tisdag 17 september 2013

Kyrkoval utan kyrka

Martin Tunströms ledare "Kyrkoval utan kyrka" i Dagens Barometern/OT bär syn för sägen. Valet blev ett antival, en valkampanj mot SD - oh då kan man förstås yra om att tack vare denna kampanj så fick inte SD 70% av rösterna. Kan ni den om Törnrosa också? Tunström skriver: "Antivalet stärkte SD, inte så att partiet lär få något större inflytande, men segervinden ger stöd inför supervalåret." Svensk socialdemokrati sköt sig i foten. Men bedömningar är numera en av partiets svaga grenar när det kommer till frågor som bär mot sådant som kallas religion. Minns Mustafa-gate. Där var det också illa tänkt.

Med Martin Tunström kan man alltid påpeka att de teologiska frågorna lyste med sin frånvaro - fast det är nog lika så gott. Men kyrkligt strategiska frågor fanns inte heller med. ALLT som Svenska kyrkan måste hantera var icke-frågor i detta kyrkoval utan kyrka. Om någon i en framtid ska forska om Svenska kyrkan de första årtiondena, blir en forskningsuppgift att belysa vad kyrkovalen handlat om. Då kommer senare tiders läsare att häpna. Det är ungefär som i skrönan om hur de ryska prästerna ägnade sig åt liturgiska detaljfrågor när revolutionen stod för dörren 1905-1917. Varför är det bra att teologi inte blir kyrkovalsfråga? Därför att med Tunströms syn på vad Martin Luther lärde ska alla rösta i lärofrågor och det är i Svenska kyrkan läget när vi kommer till kyrkomötet, men det var inte läget fram till och med 1982. Läs själva hur Tunström tänker: "I en luthersk kyrka där alla enligt traditionen fått del av en religiös uppenbarelse, men där några fått en särskild kallelse att undervisa, präster och diakoner, ter det sig rimligt med en hög grad av medlemsdelaktighet." Hur kan denna intellektuella sörja tänkas sammanfatta en reformatorisk kyrkosyn? En gång till: läs Luthers Galaterbrevskommentar och polemiken mot herr Omnes, Herr Vemsomhelst eller Herr Alla.

Martin Tunström återger på ledarplats att biskopen i Stockholms stift Eva Brunne uppmanat röstberättigade att inte rösta på SD eller Frimodig kyrka. Saken gäller ett twitterinlägg. Var maningen så klok? I valfrågor har präster och biskopar ingen särskild kompetens. Var och en får ta sitt eget ansvar. I Francos Spanien eller i kampen mot kommunister i efterkrigstidens Italien (läs om Don Camillo) kunde präster ta politisk ställning - men det har inte varit något eftersträvansvärt. Det är att brista i respekt för väljarna att i skydd av sitt ämbete agera som ställföreträdande förnuft. Blir Eva Brunne anmäld, kommer hon att gå fri för yttrandefrihet har vi och någon lag om att biskopar ska vara omdömesgilla har vi inte. Klokt folk bryr sig inte om vad biskopar säger, som ni vet. De flesta svenskar hör uppenbarligen dit. En uppsättning av de kloka som flitigt brukar fira gudstjänst bryr sig programmatiskt inte om vad biskopar säger. Martin Tunströms fråga om hur nomineringsgruppen Frimodig kyrka inte respekterar det dubbla kärleksbudskapet genom att mana till försoning i ämbetsfrågan och plädera för civiläktenskap, framgår inte. Detta vore av värde att få förklarat. Om Brunne inte gör det, så kanske ärkebiskopen kan bringa klarhet i frågan?

Jag medger att jag undrat över hur det ska bli att pensioneras. Vad ska jag göra? Blir det som när jag var teologie studerande att jag hade venia men var för kontroversiell för att användas att predika hemomkring (till skillnad från mer havliga på andra håll i stiftet)? Blir det att plocka med böcker och sköta lite kring husen samt vad då? Nu ter det sig roligare. De närmaste åren får det bli agit-pro-arbete av bästa märke på temat "Reclaim the Church". Det är en lust att leva just därför att det så uppenbart varit ett kyrkoval utan kyrka och Svenska kyrkan riskerar att bli Svenska kyrkan utan Kyrka!

10 kommentarer:

 1. Jag tycker inte att det som Tunström skriver i sig är intellektuell sörja. Han ger en rimlig beskrivning av det allmänna prästdömet. Problemet är att han inte ger en god beskrivning av det särskilda prästadömet, och därmed gränserna för det allmänna prästadömets kompetens. Det särskilda prästadömets roll i kyrkan är mer än att undervisa – att ha ansvar för att det bibliska budskapet och den apostoliska läran förvaltas oförändrat.

  Konstaterandet att många som firar gudstjänst inte bryr sig om vad biskopar säger pekar rakt mot Svenska kyrkans grundläggande problem. Men så har de ju inget att säga till om, när biskopar skall väljas. Svenska kyrkan har sedan länge, tydligt genom sin nya Kyrkoordning, upphört att vara en episkopal kyrka, och blivit en kongregationalistisk. Det gör i och för sig att någon församling här och där kan fungera i apostolisk tradition, trots biskoparna – men hur länge?

  SvaraRadera
 2. Deus volente -

  kanske en pensionerad Dag Sandahl alltmer tornar upp som sinnebild för ALTERNATIVEN i den Svenska Kyrkan. Fruktad av många. Positivt uppmärksammad av fler. Förlöjligad som enmansshow av skräckslagna innegäng. Hållen högt av många av oss i periferin, även av dem som inte i första hand kan associeras med det kristna.

  Men så var det väl också sällan i Jerusalem Jesus predikade? Och templet skulle väl ändå inte stå så värst länge till?

  -Kan något gott komma från Moheda? kanske man snart har anledning att börja fråga sig vid Fyrisån och annorstädes där den kyrkliga makten dväljes.

  Tant Svart

  SvaraRadera
 3. SD har god draghjälp av sossarna, som inte förstår att "vanligt folk" reagerar på drevet mot SD. Själv skulle jag aldrig drömma om att gå så långt att jag faktiskt röstade på främlingsfientliga sossar (dvs. SD) men kan erkänna att jag flera gånger känt frestelsen när jag sett hur övriga partier (och nu särskilt sossarna) beter sig. De får gärna ogilla åsikterna men ska bemöta dem i sak och inte genom svartmålning och mobbning.

  Och nu ska det tydligen ljugas ihop en historieskrivning om att SD:s stora framgång varit ännu större om inte sossarna hetsat mot dem. Bah!

  Det är precis som Helena Edlund skrev om häromdagen. Går det dåligt för SD är det sossarnas förtjänst. Går det bra för SD är det sossarnas förtjänst att det inte gick ännu bättre. http://helenaedlund.blogspot.se/2013/09/109-dan-fore-dan.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att SD:s ökning var mindre än man kunde vänta sig med hänsyn till Sifos väljarbarometer och SD:s egen mobilisering av sina anhängare är min egen analys, som grundas på studier av valresultat för riksnivån, stiften och några församlingar.

   SD:s resultat i kyrkovalet 2009 motvarade 73 % av väljarstödet enligt Sifo. Motvarande siffra för 2013 är 63 %. Partiets ökning i kyrkovalet är alltså mindre än partiets ökning i Sifo:s väljarbarometer för riksdagsvalet.

   Man måste vidare inse att SD:s ökning har reducerat det procentuella stödet för de andra nomineringsgrupperna vid oförändrat röstantal. Att Socialdemokraterna och de opolitiska med undantag för FK trots detta har ökat även procentuellt är ju remarkabelt. Då är ju frågan om FK:s tillbakagång procentuellt också motsvaras av en tillbakagång i antal röster.

   Sedan tycker jag att dina inlägg genomsyras av borgerlig förgrämelse och hat mot sossarna. Du borde i stället glädjas åt att de opolitiska som helhet har ökat (på de borgerliga nomineringsgruppernas bekostnad). Detta måste ju ändå uppfattas som ett klart nej från alltfler kristna med borgerliga partisympatier till partipolitiseringen av kyrkan. Något som även Socialdemokraterna bör tänka på.

   Hur många väljare med socialdemokratiska partisympatier som röstade opolitiskt, och därmed mot partipolitiseringen av kyrkan, i kyrkovalet, vet vi inte.

   Det är ju ändå partipolitiseringen av kyrkan som över huvud taget har gjort det möjligt för SD att ställa upp i kyrkoval.

   Radera
  2. "Sedan tycker jag att dina inlägg genomsyras av borgerlig förgrämelse och hat mot sossarna."

   Då har du, LFL, missförstått mig eller så har jag uttryckt mig oklart. Jag hyser varken borgerlig förgrämelse eller hat mot sossarna.

   Radera
  3. Elisabeth! Eftersom du så bra har formulerat också mina tankar idag så nöjer jag mig med att skriva "jag håller med dig fullt ut".

   Jag i Halland

   Radera
 4. Det finns ingen som har yrat om att SD skulle kunna få 70 % av rösterna i kyrkovalet. Men dom kunde ha fått 15 %.

  Den enkla logiken är att ett lågt valdeltagande gynnar små partier med stark mobilisering av sina anhängare. 70 % är den teoretiskt högsta siffran, som SD hade kunnat nå genom 100 %-ig mobisering av alla dem, som enligt Sifo stöder partiet i riksdagsvalet.

  Sedan finns det något som heter verkligheten även för SD, och denna verklighet är sammansatt av flera faktorer, bl.a. andelen kyrkotillhöriga av SD-sympatisörerna. En annan sådan faktor är antalet protestväjare, bland dem som uppger sig komma att rösta på SD. Det är väljare som inte delar SD:s värderingar, men tänker rösta på partiet ändå, som en protest mot de andra partierna.

  Med hänsyn till att väljarstödet för SD enligt Sifo var 9,4 %, när kyrkovalet hölls, måste ett resultat i kyrkovalet på knappt 6 % anses som magert.

  Att bunta ihop SD och FK var bara dumt. Om kampanjen mot SD hade varit riktad enbart mot SD, hade SD fått ett ännu sämre valresultat och FK ett bättre resultat än vad man fick. SD har ju flitigt "triangulerat" FK, och låtsas stå för samma "konservativa" teologi som FK, och det kan säkert ha lurat en del väljare.

  I kyrkomötet har SD uppträtt som man varit ett "block" tillsammans med FK och Kd, genom att av taktiska skäl stödja förslag från dessa partier. Men Kd slapp dock att buntas ihop med SD i kyrkkovalrörelsen.

  SvaraRadera
 5. -Vad skall jag göra efter pensioneringen, skriver Dag. Som om han kommer att gå sysslolös, sitta på parkbänken, mata fåglarna och där verbalt i samtal med Mohedas gubbar ondgöra sig över icke önskvärda förhållanden i kyrkan och annorstädes?

  Pyttsan, den som känner Dag vet att han minsann kommer att fylla dagen och - inte minst - Hjälmserydsstiftelsen med arbete, utspel, artiklar och mycket, mycket annat.
  Det vet han också bäst själv, men en smula ödmjukhet genom den retoriska frågan om sysselsättningen skadar ju inte.
  Men var så säker på att han också kommer att få motstånd i sin "friare" aktivitet! Det vill han ju också.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 6. Sicket elände.............av Dike.............

  SvaraRadera
 7. Vafalls - vad menas med elände?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera