onsdag 1 juni 2016

Britain? Nej, närmre än så!

Jag vägrar berätta för mina engelska pelargoner om rapporterna från England. 10 lämnar och en (1) ansluter. Det gäller den romersk-katolska kyrkan och det gäller Church of England. Den brittiska kristenheten "is etremly bad at either making converts or retaining cradle believers." Det uppväxande släktet kan inte relatera till trons berättelser och "religion" uppfattas som "the opposite of freedom and fairness".  Det är en oerhörd förändring som har skett och det kan somliga av oss beklaga, "but the greater majority will view it with indifference." Jag hade inte hjärta att berätta detta för mina engelska pelargoner. Vad som händer i Ör och Ormesberga hajar dom inte. Det gör jag. Ska jag berätta?

Pastoralchefen heter Selinder och han är chef för det pastorala området "Norr". Notera "chef" i stället för herde och lägg märke till väderstrecket. Förr i världen var församlingen lokal med en sockenkyrka, nu är verksamhetsområdet ett väderstreck, något man sett uppifrån alltså.

Hur många kyrkotillhöriga som finns i detta område vet jag inte. I Ör bor strax under 400 personer och i Ormesberga omkring 180. Jag fick socken bladet i lantegendomens postlåda. Sommargille 28 maj missade jag eftersom jag var på Öland. Annars var det "Musikgudstjänst med LG Selinder och kören i Ormesberga kyrka. Samtidigt som de vuxna är på gudstjänst blir det barn-disco!"
Jag la märke till var utropstecknet placerats.

Själv hade jag haft svårt att välja. I dopet blev jag Guds barn, nämligen. Ska jag uppfatta mig som vuxen eller som barn, månne? Vad är roligast egentligen?
Så insåg jag också att på det här viset traderas inte Kyrkans tro.
Barn får inget att relatera till, kyrkhuset är till för andra, som måste släpa sig dit av något skäl, de som inte får ha lika kul som vi.
Britter, vi är på väg, vi också.

Naturligtvis räknade jag.
Under perioden 16 maj till och med 28 augusti firas i Ormesberga ingen högmässa. Det var alltså musikgudstjänst den 28 maj med blomstertema såg jag i gudstjänstprogrammet, nästa gång blir det temagudstjänst den 12 juni om aftonen, 23 juni, en torsdag, musikgudstjänst, grillkväll I Svanebro den 3 augusti och så friluftsgudstjänst den 28 augusti, en söndag.

Hur är det i Ör då?
Skolavslutning den 10 juni, dopgudstjänst 11 juni, friluftsgudstjänst 26 juni, dopgudstjänst 27 juni, musikgudstjänst torsdagen den14 juli, dopgudstjänst den 16 juli, friluftsgudstjänst 31 juli. Det var det hela.

Här skapas inte framtid om man med framtid inte räknar det brittiska förhållandet. Här handlar det om 7-800 kanske 900 år av kristen närvaro kring Helgasjön, kyrkklockor som kallat församlingen till gudstjänst söndag efter söndag, präst att enkelt tillgå och allt detta är en kristen närvaro på avskrivning. Det blir som i England med den skillnaden att här finns fortfarande pengar i maskineriet. Hur länge?

Jo, jag läste jag syndakatalogen, listan över församlingar som har rest. Det finns pengar och ett behov av att sysselsätta personal och förtroendevalda. Det sas att "församlingar" reste, men jag förstod att det inte är församlingar som reser utan personal och förtroendevalda, den kader som säger "välkomna till Knäckebröhults församling" när församlingen samlas och tror att församlingen därmed hälsar kyrkobesökarna. Det kan vara så. Det slog mig i går att det kanske kan finnas ett samband med dåliga kyrkogångssiffror, god ekonomi, höga kyrkoherdelöner och arvoden samt reslystnad. För att inte tala om det meningslösa arbetet med församlingsinstruktioner. Meningslöst? Ja, meningslöst när det bara blir ord på papper och inte ord som gestaltar den grundläggande pastorala visionen. I brist på vision - instruktion! Den var bra!

Jag fick ett förebrående telefonsamtal att Norra Ölands pastorat inte fanns på listan. Bengtsson i söder har rest men inte vi och jag var väl ändå på plats 2010 och åren därefter. Jag vågade inte tillstå att jag skrattat lite över Bengtsson, som nu får svettas. "Varken bu eller bä", löd ett av hans svar i Östra Småland denna morgon. Det som gjorde att vi inte hamnade på listan var antagligen ambitiösa studieprogram, för så var det. Nya intryck och insikter var vårt motto. Det funkade.

Roligt med rapporteringen om SKUT. Men vad betyder det när folk kliver fram och säger att "detta är känt sedan länge". Varför har de inte sagt något? Jag har inget sagt och om jag gjort hade förklaringen varit att jag är fientligt inställd mot SKUT eftersom jag inte blev behörigförklarad till kyrkoherdetjänsten i Rom. Det skulle jag ha blivit. Det är konstaterat i efterhand, men Svenska kyrkan tar inget ansvar för den sortens felbedömningar. Jag ger inte kollekt till SKUT.

Det är annars tid för japanska ursäkter. Inte för att kyrkolivet förfaller under de välavlönade prästernas flitiga fingrar utan därför att folk rest och druckit. Drickandet är väl den värre synden. Om jag serveras en god måltid i det kyrkliga som kostar några hundra och därtill dricker vin för 80 spänn, blir det ett oherrans liv - för vinet. Ingen tänker på vinbonden och vikten av att hålla ihop i EU eller världen vida. Ingen - utom jag. Jag är för konsumtion av gudslånet. Jag är så fräck att jag erkänner det också. Rekryteras journalister från frikyrkligheten eller från den puritanska vänstern eller både - och? Och det har druckits alkohol, heter det. Jag har aldrig gjort det. Ingen har sagt "Varsågod och ta lite alkohol!" Det har serverats öl eller vin. Hur kan det kallas med en kemisk beteckning? Det är ju inte klokt. Ska vi välkomna folk till lunch och säga: "Ta nu och ät lite protein!" -?
Varifrån rekryteras journalister nuförtiden?

Jag avnjuter krumbuktandet.
Det får till följd att hycklarna stiger fram för att skapa ordning och reda.
Det blir garanterat tristare. Men spelar det någon egentlig roll? Ingen högmässa i Ormesberga och Ör i de kyrkor som byggdes för att folket skulle få fira gudstjänst och ta emot Frälsaren när Han kommer till oss. Är det inte skit samma med allt det andra - och meningslöst att föreslå kvalificerad fortbildning i Wittenberg, för det vågar ingen nu. Det kanske finns alkohol där?

Ett ögonblick funderade jag över vad granskningen kostat Svenska kyrkan.
Inte vad den kommer att kosta på grund av utträden. Kostat.

På kanslierna fick folk lägga tid på att gå igenom gammal bokföring, 6 år, och sedan svara på uppföljande frågor. Arbetstid? Kostnad? Ska man räkna 4 timmar per pastorat och stift samt kyrkokansli. Har 265 personer, för att uppskatta i underkant, blir det 1060 mantimmar.Vad blir det? Hur mycket öl och vin hade vi kunnat dricka för de pengarna? Kommer till detta alla tid som ägnats åt att spekulera vad granskningen kommer att resultera i. Det är kanske 300 mantimmar på kanslichefsnivå (lågt räknat) men med många fler indragna i samtalet. Det blir nog samma timantal som för arkivarbetet. Och nu har jag räknat lågt och inte räknat gårdagens på ämnet bortkastad arbetstid.

Fascinerande att tänka på alla som satt och tvinnade det rep Svenska kyrkan skulle hängas i.
Det finns kanske anledning att återkomma.
För, handen på hjärtat, när alla församlingar granskats, blev det på ett sätt inte uppseendeväckande lite?
Men eftersom vi inte vill tala om det kyrkliga sönderfallet, kanske vi ska förfasa oss över församlingar i Stockholms stift och kyrkorådsordföranden som svarar konstigt på frågor? I dag kallade Ekot in en skatteexpert. Det kunde bli eftertaxering, hette det. Fast experten landade i att styrelserna kanske borde titta på programupplägg, om jag fattade experten rätt.

Det blir väl så här i det kyrkliga sönderfallandets tid. I Great Britain och i Sverige. Utan pengar eller med.

22 kommentarer:

 1. Jag tänkte nog också att Svenska kyrkan väl aldrig utgivit sej för att vara en absolutistisk organisation, och att t.ex. broder Lars i Söderhamn inte behövde ha låtit SÅ förskräckt över att någon i hans krets druckit öl eller vin till maten. Några orgier var det väl ändå inte fråga om?

  (Annars tycker jag nog att det i många sammanhang är en god princip att det bjuds på mat och vanlig måltidsdryck, medan eventuell alkoholförtäring bekostas av deltagarna själva).

  Och en resa till Oslo på tre dagar med typ 30 personer MÅSTE väl ändå i all rimlighets namn få gå på några hundra tusen? Sen var väl frågan om man verkligen skrivit församlingsinstruktion mer än ett par timmar - dåliga förevändningar luktar nästan sämre än själva resandet, t.ex. den där om att jämföra fotbollsmatcher med gudstjänster (fast den måste väl nästan ha varit tänkt som galghumor även om journalisterna inte uppfattade det? ;o).

  Suck. Nu törs väl vårt kyrkoråd inte bjussa på en personalresa till Krakow. Trots att jag under mina 5 år i församlingen inte varit på en enda personalresa annat än den årliga vårutflykten till Enånger (inom församlingen alltså). Frekvensen på resandet måste ju nämligen också beaktas - om man som Köping drar iväg till fjärran land varje år eller om det är 10 år mellan resorna (då kanske man faktiskt har råd att fara till Malta nån gång?).

  Suck. Får väl i a f se fram emot kyrkokörens planerade Danmarks-resa i höst. Ej heller denna har varit utomlands än under mina 5 år i församlingen, så vi tillhör nog inte "lyxlirarna". (Och det är väl oss skandinavister emellan knappt så att Danmark kan räknas till kategorin "utomlands").

  SvaraRadera
 2. Om församlingens chef och majoriteten i kyrkorådet så önskar, så kan man fortfarande resa bort med hela arbetslaget på någon kostsam resa för att skriva remiss till handboksförslaget eller något annat lulligt.
  SvK är budgetmässigt kongressionalistisk. Det innebär i praktiken att kyrkokansli eller kyrkostyrelse i praktiken inte kan lägga sig i hur en församling väljer att hantera sin budget.
  Men KM kan påverka valsystemet så att de som väljs till kyrkoråd utses bland dem som närvarar på gudstjänster och då inför övriga gudstjänstfirare som de träffar på får stå till svars för extravaganserna.

  Jag kan tillägga att jag fått en bjudresa av min frikyrkoförsamling utan att vara formellt förtroendevald. Som volontär med drygt 100 sopplunchtimmar per år så fick jag möjlighet att åka på retreat på Bjärka-Säby i två nätter.
  Kost och logi betalt, resan betalade vi själva. Ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst och det var inte ens alkohol i nattvardsvinet, däremot fullpackat med vete i det nybakta syrade brödet.
  Lyxigt var det, men inte lyxigt i världens ögon.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Peter T: "[...] och det var inte ens alkohol i nattvardsvinet, [...]"

   Varför skulle det vara det?

   Radera
 3. Går det verkligen till så att journalister ringer till en församling och ställer knepiga frågor, och förväntar sig att folk på platsen skall jobba med att ta fram svaren?

  Borde inte hållningen vara: Har du frågor om våra resor, så är du välkommen att gå igenom våra räkenskaper. Vi tar gärna fram dem åt dig ur vårt arkiv!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nä men Göran - inte kan man väl släppa journalister helt lösa bland församlingens räkenskaper? Vem vet vad dom då kan hitta? Hellre då betala för egen research ;)

   Radera
 4. Klockan klämtar. Du kan gå hem med gott samvete för du har fullgjort din tjänst. Vår återstår ännu en mansålder ut. Be att din dom inte blir för hård.an.

  SvaraRadera
 5. Det heter ju att den som kommer hem från sin resa har något att berätta. Jag tycker att anställda och förtroendevalda skulle få komma ut på fler resor på de som betalar kyrkoavgifts bekostnad. Då får de mer att berätta förmedlemmar och icke-medlemmar.
  Kan ni höra gillandet från Gud.
  Så vill jag bara rätta Dag: Du var Guds barn redan innan Du döptes. Att skilja mellan kyrkdöpta och icke kyrkdöpta uppfattar jag som omedveten religionsfascism. .
  Ulf H Berggren, som trivs bäst hemma. ..

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad man menar med 'Guds barn' beror på om man vill använda biblisk terminologi eller vardagligt tal.

   Det är på motsvarande sätt med t.ex. 'myt'. Som religionshistorisk term betyder det skildring av gudomligt handlande, vanligtvis sammanhörande med religiös ceremoni. I vardagligt tal betyder det ju däremot 'lögn'.

   Radera
  2. Göran!
   -Gudomlig terminologi
   -Gud finns också i vardagen.Gud är med oss alltid och överallt.
   Ulf

   Radera
 6. Kyrkan upprätthåller som sig bör offentlighetsprincipen även som "frikyrka", det är bra. Vilket visas av att medierna för en gång skull faktiskt intreserar sig.

  Konferensresor och alkohol betalar jag gärna till. Min bedömning är att långt mycket mer slösas på meningslösa sammanträden på hemmaplan.
  Canutus Hahn

  Hur är det med vår nuvarande ärkebiskops många och långa resor redan som biskop i Lund, har de granskats?

  SvaraRadera
 7. Är det inte dags att starta en reform nerifrån med syfte att välta det system som byggts upp sedan 80-talet med partipolitiken i kyrkliga styrelser. Det kan ju inte hantera handboksarbetet, inte kollektcirculär och inte ett försvarbart resande. Bäst att börja om från källorna och roten med det som bevisligen skapade det goda, det sköna, "to kalon", som var Skaparens kommentar. Alltså socknen som synligt framträdde i sockenkyrkans skönhet och stiftet som fick sin katedral. Det kommer inte att räcka med att plåstra på öppna sår och skavanker.

  SvaraRadera
 8. Bra analys av broder Dag: "Det finns pengar och ett behov av att sysselsätta personal och förtroendevalda". Ja, sv"k verkar formligen bada i pengar. Det som framkommit i media av politrukernas och "personalens" resande är bara toppen av ett enormt isberg. Hur mycket av grundlösa meningslösheter döljer sig inte på den vardagliga hemmaplan i form av krystade konferenser, otaliga möten och evigt kaffedrickande under flärpinnornas trogna alibi: "möten med människor"? Sv"k" är en försörjningsanstalt med goda möjligheter för den klåfingrige att sätta guldkant på tillvaron.
  Den på grund av sitt kön valda ärkemitran verkade för sin del inte särskilt berörd. Hon slapp rätt lindrigt undan med standardfloskler som "värdegrunder" och en ren lögn om att sv"k" måste ut och resa för att den är global (sic!). På sätt och vis var det väntat eftersom hon ju själv är en väsentlig del av försörjningsprogrammet. Och de som storligen låter sig gödas av det har ju ingen som helst anledning att såga av den generösa gren de satt sig på. Ett faktum så gott som något att på nästa resa skriva in i "församlingsinstruktionen". /John

  SvaraRadera
 9. Tack för att du uppmärksammar den allvarliga situationen Dag. Jag kan inte begripa vad mainline-protestantism i väst håller på med.

  Anglikanska kyrkan är enligt en tidigare ärkebiskop av Canterbury, utdöd inom en generation (http://www.independent.co.uk/news/uk/church-of-england-one-generation-away-from-extinction-after-dramatic-loss-of-followers-10288179.html)

  Islam är den snabbast växande religionen i Europa. Muslimska kvinnor föder åtminstone två gånger så mycket barn som kvinnor i västerlandet överhuvudtaget, sedan har vi förstås hela invandringen till det. Så vi möter en annan religion, som explicit förnekar de tre centrala påståendena i kristen teologi, om att Gud är treenig, att den andra personen i den Heliga Treenigheten föddes som människan Jesus, och att Jesus dog på korset för världens synd. Dessutom finns det inget historiskt exempel på ett land med muslimsk majoritet där minoriteter inte har förtryckts. Vilket kan vara bra att ha i bakhuvet, då studier visar att majoriteten av befolkningen av vårt land inom några decennier kommer att ha utomeuropeisk bakgrund.

  Det var det om religiös demografi. Hur är det med andra utmaningar? Well, jag tror inte att jag överdriver när jag säger att Svenska ungdomar idag växer upp i en av de mest dekadenta kulturerna som planeten någonsin skådat.

  Vad gör samfund som Svenska kyrkan, vad upptar vår uppmärksamhet i ljuset av den här oerhört allvarliga situationen? A) pastoratsregleringar som överlag inte tycks ge de effekter man vill ha och B) en handboksreform som ingen verkar vilja ha.

  Är det inte bizarrt? Det är uppenbart att Gud straffar Sverige i det som nu sker. För att inte bara gnälla, här är listan på vad jag tycker borde göras:

  #Vad vi borde göra är som Nineve (seriöst), att varje präst borde leda sitt näraliggande område i säck, aska, fastor och bön. Ta fram bönegrupper särskilt avsedda för att be Gud om nåd för vårt land och vår kyrka, trots att vi har lämnat hans vägar.

  #Därefter att allokera församlingars resurser så det vi gör i det kyrkliga utvecklas för barn, unga och barnfamiljer. Med det menar jag inte temagudstjänster och sånt utan högmässor med prägel av delaktighet och livfull liturgi. Det som historiskt har utmärkt kyrkan är en extrem familjecentrering, det har också varit en av orsakerna till kristendomens framgång. Det är bara i familjen som kristendomen blir offensiv, och det är förstås indikativt att vi idag inte bara nedprioriterar den dimensionen av församlingens identitet och uppgift utan därtill samverkar med rörelser som har till explicit syfte att kritisera familjen som institution. Vad i helvete är det för fel på folket som har makten i Svk?

  #Vi borde sparka hälften av alla kontorstjänster på kyrkans hus, dra in alla flummiga bidrag och dylikt och istället i varje stift skapa en stiftelse som delar ut stipendier. Skaffa bara ett stort bankkonto och en hitta ett gäng sköna, redliga pensionärer som kan sitta i styrelsen. Det ska vara två sorters stipendier: ett sorts stipendium går till kristna studiegrupper på högstadier och gymnasier; alla sådana grupper ska ha "rätt till" en viss mängd cash. Den andra sorten ska gå till missionsråd i församlingar. Missionsråd ska vara definierade som grupper som endast sysslar med att arbeta för församlingens missionsarbete gentemot alla som inte är kristna i församlingens område.

  Slut på tecken.

  SvaraRadera
 10. #Man ska varje år skriva varje biskops namn på en lapp och stoppa lapparna i en burk. Därefter ska man dra in, säg, sjuttiosju oasmänniskor, pietister och sånt att be för hela skiten. Sedan ska två lappar dras från burken; den biskop som dras först ska till Lund, och den andra ska till Uppsala. Man ska för dessa två upprätta fake-personligheter som ser ut som vanliga studenter, att ansöka till respektive pastoralinstitut. Poängen är att det i varje klass på pastoralinstituten ska finnas en biskop som ska gå med studenterna, precis som de, varenda år ska det finnas en biskop där. För de är dessa avgångsklasser som kommer få det nästan omöjliga uppdraget att rädda vår kyrka, och om utbildningen inte är god nog för en biskop så är den inte god nog för dem. Att i dagens situation, med turken som drar oss i byxbenet och en aggressiv socialism/ateism, kräva att alla blivande präster spenderar ett och ett halvt år antingen med barnlekar eller vek skit är ett fruktansvärt slöseri. De biskopar som är på PIUS ska ersättas med människor utsedda på ett speciellt sätt. Man ska helt enkelt göra ett råd där alla monastiska eller klosterliknande institutioner i SvK finns representerade. Det rådet ska utse människor ifrån sina egna, som ska täcka för biskopen som är på PIUS.
  Egentligen är det här en nödlösning, hade jag verkligen fått designa allt själv så hade jag lagt ner båda PIUS och inrättat St. Ansgars prästseminarium i Uppsala, men det är en annan historia.
  #Gör en nomineringsgrupp för kyrkomötet som kort och gott heter "Alla är älskade" eller "kvinnopartiet" (eller VADHELST som visar sig dra till sig mest röster). De skulle inte överhuvudtaget dyka upp på kyrkomötet. Personer ska stå på listan som ändå aktiverar sig för diakoni och att hjälpa de som har det svårt, och alla pengar som nomineringsgruppen uppbär ska gå oavkortat till deras diakonala verksamhet. Nomineringsgruppen ska ha en propagandaminister (jag är seriöst med det här och skulle gärna ta platsen) som ska styra samman material som ska göras så tillgängligt som möjligt. Som visar på vad man får för att rösta på "kvinnopartiet" (eller whatever), hur många människor man hjälper istället för att massa feta jävla mähän ska sitta och äta landgångar och snacka socialistisk skit på kyrkans bekostnad. Jag har respekt för seriös politik, det är viktigt - men som det ser ut i SvK får vi de allra mest avdankade och obegåvade representanterna, och det är vår undergång. Den här nomineringsgruppen ska rikta sig till alla som är rätt ointresserade av kyrkopolitik men som tycker att diakoni och allmän godhet är viktigt (det kan uppfattas som en positiv bi-effekt att man på det här sättet fångar man upp de i väljarkåren som har ett fluffigt hjärta, så att de slipper gå till Voldemort-partierna). Ju fler vi blir desto mera diakoni, desto sämre kommer det se ut att alla etablerade partier tar pengarna själva för att sitta i kostymer och göra vad politiker gör mest, desto mera tomma stolar. Om någon säger att det är oansvarigt kan vi enkelt svara, att vi istället tar ansvar för de som har det svårt (vilket är viktigare), och att det i vilket fall som helst ändå finns hundratals kvar som kan sitta där och snacka skit. Hur mycket vettig verksamhet kunde man inte få istället för kyrkomötet? Ett riktigt högkvalitativt prästseminarium t.ex. Frimodig kyrka är fina på alla sätt men det spelar liksom ingen roll vad de har för program. Problemet är inte att nomineringsgrupper har "fel program", utan att det inte finns demografiska förutsättningar för att lyfta fram en nomineringsgrupp med "rätt program". FK fick 5%. Vad får de när alla deras tanter och farbröder är döda, om 5, 10 år? Det är bra att FK finns, de bör alltid finnas, men i den här takten så händer ingenting i frågan om kyrkans politik.
  Poängen är att vår problemlösning inte kan begränsa sig till seanser för fem redan helfrälsta tanter i Markaryd. Vi är i vår kyrkas slut-tider, som allt ser ut. Var lite offensiva tack.

  https://www.youtube.com/watch?v=6ww09jVosLo

  SvaraRadera
 11. Det är inte bara en som kört i Dike(T) nu.

  SvaraRadera
 12. Jag är kanske trög men jag har liiite svårt att fatta varför man ska resa för att få ihop en församlingsinstruktion (mer än som svepskäl då). När maken var kyrkoherde skrev han (mest), medarbetare och kyrkopolitiker ihop en församlingsinstruktion utan några som helst resor. Andra kyrkoherdar bad att få en kopia, vilket de givetvis fick, och använde sedan den som mall för att anpassa texten till sina egna församlingar. Lätt som en plätt och utan resor.

  SvaraRadera
 13. Utmärkt chat med reportrarna som avslöjade reseskandalen att läsa på ekots hemsida. Ny podd med mera material publiceras kl 16 idag. /John

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6444510

  SvaraRadera
 14. Nya uppgifter i Aftonbladet idag: "Toppcheferna inom Svenska kyrkan i utlandet festar jorden runt med gåslever, dyra middagar, vin och starksprit".
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22921670.ab
  /John

  SvaraRadera
 15. Till Anonym först och Elisabeth sedan:

  Den förstnämnda slipper ju att argumentera i sakfrågan, när han raljerar över mitt namn. Så gör han sig lustig, tror han.

  Trevligt att från Elisabeth av alla vedersakare av förtroendevalda att läsa att också dessa var med och skrev församlingsinstruktion. Då duger de ju till något - även i Elisabeths ögon.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 16. Det är väl med församlingsinstruktion som med kyrkohandbok.
  Man hittar på något svepskäl för att revidera trots att det förra duger gott.

  SvaraRadera
 17. Vad har herr Dike för kommentar till avslöjandena? Hur ser det ut på hemmafronten och i grannskapet? /John

  SvaraRadera
 18. Sönderfallet fortsätter av "Uppenbarelsens besvarare" som inte bara skulle dra sig för att rycka piskan ur Jesu händer utan även stjäl Hans ord "Behold I make all things new" dvs. de låter Jesus framträda som en profet för en synkretistisk hbtq-religion och detta kallar självaste Wejryd för att man "bekräftar Gud som kärleksfull och barmhärtig". Skulle Gud behöva en sådan bekräftelse från våra önskningar? Naturligtvis lanseras dessa synkretistiska texter på Pridefestivalen i Uppsala 18 september i år. Vart tog Lutherjubiléet vägen? Är det måhända preludiet till svenska kyrkans kollaps vi nu möter i dessa händelser förutom Skuts utsvävningar?

  SvaraRadera