fredag 8 december 2017

Lömska biskopar

Ni undrar förstås hur sorgearbetet efter Grynet går och svaret är att det måste gå. Då och då blir jag av sorgsenhet överfallen. Och jag följer lite fascinerad hur rollerna ändras i familjen. Våra kooikerhundar uppträder annorlunda. Till och med Loke, 1 år, tycks ha blivit lite vuxnare. Men vi har inte tagit bort Grynets bädd. Det är ett steg som känns för stort just nu. Loke luktar och ser sig omkring. Något har hänt, men han fattar inte riktigt vad. I går smet han å lantegendomen när han skulle lyftas in i bilen. Jag letade efter honom och efter en stund hörde jag honom. Han hade alldeles på egen hand hoppat in i sin bur. Klok hund. Han fick beröm. Trots allt.

Jag tänkte över Henrik också och kom att läsa kyrkomötesprokoll från tiden innan han var biskop. Kommer ni ihåg läronämndens yttrande år 1984?

Läronämnden borde inte ha anledning yttra sig över ett antal motioner för beslutet om kv*nnl*g* pr*st*r har "icke i några av svenska kyrkans officiellt antagna dokument tolkats som en förändring av svenska kyrkans lära." Det var väl bra att få veta? Håll i er. Fortsättning följer! Jag läser innantill:

"Nu kompliceras dock problemet av att motståndarna till beslutet" om kv*nnl*g* pr*st*r vid kyrkomötet 1958 "hävdade att detta beslut inte var en ordningsfråga utan en lärofråga, som gav direkta konsekvenser för läran om prästämbetet."

Läronämnden menade att "de samarbetssvårigheter som av dessa skäl föreligger i ett icke obetydligt antal fall mellan manliga och kvinnliga präster och som på ett destruktivt sätt påverkar församlingarnas andliga liv måste få en nar lösning." Problemet var att "den gudstjänstgemenskap som synliggör vår gemenskap i Kristus bryts på detta sätt sönder."

Det är lite magstrakt, teologiska konstruktioner skilda från en folkkyrkas verklighet ty i verkligehetn sk*t*r de flesta kyrkotillhöriga högaktningsfullt i att församlingskyrkans klockor kallar till gudstjänst. Ta i det problemet först! Och så är det motståndarnas fel förstås. Inte deras fel som tog beslutet och gjorde det just som ett beslut om en ordningsfråga...

Det satt några andliga råskinn i läronämden. Till den katyegorin räknar jag Helge Btrattgård, Per-Olov Ahrén, Caroline Krook, Martin Lind, Eva Lundgren och Per Erik Persson. De andra medlemmarna av läronämnden hängde nog mest på.

Bertil Gärtner skrev särskilt yttrande. Om en prästkandidat höll fast vid kyrkans tidigare allenarådande tolkning av prästämbetet kan detta inte anses vara ett vigningshinder, menade han.

Martin Lind klev upp för att deklarera som sin mening att det för prästvigning krävs vilja till samarbete med kolleger, oavsett kön. 55 ledamöter instämde. Det var en framgång, men en klen. Martin Lind återkom, för han ville ha ett klargörande av läget: "Utskottet konstaterar att hinder för prästvigning av den som vägrar samverkan reda föreligger på grund av de beslut som fattats." 173 ledamöter instämde men en ångrade sig och anmälde sin ånger.

Detta hela var listigt tänkt, för nu hade en klar majoritet uttalat sig, men detta förändrade inte rättsläget och om denna formulering sades intet i utskottets hemställan, som kyrkomötet hade att rösta om, sa Karl-Erik Johansson, utskottsordföranden. Han fick ett instämmande för det fanns någon klokskap kvar i kyrkomötet. Och så grep ärkebiskop Bertil Werkström in och förklarade att han ville allvarligt reagera på vad som nu förevarit, dvs massinstämmandet.

När jag såg en del av dem som massinstämde och insåg att vi i det andliga hade föga gemensamt, var min traktan att lämna Svenska kyrkan måttlig. Det var ju jag som mer än en del av dem var svenskkyrklig. Några av de svagsinta, som borde förstått bättre, var dessutom prästbarn, Ja, ni förstår själva. De lät sig kommenderas av prästsonen Martin Lind. Nu förstår ni än mer själva.

Själva frågan är under decennier vanskött och det är inte så mycket att säga om. Jag nöjer mig med att fråga: Var har ni er mångomtalade väckelse? Och en fråga till: Vad händer om vi startar en kampanj  med # före i syfte att jaga lögner och lögnare, sveken och de svekfulla?


28 kommentarer:

 1. En sådan #-kampanj bryr sig ingen om. Man måste slå åt rätt håll, om man vill ha framgång och framstå som trovärdig. Lögn för den goda saken ursäktas alltid och glöms fort bort. Sanning för den dåliga ursäktas aldrig.

  Reinhold

  SvaraRadera
 2. Intressant tanke med #.
  Men vem bryr sig bland "kyrkfolket" och de helt oengagerade?
  Men kanske skulle en sådan kampanj påskynda kyrkans slutliga sammanbrott.

  LG

  SvaraRadera
 3. Ni som skriver här och inte vill vår Svenska kyrka väl. Ni bidrar inte till något konstruktivt med era kommentarer. Dag är en skarp iakttagare och kritiker. Men han vill vår kyrka väl, det är något helt annat än era magsura önskningar om undergång och att det skall gå än mer illa. Sluta skriva här!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är inte säker på att exempelvis de flitigt skrivande romarnas tillönskningar om undergång tillför något värre än det som ändå redan är. Ibland är kritiken från det hållet mycket roande, om än odiplomatisk. Det måste nog till rejäl och hårdför kritik för att kanske få fram något livskraftigt i Svenska Kyrkan. Lena Adelsohn-Liljeroths drapa härförleden får väl sägas vara i grunden ett väckelserop? Liksom Ann Heberleins förfärande skildring från samma Stockholmskyrka? Jag tror f ö att varken Reinhold eller LG vill SvK något illa.

   Lars Jensen

   Radera
  2. Javisst, Gustaf Björck, jag kan omedelbart sluta att skriva här, om detta är vad Dag önskar. Jag är själv döpt, konfirmerad och uppvuxen i SvK, där min far var präst. Även om jag själv sedan länge gått vidare till en annan kyrka, hoppas jag ändå på en god framtid för SvK. Men vad är då "en god framtid"? Jag tror att det vore att SvK blir så marginaliserad att staten och de sekulära politikerna tappar intresset för den; alltså att SvK till slut blir verkligt fri att forma sin egen framtid, utifrån sin egen tro och bekännelse. Tyvärr tror jag att detta måste innefatta att dess skara av troende krymper till en liten, men trofast, "återstod", som sedan - "när tiden är inne" - kan återuppstå som Kristi kyrka i Sverige ("vetekornets lag"). Alltså: bakom mina magsura önskningar om "undergång" och "att det skall gå än mer illa", finns ett hopp om att "den lilla hopen" av (ännu) kyrkotrogna inte skall förfäras, utan att de skall hålla ut. Jag tror ändå att högkyrkligheten gynnas av att den ses vara "katolsk" (dvs. i kristenhetens "mittfåra"), och att många kommentarer här ändå uttrycker ett stöd för detta./Paul

   Radera
  3. Bloggardag gör ett fantastiskt jobb. Jag tror inte heller att tillönskningarna om undergång är "värre än det som är".

   Ingen kommer någon vart med mesighet. Vad säger Sv K om detta ? Varför säger ingen något utan tiger still.

   Detta är ingen andakt. Andakt är förknippat med kristendom och vår svenska kyrka. Hur kan det passera utan att företrädare för Sv K ens säger något? Vad har en regelbok för betydelse när inte Sv K längre finns?

   Det hjälper inte att den vanlige svensken drar ut sladden och blir förbannad över att de därmed missar väderleksrapporten och blir ännu mer förbannade. För de är inte så många att det märks.

   Folk måste protestera att de inte vill vara lekdockor åt överheten. Sverige är ett kristet land och vill man vara muslim så får man väl bosätta sig i ett muslimskt land. Det finns väldigt många att välja på men vad jag vet vbara ett med Svenska kyrkan. När folk märker att deras företrädare inte ens gör något så tappar folk hoppet. Det är listigt.

   Ingen mer koranuppläsning i Sveriges radio!

   http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/980488?programid=1320

   # Svenska kyrkan är svensk.

   Radera
  4. Ett kristet land? Snart har vi muslimska helgdagar f a smörja muslimska väljare. Givetvis får ett par kristna ånyo stryka på foten. Snart har vi statlig immamutbildning. Det ligger i elitens intresse att normalisera islam. Svenska Kyrkans uppgift är att hjälpa till. De muslimska andakterna lär bli fler.

   AC

   Radera
  5. Kyrka? Hur kan karriärnästet sv"k" kallas för en kyrka? Något som tvingades igenom av rena maktpolitiska skäl och alltid varit en dålig teater? Kyrka?
   /John

   Radera
  6. En andakt är en enkel form av gudstjänst som kristna uppmanas att, enskilt eller i grupp, fira dagligen. För mindre nattvardslösa gudstjänster på exempelvis äldreboenden används ofta denna benämning. Ska innehålla bibelord, annars räknas det ej som andakt.(Wikipedia)

   Det som SR sänder är muslimska böneutrop. Andakt är en kristen företeelse.

   PPP

   Radera
  7. https://www.aftonbladet.se/nyheter/article22865296.ab

   Sverige fick sin första imamutbildning 2016. Det är svenska folket som betalar. Överheten säger att svenskans högsta önskan är att bli muslimer. De har efterfrågat det sedan länge.

   Inte ord från vår kristna Svenska kyrka. Kyrkans lening vill att vi diskuterar en ny regelbok. Eller andra avledande påfund som HBTQ i kyrkan mm medan kyrkan redan är avvecklad. Svenska folket står där som dumma fånar. I trettio år slogs svenska män och kvinnor för att slippa katolicismen och judendomen. Blir det islam som knäcker osss genom svek och bedrägeri av Svenska kyrkans egna herrar?

   PPP

   Radera
  8. Håller med dig John. Sveket är så genomgripande mot Sverige och svenskarna att det omfattar även religionen. Historien, identiteten, språket, allt. Sveket är gigantiskt. Vi ser fram mot den dag då dessa "maktpolitiker" ställs inför rätta.

   Svensk för alltid

   Radera
  9. Så muslimerna kommer att få sina politiska direktiv också, i sinom tid?

   Som krav på att viga samkönat, annars kommer de inte in på imamutbildningen? Krav på att hålla religionsneutrala skolavslutningar för samtliga elever i den kommunala skolan i moskén för att "lokalen är så fin"? Krav på att istället för fredagsbönen göra samhällsnytta och visa sin rättfärdighet genom att ta hand om alla som fallit igenom samhällets allt grövre skyddsnät? Orkar inte fotfolket det så skrämmer man dem med utfrysning eller Guds straff?

   Ja, kanske. Guds straff skrämmer visserligen bara de religiösa, den erfarenheten har vi från SvK, men om man ger religiositet en ny betydelse så löser det sig på sikt.

   Fast hur ska man få in politikerna i muslimska organisationer? Under vilken förevändning?

   Receptet som bygger på det svenskkyrkliga grodkokeriet stämmer väl inte heller med dagens krav på snabba resultat? Vi har väl puttrat sedan kyrkklockorna smältes ned?

   Det är faktiskt lite "Pulled Church" över oss. Nu är vi tillräckligt möra för att enkelt dras sönder, det räcker med några drag med en gaffel. Eller kräkla?


   Radera
  10. "Det är faktiskt lite "Pulled Church" över oss. Nu är vi tillräckligt möra för att enkelt dras sönder, det räcker med några drag med en gaffel. Eller kräkla? "

   Vilken härlig formulering!!!

   AC

   Radera
 4. Alla som inte håller med om en viss bibeltolkning i ämbetsfrågan är alltså
  svagsinta, inte förstår nåt, och lättledda, och dessutom inte svenskkyrkliga ?
  Det kan inte vara så att den inställningen kan vara en bidragande orsak till att denna fråga inte nått någon, för båda tolkningssidorna, tillfredsställande lösning ?

  SvaraRadera
 5. Jag kanske är svagsint, men jag begrep faktiskt inte om Läronämnden anno 1984 ansåg det vara en ordningsfråga eller en lärofråga.
  Jag vet ännu mindre hur läronamnden av idag ställer sig i just den frågan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Peter, jag tror att just denna oklarhet är själva finessen!

   Radera
  2. Jomenvisst.
   Skillnaden mellan teori och praktik är slående, ungefär som den nya handboken högsta möjliga kvalitet både musikaliskt och teologiskt.
   Tyvärr är tydlighet och kvalitet inte möjligt i högre utsträckning i SvK idag, än vad som återspeglas i nya handboken.

   Radera
 6. Det spelar ingen roll vad man säger. Varje gång man ifrågasätter eller tycker något är motstridigt så lägger kyrkfolket huvudet på sned och påpekar att kristendomen handlar om förlåtelse. Alltså, även om något uppenbarligen är fel (för det förnekas inte) så måste det förlåtas och strykas över, för sådan var Jesus. Alla mina frågor har tystats på det viset. Det blir aldrig någon diskussion. Vem vill vara okristlig, oresonlig och lämnas kvar när Jesus hämtar de sina? #ångestladdatkyrkliv

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och det värsta är lögnen när man hänvisar till Jesus påstådda menlöshet. Jesus var en fighter. Han slogs för de krisna mot judarna, faricéerna och de skriftlärde. Han slängde ut månglarna ur templet.

   Tappa inte modet Alphadeltagaren. Dina ord är guld värda. Tystna aldrig.

   PPP

   Radera
  2. Vilka kristna (före Jesu död och uppståndelse)? "Det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna." (Apg 11:26)

   Radera
  3. Be dessa förlåta dig för att du har en traditionell äktenskapssyn, så får du se hur långt förlåtelsen sträcker sig.

   Radera
 7. Bruce Bawer är författare av den nya romanen The Alhambra. Hans bok While Europe Slept (2006) var en New York Times-bästsäljare och finalist i National Book Critics Circle Award.

  Reforming the Church of Sweden är orginaltexten och finns här på svenska.

  Swede

  https://sv.gatestoneinstitute.org/11470/svenska-kyrkans-reform

  SvaraRadera
 8. Kinesisk politisk diktatur blandad med religiös muslimsk teokrati. Det gifter sig väl bra i vår sköna nya värld?

  Framtiden för världens barn! Eller gör vi motstånd?

  #vägra underdånighet

  SvaraRadera
 9. Vem bestämde islamiseringen av västvärlden? Var det du? Eller du? Eller du?

  Den som tiger instämmer. De farligaste människorna på jorden är de som tiger. Bara döda fiskar flyter med strömmen!

  En glad lax

  SvaraRadera
 10. Till julen vill vi se våra svenska präster ta upp kampen mot överheten och likt Jesus slänga ut de farieerna och de skriftlärde. Vi vill se vårs svenska präster ta ställning och visa att de är svenska präster och inte etablissemangets underdåniga hantlangare som avvecklar den kyrka som vi byggt upp med Jesus som förebild, frihetshjälten som stod för folkets ansvarighet, demokrati, kunskap och civilisation och som våra förfäder slogs för i 30 år.

  Innan dess sätter vi svenskar inte vår fot i kyrkan. De som tycker annorlunda kan besöka den religion de propagerar för.

  # Svenska kyrkan är vår.

  SvaraRadera
 11. Människor behöver två ben att stå på. Jesus gav oss det första benet. Luther det andra. För att få självrespekt och bygga ett civiliserat land krävs att vi ställer oss på de två ben vi fått. Annars är vi bara krälingar i stoftet av oss själva. Små lortar som inget förmår och inget kan.

  Demokratia

  SvaraRadera
 12. Skönhet och traditioner betyder något. https://twitter.com/Arch_Revival_


  The replacement of Swedish beauty with Modernist eyesores which could be anywhere in the world

  Architecture creates a sense of belonging - the Modernists, however, have left us with Global sameness, the destruction of national identity

  Beauty & Tradition matters

  Skönhet och traditioner

  SvaraRadera
 13. Demokratia, vilket skämt att Luther skulle vara ett ben att stå på, som att Kyrkan och de kristna skulle ha krälat på alla fyra i 1500 år. Nä då är det snarare den välsignade jungfrun, Guds och alla kristnas moder Maria som är det andra benet.

  Jonas M

  SvaraRadera