torsdag 19 oktober 2017

Tillsynsutskottets skott i foten

Tillsynsutskottet har behandlat frågan om de arbetsledande efter ett förslag från Kyrkostyrelsen. Nu ska alla som har arbetsledande funktioner skriva på papperet, den s k idiotdeklarationen. Det är det här med att "förklara sig beredda att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön". Här kan bedrivas intressant exercis/exeges på många sätt, som ni vet. Alla uppgifter? Oavsett kön? Och vem har problem att jobba ihop med diakonissor, rent generellt alltså... Jag menar dock att orden till Pehr Edwall, när han blev direktor på diakonianstalten Samariterhemmet, är tänkvärda: "Minns mina ord, Edwall, det är inte nådigt att knäcka nötter med gamla diakonissor."

Nå, har en komminister, kontraktsadjunkt, stiftsadjunkt eller diakon arbetsledande uppgifter i sin befattning ska papperet undertecknas. Det skrevs en promemoria i detta ärende och skickades ut. "Omkring hälften av remissinstanserna inkom med svar, varav flertalet var positiva till de föreslagna ändringarna." I Kyrkostyrelsens skrivning markerades att undantag från de nya reglerna inte medges. Bertil Murray från Frimodig kyrka har avgivit en särskild mening. Han vill hellre komma åt svinaktigt beteende mot  prästvigda kvinnor och menar att kyrkomötet bort fokusera på detta. Men problemet angav Bo Hanson för fyra år sedan. Kvarnarna har malt.

Genom de strukturförändringar, som genomförts under senare tid, har antalet befattningar som kyrkoherde minskat kraftigt, medan antalet arbetsledare på andra befattningar ökat. Det finns anledning att som en konsekvens så ändra kyrkoordningen, att behörigheten inte vidgas för befattningshavare i vignings- tjänst, som inte samarbetar med alla kollegor i vigningstjänsten oberoende av kön.
Pjätteryd den 16 juli 2013
Bo Hanson (ÖKA) 

Det var alltså sagde Hanson, som mot bakgrund av förändrade kyrkoherdetjänster, ville upprätthålla förbudet för de oliktänkande. Ingenting redovisas som inträffat, dvs att arbetsledande komministrar förfarit oredligt mot kvinnliga präster. Det är en princip som ska upprätthållas och utvidgas. Det hade varit lättare om saken handlat om redovisade problem även om de mer finkänsliga då undrat varför kyrkoherdarna inte kunnat gripa in, de som har det övergripande ansvaret. Nu är ärendet klart redovisat. Behörigheten för somliga befattningshavare får inte vidgas.

När Hanson skrev sin motion i Pjätteryd av alla ställen var jag arbetsledande komminister på norra Öland och hade varit det några år. Det fanns inte så många präster att välja på för den sysslan och ingen så välmeriterad som jag, det måste nog skrivas. Vad hade blivit bättre av att jag inte varit arbetsledare om jag helt sonika sagt att jag inte skriver på en idiotförklaring, vars konsekvenser jag inte kan överblicka? Jag vet inte om det klagades osedvanligt mycket på mitt arbetsledarskap. Med "osedvanligt" avses att arbetsledare alltid får kritik. Det hör sysslan till. I vart fall fick jag aldirg det beskedet från kyrkoherden att jag misskött mig. Det enda som sades var att kyrkoherden i Borgholm ville minska mitt inflytande. Jag vet inte om detta upprepade påstående var sant men området för arbetsledarskapet begränsades till den nordligaste delen av ön och jag behövde inte så ofta köra långa sträckor till personalsamlingar. Med färre i arbetslaget kunde vi också göra mer storstilade satsningar, vilket de som ingått i det gamla arbetslaget noterade med avund. Det var inte längre mitt problem.

I konsekvenserna av ett behörighetsbeslut tycks alla strunta. Det kan man kanske göra. Numera vigds ingen som inte undertecknat idiotförklaringen och ingen kan anställas som kyrkoherde eller utnämnas till kontraktsprost. Vari ligger problemet egentligen?

Det är här jag blir mest undrande. Om en pojke efter överdriven potträning i barndomen blir rigid i sin hållning och vill ha scheman och system, kan jag förstå det. Men att de med en friare potträning går på det, fattar jag nog inte.

Då har jag i detta sammanhang alls inte berört det jesuitiska, att papper kan undertecknas med mentala reservationer. Själasörjarrådet som uttalats är klart och tydligt: "Dom har ljugit för dig så du kan ljuga för dom." Arma kyrka som försatt sig i denna situation av bortförklaringar, fantasifulla tolkningar av löften och direkta lögner. Det är nog lögnväsendet i Svenska kyrkan som borde anses vara det mest fördärvliga.

Kyrkomötet kommer att anta TU 2017:1. Rätteligen borde hela idiotförklaringen tas bort. Behövs den indikerar den ett mycket större problem med ämbetsreformen än man vill vidgå. Det vore kanske värt ett samtal? Med Bertil Murray kanske jag ska föra ett samtal på temat om han inte är för snäll och tolkar allt till det bästa. Bo Hanson var inte ute efter att komma till rätta med "svinaktigheter". Han var ute efter de svin som tänker annorlunda i ämbetsfrågan. Ordnung muss sein!

I tidens längd - och den tiden är nog inte så lång - måste det regleras så att den som tänker annorlunda om enkönad vigsel inte heller ska kunna vigas eller ha arbetsledande tjänster.

Torsdagsdepressionen slog till med full kraft. Jag läste inläggn om kyrkohandboken och tappade framtidshoppet. Jag ska leta efter det denna dag. Det borde ligga någonstans under köksbordet, för det var där jag satt med tidningsbunten och läste. Bara inte någon av hundarna tuggat i sig det.

7 kommentarer:

 1. Undrar när motsvarande dokument tas fram för kyrkorådens ordföranden att de måste samarbeta med alla vigda till tjänst oavsett kön och teologisk uppfattning?
  För det är väl i det gränssnittet de största arbetsmiljöproblemen ligger, eller hur?

  SvaraRadera
 2. Om man behöver göra en sådan ändring erkänner man samtidigt att man inte är kapabel att anställa rätt sorts personer som kyrkoherdar. OM det alls uppkommer några problem är det kyrkoherdens uppgift att ta itu med det. Det behövs ingen ändring i kyrkoordningen.

  Men - självfallet är det inte det saken gäller. Det är den gamla vanliga förföljelsen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, ingen förföljelse!

   -Nej, snälla Elisabeth, det vore bra om Du alltid plockar fram Din förnuftiga sida, som Du onekligen besitter, vid kommenterandet: Det finns nämligen inte någon gammal vanlig förföljelse i Svenska kyrkan mot någon eller några. Det har ju, som jag också påpekat, flera utslag i kyrkans rättssystem visat.
   Vem förföljer vem? Och i så fall av vilken anledning?

   Trevlig helg med gudstjänst hos missionsprovinsen eller i någon av Svenska kyrkans tusentals mäktiga katedraler!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Tack för din vänliga tillönskan, Bengt Olof! Tyvärr blev det ingen gudstjänst i går. Helgen fick jag tillbringa på sjukhus, först med ett gipsat ben och sedan, när det visade sig inte vara något brott utan "bara" en spricka med en knäortos som jag ska ha i tre veckor. Men jag är glad över att vara hemma igen och katterna verka nöjda. :-)

   Radera
 3. Precis, Elisabeth! Inspirationen är av andligt slag.

  SvaraRadera
 4. Mutta muttorum! Den absoluta höjdpunkten på "reformationsjubiléet"! /John

  SvaraRadera
 5. I o f sig är man ganska rejält körd på de flesta håll i arbetslivet vid värdegrundsförbrytelse och tankebrott. Kloka avvikare väljer mindre utsatta sektorer eller kryper under radarn. Eller vanligast ansluter sig till majoritetens värdegrund. Avvikelser i samhällets religion har aldrig tolererats. Nytt är bara att vi inte längre är medvetna om att vi är just religiösa. Därför kan vi heller inte hantera dagens värdegrundsavvikelser.

  Värdegrunden - en privatsak! /smun

  SvaraRadera