måndag 11 december 2017

Antje blir arg, säger hon

Antisemitismen i Malmö, där demonstranter ropade att judar skulle dödas, och Göteborg med brandattentat i lördags kväll, är import. Den kommer från Mellanöstern oavsett mellan vad denna öster ligger. Den fick näring också av nazister före, under och efter kriget. Nu lever den och växer bland unga "med rötterna i Mellanöstern". Främlingsfientligheten i Sverige kommer från främlingar och riktas mot svenska medborgare, skulle den polemiskt anlagde kunna säga. Och eftersom polisen i Malmö inte förstod slagorden på arabiska, kunde ingenting göras, fick vi höra. Brandattentatet kanske kan redas ut eftersom det fanns övervakningskameror på plats. Det är en skön ny värld vi får också i Göteborg.

Kan de som själva är semiter vara antisemiter? Frågan brukade ställas efter Sexdagars-kriget och förväntades uppfattas som begåvad. Det var den inte eftersom svaret på frågan är "ja". Vårt problem borde 2017 vara att antisionismen döljer handfast antisemitism. Skivor skärs sannerligen inte tunt i detta sammanhang. Och jag medger att jag finner stort obehag inför de tänkbara framtidsscenarierna i regionen. Hu länge ska ett område vara ockuperat innan vi finner oss i faktum? Jag frågar om Halland, Skåne, Blekinge, Gotland, Härjedalen och Jämtland. Halland är ett specialfall för där betalade vi 50 miljoner, men de övriga områdena. Kan det fredsförhandlas så att stöldgods blir lagligt?

Självfallet kan vi bakgrunden till staten Israels uppkomst även om vi inre säger så mycket om terroristerna som åstadkom den politiska härva som blev en stat. Jag har mött några av de då unga krigarna. Jag har också varit i lägren och förstått något av den israeliska politik som går ut på att hålla palestinier nere. Nog är också de kristna från Västbanken syskon i tron och vi som kan tala för dem, måste väl göra det? Men jag blir mer osäker när sådana som jag menar notoriskt brukar slira med omdömet tar över Svenska kyrkan (namn och resurser) för att göra sin sak till Svenska kyrkans och kan göra det för att ingen egentligen bryr sig. Egentligen är misslyckandet att föra ett förnuftigt samtal mellan Israelvänner och Palestinavänner både i det kyrkliga och i det kristliga ett monumentalt misslyckande. Inte för att jag låtsas förvånad.

Hur förs egentligen samtal i angelägna frågor i den kyrkliga gemenskapen? Genom några insändare? Aldrig genom folkbildarverksamhet i församlingshemmen. Alla känsliga frågor håller vi på avstånd och tror oss vinna något med det. Och det gör vi för vi har i Svenska kyrkans vardagsliv inga metoder för att vara en samtalsgemenskap. Vi kan ju inte ens tala om, ja ni vet ... Och då är ändå frågorna om ämbetet grundläggande. Vad är en präst, på viklket mandat och vilken nytta har vi av präster? När prästen viftar med tassen där framme och säger att jag är förlåten, hur vet prästen det och vilket är sambandet mellan bröd, vin, präst och det som räcks mig som Kristi kropp och blod? Vilka ingredienser behövs för att det verkligen ska bli på det viset? Ni förstår att det finns mycket vi skulle kunna fördjupa oss i. Om vi ville.

Antje uttalade sig om antisemitismen, tog avstånd och torgförde egenintresset. Hon är verkligen religiös och har tagit på sitt ansvar att föra religionens talan. Hon ser i religionen ett viktigt bidrag till samhällsbygget. Det kan man naturligtvis säga om man är för att tala i bestämda kategorier typ "religionen" eller "teologin" som vore det odisputabla helheter. Men det är det inte. För att ge märg åt konversationen behövs inte de övergripande begreppen så mycket som allvarligt tal om vad Kyrkan bidrar med och jag hör till dem som inte låter sig definieras som "religiösa" för det just "religiös" jag inte är. Jag har inte heller tron gemensam med muslimer, t ex. Inte med judar heller även om jag har mycket mer gemensamt med dem. Det är judendomen som bär kristendomen, som ni vet.

Jag är inte heller självklart intresserad av vilka sociala och etiska rikedomar som finns i olika religiösa traditioner för också hedningarna som inte känner lagen har dessa rikedomar. När det bränner till börjar jag alltmer uppfatta att jag tycker illa om talet om "religion" och tyr mig hellre till hedningarna än till de religiösa. Det var faktiskt inte religion utan kristen tro som byggde Europa och den tid borde vara över när biskopar och ärkebiskopar skulle se sig nödgade att tala för religionen. De borde utlägga den kristna trons finesser och då i första hand för frälsningens skull. Det är advent, det är advent! På mig gör det ett egendomligt intryck att Antje så gärna vädjar till statsmakterna. Min kyrkosyn är mer illusionsfri och mer antietatistisk. Lite integritet tror jag mig också ha. Min tro ska inte staten dra nytta av. Detta är min mening och den respekterar jag.

Vad sa Antje i tidningen Dagen?
– Jag hoppas att staten förstår hur stor och viktig del av det civila samhället som trossamfunden är. I en tid då religionen utnyttjas för att sprida hat, våld och splittring är det särskilt viktigt att staten drar nytta av det goda som finns i religionen och trossamfunden. De sociala och etiska rikedomarna som finns i alla religiösa traditioner bör utnyttjas i samhällsbygget.

49 kommentarer:

 1. Vad Antje sa?

  -Religion är opium för folket, sa hon.

  Opium var smärtlindraren vid obotliga sjukdomar. Det var vad Marx menade. Här skriver Dr Antje ut just religion som smärtlindrare.

  Lars-Gunnar

  SvaraRadera
 2. Den håglösa ärkekommandorans våtmarksfantasier att hennes "tros-samfund" skulle vara en del av civilsamhället är innerst inne ett populistiskt rop på hjälp. Hjälp med att försöka hitta något att pysselsätta denna miljardövergödda lerkoloss med sedan den för länge sedan skamlöst skökat bort både sitt uppdrag och glasögonen. Med andra ord: ännu ett tecken på att allt kan köpas för pengar. I all synnerhet så kallade "präster". /John

  SvaraRadera
 3. Visst förs samtal.

  -Bloggaren saknar samtal i församlingsgemenskapen om viktiga frågor och undrar, smått sarkastiskt, om de i stället förs genom insändare.

  Inget fel i insändare och debattartiklar; tvärtom bör kyrkfolket - förtroendevalda och präster - utnyttja tidningar och andra medier mycket oftare och frekvent än de gör i dag. Via en hyfsat stor tidning, exempelvis Barometern eller Smålandsposten, når exempelvis prästen Dag Sandahl tusentals läsare, medan han i en predikan i en liten församlingskyrka bara har kanske tio eller femton personer framför sig i bänkarna.

  Sandahl kan säkert räkna med att bli publicerad i nämnda tidningar. Han står ju inte för den folkkyrkosyn, som undertecknad och kanske 5,5 miljoner andra medborgare förfäktar men som i Barometern - och även
  Smålandsposten, som inte sällan publicerar Barometerns ledare - kallas den politiserade kyrkans.

  Sedan kan jag försäkra bloggaren, att det visst förs samtal i församlingen. I kyrkorådet och -fullmäktige exempelvis, där de folk- och förtropendevalda och prästerna ofta måste samtala och bolla frågor mot och med varandra, innan klubban faller.

  Men jag håller med om att ämbetsfrågan inte är ett samtalsämne. Den är ju sedan länge beslutad och därmed avklarad. Ingen har ju heller den på agendan.

  Inte ens Frimodig Kyrka har ju i KM motionerat om att frågan skall upp igen - i bemärkelsen, att Svenska kyrkan skall vrida klockan sextio år bakåt.

  Vår kyrka skall i stället med fast hand och så trygg dess ekonomiska grund nu kan vara efter skilsmässan från staten, ha ett långt framtidsperspektiv. Det skadar faktiskt inte heller - apropå en viss mening i dagens bloggtext - om staten tar intryck av Sandahls kristna tro. Det är ju, som bloggaren skriver, denna tro som format Europa. Då ligger det i bloggarens, hans lojala uppbackare och mitt intresse att staten låter sig påverkas.

  -Man skall väl, hr bloggare, dela med sig av Ordet och med djup tacksamhet notera, om det slår rot hos andra?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Samtal = insändare på debattsidor?
   Möjligen en monolog.
   T.o.m. det här kommentarsfältet är samtalsliknande i jämförelse.

   Radera
  2. En rebus till BOD. Om ämbetsfrågan inte längre diskuteras för att den sedan länge är avgjord, hur kommer det sig då att det just timade kyrkomötet fattade följdbeslut i frågan?
   Björn Fyrlund

   Radera
  3. Ett svar till Fyrlund:

   -Huvudfrågan är avgjord en gång för alla, tro mig! Det har jag betonat flerfaldiga gånger, det har andra slagit fast, det har verkligheten bekräftat.

   Jag förstår, uppriktigt skrivet, inte de ideliga återkopplingar till tiden före 1958 som nästan dagligen läses här. Och något följdbeslut, som ger Fyrlund förhoppningar, inte fattats vid KM.

   Rösterna, som kräver en återgång till flydda tider, blir allt färre, kraven allt svagare, förhoppningarna hos nämnda röster bleknar alltmer, verkligheten formar sig allt tydligare.

   Än en gång alltså detta: tänk om ni, äntligen ville lägga ämbetsfrågan åt sidan och i stället ägna era teologiska krafter och erfarenheter åt missionsbefallningens uppmaning!

   Vilken glädje och rikedom i vardagen ni då skulle få känna! Att acceptera verkligheten, dvs att erkänna att Sahara ligger i
   Afrika och inte i Europa, liksom att Moheda är en småländsk ort, som inte är belägen i Blekinge, är det första, men avgörande, steget.

   Välkomna, Björn Fyrlund och övriga herrskap in i kyrkornas värld, där kvinnor och män vid altaret och i predikstolen förmedlar Guds frids- och fredsbudskap och där inget kön är förmer än det andra!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Nu handlar det inte om förhoppningar, som BOD läser in i rebusen, utan frågan om varför det BOD säger inte längre diskuteras leder till fortsatta omröstningar i Kyrkomötet årtionden efter beslut - om nu frågan enkelt var avgjord sedan länge är ju detta helt onödigt. Varför är inte frågan ens för kyrkomötet 2017 färdigdiskuterd, det var rebusen.
   Björn Fyrlund

   Radera
  5. Nu har väl BOD överträffat sig själv! "Den folkkyrkosyn, som undertecknad och kanske 5,5 miljoner andra medborgare förfäktar". När sker detta fäktande? I kyrkans gudstjänster? I kyrkovalen? I ingendera fallet väl är dessa miljoner på plats..?/Paul

   Radera
 4. Jag misstänker att det första tematiska kyrkomötet kommer att handla om interreligiöst arbete. Med obligatorisk ”fortbildning” om hur mycket vi har gemensamt med främst islam. Att vi skiljer oss åt i de mest centrala frågorna är det ingen som vill nämna. Det är klart, om man i huvudsak ägnar sig åt ”skapelseteologi” kanske man kan strunta i Jesus?

  /PK, inte särskilt PK.

  SvaraRadera
  Svar
  1. MTD-ritualisterna är väl snarare panteister än "skapelseteologer"?!
   Antony

   Radera
 5. Från det religionsvetenskapliga perspektivet så kan man konstatera att världens skilda trosuppfattningar ställer sig i skilda hörn i sin syn på det rådande ekonomistiska paradigmet där ju som bekant det är pengarna som ska göra jobbet åt oss. Det som är bergsäkert är att den ursprungliga kristna tron i Jesu anda stämmer illa med dagens värld som är helt är i Mammons händer. Men det kanske är en anledning till detta tal om att vi bör dra nytta av det goda som finns i religionen och trossamfunden?

  SvaraRadera
 6. En ockupation avslutas med att ett landområde annekteras och att invånarna då får medborgarskap i den stat som annekterat landområdet.
  Golanhöjderna är annekterade och del av staten Israel, men Västbanken är det inte. Vad skulle det göra för valresultatet i knesset med miljontals nya arabiska medborgare?
  Att ockupera ett landområde i 50 år utan att annektera det är inhumant mot dess invånare.

  I Malmö samlas de upprörda till kippavandring. Sådana vandringarr utmärkta tillfällen till praktisk interreligiös dialog. Frågan är bara vilka imamer som vill göra Antje sällskap på en sådan vandring?
  En annan intressant fråga är hur någon annan stat kan ha mage att tycka till om lämpligheten i vilken stad en annan stat utser som sin huvudstad?
  Vem brydde sig när Bonn blev Berlin eller Dar-es-Salaam blev Dodoma?
  Jerusalem är staten Israels huvudstad. Blir man ens upprörd över det så erkänner man de facto staten Israel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Från trovärdiga katolska källor i Rosengård har jag uppgifter om att det är mycket värre än vad som ens framkommer i alternativ media. Den islamistiska ghettofieringen är så omfattande att det bara finns en krog-/pizzaägare som vågar servera öl/vin där det för några år sedan fanns en handfull sådana hak, men dessa har utsatts för du unga skäggmännens "terror" och slagit igen eller blivit "shariacertifierade"!
   Än värre är att Maria Rosengårds kyrka har flera säkerhetsåtgärder, bla en parkering som går att låsa, samt att prästerna utstått många hot och hån. Välkommen till "framtidslandet"!
   Antony

   Radera
  2. :)
   Då påminner situationen i Rosengård om de små öar av kristen och judisk närvaro som fortfarande finns i Istambul. Porttefoner. Säkerhetsgaller och dubbla system av bastanta ståldörrar. Videoövervakning. Taggtrådshinder. Betongsuggor. Över rastgårdar på kristna skolor heltäckande stålnät för att förhindra intrång samt sten- och flaskkastning.

   Bevakningsbranschen bör vara ett bra yrkesval i det post-Reinfeldtska Sverige? /smun

   Radera
 7. Bra att du pekar på det uteblivna mötet mellan Israelvänner och Palestinavänner i kyrkan! Själv har jag förvånats över att somliga kristna stöder Israel utan att ta hänsyn till sina trossyskon bland palestinierna. När palestinska medkristna talar om sin rätt till en plats här i världen, är det mer komplicerat än att avvisa det med att det handlar om 'ersättningsteologi'.

  SvaraRadera
 8. Gotland ockuperat av Sverige? Som gotlänning vill jag påminna om att Gotland på medeltiden var en fri bonderepublik, med Visby som en Hansastad. Ett avtal slöts med sveakungen att betala skatt mot att få militärt beskydd. Detta beskydd mäktade Sverige inte ge, och så blev Gotland ockuperat av Danmark. Med freden i Brömsebro återfördes Gotland till Sverige.

  Egentligen tycker jag dock att Gotland borde ha motsvarande ställning inom Sverige som Åland har inom Finland.

  SvaraRadera
  Svar
  1. +Göran. Helt rätt. Och de andra landskapen var små kungadömen. Egna suveräna folk med egna lagar. Skåne var troligen det första landet i Norden. Skåneland. Småland bestod av många kungadömen. Små länder. Alla Östersjölandskapen var ständigt utsatta för erövringar eftersom de var attraktiva och måste ständigt försvara sig. Götaland var gotiska folkslag, germaner bl a och förmodligen heruler. Danmark och Sverige är konstruktioner. I Danmark bodde bl a daner och jyllingar.

   Karl XVI Gustaf är den förste ung som använder sig av begreppet Sveriges kung. Från 1100-talet var titeln Svears och Götes kung. Från M Ladulås ungefär 1541) Svears, Götes och Vendes konung.

   Radera
  2. Anonym kl. 17:35,
   Skåneland bestod inte bara av Skåne. Skåneland utgjordes av Skåne, Halland och Blekinge.

   Radera
  3. Skåneland var snålingarnas nation i Uppsala, för dem som inte ville betala kåravgift.

   Radera
  4. Nåja, kåravgift var ju alla tvungna att betala på den tiden. Skånelands nation konstruerades för dem som ville slippa de vanliga nationerna och avgifterna till dem. På tidigt modernistiskt sätt ville de leva för sig själva.

   Radera
 9. Från att ha varit ett av världens mest sekulariserade land har Averige nu importerat ett religionskrig. De flesta svenskar vill inte ha vare sig judendom, islam, buddism, hinduism eller de modernare hippiekulturerna som yoga och annat som hämtats från historiens skräphög och packeterats om.

  De flesta svenskar ser Svenska kyrkan som vår kulturhistoria och håller fast vid den för att slippa alla religioner.

  Jesus skapade något nytt. Förmodligen starkt påverkade av det antiteokratiska som börjat sprida sig runt medelhavet. Han gjorde människan ansvarig och skilde därmed religionen från staten. Det var inte lätt på den tiden vilket han själv fick erfara.

  Vet inte om det är så självklart hur Israel kom till. Det har varit tabu att ens nämna det efter världskrigen. Det brukar sägas att segrarna skriver historien men det värsta är nog när när dagens makthavare skriver historien efter eget godtycke för att det ska passa framtida planer och agender för det egna intresset.

  De som inte vill vara med och "hålla på den ene eller andre" som man säger på skolgården, råkar värst ut. De får båda sidor emot sig och får försvara sig från alla håll. Sorgligt att människor inte nått längre i sin civilisation.

  Demokratia

  SvaraRadera
 10. Wass da fuzz?

  Jerusalem har stabil judisk majoritet, och har haft judisk majoritet sedan åtminstone 1830-talet. Jerusalem är Israels huvudstad. Islam har aldrig haft majoritet i Jerusalem. Den judiska närvaron i Jerusalem har aldrig helt upphört under 3.000 år, även under de perioder då judisk bosättning varit förbjuden. En bild av förhållandena i början av 1500-talet ges i Gamla Staden, där vi har fyra ungefär jämnstora delar, muslimsk, judisk, armenisk och kristen.

  Da fuzz - problemet - är att i muslimsk tanke är själva geografin, inte majoriteter, bärare av muslimsk identitet. Därför förblir Spanien Al Andaluz och muslimskt även utan muslimer och väntar på sin återerövring. Samma gäller Sicilien, Malta, Grekland och Cypern. När snart stora delar av Västeuropas befolkningscentra får muslimsk majoritet, får västligt tänkande identitetsproblem, särskilt som föga egen identitet utom individuell tycks återstå i den globala eran.

  En intressant tanke blir om Andra Världskrigets fördrivna tyskar fortfarande väntade i flyktingläger på återkomst till sina hus, åkrar och fabriker utan möjlighet att bli medborgare i övriga europeiska länder. Då funnes det idag med motsvarande befolkningstillväxt som den palestinska ca 115-125 miljoner tyska, mer eller mindre desperata flyktingar. Intressant att dagens globalister så gärna sympatiserar med Boden und Heimat-föreställningar, om dessa bara är muslimsk-palestinska.

  Dessutom flydde de arabiska flyktingarnas anfäder frivilligt, uppmanade av sina ledare. Betydligt fler judar fördrevs efter 1948 från sina muslimska hemländer. Deras egendom konfiskerades av de muslimska makthavarna. Idag härstammar 65 % av de israeliska judarna från dessa arabiska, fördrivna judar. En domstolsprocess om ersättning för flyktingars förlorade egendom lär inte sluta till muslimernas fördel.

  Under alla omständigheter framstår Sverige, genom sin biståndspolitik och sin politiska inriktning, och då särskilt Margot Wallström, som en svuren fiende till den judiska staten.

  http://www.varldenidag.se/_internal/cimg!0/t51xwwm9f4fi5rhklk7v28evsp8wknc

  AC

  SvaraRadera
 11. "I en tid då religionen utnyttjas för att sprida hat, våld och splittring är det särskilt viktigt att staten drar nytta av det goda som finns i religionen och trossamfunden."

  Hur man hanterar en av majoriteten illa sedd minoritet är inte något som staten bör ta lärdom av ifrån svenska kyrkan. Men kanske Jackelen syftade på hur olika åsikter kan samsas inom Frimodig Kyrka?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Antje syftade på Missionsprovinsen, en sanningsmarkör i den interreligiösa dialogen.

   Radera
  2. Vilken "interreligiös dialog"?
   Antony

   Radera
  3. För att vara romerskt katolik verkar Antony ha märkligt svårt med latinet.
   Inter = mellan, Intra = inom.
   Att samtal mellan SvK och Mpr skulle vara av interreligiös karaktär och inte intrareligiös, var en poäng i sig.
   Synd bara att en (humorbefriad?) papist ska få mig att avslöja spetsfundigheten.

   Radera
  4. PT, den spetfundigheten var för mig väl dold, men riktigt bra!
   Antony

   Radera
  5. Anthony "romersk katolik"? Munväderskatolik på sin höjd. Berit

   Radera
 12. "Religiösa traditioner bör utnyttjas i samhällsbygget
  Är det inte det som socialdemokraterna satsat på under de senaste hundra åren? Men för att kunna använda fr a svenska kyrkans tradition på det sätter har man först varit tvungna att anpassa kyrkans tradition till folkhemsbygget. Nu är den anpassningen klar.
  Torbjörn Lindahl

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tobbe, Tobbe!
   Nu glömde du än en gång nämna centerpartisterna och moderaterna som användare - ofta rörande samstämmigt med S - av kyrkan för sina politiska agendor.

   Radera
 13. "... polisen i Malmö inte förstod slagorden på arabiska, kunde ingenting göras, fick vi höra."
  Kanske är det på tiden att polisen får sig khaybar ramsan översatt och får något gjort näst gång den skalderas igen.
  Jag ser inget som helst intresse av någon israelisk politik som går ut på att hålla palestinier nere. Tvärtom.
  Det är deras egna sk bröder som inte vill integrera dem utan ha dem kvar i läger och använda dem som pant, tyvärr.
  Ulrika

  SvaraRadera
 14. Om de känsliga, läs politiska frågorna hålls på avstånd i det lokala, på församlingsplanet, där många församlingspräster duckar och undviker brännande politiska frågor så talar tjänstemannastaben på Kyrkans Hus / Antjeborg desto frimodigare om dagsaktuella politiska frågor. Det är lättare att få svar på dessa än på trons frågor som man kanske trodde även präster i bunkern kunde svara på.

  För övrigt tror jag att mer seriösa församlingspräster försöker s a s vara präster för alla oavsett politisk åsikt och styr undan från dagspolitiska frågorna. Detta kanske också för att inte reta de förtroendevalda som inte sällan anser att det bara är de som får yttra sig om politiska frågor.
  Den nya tidens präster som har svårare med att prata om Jesus med folk pratar mer än gärna Palestina, Trump, feminism och veganism för att göra sig relevanta så gott det nu går. Intresseklubben noterar.
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
 15. "Europa byggdes inte av religion utan kristen tro."
  Jo, fast kristen tro är just ett uttryck för religion. Det är som om en miljöpartist sa: "Vi sysslar inte med politik, utan med sanningen."

  Till vilken nytta är det om muslim säger att han inte är religiös utan muslim? Om han går i moskén och ber sina böner så är han religiös. Om man går efter vad ordet betyder. Varför ska detta krånglas till?

  "Främlingsfientligheten i Sverige kommer från främlingar och riktas mot svenska medborgare skulle den polemiskt anlagde kunna kunna säga."

  Anlagde ja. Apropå de anlagda bränderna på flyktingförläggningarna, hävdar den polemiskt anlagde att det också är "främlingar" som utfört dåden? Eller är de just dessa inte främlingar för honom utan vänner?

  Men självklart är det sant att vi importerat konflikter och antisemitism. Muslimer vandaliserar och bränner synagogor. Vilka är det då som vandaliserar och bränner moskéerna? Kan man gissa sig till att kristna från mellanöstern också kan känna ett visst hämndbehov gentemot islam liksom muslimerna gör mot Israel?

  Och kommer Dag i de fall han får vetskap om att det är så påtala detta med samma patos då

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anna, enligt polis och åklagare har man kommit fram till att en enda brand i/vid flyktinförläggningar vaar ett hatbrott, medan tiotals har tänts innifrån. Du är som vanligt mästare på insinuationer och lögner!

   Radera
  2. Anna, ge oss ett enda exempel på någon kristen som anligt brand i en moské - du är bata för mycket!

   Radera
  3. Har vi att göra med samma räddhågsna person här ovan? Men att utan grund eller exempel påstå saker som att någon är "en mästare på lögner" visar kanske mest svagheten i argumenten hos den person som skriver. Själv kan jag inte ge tillbaka med samma mynt då jag inte kan beskylla en anonym för något liknande. Det var väl bekvämt?

   Däremot kan jag påvisa det felaktiga i just den kommentar du skrev ovan. Men först, om vi nu ska tala om lögner bör du kanske inte bara förlita dig till f d Avpixlat m.m då det är väldigt lätt hänt att man då - som du just gjorde - själv gör sig skyldig till att sprida lögner. Läs detta:

   https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar_ovrigt/Lagesbeskrivning_kring_brander_i_flyktingboenden_2012-2016.pdf

   Här kan man se att det som du påstår inte alls stämmer. Däremot var det förvånande även för mig att majoriteten av bränderna där flyktingarna redan flyttat in skedde inifrån, troligen i många fall av de boende själva som det står.

   När det gäller nerbränningar av tilltänkta flyktingboende var förhållandet det motsatta, de är att betrakta som hatbrott och var inte ett till antalet!

   I din kommentar uppger du alltså felaktig information som alla kan se. Hur känns det för en som anonymt beskyller andra för "insinuationer och lögner"?

   Radera
  4. Ang din sista räddhågsna kommentar: Då menar du att främlingsfientligheten inte är importerat utan att det med nödvändighet är infödda svenskar som vandaliserar moskéer? Ja du kanske har rätt.

   Radera
 16. Det är världssamfundet som bestämmer vilken stad som är huvuddito i varje land.

  Det är Israel som krånglar till det. Ambassaderna ligger i Tel Aviv. Då borde väl israelerna förstå att det är Tel Aviv som är huvudstad.

  I Sverige ligger ambassaderna i Stockholm. Vi svenskar är smarta. Vi fattar att då är det Stockholm som är Sveriges huvudstad.
  Mark Twain

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Världssamfundet" har ingen jurosdiktion att avgöra ett medlemslands val av huvudstad!

   Radera
  2. Det finns något som kallas ironi. Mark Twain (författaren) var skicklig på det. ... /smun

   Radera
  3. "Mark Twain" skriver samma strunt på Ulf Bjerelds blogg. Där han hör hemma.

   Ulrika

   Radera
  4. OJ!
   Och här trodde jag att det vankades subtil ironi ... /smun

   Radera
 17. Jerusalem är givetvis Israels huvudstad territoriellt, men får besökas av kristna och muslimer. Muslimerna har ju dessutom Mecka och Medina som heliga städer.  och Medina

  SvaraRadera
 18. När FN beslutade att det brittiska mandatet Palestina skulle delas upp i Israel och Palestina, beslutades också att Jerusalem skulle vara en stad under internationell kontroll. Genom att arabländerna anföll Israel ändrades gränserna till stilleståndslinjer. Genom sexdagarskriget 1967 ändrades linjerna ytterligare. Israel annekterade sedan hela Jerusalem.

  Det är av denna folkrättsliga anledning som världssamfundet, nu med undantag av USA, inte har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad, och därmed inte heller förlagt sina ambassader dit.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och efter tio år skulle enligt samma beslut invånarna i Jerusalem, innefattande Betlehem, rösta om nationstillhörighet.

   Hur tror +Göran en sådan omröstning skulle falla ut? Troligen skulle en majoritet av Jerusalems drygt 20% muslimska araber rösta för en israelisk nationstillhörighet. (Det ljusblå passet är eftertraktat) Den icke-judiska befolkningsandelen i övrigt (arabiska kristna, armenier, druser m fl) till helt övervägande del. Man vill inte riskera att hamna under muslimskt styre. Så även de ca två tredjedelarna judar. Få vill leva i en från början fallerad och korrupt stat.

   Loppet är kört för Palestinakramare. Den svenska hållningen påminner alltmer om snuttefiltskramande för ett folk utan egen kultur, egna rötter och egen religion. Då känns det gott att småmysa i sin palestinasjal och åtminstone kunna känna en smula tillhörighet i den kosmopolitiska rotlösheten?

   AC

   Radera
  2. Att fundera över hur det skulle ha kunnat vara är alltid intressant, kontrafaktisk historieskrivning.

   Nu blev det ingen omröstning – och någon fred, där sakerna har ordnats upp, har inte slutits.

   Folkrättsligt är därför först östra Jerusalem annekterat av Transjordanien (som det var när det begav sig) och västra av Israel. Därefter är även östra Jerusalem annekterat av Israel.

   Sedan kan man naturligtvis tycka att den ena eller andra sidan har starkare rätt än etablerad folkrätt.

   Radera
  3. De konfiskerade judiska tillgångarna i muslimska länder 1948 värderades vid mitten av -90-talet i amerikansk domstol till minst 400 miljarder USD. Efter sexdagarskriget 1967, konfiskerades tillgångar för lite drygt samma belopp. Enligt US-kongressbeslut får fredsavtal inte slutas med amerikansk medverkan eller erkännas av USA utan att den judiska sidan ersätts. Eventuella arabiska, erkända skadeståndskrav skall dras av från denna summa, idag motsvarande ett alls icke föraktligt belopp. 30.000 miljarder kronor?

   AC

   Radera
 19. Bra intervju i SvD av Annika Borg med brittiske professorn Alan Johnson om Israel-Palestina-konflikten:

  https://www.svd.se/anti-budskapen-skapar-polarisering-och-extremism

  SvaraRadera