måndag 9 september 2013

POSK i Växjö stift och annorstädes

Saken gäller 32 miljoner, som stiftsfullmäktige beslutat lägga på hög för senare utbetalning till församlingarna. Kyrkostyrelsen kräver in beloppet men nödgas medge att stiftet inte brutit mot de bestämmelser som gällde förra året. Kyrkostyrelsen ser dock till intentionen. Avsikten var att göra som gjordes för att slippa betala 32 miljoner till Uppsala, vilket med de nya reglerna från 1 jan 2013 skulle skett. Ja, ni förstår. Kyrkostyrelsen menar att eftersom skattemyndigheterna kan agera så - inte gå på bestämmelser utan på att pröva den skattskyldiges avsikt (ett besked som borde förfära) - kan kyrkostyrelsen. Att kyrkostyrelsen dock inte är en fiskal myndighet över stiftsfullmäktige, kanske är en i sammanhanget viktig detalj. Ska kyrkostyrelsen vara överordnad instans är det lika bra att skrota stiftsfullmäktige och stiftsstyrelser och som mest inrätta små råd kring biskopen. Kyrkostyrelsen liksom Führern denkt für uns.

I kyrkostyrelsen hördes en indignerad POSK-röst som menade att Växjö stift ska ställas under förmyndare. Jag vill gärna påminna om denna replik från diskussionen under försommaren. Inte för att någon annan företrädare för en nomineringsgrupp än Frimodig kyrka försvarade stiftet, som följt bestämmelserna, men det var bara någon från POSK som ville ställa stiftet under förmynderskap. Vem i Växjö stift vill då rösta POSK i kyrkovalet? Rösta för rösten som vill ställa stiftet under förmynderskap - förmynderskap också över POSK-arna i stiftsfullmäktige! Och hur kommer det sig att ingen var byxad nog att avvisa tjänstemännens absurda PM - förutom representanten för Frimodig kyrka?

Dom säger att vi är överens om så mycket. Här är en punkt där de flesta var överens om att göra som tjänstemännen skrev i sitt underlag. Varför rösta på sådant folk - och som sagt, POSK-kandidaterna till kyrkomötet från Växjö stift skulle väl ha ansenliga problem i mötet med väljarna just detta år.

Det utbredda gycklet i mediakommentarerna om kyrkovalet ska man notera. Borta är det som storståtligt sas för några decennier sedan, när ledarsidorna backade upp systemet och de egna politiska partierna. Klarsynt folk ser det milda vanvett som nu präglar partiers deltagande i kyrkovalet - vare sig de framträder öppet eller under förklädnad.

Däremot saknas nog förmågan att tänka principiellt. I Smålandsposten fanns en fredags en insändare från unga socialdemokrater. Vi fick veta att homofober och kvinnoprästmotståndare inte "hör hemma" i Svenska kyrkan. (S)ektmakarna är igång. Utrensning förbereds. Partipolitiskt beslutas vilka som får vara med - och de som ryker från den kyrka som slagordsmässigt ska vara öppen för alla är den som tänker att äktenskapet är till för man och kvinna och uppfattar präst- och biskopsämbetet som Kyrkan gjort i alla tider, en ordning som stöds av auktoritativa ord i Nya testamentet, som Bibelkommissionen fick till det. Det politiska partiväsendet kan inte tydligare demonstrera hur destruktivt det blir i Kyrkans sammanhang. När det slår igenom, blir Svenska kyrkan en sekt samlad kring två - 2 - bekännelsepunkter. Jag undrar om SmP tar in mitt insändarsvar.

I lördags ringde en frustrerad överste Olofsson. Här har vi i 70 år på politisk beställning signalspanat och kartlagt och nu ska FRA:s kontakter med NSA och britterna klandras, som om vi skulle vara intresserade av folks koder till e-banken. Han var riktigt indignerad, hörde jag. När vi talat varligt och vänligt en stund frågade han om jag ville ha en kartläggning av de innersta kretsarna - själva beslutsnätverket - i Svenska kyrkan. Han kunde skicka över ett antal namn. Jag sa att jag skulle tänka på saken. Vill jag veta vad överste Olofsson genom att följa datatrafiken kan avslöja? Vill jag verkligen? Vill ni?

4 kommentarer:

 1. Beslutsnätverket lär i SvK inte se annorlunda ut än i andra motsvarande, sekulära sammanhang: En sanning för väljare och allmänhet, en annan är den verkliga.
  En kartläggning vore givetvis intressant. Det förnekade och behycklade plötsligt synliggjort. Dock föga förvånande i sig.

  'Kyrka' börjar tydligen bli så ute och betydelselöst, att hedningarna skyr beröring även via sin politiska kontroll? Jag är inte säker på att löjet över kyrkovalet i medierna är tecken på någon godsint insikt. Snarare kanske ett konstaterande att kristendomen i detta land nu definitivt anses ha dött av tvinsot och därför utan bekymmer kan avföras från dagordningen. Förpassas in i det exotiska och privat obskyra tillsammans med häxeri, magiska stenar och tomtetro.

  Hedningarnas fromma förhoppning lär dock komma på skam...

  Tant Svart

  SvaraRadera
 2. "När det slår igenom, blir Svenska kyrkan en sekt samlad kring två - 2 - bekännelsepunkter."

  Plötsligt blev allt så tydligt. Detta är ju sant! I Svenska kyrkan måste alla bekänna den lära som kommer ur dessa två punkter; punkter som inte har stöd i Skriften. Egentligen kan det inte sägas tydligare vad Svenska kyrkan i dag står för.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och den som inte bejakar dessa två avsteg från Bibeln - ja, för henne/honom är det väl egentligen bara good bye?! Inte ens den för Svenska Kyrkan då missade medlemsavgiften är skäl nog att se det annorlunda om man får tro Olle Burell (S) när han ger sin tolkning av religionsfrihet!
   "Alla ska med!" Vart?

   Jag i Halland

   Radera
 3. De som så vackert talar om en öppen kyrka för alla och gärna sjunger "blott i det öppna" visar sig egentligen vara lärjungar till Diotrefes (3 Joh 9f). Dessa två verser i tredje johannesbrevet beskriver en hänsynslös maktmänniska som 1 Inte vill ha något med Johannes att göra. 2 Förtalar Johannes. 3 Vägrar ta emot missionerande bröder. 4 Hindrar andra som tar emot missionärerna och 5 Stöter dem ut ur församlingen.
  Fjellstedts kommentar till detta ord om missionärenas kall är profetiskt belysande: De, som icke wilja erkänna detta kall, förkasta således äfwen det apostoliska embetet och apostlarnes ord.

  SvaraRadera