopskandidater inför röstningen till ny bp under onsdagen, visade sig att ett kriterium för att kunna bli vald, var frågan om kandidaternas inställning till HBTQ. Sex av kandidaterna sade ett tveklöst ja till öppenheten. En av kandidaterna, Erik Johansson, vågade talade om att det var viktigt att göra en helhetsbedömning av sökande till olika tjänster. Men han retade nog upp många, när han under intervjun nämnde namnet Jesus många gånger.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr ställdes inte den omvända frågan, om någon kan bli präst-diakonvigd som har en traditionell äktenskapssyn. Eller polyamorösa om vi ska se framåt.... säkert inte så långt borta.
   Prästänka

   Radera
 3. Vad hände egentligen med än Antje från att hon väl stod för en sågning från Lund av det tidigare förslaget tills jon nu går i strid för något som är minimalt annorlunda?
  Sitter det i väggarna i Uupsala?
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 4. Här är länken med Antje: https://www.facebook.com/larsgustaveriksson/videos/pcb.10159430787925223/10159430782740223/?type=3&theater

  SvaraRadera
 5. Gustav NoD FB:

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159430787735223&set=pcb.10159430787925223&type=3&theater

  SvaraRadera
 6. "Djävulen älskar biskopar"! Ja han älskar nog flera. Samtidigt med Bloggardags fina beskrivningar kan man titta på
  https://ledarsidorna.se/2017/10/oron-pa-jarvafaltet-har-okat-sedan-2014/
  och läsa rapporten Trygghet i Stockholm 2017.

  Utdrag:
  "Ingenstans framgår dock hur religiös extremism skapar oro och olust. I sammanhanget kan en intervju med en kurdisk, kristen, kvinna boende i Rinkeby för tre år sedan tjäna som ett av många exempel vid sidan av Nalin Pekguls målande beskrivningar. En kvinna, D, sade följande till Ledarsidorna:

  ”Mina föräldrar räddade våra liv när de flydde Turkiet och bosatte sig här i Rinkeby. Nu vill jag, med min man och mina två barn, även vi fly till Sverige.

  Varför kommer inte Sverige till oss? Varför ger ni upp ert land”?

  Samtidigt kan man för att få en helhetsbild och information från många olika källor som man måste ha om vill få en bra bild. På ledarsidornas inlägg idag kan man få sig en funderare över vem som hade rätt -den svenska regeringen eller den norska?

  Okunskap, enfald och aningslöshet florerar. Därför uppskattas sådana som Bloggardag som oförtrutet kämpar med att upplysa oss alla. Ett stort TACK!

  Tacksam svensk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, så fick Sverigevännen sagt det han ville. Då kan jag få säga att vi har fått ett nytt rekord i antal utträden för september månad. Drygt tjugotusen utträden. Trots fallande medlemstal. Imponerande.

   Radera
  2. Se där, 2017 verkar slå 2016 gällande antalet utträden, med då det är Mammon som tjänas gläds nog nomenklaturan åt att det enorma kapitalet har hög avkastning pch att prästlönerna skenar!

   Radera
  3. Vid årets slut kommer fler än 40% av svenskar stå utanför SvK. Vid årets slut eller senast i februari 2018 kommer medlemstalet understiga sex miljoner. BOD kan redan nu sluta skriva 6,2 miljoner medlemmar

   Radera
  4. Till exempel ärkebiskopen: "Av de som väljer att lämna Svenska kyrkan säger en tredjedel att de gör det för att de inte längre tror på Gud. Något färre, ungefär en femtedel, upplever att det inte längre känns meningsfullt att vara medlem. En sjättedel avslutar sitt medlemskap av ekonomiska skäl. Ytterst få motiverar beslutet med att de blivit arga på någon av Svenska kyrkans representanter, tex ärkebiskopen." Från svenska kyrkans hemsida.

   Radera
  5. Svenskar och svenskar.

   Ca 2,4 miljoner har utländsk bakgrund, d v s båda föräldrarna födda på annat håll. Siffran är snabbt ökande. Ytterligare kanske drygt 800.000 har en förälder född i utlandet. Exakt siffra är svår att få fram. Tanken att dessa låt säga tre miljoner "borde" vara medlemmar i SvK blir missvisande. "Svenskarna" är inte längre ett folk, utan personer bosatta på ett territorium, vare sig vi gillar det eller inte. Alltså är Svenska Kyrkans vikande siffror knappast förvånande. Inte heller så dåliga som man skulle kunna tro.

   Lars Jensen

   Radera
  6. Jag undrar varifrån uppgifterna om varför man lämnar Svenska kyrkan kommer. När jag utträdde var det ingen som frågade varför och jag har aldrig hört talas om någon som fått frågan. Har det gjorts enkäter eller är det lösa spekulationer från Kyrkans Hus, tro?

   Radera
  7. Man driver ju kyrkan med samma strukturer som företagen i näringslivet. Men vilka aktieägare hade accepterat den här utvecklingen i ett företag?

   Och om människor inte längre tror, har man inte gjort ett dåligt jobb, då?

   Aktieägaren här borde vara Gud, eller?
   Vad säger han på stämman?

   Radera
  8. Larss Jensen, Svk har förlorat 1,6 miljoner medlemmar sedan 1972, snart 1,7 miljoner. Det är svenskar som de förlorat. Andelen minskar ju förstås med stor muslimsk invandring.

   Radera
  9. Elisabeth
   Det undrar jag också. Det finns inget fält på utträdesblanketten att fylla i, där man får säga varför man går. De vill nog inte veta.

   Radera
  10. Det aktuella medlemsantalet idag är detsamma som i slutet av 30-talet. Man skulle, om man vore optimistiskt lagd, kunna säga: Gick det då, så går det nu! Sen är det i och för sig inte speciellt rimligt att vara optimist i medlemsfrågan.

   Lars Jensen

   Radera
  11. Jag fick en enkät från den lokala församlingen (tror det var 2005).
   Jag svarade på den och skickade med en skarpsynt teologisk reflektion med kyrkohistoriskt perspektiv till (då S-märkte) kyrkoherden.
   Han svarade brevledes upprört (och dyslektiskt) att nuvarande teologiska ställningstagande av KM var "självklart", utan att ge en enda referens. Mitt retursvar påpekade att teologiska argument kräver bibliska och gärna också kyrkohistoriska referenser. Ytterligare svar uteblev.
   Mitt förtroende för denne s.k. teolog har inte ÖKAt sedan dess.

   Radera
 7. Vad betyder "djävulskommentaren"?

  -Älskar djävulen biskopar? Hur vet bloggaren det? Älskar biskoparna Hin Onde också?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Djävulen viskar i BOD:s öra innan hen skriver på bloggen (djävulen bor i de snärjande detaljerna).
   Berit

   Radera
  2. Det är väl inte så svårt att sätta sig in i. Varför? Jo, därför att denna potentat älskar den luddighet, som tyvärr ofta biskopar har. Han vill att det ska vara så, eftersom människor genom luddigheten inte tar ställning för Herren.
   V g den Onde, kanske de inte är säkra på att han finns.

   Radera
  3. Det är så enkelt, och samtidigt så svårt, att antingen hör man Kristus till eller så hör man djävulen till. Det finns inget mellanting. Utifrån detta bör var och en rannsaka sig själv, biskop eller inte.

   Radera
  4. Det är väl länge sedan Svkys postkristna nomenklatura avskaffade Djävulen. Fan, vad de kommer att bli förvånade då han tar emot dem!

   Radera
  5. Elisabeth , jag vet inte riktigt. Jag har funderat på det många gånger. Kanske det är just det att människor ibland inte kan rannsaka sig själva. De blandar ihop godhet med självgodhet.

   Hörde nyheten om Trump idag på morgonen. Det är djävulusiskt. Vi närmar oss Sovjet och Stalintidens terror. Det är bara mycket onda makter, totalitära diktaturer som tar till dylika metoder. Har inte sett eller hört ngt på svenska som tagit upp det men hittade i Norge en bra analys. Tack och lov att det finns hederliga, modiga rättskaffens och intelligenta människor som tar till orda för mänsklighetens bevarande. Jag kan inte tillräckligt uttrycka min tacksamhet över det. Gud bevare oss för djävelskap.

   X-et

   https://www.document.no/2017/10/12/alle-metoder-tas-i-bruk-for-a-felle-trump-na-erklaeres-han-utilregnelig/

   Radera
  6. Elisabeth,

   -Hör Svenska kyrkans medlemmar till Kristus eller djävulen?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  7. Bengt Olof, du kan inte dra alla över en kam. Det finns inga gruppresor till himmelen. En del hör till Kristus och andra till djävulen men vem som gör vad innerst inne vet endast Gud.

   Vad vi har att göra är att rannsaka oss själva angående hur vi har det ställt med Gud. Vi ska också pröva andarna så att vi inte låter oss förledas av falska profeter var de än uppträder.

   Radera
  8. I den här "ingenting-spelar-någon-roll-kyrkan så säger nog medlemskapet lika mycket om vem man bekänner sig till som ett medlemsskap i brukshundsklubben gör.

   Radera
 8. Det är titeln på en liten skrift av linköpingsbiskopen Torsten Ysander - han var väl förtrogen med ämbetet frestelser och faror ...

  SvaraRadera
 9. "Djävulen bor i de snärjande detaljerna". Kanske det eller på de svenska ambassaderna. Eller hos deras chef utrikesministern eller statsministern? Eller opererar djävulen på egen hand?

  Vad de flesta vet sorterar ambassaderna under UD som i sin tur lyder under Sveriges utrikesminister. Vad de flesta vet ingår väl utrikesministern i regeringen. Och vem styrs regeringen av? EU?

  Man får sina betänkligheter vilka det är som styr Sverige. På Dagens Industri (DI) skriver idag politiske redaktören PM Nilsson hur de svenska ambassaderna lockar hit araber med skyhöga bidrag. Har djävulen flugit i ambassadörerna? Eller har de order från högsta ort? Och vem är då djävulen?

  https://www.di.se/ledare/pm-nilsson-bidrag-ar-fel-satt-att-marknadsfora-sverige/

  http://www.friatider.se/svenska-ambassader-lockar-araber-med-skyh-ga-bidrag

  https://sweden.se/

  X-et

  SvaraRadera
 10. Eller kanske den där ondingen var här?

  https://samnytt.se/lofven-samtalade-med-illegal-migrant-domd-for-sexbrott-mot-barn/

  X-et

  SvaraRadera
  Svar
  1. Uppdatering.
   https://samnytt.se/uppgifter-s-politiker-bakom-motet-med-lofven-visste-om-utredning-mot-sexbrottslingen/

   X-et

   Radera
  2. Uppdatering nr 2. Ja Anonym den 12 oktober. "Må Gud Fader beskydda den vimsande kyrkan"!

   https://samtiden.nu/2017/10/ville-inte-anmala-sexovergrepp-pa-svenska-flickor-vi-kanner-att-kyrkan-har-svikit-oss/

   X-et

   Radera
 11. Angående nya handboken så är det bara att instämma med kyrkomusiker Mika:
  "Gad, förbarma du över vi."

  SvaraRadera
 12. Må Gud vår fader beskydda den vimsande svenska kyrkan!

  SvaraRadera
 13. Det behövs ingen ny kyrkohandbok - det är bara att blåsa på så att de gamla tanterna svimmar:
  http://www.bt.se/mark/halla-dar-joakim-selin/

  Markbo

  SvaraRadera