lördag 11 juni 2016

Egendomligheten

Ska det bli en Lex Sandahl?
Kyrkans Tidnings debattsida innehöll en alarmerande artikel i går.
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/hur-tanker-kyrkostyrelsen-forbjuda-ironi

Den är, får man nog påpeka, inte skriven av vem som helst utan av Thomas Grahl. Han var tidigare VD för Svenska Kyrkans Press AB och Berling Media och nu tidningsman i Gota Media Ab-koncernen, VD för Östra Småland inte minst. Han har arbetat som journalist på en del andra ställen också. Expressen t ex. Annat att förtiga.
Artikeln refererade ett ärende som ska upp på Kyrkostyrelsens bord på tisdag.

Nu antar jag att jag ska misstänkas för att vara källan. Det är jag inte.
Handlingen läste jag, när den kom per post i tisdags. I onsdags var jag å utrikes ort och sammanträdeshandlingarna låg kvar hemma. I torsdags läste jag handlingar lite mer, tvättade och grillade biff. I går ägnade jag mig åt annan läsning samt satt i bilköerna kring Växjö eftersom yngsta barnbarnet Sigrid, 7 år, skulle komma. Vi ska denna lördag förverkliga en  biltur, som var önskad som julklapp! Det blir bl a Rökstenen enligt den unga damens önskemål.
Handlingen har inte lämnat huset, inte kopierats. Informatören återfinns någon annanstans.
Det var i en kommentar på Bloggardag samt på Facebook som artikeln snabbt uppmärksammades. Då satt jag i bilkö i Växjö.
Oskulden fullkomligt vidlåder mig, alltså.

Lätt förvånad är jag dock.
Jag fann redan i tisdags policyförslaget grundlagstridigt. Det hade jag tänkt påpeka instundande  tisdag. Fri- och rättigheter i konungariket Sverige har jag drillats i från folkskolan och därefter. Har inga larmklockor ringt i arbetsutskottet inför texten?

Lite undrande är jag också.
Är skildringen av initiativets tillkomst korrekt, dvs antagandet att initiativet kommer från Ärkebiskopen och hennes medhjälpare och har fått stöd av de två i presidiet? Var det så?

Kyrkans Tidning publicerade ett svar från Kyrkostyrelsens förste vice ordförande Wanja Lundby-Wedin (S) och andre vice Mats Hagelin (BA, fast egentligen M).
Detta aktstycke utgör inte på någon punkt något svar på Grahls fyra frågor utan stärker snarast hans framställning. Det fick mig dock att i går kväll att undra över varför det blir ett svar innan sammanträdet. Är det, trots allt, inte lite konstigt? Styrelsen kan ju enkelt säga att saken är feltänkt från början till slut - och då blir det inget och ingen anledning att svara heller, inte ens svara med nonsens.

Grahls frågor är dessa:
* Med vilken rätt kan en demokratiskt uppbyggd sammanslutning begränsa sina förtroendevaldas yttrandefrihet?
* Med vilken kompetens ska Svenska kyrkan - och vem däri - göra sig till domare över var gränsen går för tillåten respektive förbjuden ironi samt för läsaren väckande anstöt?
* Hur avser kyrkostyrelsen från och med tisdag sanktionera en förtroendevald som med stöd i grundlagen kritiskt och med viss ironi utövar sin yttrandefrihet även angående kykliga sprösmål och kyrkliga makthavare?
* Och hur tänkte ni där egentligen?

Vad svarar presideledamöterna?
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/svar-direkt-policyns-syfte-ar-att-ge-rad-och-stod
De svarar med en politiskt passlig lögn, stackarna. De och de, en tjänsteman har saxat ur beslutsunderlaget, vänt och vridit på orden och hamnar i slutsatsen: "Policyns syfte är att ge råd och stöd samt uppmuntra till sådan reflektion."
Sådan reflektion? - jo, "reflektera över den utmaning  det innebär att vara officiell representant för kyrkan".

Nu är jag
1. prästvigd och har så varit i snart 35 år, (hoppsan, tack kommentatorn, ska vara 46, tänk vad tiden går!) och
2. invald i det kyrkopolitiska för att jag står för ett alternativ och har varit så mer än halva mitt liv (bäst att tydliggöra till underlättande av förståelsen: allmänna kyrkomötet 1979 och 1982 samt KM 1983-2001, 2006-, kyrkostyrelsen i gamla och nya skepnaden som ersättare och ledamot, i au som ordinarie 1986-1998 samt 2010-, kyrkofonden i dess olika skepnader samt au i den kyrkliga versionen 1998-2006 eller  var det 2008?, stiftsfullmäktige i några omgångar samt stiftsstyrelsen 2010-2014, därtill några kyrkliga utredningar)
samt är jag
3. oaktat att Bloggardag blev "Årets blogg" i Kyrkans Tidning (vilket år det nu var) ändå inte riktigt "officiell representant". Så t ex har det påpekats att jag aldrig representerat Svenska kyrkan i det ekumeniska.
Tror ni att jag mot denna bakgrund behöver en policy för att kunna uppmuntras att reflektera?

Men har Thomas Grahl rätt? Är det Bloggardag som fått igång all denna aktivitet?
På vems initiativ?

Den fråga jag tar med mig denna lördag är förstås frågan vad det betyder att policyn är bindande på den nationella nivån. Det är alltså så, att styrelsen avser att binda ledamöter och ersättare? Då får jag väl njuta av helgen, min sista helg i frihet, eller?
Att göra det ihop med barnbarnet Sigrid blir något särskilt. I går kväll var det pizza. Hon meddelade, att hon orkade en hel vuxenpizza. Det gjorde hon inte. Hennes mor skickade ett sms till mig, när jag redovisat fakta: "Haha. Lurad."
Den lilla flickan har också sagt att hon kan läsa karta. Nästan i alla fall. Jag undrar var vi hamnar.
Nu ska hon väckas!

Är inte livet underbart, så säg.

61 kommentarer:

 1. Och norrländska bloggare som "serverar" BloggarDag "input" från den nordligaste stiftsstaden i landet och därmed utan tvekan medskyldig till "medhjälp till ironi" och dessutom är ersättare i stiftsfullmäktige måste väl också falla under domen?

  SvaraRadera
 2. Ja, vilken förgriplig ironi ligger i att bloggarens falska matematik döljer 10 år i prästämbetet?
  Kh på landet

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alphadeltagaren11 juni 2016 kl. 09:52

   Det kanske var den sammanlagda ironin som beräknades motsvara 10 år och därmed "försvann" :-).

   Radera
 3. Det är nu helt uppenbart att Svkys postkristna nomenklatura börjar tappa greppet och likt alla auktoriteter som saknar sanningen så försöker de utöva en totalitär makt. Dr Sandahls blogg är tydligen så farlig för dessa heretiker och charlataner, att de nu försöker att censurera den!

  Trevlig utflykt, doktorn, hoppas ni hamnar rätt!

  Antony

  SvaraRadera
 4. Jag bara skakar på huvudet åt KS-förslaget.

  -Vem ligger bakom anti-ironiförslaget från kyrkostyrelsen? Det intressanta är att ärkebiskopen inte har undertecknat svaret till Grahl. Har hon fått kalla fötter.

  Men varför meddelar bloggaren att han INTE är tipsaren? Han vet ju såväl att efterforskning inte får göras; den är grundlagsstridig. Om någon då säger att "det är inte jag", försöker efterforskaren ge sig på andra, vilka kan tänkas komma ifråga.

  Den sedan länge salige avlidne diplomaten Gunnar Jarring blev mycket känd för endast två ord:
  "Inga kommentarer".

  Visserligen är bloggaren känd för motsatsen "många kommentarer". Men varifrån tips kommer till medierna är och förblir - när så krävs - anonymt. Bloggaren behöver inte "rentvå" sig genom att säga "inte jag".

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alphadeltagaren11 juni 2016 kl. 10:59

   Tips om vad? Att det förekommer humor och ironi på en öppen blogg?

   Radera
 5. Den 14 juni 2016 utfärdade Kyrkostyrelsen en förordning om att versen i Lukas 13:32 i Bibel 2000 från och med nämnda datum skall ha följande lydelse:
  Han svarade: "Hälsa hen att i dag och i morgon driver jag ut demoner och gör de sjuka friska, och på tredje dagen är jag vid målet."

  Vidare har Kyrkostyrelsen beslutat tillsätta en kommitte som får i uppdrag att omarbeta texterna i Matteus 23:13 samt 23:15-33 så att de s.k. veropen inte kan komma att uppfattas av någon som kritik mot kyrkokansliet i Uppsala eller mot någon biskop, ingen nämnd, ingen gömd, eller mot någon förtoendevald i KS, KM, KR, m.fl.
  S Pilt

  SvaraRadera
  Svar
  1. Känner folk sig så träffade?
   Kh på landet

   Radera
  2. Det heter väl "hälsa henom"? Tyckte jag mej se av det ursprungliga objektsreform förslaget. Visserligen heter det "hälsa den" och inte "hälsa denom", men just personliga pronomen kan väl som objekt få ha formerna "honom, henne och henom"? (Eller ska det möjligen heta "henem"? Nån hjälp av hur finnarna hanterar sitt "hän" lär vi inte få).

   Radera
  3. Har ställt frågan och ofta fått svaret att det ska va hen även i objektsform.

   /Mattias

   Radera
 6. Det bloggaren inte verkar förstå är att ironi kan uppfattas tvetydigt och att tvetydigheten i sig skulle kunna komma att uppfattas som subversiv.
  I en monokultur som den äktsvenska kyrkan stävar efter så är det varje antydan av subversivitet att likställa med något ondskefullt, jaa.
  Tyvärr får vi beklaga att kyrkostyrelsen väljer att begränsa policyn till förtroendevalda på nationell nivå, när den i lika stor grad behöver omfatta även förtroendevalda på regional och lokal nivå. Inom snar framtid bör den utökas till att även omfatta kyrkobesökare.
  För en effektiv efterlevnad av policyn så behöver man registrera alla kyrkobesökare och för att få med de som eventuellt smyger in i gudstjänsterna så ska varje kyrkobesökare anmodas att namnge sina bänkgrannar.
  Ohörsamhet mot denna anmodan är att likställe med ohörsamhet mot policyn och ger per automatik en notering i policyregistret.

  Men har inte även ärkebiskopen uttryckt sig tvetydigt någon gång, t.ex. om Jesus eller Muhammed ger sannast bild av Gud?

  Genau!
  Detta är dock ett feltänk som baserar sig på otillräcklig vördnad för den Högt Värderade Ledaren, jaa.
  Tvetydigheter är förbehållet den HÖgt VärDerade ledaren, i syfte att förmedla den önskade monokultur som HÖVDingen önskar.

  Denna bloggs ägare ombedes härmed att redan före beslutet på tisdag hörsamma policyn om som ansvarig utgivare för denna förhandsmodererade blogg genom att avstå från att publicera ironi i egna inlägg och andras kommentarer.

  För Svenskakyrkans Tystnandegrupp Av Subversiv Ironi (STASI)

  Peter Tönnäng
  ÜberPropagandist och IronikontrollFührer hos STASI


  SvaraRadera
 7. Alphadeltagaren11 juni 2016 kl. 11:00

  Den där ljusstaken som flyttade ut i en tidigare blogg? Någon som vet var den är?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Missionsprovinsen, EFS, OAS och andra svenskkyrkliga rörelser har kanske fått ta över den?

   Radera
  2. Alphadeltagaren11 juni 2016 kl. 14:54

   Den är kvar i verksamheten då alltså? Vore bra om någon kunde tända den så man såg den :-).

   Radera
  3. Du får väl besöka de olika oppositionella rörelserna och se efter själv.

   Radera
 8. "Före sammanträdet" heter det. Käre Dag, var med och bekämpa innan-sjukan!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detgörentealls, Varkenkyrklig! Innan är lika korrekt att använda i dag. Språk ÄNDRAS! Och det finns ingen anledning att motverka det så länge inte det nya ställer till med problem, vilket det gör i en del fall.

   Radera
  2. Ordet innan är både konjunktion och preposition.Det är alltså helt rätt att säga innan sammanträdet.
   Däremot är före inte en konjunktion, och kan således inte inleda en bisats, vilket man ser ibland.

   Radera
  3. Precis den diskussionen hade jag i samband med revideringen av stadgarna på en av Sveriges större sudentkårer i början av 1990-talet.
   Jag tyckte väl att kårstyrelsen kunde använda sin tid bättre än att anmoda ett byte av en preposition som dugt i texten de senaste 20 åren.

   Det här inträffade innan jag blev den besserwisser jag är idag.

   Radera
  4. Förlåt en fåkunnig, men...när blev "innan" en preposition? Och vem beslöt om denna reform? Det måste ha varit efter det att jag avlade "mogenhetsexamen"...:-)/Paul

   Radera
  5. Ni har fel allihop. Där det följande är ett substantiv heter det "före". Före högmässan, före påsk. Där det är ett verb, heter det "innan". Innan jag kom. Innan något hände. Det bara heter så. Tyvärr har "innan" blivit en sjuka som brer ut sig mer och mer. Antagligen på grund av oral lättja; det kräver färre rörelser i talorganen att säga innan än att säga före. Men det är fult och helt enkelt dålig svenska.

   Radera
  6. Varkenkyrklig: Och en gång i tiden var det "dålig svenska" att skriva "skrev" när den korrekta formen var "skrivde". Jag själv skriver dock naturligtvis alltid "skrivde" eftersom jag är svensklärare.

   Radera
  7. Varkenkyrklig, ta och kolla ordklasserna i SAOL! Prep. betyder preposition och sådana står före substantiv eller pronomen! Ex. som står innan jul.Innan är både adv. konj. och prep!

   Radera
  8. Tillägg. En (underordnad) konjunktion, i detta fall innan, står inte framför ett verb utan inleder en bisats. I ditt exempel "innan jag kom är "jag" ett pronomen och inte ett verb! Hur har du det med grammatikkunskaperna?

   Radera
  9. Paul, reformen genomfördes innan nu, men inte före då ;)

   Varkenkyrklig får gärna referera till aktuell ordbok i ämnet.
   NE:s ordbok från 1990-talet nämner inget om prepositionernas begränsningar av efterföljande ordklass.

   Radera
  10. Ganska ofta finns det inga absoluta sanningar när det gäller vad som är rätt och fel i språk men i denna artikel kan den som är intresserad läsa mer om det som brukar orsaka många språkgräl: http://www.dn.se/livsstil/sa-satter-du-sprakpoliserna-pa-plats/

   Jag själv är dock inte ute efter att sätta någon på plats och jag diggar din signatur, Varkenkyrklig!

   Radera
  11. Vid tidsangivelser är ofta verbet underförstått. T.ex uttrycket 'innan kvällen' betyder ju egentligen 'innan kvällen kommer' alltså ett verb. Då kan ju 'innan' passa bra.

   HG

   Radera
 9. Det är väl inte så att Jesus är ironisk när han säger följande: (Luk kap 14)
  "Jesus svarade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’ En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’"

  Den förste hade alltså gått och köpt en åker - utan att titta på den först får vi anta - för nu måste han tvunget ut och se på den (så den inte har försvunnit). Som om vi idag skulle köpa ett hus utan att först se på det.
  Den andre hade alltså gått och köpt fem par oxar (hela 10 st.) och verkar ha köpt dem utan att först se vad de går för, så att säga "provköra dem". Som om vi idag skulle köpa bil utan att först testköra den.
  Och tredje stackaren är ju alldeles under "toffeln". Han Fridolf får ju inte komma för frugan Selma. Han skall städa, tvätta, handla, laga mat och diska innan han får gå ut.

  Så hur gör vi nu med ironin i ovan citerade text? Lantbrukare, bilägare och vankelmodiga män och kanske alla som heter Fridolf kan ju komma att känna sig träffade, kanske t.o.m. kränkta. Kanske något för DO och / eller något vaket domkapitel.

  En annan i Halland

  PS
  Antar att Sigrid precis som Lotta på Bråkmakargatan kan allting, utom slalom.

  SvaraRadera
 10. Vänligen håll nu igen på oförskämda och ogrundade spydigheter!

  -Låt inte KS-ärendet föranleda inlägg av den art som vi ser ovan! Förlora inte omdöme, ansvar och återhållsamhet i lusten att ironisera över "ironiförbudet"!

  Kom alltid ihåg, Tönnäng och den märkliga signaturen, som finns under det andra olämpliga inlägget, att återhållsamhet är en dygd.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alphadeltagaren11 juni 2016 kl. 13:00

   Nej, passa på nu, innan ironiförbudet vinner laga kraft. Om nu provtänket går igenom.

   Men varför säger inte Ärkebiskopen någonting? Hon har väl ändå det högsta ansvaret i den idéburna verksamheten? Ska hon tiga i församlingen NU?

   Radera
  2. Den "förtroendevalde" sittfläskspolitruken har talat.
   Vem bryr sig? /John

   Radera
  3. Det ska väl vara BOD av alla människor som ska vara emot ironi, en omistlig del av yttrandefrihet, debatt och demokrati.

   Hur kan man inte asgarva åt det ironiska i KS-förslaget?
   Skulle inte en kristen bloggare kunna få återge de högst bibliska orden Satan, djävulen & Gehenna i nutida svensk form?
   Är det fler bibliska ord som KS vill förbjuda och förpassa till historiens skräpkammare?

   Radera
 11. Ja just det! Jag vill också mana alla till återhållsamhet med ironin!

  På den här bloggen är det så vitt jag kan se endast jag själv som brukar omdöme, ansvar och återhållsamhet med ironin och det gläder mig om det nu blir ett förbud så att alla i fortsättningen kommenterar som jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi andra tackar dig för din ironiska återhållsamhet och önskar att vi själva kunde leva upp till detta föredöme.

   Radera
 12. Rätt så, Anna! SJälvironi är tillåtet.

  SvaraRadera
 13. Ironiförbud, really? Kan de inte införa heresiförbud istället?
  Åt Dalman mfl, för att ha förnekat läran om den dubbla utgången. Åt Jackelén, för att ha förnekat läran om jungfrufödseln.

  SvaraRadera
 14. Även den mest "liberale" behöver dogmer. När man försökt göra sig av med eller omtolka Kyrkans klassiska dogmer till oigenkännlighet uppstår ett obehagligt vakuum där den liberale i maktställning mister kontrollen. Istället för dogmer kommer "värdegrunder", policydokument och "certifieringar". I detta läge visar det sig att dessa liberala försök att återta kontrollen är ett obehagligt "tidens tvång" som ingen är bekväm med. De klassiska dogmerna visar sig då vara den frihet vi behöver. Inte stängs Gud inne eller begränsas av Kyrkans dogmer. Det är snarare så att vi med Kyrkans dogmer får hjälp att tänka gott rätt och sant om och med Kristus istället för fult, fräckt och fel. Kristus och Skriften hö ju ihop. Därför tänker vi inte "utöver Skriften och utöver Kristi lära" (1 Kor 4:6, 2 Joh 9). Våra tankar måste med dogmernas hjälp bli lydiga fångar under Kristus (2 Kor 10:5). Då behöver inte vårt "illfundiga hjärta" göra Kristus till en brödkonung, läderbög eller transa.

  SvaraRadera
 15. Kanske ett sidospår:är det inte dags för Antje Jackelén att ta sin mitra och gå? !
  Ett litet exempel först och så ett större.
  Det lilla: Jag skriver ett i och för sig kritiskP E R S O N L I G T brev till henne. Med stor stillna står på kuvertet P E R S O N L I G T B R E V .
  Antje låter en underlydande svara. Mina personliga brev får självklart inte läsas av annan än den det är adresserat till.
  Det större exemplet har jag redan skildrat på denna blogg. Jag orkar inte upprepa allt. Det gällde när Kerstin Hesslefors Persson blev utsedd till domprost i Lund och Antjes agerande då-Antje var då fortfarande biskop i lundastiftet..
  Just nu är det en osalig röra i Lunds pastorat.
  Jag uppskattar Kerstin som präst och människa men som organisatör och arbetsledare lämnar hon mycket övrigt att önska för att nu använda ett understatement.
  Nu kunde någon påpeka för mig att mitt primära samfund är Kristensamfundet-så varför detta engagement i och för Svenska Kyrkan? ! Denne någon kunde också påpeka att jsg nyligen sökt utträde (för vilken gång i ordningen-ur Svenska Kyrkan.Så varför hålla på. ..
  Jag är böjd att ge denne någon rätt. Och i konsekvens därmed nästan uppmana bloggchefen att stoppa mig. Jag är väl mer privat än personlig nu.Eller?
  Ulf H Berggren Lund/Hälleberga

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ulf: Det berör mig illa att läsa att ÄB låter en underlydande svara på ett brev som var personligt ställt. Inte bra.

   Radera
  2. Jag har också skrivit ett mejl till Antje Jackelén, men fått svar från någon annan, som visste precis vad hon tyckte. (!) Å andra sidan får man kanske vara glad om så höga personer överhuvudtaget svarar. Det finns folk i betydligt lägre positioner i hierarkin som tydligen ser sig för stora för svara sina medmänniskor!

   Radera
  3. Fru doktor Jackelen är en mycket rädd och totalitär person, förmodligen beroende på att hon innerst inne vet att hon saknar sanningen!
   Antony

   Radera
  4. Tango-Kerstin Hesslefors Persson "präst"?? Fin ironi! /John

   Radera
  5. Som person är Antje Jackelén orädd och icke-totalitär. Hon är bra som präst. Hon saknar inte sinne för det ironiska. Hon har både humör och humor.Hon har därtill ett gott ölsinne.Skrev jag god ölsmak.Å...br...o.Aj.
   Nå, honom har möjlighet att få glo f'låt mitran på plats. Men då måste hon mer prioritera fotfolket, församlingslivet. Se till, initiera att de senaste organisationsförändringarna börjar rulla tillbaka. Våga avstå från eliternas Almedalen. Arbetstöjet på för att tala med Gruntvig.Erkänn Kristensamfundets dop som ett kristet dop.Sen kunde vi börja tala om den förlorade sonens återkomst...
   Ulf H Berggren, Lund (Uppsala 1975-78.

   Radera
  6. Ulf, om du skickar ett brev till en tjänsteadress kan det inte bli privat.

   Radera
 16. Jag har grovt underskattat Dag S makt och inflytande. Jag be om överseende för detta.
  Som en av dom nysvenskar, som har lärt sig något av språket här i landet som vuxen, kan vissa nyanser i språket gå förlorad.

  T ex när jag har tagit Dag S alla bloggskrivelser på blodigt allvar och inte förstått det ironiska i dom.
  Lärdomen blir alltså, att man skall förstå texterna tvärtom vad som står där. Detta gör Dag S en av moderkyrkans trognaste beundrare.

  Framförallt hans idolisering av ÄB har kanske gått till överdrift och bäst att dölja det i ironin och jag som trodde att han hade någonting emot henne.
  När man undervisar oss stakars främlingar i landets språk borde man fästa uppmärksamhet på ironi-faktorn, annars är man förlorad i mötet med infödingar.

  SvaraRadera
 17. Jag har i sena timmen fått tag i senaste Grönköpings Veckoblad.
  Det är nästan att jag kunde tro att Wanja Lundby-Wedin och Mats Hagelin existerade i sinnevärlden.
  Ulf H Berggren, som tar allt på allvar.

  SvaraRadera
 18. Lite skryt såhär strax före spöktimmen.
  Jag hade skrivit ett brev och lagt i Antjes privata brevlåda. Jag tror jag var lite ironisk.
  Vi kom samtidigt till fredagens mässa kl åtta i domkyrkan. Tro det om ni vill eller inte:Antje var sarkastisk.
  Uffe Berggren

  SvaraRadera
 19. Re personligt brev,

  törs man komma med en kommentar utan att nödvändigtvis missförstås eller "bara" misstänkliggöras?

  Alltså, jag är ,som väl ingen rimligtvis kan ha undgått att märka, ingen beundrare av Antje och det beror inte enbart på att jag tycker att hon överhuvudtaget inte har något att göra i den position SVeK av rent politiska skäl placerat henne.

  Huvudinvändningen är dock att hon som ÄB fortsätter i KG Hammars spår och raserar den kristna läran i sin iver att vara de som utsett henne till ÄB till lags.

  Nå, när jag nu påpekat detta så låt mig sedan påpeka att detta allmänna ogillande inte betyder att jag är beredd att instämma i all kritik mot henne utan här som i övriga fall bör skilja äpplen från päron såframt vi inte uttryckligen vill ha en kompott av just äpplen och päron.

  Jag kan t ex om jag nu skulle få för mig att skriva ett "personligt" brev till Antje- en högst osannolik om än inte omöjlig händelse inte se något direkt fel i om hon skulle låta en utomstående läsa och besvara detsamma.

  Visst, jag kanske skulle känna mig besviken, sårad men i övrigt skulle jag ha svårt att hitta något konkret att beklaga mig över. Hur mycket jag än skriver "personligt" på konvolutet så kan jag ju knappast förneka henne rätten att göra vad hon vill med brevet eller har någon något att invända mot detta? (I vart fall kan jag ju knappast tala om tysthetslöfte?)

  Att jag sedan kan tycka att hon emd denna ådagalagda "nonchalans" återigen visar sin olämplighet som herde och biskop är en annan sak.

  Personligen skulle jag inte bry mig eftersom jag inte förväntar mig något annat av henne.

  Jag skulle däremot kanske reagera om jag t ex fick veta att hennes sekreterare öppnar alla brev även de som är märkta "personligt" utan hennes uttryckliga tillstånd / uppmaning.

  Å andra sidan kan jag omöjligt veta hur regelverket på kansliet är och med samtidig vetskap om vad en del sjuka människor kan få för sig att skicka / lägga in i vanliga brev skall man kanske inte förvåna sig över om hon låter en sekreterare göra just en första granskning(?)

  Att det kan bli tragikomiskt(?) , ja, jag skulle nog egentligen använda ett annat utryck även om jag just nu har svårt att finna ett lämpligt sådant men jag erinrar mig damen som alltid lät sin son öppna all hennes post. Motivering, det kunde ju handla om en brevbomb!

  Att det kanske inte är precis den kristna grundtanken av en mor att låta sin son ta "smällen" om det nu verkligen handlade om en brevbomb kan man ju fundera över.

  Oavsett. Det finns mer än nog att kritisera ÄB för utan att man behöver gny över att hon inte personligen svarar på vissa brev.

  Själv är jag helt befriad från den typen av problem då jag varken har någon position i samhället eller inom SVeK att ta hänsyn till och att mängden "personliga" brev som pockar på svar av mig är mer eller mindre obefintlig.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu behöver det ju inte vara enbart personliga brev som någon skickar, utan även något som rör föreningen/kyrkan/partiet, som man vänder sig till ledaren om. I de sammanhang jag har funnits är det intressant att notera hur ledarna fungerar.
   Jag har noterat.
   Göran Hägglund svarade alltid de gånger jag vände mig till honom. Det kunde dröja, men det kom ett svar till slut.
   Ebba Busch Thor har aldrig svarat på något mejl från mig, inte ens när jag var med i KD. Detta ger ett fruktansvärt dåligt intryck.
   Så fungerade också Björklund. Det fanns klagomål på detta inom FP när jag var medlem där.
   Anders Wejryd svarade ibland när han var biskop, men inte som ärkebiskop, inte ens via ombud.

   När jag skrev till Antje Jackelén som ärkebiskop så var detta direkt relaterat till hennes personliga uttalanden i Kyrkans Tidning, och här borde inte någon annan ha svarat att han visste vad hon tänkte. Det gav ett dåligt och fånigt intryck. Som biskop svarade hon själv.Hon fick faktiskt mig tillbaka till Svenska kyrkan en av de gånger jag lämnat den genom sin vänlighet i ett svar.

   Att det sedan inom Svenska kyrkan finns en sorts utfrysning, där man inte svarar människor ibland, är en annan sak. Den kan många vittna om! Då handlar det oftast om rena härskarteknikerna.

   Radera
  2. Jag vill rätta mig. Jag hade skrivit
   P R I V A T B B R E V
   ULF

   Radera
 20. Vilken flod av överdrifter och fördömanden, som väller ur kritikerna nu!

  -Det s k ironiförbudet har - som kunde anas men som jag varnade för ovan - skapat en flod av överdrifter, dumheter och groteska syrligheter mot Svenska kyrkans ledning. Räcker det inte med ledningens oacceptabla förslag och den befogade kritiken mot detta? Varför skall kommentatorer som Berggren, HH och John excellera i spydigheter mot, underkännanden av och formliga odugligförklaringar av ärkebiskopen och övrig kyrkoledning?

  Känner de inte till de kloka orden, att i begränsningen visar sig mästaren? Skall de straffas för något som de inte har gjort men som nämnda kritiker tror eller påstår att de har gjort - eller är?

  Som jag har skrivit tidigare i annan variant:
  Bara för att vindrutetorkarna på en Mercedes har gått sönder, är inte hela bilden trasig.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om vindrutetorkaena är trasiga kan det under vissa förhållanden vara svårt att se vart man är på väg.
   Det är lätt hänt att man far i diket.

   Givetvis är just denna kommentar helt befriad från allegoriska antydningar och ironi, utan fokuserad på körkortsutbildningens s.k. risketta.

   Radera
  2. Men om man tar en Mercedes och river ut de vackra och skönt stödjande sätena (evangelium) och ersätter dem med (lagens) hårda trästolar, och om man ersätter V8:an (med powerinjection a la Guds Helige Ande) med ett pedalställ där man får trampa själv, så tror jag inte bolaget Mercedes skulle vilja erkänna den som en bil av märket Mercedes längre.
   /Per H

   Radera
  3. Bengt Olof Dike!
   Jag anser att Antje Jackelén, Wanja Lundby Wedin och Mats Hagelin bör överväga att avgå.
   Jag tillbakavisar anklagelserna om spydigheter! Jag har fast grund för det jag skriver.
   Ulf

   Radera
 21. BOD,

  och som jag m.fl påpekat. Skall SVeK jämföras med en "bil" så är det nog mer än vindrutetorkarna som behöver bytas.

  Det krävs en totalrenovering, kanske bättre att helt enkelt byta bil ty som skrotbil, nuvarande status, är den inte mycket att åtgärda- tyvärr

  //HH

  SvaraRadera
 22. Då har Du dålig självinsikt, Ulf!

  -Mennen med nämnda förnamn "tillbakavisar" med kraft att han satt spydigheter på pränt. Självinsikt får man kanske inte av att ställa sig framför spegeln, men personen som behöver insikten syns i varje fall i spegeln. Om inte Ulf kommentarer ovan - och även andras - var spydiga, har detta ord förlorat all sin innebörd.

  Men jag anade följderna, när bloggaren presenterade "antiironiförslaget". Då försvann återhållsamheten och de anständighetens spärrar, som är så viktiga för ett gärna hett och intensivt men KONSTRUKTIVT meningsutbyte om Svenska kyrka. Spottloskor på, eller smutskastning av, kyrkoledningen borde vara alla som deltar i denna bloggs debatter, främmande. Men nu såg de ständiga vedersakarna av Svenska kyrkan - de som inte kan nämna eller läsa orden utan att skaka på huvudet och utbrista i kaskader av ovett över den - chansen. Nu skall ärkebiskopen och KS presidium få sina fiskar varma: på dem bara, kritisera, kasta stenar, underkänn och döm dem. Avgå, kräver en av kommentatorerna med adress till presidiet.

  Sådana reaktioner är lika omogna som ovärdiga. Men här såg de obotfärdiga kritikerna en chans att svinga svärden över kyrkoledningen medan de frossade i självbelåtenhet och andra destruktiva sinnesrörelser! Här skall minsann kyrkoledningen få läsa sina domar: på den bara, hugg, döm ut den, döm ut hela kyrkan och - det hör alltid till! - döm och kasta ut folkets valda företrädare i kyrkan, de förtroendevalda!

  Nej, det är inga snygga, uppbyggliga och omtänksamma rop vi hör och texter vi läser. Kyrkoledningen har fått, och skall ha, berättiga kritik för det ovannämnda förslaget. Men vad har den i övrigt gjort för att bli behandlad som något, vilket katten har släpat in?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof Dike
   Du förväxlar nog självinsikt med självironi. Självironi går aldrig hem. Vad som kallades ironi i Hälleberga kallades spydigheter i Algutsboda.
   Vi kallade Alsboborna för lergökar.
   För övrigt tycker jag att Dikeskörningarna äro legio.
   Det sena svaret beror på att jag varit självupp...vad skriver jag ...varit
   u p p t a g e n. ..
   Ulf

   Radera
 23. BOD,

  Vad har den i övrigt gjort...?

  Raserat Kristi Kyrka, vrängt bibel och lära, öppnat upp för sekularisering och synkretism i en "salig?" röra. Räcker det inte?

  //HH

  SvaraRadera
 24. HH,

  -Din beskrivning är, som bekant, subjektivitetens i dess prydno - präglad av, tycks det, lika delar okontrollerad känsla som fördomsfull bitterhet mot landets älskade folkkyrka.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera