fredag 6 oktober 2017

Församling och präst

Fortfarande får ni inga nyheter från gudstjänstutskottet bortsett från detta, att det nu är jag som sitter som ledamot i utskottet. Ordinarie Berth for sin väg. Så där sitter jag och kan rösta och vid behov reservera mig. Det är alltså en grundläggande skillnad på människor, nämligen ordinarie och ersättare. Alla är medvetna om själva kvalitetsskillnaden. Samtidigt talas om behovet av tillit, men den ordning vi har för beslutsfattande i utskott eliminerar all tillit. Vad som än sägs gäller ett: Gör skillnad på människor. Och tillhör man en stor partipolitisk grupp, kan de andra ses ner på. Detta är inbyggt i systemet och vi är i kyrkomötessammanhang långt ifrån den seminariekultur där resonemang prövas.
Jag ville mest att ni ska veta. Men jag läcker inget från gudstjänstutskottet, förstås.

Utskottsarbete ger en ersättare rika tillfällen till stimulerande reflektioner. Jag tänker, självfallet helt fritt från utskottsarbetet, över församling och präst. Kanske är det jag funderar kring bara fria fantasier, men något ska man fördriva utskottstiden med.

En typ av präster tror jag mig kunna identifiera. De är inte sällan själva prästbarn och i den meningen fjärrstyrda. Annars kan de ha bakgrund i något samfund eller någon rörelse vars främsta kännetecken är att folk till sist inte vill ha med dem att göra. Då flyttar funktionärerna över och blir präster i Svenska kyrkan. Folket kommer liksom inte undan dem. Allra minst ifall det handlar om partianslutna präster! Då talar de frejdigt för - folket! Och jag blir misstänksam.

Präster av denna typ är måna om folket. Speciellt måna är de om dem som bara kommer en enda gång. De fungerar entusiastiskt som facilitörer. Allt ska vara enkelt. Ingenting ska stöta eller utmana. Hållningen är vid närmare beaktande fördomsfull. Folk är egentligen inga dumskallar, inga filosofer heller utan som folk är mest. Men prästens roll blir i sammanhanget betydande.

Prästen blir en slags hovmästare, som ska ge kunden bekräftelse och värde för pengarna. Den här sortens präster vill ha enkla gudstjänstordningar och talar om låga trösklar, rymd och vidd. När folk går och artigt säger tack vid kyrkporten, blir dessa präster glada. De uppfattar sig då som lyckosamma i sin prästgärning. De har talat moralistiskt, terapeutiskt och deistiskt, så varför skulle folket inte vara förnöjt? Man må dock notera, att dessa präster är medvetna om att det kommer fler människor till de kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) än till de vanliga gudstjänsterna. 5 miljoner mot 4, brukar man säga. Detta numeriska och i betydande utsträckning ekonomiska faktum styr dem. De kyrkliga handlingarna blir prästens och i någon mån, men kanske mindre, arbetslagets handlingar, men självfallet just lönearbetets förutsättning!

En annan typ av präster bygger församling. De förkunnar evangeliet för att dra människor in i ett storslaget sammanhang. Dessa människor vill de ska ta emot tron och vara som trons bärare framåt. Prästen är viktig för några sysslor som oundgängligen behövs; förvalta Ordet och sakramenten. Men prästen är inte den centrala person som allt byggs upp kring. Präster kommer och går, församlingen består och det är som det ska vara, att Jesus blir större och prästen mindre, dvs får allt mindre betydelse efterhand.

En sådan församling ser sig ha en uppgift i lokalsamhället. Det är grannar, vänner, släktingar och bekantingar som kommer till de kyrkliga handlingarna och de relaterar till det gudstjänstfirande folket. Finns det en levande församling av brokigt slag kan det om den sanningsenligt sägas vad kyrkofadern Tertullianus sa: "Vi är överallt." Det förändrar prästens uppgifter och integrerar på ett helt annat sätt de kyrkliga handlingarna i folkets liv. En levande församling återställer många proportioner. Prästens först och främst.

Så tänkte jag där jag i går satt och filosoferade. Eller var det teologiserade jag gjorde?
I går förstod jag f ö att Modéus II gärna såge att Bloggardag upphörde. Det skulle göra livet enklare, tror jag han menade. För honom eller för mig?


41 kommentarer:

 1. Nej!!
  Sluta inte blogga! Lämna mig inte ensam här i hipsterstiftet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stackars Alpha, du är alltid välkommen till den sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan som är i full kommunion med Petri Stol!
   Antony

   Radera
 2. Om Modéus vill att bloggen ska upphöra är det desto större anledning att fortsätta för det betyder att bloggen träffar rätt.

  SvaraRadera
 3. Åtminstone Modeus II tycks läsa BloggarDag.

  Bloggen ingen läser, heter det ju ...

  PP

  SvaraRadera
 4. Grundläggande skillnad?

  -Vilken skillnad det är mellan ersättare och ordinarie ledamot i en beslutsförsamling, konstateras i dagens bloggtext.
  Det handlar, enligt textförfattaren, om kvalitet.

  Plötsligt blev det sådan i aktuellt utskott, sedan den ordinarie FK-företrädaren försvunnit.

  -Påverkas alltså kvaliteten av den stol man sitter på?
  När bloggaren är ersättare i KS är kvaliteten på hans ord och arbete sämre, än när han hoppas in som ordinarie?

  På denna sessions sista KM-dag behagar han skämta.
  Men, upptäckte ni inte, kära läsare, att det ligger ett stänk av allvar bakom skämtet.
  Själv står jag fast vid att vi alla är lika inför Vår Herre. Ingen är inför HONOM mer lik än den andre, ej heller om vederbörande är bosatt intill stambanan i Moheda och ständigt måste vara beredd att rycka in som ordinarie och då anser sig höja sin kvalitet.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Djävulen bor i detaljerna som viskas i Dikes öra. /John

   Radera
  2. Då gör det inget att jag inte begrep budskapet.

   Radera
  3. Jag tycker nog att bloggposten var tydlig med skillnaden på människor beroende på vilken nomineringsgrupp de tillhör.
   Vissa individer ses ner på och då är det knappast Jesu blick som avses.

   Radera
  4. Peter T,

   -Menar Du att FK:s företrädare ser ned på andra människor?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 5. Varför skall Bloggardag upphöra? Det är ju där som den teologiska debatten förs i vår kyrka.
  Aha! Nu kom jag på det. Sokrates hade rätt, det är när man ställer frågorna som man får svaren.Sven-Åke Nilsson

  SvaraRadera
 6. Modéus II är ett övertydligt exempel på MTD-nomenklatura,"herde" för dess sekulariserade överbetalda 38,25-timmars prelater, och är så klart livrädd för dr Sandahls sanningar.
  I Katolska kyrkan gläder vi oss åt en ökning av prästkallelser och prästvigningar, äkta sådana, av män utrustade av den Helige Ande för att "bygga kyrka". Förra helgen fick vi två utmärkta, ortodoxa, jesuitpatrar, vilka kommer att vara till stor välsignelse för Kyrkan!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu behöver ingen vara elak mot Antony och nämna kardinalen Pell eller kardinalen Müller, men tanken är fri i alla fall.

   Radera
 7. Dr Sandahl, ni (heretiska) protestanter samt även ni postkristna får vara så elaka ni orkar, men jag är mycket nyfiken på vad har kardinalerna Pell och Müller har med min kommentar att göra?
  Antony

  SvaraRadera
 8. Jag försökte mest hålla en gräns så att inte vår avhållne Antony skulle påminnas om kardinal Pell och rättegången i Australien eller kadrinal Müllers skarpa kritik mot att Frasse mest tar råd av sina egna o h inte av Troskongregationen. Det var ett inlägg mest av typ Folk och Försvar, sålunda, alldenstund det kan finna sheretiska protestanter som gärna vill komma åt romerska katoliker när missförhållanden kommer på tal.

  SvaraRadera
 9. Bäste dr Sandahl, vilket "folk" och vilket "försvar"?! ;)
  Antony

  SvaraRadera
 10. ....men tack för omtanken!
  Antony

  SvaraRadera
 11. Den kyrkliga överheten vill bara ha beröm och socker och bli klappade på axeln. Det finns ett väldigt bekräftelsebehov hos många av folkkyrkans vänner. Men då nödvändiga debatter och diskussioner tenderar att sopas under mattan och helst glöms bort så blir det unket och kvävande. Därför behövs denna blogg och andra obekväma röster som vågar ställa de stora och svåra frågorna och inte sitter med i bäste-brors/systers-klubben och bekräftar varandra och tystar alla oliktänkande. Att ytterligare en biskop uttrycker sitt misshag är bara att se som ett steg på rätt väg. Sanningen är alltid oförskämd och uppenbarligen läser biskopen bloggen han är så irriterad på.
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
 12. BOD,

  Är det ingen skillnad mellan ersättare och ordinarie enligt Dig. KOnstigt. Jag talar inte om människovärde enligt ditt sätt att resonera och varför inte har väl en Stalin,Pol Pot, Hitler m.fl samma människovärde?

  Det är OK för mig om man verkligen menar det men har väl inget med skillnaden att vara ersättare och att vara ordinarie?

  Är jag ersättare för person A och något så när ärlig försöker jag att om han t ex är sjuk rösta såsom jag vet att han skulle röstat i en specifik fråga. Jag kanske försöker påverka den ordinarie att i en enskilda fråga dela min synpunkt och kan bli besviken om jag inte lyckas med det men det skall som sagt mycket till om jag som ersättare i ett tillfälligt inhopp passar på och röstar tvärtemot vad jag vet min kollega och ordinarie skulle velat.

  För Dig är det kanske inget problem- Du propagerar ju oblekt för åsikt tvärtemot vad nomineringsgruppen Du snikit in Dig i och skulle säkert i motsvarande läge som ovan beskrivits med glädje gå emot din ordinarie. Det är för mig dock ett ohederligt förfarande och skall mycket till innan jag skulle göra något sådant även om jag inte törs hävda att det aldrig skulle kunna ske.

  Så visst är positionen som ordinarie "större" och mer "betydelsefull" än att vara ersättare framförallt om man eftersträvar att vara en hederlig man.

  //HH

  SvaraRadera
 13. Det andliga läget var betydligt bättre på den tiden man kastade sten efter prästerna. För det mesta för att de som sanningssägare inte passade in i bygdekulturen.

  Väckelsen i västra delen av Sverige spreds ju för att de präster som gripits av den, flyttades runt på konsistoriets (nuv. domkapitlet) skjutskärra därför att det fanns församlingar som inte tålde dessa präster som predikade omvändelse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Apropå att kasta sten: Min man har varit präst i ett pastorat där kyrkopolitikerna skröt om hur deras förfäder ca hundra år tidigare bokstavligen hade misshandlat prästen.

   Radera
  2. Elisabeth, stackars dig att du tillhör ett sådant förfärligt samfund!
   Antony

   Radera
  3. I Vellinge brände en uppretad allmoge ned prästgården för ca 150 år sedan. Redan då var vellingarna lite speciella tycks det.

   Boende på Limhamn

   Radera
  4. Tack, Antony, för omtanken. Dessbättre är jag inte längre medlem i Svenska kyrkan. Efter mycken vånda, bön och bibelläsning kom jag fram till att jag, eftersom jag inte kunde påverka något i Svenska kyrkan utan bara, genom min kyrkoavgift, bidrog till att man kunde fortsätta sprida villoläror, måste lämna. Jag har nu hittat hem och tillhör en församling inom Missionsprovinsen.

   Radera
  5. Elisabeth,

   -Vilken församling då och med hur många medlemmar? Var finns den geografiskt?

   Två vänliga frågor, lätta att besvara!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Det har du inte med att göra, Bengt Olof.

   Du vet väl för övrigt att man blir avstängd från många diskussionssidor om man försöker att avslöja andras identiteter.

   Radera
  7. För en gångs skull håller jag med BOD. Elisabeth bör enkelt kunna besvara hans frågor!
   Antony

   Radera
  8. Elisabeth,

   -Står du inte för Din församlingshemvist och med rakryggad, öppen och ärlig hållning kan upplysa många intresserade om den?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  9. Det är Dag Sandahl som bestämmer hur mycket vi behöver säga för att få debattera här. Ingen annan.

   Radera
  10. Bengt Olof,
   jag står för att jag är med i en församling som tillhör Missionsprovinsen. Mer behöver/får du inte veta eftersom du endast är ute i ont syfte.

   Och - vem jag är saknar betydelse. Det viktiga är att Missionsprovinsen och dess församlingar finns och tar ansvar där Svenska kyrkan fallerar. Du kan, för övrigt, titta på hemsidan så får du veta vilka församlingar som finns.

   Radera
  11. Bod: Ledsen Bengan men nu börjar du låta som mobbarna på skolgården. Kom upp till höjderna o ge bäraktiga argument eller stanna i sandlådan o börja deklarera dina egna kyrkobesökande själv. Vilket som behagas.. Men strunta i mobbandet av icke offentliga personer som önskar förbli privata. Mobba sina motståndare hör politiken till men hör inte hemma i kristi församling.
   Dessutom är tillhörigheten redovisad för den läskunnige på den nivån debatten kräver.

   //Tänkaren

   Radera
  12. Det är väl Elisabeths ensak vilken församling inom Missionsprovinsen hon tillhör?! Hur "många intresserade" mer än BOD gör du dig till tolk för?

   Jag i Halland

   Radera
  13. Tack, Alphadeltagaren, Tänkaren, Jag i Halland och HH!

   Radera
  14. Den ena, den andre, den tredje . . .

   -Tänk att den ene inte vill nämna sin församlings namn, den andre ansluter sig till hemlighetsmakeriet, den tredje beskyller mig - av alla - för att mobba och den fjärde... håller på i samma takt och stil.

   Den rakt igenom öppna kyrkans företrädare, de som åberopar kyrkans Högste - som alltid verkade öppet och inte fördolt - och skall akta och vakta sin tunga, ställer upp som trogna tennsoldater bakom det hemliga och fördolda och inte vågar rakryggat nämna ens basfakta!

   Och skriver att jag, min ringa person, befinner mig i sandlådan.
   Känner de sig så träffade?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  15. Men, Bengt Olof, vad har det för betydelse vilken församling jag tillhör? Du vet ju redan att Missionsprovinsen finns och det var ju bara detta mitt svar till Antony handlade om.

   Radera
 14. Vad nämnda kardinaler må ha gjort är de ändå inte heretiker. Men i Svenska kyrkan spelar det numera inte någon roll vad man tror på så länge som man inte tror det Kyrkan trott i alla tider (vilket ogillas).

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. SvK står upp för MTD, och försvarar sin tro med stor nit.

   Radera
  2. Svk bör byta namn till Svenska MTD-Samfundet!
   Antony

   Radera
 15. BOD,

  Det är skillnad på att vara intresserad och att vara sjukligt nyfiken .

  Jag håller ofta med Anthony men inte här. Det är inget som varken han eller Du har med att göra.

  //HH

  SvaraRadera
 16. Intressanta slutsatser!

  -Javisst är vissa kommentatorers åsikter lika intressant som ologiska.
  -Varför är man sjukligt nyfiken, om en enkel sakfråga ställs, medan påståenden florerar om min påstådda icke-kyrkogång via intensiv granskning av tiden för postade kommentarer och klockslag för gudstjänster i min hemförsamling. Aldrig har jag läst från Elisabeth och HH om att detta är sjukligt nyfiket.
  Och till huvudfrågan: vad är det för sjukligt i frågan vilken församling någon tillhör och var den finns geografiskt? Motivera detta, om ni kan! Verkar aktuell församling i tysthet, eller vad? Vågar den och Elisabeth inte öppet stå upp och ärligt berätta om dess verksamhet - och hur många medlemmar den omfattar? Har den något att dölja?

  Nej, kära vänner, försök inte med sådant här hemlighetsmakeri! Det stärker varken trovärdigheten eller församlingen. Kommun- församlings- och statstillhörighet - skall det döljas så att frågor om saken betecknas som sjukliga?

  Förlåt, Elisabeth, men jag tycker att Du drar ett löjets skimmer över Dig själv och Din "hemliga" församling!
  Att Du får applåder för detta, gör saken ännu sämre!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men, Bengt Olof, vad har det för betydelse vilken församling jag tillhör? Du vet ju redan att Missionsprovinsen finns och det var ju bara detta mitt svar till Antony handlade om.

   Radera
  2. BOD
   Det är din avsikt som är problemet. Det är så tydligt att du är ute efter att få raljera om myggor och elefanter och antalet medlemmar och bla bla.

   Dessutom drar du oss ideligen ifrån dagens ämne och blir vi för tjafsiga släcks kanske Sveriges enda kyrkliga blogg som faktiskt på riktigt "låter en komma som man är" ner.

   Sedan kan jag hålla med om att det är fånigt att värdera varandras kyrkogångsfrekvenser. Det tar jag avstånd ifrån.

   Radera