måndag 30 oktober 2017

Splittra splittrarna!

I går eftermiddag såg jag reformationsceremonin från Rikshelgedomen. Någon fäskalle hade fått för sig att Stefan Löfven skulle lägga ut sig. Eftersom jag i går morse läste ut Eirik Veums bok Det svenska sveket, var jag medveten om vilken låg klass statsministern i norska ögon höll under tiden 1940-1945. Nu blev det fagrare tal, typiskt för en religion som inte gör åtskillnad på regementena utan blandar och ger. MTD-religionen förvaltas av stat och kyrka i skön förening. Häpndsväckande för en man i min generation.

Tranströmer, förstås. Och så är "kyrkan" en glänta där vi får hämta kraft. Vi skulle tydligen stärkas av de 500 åren. Så blir det när man inte talar om kristen tro, för då är det 2000 år och mer som gäller.  Det vet den som med Jesus ber Psaltaren. Vi ska mötas i ljus och hopp, fick sttasministern ur sig. Vad betyder det om det ska vara något mer än det vi gammalkyrkliga kallar "kärringatrölst"? Vad är det som sakligt motiverar ett hopp?

Stefan Löfven talade om den kraft som skapas av gemenskap. Det brukar väl heta så i de partiexpeditionsformulerade 1 maj-talen. Jag hörde Michanek 1 maj 1968 i Lund och förstod hur katastrofalt sådant tal kan vara. Kyrkan räknar med en kraft som skapas av något mycket mer än gemenskap. Kunde ingen säga det till Stefan och innan han kommit på själva hemligheten, behöver han inte orda om sådant han inte har någon egentlig personlig kunskap om. Detat skriver jag mest för att jag är mån om statsministerämbetet. Jag har ju, må vara en kortare tid, uppburit detta ämbete i betydligt värre utsatt läge, om man så säger.

Stefan hävdade att ingen utveckling är "ödesbestämd". Är den inte det när allt kommer till allt? Vem leder vattenströmmar och tidens strömmar och vem håller just världens öde i sin hand? Utmanas inte vi att spela med i Guds plan och på det viset, på sitt sätt oegentligt, styra vårt öde? Eller motsatsen. Det djupaste behovet av samverkan och gemenskap var väl ett tal som variation på temat. Och så hette det "vi skäms inte för evangeliet"!

Jag skriver alldeles i klatrtext:
JAG HAR TRÖTTNAT PÅ DEN SEKULARISERADE "KRISTENDOM" SOM INGET ANNAT ÄR ÄN MTD-RELIGION OCH JAG KRÄVER ATT KYRKOLEDNINGEN SKA STÅ FAST VID SINA STORA OCH HELIGA LÖFTEN ATT FÖRKUNNA KRISTUS OCH INTE ERBJUDA EN PLATTFORM FÖR RELIGIÖST SKITPRAT.

Jga menar också att politiker inte ska träda upp i Kyrkans gudstjänster för att tala. Då ska de sitta ner och lyssna till lag och evangelium för att på så sätt rusta sig för sina viktiga uppgiter. Kommunalpolitiker och statsministrar lika. Jag tänker att politiker inte ska sitta längst fram vid gudstjänsterna heller. De ska sitta med det folk som väljer.

Gud är god. Det var då för väl att jag inte på egen bekostnad åkte till Uppsala. Av goda makter underbart bevarad. Men jag medger att den tilltagande statskyrkligheten gör mig, jag har lärt mig, uppbragt.

Jag kan fortsätta på den inslagna vägen och hävda att vi måste splittra splittrarna. Alldeles konkret är några av oss, som vet vem Jesus är och vad han gjort, oense i en fråga som riksdagen fattade beslut om 1958, fast kyrkomötet och biskoparna röstat nej året innan. Den frågan har tillåts splittra. Hur kommer sig det? Hur kan lärjungar splittras på en sådan fråga? Då ställs inte frågan till den år 1958 nya minoriteten. Det var majoriteten som bestämde sig för splittring. Och denna majoritet är en osalig blandning av skiftande intressen. De som bekänner sig till Jesus i denna majoritet är en klar minoritet. Splittra bort dom som inte talar om Herren, om Hans Kyrka och om det av Honom instiftade ämbetet. Då bir det få kvar. Splittrarna har splittrats. Det vore inte en dag för tidigt.

Men är det inte minoriteten som splittrar? Nej, Arios/Arius splittrade och med honom en överväldigande majoritet med politisk och ekonomisk makt. Athanasios och hans gäng utgjorde en försvinnande liten minoritet, men det var denna minoritet som var Kyrkan och bevarade apostolisk tro. När en kyrka växlar in på främmande spår, består denna ordning i oordningen, dvs det finns en spillra av Kyrkans tro som några bär. Det går att alldeles sakligt känna igen heresierna. De känns först och främst igen på att orden är fromsinta, men föga sägs om Jesus som Herren. Splittra splittrarna hur väl uppklädda de än är. Kolla deras tro med hjälp av det lackmustest kristologin är.

Detta betyder också att utan darr på manschetten göra anspråk på sin självklara plats i kyrkolivet. De rätttroende av den där nya modellen, m/58, har inga försteg. De har spelat ett taskspel. Det bör avslöjas. Splittra splittrarna och slå vakt om de kyrkligt samlande.

Gick budskapet fram?

65 kommentarer:

 1. "En är medlaren mellan Gud och människor" och den platsen är intagen. En annan från 1500-talet kan alltså inte lanseras. Reformationen då? Den spräckte upp Europa, ledde till 100 år med krig och öppnade för Gustaf Wasas kulturvandalism. Hade trott DS skulle följa upp om Wingrens roll i skeendet i Sv.K.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag släpper inte Wingren men släpper en text om honom nästa år. Gå försiktigt på övergångsställena så att du inte blir påkörd utan kommer att få läsa den.

   Radera
  2. Kan man ändå inte vara ganska tacksam för att det blev med en text som CA som kejsarimperiet sprack upp? Nationalstatsutvecklingen hade väl ändå kommit, eller?
   Nu formulerades en text som gjorde anspråk på att det nya inte var något nytt men att högmedeltida missbruk avvisades. Folkkyrkofenomenet är lika gammalt som kristenheten. Är det den armeniska eller georgiska som är äldst?
   Kan hålla med om att det kan vara en öppen fråga om vi ska ha tre-fyra nationalkyrkor eller en nordisk.an

   Radera
  3. Redan under medeltiden fanns det tre nordiska nationalkyrkor. Enda skillnaden i det avseendet var att de då stod i gemenskap med biskopen av Rom. Kulturvandalism ägde rum även på romersk-katolskt håll. De gamla kyrkorna revs eller byggdes om i barockstil, de liturgiska böckerna rensades ut efter Tridentinska mötet. Att idealisera förhållandena i södra Europa och lyfta fram baksidorna av utvecklingen i norra överensstämmer inte med historiska fakta. Detta hinner jag dock tyvärr inte säga så mycket om i Tranemo ikväll.

   Radera
  4. Utveckla gärna senare!an

   Radera
  5. Det gör jag gärna, men att göra det här skulle föra för långt från blogginlägget. I Tranemo markerade jag tydligt att det inte är kyrkosplittringen vi firar. Den var en oönskad bieffekt av Luthers offentliggörande av de 95 teserna.

   Radera
 2. Jag förstår inte riktigt associationerna i inledningen. Höll Stefan Lövén låg klass under andra världskriget? Det är knappast ägnat att förvåna. Eller var det den norske statsministern? Att det inte kan handla om den store landsfader och folkhemsbyggare som stod i spetsen för den svenska samlingsregeringen tar jag för givet. Det skulle rasera hela min efterkrigssvenska världsbild.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läs boken men Hansson är i norska ögon skurken.

   Radera
  2. då är det nog något fel på ögonen... Jag förstår fortfarande inte assiciationsbanorna, men även jag har väl ibland drabbats av åkomman att inte kunna låta bli att visa hur beläst jag är...

   Radera
 3. Svky har lämnat kristenheten, genom en process som påbörjades för 500 år sedan. Athanasios kyrka växer och förkunnar sanningen, i full kommunion med Petri Stol!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så kan man se det, men man får väl göra sitt bästa för återföra Sveriges kristenhet till Petri stol, men det gör man inte genom konversion från SvKy till RKK. SRK

   Radera
  2. Athanasios kyrka ansåg inte att biskopen av Rom (eller Alexandria) är ofelbar ex cathedra eller att Herrens moder skulle vara evig jungfru.
   Den kättarförklarade inte heller Origenes, utan ägnade fokus åt att praktiskt predika mot irrlärorna. Det fanns dock fortfarande ett brett utrymme att tänka fritt inom den rätta läran.

   Radera
  3. SRK: Om den lilla minoriteten kristna i Svky blir upptagna i den Katolska kyrkan så blir en hygglig del av Sveriges kristenhet återförda till full kommunion med Petri Stol.
   Antony

   Radera
 4. Obefogad kritik!

  -Nej hr bloggare, Din kritik mot Löfvéns ord är totalt obefogad; jag såg och lyssnade också till den mäktiga mässan i domkyrkan och noterade inte minst statsministerns ord, som jag fann bra. Inte en enda semantisk fadäs kunde jag peka på. Mässan som helhet var, som jag noterade, mäktig och gjorde intryck. Senare på dagen skrev jag en positiv artikel om den.

  Den som kritiserar denna reformationsmässa är en felfinnare, varken mer eller mindre!

  Hur skulle den ha utformats enligt Dig, om den nu inte var tillfyllest?

  Någon måtta på felfinneriet får det ju ändock vara!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD
   Du ser inte att människor far illa?

   Radera
  2. Har Stefan Löfvén venia?
   Då är det väl åtminstone formfel då en predikant förväntas ha grundläggande kunskaper i lristen tro?
   Eller är det bara "sådant anseende" som spelar någon roll?

   Radera
  3. När det gäller konst och falska sedlar, måste man ha sett originalet vara expert på det för att kunna avslöja falska kopior.
   Prästänka

   Radera
  4. Prästänka, du kan inte ana hur relevant det ena av de två är för mig just nu.

   Radera
 5. "Någon måtta på felfinneriet"?

  Sådant ägnar sig våra domkapitel ständigt åt.

  Visst en och annan bestrafffas eller kastas bort (själavård verkar vara något bortglömt) i huvudsak för sådant dk finner omoraliskt.

  Ändå har man vi en kyrka där man inte behöver vara särskilt lärd för att allt som oftast vid avlyssnandet av predikningar inte kan hålla reda på alla villoläror som flyger förbi istället för Guds Ord.

  86:an

  SvaraRadera
 6. BOD,

  Ack ja,

  att du inte kunde finna något fel i "mässan" eller ens att ateister överhuvudtaget skall "predika" är inget att förvåna sig över. Inte heller det faktum att du blev så imponerad att du skrev en positiv artikel om detta. Allt sådant är vad vi(?) andra förväntar oss av en politruk som tycker det är helt riktigt att icke kristna, allmänt ljumma, utövare av annan religion skall bestämma över det du påstår vara en "kristi Kyrka".

  Du reagerar från oben och ser kritik som något störande för dina höga(?) vyer . Att de leder rakt ner i nattsvartaste mörker begriper du förhoppningsvis inte.

  Notera att jag skriver förhoppningsvis . Detta för att jag inte vill tro att du med ond avasikt agerar nyttig idiot.

  I övrigt när vi talar om splittrare. Ja du reagerar som femtekollonare som skäller på medborgarna att de opponerar sig mot ockupationsakten eftersom de ju har makten och majoriten bakom sig.

  Att majoriteten är inkränktare och inget har där att göra överhuvudtaget bekymrar dig inte bara de ekonomiskt understöder din sk "folkkyrka".

  Att sedan en sk "folkkyrka" alltid också innebär en "folkreligion" som inget har med kristen apostolisk lära att göra bekymrar dig inte- snarare som det tycks tvärtom ty en verkligt kristen ,apostolisk kyrka skulle knappast arvodera sådana med dina åsikter och "ambitioner".

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. För herr Dike handlar det bara och endast om möjligheten att kvittera ut ett fett saftigt arvode för sin "närvaro" vid sammanträdesaltaret. Annars hade vi inte hört ett ord från honom. /John

   Radera
 7. Tillställningen i Uppsaladomen var en hysterisk kärringmässa där nattvardens sakrament missbrukades. /John

  SvaraRadera
 8. Men detta är ju småaktigt i kubik!

  Kritikerna ovan - från Alphadeltagaren till HH - visar en ofattbar småaktighet, parad med fördomsfullhetens generaliseringar om politiker, landets av folket i fria val utsedda företrädare.

  Skulle inte Sveriges statsminister i denna position få säga något vid en reformationsmässa, där lsndets statschef också fanns på plats? Och andra företrädare för myndigheter och institutioner, jämte den begåvade och timide katolske kardinalen Anders Arborelius vid sidan om andra kristna samfunds ledande företrädare.

  Och vad var förgripligt i det som Stefan Löfvén sade?
  Kläm fram det, ni som inte skäms över att andas olust över att han fick tala!

  Hela mässan präglades av en varm, kärleksfull och djupt kristen prägel - från biskop Mogrens inledningsord till ärkebiskopens välsignelse. Ingen, säger ingen får mig att på minsta sätt reducera den beskrivningen. Mässan var en högtidsstund med sitt historiska Lutherbakgrund via de fem seklernas utveckling till två dagar innan femhundraårsminnet stod i Uppsala domkyrkas centrum - och Sveriges!

  Som en röd - eller, hellre, guldglänsande - tråd genom hela mässan upprepades maningen till oss alla:
  "Skäms inte för evangeliet"!

  -Nej, skäms inte för detta! Gå med stolthet ut i vardagens värld och visa systrar och bröder att evangeliet bär i tillvaron!
  Skäms aldrig för det!

  Och lägg all kritik mot reformationsmässan en gång för alla åt sidan. Den som kan läsas ovan är inte bara ynklig och småaktig. Den är också så obefogat naken och avslöjad som ett bomskott kan vara!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fråga till Bengt Olof: Hur vill du beskriva 'evangeliet'?

   Radera
  2. Hycklaren Dike i sitt esse. /John

   Radera
  3. Nej, BOD, inte det minsta småaktighet!

   Varken Sveriges statsminister, eller andra företrädare för världsliga myndigheter och institutioner, har någon som helst position att åberopa i en gudstjänst i en kristen kyrka! Eller är kanske statsministern vigd till statsminister över Svenska Kyrkan? Den som tror något sådant har inte förstått ett dugg av den kristna kyrkans sanna väsen!

   Det som skulle kunna motivera att Stefan Löfven yttrar sig i en kristen gudstjänst vore om han som kristen lekman hade ett gott vittnesbörd om vad Jesus betyder för honom personligen att förmedla. Men då skulle han göra det som den kristne brodern och församlingsmedlemmen Stefan Löfven och inte som Statsminister Stefan Löfven.
   /Per H

   Radera
  4. Ja du, Per H, visst är det så vad gäller Löfven. Men - oavsett vad SvKy hittar på ska det tydligen försvaras. Påven anses ofelbar bara i en viss situation men Svenska kyrkan är det visst hela tiden.

   För egen del tror jag att det blivit lite för mycket läsande av bloggkommentarer. I natt drömde jag att jag bevistade en gudstjänst som leddes av allas vår Dike. De två sista psalmerna var lovsånger till kvinnliga präster...

   Radera
 9. Dag! Ps 37:1?
  När är dags att skudda stoftet från våra fötter?
  Ägnar vi lika mycket tid åt bön, att leva i förlåtelse, be om förlåtelse och att förlåta andra? som att urskilja rätt och fel? Hur länge och var gränsen för att kritiken är konstruktiv?
  Finns det inte bland ämbetsbärare somliga med + o/el +dr framför namnet som tex studerat Nehemja ingående, och samla till bön och vägledning? Men ingen kan göra det i egen kraft, med egen vinning för ögonen utan Herrens ära.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sant.
   Men det behöver sägas ut i våra gudstjänster, inte ursäkta att tanken om hjärtats omvändelse förtigs.
   Just att statsministern fick och tog plats sänker hela firandet till en politisk manifestation. Eftersom kungen, på en kristen trosbekännelse, satt alldeles intill är det mer än anmärkningsvärt att den representant som mer än andra medverkat till att montera bort kristen tro och fortsätter att göra så genom att t.o.m. föreslå förbud mot kristna och andra religiösa skolor (han lyckades t.o.m. försöka plocka poänger att det var just det Luther ivrade för) att det blev just denne som avslutningsvis skulle tala (var det någon annan som fick så mycket taltid som han??).
   Det är så anmärkningsvärt så att man måste anta att kungen vägrat. Var det kungen som i gudstjänsten var den mest genuint reformatoriskt medvetne och modige genom att INTE medverka till politiska poänger? Den sekuläre statsministern kunde inte motstå frestelsen?
   Nehemja byggde med bön om profetens blick.an

   Radera
 10. Nåja, Herren själv kunde väl reta upp sig en del. Paulus och Petrus för att inte tala om boanergespojkarna. Fast vi ber väl också Ps 17:17 och fattar vart det som kallas utveckling är på väg om det liksom inte stämmer med vad Kyrkans Herre vill.

  SvaraRadera
 11. Inte för att det nödvändigtvis intresserar er präster, prelater och förtroendevalda ur alla läger, men HUR kan man kalla sån här sk*t för "festhögmässa"??
  Var fanns liturgin? Kände vi igen ordo? Inte ens det fantastiskt efterlängtade och fullt tillräckligt bra handboksförslaget användes. Inget sjunget introitus, kyrie, laudamus... Ska detta kallas gudstjänst? När en välsminkad präst med närmast skälmsk blick stirrar in i kameran medan hon sjunger prefationen? Var finns allvaret? Högtidligheten?
  Nä, jag brukar försöka uttrycka mig modest, men den här gången gick det inte.
  Fy så otroligt dåligt detta spektakel var, om herr BOD ursäktar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sant, Maria. Det var en stympad gudstjänst, väl för att ge statsministerns och statskyrkochefens "vittnesbörd" om "gemenskapens kraft" lite mer tid på slutet.

   Det enda positiva med avvikelsen från ordo var väl att vi slapp höra den långdragna novellen om Raguel och Edna och deras dotter Sara vid ett lutherskt reformationsfirande föreläsas som Herrens ord ("Gud vi tackar dig").

   Radera
  2. Den katolske medelhavsbiskopen lyckades, nya handboksförslaget till trots(?), avsluta epistelläsningen med referens just till Herrens ord!an

   Radera
  3. Själv predikade jag över den gammaltestamentliga läsningen, givetvis efter med anknytning till reformationsjubileet ha förklarat vilken typ av skrift den är hämtad ur. Det gav mig nämligen en god utgångspunkt så att jag kunde tala om äktenskapet på hemmets söndag.

   Radera
  4. Ett litet tillägg: Ikväll kommer jag att hålla en oration över vad vi verkligen firar i en pastoratsgudstjänst i Tranemo kyrka.

   Radera
 12. BOD,

  Helt rätt " Skäms inte för evangeliet"

  Tag detta ad notam och sluta att inom och utom kyrkans väggar predika PK-anpassad MTD-religion. Gå lite oftare i kyrkan och se hur evangeliet framställs. Då får du höra mycket om och men däremot få allvarsord.

  //HH

  SvaraRadera
 13. Lika absurd som frågan om tidsdisponering är lika absurt är det symboliska svaret: vad gäller det sammanhängande talet fick den korta stunden motsvarande beredelseord med biskop Mikael Mogren två och en halv minut. Samtalet med ärkebiskopen och tre inbjudna gäster tolv minuter (tre var?). Löfven fem minuter. Det är väl ändå en ärlig bild för SvK nuvarande läge?
  Reformationsmässan i Uppsala domkyrka 2017 avslutades med gudstjänstens längsta 5 minuter långa sammanhängande tal av den socialdemokratiske statsministern i den aktuella minoritetsregering. Om denne person hade vittnat om en Kristustro, i någon mening, hade det bara varit anmärkningsvärt.
  Nu blir det ett bokslut för ett stickspår i svensk kristenhets historia.an

  SvaraRadera
 14. Groteskt absurda omdömen!

  -Vad skådar våra ögon vid läsningen av de aktuella kommentarerna?

  Jo, groteskt häpnadsväckande omdömen om den mäktiga och minnesrika reformationsmässan - en oförlåtligt nedvärderande kritik, där ord som "spektakel", ett "stickspår" i kristenhetens historia och "PK-anpassad MTD-religion" serveras som skorpor på ett fat.

  Det är så lågt som man rimligen kan komma, direkt kränkande omdömen.

  Som om statsministern inte skulle få tala några få minuter, precis som andra får tala i kyrkor, antingen det gäller föredrag, presentationer eller annat?

  Och vad sade han då, som var förgripligt? Var vänliga att presentera det i era ögon malplacerade. Jag hörde varje ord och hade inte ett kommatecken att erinra, om än jag företräder en helt annan politik än Stefan Löfvén.

  Han citerade den älskade diktaren och nobelpristagaren Tranströmer. Något fel i det? Han pekade på att kyrkan är en kraft, när människan har gått vilse i tillvaron. Är inte kyrkan det, då?

  Han betonade samarbetet mellan världens länder och KYRKAN (min betoning) för att slå vakt om demokratin och friheten. Är detta fel?

  Och han pekade på hatet, hotet och hetsen i sociala medier och att vi skall stå upp för människovärdet. Skall inte kyrkan och vi göra detta?

  Och nu ombedes ni, som på detta oförblommerade sätt dömer ut statsministerns närvaro och tal vid mässan, svara på min i högsta grad logiska och relevanta fråga. Den lyder:

  -Skulle kungen fått tala vid mässan, eller hade det också varit malplacerat?

  Jag trodde i min enfald att ingen av er, notoriska kverulanter av Svenska kyrkan, den här gången skulle polemiskt klyva semantisk näbb. Utan i stället glädjas åt mässan, dess rakt igenom kristna djup, historiska översikt och breda perspektiv, där alltså evangeliet från början till slut band samman den.

  Och jag utgick ifrån att präster av den "gamla", akademiskt välkvalificerade stammen skulle välkomna reformationsmässans innehåll och se statsministerns närvaro som naturlig.

  Men inte ens tystnadens tolerans inför hans närvaro visar ni. Det är häpnadsväckande, obegripligt och därtill stillöst.

  Vad begär ni, vad vill ni med recensioner av detta slag? Det kan man undra - en undran som säkerligen består, eftersom den ej kommer att få några svar men sannolikt nya kanonader mot Svenska kyrkan, som tycks vara en permanent spottkopp.

  Det är sorgligt, tragiskt - och helt obegripligt!


  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof Dike!
   Under en längre tid har jag följt Bloggardag och har också fått ta del av dina inlägg. Jag känner inte dig från något annat sammanhang än detta, men jag antar, att dina kommentarer här avspeglar din personlighet. Det gör mig både ledsen och förtvivlad, att en person som säger sig måna om Kristi kyrka kan uttrycka sig så fientligt mot det som skulle vara vår allra heligaste tro och mot dem som har till uppgift att förvalta den. Jag ber vår Herre, att han måtte öppna dina förblindade ögon. så att du ser vad som sedan länge sker med och i vår Svenska kyrka!

   Hans Cedergren

   Radera
  2. Tveksam till att svara ö.h.t. men på den konkreta frågan om kungens ev tal - helt beroende på vad talet skulle syfta till.
   Om det skulle syfta till att som statschef gratulera till Svenska kyrkans jubileumsfirande, varför inte? Men inte som en del av gudstjänsten. Tack- och hyllningstal förläggs lämpligtvis efter välsignelsen därför att det i gudstjänsten är kyrkans Herre som står i centrum.
   "dess rakt igenom kristna djup, historiska översikt och breda perspektiv, där alltså evangeliet från början till slut band samman den."
   Din historieskrivningsreflektion lämnar mycket i övrigt att önska. Jag tror t.o.m. högstadieelever, åtminstone gymnasister häpnar över just denna del, som dessutom var grundackordet gudstjänsten igenom.
   "Reformationen" - hur nu det historiska skeendet egentligen gick till - fick i denna högmässa i praktiken legitimera hela folkhemmet. Det lilla eftertanken ställer frågan: på vilket sätt välkomnades kyrkan i detta folkhem?
   Frågan är högrelevant på denna blogg - och du förvånas över reaktionerna??
   Statsministern lovade jämlikhetsfilsofin under hot om bättring 1957. Rheinfelt gjorde om samma sak när det gällde samkönade äktenskap, utan att direkta hot behövdes. Löfven själv gick in i kyrkovalet med direkta synpunkter. Det har förorsakat kritik också från de egna leden. Att då låta samme person få längsta sammanhängande taltiden, avslutningsvis dessutom, är anmärkningsvärt, mer än anmärkningsvärt. Jubileet handlade inte om att fira kyrkans partipolitiska sjuka.
   Om vi ska tala om en kristen tro som har någon som helst koppling till Bibelns undervisning är tacksägelsen, rannsakan och granskningen av samhällsföreträdarna en huvudsak.
   Därför är det inte sorgligt eller tragiskt att kritiken kommer. Det finns än så länge tid till bättring för oss alla. Den första tesen talar just om det kristna livet outplånliga botkaraktär, ingenting om skönmålande.an

   Radera
  3. Den lärde Luther gav inte mycket för den dåtida kyrkliga demokratin med de beslut om avlatsbrev och elände som togs där.
   Åter till de friska källsprången i kyrkofädernas anda, var snarare Dr. Martins paroll.
   Om statsministern eller någon annan talare på jubileumsgudstjänsten så hade det nog blivit just det jubel BOD förväntade sig.

   Radera
  4. Hans Cedergren,

   -Har jag uttryckt mig fientligt mot vår tro?
   Hur kan Du på fullt allvar påstå något slikt?
   Det är en förbluffande förvrängning av min reaktion på den samlade bloggkritiken, vilken småaktigt och lika förbluffande förvägrar Sveriges statsminister att tala vid reformationsmässan.

   Och jag frågar Dig som jag frågat de andra:
   -Vad var fel i det som statsministern sade?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 15. Men, Bengt Olof, företräder du och statsministern olika religioner? Kungen skulle inte tala och konungsligt vis, gjorde han det inte. Han var där som Svenska kyrkans främste medlem. Den lilla frågan vart Jesus tog vägen är aldrig fel att ställa, självklart inte. En kristen frågar så med Maria Magdalena. Och kritik är inte något oförlåtligt, det vet varje kristen, om kritiken inte är en kritik av den Helige Ande - och det var det väl inte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den främste medlemmen? Kungen är den siste tvångsmedlemmen. Oavsiktlig komik? Berit

   Radera
  2. "Kyrkans främste medlem" är furstens roll enligt reformatorisk teologi. Dessutom är det endast på grund av kungens uttryckliga önskan som bekännelsekravet kvarstår. Så mycket för det tvånget...

   Radera
 16. Men Han var ju där från början!

  -Jesus var ju där, DS, från mässans första stund till dess sista. Kritiken från bloggrösterna är ingen kritik i ordets egentliga bemärkelse. Den är en kränkande nedvärdering - eller nedvärderande kränkning!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men det är väl ingen som sagt att Jesus inte var där???
   Frågan gäller snarast på vilket sätt hans närvaro lyftes fram och tillbads? Den hördes förvisso, Gud i Kristus, men frälsningsgärningen? Till frihet enligt våra föreställningar?
   För ett lutherskt sekulariserat folk (ÄBs inledande definition tarvar en egen utredning för anspråket i påståendet var storartat) var gudstjänsten radikal men eftersom en tänkt historisk återkoppling återkommande ströks under är frågan om sanningen i den återkopplingen högrelevant. Sanningsfrågan var ju t.o.m. tänkt som en huvudfråga utifrån det evangelium som lästes.
   Luther rannsakades i altarsamtalet men tanken om rannsakan för de närvarande var så otydlig att just begreppet MTD-religion är relevant. Luther drev ingen MTD-religion.
   Det är inte Luther som sekulariserat Europa (tesen som Anders Piltz försöker driva). Luther gav Europa nycklar som pånytt och pånytt kan leda till källorna.
   Kan någon förklara varför man valt röd liturgisk färg? Reformationens vittnen som martyrer??? an

   Radera
 17. Dag Sandahl! Sätt nu en gång för alla STOPP på bloggen för BENGT OLOF DIKE! Det räcker nu! Du kan orimligen tro på dig själv när du påstår att Dike bidrar med något annat än att väcka förargelse för sina ogenomtänkta dumheter. Hur i all sin dar kan denna gallimatias kallas mångfald och tecken på högt i tak? Driver du med oss, Sandahl? Någon värdefull "debatt" blir det aldrig eftersom Dike inte förmår svara på några repliker. I stort sett varje inlägg du gör saboteras maniskt redan tidigt på förmiddagen och därefter är det inte längre dina utan Dikes åsikter som kommenteras. Vad får du ut av det? En av sv"k":s dokumenterat störste kyrkskolkare och Sveriges största kverulanter, som varje söndag under gudstjänsttid stoltserar med att sitta hemma vid datorn och skriva mer och mer förvirrade inlägg om sånt han inte begriper ett dyft av, använder din blogg som ren terapi. Vad menar du att vi läsare ska få ut av det? Det hela resulterar i praktiken i en lyteskomik som du som bloggare är ansvarig för. Ring åtminstone ett telefonsamtal till den enligt dig store "tydliggöraren av den svenska folkkyrkan" och bilda dig en uppfattning om tillståndet för denne. Fortsätter Dikes bloggskrivarterror bör du räkna med att anseendet för dig att driva en för alla meningsfull blogg starkt kommer att ifrågasättas. /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om BOD skulle kastas ut från bloggen skulle nog John följa ganska tätt efter. Recensera dina egna inlägg med samma måttstock som andras! Dina emellanåt ganska sura uppstötningar är något vi andra också skulle klara oss utan. Låt bloggen vara bloggarens och låt honom avgöra vad som släpps igenom och inte.
   /Per H

   Radera
  2. Syster Kerstin menar att man inte behöver läsa kommentarer ö h t. Hon nöjer sig med att hämta uppbyggelse av Bloggardag, fick jag för mig. Eller inte. Man kan läsa selektivt också. Kolla vad man vill upplysas eller upphetsas av. Uppbragdheten ska inte föraktas. Bengt Olof Dike illustrerar väl hur det tänkas i den grupp som kallade sig själv "Folkkyrkogruppen". Han sitter uppspetad för att se gudstjänst med statsministern från Rikshelgedomen. Hade han portats, hade vi inte fått veta detta. Hä ges inblickar i en förtroendevalds värld. Tacka för det! Och jag bestrider att kommentarerna skulle sänka blogginläggens värde. De står fasta i sig själva.

   Radera
  3. Instämmer med Per H med den enda skillnaden att John hade åkt ut först.

   Radera
  4. Apropå Johns beskyllningar igen!

   -Jag vill bara upplysa bloggläsarna om, att denne signatur inte har den blekaste aning om min kyrkogång.

   Samtidigt har personen bakom denna signatur - och förmodligen andra dito - vid upprepade tillfällen blottat sin avoga in ställning till en fri och öppen debatt, där åsikter i en sådan vilka inte passar honom, skall refuseras.

   Sådan är alltså Johns inställning till demokratins nerv!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Snälla BOD - Du skulle väl kunna försöka undvika att skriva på bloggen under just högmässotid? Det skulle bespara Dig (och oss) en rad onödiga kommentarer. Detta helt oavsett vad Du annars gör under dessa timmar./Paul

   Radera
  6. Bra idé Paul! Den svenska folkkyrkans store tydliggörare BODs kyrkogång har alla här stor insikt i: den är helt obefintlig! Han lever verkligen upp till kraven som statskyrkomedlem! Såvida nu inte BOD tror sig vara på flera ställen samtidigt. Det skulle isåfall kunna förklara ett och annat. Berit

   Radera
  7. Det finns flera BODar?!an

   Radera
  8. Faktum är att med en vettig telefon går det bra att kommentera mitt under gudstjänst. Det är kanske därför tacksägelserna flödar över?!an

   Radera
 18. Bloggardag = de lismande surlutteranernas förgrämda arena.
  Abbe Dicza

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men så sura som romersk-katoliker med multipla signaturer är vi i alla fall inte. :-)

   Radera
 19. På förekommen anledning: John är inte katolik.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Uppfyller inte han alla kriterier?!

   Radera
 20. Tillmälen och halmgubbebrännande tillför lika lite positivt till bloggen som brännande av Gävles halmbock till stadens julfirande. En glädje endast för pyromansjälar och sabbare.

  Lars Jensen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gäsp, gäsp, Jensen! "Nu ska vi vara snälla". Berit

   Radera
  2. Lars Jensen lyckas med det som är för svårt för Berit el al, att vara allt annat än snäll utan tillmälen.

   Radera