måndag 30 september 2013

Käpprätt

Motionen att också komministrar och diakoner som ska bli arbetsledare måste underteckna en försäkran att de ska tjänstgöra med andra oavsett kön, bifalls av utskottet. Det är en idiotförklaring. Den träffar inte vad saken gäller - och jag har i alla tider tjänstgjort med andra inom vigningstjänsten oavsett kön. Likväl träffar den förstås vad saken gäller, för utsorteringen fungerar. Nå, hjälpligt. En hel uppsättning prästkandidater och präster har skrivit på, de första för att få bli prästvigda, de senare för att få bli kyrkoherdar. De har dock den icke längre godkända synen på präst- och biskopsämbetet - men det är en uppfattning man kan trolla med. Bara man gör som dom säger, får man tro vad man vill.

Lite tröttande är förstås renlärighetsnitet och en del präster kanske skulle dra den enkla slutsatsen att kyrkoherden får skaffa sig annan semestervikarie. Till arbetsledare får man plocka de något mindre meriterade i somliga fall. "Inte mest meriterad men tillräckligt meriterad", brukar det heta när man väljer second rate.

Riktigt varför man ska låta sig hunsas av kyrkopolitiker av Bo Hansons sort, fattar jag kanske inte. Men jag är öppen för konstruktiva förslag för att öka mitt vetande på just denna punkt. Jag har varit arbetsledande komminister. Vari har de praktiska svårigheterna bestått? Svara mig innan jag ska avtackas!

Skulle man ta frågan till facket. Inte KyrkA i så fall. I Kyrkfack nr 4/2013 krävs jämställdhet fullt ut. Bror Holm fattade i ett fall inte vad problemet gällde men han fick höra att det fanns kvinnoprästmotstånd i församlingen. "Det gav återverkningar på en rad andra områden", säger fackordföranden. Det kan jag tänka mig - men det borde kanske föranleda ett fack att mer djupgående ta tag i problemen - pluralis! - på de svenskkyrkliga arbetsplatserna? Det skulle ju kunna vara så att fenomenet" kvinnoprästmotstånd" används för att komma undan de verkliga problemen - eller att sakfrågan är so obearbetad/oreflekterad att den skrämmer. Plats för frågor!

I Kyrkfack får vi också möta Karin Karlström, psykolog med arbete på Saco. Sitt ner och läs följande. Stå inte upp. Ni kan skada er allvarligt om ni svimmar och ramlar.

"Jag blev förvånad över att manliga kollegor i flera fall inte vill ta nattvarden när en kvinna delar ut den. Det är överraskande att det får förekomma. Det är ett tydligt diskriminerande beteende som det går att ta på och som borde vara möjligt att hantera. Det är ju också en arbetsmiljöfråga."

Sockenbandet försvann 1860! Man måste inte gå till nattvarden i den egna församlingen. Men tanken att nattvardstvånget ska återinföras, fascinerar. Den som tillhör KyrkA finansierar både ordföranden och Saco-psykologen. Hur kul kan den insikten vara?

11 kommentarer:

 1. I Värmland sjunger vi gärna Frykman: Min framtidsdag är ljus och lång, den räcker bortom tidens tvång. Fariseismen tycks vilja befästa sig, tidens tvång och legalism gör sig påmind. Vi skulle även kunna hänvisa till "slöjord" (Schleierwort ). Den som bekantat sig med Klemperer förstår. Det kan inte bli annat om man är inspirerad av liberalteologins kyrkofader Schleiermacher och med ett stänk av Nietzsche och hans sätt att filosofera och teologisera med hammaren

  SvaraRadera
 2. Visst kan man gnälla lite. Ställa några frågor, som troligen knappast förstås, än mindre besvaras. I grunden gäller parafrasen:

  I kyrkodagsmän, res icke så fort!
  Vad göras skall, är redan gjort.


  Vi har nu inte 1600-talets kungliga absolutism, men väl demokratisk sådan.

  Den som mopsar sig mot den absoluta makten, gör då som nu bäst i att lämna Riket.


  Tant Svart

  SvaraRadera
 3. Tråkigt att du, Dag Sandahl, skall pensioneras i denna sinnesstämningen. Jag fick höra för många, många år sen att du med flera har största bibelkunskapen bland präster. Jag har min egen sorg och bloggade färdigt om den i morse http://www.gunnelsplats.wordpress.com
  Guds välsignelse!
  önskar
  Gunnel

  SvaraRadera
 4. Jag trodde att "Käpprätt" skulle handla om ärkebiskopskandidaternas svar på frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed ger. Fast den saken har Johanna Andersson på Kristen Opinion redan kommenterat så väl (OBS särskilt slutklämmen) att det knappast finns något att tillägga: http://blogg.passagen.se/kristenopinion/entry/%C3%A4rkebiskopskandidaterna

  Vad gäller nattvardstvånget och sockenbandet torde Karlström et consortes vara så goda och observera att det inte bara handlar om obstinata prästkolleger, utan att det även finns lekmän som inte tar emot nattvarden av kvinnliga präster. (De massor av församlingsmedlemmar som inte tar emot nattvarden alls ska vi väl inte tala om - de är ju inte "diskriminerande"). Jag tänker särskilt på en högkyrklig dam i min förra hemförsamling. Jg som faktiskt var i delo med kyrkoherden tog i varje fall emot nattvarden av henne, men damen i fråga satt regelbundet kvar i kyrkbänken när kyrkoherden celebrerade utan att mena något särskilt med det - annat än att en presbyter är tänkt att vara man och därmed jämnt. Hur gör vi med sådana som hon? Är de diskvalificerade för alla förtroendeuppdrag inom kyrkan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dä mäst konsekventa vore la att ho ble strûken i församlinga.

   "Västgötapräst sum kan sett modersmål"

   Radera
  2. Ä dä Tidahôlm ällä?

   Radera
  3. Å vesst inte. Dä ä möe längre ifrå än så.

   "Västgötapräst i förskingria"

   Radera
 5. Det är väl en utmärkt motion till nästa kyrkomöte?
  Att alla medlemmar i SvK varje söndag skall ta nattvard i sin hemförsamling.
  Eller att alla Anställda skall ta emot nattvard varje söndag i sin hemförsamling, alltså den församling där de är bosatta.
  Eller att alla anställda och förtroendevalda emot nattvard varje söndag?
  Eller att alla anställda med tjänstgöring under gudstjänst skall ta emot nattvarden?
  Eller att alla manliga präster under tjänstgöring på sin arbetsplats skall ta emot nattvarden då en kvinnlig präst celebrerar?

  Men att ta emot nattvarden har väl inget med förmågan att tjänstgöra med andra att göra, eller? Det är väl synnerligen svårt att påstå att själva mottagandet av bröd och vin skulle vara tjänstgöring?
  Arbetsbeskrivningen torde behöva justeras.

  Det skulle nog vara bra att få rensa luften i frågan under kyrkomötet, bara för att bevisa hur absurbt det är med utstuderad etikettering (spetälsk, vilka är de inom SvK idag?).
  Kan inte kyrkomötet tvinga alla präster på obligatoriska studiebesök på sommarkonferenser hos EFS, ELM-BV, Oas eller liknande när det ändå skall tvingas?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läs gärna 2 Mack 6 och 7 så inser du vem som ligger bakom liberalfacsismens tvång.

   Radera
 6. Blir det någon offentlig hearing (för att uttrycka sig på svenska) bland äb-kandidaterna?
  Det var ju inte så länge sedan några biskopskandidater inte visste vad som stod i bekännelseskrifterna.
  Dags för omvänt "husförhör"? Dvs med äb-kandidaterna i svarandeposition i st f pigan i Lönneberga.

  LG

  SvaraRadera