måndag 2 oktober 2017

Nu kommer sig villolärarna!

Denna tidiga morgon är det gudstjänstutskott. Start kl 9, lunchpaus och slut kl 18. Då vidtar kyrkostyrelse. I morgon är det utskott och sedan ska kyrkomötet börja.

Jag ägnar mig nu åt uppenbar villolära, grundläggande ifrågasättande av dem som ifrågasätter grundläggande. Uppvärmning inför utskottsarbetet?

Få av alla som skriver om Bonhoeffer berättar att hans pappa professorn var en del av nazisternas euthanasi-program. Dietrich Bonhoeffer ställs aldrig inför kritiska frågor av detta slag, inte heller frågor om hans relation till fästmön Maria. De kände knappast varandra i det vardagliga. Det ser den som läser kärleksbreven. Bonhoeffers frågor ska det dock kämpas och arbetas med, förstår jag. Det borde bekymra. Frågorna ställs i nazismens skugga - är det frågor till oss och vår tid och vad säger det i så fall om oss och vår tid?

Nu är den lilla omständigheten att ta i beaktande, att Bonhoeffer är död. Därför kan man förfara med honom som det lyster. Att han får ihop ett böneliv med psaltarbedjande är en sak. Vad detta gör med en människa och en teolog kunde man meditera över. Själva den fina grejen är dock en annan. Nu konfereras om en religionslös kristendom och det ska talas om "gud" - "utan tidsbetingade föreställningar som metafysik, religiösa känslor eller dylikt". Syftet är tydligen att bli "Kristen Bortom Gud".

Om jag nu skriver att nyfnoskeriet klär sig akademabelt är detta en okänslig utsaga, en som inte tar människors sökande på allvar och ser på detta som nu sägs med respekt. Det är sant. Jag är ingen pissträngd frikyrklig med konferensbehov. Jag är nämligen inte resilient. Resilient är en person som förmår utstå förändring utan kollaps. Det fanns t ex sådana nazistiska kristna, bara för att nämna några. Andra var kristna på det gamla sättet, dvs resistenta. De resistenta inser att det finns en gräns för vad som är kristen tro och bortom denna gräns blir det religiöst nyfnoskeri, inte sakramental kyrkokristendom. Vi som läst Athanasios kan ropa: "Samma förnekare här som där!" Och varför inte?

Nu ska det sökas en funktionell teism. Då handlar det inte om någon Guds uppenbarelse utan om evolutionen, som gjort oss benägna att uppfatta världen i former av kausalitet och ändamålsenlighet. Ledsen Jesus. Där åkte du ut, du med din övernaturliga börd och dina under mm mm för att inte tala om uppståndelsen, som går helt på tvärs mot allt vad evolutionen lärt oss om orsakssamband.

Till sist på konferensen kommer den pensionerade postmannen Carl Gustaf Olofsson, uppvuxen i baptistisk miljö och döpt i sin tidiga ungdom i Hanöbukten, men nu gudlöst hemlös och med i Svenska kyrkan och Humanisterna. Han söker ett språk och strukturer som ger stöd år utvecklandet av vår godartade sida och håller den mörka sidan i schack. Det är sådant som det traditionella kristna trosspråket blockerar. Eftersom han gärna skriver har vi i det offentliga utväxlat några meningar. Han bor numera i Ålem, Kalmar län.

Nu undrar ni vad Kristen Bortom Gud är. Det är ett nystartat nätverk vars målsättning är att arbeta inom både kyrka och akademi för en icke-teistisk och progressiv förståelse av kristen tro. Läste ni tillräckligt uppmärksamt. Detta ska nätverket arbeta för "inom både kyrka och akademi". Vi ska inom kyrkan få en icke-teistisk och progressiv förståelse av kristen tro. Väck åker Fadern och Sonen och Anden. Vi tror inte på sådant längre.

Vilken underbar tid när villolärarna står upp. De står upp inne i kyrkosystemen. Svenska kyrkan är en av civilsamhällets största aktörer och normkritiken är vardag. Tolkning och omtolkning av läran pågår ständigt. Det går inte att driva igenom något som står i direkt strid med Svenska kyrkans lära. Confessio Augustana, tror ni. Nja. mer Svenska kyrkans lära om exempelvis allas lika värde". Vad är det, frågar vi med katekesens ord. "Ett exempel är att alla som arbetar i kyrkan måste acceptera sina kollegors vigning till präst eller diajkon." Det har forskningschefen prosten Nahnfeldt slagit fast. Men det finns tydligen "reaktionära röster, som till exempel kvinnoprästmotstånd, eller motstånd mot vigsel av homosexuella, men jag upplever inte att de är så många." Så talar den som doktorerat i - Karlstad.

För att sammanfatta, ser jag en huvudsaklig motsättning och den handlar om uppenbarelsen och synen på Skriften. Det som här erbjuds är säkert fint i sak, kanske angeläget och djupt känt, men vi som fått bilda oss i söndagsskola, konfirmandundervisning och högmässor vet förstås, att här går den sakliga gränsen mellan kristen tro och det andra. Så har det alltid varit men inte alltid lika tydligt. Det fanns en tid när biskop Bo Giertz försökte peka på denna huvudmotsättning. Då lipade biskop Gert Borgenstierna i Karlstad och sa att han var lika bibel- och bekännelsetrogen. Han såg inte motsättningen, den grundläggande. De flesta gjorde inte det.

Hur vet jag allt detta som sägs, tänks och tycks?
Jag läser förstås. Och funderar. Det är väl så att det folk som leds av Sanningens ande söker Sanningen medan de andra undviker den. På allt sätt. Men på fint sätt! Också när sanningen finns mitt framför ögonen ska den undvikas/undgås. Det är detta det gällt. Alltid. 1957 och 1958 också. I dag firar vi 1957! Gör det rejält. Det sista fria kyrkomötet sa sitt om kv*nn*pr*stfr*g*n. Vi glömmer inte. Vi glömmer aldrig.

http://ths.se/content/konferens-bortom-det-övernaturliga

http://www.genus.se/nyhet/kyrkoval-provar-kyrkans-manniskosyn/ 


37 kommentarer:

 1. Nu kom depressionen tidigt. Redan måndag morgon.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis vad jag tänkte. Depression redan på måndagen. Fast, i mina dystra stunder brukar jag säga "jag föddes halvsju en måndagsmorgon och sedan har det bara blivit värre".

   Men, allvarligt talat, det Dag skriver om i dagens bloggpost är skrämmande. Logiskt och förutsagt men skrämmande.

   Radera
 2. Ja, SVeK kämpar för att bli väl ansedd inom det världsliga och bekymrar sig inte det minsta över Jesu varningsord som lite profant väl kan uttryckas som. Ve Er när världen hyllar Er då har Ni gått vill.

  Det märks vid tillsättningar av "högre" tjänster. De meriter som då gäller är anpasslighet till det PK:a. Villigheten att följa tidsandan även när det då innebär att vränga bibeln-tom gå emot helt klara bud som inte rimligtvis kan vrängas.

  Blivande kandidater skryter med ev.akademiska meriter och avstår glatt från all apologi. Det är idag endast ett oöverstigligt hinder för all "befordran" inom SVeK.

  Ack ja. Ännu är SVeK en försörjningsinrättning för ett stort antal politruker och prästkragar utan församlingsverksamhet.

  Bara "kyrkans hus" i uppala lär dra sådär en kvarts miljard om året enbart i lönekostnader utan att göra ett skapandes grand nytta för "Kristi Kyrka". BOD rasade över Ansgarsstiftelsens kostnader. En organisation som i varje fall försökte vara till nytta för "Kristi Kyrka". Kostnader som var en liten del av "kyrkans hus" årliga kostnader. Om dessa rasar inte BOD precis inte heller över alla onyttiga politrukers löne-och arvodeskostnader eller om dessa årliga KM-möten med kostnader snart närmande sig 200 miljoner om året och som inte tillför något.

  Över 20000 anställda? Vad gör de för Kristi Kyrka? Vi talar här om mer än 10 miljarder kronor om året. Läste någonstans att det var ännu högre- runt 15 miljarder.

  Resultatet -tomma kyrkor, sammanslagna mässor då och då fyllda med profana rent hädiska tillställningar.

  Guds ord predikas då och då-det är sant men då ofta av pensionerade åldersstigna präster som rycker in när de ordinarie prästkragarna behöver öka besökssttistiken.

  Ja SVeK är ännu rikt så ännu kan de försörja alla dessa prästkragar i kanslier verkande som administratörer och kommunikatörer och fungera som plantskola för blivande politruker och avstjälpningsplats för "uttjänta" sådana.

  Fungera som Kristi Kyrka klarar inte SVeK men visst ännu finns öar kvar. Öar raskt försvinnande och existerande än så länge inte tack vare SVeK och dess politruker utan trots dessa.

  Nu börjar tom vissa kvinnliga präster tycka det gått för långt men deras röster är inte mycket värda ty aldrig kan de hänvisa till Guds ord i sådana sammanhang ty då möts de av hånskratt och den ironiska frågan. Varför nu hänvisa till skriften? Det var ju inte viktigt när ni prästvigdes eller när de enkönade äktenskapen infördes?

  Dock, allt är inte politrukernas fel. Inte ens jag går så långt. Nej felet, det huvudsakliga felet är / var att prästerskapet den gång det gällde inte hade modet att säga ett klart och otvetydigt Nej utan dövde sina samveten med löften som de lätt kunnat inse aldrig kunde hållas och aldrig var avsedda att hållas.

  Man har försatt sig i sitsen att sagt A och tvingas nu att rabbla hela alfabetet ty trovärdigheten har man förlorat.

  //HH

  //HH

  SvaraRadera
 3. Är detta rent av "förödelsens styggelse, stående där han inte borde stå"? /smun

  SvaraRadera
 4. Ska vi verkligen vara förvånade? Aposteln Paulus skriver ju om avfallet från tron i ett av breven till församlingsföreståndaren Timoteos. Jesus själv frågar sig om han ska finna tro, när han kommer tillbaka till jorden. Och det finns fortfarande öar som HH påminner om. Och vi har som kristna vår kallelse att föra ut evangelium och låta det bli drivkraften i våra kristenliv.
  Men visst kan man ibland få en depressionsunge, även om nuvarande förhållanden är förutsagda.
  Ju mer kyrkoprovinsen ockuperades, desto mindre lyssnade man uppåt vad det s k kyrkomötet handlade om. Man sökte förverkliga sin kallelse och hitta ett sätt att förhålla sig, när man satt i lokalt beslutande organ.
  Hela tiden hade man själv en sak i fokus, nämligen att bygga församling. Och man hade en relativ frihet, för de förtroendevalda deltog med få undantag i församlingslivet. Och tänkte ibland på profeten Daniel som verkade inom ett främmande politiskt system.
  Och BOD, visst arbetade vi i protest mot den kyrka som födde en ekomomiskt. Men vi arbetade, arbetade. Och var därför värda vår lön.

  SvaraRadera
 5. Dag tecknar en subjektiv bild, Elsiabeth instämmer och HH förgrovar beskrivningen av Svenska kyrkan!


  -En kyrka i förfall med villoläror och deras spridare. Med förlorad trovärdighet och tomma kyrkor, med ynkliga och fega präster och med odugliga och avdankade förtroendevalda.

  Vi, svenska folket, kyrkobesökarna, förtroendeengagerade, känner inte igen oss. Prästerskapet känner inte igen sig. Ingen gör det. Plötsligt har bloggaren till hälften anammat Göran Skyttes, hans kandidatallierade i FK, nidbild - till Elsiabeths belåtenhet. HH har helt och fullt anammat den, precis som han under veckor, månader och år på denna spalt har karakteriserat Svenska kyrkan som en teologisk sophög eller, än värre, ruttnande kompost. Han tror sig veta att förfallet började när kvinnor fick tillträde till prästämbetet - ett tema som brukar idisslas av bloggaren lika ofta som ett mjölkproducerande djur med svart eller brun färg idisslar.

  Och alltid står också Elisabeth som pålitlig grindvakt, när någon ifrågasätter dessa herrars analys av tillståndet i Svenska kyrkan.

  Ack ja, vilseförda präster och doakorister finns det ju fortfarande några av i denna kyrka, Svenska kyrkan som i motsats till ovannämnda grova domedagsbeskrivningar och -profetior lever och finns överallt i vårt land, som den alltid har funnits där.
  -Ryktet om min död är betydligt överdrivet, konstaterade en gång Mark Twain.

  -Och en alltfort krympande prästminoritets och dess enstaka nickande uppbackares ständigt, ständigt återkommande berättelser om Svenska kyrkans ruttna tillstånd är inte bara överdrivet. Det är osant, grovt osant, absurt. De som ägnar sig åt att författa, förmedla och ideligen förgrova sådana berättelser är inte vittnesgilla. De vill elelr förmår inte skilja mellan fakta och sin egen förutfattade åsikt om kyrkan.

  Ungefär som om en billverkares uppställningsplats med nya bilar skulle beskrivas som en bilkyrkogård!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. I motsats till Dig, BOD, är jag inte så förmäten att jag vågar utropa mig själv till "svenska folket". Dock känner jag igen Dags "subjektiva bild". När man tittar på SvK:s utveckling (medlemsantal, antal gudstjänster och -besökare m.m) kan man inte dra någon annan slutsats än att det är Du själv som lever i en fantasivärld. Om Du ginge i kyrkan lite' oftare, skulle Du kanske se det med egna ögon?/Paul

   Radera
  2. Men Bengt Olof, Dag m.fl. har ju rätt. Du måste öppna dina ögon och skilja mellan fakta och din egen förutfattade mening. För inte kan du väl mena att sådant som nätverket "Kristen Bortom Gud" arbetar för, och som Dag berättar om, hör hemma i en kristen kyrka.

   Radera
  3. Bengt Olof! Än en gång undrar jag vad du menar att oppositionen skall göra. I en demokrati ger man ju plats åt en opposition därför att man menar att det är viktigt att granska och, om så behövs, ifrågasätta dem som makten haver. Och då skall den få göra det efter eget sinne, inte efter vad som passar makthavarna.

   Din version av demokrati är inte allas.

   Radera
  4. Återigen: varför har BOD sådan fixering för det kyrkliga? Han går ju aldrig, aldrig nånsin i kyrkan själv!
   Berit

   Radera
  5. "Vi"? Var vänlig tala för dig själv i första hand BOD!
   Jag känner ack så många av de där medlemmarna som vi alla värnar om, också. De som inte så ofta är i kyrkan men som vill vara kvar som medlemmar. Fler o fler av dem kommer till t.ex. mig o frågar vad som egentligen sker i SvK - kommer de att hitta den kristna tro de förväntar de dagar de går till kyrkan? (O dessa är då väldigt långt ifrån traditionellt troende som du så gärna föraktar.)
   Det blir något lite väl skojigt när du skäller Dag När han bara rapporterar vad som sker.
   Till Elisabeth vill jag säga att jag undrar om inte BOD tycker det hör hemma i kristen kyrka. Hans version av folkkyrka verkar ju handla om att allt är omröstningsbart så "åt folket vad folket vill" antar jag.

   Eva H

   Radera
  6. Dina nya bilar, BOD, glänser av glitter och prål, men hur var det Fröding sa: "strunt är strunt, och snus är snus, om än i gyllene dosor"
   Din kyrka har ingen framtid, bara Kristi kyrka!

   Radera
  7. -Men erkänn verkligheten i mässor, gudstjänster, andakter!

   -Jag blir konsternerad, ett ord som bloggaren någon gång använder, när jag läser ovanstående kommentarer; som vore gudstjänsterna och mässorna i våra kyrkor renons på kristen tro! Och Herrens bön samt Väsignelsen. Och Trosbekännelsen! Det är ju smått patetiskt, att i Eva H:s kommentar läsa att människor undrar om de hittar den kristna tron i kyrkan.

   Detta satt på pränt när tron uttrycks från det att klockorna har ringt tills dess att prästen läst just Välsignelsen.

   Själv funderade jag under gårdagens gudstjänst i en småländsk stenkyrka med rymd och ljus hur påståenden av detta och liknande slag överhuvud görs, när verklighetens vittnesmål från landets alla kyrkor med full kraft dementerar dem. Varför ifrågasätts på detta sätt hela och själva grunden för Svenska kyrkan - och vilka syften har de som anklagar kyrkan för att förminska eller helt utradera Gud?

   Är de så totalt ovetande kyrkoordningens (KO)föreskrifter och den sanning, som varje gudstjänstbesökare hör och ser? Och - här ställer jag frågan igen för femtioelfte gången efter uteblivet svar! - vad är då Svenska kyrkan, om den inte är kristen?
   Vad, vad, vad?

   Vilka texter läses i kyrkan? Vilka psalmer sjungs? Vilka böner beds? Humanisternas eller - tillspetsat! - Hin Håles?

   Det är rent ut osmakligt, att ständigt läsa dessa vrångbilder av Svenska kyrkan och att Gud och Jesus skulle vara mer eller mindre utmanövrerade från kyrkan. Och ovärdigt personer med kyrkligt engagemang och kyrklig bakgrund som därtill inte sällan koketterar med ett slags teologisk elitism.

   Jag förstår inte syftet. I stället för att bedriva en konstruktiv och saklig - gärna skarp - debatt, där fel och brister i kyrkan uppmärksammas, döms den ut efter noter: tom på kristen tro, tidsandans eftersägare, politikernas megafon, name it!

   Vad vinner ni, kritiker med slikt för ögonen, på detta slags fördömande av hela Sveriges kyrka, KRISTNA KYRKA, som ni har döpts i, konfirmerats i och som en del av er har tjänat?

   Är det tacken till Jesu Kristi svenska folkkyrka från er?

   Och glöm alltså inte att svara på frågan vad kyrkan är, om den INTE är kristen!

   Slutligen vill jag vänligt upplysa Eva H om att jag sannerligen inte föraktar dem som är traditionellt troende. Varför skulle jag förakta den som är övertygat kristen? Eller andra medmänniskor? Men jag tycker inte om att vissa traditionellt troende sätter sig på höga hästar och dömer den som inte befinner sig där.

   Det finns ett par ledord, som jag gärna vill påminna mina kritiker ovan om: ge er tid att lyssna på andra. Lugnt och noggrant. Och lär av deras berättelser, fundera i stillhet över dessa och - viktigt - döm inte medmänniskorna bakom berättelserna. Vem vet, det finns kanske en starkare tro bakom det de säger, än ni kan ana.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. BOD
   Den nämnda gruppen "Kristen bortom Gud" har gudstjänster i Sabbatsbergs kyrka. Hur ser en sådan ut, tror du?

   Radera
  9. La fiesta ha terminado. Ahora una nueva era comienza. Comienza el medievo

   Radera
  10. Förlåt BOD, men nu skrattar jag.
   Att du av alla ska be andra lyssna o lära? Du som själv aldrig någonsin verkar göra så?
   Att tala om att inte döma faller lika platt.
   Själv skäller jag på mig för att jag var dum nog att kommentera din kommentar. Det ska inte upprepas!
   Eva H

   Radera
  11. "Till Elisabeth vill jag säga att jag undrar om inte BOD tycker det hör hemma i kristen kyrka. Hans version av folkkyrka verkar ju handla om att allt är omröstningsbart så "åt folket vad folket vill" antar jag."

   Ja, Eva H, du har nog rätt. Det förklarar onekligen allt. Att den inställningen inte hör hemma i en kristen kyrka förstår han inte.

   Radera
  12. Eva H,

   -Då måste jag fråga dig vem som har dömt vem?
   Har jag kanske efter noter dömt och odugligförklarat bloggaren, hans och andras högkyrklighet eller vänt mig med utfall och tillmälen mot dem, som är, som det brukar sägas, traditionellt kristna?
   Ge mig i så fall ett enda exempel på detta, är Du snäll!

   Men vilka är det som alltså med till buds stående tillmälen och fördömanden i parti och minut har dömt ut Svenska kyrkan?
   Läser Du inte texterna på bloggen och förmår skilja dem från varandra?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  13. "Tillmälen o utfall" - varje gång du kallar den som håller med DS för "doakör".
   Med det ordet dömer du ut bloggaren men ffa oss andra då det mer än antyder du inte tror oss om egen tankeförmåga som kan leda fram till att vi faktiskt håller med.
   Ditt sätt att ständigt antyda vi skulle vilja utesluta folk ur SvK - är inte det att döma ut oss om sittande på höga hästar, som rent ut sagt hemska människor?
   Ditt sätt att alltid, alltid bara mangla på o aldrig någonsin verka fundera ens "2 sek" på om någon annan än du kan ha rätt. Din raljerande ton mot alla som inte håller med dig.
   Jag läser texterna här, noga. Något mindre ofta numer eftersom jag totalt tröttnat på vissa kommenterande (de ständigt tjafsande katolikerna t.ex. Respekterar helt Dags tillåtande av dem dock, de passar bara inte mig).
   OM vi dömde ut SvK tror jag att vi skulle lämnat. Du tar all kritik som utdömande o kan tydligen inte acceptera att man kan ha olika åsikter o också olika erfarenheter.
   Så, detta är min sista kommentar till dig. Jag lovar!
   Eva H

   Radera
 6. När det gäller ambitionen att få något nytt och annorlunda i Svenska kyrkan, kan man notera att Kyrkans Tidning låter inlägget från den markeradutklädde prästen ligga kvar på hemsidan, trots att det nu är flera dagar sedan notisen kom och den inte tillhör de mest lästa.

  Man kan alltså notera att tidningen har en agenda!

  SvaraRadera
 7. Låt oss bli fotbollstränare för en stund!
  Är det bra att alla spelare i laget har sin egen taktik?
  Man kanske inte ens är överens om målet: att få in bolluslingen i den där buren därborta.
  Det viktigaste blir kanske att visa upp sin bollkänsla inför ståplatspubliken.
  Att kunna "göra en grej" då och då. Få applåder. Men inga mål.

  LG

  SvaraRadera
 8. -Det är en helt annan kyrka idag än förr, som det brukar sägas bland kyrkoanställda som varit med ett tag.

  -En heeelt annan kyrka!

  Reinhold

  SvaraRadera
 9. Kyrie eleison!
  Kriste eleison!
  Kyrie eleison!

  Eva H

  SvaraRadera
 10. – Varje bättre framtid man tillönskar mänskligheten är nödvändigtvis också i många avseenden en sämre framtid: det är svärmeri att tro att ett nytt och högre stadium av mänsklighet i sig kommer att förena alla tidigare stadiers förtjänster och till exempel också ge upphov till högsta tänkbara konstgestaltning.

  - Friedrich Nietzsche, ”Mänskligt, alltförmänskligt”, (1878) Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2000

  SvaraRadera
 11. Vi har en klok motståndare. Utsätt Kyrkan för förföljelse och hon bara växer. Martyrernas blod vattnar. Den taktiken prövade han och misslyckades.

  Bättre att infiltrera. Rasera inifrån. Inte genom att sätta antikrist i Svenska kyrkan, nej, mer finstämt. Lägg grodan i kallt vatten. Börja viska fina fraser om människovärde och modernitet. Oftast rätt till 90%, men inkludera ett litet, litet uppror mot Gud, mitt i det fina. Låt det rota sig och gro.

  Efter ett tag börjar en del skruva på sig. Är detta verkligen kristen tro? Välj nu en fråga där fromma kyrkokristna kan komma till olika ståndpunkter. Ämbetsfrågan. De lågkyrkliga kommer inte att protestera. Låt det gro, låt dem bråka. Vrid till kyrkomötet så att det blir mer partipolitiskt (1982). De fromma kommer inte att klaga. "Vi har det bra i vår församling". Ta nu en annan fråga: äktenskapet. Ytterligare några kommer att protestera, men framför allt kommer vilsenhet och splittring att bli resultatet.

  Nu är hon redo för religionsbytet. Man skall vara generad över namnet Jesus. Att tala om en obestämd Gud är bara bra. Mer sånt. Börja med prästerna. Locka med tjänster och karriär. Locka med akademisk framgång.

  Låt ingen bli martyr. De som säger emot skall förklaras som reaktionära, gammaldags, omogna.

  En del lämnar och startar nytt, en del konverterar (ofta kompetenta präster och lekmän), många förlamas och tappar all lust.

  En ovän gjorde detta.

  /Laikos

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ok. Motstånd behövs alltså, Hur hanterar man en nöjd "Vi har det bra här och behöver inte bry oss-församling"?

   Radera
  2. Visst är det en ovän, som gärna gör oss religiösa för hindra oss att söka Jesus och låta oss drabbas av Honom. Paulus talar om att "denna tidsålders Gud så förblindat människors ögon, att de inte ser härligheten som strålar fram i Jesu ansikte".

   Radera
  3. Vilken ovän, Laikos? Eller vet du inte vad du pratar om?

   Radera
  4. Anonym: läs Matteus 13.

   /Laikos

   Radera
  5. Eva H,

   -Glöm inte berätta vem som har dömt vem och ge mig önskade exempel på det Du påstår Mitt inlägg i dag 3/10 kl 8.50.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. BOD
   Kan DU svara på hur du tror att en "kristen bortom Gud"-gudstjänst ser ut? Du säger ju att alla gudstjänster är i enlighet med den kristna tron, men det som sker i Sabbatsbergs kyrka borde skava även i dig. Tänk igenom det en stund istället för att med värsta härskartekniken förfölja Eva och Elisabeth.

   Radera
  7. Alphadeltagaren,

   -Jag förföljer inte Eva och Elisabeth men ställde bara en enkel fråga till Eva och bad henne exemplifiera sin beskyllning mot mig.

   Hon har inte svarat.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. Har Bengt Olof Dike glömt att han använt tillmälet doakör?
   Ett tillmäle som Eva exemplifierade med.
   Är inte det ett generaliserande personangrepp så säg.

   Radera
 12. Ack Ja Laikos .

  Hur korrekt beskriver Du inte situationen inom SVeK.

  Tyvärr talar Du för stort sett döva öron ty en politruk ser inte rätt eller fel utan vad som är gångbart respektive inte gångbart. Att gudstjänstfolket skulle få utse delegater skrämmer sådana ty de vet att då skulle de aldrig utses ty kyrkbänknötarna känner dem inte annat än möjligen som just politruker.

  //HH

  SvaraRadera
 13. BOD,

  En fråga till.

  Du talar storvulet"Det är osant, grovt osant, absurt."

  Vore det inte dags att Du då säger vari det osanna ligger? DU kallar Dig ju journalist. Agerade du lika omdömeslöst då. Kallade folk för lögnare utan att visa vari det lögnaktiga bestod?

  Ja,jag har skrivit det förr. Journalistkåren i stort har ett minst sagt tvivelaktigt rykte vad gäller sanningsenlighet. Är Du en av dess representanter förstår man varför.

  DS tar upp just absurditeter och vansinnigheter. Jag och många andra visar också på detta liksom hur inkonsekvent re sanningen och verkligheten du beter Dig.

  Du plockar arvoden och tillsluter sedan både ögon och öron. Vems ärenden går Du då?

  Vill inte gärna påminna om Hitlertyskland men känner att här kan det med fog göras. Den vanlige tysken ville inte veta något om nazismen innebar och menade väl att "okunnigheten", den självvalda var en ursäkt.

  Tror Du lika dumt? Du kan ju inte precis påstå att Du inte fått veta-inte haft möjlighet att veta. Du som dag efter dag matas med uppgifter om bl.a absurditeter och avvikelser från den rena läran. Den SVeK formellt påstår sig lyda under men bevisligen inte gör.

  //HH

  //HH

  SvaraRadera