tisdag 14 juni 2016

Uppsala, tisdag

Innan det blev Uppsala tisdag var det det Uppsala måndag, ty före tisdagar plägar det vara måndagar. Jag gick förbi antikvariatet Röda rummet och där fanns på 10:-borden tidningen Se från 1968. Jag köpte nr 1 och nr 19 och läste.

I nr 1 skrev Jan Myrdal och texten återfinns i någon av hans böcker, men det finns en viss njutning med att kunna gå till läggen, som Jan brukar påpeka. Här var bilder på Jan när polisbatongerna höjs och när han sitter i cell, utan glasögon, för de krossades under demonstrationen.

Vad gällde saken?
Saken framställdes som om demonstranter slogs mot poliser. Det var poliserna som slog.
"Ett verkligt slagsmål mellan demonstranter och polis har icke förekommit i Sverige", skrev Jan.  Och så anvisades demonstranterna en annan väg av polisen - en som inte ledde till Förenta staternas ambassad. "Olikheten mellan polisens uppfattning och demonstranternas var att polisen har fått order om att se till att våra förbindelser med Förenta staternas regering inte störs, och demonstranterna demonstrerar för att försämra det nuvarande intima samarbetet mellan Sveriges regering och Förenta staternas regering."

Jag skulle kanske beskriva Se:s text.
I den konstrueras en annan verklighet, en där polissablar ven (men det var batonger, sabeln hade några år tidigare tagits ur bruk...) och det hela kallas "dans bort i vägen". Det är politiskt betingad ironi, journalistik som uttryck för maktens arrogans, men hur kommer det sig att Myrdal då får skriva? Han ska "inte förmenas chansen att på ett par sidor utveckla sina idéer". Nej, det är i huvudsak rätt tänkt. Och nu är tidningen Se närmast bortglömd, men Jan Myrdal kan man läsa i nya texter. Så kan det bli. Författaren kan visa sig kunna bli äldre än tidningen.

I nr 19 är det Båstad i bild! och det handlar inte om Båstad, inte ens om tennis, för matchen mot Rhodesia spelades inte i Båstad. Detta är vad det handlar om.
Chefredaktören för Se Rune Moberg ville skapa ett Gruppernas AppelationsOrgan, GAPO, som skulle fatta beslut om vad som tillåts när det handlar om tennismatcher, amerikanska diplomater eller finansiella makthavare. GAPO konsulteras och bestämmer. "Låt oss äntligen få ett mått på den nya politiska takhöjden här i landet. Så vi vet hur mycket vi måste huka oss." Moberg var en reaktionär gaphals och en stämma för det folk som "tänker blått, röstar rött och jobbar svart" (Gunnar Myrdal).

Annette Kullenberg intervjuar Rebecca Olsson, som kastade fyra ägg på tennisplanen. Jag ser på bild hundföraren komma springande och på omslagsbilden griper han tag i Rebeccas hår. Jag hörde båda förhöras vid rättegången under hösten i Ängelholm. En polis, till vänster på en av bilderna, körde batongen i magen på henne fyra gånger. Det kan man se i Bo Widerbergs film - men det kunde rätten inte se, för rättens inlånade filmprojektor kunde bara spelas i en hastighet. Det blev lite upprört när beviset fanns men inte kunde uppfattas i rättegången.

Jag var med om rättegången, men alls inte som tilltalad eller förhörd. Jag har dock ett visst juridiskt intresse för att inte säga sinne och min vän Klas Hellborg skulle dömas. Jag tror jag berättat den sanslösa historien tidigare. Han fick frågan varför han skar av brandslangen, när brandmännen sprutade vatten på demonstranterna. Tänk er Klas lundensiska skånska, jag återger repliken lite fritt ur minnet men inte osant för det: "Jag såg att brandmännen sprutade vatten på folk, men det var ju ingen eld, så det måste ha uppkommit ett missförstånd. Jag skar av slangen för att uppmärksamma brandsoldaterna på detta missförstånd."
Klas dömdes.

Matchen i Båstad kom aldrig igång, utan spelades i sköna Bandol några mil från Nizza i stället. Nizza hette det - inte Nice, ser jag. Där gav föreståndaren för tennisanläggningen besked:
"Här nere skulle vi ta emot eventuella svenska demonstranter med kulsprutor. Det är en skam att dom burit sej åt på det här viset. Dom har smutsat ner den vita sporten."
Föga i Se:s texter tar upp FN:s bojkottbeslut mot Rhodesia, det som sattes ur spel när man spelade tennis.

Hur blev det efter Båstad?
Före hette det att idrott och politik måste skiljas åt.
Så kunde det inte heta därefter. Så heter det inte nu. Lärorikt?
Ibland gäller det bara att stå upp för sina värderingar och se hur värderingar förändrar. Och några grundläggande moraliska hållningar måste försvaras så att rätten drivs - om så behövs - mot lagen. Därför är det så nödvändigt att veta att allt som är lag eller order inte är rätt.
Hållningen att följa order och reglementen var just den som dömdes i Nürnberg-rättegångarna. Det går inte att skylla ifrån sig med ursäkten "Jag lydde bara order."

Det är ett moraliskt imperativ för den som sitter i en styrelse också, att inte utan vidare liera sig med majoriteten och inte utan vidare göra som den gör, tänka som den tänker och vara tyst när den är tyst.

I dag är det sammanträde med Kyrkostyrelsen mellan kl 9 och 17.
Barnbarnet Hugo fyller 14 också. Det är enda gången i livet han kan fylla 14 år den 14:e juni.
20 kommentarer:

 1. Innan jag läste denna bloggpost kunde jag trott att kyrkostyrelsen kunde haft en ironisk mening med sitt beslutsförslag.
  Det är ju uppenbarligen bara en förevändning för att undertrycka kritik. Vad som hittills inte framgått är vilka som berett förslaget?
  Det borde väl framgå av förslaget ifråga?

  Jag utgår från att det blir debatt om Thomas Grahls frågor om sanktioner för den som bryter det bindande förbudet.
  Kommer KS att obehörighetsförklara namn på nomineringsgruppernas valsedlar?
  Kommer KS att inte godkänna nomineringsgrupper (något KS har befogenhet till enligt KO)?
  För inte kan väl KS under gällande mandatperiod lägga sig i medlemmarnas demokratiskt lagda röster?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Peter T: Jag vill också veta vilka som ligger bakom det. Och om de handlade i egen sak, dvs om det blivit omskrivna på ett sätt som de inte gillade. I så fall är det ju synnerligen anmärkningsvärt (vilket förslaget är även utan detta).Menade du Dag i din tidigare bloggpost att du kände till ÄB:s inblandning eller inte inblandning? Du uttryckte dig kryptiskt, vilket fick mig att tro att du vill att hon ska vara inblandad men inte vet.

   Radera
  2. Jag vet bara vad som sagts mig och vad som sas på sammanträdet tänker jag mig vara förhindrad att återge. Däremot kan jag säga att Thomas Grahl i största allmänhet framträder som det trovärdiga och sannfärdiga vittnet.

   Radera
  3. Fast han vittnar ju inte utan skriver "ÄB skulle kunna vara inblandad". Jag vill veta om hon verkligen är inblandad för det ändrar rätt mycket för mig. Får man inte återge vad som sägs på dessa sammanträden?

   Radera
  4. Anna, det är slutna sammanträden.

   Radera
  5. Jaså. Jag har inte sammanträtt så mycket i mitt liv så jag har inte funderat på hur det fungerar på sammanträden och att man inte får kommentera vad som sägs om det inte rör sekretessbelagda frågor. Detta sagt har jag dock haft en synnerligen tung post i samhället, som ledamot i Flygjournalisternas klubbs styrelse. Men jag var inte med och gratisåt när Uppdrag Granskning var där, det var synd för jag tackar inte nej till en gratismåltid.

   Radera
  6. Anna, Dag skriver att återremittering går till Arbetsutskottet (AU).
   AU är vanligen den operativa delen av styrelsen där presidiet i sin helhet vanligen ingår.
   Att AU skulle vara ovetande om innehåll och syfte som når styrelsen bord torde vara osannolikt.
   Om förslaget åter dyker upp på kyrkostyrelsens bord vet vi säkert.
   Det är dock ställt utom rimligt tvivel att någon anställd på kyrkokansliet på nåogt sätt berett texten.

   Men jag kan ingenstans på Svenskakyrkan.se hitta information om vilka som sitter i kyrkostyrelsens arbetsutskott. Jag får väl ringa kommunikationschefen och fråga ;)
   Kyrkostyrelsens protokoll offentliggörs inte med bilagor, men när det aktuella protokollet offentliggörs kommer vi åtminstone se vem som var föredragande.
   Personen ifråga lär vara rejält insyltad i formulering och syfte.

   Radera
  7. Peter T: Jag hänger bara med delvis i ditt första stycke men jag kan för lite om sådant här, nöjer med att jag förhoppningsvis kommer att få svar på min fråga så småningom.

   Radera
 2. Svenska Kyrkan är i kris.Dag Sandahl har hamnat i epicentrum Uppsala.
  Kris betyder vändpunkt.
  "Se jag gör allting nytt".
  Det nya banar sig väg från framtiden. Det gamla ska dö för att uppstå. Svenska Kyrkan är också underkastad vetekornets lag.
  Den nuvarande kyrkliga ledningen verkar inte besitta krisinsikt.Den politiskt styrda Svenska Kyrkan gör det definitivt icke.Jag tror att Antje Jackeléns och Wanja Lundby Wedins tid på ledande poster inte kommer att vara så länge till. De tillhör den gamla ordnigen och visst agera bromsklossar kan de göra en liten tid till.
  Tål den gamla ordningens representanter kritik? Tål de t ex kritik som formuleras på denna Dagblogg? Tål de ironiska kommentarer? Ja, tål de den rabulistiske DagSandahl?
  Svenska kyrkan är ingen åsiktsgemenskap. Dagbloggen representerar inte heller någon åsiktsgemenskap. Det är inte heller en bloggare i splendid isolation. Här finns gott om både med- och motbloggare.Jag vill kalla det en blogg idemokrstisk anda. Inte för inte har den t o m premierats av Kyrkans Tidning.
  Den är och ska vara bl a en nagel i ögat på de kyrkliga topparna. Den ska bl a vara en blåslampa som både ärkebiskop och Kyrkomötets ordförande känner av.Låt inte minst ironiska kommentarer flöda.
  Ulf H Berggren, blogganvändare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ulf HBerggren:
   II
   Jag skulle vilja syna Svenska Kyrkans kris lite ur ett ärkebiskopperspektiv också.
   Ärkebiskopen är"den jämlikaste bland jämlika"; bland de 14 i biskopsmötet n b.Jag skulle viljan se ärkebiskopen som denjämlikaste bland alla som tillhör Svenska Kyrkan. Låt mig syna de senaste ur det perspektivet. K G Hammar utsågs av regeringen. Han gick alltså in i det ärkebiskopala kanske inte bunden till händer och fötter men statsmakten kunde fortfarande ta honom i örat(Statsminister Göran Persson hade den möjligheten en gång vid gemensam färd i regeringsplanet till Rom. ..).
   Frigörelsen från staten blev en halvmesyr. Det finns fortfarande en Lag om Svenska Kyrkansom är frihetsinskränkande.Så det var först när K G Hammar avgick som han blev fri igen. Det har ju dessutom varit en produktiv frihet som inte minst visat sig han en liberalteolgisk utveckling. Se hans tankar om det metaforiska. ..
   Anders Wejryd visade ingen ambition att försöka förändra det ärkebiskopala inifrån. Han representerade som jag uppfattar det en mellanperiod i stiltje.
   Antje Jackelén har jag undan för undan blivit mer kritisk till, vilket jag tidigare skrivit om. Men Antje har fortfarande möjlighet att med de andra tretton i biskopskollegiet och ALLA i Svenska Kyrkan komma det framtidsmässiga till mötes.
   " Se, jag gör allting nytt".
   Ulf H Berggren Lund/Hälleberga.

   Radera
  2. Ulf H Berggren:
   III
   Det partipolitiska inflytandet på SvenskaKyrkan är av ondo!
   Först ett mycket konkret exempel. Det senaste biskopsvalet i Lund.Fredrik Modeus var den mest meriterade och kompetente nominerade.Det som fällde avgörandet var den snöda partipolitiken.
   C och S ställde man-och kvinnogrant upp för Johan Tyrberg; inget ont om honom. Att det partipolitiska fällde avgörandet är helt uppåt kyrkväggarna. När jag hörde att Fredrik Modeus inte ansågs tillräckligt social, det var ett av argumenten, tappade jag öronen. Ad helvede til med det partipolitiska i kyrkliga sammanhang således.
   Skandalon utropar jag när Wanja Lundby Wedin kommer på tal som den mest inflytelse rika politikern i Svenska Kyrkan. Visst det finns en av riksdagen beslutad lag om Svenska Kyrkan som begränsar dess frihet. Så det är väl följdriktigt att en gammal LO-och S- politruk har de poster hon har. Bort med partigängarpolitiken i Svenska Kyrkan. Bort med allt statligt inflytande över Svenska Kyrkan.
   Ulf H Berggren

   Radera
  3. Ulf Berggren,

   -Vänligen belägg Ditt påstående. Har inte de röstande i biskopsvalet fått rösta efter egen åsikt? Kan partier tvinga dem att rösta på ett visst sätt?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Moderaterna har i riksdagen petat två ledamöter från utskottsposter för att dessa inte röstade enligt partilinjen i plenum.
   Så principen att uppmana folk att rösta enligt partilinjen är högst levande bland de nomineringsgrupper som har sin kulturella förankring i riksdagspartierna.
   Q. E. D.

   Radera
 3. Ring Hugo klockan 14!

  Gustaf Adolf Flanell

  SvaraRadera
 4. Har du sett hur Ratzinger 1969 beskrev kyrkans framtid? Jag tror att en del högkyrkliga har en liknande analys, men att utvecklingen inte har gått lika fort som Ratzinger trodde.

  http://aleteia.org/2016/06/13/when-cardinal-joseph-ratzinger-predicted-the-future-of-the-church/

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 6. Röda Rummet i Uppsala är en av stadens främsta kulturinstitutioner. Jag vet ingen annanstans man kan Ringa på fm och få en skrift av Engels levererad på em samma dag....

  SvaraRadera
 7. Ja, så kan det gå när en smygsupande
  präst ordnar demonstration.
  Svansen följer inte efter täten.
  Den går sin egen väg mot evenemanget.
  Röda Mona stoppas av en stabil järngrind.
  Bakom den befinner sig polismakten.
  Den har beslagtagit brandmännens utrustning.
  De använder den och sprutar vatten på
  de som försöker forcera järngrinden.
  Brandmännen uppskattar inte polismännens
  användning av deras utrustning.
  Den dagen fick Röda Mona en riktig
  rotblöta och en ordentlig utskällning
  av Rune.
  Flickan som tog sig in på tennisplan
  benämndes ogift mor.
  Både Leif GW Persson och Bloggardag har
  felaktigt påstått att det var brandmän
  som sprutade vatten.
  Avviker mitt minne från fakta ?

  Karl-Alfred
  .

  SvaraRadera
 8. Bra formulerat ovan, Ulf!
  Den dikeskörda sv"k" har ingen framtid. Den befinner sig i en allt brantare utförslöpa och är på god väg att avfolkas. Det som inte ledningen begriper inser i stället medlemmarna: nu i maj utträdde 4.785 vilket är 15% fler jämfört med maj förra året. Hittills i år: 19.902 utträden motsvarande 60 miljoner kr i tappade medlemsavgifter. Det går mot rekord. Följ statistiken på https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1479897
  /John

  SvaraRadera
 9. Israels ambassadör Isaac Bachman reagerar idag kraftfullt på "Svenska Kyrkans Israelsvek". Bachman skräder inte orden.
  Kommer Svenska Kyrkans relation till Israel att tas upp i Kyrkostyrelsen?
  Jack London

  SvaraRadera