måndag 23 oktober 2017

I tiden

Min folkskollärare Nils Rubin var demokrat och drillade oss i årkurs 5 och 6 i foklskolan i parlamentarismens grunder, den som innefattar folkrörelser, folkrörelsepartier, tidningsläsning, debatter. Beslut skulle växa fram underifrån. Erlander, Hedlund och Ohlin för att inte tala om Jarl Hjalmarsson och Hilding Hagberg var folkkära i den mening man kunde vara detta kring år 1960, svartvit tv och svartvit verklighetsförståelse. När all detta vittrade kom den demokratins kris man skrivit böcker och artiklar om hela efterkrigstiden. Politik handlade om yrkesval mer än om förtroende och PR-byråer, konsulter, kommunikatörer och lobbyister hade fullt sjå.

När Håkan Juholt intervjuades var detta den angelägenget han ville lyfta fram. Då får han skäll av miljöpartistministern Alice Bah Kunke från Horda i Rydaholms församling, en dam som redovisat en omsorgsfull karriärplanering. Som ambasadör skulle han föra fram den korrekta Sverige-bilden, kunde man förstå. Det kan noig Håkan Juholt nog inte riktigt förstå. Han är för mycket social demokjrat för det. På så vis hör han samman med den gamla skolan.

Kunde det finnas ett särskilt ansvar att nu diskutera demokratins grundfrågor? Till dem hör också frågan om demokratins gränser. Allt kan man inte fatta majoritetsbeslut om och förresten är det skillnad på demokrati och majoritetsdiktatur. I det demokratiska systemet fattas beslut, men när beslutet är fattat är det minoriteten som måste få uppmärksamhet och känna delaktighet. Det vanligaste är, tror jag, att det som kallas demokratiska beslut egentligen är beslut av en majoritet som är nöjd med att utöva majoritetsdiktatur och därmed i grunden är ointresserad av det öppna samtal, som är demokratins grundval.

Vad betyder det då när målsättningen är at bygga sig en öppen demokratisk modern folkkyrka? Det är svårt att veta. Öppen kan innebära att allt som har med bekännelse och Kyrkans egen identitet att göra tonas ner. Kyrkan blir ett allmänt rum och det är liksom inte allmänkyrkligt.

Demokratisk betyder i Svenska kyrkan att läroansvaret fastställs av kyrkomötet (det förnekas och det talas om en läronämnd, men den är en nämnd...). Detta är en nyhet från 1982. Tidigare tänkte sig Svenska kyrkan att läran inte skulle fastställas utan förvaltas för vad kristen tro var, visste man. Det är rätt märkligt att samtidigt som kyrkosystemet partipolitiseras på alla nivåer, tar sig en kongress på sig en ny uppgift, den att fastställa lära. Kyrkokongress? Ja, det blev formen och den har vi kvar. Ett kyrkomöte måste i grudnen vara något annat öän en kongress för på kongressen är det medlemmarnas mening som ska fram. I ett kyrkomöte är det Kyrkans samlade erfarenhet som förvaltas. Och det är i grunden en uppgift för dem som avlagt löften om att förvalta just läran.

Modern kan betyda vad som helst. I alla tider finns det modernitet och kyrkoherde Berglund i Sövde talade om "den moderna människan av idag". Som markör innebär ordet "modern", att det är vi som bestämmer och inreder sammanhanget som vi, dvs den politiska majoriteten, vill ha det. En modern kyrka får svårt att hantera allt annat än just moderniteten och ska det vara en modern Kyrka måste det som är Kyrkans samlade erfarenhet, helgonen, martyrerna och alla de där, falla. Deär ju i samida mening inte moderna.

Folkkyrka kan betyda vad som helst men besked har på Bloggardag lämnats i en kommentar att i folkkyrkan bestämmer ombuden som röstats fram. Vi ser problemet. Kyrkan är Herrens och just detta är en omständighet som alltså inte kunde uttryckas. Då har folkkyrkan problem att vara - Kyrka. Begreppet "folkkyrka" kan missbrukas till vad som helst. I den moderna version vi har fått, betyder det en kyrka med partipolitiserad struktur kan man tänka om man läst avhandlingen Folk & Kyrka. Den kom redan 1986. Då hade somliga nästan tjugo år tidigare läst Ragnar Ekströms avhandling Gudsfolk och folkkyrka. Jag hörde till somliga.

Det blev nästan en föreläsning denna måndagsmorgon. Det beror på att min insats som pratare denna dag tidigarelagts. Jag värmer upp.
38 kommentarer:

 1. https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1670340

  Kommentarer? Det är som att en eller flera progressiva organisationer satt sig ner med en karta över kyrkans stift, och bestämt vilka tre som vore mest strategiskt viktiga att subvertera. Göteborg, Luleå och Visby - vare sig själva stiften är viktiga eller oviktiga så har de funkat som bakdörrar in i SvK i decennier därför att de hållit profiler som möjliggjort mera traditionella präster.

  Jag slås över hur fort det har gått. Framför allt i Göteborg. Det är verkligen top-down metoden. Politikerna får in en fot med biskopen, biskopen bildar en klick med några närmaste, det är coolt att vara med i det gänget och de känsligare på stiften går först över. De ordnar sedan "utbildningsdagar" och "teologiska dagar" som går ut på att man ska vara en i gänget. Sedan lever livet sin gilla gång, de gamla prästerna går i välförtjänt pension och de nya rullas in. Så har man vänt skutan på fem-tio år med undantag för några seglivade enskilda församlingar.

  Det lite upplyftande är att det inte finns någonting här som nödvändiggör progressiva idéer, strategin hade teoretiskt sett kunnat funka med mer traditionella. Kontentan är att alla vill vara med i ett inne-gäng. Goebbels hade rätt om prästerna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra beskrivet. Anonym 23 oktober 2017 08:27 Så går det till överallt. Demokratin är överspelad och med den rättssamhälle och den viktiga äganderätten. Äganderätt över sig själv och sitt liv.

   Demokratia

   Radera
  2. Först på femte plats kom en präst verksam i en av stiftets församlingar.
   Har en biskop i SvK inget att göra med församlingslivet längre?
   Svaret på den frågan går att finna i Visby.

   Radera
  3. Vilken "biskop"?
   Antony

   Radera
 2. Inte något problem med tolkningen av ordet "Folkkyrka", om bara viljan finns!

  -Dagens morgonföreläsning av bloggaren är ett (genomskinligt) försök att i övermått problematisera begreppet "folkkyrka", den allmänt vedertagna,, accepterade och av en stor majoritet välkomna beskrivningen av Svenska kyrkan. Vem vill eller försöker problematisera ordet "domkyrka". Exempelvis. Eller orten Mohedas namn? Det heter ju klart och tydligt att lagt kort ligger.

  Morgonföreläsningens innehåll och slutsatser är ofullständiga och delvis felaktiga. Docenten, alltså producenten av dem, nämner bara ordet "läronämnd" men INTE att den har att bevaka och yttra sig över "grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära".

  Om KM beslutar i strid med läronämndens ställningstagande, dvs förslag som nämnden avstyrkt, krävs ett nytt beslut av KM, som då kräver att tre fjärdedelar av dess ledamöter vänder ryggen åt läronämnden för att bli giltigt. Ett sådant beslut har aldrig fattats i KM sedan den nyordning infördes 1982, som bloggaren nämner och är mer än irriterad över. Alltså har KM under 35 år (trettiofem) ALDRIG vänt ryggen åt läronämnden!

  Vad säger detta oss? Jo, att bloggaren ständigt ropar "vargen kommer", trots att vargen bara finns i hans (och FK:s) sinnevärld.

  Svenska kyrkan läronämnd, som består av samtliga biskopar och därutöver åtta (8) kvalificerade ledamöter, har därmed en särställning i kyrkan som trons, bekännelsens och lärans vaktsoldat.
  Varför litar bloggaren inte på denna nämnd utan försöker på olika sätt ifrågasätta nämndens och de folkvaldas ansvar och känsla för tron?

  Som jag alltid har betonat, är kyrkomötets kristna själ i dag lika intakt i dag som den var när bloggaren fick säte och stämma i KM.
  Demokratiska val av ledamöter i KM, demokratisk ordning och därför demokratisk folkkyrka står därför inte på något enda sätt EMOT den kristna själen, kyrkans själva essens. Gud är alltså densamme för KM i dag som Han var 1982. Och alla som på denna blogg försöker hävda en motsatsställning mellan demokratin som styrelseform och Ordet ombedes vänligen att i sin kammare noga reflektera över hur demokratins själva essens, fri- och rättigheterna, skulle kunna vara i harnesk till Guds budskap och vilja.

  Det blev också här en miniföreläsning, som dock var nödvändig för att fylla de (medvetet) utlämnade luckorna i bloggarens dito.

  Sedan kan det tilläggas, att den som i sitt ifrågasättande av demokratin i kyrkan åberopar Herren och att Hans vilja alltid skall följas, har att förklara vem man skall följa, om prästen A säger en sak, prästen B en rakt motsatt sak, medan prästen C säger sig inte veta. Alltså kan Herrens vilja skifta beroende på vem som på vår jord har att tolka den.
  Kan bloggaren närmare förklara vem man då skall tro på?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man får vara rejält faktaresistent för att förneka att begreppet "folkkyrka" är allt annat än entydigt. Det har fyllts med olika innehåll genom decennier och sekler.

   Begreppet är i princip oanvändbart utan ytterligare kvalificeringar. Bara som ett exempel: är romerskt-katolska kyrkan en folkkyrka i Polen?

   Vem är subjekt i folkkyrkan? Är det folket som styr i kyrkan eller är hela folket Guds och Kyrkans ärende?

   Är en välbesökt högkyrklig mässa eller evangelikal gudstjänst folkligare än tomma MTD-präglade kyrkor?

   /Laikos

   Radera
  2. Förstår inte ett dyft av vad herr Dikes inlägg har med dagens bloggpost att göra.

   Herr Dike använder bloggen som en hund använder lyktstolpen. /John

   Radera
  3. Läronämnden har visst röstats ner och därför gjordes konstruktionen om för att göra detta nedröstande svårare. Hur sätts i övrigt läronämnden samman när vi inte i rimlig mening har fria biskopsval och det är en partipolitis bas för at placera folk i läronämnden.

   Radera
  4. John och BloggarDag,

   Till den förstnämnde:
   -Jag visste inte att Ditt förstånd är så begränsat!

   Och till BloggarDag detta:

   -Läronämnden har inte alls röstats ned i någon avgörande lärofråga, varför det är upp till Dig att exemplifiera vad som avses.

   -Biskoparna väljs ju indirekt, kan man säga. Sådana val förespråkar ju Du, varför jag med viss häpnad nu konstaterar att Du är missnöjd med valen. Hur skall de då väljas? Fria biskopsval kan ju inte tolkas på annat sätt, än att kyrkomedlemmarna skall gå till valurnan.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. På vilket sätt är de 8 i läronämnden kvalificerade?
   Är det en blandning av t.dr. och folk som byggt församling?
   Eller är det bara partipolitiskt utsedda med rätt åsikter?

   Radera
  6. Bengt Olof! Tack för att du förtydligar hur Du ser på Kyrkan. Utifrån Ditt perspektiv kan jag förstå en utveckling av demokrati där den starke vinner, ett utval, utveckling "framåt" evolutionärt evangelium.
   Tror att du pekar på Kyrkans akilleshäl, Kyrkans inre sekularisering. Prästen A,B och C, tolkar Ordet som det passar bäst med sin egen livsstil. Köp och sälj, det som bäst "lönar" sig. Det är ofta ett stort gap mellan lära och liv, det finns väldigt lite av personligt vittnesbörd om vad det innebär att faktiskt vara kristen.
   Den som inte själv har en personlig relation till Herren, läser inte Bibeln utan vad han ser kristna gör. De kommentarer och omdömen om andra människor, även på denna blogg, kan väcka frågor varifrån de kommer. Tyvärr finns många sårade själar i Kyrkan, som snarare reagerar från sina sår, än utifrån Fadrens omsorg och ovillkorliga kärlek och försoning och förlåtelse. Prästänka

   Radera
  7. Prästänkan missar helt att Dike själv aldrig nånsin går i kyrkan. Vad säger hon om det? Berit

   Radera
  8. Berit! Jag förstår honom - det finns inte mycket till evangelium och andligt liv att hämta! Vilket vittnesbörd om Frälsaren förkunnas i lära och liv? Vart ska "sökare" finna en väg som lider till livet -lärjungaskap - evigt liv? Prästänka

   Radera
 3. Där slog Bloggardag huvudet på spiken. Född -71 har man knappast fått någon större duvning i vad demokrati är om man inte haft välutbildade och ambitiösa föräldrar. Den kunskapslösa skolan tog fart på 1970-talet och är numera lika tom och innehållslös som pastor Janssons kyrka.

  Vad beträffar Juholt så har han levt i vanföreställningen att socialdemokrater är som de var förut. Det blev en rejäl chock när han på ett mycket handgripligt sätt fick erfara att socialdemokratin var död. Det socialdemokratiska partiet består inte längre av socialdemokrater utan globalister. På så sätt är Svenska kyrkan i samma belägenhet som politiken i övrigt. Och naturligtvis, eftersom religionen är en del av samhället.

  Juholt har vaknat upp till en mardröm. Men rätt har han. Och det är inte alltid roligt att ha rätt.

  Öppenhet är ett förföriskt ord. Likaså ordet modernt. Inget av orden är värdeneutrala. Öppenhet kan vara vad som helst. En allmänning. Det vill säga ingenting. En tom påse som pastor Jansson sa. Så varför skriva handböcker om ingenting? Ordet modern kan vara både bra och dåligt. Vem som helst kan bedriva vad som helst i kyrkan. Varför inte ett hund-dagis i kyrkan. Alla har ju hundar nu för tiden. Där finns gott om plats och hundarna kan lära sig sitta fint i kyrkbänkarna.

  Det vore kanske på sin plats att FÖRST bestämma VILKEN religion som ska bedrivas i Svenska Kyrkan innan man skriver handböcker.

  Demokratia

  SvaraRadera
 4. Folkkyrkoförespråkarna har förtvivlat svårt att basunera ut hur stor del av folket som bör fira gudstjänst för att det ska vara en folkkyrka.
  Det var snarare så att folkkyrkotankens grundare i Sverige ville se hela befolkningen i kyrkan.
  Idag verkar de mest högljudda folkkyrkoförespråkarna (partistyrelserna i S, C & SD om ni för ett ögonblick trodde något annan), vara gladare om så få som möjligt firar gudstjänst.
  De som inte håller med får gärna exemplifiera hur S, C eller SD agerat för att öka gudstjänstfirandet.

  SvaraRadera
 5. Vad har hunddagis med Sven ska kyrkan att göra?

  -Demokratias och Laikos kommentarer är märkliga men belysande på så sätt att den fullödiga demokratin ytterst ifrågasätts; demokratin är överspelad, påstår den förstnämnde, som finner ordet öppenhet som "förföriskt" och som på fullt allvar frågar varför inte kyrkan skall inrätta hunddagis.

  Vad har ett sådant med Svenska kyrkan att göra?

  Demokratias nedvärderande banalisering av debatten yttrar sig sedan i den sista meningen i signaturens andra text i dag: att först bestämma vilken religion som är kyrkans.

  Vad menas egentligen? Har signaturen hört talas om att Svenska kyrkan företräder en annan religion är kristedomen? Vilken då i så fall?

  Slutsatser av detta slag är inte bara ovärdiga; de är kränkande mot hela kyrkan. Men de är kanske avsiktliga - i provocerande syfte?

  Laikos fortsätter problematiserandet av demokratibegreppet, en aktivitet som i grunden blottar en skepsis mot demokratin som sådan. Därför rekommenderar jag varmt Laikos läsning av en längre intervju i söndagens Svenska Dagbladet (22/10) med Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi och ny ledamot i Svenska Akademien. Särskilt följande mening i intervjun bör Laikos läsa långsamt och noggrant:
  "Värnandet av demokratin är något som ständigt måste ses över, det är inte uppnått en gång för alla."

  Här passar jag också på att fråga bloggaren, om han håller med professorn i hennes åsikt?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med Jayne Svenungsson lika väl som Håkan Juholt. Jag uppfattar att båda är ute efter att fixera samma politiska problem. Den diskussionen löser dock inte det andra problemet, demokratin i kyrkan. Här måste vi tillbaka till 1950-talets grundläggande debatt.
   Hört talas om MTD-religionen? Den religion en majoritet i folkkyrkan omfattar!

   Radera
  2. Varför går herr Dike aldrig nånsin i kyrkan? Varför denna ständiga fixering vid något han inte alls bryr sig om? /John

   Radera
  3. Jag har väntat på att förbrytelsen på modet skulle anföras, och till slut den den – kritik mot rådande system är kränkande!

   Radera
  4. BloggarDag igen!

   -Demokratin i kyrkan är inte "ett problem". I varje fall inte för alla, som finner återkommande val bland kyrkans tillhöriga bra och acceptabla. Guds ord kan med fördel predikas, missioneras och spridas under demokratins vida paraply. Ingen präst har mig veterligt klagat på att han eller hon har hindrat Ordets spridning.

   För mig är det obegripligt att blicka sextio år tillbaka i tiden. Svenska kyrkan måste se framåt och med offensiv entusiasmism vinna såväl flyktade själar tillbaka som vinna nya för den nåd och kärlek som finns i tryggheten hos Gud.

   Svenska kyrkan är Guds och folkets kyrka. Den tillhör inte något påhittat med initialerna MTD.

   Varför håller du Dig inte till den äkta varan, bäste bloggare? Det är ju den Du företräder i Dina officiella kyrkoroller, eller hur?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Naturligtvis är inte "demokratin" något som helst problem för den "förtroendevalde" storkverulanten och arvodesparasiten som i åratal har satt i system att suga ut vartenda tillgängligt öre ur den digra statskyrkliga bidragsfloden och levt gott på de förskingrade medlen.

   "Demokrati" för denne store "tydliggörare" av "den svenska folkkyrkan" består enkom i att under de mest uppseendeväckande premisser Själv kunna bli invald och inbjuden till det dignande sammanträdesbordet - det verkliga Altaret i den högst egna vanföreställningen att de ruttnande kyrkrucklens väggar och tak med sina andligt förledda statister utgör “Guds och folkets kyrka”.

   Vi bevittnar dagligen detta djupt odemokratiska och motbjudande beteende från en av de mest förslagna representanterna för dem som inte ens kan räknas till de lägre medelmåttorna. Djävulen viskar varje försåtligt snärjande ord i den köpte politrukens öra innan de kommer på pränt. /John

   Radera
  6. Bengt Olof Dike, det är stor skillnad på varat och börat. Vad vi önskar och hoppas och hur det är. Frågan är hur mycketdet skall provoceras och banaliseras för att elefanten i rummet skall diskuteras.

   Någon gång måste kyrkans företrädare förstå att utan medlemmar är kyrkan ett tomt rum. De kristna lämnar och några andra träder in. Vilka då? Det är denna fråga som ställs gång på gång. Du får ta en tankerunda till i banaliteten och provokationen. Så kanske vi snart kan debattera varför svenskarna lämnar kyrkan.
   Demokratia

   Radera
  7. Bengt Olof Dike, det är stor skillnad på varat och börat. Vad vi önskar och hoppas och hur det är. Frågan är hur mycketdet skall provoceras och banaliseras för att elefanten i rummet skall diskuteras.

   Någon gång måste kyrkans företrädare förstå att utan medlemmar är kyrkan ett tomt rum. De kristna lämnar och några andra träder in. Vilka då? Det är denna fråga som ställs gång på gång. Du får ta en tankerunda till i banaliteten och provokationen. Så kanske vi snart kan debattera varför svenskarna lämnar kyrkan.
   Demokratia

   Radera
  8. Demokratia,

   -Men Svenska kyrkan har ju medlemmar - närmare bestämt cirka 6,2 miljoner.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  9. Statistiken är ju offentlig - medlemstalet är nu (för i fjol) ca. 6,1 miljoner, och minskningstakten är påfallande hög: tiotusentals medlemmar utträder varje år och såväl dop- som konfirmationstrender går kraftigt neråt. Ännu mer deprimerande är väl utvecklingen när det gäller aktivt engagerade medlemmar: titta t.ex. på trenden för gudstjänstbesök eller, för den delen, antalet röstande i kyrkovalen (med undantag för det senaste valet där väl många röstade enbart för att uttrycka stöd resp. avståndstagande i förhållande till sd; alltså av helt sekulära politiska skäl)./Paul

   Radera
  10. Paul: Deprimerande? Se i stället det goda med att det äntligen blir ett slut med gycklarskälmeriet sv"k". Man ser ju faktiskt ljuset i tunneln nu!
   Intressanta siffror att studera borde även vara för yoga, qiqong, babysång, We love musicals, kyrkpub med lättöl och alla andra möjliga och omöjliga fake-arrangemang i enda syfte att fylla stolar och bänkar med snedseglade statister. /John

   Radera
 6. Demokrati är fördärvlig för möjligheten att förkunna evangelium, även om den parlamentariska demokratin har kristendomen som filosofisk grund (vilka dagens islamkramande nihiliska politiker inte begriper).
  Antony

  SvaraRadera
 7. MTD-religionen omfattas nog av en mycket kvalificerad majoritet av Svkys prelater och lekfolk. En kvalificerad gissning är mellen 80 - 90%. Svky borde med andra ord bli uteslutet ur Sveriges Kristna Råd.
  Antony

  SvaraRadera
 8. Typiskt för Svenska kyrkan har andra än biskopar i läronämnden, hur kvalificerade de än må vara.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det räcker med att konstatera att Anna-Karin Hammar är invald i läronämnden. Hennes doktorsavhandling om dopet omfattas väl knappast av den officiella Svenska kyrkan.

   Radera
  2. Hammars äldre bror, Hans Börje, har t.o.m. sett sig tvungen att i SPT påpeka felaktigheter i hennes dopsyn. Artikeln var mycket intressant. Och nej, Svenska kyrkans (ännu) officiella dopsyn verkar hon inte omfatta. Om jag inte minns fel var det dock A-K Hammar som sa att om man inte gillade något i den kristna tro så ändrade man på den.

   Radera
 9. Kärnfrågan som BengtOlof lyfter i avslutningen på kommentaren kl 9:39 Kyrkans inre sekularisering. Var ska en sökande människa finna andligt liv och fördjupning, växa in i ett lärjungaskap som är värt namnet? Prästänka

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kärnfråga?? Kärnfrågan i fallet Dike är varför han aldrig går i kyrkan och i stället sätter en ära i att utebli. Ställ den gärna. /John

   Radera
 10. Prästänka,

  Jag skulle vilja kommentera frågan om "demokrati" och BOD´s sarkastiska fråga om hur man skall agera när präst "A" säger en sak, präst "B" en annan sak och en tredje präst "C" ytterligare en annan sak.

  För honom tycks beklagligtvis inte problemet vara om SVeK håller sig till Guds ord ,bekännelsen och annat därtill hörande utan om hur man skall behålla betalande medlemmar oavsett vad de tror eller inte tror.

  BOD talar mycket om demokrati. Han borde kanske läsa Tingstens gamla bok om demokratins problem och ta till sig en del av vad han där skrev.

  Han bör då också betänka att demokrati och t ex majoritetsstyre inte nödvändigtvis är samma sak. Majoritetsstyre övergår ofta till majoritetsdiktatur -till det man bildligt talat brukar beteckna som att två slår den tredje.

  Vidare bör han betänka demokratins naturliga begränsningar varav följer frågan om vad man kan "demokratiskt" besluta om.


  BOD talar mycket om demokrati. Han borde kanske läsa Tingstens gamla bok om demokratins problem och ta till sig en del av vad han där skrev. BOD vill väl knappast antyda att Tingsten var antidemokrat eller okunnig i sakfrågan?

  Han bör då betänka att demokrati och t ex majoritetsstyre inte nödvändigtvis är samma sak. Majoritetsstyre övergår ofta till majoritetsdiktatur -till det man bildligt talat brukar beteckna som att två slår den tredje.

  Vidare bör han betänka demokratins naturliga begränsningar varav följer frågan om vad man kan "demokratiskt" besluta om. Till detta hör inte läran, inte Guds ord framförallt inte om det handlar om en omröstning där flertalet är antingen djupt okunniga eller bara "ointresserade" , kanske utövande ateister eller av annan religion.

  Att ett problem ligger i det faktum att SVeK godtar som medlemmar alla som accepterar att betala kyrkoavgiften är ett problem som BOD inte vill beröra då för honom det viktigaste är medlemsantalet och inte vad medlemmarna anser. Hans "kritik" mot t ex missionsprovinsen går ju enbart ut på att de är så få. Han tycks tro att majoriteten alltid har rätt medan det historiskt sett nstan alltid visar sig vara precis tvärtom.

  Nå för att komma till prästerna A,B och C. Det slår honom inte att en orsak till de olika utsagorna beror på vad slags präster de är. Är de anpasslingar valda för denna sin anpasslighet av politrukerna? Ja då agerar de öronkliare och säger vad de tror att politrukerna vill höra.

  Andra som iofs väl vet vad skriften lär mumlar kanske något ur skägget till intet förpliktande rädda som de är att annars mista sina anställningar och stoppas i sina "karriärer". Mänskligt om än fegt.

  Enbart en liten del av kvarvarande präster , oftast då längst ner i hierarkin och nära pensionen törs svara vad skriften säger.

  Politrukerna har själva försatt SVeK i den situationen att det stort sett bara finns öronkliare kvar. Att det sedan kan innebära olika svar på samma fråga beror då mest på att det kan vara svårt för den enskilde prästen att veta vad som bäst kliar öronen i just den församlingen.

  Visst, det kan förmodas att gruppen , de fåtaliga som ännu helt enkelt törs säga sanningen dör ut och därför i en snar framtid kommer alla att vara öronkliare och ointresserade av sanningen. Ännu är vi inte där men mycket nära. Ännu finns några, även bland de yngre, som skulle vilja sjunga ut men inte törs.

  Kanske kommer en tid när de törs men sannolikare är nog att de fortsätter tiga och fortsätter agera öronkliare mot sitt eget samvete.

  Politrukväldet och misssanpassad sk "demokrati" har öppnat slussportarna mot sekularisering och eventuellt något allmänreligiöst tyckande. Det lär bli svårt, omöjligt(?) att stänga dem igen.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH! 2 Krön 7: 14 " om mitt folk...."
   Jag är så naiv att jag tror att det öronlikande evangeliet inbjuder andra krafter att ta över.
   Lk 18:8 "Kommer Jesus att finna tro på jorden.... "
   Idkar kyrkan, prästen eller jag själv religion, tradition eller relation med Jesus som Frälsare och Herre? Prästänka

   Radera
 11. BOD,

  citat:

  -Läronämnden har inte alls röstats ned i någon avgörande lärofråga, varför det är upp till Dig att exemplifiera vad som avses.

  "Slut citat.

  Är Du medveten om vad Du skriver? Hittills har Du förnekat att läronämnden röstats ned i någon fråga. Nu slingrar Du dig genom att tala om "avgörande fråga".

  Helt frånsett att det läromässigt knappast finns frågor som inte är avgörande(?), Notera läromässigt mao Du erkänner att Du här som på flera ställen använt Dig av Goebells taktik.

  Arma SVeK ,politrukstyrd som den är och utan hopp till ändring?

  //HH

  SvaraRadera
 12. HH,

  -Men ge då ett exempel från KM som motsäger mina fakta!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 13. BOD,

  Ja om Dunnat läsa innantill så hade Du sett att jag redan givit ett sådant. Jag påpekade ju att tom läronämnden i hela HBTQ-frågan medgivit att de där gått emot skriften.


  //HH

  SvaraRadera