söndag 15 oktober 2017

Förstån I då intet, ären I förstockade?

Jag funderar denna stillsamma söndagsmorgon över hur litet vi förstår.

MTD-religionen ställer frågan till allmänheten i ett val "Vad vill du att kyrkan ska göra?" Detta kan en kyrkokristen ironisera över, för Kyrkan borde ha pejl på vilken missionen (uppdraget) är. Men då har vi inget fattat. MTD-religionen frågar efter allmänhetens vilja med väl så stort allvar som en kyrkokristen söker Guds genom gudstjänst (förkunnelse), bibelläsning och bön. Om Gud för en kyrkokristen då ter sig tyst och avlägsen, vet alla att så kan det vara och det är bara att vänta. I sinom tid svarar Gud. I hans egen tid och hans egen takt. Men om MTD-religionen inte får svar från avnämarna, är allt kört. Det neurotiska "vad vill du kyrkan ska göra" uttrycker just MTD-religionens väsende. När MTD-systemet faller samman, som en gång i romarriket, vill det till att det finns en livskraftig och praktiserad kristen tro, som vet att svara på Kyrkans egna frågor i trygg visshet att dessa frågor på djupet är de mänskliga.

Naturligtvis både kan och ska vi polemisera mot kyrkohandboksförslaget. Men samtidigt måste vi fatta, att det är ett utomordentligt förslag och passar MTD-religionen som hand i hanske. Jag antar att det betyder en väldigt avslappnad hållning till den nya kyrkohandboken. Kul för dom som tycker att den är kul, men föga ska det angå oss andra. Eller vill översåtarna pressa in levande och praktiserad kyrkokristendom inom ett par pärmar och uppträda med tvång i tros-frågor? Det får de gärna. Men bara så länge de medges detta utrymme. Varför ska en kyrkokristen välja synkretismens väg när det finns alternativ? Och varför ska den som är evangelisk katolik i Svenska kyrkan (därför att Svenska kyrkan tidigare ville se sig som den självklara kristna församlingen i Sverige) låta sig hunsas av de reformerta och berövas sitt eget andliga arv genom en uschlig kyrkohandbok, som inte ens förankrats brett? Det var sällsport dumt att stänga somligt folk ute från handboksarbetet. Det är just sådant som slår tillbaka. Tid att gestalta alternativen, alltså.

Vad bör göras? Den Stora Rorsmannen sa: "Det är rätt att göra uppror!" Naturligtvis är det så för den som inte går med på att Herren och Frälsaren förvandlas till staffage. Det är många som viftar finger och gör sig märkvärdiga, men det beror bara på att vi låter dem göra det. När vi säger vårt "basta" - vad ska de göra då? Vapen har de inga. Ska de börja jaga präster? Tja, det finns goda medkristna som i så fall worldwide vill komma oss till hjälp. Vi som närmast är att betrakta som athanasianer faller inte undan för arianerna den här gången heller. Och den gången hade de tillgång till kejsarmakten!
Sug på den. 

Självfallet  uppskattar jag Gösta Tingström, prästen som åker till domkyrkorna för att under två timmar under två dagar/styck vandra runt dem. Så vill han förändra Svenska kyrkan. Varv efter varv går han och så far han vidare för att gå varv efter varv kring nästa domkyrka. Media hakar på. Tingström vill ändra på Svenska kyrkan. Kyrkan bör till exempel marknadsföra möjligheten för alla att kommunicera med de döda. Det kallar jag kundfokus även om jag fattade Kyrkans uppgift vara en annan, nämligen den att marknadsföra möjligheten för alla att kommunicera med Den Levande. Tingström vill inspirera kyrkan att utgå från kunden. För egen del ville jag hellre utgå från Producenten, Fadern och Sonen och den Helige Ande. Men vad förstår väl jag, gamla fnask, som farmor sa.

Fast ett fattar jag. Det är skillnad på MTD och kristen tro. Det ska sägas helt sakligt en söndag som denna. Jag kan säga det genom att citera mig själv för att ge märg åt konversationen:

- Man kan säga ”min Herre och min Gud”. Men att ta bort ”Herre” och ersätta det med ”Gud” är en undanglidning. Det finns en allmän tendens att försöka sandpappra och hyvla ner det som är kristendom. Men korset var varken hyvlat eller sandpapprat. Så föll mina ord när Pontus Håkansson, Kyrkans Tidning, i fredags ringde för att spörja om mina insikter om kyrkohandboken. Säg vad ni vill, men jag ska inte beskyllas för annat än att gärna kasta några pärlor.

I går firade jag födelsedag i all stillhet efter lagens bud. Jag önskades i en kommentar frihet från bitterhet över förlorad kyrkomötesplats. Det var vänligt tänkt och fel. Mitt liv beror inte på en sådan plats. Tvärtom kan en sådan plats ha inneburit en inskränkning av mitt liv. Men det ska alla ha klart för sig, att jag är den sista länken i "kyrkomötet" till Det Allmänna Kyrkomötet, som avlöste ståndsriksdagen. Jag var invald som präst och är nu den siste prästen i det nuvarande kyrkomötet som detta kan sägas om. Jag reserverade mig mot den nya kyrkomöteskonstruktionen, den som förstärkte statskyrkosystemet och infördes 1983. Det var byggt som en kongress. Efter mig kommer ett dyrbart möte, som  kommer att fungera som utbyggd/förstärkt religionskongress. Den styrs uppifrån genom utbildning. Max Weber gläds i sin himmel. Så utövas makt från ett kansli över de valda. Och ombuden förväntas inte lägga märke till att de dompteras. Jag ser. 

44 kommentarer:

 1. Men bäste Dag, om ingenting har gjorts på 500 år...
  hur många chanser har då inte försuttits...
  hur många miljarder har då inte förskingrats...

  Vad vill du att kyrkan ska göra?
  "Vad finns det mer än babysång, yoga-prästinnor och qigong...?"

  /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. John, den som säger att ingenting har gjorts på 500 år, är uppenbart historiskt blind.

   Radera
  2. Göran: Blindhet har inte enbart med historia att göra. /John

   Radera
 2. När Svenska kyrkan, i sitt nuvarande MTD-system, rasar samman …

  Det var med insikten att detta skulle komma att ske, som Missionsprovinsen bildades. Med den finns Svenska kyrkans tradition bevarad – från apostoliska biskopssuccession (via svensk mission och Kenya) till lärotradition och kyrkolagsarv. Missionsprovinsen ser inte detta – på äkta kristet sätt, som jag uppfattar det – som något att ängsligt behålla för sig själv, utan att dela med sig till alla andra som kan behöva och vilja ha det!

  Det blir lite, mutatis mutandis, som när romarriket rasade samman. De som bevarade den klassiska kulturen var små spridda kloster. Munkar, som hade dragit sig undan från världen, blev de som bevarade vad som var gott i den gamla världen, så att det inte helt gick förlorat i historiens hav!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför ser inte Svenska kyrkan missionsprovinsen som en styrka och tillgång? Och varför hade man aldrig hört talas om den innan man började hänga i Bloggardags kommentarsfält?

   Radera
  2. +Göran,

   Snälla Göran, Din domedagsprofetia för Svenska kyrkan är tragisk att läsa. Inte på grund av det Du skriver utan därför ATT Du sätter profetian på pränt.

   Vilken verklighetsförankring har en sådan? Tror Du, handen på hjärtat, att Svenska kyrkan, Fädernas kyrka i Sveriges land, håller på att rasa samman?

   Och, om detta verkligen är Din uppfattning, varför gör Du då inget för att med Din bakgrund och tro på Honom rycker ut till vår kyrkas hjälp?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Missionsprovinsens existens tydliggör att en ny religion tagit över Svenska Kyrkan, kyrkan som går före, en helt ny kyrka, ett ämbetsverk för religionsutövning och existentiell terapi i meningslöshetens postmoderna tid.

   Sådan tydlighet kan omöjligt accepteras. Den hotar Svenska Kyrkans legitimitet och självförståelse. /smun

   Radera
  4. BOD
   Visst rasar Svenska kyrkan samman. Du gläder dig åt 6,2 miljoner som erlägger kyrkoavgift. Men de flesta utgör bara en kuliss. För bakom denna gapar tomhet. Det är att likna Moskva under Sovjet-tiden. Man byggde husfasader, för att visa turister och besökare, att det var en välmående stat! Alltfler kommer att genomskåda kyrkans fasad, eftersom MTD-religionen inte kan mätta människans själ. Och hoppet finns, därför att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan, och han längtar efter att få fylla denna längtan med sitt liv.

   Radera
  5. Alphadeltagaren,
   BloggarDag har bloggat ganska länge och Mpr är en ung kyrka (grundad år 2003). Glädjande nog växer den.

   Att Svenska kyrkan inte ser Mpr som en tillgång beror helt visst på att vi inte delar samma tro. Hade vi gjort det hade för övrigt Mpr inte behövts och våra präster hade varit präster i Svenska kyrkan.

   Radera
  6. Är det någon som ägnat sig åt kulisser och fasader så är det i högsta grad den ömkansvärde herr Walldin själv och hans lallande parasitkollegor i spektaklet sv"k".
   Herr Walldin bevisar likaså att han inte har en blekaste aning om Moskva och förmodligen inte ens varit där. Har han till äventyrs det har det varit väl inbäddad med lögnhögerns sedvanliga skygglappar. Uj uj uj!
   /John

   Radera
  7. Jag är djupt tacksam över att Mpr finns och att jag som präst åter får vara en del av den heliga katolska och apostoliska Kyrkan. Det har jag inte kunna vara sedan Bp Bertil lämnade jordelivet. Snart har vi kanske en kvinna som placeras på biskopsstolen i Göteborgs stift. Då klipps det sista bandet med den gamla SvKy. Då är det, enligt min mening, dags för rättrogna präster i Gbgs stift att begära anslutning till Mpr:s prästkollegium. Att gå till Rom är inget alternativ utan man bör stanna kvar i SvKy och verka där så länge det går med den nya stiftsledningens tillåtelse men med Mpr:s biskopar som andliga ledare!

   Radera
  8. Glömde att underteckna 17.10 Roland K

   Radera
  9. Jag undrar om John verkligen bevistat Sovjetunionen. Vi som var där när det begav sig kan göra jämförelsen med Ryssland idag.
   För några få år sedan var jag med på en fantastisk gudstjänst i Kazankatedralen, som vid mitt besök 1988 var ett museum.
   Ur kyrklig synvinkel är det svårt att hävda att det var bättre under Sovjettiden.
   Det ska dock sågas att det inte syntes några spår av turistanpassade husfasader vare sig då eller nu, åtminstone inte längs Nevskij Prospekt.

   Radera
  10. Elisabeth,

   -Ditt påstående att provinsen växer behöver faktiskt styrkas - med begärda medlemssiffror.
   Jag misstror dig på intet sätt, men tror mig veta, att provinsens totala medlemsantal är mycket litet.

   Låt mig tillägga att den gör sig själv en björntjänst med hemlighållandet av begärda siffror. Det bör en klok kvinna också förstå.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  11. Bod,

   Jag tillhör inte Mpr och dessutom befarar jag att din förmåga att förstå Mpr som fenomen närmar sig den absoluta nollpunkten. Samtidigt kan jag tänka mig att flera läsare ställer ungefär samma fråga som du, fast utifrån en annan synvinkel.

   Jag tror inte att Mpr i Sverige "hemlighåller" sin medlemsstatistik som du antyder. Snarare tror jag att Mpr:s problem är djupare än så och bottnar i att man inte bryr sig särskilt mycket om hur många personer som egentligen tillhör Mpr.

   Att Mpr strävar efter offentlighet kring de församlingar som tillhör Mpr framgår dock av denna sida:

   http://missionsprovinsen.se/koinonior

   Som flera andra har påpekat kan några enkla telefonsamtal reda ut eventuellt återstående frågor kring varje gemenskaps storlek om du nu verkligen är genuint intresserad av detta. Till detta ska läggas, att det bästa sättet att bilda sig en uppfattning om en församling egentligen alltid är att besöka den.

   Det kan vara intressant att jämföra med hur Missionsstiftet i Finland redovisar sin statistik:

   http://www.lhpk.fi/en/diocese/statistics/

   Om vi räknar Finland också, är det alltså alldeles uppenbart att Elisabeth har rätt

   Tapel

   Radera
  12. Exemplarisk statistik från Finland.
   Många svenska SvK-kyrkor hade nog önskat ett liknande högt besöksantal.
   Men det finns dock ingen anledning att tro att Mpr skulle vara större i Sverige, åtminstone inte sett till antalet gudstjänster.
   Det i sammanhanget intressanta är tillväxten i antalet gudstjänstbesök, något jag inte vet när SvK senast uppnådde flera år i rad.

   Radera
  13. Tack, Tapel, för ditt inlägg! Dessvärre är det så att man kan lika gärna sparka sig trött som att försöka få Dike att förstå hur Mpr fungerar. Eftersom det är församlingarna som är medlemmar i Mpr och de olika församlingarna räknar in sina medlemmar på olika sätt, utifrån sin syn på vad en församling är, är jag inte säker på att det ens går att komma fram till något exakt medlemstal. Det beror ju på hur man definierar "medlem". Jag är inte ens säker på att det är mer än Dike som bryr sig men det är ju hans problem.

   Radera
  14. Tapel!

   -Jo, provinsens ledning tiger, trots flera uppmaningar, om medlemsantalet. Ett märklig kommentar från en av dess biskopar redovisades en gång i Kyrkans Tidning: att provinsen "betjänar" cirka 2.000 personer.
   Ordet är i sammanhanget intetsägande och används, enligt min uppfattning, för att dels förstora provinsen, dels för att dölja medlemssiffrorna.

   Jag förstår inte provinsens smusslande med medlemsantalet. Jo, om syftet är att dölja den egna begränsningen, vilket jag anser att det är.

   Jag vädjar därför till provinsbiskoparna (de är ju tre) att ompröva tystnaden och hädanefter öppet och ärligt lägga alla siffror på bordet, liksom ekonomin.
   Och nog borde jag på denna blogg få stöd för uppmaningen.

   Här debatterar ju ett antal personer som är raka i ryggen med höga halsar är teologiskt konsekventa och står fast vid sina åsikter, trots kritik. Skall de sälla sig till mörkläggarna av en rörelse, som i grunden teologiskt är deras egen?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 3. Upproret mot handboken kanske kunde bestå i att stift och församlingar låter bli att köpa in den nya handboken?
  Nej just det, majoriteten i kyrkoråd och liknande består ju av svansande MTD-entusiaster.
  Då återstår för kyrkoherdar att vägra göra beställningen och sätta sin anställning på spel.
  Att kyrkomusikerna slipper titta i notapparaten är väl redan bestämt?
  Hur man nu kan trycka en notapparat som man vet är fel i massupplaga?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så vist är det ordnat att Kyrkostyrelsen beslutat skänka ett exemplar till varje församling. Förr i världen fick man köpa. Nu kommer kyrkohandboken gratis och franko. Vist ordnat, som sagt.

   Radera
  2. Då återstår det ju bara för kyrkoherden eller församlingsmusikern att förlägga exemplaret.
   Eller kanske sälja det på blocket och skänka pengarna till de behövande?

   Radera
  3. Den är nog inte så het. Men visst vore det kul om alla Sveriges församlingar la ut sina nya handböcker på Blocket samtidigt. Det är ju också ett statement.

   Radera
  4. Vi kan väl utgå från att marknaden på Blocket för den nya handboken är ytterst begränsad.

   Skallagrim

   Radera
 4. Har bloggaren inskränkt sitt liv under 34 år?

  -Ja, den uppfattningen kan man lätt få efter texten i dag som berör den förlorade KM-platsen. Men, förlåt en skeptiker till slutsatsen, jag tror att platsen i stället har berikat hans liv, gjort det möjligt att via KM-arenan vidare sprida den kyrkosyn, som är hans och en minoritets i landet. Att i KM vara talesman för den ständiga kritiken mot folkkyrkoidealet och dess demokratiska förankring och i debatter med "majoritetskyrkan" därigenom skapa intrycket av att missnöjet med den är starkt och brett.

  Så visst tror jag att bloggaren innerst inne sörjer den förlorade platsen. Men detta är också en följd av kyrkans demokratiska förankring.

  Det bör kanske särskilt bloggarens "överman" Håkan Sunnliden tänka på och tacka för. Väljarna avgör i sista hand. Att bloggaren den här gången förlorade tror jag berodde på möjligheten att kryssa tre kandidater. Då har FK-väljarna i Växjö stift förstås kryssat både honom och Sunnliden och kanske en tredje person. Om bara en kandidat hade fått bli kryssad, skulle bloggaren tagit hem segern, är jag övertygad om - utan att för den skull ha stor inblick i FK:s inre liv.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om nu inte kyrkosynen är Svenska kyrkans egentliga, vilket man väl ska misstänka om det är en docent som för fram den och som för övrigt utlagt vad denna kyrkosyn borde få för pastoralteologiska konsekvenser för den som inte fantiserar utan ser hon vida hon famlar.

   Radera
  2. Dessutom vet jag mig inte ha sett f Dag skriva mot "folkkyrkan" i ordets ursprungliga innebörd, innan Einar Billings tänkande i stor utsträckning konkurrerats ut; må bloggaren rätta mig om jag har fel.
   Kh på landet

   Radera
  3. Kommentaren när Dag inte blev omvald till kyrkokongressen är intressant. Vad Bengt Olof säger är: "Han har inte ens anständigheten att vara ledsen över att han förlorade." Bengt Olof har blivit berövad den glädje han skulle ha känt om Dag hade blivit ledsen!

   Radera
  4. I Dikes valkrets var 10% av rösterna ogiltiga.
   Själva hamnade han på sista mandatet och lyckades därmed behålla sin listplats med sina 10 personröster.
   Åtminstone 199 POSK-röstare i församlingen vet bättre än så.
   Om nu 199 POSK-röstare (en klar majoritet av 209 röstande) vill förändra valsystemet i SvK, hur demokratiskt är det av en kandidat på samma lista att propagera för ett bevarande av samma valsystem?
   Dags röstetal slogs i stiftet av Håkan, en POSK:are, en Centerpartist och tre sossar.
   Det ger en liten indikation på hur det hade gått om det hade varit rena personval till kyrkomötet, något man bara stilla kan drömma om.

   Radera
  5. När den "förtroendevalde" trojanske hästen (SD) i Mörrums kyrkofullmäktige herr Dike postade sin drapa ovan kl 11.00 avslutade Mörrums församling just dagens ekumeniska gudstjänst tillsammans med frikyrkliga Ådalskyrkan.

   "Söndag 15 oktober
   10.00 Ekumenisk gudstjänst i Ådalskyrkan, Fredrik Sigurdsson, Marco Bonacci. Ekumenisk kör. Kyrkkaffe." https://www.svenskakyrkan.se/morrum-elleholm/aktuellt/gudstjanster

   Herr "förtroendevalde" Dike, som inte har satt sin fot i Mörrums kyrka en enda gång under 2017, satt i stället i vanlig ordning hemma vid datorn, putsade tuppkammen och svansföringen och knäppte bloggaren och hans läsare på näsan. Till vilken nytta? Innehållet i herr Dikes tjafs och trams har i regel noll och inget värde förutom för honom själv.

   Varför går herr Dike aldrig i kyrkan därhemma i Mörrum? Har han, som på flera andra ställen där han oombedd försökt spela herre på täppan, kommit ihop sig med “präster” och församling och gjort sig omöjlig? Här också?

   Det finns kyrkskjuts som kommer och hämtar om man behöver eller tycker det är för dyrt att köra sträckan själv. Med tanke på herr Dikes “förtroendeuppdrag” borde dock egen bilkörning till Mörrums kyrka vara avdragsbar i deklarationen. Något som rentav kanske skulle kunna inspirera herr Dike till ett kyrkobesök därhemma nån gång? /John

   Radera
  6. BOD
   Men det är väl inte mellan Sunnliden och Sandahl som striden står?!! Ni kyrkhöjdare verkar ofta försöka få saker att se ut att gälla något annat än det faktiskt gör.

   Segrare? Personligen hade jag inte velat sitta i högsta ledning i en organisation som inte är intresserad av vad jag vill säga. Och definitivt inte när man tillskrivs egenskaper och får tillmälen som inte ens är sanna. Vi har ju fått höra om minspel och andra härskartekniker i de där sammanhangen. Men det är väl annat virke i de här herrarna, annars hade de väl inte ställt upp. Ihärdigt är det i alla fall, även om det känns som slöseri med kompetens.

   Förlorare? De stora förlorarna efter det här valet är de sökande människorna som inte hittar någon kyrka som kan hjälpa dem att komma tillrätta med sin längtan. Kyrkan är så upptagen med annat, och dessutom så osäker på sitt uppdrag att den måste ställa frågan om vad den har för funktion vart fjärde år.

   Radera
 5. Peter T och Alphadeltagaren!


  Den förstnämndes redovisning av valresultatet i min församling är felaktig. Jag kom inte in på sista mandatet men på mandat nr 9 av 15. Samtidigt var inte personrösterna avgörande. Ett förhållandevis stort antal ogiltiga röster - som min församling hade tillsammans med grannförsamlingar - har sin förklaring i att SD inte ställde upp i kyrkofullmäktigevalet där men fick handskrivna röster på blanka (vita) sedlar.

  Det var den saken.

  Den andra är Alphadeltagarens reflektioner om valet. Visst var det en personstrid mellan Dag och Sunnliden; en sådan blir det ju per automatik genom väljarna möjlighet att kryssa tre kandidater. Själv trodde jag att Dag skulle bli den som i vanlig ordning plockade de flesta rösterna. Men jag hade fel. Men som jag skrev hade han säkerligen gjort detta, om väljarna hade fått kryssa bara en kandidat.

  När Alphadeltagaren påstår att förlorarna är de sörjande människorna, som inte hittar någon för dem lämplig kyrka, är det förstås en märklig pik mot såväl vår demokratiska folkkyrka, vilken alltid är öppen för dem, som mot väljarmajoritetens utslag, alltså det som är utan appell.
  Men FK-humöret är efter bakslaget i valet på botten. det kan man också förstå, även om dess ordförandes, Jan Erik Amiléns kommentar den 18/9 på gruppens hemsida försöker på ett genomskinligt sätt skyla över bakslaget. Han skriver att FK fick fler röster än någonsin, att FK har gjort mer i valrörelsen än någonsin tidigare, att - läs detta noga! - det sammanlagda stödet för FK, POSK och ÖKA är större än någon.

  Här tar han alltså hjälp av först den grupp, POSK, ur vilken grupp FK bildades samt ogenerat plussar på med antagonisten ÖKA:s röster. Minns, kär läsare, hur ofta DS har skjutit skarpt mot ÖKA, inte minst dess "docenten Bo Hanson"!

  Att snylta på POSK-framgången är inte snyggt av FK-ordföranden. I själva verket backade ju FK i valet: i KM förlorade gruppen två av tolv mandat. Att gruppen fick fler röster än någonsin tidigare förklaras ju av det starkt ökade valdeltagandet, som gjorde att andra grupper fick en ÄNNU större röstökning än FK.

  De som vann kyrkovalet var de politiska partierna: SD med åtta mandats ökning, Centern med fem och S med 3. Punkt och slut därmed!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad är det som vunnits? Ett antal stolar?

   Radera
  2. Alphadeltagaren,
   det är kanske stolarna som ska stå runt bordet i Uppsala. :-)

   Radera
  3. Alphadeltagaren och Elisabeth!

   -Hade ni ironiserat så över valresultatet, om FK hade ökat med några mandat i KM?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Bengt Olof,
   jag har inte ironiserat över valresultatet. Det är bara värt att gråta över. Att tre politiska partier lyckats trumma ihop fotfolket att gå och rösta är inget att glädjas över. Det är kyrkfolket som ska välja företrädare i sin kyrka men det förstår inte du som varken vet vad kyrka eller kyrkfolk är.

   Radera
  5. BOD
   Om du hade tänkt lite djupare så hade du sett att det ligger en sorg bakom det jag skriver. Jag sörjer att man värnar styrelseskicket mer än folket, och att man gör kyrkan så svår med sin otydlighet och sin trånga åsiktsport att många av oss inte klarar att ta oss fram.

   Att man kan säga att någon "vunnit", när det enda som har hänt är att människor känner sig mer och mer distanserade och när Jesus bleknar bort och ersätts av schlager/tangokvällar och modevisningar är mig obegripligt. Vad ska man med platser i styrelsen till när man inte vet vad uppdraget är?

   Då blir det inte mer än en stol. Bordet i Uppsala är en symbol för det som händer. Det är inte ironi, det är sorg.

   Allra helst skulle inte Frimodig kyrka behövas alls. Jag ser det som em bromsmedicin och du borde snarare vara tacksam över att sådan finns och att någon alls tar på sig den rollen.

   Men jag tror inte att du förstår.

   Radera
  6. Elisabeth,

   -Jag nödgas korrigera Dig vänligt men tydligt: det är Svenska kyrkans MEDLEMMAR som skall rösta, inte specifikt de som har regelbunden kyrkogång. Alla medlemmar har samma rösträtt. ingen är förmer än den andre.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  7. Får jag då fråga: Varför? Och komplettera med frågan vem som ska bestämma i folkkyrkan?

   Radera
  8. BloggarDag,

   -Naturligtvis får Du fråga, fattas bara annat. Svaret är enkelt: Därför att alla medlemmar har samma demokratiska rätt.
   Svaret på den andra frågan är lika enkelt: de som väljarna har utsett att bestämma.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  9. Elisabeth och Alphadeltagaren,

   -Den som värnar demokratin och demokratiska val, värnar folket. Jag tror inte de människor känner sig distanserade som har röstat på vinnande partier och grupper. Det är de förlorande gruppernas väljare som möjligen gör detta. Men så är villkoren i en demokrati.

   FK försökte och jobbade hårt inför valet. Men förlorade hos folket/väljarna. Är då min tidigare framkastade tanke att slå samman POSK, FK och kanske Kristdemokrater i Svenska kyrkan orealistisk? Nu behövs ju samarbete, åtminstone valteknisk samverkan mellan dessa grupper för att inte göra dem lottlösa.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  10. FK vann väljare och har aldrig haft så stort röstetal son i år, det ska väl påpekas.

   Radera
  11. Till det tidigare svaret. Alla medlemmar oavsett tro och oavsett kyrkgång. Jag kan förstå det svaret som är logsikt och naturligtvis demokratiskt. Men då sitter uppenbarelsen trångt. Det framgår av ptreciseringen att det är de valda ombuden som bestämmer i Kyrkan. Där hade nog ett bättre och mer komplierande svar varit "Herren själv" för Kyrkan är Hans. Folkkyrkan får problem, kan vi se. Med Kyrkan!

   Radera
  12. Biskopsvalen blir väl inte mer demokratiska av att medlemmarna inte får säga sitt?
   Nog är väl biskopsval viktigare för kyrkan än val till Kyrkoråd och högre upp? Det är ju biskoparna som är garanter för den rena läran via läronämnden, som mågon ivrigt påpekat.

   Radera
 6. Jag ber om ursäkt för min otydlighet, det ska givetvis vara det sista av POSKs mandat som tillföll BOD.
  Fem individer inom hade högre antal personröster. Ingen hade dock fler än 8% av rösterna på valsedeln (som jag tror är personvalsgränsen).
  Men att 199 röstande på POSK valde ett lämpligare namn att kryssa ger jag mig aldrig på.

  SvaraRadera