tisdag 24 september 2013

Die Kartoffelfrage

Die Kartoffelfrage är frågan som är en het potatis. Det börjar bli dags att ställa den. Vad med en kvinnlig ärkebiskop?

Jag kan strunta i de motsägande beskeden att Antje Jackelén dels är mjuk och förstående, dels av typ Caroline Krook, vilket jag uppfattar vara motsatsen till "mjuk och förstående". Men nog vore det av värde att få veta wie es eigentlich gewesen ist, inte bara som fraser utan som fakta.

Jag skulle gärna få veta vilka som bestämde att Antje ska fram och manegen krattas för henne. Vad hette reklambyrån som gav henne opinionsbildarpris och vad är det priset egentligen värt? Ingick priset i kampanjen "kratta manegen" - det skulle jag vilja veta. Men mest av allt skulle jag vilja få besked om vem hon är (bakgrund mm, flytt till Sverige därför att, prästkallelse just i Svenska kyrkan därför att?)  - och vilken hennes akademiska meritering är. Det yras om att vi med henne som ärkebiskop får en kyrklig koppling till akademien igen. "Men hallå!", ropar alla teologie docenter och doktorer och så undrar vi vilken akademisk meritering Antje Jackelén har.

Teologie doktor efter avlagda prov är hon i Lund - men sedan? Docent vid ett svenskt universitet är hon inte. Vad en Assistant Professor i Chicago är, kan jag inte veta så där utan vidare. Associate Professor är hon alltså inte - så vad är meriteringen värd? Det borde man kunna få besked om. Kan man inte få besked om den saken utan att folk blir arga över frågan, är ilskan informationsbärande, tror jag.

Biskopen Jackeléns pastorala erfarenhet kanske vi också skulle få veta mer om. Skaffade hon sig en prästtjänst av det slag som gav utrymme att skriva avhandling på arbetstid? Jag fick frågan. Jag kunde inte svara. Och blir någon arg för att man frågar, är ilskan informationsbärande.

Ändå är detta mer preludier till den verkligt viktiga förändringen i Svenska kyrkan när - jag skriver inte om - vi får en kvinnlig ärkebiskop. Det orsakar, som det heter i England, "some canonical problems". Hos oss händer det, att den apostoliska successionen försvinner, steg efter steg. Om vi inte funderar över de stift som redan skulle kunna uppfattas ha defekt apostolisk succession så drabbar ärkebiskopsvalet i rask takt Växjö år 2015 och Västerås, därefter Karlstad, Visby, Strängnäs, Göteborg och så stift efter stift. Den apostoliska successionen bevarades med ett nödrop på 1500-talet, nu avskaffas den. Svenska kyrkans gamla position som en ekumenisk brobyggarkyrka förloras och ekumeniskt kan vi närmast hålla oss till den tyska protestantismen - med dess annorlunda andliga historia - och naturligtvis TEC, den episkopala kyrkan i USA. Svenska kyrkan blir mer protestantisk än tidigare och mindre evangelisk-katolsk. Tysken Norman, som fördrevs från Sverige på 1500-talet, ville en annan mer tysk reformation än de svenska teologerna. Är vi tillbaka i ett läge som Norman skulle gillat? Svenska kyrkan blir protestantisk, inte reformatorisk. Vill vi det?

Vem kommer att berätta för väljarna att detta ärkebiskopsval styr på vad Svenska kyrkan är och vill vara, får ekumeniska konsekvenser och förändrar Svenska kyrkans ekumeniska läge.

Die Kartoffelfrage är alla frågor som kan sorteras in under kategorin "het potatis". Nu är några av dem ställda. Och det är väl lika bra att de ställs nu - av oss. I andra kyrkor ställer man dem och försöker bedöma hur man ska umgås med Svenska kyrkan fortsättningsvis. Det är de försiktiga som säger "some canonical problems". Andra konstaterar att snart är det bara Missionsprovinsen som bevarar Svenska kyrkans apostoliska succession. Det är för somliga av oss en märklig insikt.

23 kommentarer:

 1. Vad konstituerar apostolisk succession? Obruten följa av handpåläggningar eller obruten gemenskap med Petri efterföljare? Definitionen varierar och därmed hur man bedömer den äkta halten.

  le

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad menar du att detta betyder när det gäller de ortodoxa kyrkornas biskopar?

   Radera
 2. Det jag tycker är den intressanta frågan är vilka som arrangerade hennes val av biskop i Lund och hur. För oss övriga i landet var hon ju helt okänd. Var är hon f.ö. 'prästvigd'?

  Vad gäller Missionsprovinsen – den kommer för överskådlig tid att förbli ganska liten, och knappast påverka svenskt kyrkoliv i stort. Kommer dess betydelse att bli just detta att den har bevarat den svenskkyrkliga goda successionen? (F.ö. kan man konstatera att provinsens första biskopar hade god succession redan i sina prästvigningar – Arne Olsson vigd av Sven Danell, Lars Artman av Bertil Gärtner och jag själv av Olof Herrlin.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så får då Missionsprovinsen förbli ganska liten, i likhet med Lutherska Bekännelsekyrkan, Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Sverige, Lutherska Konkordiekyrkan, Evangelisk-Luthersk Mission, Bibeltrogna Vänner, Nordisk-Katolska Kyrkan med flera. Så hånskrattar Kristi kyrkas fiender, medan de likgiltiga rycker på axlarna och tror sig ha fått bevis för att det måste vara något allvarligt fel på religiösa människor.. Nog är det sorgligt för envar som vill vara Kristus trogen.

   Radera
 3. Det är farligt att bli äb. Olof Sundby sa en gång som värmlänning han var. "I mina sämsta stunder tror jag att jag är kyrkan". Från TEC:s horisont är det ännu värre. En rubrik från Virtueonline lyder: The transformation of TEC Katharine Jefferts Schori from reconciler to pit bull.

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. "Andra konstaterar att snart är det bara Missionsprovinsen som bevarar Svenska kyrkans apostoliska succession. Det är för somliga av oss en märklig insikt."

  Och vad drar man för slutsatser om den gudomliga försynens ledning av Guds församling i Sveriges land.

  SvaraRadera
 6. En fråga till den som vet:

  Är det samma personer som röstar i nomineringsvalet och ärkebiskopsvalet?

  Jag har sökt efter svar på frågan men inte funnit något men om det är så är ju valet redan i praktiken klart.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är samma personer som röstar i båda valen. Av tradition brukar valdeltagandet dock vara högre i det verkliga valet. Hearingen kan också få folk att byta fot, men tendensen är ju otvetydig, manegen är krattad, så det krävs nog en liten skandal...

   Radera
  2. Det är samma personer/Gustaf Björck

   Radera
  3. Ok. Tack båda, för svar!

   Radera
 7. Antje Jackeléns doktorat borde väl ändå teol dr Sandahl anse som meriterande i sej (om hon nu inte har ett gardellskt hedersdoktorat), efter att nu i åtskilliga år ha nödgats betitla ärkechefen "teol. kand"? Sedan när anses en biskop på köpet behöva vara professor?

  Men bortsett från akademiska meriter: högkyrkligheten har grava problem om de ser Åke "Mr Pride" Bonnier som mer ärkebiskopsfähig än Ante Jackelén. (Han som inte ville införa polygami "so far", som han sa på Svenska kyrkans (!) polyseminarium på Pride 2010). Vill ni se Pride-flaggan vaja på rikshelgedomen som på Jakob? Bara för att Åke har gedigen församlingserfarenhet, var det så argumentet löd, Dag Sandahl? Förutom då att han är man, så klart (även om man nuförtiden inte så noga kan veta, se nedan).

  Någonstans där klickar den högkyrkliga läran om apostolisk succession (synligt även i valet mellan Eva Brunne Spong-lärjungen Ulfvebrand). God ordning bjuder kontinuerlig handpåläggning, men en kättare är en kättare hur vigd den än är. Finns det ingen allmänkyrklig lära om om detta? Jag håller absolut med kh Lars Engquist i Råneå - separatist från 1975 - som kallade det könsdiskriminering att sky prästvigda kvinnor men acceptera villolärare med snopp.

  Jag säger inte att vi med S:t Johannes behöver springa ut ur badhuset (om naken likt Arkimedes förtäljer inte historien) men vi kan väl åtminstone med S:t Johannes vägra att hälsa kättaren välkommen som biskop och lärare i församlingen (2 Joh. 9-11)? Och nej, Jörgen U m.fl., jag syftar inte på smärre avvikelser från gnesiolutherdom, jag syftar på spritt språngande gnostiska figurer som är övertygade om att vissa att män kan föda barn samtidigt som de tvivlar på Kristi födelse av jungfru och tror att Jesus kanske ruttnade eller åts upp av vilda djur.

  Det är som redan påpekats ärkebiskopsvalets stora ironi, att könstillhörigheten av allt att döma spelar en avgörande roll (nu för folkkyrkliga likaväl som för högkyrkliga) JUST DET ÅR DÅ RIKSDAGEN MED KYRKOLEDNINGENS GODA MINNE SABOTERADE KÖNSBEGREPPEN SÅ ATT VI INTE LÄNGRE HAR NÅGOT SÄRSKILT ORD FÖR MÄN OCH FÄDER (EFTERSOM ÄVEN BARNAFÖDERSKOR FÅR REGISTRERAS SOM SÅDANA) precis som vi sedan 2009 saknar ett särskilt begrepp för förbundet mellan man och kvinna. Och varken journalisterna eller ens de högkyrkliga själva kräver svar på var Bonnier, Persenius, Jackelén står? Är det inte läge att kräva att den smålutherske ärkebiskopskandidaten Persenius kommer ut ur garderoben nu? Queerologerna kan antagligen skrämma honom att säga ungefär vad som helst (jfr nya arbetsmarknadsministern!) men hur vore det om vi andra också försökte se lite skrämmande ut för omväxlings skull?

  SvaraRadera
 8. Den handledare som satte ramen för Antje Jackelens akademiska arbete var Werner Jeanrond. Hennes avhandling visar att hon kan den nya fysiken. En relevant akademisk fråga är i vilken rumtid hon lever och på vilket sätt den rumtiden är relaterad till Jesus.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Persenius har alla fall doktor erat i Kyrko och samfundsvetenskap. Det är troligtvis den disciplin på Uppsala statliga universitet som är det närmaste att vara bärare av teologi eller i alla fall theologike om vi får tala aristoteliska. Jackelen har under Jeanrond (liberal eller modernistisk katolik) forskat i den "nya fysiken". Det luktar gnosticism lång väg. Gregorius av Nyssa kritiserade också den "teologiske rationalisten" Eunomius när han i sin metod sammanblandade teologin med naturvetenskapen. Teologins mysterier är en sak och naturvetenskapen är en annan sak. Vi skall således akta oss för att låta oss styras av exempelvis de senaste forskningsrönen när vi möter Guds Ord som om Gud inte skulle kunna tala på mänskligt sätt.

   Radera
  2. Det finns dock en fascinerande likhet mellan kvantteori – att man inte i ett bestämt ögonblick kan bestämma var en partikel befinner sig, att ljus på en och samma gång kan vara vågrörelse och partikelstrålning o.s.v – och Luthers tanke om simul justus et peccator – att en människa på en och samma gång är rättfärdig och syndare, att man inte i ett bestämt ögonblick kan säga vilket.

   Radera
  3. Ger inte följande bön av S:t Thomas av Aquino prov på den "lutherska tanken" angående simul justus et peccator?
   Jag ber Dig, att Du leder mig syndare till det underbara gästabud där Du, med Din Son och den helige Ande, för alla helgon är det sanna ljuset, all fullhet, den eviga glädjen, det fullkomliga jublet och den högsta lyckan. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen

   Radera
  4. @Thomas Andersson
   Persenius disputerade i missionsvetenskap i Lund, för adjungerade professorn, dpr em Lars Österlin - liksom f Dag gjort året dessförinnan.

   Att biskop Antje sedan 2003 var associate professor, sedan 2005 med tenure, kan var och en som gitter läsa hennes CV se: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1042111. Hennes ca 15 år i församlingstjänst tenderar också att glömmas.

   Radera
  5. Jackelen är säkerligen begåvad. Det är inte alla förunnat att bli associate professor med tenure. Marcion var begåvad. Montanus var begåvad. Arius var också begåvad osv. Det räcker inte att bara säga att Gud större.

   Radera
  6. @TA 25 sept 15:09
   Men det är sant. Oavsett vad och hur man närmar sig det som är standard inom vetenskapen idag kan man (vad jag förstått) konstatera att Einsteins teser om relativitetsteorin inte översattes till svenska förrän på 80-talet. I Europa på 20-talet. Man kan anta att det akademiska Sverige inte värderar Jackelens kompetens särskilt, ännu mindre det teologiska Sverige. Om hon värderas av det teologiska beror det snarare på hennes försök att tillämpa Ricouer-hermeneutik, men där undrar jag om hon egentligen träffar rätt. Han var i grunden inte relativist, som hon tycks göra honom till.

   Radera
 9. DS fortsätter att ställa sig undrande inför Antjes framcurlande till ärkebiskopsämbetet. Ligger månne Stasi bakom? Eller rent av det famösa SS-veteranstyrda Odessa? Konspirationsteorier är väl alltid kul?

  Här anas en karriär av rent radlersk dignitet. En teolog med rötter i Tyskland, protegerad av en suspekt, liberalkatosk, tysk Lundaprofessor. Är hon ens prästvigd? Kanske i Tyskland? Är den US-amerkanska professorstiteln lika lättviktig som en gång Refaat el Sayeds doktorshatt? Vilka kopplingar har reklambyrån som utnämnde detta tyska stjärnskott till opinionsdrottning? Ligger rent av reklambyråns finansiering i Tyskland?

  Skumt, övermåttan skumt, andas bloggposten...


  SvaraRadera
 10. Antje Jackelén är prästvigd av biskop Lars Carlzon, alltså prästvigd i Svenska kyrkan och inte i någon tysk landeskirche. / Markus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur var det med Lars Carlzons kontakter med forna DDR?

   Radera
 11. Jackeléns svar på KT:s kuggfråga om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed låter oss förstå att hon projicerar vårt Gudsförhållande utifrån mänsklig kärlek. Ett förnyat studium av Nygrens Eros och Agape skulle säkerligen inte skada. Hennes svar påminner om Marcions kärleksteologi. Förresten var det inte von Harnack som försökte rehabilitera Marcion.

  SvaraRadera