onsdag 15 juni 2016

Inte ointressant

Säga vad man vill om det kyrkliga livet, men ointressant är det inte.

Kommunikationschefen Sjöberg kunde jag följa på sociala medier. Han drev bestämt tesen att de som undrade/frågade/hade åsikter inte hade läst själva dokumentet, B 16. Han fann därför Dagens journalistik värd att ifrågasätta.

All diskussion byggde på Thomas Grahls artikel, det torde vara sant i de flesta fall.
Den hade kommenterats av Wanja Lundby-Wedin och Mats Hagelin och i sin kommentar skrev de inte ett ord, inte ett enda, om att det fanns missförstånd eller felcitat i artikeln. Själva idén att gå ut och kommentera före sammanträdet eller innan det avslutats, kan jag finna underlig - men då borde väl just felaktigheter påpekats. Svaret gick ut på annat. En del av det var lögn.

Det heter att avsikten var att ge de förtroendevalda stöd med en policy. Det var naturligtvis en passlig lögn. Ungefär som att försöka säga att en policy som en styrelse antar och som är bindande skulle vara en överenskommelse. Nu ogillar jag officiella lögner av detta slag, inte minst i det kyrkliga och allra minst i sammanhang där jag sitter med, hör och förstår. Och jag fattar inte varför kommunikationschefen skulle göra ett nummer av att kritikerna inte läst dokumentet. Han visste ju att de läst ett korrekt återgivande av dokumentet.

Nå, det var kyrkostyrelse och jag läcker inte detaljer från sammanträdet. Vad det betyder att diskussionen tog en timme och att resultatet blev återremiss, kan man fundera över. Nu ska det alltså filas och putsas på dokumentet så att syftet nås men utan att det ska bli besvärligt med texten. Syftet? Få fram nationellt bindande regler för hur förtroendevalda i Svenska kyrkan bör agera när de använder sociala medier. Själva ansatsen är orimlig. Den vackra tanken är att "forma en nyanserad bild av vad kyrkan gör och står för". Fatta själva!

Det har spekulerats i vad som utlöst aktiviteten och sagts att det är en bloggpost från de 3 mars. Jag uppfattar mer att det är en bloggpost från den 2 mars, som riskerar att skada de mellankyrkliga förbindelserna.

Jag vill lugna dem som fört skvallret vidare att det skulle varit ärkebiskopen som ville stoppa det skadliga bloggskrivandet: Ni har i alla fall inte brutit mot åttonde budet.

Jag fann anledning avge en särskild mening. Dokumentet har återremitterats och tanken på en policy lever alltså vidare. Det är feltänkt om alls tänkt. Bäst att göra en positionsangivelse då.

Särskild mening

Jag instämmer i Kyrkostyrelsens bedömning att ärendet om Policy för användning av sociala medier för förtroendevalda inte är färdigt för beslut, men menar att ärendet alls inte bör tas upp, förvånas över att arbetsutskottet lagt fram det och hävdar av flera skäl att förslaget inte behövt återremitteras utan kunnat avföras i sin helhet. Kyrkokritik får hanteras på annat sätt än genom policydokument.

En policy av det föreslagna slaget strider mot:
 • En rimlig kyrkosyn - Svenska kyrkan är en gemenskap av annat slag än ett parti eller en intresseorganisation och förtroendevalda något annat än anställd personal. Svenska kyrkan får vara ett i tron, men inte likformig på grund av någon policy. Det finns t ex inte bara ett bra sätt att använda sociala medier.
 • Svensk grundlag. En policy som den föreslagna har som egentligt syfte att tysta kritik. Friheten att uttrycka meningar som ogillas får inte tafsas på. En kyrkostyrelse kan inte utfärda en nationellt bindande policy som beskriver hur de förtroendevalda i Svenska kyrkan bör agera och hållningen som beskrivs att ”Svenska kyrkan vill bejaka förtroendevaldas möjligheter att aktivt ta del av nätverk i sociala medier” utmanar mer än löjet. Svenska kyrkan kan inte bejaka någonting i detta avseende. Ingen förtroendevald har heller bett om stöd till att använda sociala medier ”på ett bra sätt”.
 • En reformatorisk förståelse av den nödvändiga kyrkokritiken. Den dr Martin Luther, som utlägger åttonde budet, är samtidigt en kyrkokritiker och kritiker av systemförsvararna. Så måste det vara i en evangelisk kyrka.
 • En grundläggande princip att en transparent organisation måste hålla sig med en opposition. Det är mer än ett intellektuellt ansvar att försöka förstå den kritik som oppositionen för fram. Det är ett andligt ansvar.
Det kan vid närmare betraktande visa sig, att de med den starkaste kritiken i och av kyrkoorganisationen inte är de med svagast knytning till Svenska kyrkan.


Dag Sandahl

14 kommentarer:

 1. Oavsett om det var andra mars eller tredje mars så är det inte upp till kyrkostyrelsen att ens förslöa påverka hur förtroendevalda uttrycker sig i det offentliga rummet. (Inte för att det fanns något att uppröras över dessa datum.)
  En sådan påverkan ska komma från dem som gett förtroendet, i detta fall nomineringsgruppen och väljarna.
  Eftersom valhemlighet räder så är det då endast nomineringsgruppen som kan hämma de valdas svada. Lite på samma sätt som Miljöpartiets riksdagsgrupp gjorde myligen.

  Om KS antar en policy för nationellt förtroendevalda så är det implicit att erkänna att Kyrkostyrelsen gett dem förtroende.
  Det om något skulle kanske vara en fjäder i hatten för Dag Sandahl?
  Kyrkostyrelsens AU borde inder återremitteringen verkligen ta sig en funderare på om man offentligen vill ge ett sådant förtroende.

  Samtidigt skulle jag kunna fråga Gunnar Sjöberg var det nämnda försöaget går att finna på nätet?
  För om det inte finns tillgängligt så skulle det kunna komma att uppgattas som både ironiskt, insinuant och elakt att på sociala medier fråga folk om de själva läsr förslaget.
  Men policyn var väl inte tänkt stt gälla för kommunikationsavdelningen, eller hur?

  SvaraRadera
 2. I det "liberala" sammanhang där Kyrkans dogmer förnekas eller negligeras genom att de uppfattas som rena mänskliga tankeprodukter, öppnas dörren för policydokumentens tyranni. Mer eller mindre medvetet har man följt den italienske upplysningsfilosofen Vico (Verum quia factum), vilket innebär att enbart det vi själva producerar kan vi ha en sann kännedom om. Hur skall självproducerade, självrefererande och reviderbara dokument kunna vara vägledande?

  SvaraRadera
 3. Om man följer Karl-Erik Nylunds definition på farliga sekter så är ett av de fyra kriterierna att "intern kritik inte accepteras".
  Kanske något att tänka på.
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 4. Utmärkt Särskild mening! En policy av föreslagen typ är enbart ett tecken på en organisations begynnande sönderfall. När centrum inte längre fungerar sammanhållande blir koncentrationen att bevaka gränser.

  SvaraRadera
 5. Jag instämmer helt med det Dag Sandahl skriver.
  Jag har ett eget tillägg till Antje Jackelén, Wanja Lundby Wedin och Mats Hagelin :överväg om det bästa ni kunde göra vore att ställa era poster till förfogande.
  Ulf H Berggren

  SvaraRadera
 6. Instämmer i vad bloggaren anfört, håller med Peter T,Thomas A, Canutus H och Torbjörn L ovan. Om någon av nomineringsgrupperna vill begränsa yttrandefriheten för sina egna representanter är det i så fall upp till nomineringsgruppen att sätta upp gränser för dessa sina egna representanter och sedan invänta sotdöden. Självfallet kan gruppen inte begränsa grundlagsskyddade rättigheter för andra i associationen ingående nomineringsgrupper - inte ens genom att försöka påverka associationens styrelse; det skulle i så fall innebära uppseendeväckande övervåld. Ett accepterande av ett sådant övervåld skulle strida mot grundläggande principer i en demokratisk rättsstat. Josephus

  SvaraRadera
 7. Välformulerat, men ibland undrar jag om det går in i skallen på entouraget i Kyrkans Hus och den politiska svansen?? Pålästa och välformulerade inlägg har levererats förr till ingen större nytta....
  Arg kyrkomedlem

  SvaraRadera
 8. Stor del i förslaget att hämma förtroendevaldas yttrandefrihet på sociala medier har förmodligen sv"k":s alltmer betydande propagandaministerium i rikskansliet i Uppsala. Det är via dess ”kommunikatörer” som dimridåerna läggs ut när det kniper. När den högst obekväma nyheten om den
  33%-iga ökningen av utträden i april i år jämfört med förra året publicerades fick Doktor Bubbels kalla fötter och gick ut med en kommuniké om att det nog inte alls var på grund av några skyhöga kyrkoavgifter som medlemmarna droppade av: "Vi kan (vill?) inte se någon koppling mellan medlemsavgiftens storlek och antalet utträden. Det är istället kyrkans relevans som avgör om du vill vara medlem". En lek med ord som synes, i ”kyrkans relevans” ingår väl i allra högsta grad om man har lust att vara med och pröjsa för tangon? Propagandamaskinen verkade inte alls vilja kännas vid den helt färska egna statistiken varifrån siffrorna hämtades. Som stöd publicerades i stället en snabbt hophafsad video om helt andra siffor än de man ville dementera: https://vimeo.com/159786397
  Som meddelades igår utträdde nu i maj 4.785 medlemmar vilket är 15% fler jämfört med samma månad förra året. Hittills i år: 19.902 utträden vilket motsvarar 60 miljoner kr i förlorade medlemsavgifter. /John

  SvaraRadera
 9. Nomineringsgruppen Frimodig Kyrkas medlemmar och företrädare har givetvis fullständig yttrandefrihet, men åtminstone de sistnämna kan ju ryka som företrädare beroende på vad de skriver på exempelvis Facebook och hur mycket de t.ex. engagerar sej i Sverigedemokraterna eller för den delen Kommunistiska Partiet. Grundlagsfästa rättigheter är ju en sak, förtroende en annan.

  Själv tycker jag att BloggarDags bloggposter från den 2 och 3 mars, samt från den 15 juni, hör till de bästa och stringentaste han skrivit. Bloggposter av typen Antje kleines Kind och Kyrkans Hus som Führerhauptquartier finner jag likaväl som ärkebiskopens vänner grovt anstötliga - Dag har all rätt i världen att skriva så, men som Frimodig Kyrka-medlem hade jag ändå önskat att han inte gjort det. Inte för att det "skulle kunna uppfattas som" utan knappt kan uppfattas annat än som en kränkning av Antje Jackelén. Debatt och kritik i sak - ja! Men lumpna nazianspelningar (jfr "Gaystapo") har jag som queerkritiker fått nog av i Pride-relaterade sammanhang (aha! du gillar inte enkönade äktenskap; det gjorde inte Hitler heller, vill du gasa ihjäl homosexuella eller skjuta ihjäl dom som han i Orlando?).

  Som sagt - jag kan i vissa fall mycket väl förstå om ÄB och andra vill ta dej (eller för den delen) mej i örat, Dag! Men det får hon väl i så fall ta direkt med dej eller möjligen mer indirekt ta upp i en predikan över åttonde budet - jfr Lars Linderots förbluffande mångsidiga predikan över kommande söndags förstaårgångstext om otidigt och nödvändigt dömande: http://linderot.blogspot.se/2016/06/fjarde-sondagen-efter-heliga.html

  Now back to work! Förresten: När kommer lägret för kommentatorer? Någon gång under reformationsåret?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alphadeltagaren15 juni 2016 kl. 17:15

   Om "Ironic camp" äger rum samtidigt som påvebesöket så får vi nog hela rasket med boende, mat och dryck betalt bara vi försvinner ur blickfånget. Diktaturer plockar gärna bort oönskade element vid besök utifrån. Sånt som stör bilden ska bort när fasaden ska putsas.

   Radera
  2. Ja! Det gör vi! Jag har redan bokat måndag den 31 oktober för reformationsfirande i Lund (om än bara 499 år efter tespresentationen). Påven är väl värd en lundaresa! Tillsammans kan vi kanske t.o.m. få en audiens? Även om "the ironic camp" då går miste om subsidierna. (Om vi ger oss ut för att vara "de gammaltroende" nämligen - fast Ulf H Berggren kanske måste få särskild dispens då, Bengt Olof Dike med; äsch, vi skulle ju köra det ironiska stuket ju ;o).

   Sen träffas vi och äter middag och övernattar på Stadshotellet. Nä, det måste nog bli nåt enklare när jag tänker efter; kan inte Arborelius fixa nån övernattning åt oss på sitt gamla kloster? Nähä. Nån som har nåt bättre förslag? Tidpunkten tycker jag dock vi spikar ;o)

   Radera
  3. Alphadeltagaren15 juni 2016 kl. 22:23

   Det hade varit spännande med en audiens. Jag läser dock på Dagens hemsida att det här endagarsbesöket är möjligt på grund av 50 års förberedande samtal. Kan hända att vi är lite sent ute ... :-(.

   Det är säkert lite knivigt att få tag på boende i trakten vid den tiden? Det kanske däremot är folktomt i Uppsala?

   Radera
  4. Jag kan komma utklädd till nunna t ex.
   Ulf H

   Radera
 10. Som skolbibliotekarie läser jag en och annan dystopi, en genre som är populär bland ungdomar just nu. I en av alla diktaturer som skildras har staten och statsreligionen en Shhh-handbok för att hålla medborgarna på mattan. Är det månne därifrån kyrkostyrelsen får sina idéer?
  Intressant är också att i samma bok läsa om hur texter från den "gamla religionen" redigerats eller förbjudits. De som inte accepterar den nya religionen blir av med jobbet och sina medborgerliga rättigheter.

  SvaraRadera