måndag 9 oktober 2017

Radiogudstjänst

"Radiogudstjänsterna var ju bra, det var ju utmärkta saker det där", sa Ringaren i den berömda sketchen med samma namn, den där pastor Jansson dök upp och blev folkkär. Han blev folkkär för folk kunde identifiera honom. I varje fall i grova drag. Nu är detta länge sedan. 55 år tillbaka i tiden. Det hindrar inte att radiogudstjänsterna fortfarande är utmärkta saker. Kanske inte utmärkta för den som vill praktisera kristen tro genom gudstjänstdeltagande, men utmärkta i den meningen att man lär sig något. Jag avnjöt allt i stilla häpenhet över en person som bevarat sin själ genom decennierna. Det var KRISS-koncepetet frisch vom Fass, ett rejält stycke 1970-tal mitt in i år 2017. Kamp och bön skulle det vara.

Det lagiska fanns där, men under fromma formuleringar och bara vi som är mycket känsliga för all lagiskhet förnam det, tror jag. Alla andra gillar maningarna till tacksamhet för allt gott, trots att vi ser livets vidrighet. Då gäller bön och kamp. Den gamla kyrkliga studentrörelsen, som inneburit en teologisk och intellektuell skolning, växlade spår och hamnade här. Det var då jag inte ville vara med längre. Det blev för fint för en grovhuggen själ.

Ingen skugga över prosten Lisa Tegby, som jag hörde predika. Hon var trogen sin insedda sanning, inte tu tal om saken. Det fanns i hennes ansats en folklighet med flera igenkänningsfaktorer. Men hon sa inte särskilt mycket om Jesus. Hon ville, förstod jag, både utmana och bjuda in på ett välkomnande sätt. Jag blev mest trött. Och jag medger, att detta är mitt eget fel. Samtidigt var jag alltså fascinerad. Detta körs också ungefär 45 år senare med, om jag hörde rätt, oförminskad entusiasm.

Var det som förkunnades politiskt radikalt? Jag lyssnade i bilen på väg hem från högmässan i Rydaholm och där i skogarna, med exempelvis avtagsväg till Medelhult, gjorde jag reflektionen att det som sades faktiskt inte var politiskt radikalt. Kamp talades det om - men vad då och hur då? Kan det vara så, att vi finns i en situation lik den Stefan Zweig skrev om, när han beskrev en tid som gått förlorad därför att människor inte i tid varsnade den verkliga faran? De kunde tala om kamp i allmänna ordalag, men aldrig beskriva mot vem och varför. Så gick det som det gick.

Jag lugnade nerverna med att fundera över demokratifrågorna. Vi har i Sverige något som statsvetare kallar "extrem parlamentarism". Det lilla problemet är bara att parlamentet blir ett knapptryckarkompani. Denna modell för demokrati är överförd till det kyrkliga och Kyrkans lära är lagd under demokratisk kontroll. Detta är något direkt orimligt redan vid utgångspunkten. Numera vet vi att det är värre än orimligt. Allt försvinner in i kyrkokansliet. Hela den demokratiska kyrkostrukturen blir kanslistyrd. Mot detta manas inte till kamp i radiogudstjänsterna.

I inget annat land hade politikerföraktet ökat så mycket som i Sverige när perioden 1960-1985 mättes. Från 40% förakt till 70%. Nu känns också siffran 70 föråldrad. Jag avnjöt partiledardebatten och slutade titta. Har vi fått partipolitiker, som inkarnerar det rena föraktet för väljarna genom sin ovilja att föra begåvade resonemang? Jag vet inte. Jag vet inte heller om jag skulle vilja veta. Småväxta tycks de vara också. En del magra. Vad hade det sagts i det gamla romarriket om sådant folk? Vad har detta med radiogudstjänsten att göra? Det är svårt att veta. Inte heller mot partisterna manades det till kamp. Annars vore det kul. Svenska kyrkan mot Sjöstedt, Löfven eller Fridolin för att inta tala om Åkesson. Pröva hur det känns med en politisk kyrka och pröva vad som alls skulle vara möjligt när det kommer till kamp.

Nu har jag öppet redovisat trötthet inför en tröttsam radioförkunnelse och en lika tröttsam debatt i ett tv-program. Det värsta är då inte att jag är trött utan att min trötthet är en fullkomligt hälsosam reaktion. Jag är frisk. Det kan jag tacka för en tacksägelsedag. Jag får väl göra som samariern, han som inte fick gå till templet för att visa upp sig för de fina prästerna eftersom han var just samarier. Han hade inget alternativ annat än att gå tillbaka till Jesus. Detta kan jag hämta lite uppbyggelse av. Det ska ni dock inte uppfatta som ett tecken på fromhet utan precis tvärt om.


74 kommentarer:

 1. Får vi be om att påståendet inte upprepas?

  Bloggaren har under en (kort) bilresa mellan Rydaholm och Moheda funderat över demokratifrågor och vill uppenbarligen inte applicera dem - eller demokratin - på kyrkan. Av någon anledning är han och hans uppbackare på bloggens öppna torg kritiska till att kyrkans organisation (indelningsfrågor, andra organisatoriska frågor, ekonomiska dito, för att nämna några) avgörs av demokratiskt valda beslutsinstanser i en organisation som omfattar 6,2 miljoner tillhöriga.
  Håll alltså alla dem borta från möjligheten att direkt utse beslutsfattare!
  Sedan kommer det: att kyrkans lära är lagd under demokratisk kontroll!"

  Här skall alltså läsaren bibringas uppfattningen att kyrkomötet röstar om Bibelns texter.
  Snälla nån då! Nog bör bloggaren av alla hålla sig för god att, likt FK-medlemmen Göran Skytte, antyda något sådant. Har KM ändrat bibeltexter, haft Trosbekännelsen under votum eller i övrigt behandlat förslag, som har ifrågasatt att Svenska kyrkan är Jesus Kristi kyrka?

  Nu ber jag vänligen bloggaren, som verkligen i kraft av att vara ålderspresident i KM - åtminstone enligt egen utsago - känner KM:s historia upplysa oss andra om något sådant verkligen har skett. Och jag ber honom att upphöra med påståenden om att LÄRAN på något sätt är hotad av demokratin.
  Demokratin som hot? Folkets, människornas, egen åsikt som HOT mot kyrkan, Bibeltexterna och, i slutändan, mot kristendomen?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det som formar Svenska kyrkans tro mer än något annat är hennes psalmbok och kyrkohandbok. Vem är det som i sista hand beslutar om innehållet i dessa? Politiker i det sk. kyrkomötet. Så som du ber så kommer du att tro.

   Jag har inte följt med i de senaste förslagen, men i ett tidigare gick det att följa kyrkohandboken
   till punkt och pricka och fira en högmässogudstjänst utan att namnet "Jesus" nämndes en enda gång.

   Hur, Bengt Olof, kan du påstå att det politiska kyrkomötet inte påverkar Svenska kyrkans lära?

   Svenska kyrkans lära om äktenskapet, vem ändrade den? På ett decennium ändrades läran från att ett äktenskap är en förening mellan man och kvinna via partnerskapsvälsignelse för att landa i homosexuella vigslar. Vilka drev denna fråga? Partipolitiker som menar sig ha mandat att ändra i läran.

   /Laikos

   Radera
  2. KO, KM, KS ... Kan de rädda oss?

   Jag är mer intresserad av hur det gick för den oönskade samariern.

   Radera
  3. Bäste Bengt Olof!

   Din debatteknik är förbluffande. År efter år låtsas du inte begripa att det ligger en mindre ocean mellan din och Dags kyrkosyn. Vad hoppas du uppnå genom att ständigt hemsöka den lilla motståndsficka där diskussionerna förs, ja du får faktiskt ursäkta, skyhögt över ditt i övrigt säkert mycket begåvade huvud. Om syftet är att slå på dem som redan är nere för räkning bör du veta att din precision i slagen lämnar övrigt att önska. Jag lägger faktiskt ingen värdering i det, man kan olika saker här i världen.

   Och jag tror faktiskt att de allra flesta kommentatorer härinne hade älskat att kunna debattera med någon som har exakt dina åsikter, men som har aningen mer kunskaper och insikter. Men alla dessa män och kvinnor låtsas ju tyvärr att detta lilla skrymsle av Internet inte finns. Önskar ibland, med förlov sagt, att du gjorde dem sällskap.

   /En som läser med nöje men aldrig kommenterar av det enkla skäl att jag, precis som du, inte har så mycket att tillföra.

   Radera
  4. BOD 0939
   Hur skall du ha det, fritt, öppet debattforum eller förhandsgranskat (eller är det bara du som skall ha rätten att granska, bedöma, värdera?) "Får vi be om att påståendet inte upprepas?" och "Och jag ber honom att upphöra med påståenden om..."
   Vi närmar oss allt mer en punkt då det med rätta skulle kunna hävdas att du söker kapa bloggen och ser dig själv som såväl huvudtextens som kommentarfältets moderator.

   Björn Fyrlund

   Radera
  5. BOD:s fräckhet gentemot bloggaren är helt otrolig. Det bästa vore att han skaffade sig en egen blogg där han kunde härja fritt och moderera efter eget gottfinnande.

   Radera
  6. Björn och Elisabeth det lät knappast demokratiskt. BOD får i sann demokratisk anda säga vad han vill. Det är ingen "fräckhet" att tycka annorlunda än andra. Jag instämde i Elisabeths uppfattning och det har jag skrivit. Men jag tål att höra Dikes uppfattning också.

   Demokratia

   Radera
  7. Demokrati betyder inte att man får härja runt hur man vill på andras bloggar. Dikes fräckhet ligger inte heller i att han tycker annorlunda än andra. Den ligger i hans mästrande av Dag, som faktiskt äger bloggen.

   Radera
  8. Härja runt på andras bloggar? :) Bara för att han har en annan åsikt än Dag behöver det inte uppfattas som att "mästra". Detär väl bra att höra olika åsikter på samma blogg. Då blir det intressant. Lite sting i. Jag tror nog att Dag klarar att bli "mästrad" även om han "äger" bloggen. Det visar ju att Dag har något intressant att komma med. Värre vore det om han inte blev bemött. Det skulle bli tyst i världen och riksdagen om ingen fick bemöta Löfven. Och det får kanske snart ingen. Tystnaden breder ut sig. Låt oss tala ur skägget, som de sa förut, även om en och annan får sig på nöten.

   Demokratia

   Radera
  9. Mycket bra sagt Elisabeth! Tack!
   Berit

   Radera
 2. Det enkla svaret är förstås att bibeltexter hanteras i kyrkohandboken. Då är det intressant både den reformerta strävan att följa en bibelöversättning, till sådan enkel biblicism brukar annars inte Kyrkan förfalla, men också hur begrepp tas bort. Herre blir Gud. MTD-religionen kommer till uttryck för den tro som inte vill säga Herre om Kristus är ingen kristendom. I vart fall skulle Athanasius inte tro det.

  SvaraRadera
 3. Politikers oförmåga hänger antagligen ihop med att politiker blivit ett yrke. Det räcker att gå med i ett ungdomsförbund och sedan armbåga sig fram. Kunskaper och förstånd kräves icke och fräckast och falskast kommer längst. Ett sätt att ändra på detta vore att, istället för den väl tilltagna riksdagslönen, ge ledamöterna ersättning för förlorad arbetsinkomst samt de merkostnader som uppdraget medför. Det skulle sannolikt leda till en riksdag med en helt annan - och för landet bättre - sammansättning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag instämmer, Elisabeth!

   Jag i Halland

   Radera
  2. -MUF är en bra karriärväg, säger Rickard från Rickomberga drömmande. Jag har fått kläm på det genom husets utflugne gosse i Stockholm. Man gör sig bara till vän med någon som är hjälpligt inne, går på lite viktigare tillställningar, lokaliserar de mest testosteronstinna alfahannarna, och dom är lätta att hitta, dom är omgivna av östrogenstinna alfahonor med fuktiga ögon...

   -Nu går jag!!! fräser Maja med en trigger warning-blick som borde kunna döda vilken uppretad grävling som helst.

   -Som jag sa, fortsätter Rickard, man är noga med att komma ihåg dom karriärkåta alfornas namn, memorerar vad dom säger, medan man småler och ser intresserad och uppmuntrande ut. På nästa tillställning smickrar man dom genom att tilltala dom med förnamn, påminner om något dom sagt förra gången man träffades, ställer någon liten uppföljande fråga, och ser lagom beundrande ut. Alla vill ha följare. Ingen vill följa. Rätt vad det är anser en farlig massa wannabeen att man är någon. Att man kan vara användbar i maktkampen. Man blir inbjuden att gratissegla med MUF till Almedalen, och dricka rosé med de östrogenstinna på nätterna. Sen har man fixat framtiden. Vägen till toppen går via MUF eller SSU. Samma där, avrundar den världsvise Rickard.

   -Dra mig på en gammal dyngkärra! retas lagårdskatten Murre från Skogstibble, en gammal ädel lantaristokrat med idel SVERAK-belönta anor. Du narrar dig själv med dina narrativ, men mig lurar du inte. Rosé - fy för katten! Å sen finns ju det en och annan überalfa-MUF:ing som väljer att inte bli partiledare utan jesuit i stället. Sånt låter felinitivt mycket trevligare.

   Rickard börjar faktiskt bli lite påfrestande. Jag får allt sätta honom rejält på plats snarast.

   Elaka Katten Måns

   Radera
  3. EKM, du har fattat. :-)

   Radera
  4. Instämmer med Elisabeth. De benämner sig t o m själva för "spelare". Folket har blivit fotbollen man sparkar på. En folkboll kanske?

   Radera
 4. Jo nog blir man mest trött av det kyrkliga? Bäst är att slippa se, höra och förstå. Slippa insikt om de tomma påsarna, de tappra men tomma orden från oftast? kämpande anställda, de tappade sugarna. Hur många av de anställda vill att deras barn skall arbeta inom SvK? Tydligen mycket få. Få söker sig till utbildningar för kyrklig tjänst, trots ofta bra avtal och löner. Anas det kommande blodbadet? Inses en förlorad sak? Vill man slippa bli siste man på skeppet?

  Kyrkan är förvisso relevant och integrerad i det svenska. Men vem har glädje av denna relevanta och välintegrerade kyrka? Är det själva det svenska som vacklar och faller liksom kyrkan?

  Skallagrim

  SvaraRadera
 5. Att kalla Gud Fader för "moder" kan inte vara annat än "smygändring" av det Jesus har sagt ... jag (som är kvinna) har aldrig fattat hur Herren Gud vår Fader kan uppfattas som ett hot och måste ändras till "moder"! Att Han har egenskaper som en "moder" är ju en helt annan sak!

  SvaraRadera
 6. BloggarDag och Elisabeth,

  -Den förstnämndes svar handlar ju bara om krusningar på ytan, där den bibliska grunden på intet sätt ändras eller äventyras. Om den djupt troende änkan på landet ber till Gud eller kallar honom Herre är faktiskt av underordnad betydelse. Tron på och bönen till Honom är ju det centrala.

  Elisabeths omdöme om folkvalda beslutsfattare är naturligtvis subjektivt och - avspeglas ju tydligt i hennes angrepp - baserat på fördomar och förutfattade meningar. Därmed reduceras ju per automatik och på förhand den demokratiska känslan och, framförallt, respekten för demokratin!

  det är också lätt att se de ovannämnda åsikterna hos henne i relation till tidigare uttryckta uppfattningar om Svenska kyrkans demokratiska system.

  Vi har, apropå det sistnämnda, säkerligen att vänta oss en ökad kritik mot kyrkans valsystem från visst, henne åsiktsmässigt närstående håll. Skälet är förstås valresultatet. Som jag har skrivit tidigare hade nog allt varit frid och fröjd, om FK i stället för minussiffra framför sitt valresultat hade haft en plussiffra.

  vi känner ju alla till rävens kommentar om rönnbären, som ej var uppnåeliga.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Elisabeths omdöme om folkvalda beslutsfattare är naturligtvis subjektivt och - avspeglas ju tydligt i hennes angrepp - baserat på fördomar och förutfattade meningar."

   Det baserar sig på egen erfarenhet från anställning inom regeringskansliet. Sug på den du.

   Radera
 7. Intressanta men avslöjande instämmanden!

  Jag i Halland och Andreas Holmberg instämmer i Elisabeths svepande fördömande av de folkvalda - i grupp. De är fräcka och falska, har vassa armbågar, har inga kunskaper och inget förstånd.

  Märk generaliseringen och grupptänkandet - ja, man kan faktiskt säga att föraktet för demokratins valda stöttepelare och väktare är tydligt.
  Bakom en sådan attityd brukar oftast en elitistisk hållning hos avsändaren synas. Någon som vill höja sig över mängden, se sig själv som förmer och vetandes mer än andra. Alltså raka motsatsen till en lågmäld och ödmjuk kristen inställning.

  Demokratin måste försvaras, stärkas på alla fronter, de folkvalda stödjas och på alla sätt försvaras, samtidigt som de naturligtvis - det är också den äkta demokratins roll - skall granskas. Den uppgiften är mestadels journalisternas. Denna för demokratin viktiga yrkesgrupp utsätts också i dagens tilltagande ondska och våldsutbredning ibland för hotelser och förföljelse.

  Det är alltså beklämmande att läsa generaliseringar av Elisabeths aktuella slag, när alla - inte minst kyrkans företrädare och trons försvarare - bör med kraft och engagemang slå vakt om demokratin och inte ta heder och ära av dem som folket har utsett att sköta vårt lands och Svenska kyrkans angelägenheter.
  Och det är lika beklämmande med okritiska huvudnickningar till sådana texters författare. Vilka tankar finns i sådana huvud?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. ”Jag i Halland och Andreas Holmberg instämmer i Elisabeths svepande fördömande av de folkvalda - i grupp. De är fräcka och falska, har vassa armbågar, har inga kunskaper och inget förstånd.”

   Så skrev jag faktiskt inte. Jag skrev att det räcker att gå med i ett ungdomsförbund och armbåga sig fram, inte att alla gjort så (även om det är det säkraste sättet att komma till makten).

   ”Bakom en sådan attityd brukar oftast en elitistisk hållning hos avsändaren synas. Någon som vill höja sig över mängden, se sig själv som förmer och vetandes mer än andra. Alltså raka motsatsen till en lågmäld och ödmjuk kristen inställning.”

   Som du då? Tillåt mig småle.

   ”Demokratin måste försvaras, stärkas på alla fronter, de folkvalda stödjas och på alla sätt försvaras, samtidigt som de naturligtvis - det är också den äkta demokratins roll - skall granskas. Den uppgiften är mestadels journalisternas. Denna för demokratin viktiga yrkesgrupp utsätts också i dagens tilltagande ondska och våldsutbredning ibland för hotelser och förföljelse.”

   Du är rolig du. Dagens journalister är ofta inget annat än aktivister. Förr kunde det fungera som du, helt korrekt, skriver att det ska vara men nu hör sådana journalister till undantagen. Dagens nyhetsrapportering är inte objektiv. Och du bär sannerligen syn för sägen att det inte fungerade som det skulle alla gånger förr heller. Någon värre maktkramare än du är det svårt att föreställa sig. Vad far gör är tydligen alltid rätt för dig.

   ”Och det är lika beklämmande med okritiska huvudnickningar till sådana texters författare. Vilka tankar finns i sådana huvud?”

   Klara och rediga tankar, antagligen.

   Radera
  2. Elisabeths förslag var att ersättning skulle utgå för forlorad förvärvsinkomst så att politiker inte blev ett yrke.
   Så går det till i många demokratiska fackföreningarna vi har i det här landet.

   Sedan undrar jag om BOD kan förklara hur medlemmarnas önskan tar sig uttryck de år då KM kommer att sakna beslutspunkter (d.v.s. vara motionsfria)?
   Sedan undrar jag även när medlemmarna fick tycka till om nya handboken?

   Radera
  3. Demokratiparasiten Dike terroriserar bloggen med sina meningslösheter. Idag finns redan tre långa förvirrade drapor i enda syfte att visa upp pruttförmågan hos en av landets största åsiktsskurkar. Den maniske kverulanten Dike är inte intresserad av någon debatt. Han svarar aldrig på några inlägg. Det enda Dike är ute efter är att jävlas. Berit

   Radera
  4. Man bör nog skilja på demokratin som den bör/skall vara och som den är.

   Elisabeth och andra har fullkomligt rätt. Tittade inte ens på spektaklet eftersom man inte diskuterar någon politik . Och det var lika bra det för dagens sammandrag i SR, P1 av partiledardebatten bekräftade bara det man anat. Man missade inget. Spektakel kan man kalla det men för folket är det mera en tragedi.

   Tragica

   Radera
  5. Hur klarar sig andra samfund egentligen?

   Radera
  6. Vi diskuterade demokratin, Elisabeth!

   -I Dina inlägg ser jag ilska och angrepp mot mig. Inget försvar för Din kritik mot demokratin. Alltså inga texter om sakfrågan, att Du trampar på demokratin. Varför försvarar Du då inte Din inställning och förklarar för oss andra VARFÖR demokratin inte passar de trampande fötterna. Inte ett ord om att - som Per Ahlmark har skrivit - demokratier inte angriper varandra, inte ett ljud om att frihetens grund är just demokratin!

   Nej, Du laddar och avlossar ärtbössan mot oss som ställer upp för de fria valen - också förstås i kyrkan - yttrande- och tryckfriheten, alltså våra grundlagar.
   -Förklara och försvara Dig nu Elsiabeth. du har mycket att förklara men inget att försvara, därest du fortsätter att ifrågasätta just demokratin!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  7. BOD, jag har inte angripit demokratin. Jag har lämnat ett förslag till hur den kan utvecklas till att bli ännu bättre; ett förslag som skulle leda till att riksdagsledamöterna i större utsträckning verkligen representerade folket.

   Det vore önskvärt att du försökte förstå vad andra verkligen skriver innan du börjar svinga vilt. Diskussionen skulle vinna på det.

   Radera
  8. BOD
   Tänk om du lade all denna energi på att skapa en kyrka för det olyckliga gudslängtande svenska folket istället för att försvara politikernas rätt att ta över arenan.

   Radera
  9. Elisabeth,

   -Jo, Du har attackerat demokratins offentliga företrädare genom påståendet, att förstånd och kunskaper inte krävs för dem och att den som är fräckast och mest falsk kommer längst.
   Alltså är våra folkvalda per definition och kollektivt oförståndiga, obildade, fräcka och falska!

   Så värderar Du demokratins personifierade ryggrad!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  10. Å - "demokratins personifierade ryggrad" var ett fantastiskt uttryck. Vilka utgör de andra kroppsdelarna (såväl ädla som oädla)?/Paul

   Radera
  11. BOD:s liknelse om "demokratins personifierade ryggrad" biter sig fast; jag blir inte kvitt den. "Ryggraden" måste väl rimligen vara det trogna kyrkfolket, och i synnerhet de som också gör olika (o- eller lågarvoderade) insatser i församlingslivet; kanske som kyrkvärdar, körsångare, frivilligkårer, syföreningar (finns sådana fortfarande?) etc. Och här finns förstås även en del förtroendevalda. Sekulära "kyrko"politiker som aldrig deltar i gudstjänst- och församlingsliv utan bara dyker upp till arvoderade sammanträden, är kanske mer av ett personifierat ryggslut? Eller...?/Paul

   Radera
 8. Fast vi vet nu att präster ganska ofta "inte säger så mycket om Jesus". Nu vill jag (om jag får välja)ha en analys av varför det är så. För han har inte försvunnit ut i perifierin utan anledning.

  Jag har inte hela svaret men ett är utan tvekan dårpippiar som han på Apg.29 och andra frikyrkliga som kletat Jesusnamnet på en samtidigt som de, övertygade om att Jesus vill att de ska ha en så dyr bil och fin villa eftersom de har råd att ha detta, fördömer andra till höger och vänster.

  SvaraRadera
 9. Något som inte rapporteras i svensk media eller public service är lördagens mänskliga kedja som polackerna bildade runt Polens gränser för att Europa skall förbli kristet. Men BBC rapporterade, Youtube, Voice of Eurobe m fl

  http://www.bbc.com/news/world-europe-41538260

  https://twitter.com/V_of_Europe?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=SA6Ox_Ax_TI

  Ett kristet Europa

  SvaraRadera
  Svar
  1. Måste rekommendera en gratis e-bok av Douglas Murray: The strange death of Europe. Inget för den depressivt lagde dock.

   https://ebook4expert.com/2017/06/17/the-strange-death-of-europe-immigration-identity-islam-ebook-free-by-douglas-murray-epubmobi/

   Lars Jensen

   Radera
 10. Glömde: Peter T, det gäller som vanligt inte dig. Men så är du ju heller inte renrasig frikyrklig, som jag har förstått det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Haha!
   Ja du Anna, du får väl dyka upp på sopplunchen någon lördag och observera själv hur galet frikyrklig jag är ;)
   "Vanlig" är sällan ett epitet jag fått höra om mig själv, inte ens i något kyrkligt sammanhang.
   Nu kan jag väl tycka att Christer på Apg29 är en bra inblick i den lite mer extrema svenska frikyrkligheten för 100 år sedan. Man blir som man umgås heter det ju och somliga verkar ha begränsade ekumeniska erfarenheter.
   Det gäller inte minst ett antal kommentatorer på denna blogg, allt ifrån BOD till Antony.

   Radera
  2. "Begränsade ekumeniska erfarenheter"? Låt mig upplysa Peter T om att undertecknad har vänner och släktingar i ortodoxa kyrkor och "frikyrkor", likaså i flera av Europas protestantiska "statskyrkor". Det är med det perspektivet jag är tacksam över att tillhöra den sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan!
   Antony

   Radera
  3. Antony, jag hoppas att du inför dina vänner inte uttrycker de invektiv du här strör i överflöd över åtminstone en annan kyrka än din egen.
   F.ö. undrar jag hur RKK kan vara mer apostolisk än t.ex. syrisk-ortodoxa kyrkan?
   Var det inte i Antiokia i Syrien som de församlade först började kallas kristna?

   Radera
 11. Fast nu Dag, får du bassning igen. Jag har just själv lyssnat på predikan i fråga, och hon talade visst om Jesus, under större delen av predikan och till och med Luther fick vara med. Man måste ta ur öronpropparna innan man sätter på radion!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad sa hon att Jesus gjort för mig? Men jag kan ha missat. Då ligger felet hos den som predikar, som enligt Krister Stendahl är ansvarig för hur orden uppfattas!

   Radera
  2. BloggarDag, jag vet inte om att hon sa att Jesus gjort något särskilt för dig, eller för mig. Men det du skrev: "Men hon sa inte särskilt mycket om Jesus" stämmer inte. Hon sak en hel del om Jesus.

   Radera
  3. Fast Stendahl har fel. Om mina elever inte förstår vad jag säger så ligger felet självfallet hos dem! De "förstår ju inte språket så bra" som man säger i Djungelboken.

   Jag undviker att här ta upp ämnet "svagsinthet" när du själv påpekat sådan hos de som inte förstår DIG så bra!

   Radera
  4. Nå alla förstår nog inte när jag är allvarlig eller inte så ett förtydligande:

   Jag kommenterar här för att jag, trots allt, tycker att du har vissa poänger i det du skriver, Dag. Men jag förstår inte varför du ideligen liksom sabbar för dig själv och dina meningsgelikar genom att inte återge saker korrekt. Bloggen rebellaundrar har skrivit något om tillförlitligheten när det gäller fakta i det du anger på din blogg, minns jag, och jag tror att jag instämde med hennes insikter.

   Så varför gör du på detta sätt? Du skriver om en präst (att det var en hon spelade förstås inte in?) och att hon inte talade "särskilt mycket om Jesus". Jag söker upp den radiosända gudstjänsten i fråga, och finner att hon talar en hel del om Jesus i sin predikan - faktiskt föredömligt mycket. När jag påpekar detta ändrar du din anklagelse: nu har hon inte talat om vad Jesus kan göra för dig!

   Följdfråga då, kan man få tala om Jesus och beskriva hans gärningar utan att alltid säga på vad sätt han har gjort något för just dig? Jag vet inte, men du kanske vet och har kanske alltid gjort så i dina egna predikningar, av vilka jag inte hört någon.

   Radera
  5. Svar tänkte jag skriva i morgon. Håll ut!

   Radera
  6. Kan bli svårt. Att hålla ut är just en av mina sämsta grenar.

   Radera
  7. Anna! Det är i eget intresse som en predikant, och alla som kommer med information i någon form, bör fundera över vad lyssnarna hör, eller tror sig höra. Med ett slarvigt utformat budskap kan det hända att de hör något annat än det man ville få sagt. Och då har man ju inte befordrat sin sak, i värsta fall tvärt om motarbetat den.

   I all information måste man ställa sig tre frågor: 1. Vad skall sägas? 2. Hur skall det sägas? 3. Hur kommer det som sägs att uppfattas?

   Radera
  8. +Göran: Jadå, du har så rätt så. Jag skämtade i min förra kommentar.

   Radera
 12. Släng ut blogg-ockupanten Dike NU! Aldrig förr har enigheten om detta varit så stor! Berit

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enighet är inte alltid det bästa.

   Beirut

   Radera
 13. Bengt Olof Dike! Du har så mycket intressant att säga, så det är tråkigt att du bara har kommemtarfältet hos Dag att publicera dig i. Du skulle göra oss som är imponerade av din uthålliga kyrkokamp en stor tjänst om du i stället ville starta en egen blogg, där du ännu mer utförligt kunde föra fram dina tänkvärda åsikter. Den skulle säkert bli uppskattad av många tacksamma läsare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rent ut sagt tycker jag att det är elakt skrivet. Även om min kommentar inte publiceras så skriver jag det. För annars kan jag inte med mig själv.

   Spegeln

   Radera
  2. Och bäst att tillägga att jag vet inte VEM denne Dike är om nu någon skulle tro att jag håller en kompis bakom ryggen. Och inte tänker jag ta reda på det heller. Men jag tänker inte vara med om att tysta någon.

   Spegeln

   Radera
  3. Ett mästerligt inlägg från en formuleringens mästare! /smun

   Radera
  4. Och bäst att tillägga att jag vet inte VEM denne Dike är om nu någon skulle tro att jag håller en kompis bakom ryggen. Och inte tänker jag ta reda på det heller. Men jag tänker inte vara med om att tysta någon. Eller driva bort någon från bloggen.

   Spegeln

   Radera
  5. Om man som Spegeln (som aldrig tidigare förekommit på bloggen) "inte vet VEM denne Dike är" avslöjar man att man skriver för mörrumsfifflarens egen räkning.
   Berit

   Radera
 14. Nåja, det är inte min blogg, men nog bidrar BOD till en rad stimulerade adrenalinkickar? Och helt nyligen hade han ett inlägg som jag kunde instämma i (det är förstås inte ofta, men ändå...). Alltså: låt honom vara kvar! Han ger intressanta inblickar i en svenskkyrklig föreställningsvärld.Om något skall tas bort, är det väl möjligen de inlägg (från någon katolik? - med flera signaturer?) som mest består av koprolali. Men generellt är det bra med högt i tak./Paul

  SvaraRadera
  Svar
  1. "intressanta inblickar i en svenskkyrklig föreställningsvärld" ???
   BOD går aldrig nånsin i kyrkan!
   Berit

   Radera
  2. De som går i kyrkan får förstås inblickar i en ANNAN kyrklig föreställningsvärld: inte kyrkopolitikernas utan kyrkfolkets. Men båda har sitt intresse./Paul

   Radera
 15. Pensionera BOD från bloggen! NU!
  Berit

  SvaraRadera
 16. Spegeln,

  Du gör nog BOD missbelåten med erkännandet att Du inte känner honom. Han är nämligen en man som just vill synas och höras i det offentliga och det är bl.a därför han skriver sitt namn med versaler så att ingen skall missa att det är den "store BOD" som uttalar sig.

  I övrigt kan jag bara påpeka att jag själv aldrig lagt mig i eller försökt tala om för Dag vilka kommentatorer han skall släppa igenom eller inte. Likaså har jag vid något tillfälle poängterat att även om jag i mångt är enig i den sakliga kritiken mot BOD av signaturer som John, Berit, Antony så framförallt när det gäller ordvalet kritiken skjuter över målet, då främst av de två ,(en?)förstnämnda.

  Min kritik handlar främst om det stupida och verklighetsfrämmande i många av hans "teser". En del sannolikt beroende på att han själv sällan bevistar en Gudstjänst och i övrigt är oförmögen att förstå vad vi andra påpekar.

  Jag har liksom Anders Brogren någon gång bett honom att öppna en egen blogg och se om han då får sin egen "doakör". Han beskyller ju alla oss som kritiserar honom för att vara Dags doakorister medan det för mig verkar för att använda hans egna ord mest handla om de sura rönnbären.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. BENGT OLOF DIKE/BOD Den Store? /smun

   Radera
  2. HH,

   Jaså, Du kallar Johns, Berits och Antonys våldsamma personangrepp för saklig kritik?
   Och jag som faktiskt trodde att Du kunde se skillnad mellan de båda storheterna!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 17. Jag har dock träffat honom vid en gudstjänst i Falkenbergs kyrka. Vi drack kyrkkaffe tillsammans.

  SvaraRadera
 18. Till Anonym och mina andra kritiker!

  -Jodå, jag träffade Brogren i ovannämnda kyrka en sommarsöndag. Privat en trevlig och stabil präst av, får man väl säga, den gamla och respekterade stammen.

  För övrigt är det alltid fint och konstruktivt att besöka andra och personligen främmande kyrkor än den egna församlingens. Jag har bevistat ännu en gudstjänst i denna västkustkyrka, men då såg jag inte den värderade prosten. Han fanns förmodligen i en annan kyrka vid tillfället.

  Tilläggas kan, apropå Brogrens tidigare råd, att det inte är aktuellt nu för mig att starta en blogg. Så än får BloggarDag dras med mig, om han inte vill annat, dvs det som en eller annan kritiker ständigt kräver.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 19. BOD vill kämpa för demokratin på alla områden - också där det är orimligt. De flesta på denna blogg talar om kristen tro.
  Har man inte upplevt "livet med Kristus och hoppet inför döden", så kan man nog inte förstå att detta är Guds värld och där råder Gud - inte demokratin.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym,

   -Tror Du Gud är motståndare till demokratin?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 20. Cingbritt, vi har Gud Fader i Himlen, sedan har vi en Moder, som också är Kyrkans, Guds och Jesu Moder, nämligen den saliga alltid rena Jungfru Maria. Om man kallar Gud för moder blandar man ihop Maria med Gud. Men de som gör det förnekar väl jungfrufödseln och andra centrala trossatser.

  Jonas M

  SvaraRadera
 21. BOD

  Han är säkert motståndare till den "demokrati" som förvanskar hans bud och sätter människotankar före honom.

  Tyvärr är det väl för subtilt för Dig att förstå.

  Inte heller det mera mänskligt prosaiska att demokratiska beslut bara kan gälla det demokrati kan besluta om . Däri ingår inte sanning och rätt. Inte heller att icke kristna skall bestämma över kristen tro och lära.

  Du slingrar som en ål bort från det faktum att det är vad ni politruker sysslat och sysslar med när ni nu lyckats omvandla SvK till ett SVeK.

  //HH

  SvaraRadera
 22. HH och Anonym,

  -Demokratin förvanskat Hans bud????? Som om demokratin står i motsatsställning till kristen tro?
  Bevisa det, den som kan!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof, HH visade just nu det...

   Radera
  2. Beslutet att korsfästa Kristus, fattades väl - såvitt vi idag kan bedöma - i demokratisk ordning?/Paul

   Radera