onsdag 22 juni 2016

Tomater

I Svanås, norr om Helgasjön (jag skriver ogärna Ör, eftersom Ör är den gamla konkurrentsocknen till Ormesberga) odlas tomater. De säljs som "världens godaste" på ICA Grytan i Moheda. När tomaterna kostar 49.90 kilot, tänkte jag att folk skulle dra öronen åt sig. Men de introducerades för 29.90 och så höjdes priset i två steg. Folk köper ändå. Jag också.

Det är skillnad på tomater och tomater. De närodlade smakar väsentligen mycket mer. Dumma är vi inte som fattar vad som är vad. Nu ska det odlas tomater fram till skiftet november/december, sedan blir det paus.
Visserligen sa jag till Niclas på ICA: "Förförelser måste ju komma, men ve eder genom vilka förförelserna kommer och detta sagt med hänsyftning på tomaterna" - men somliga förförelser är mer välkomna än andra. Tomatförförelsen mest eller i vart fall inte minst.

Kan vi lära oss något kyrkligt av detta?
Jag antar det. Människor har vett att skilja på smaken av riktiga tomater och de andra, de som nästan smakar som tomater. De står ut med de andra, men älskar dem inte. När de fått smak på de riktiga, kan inget stoppa dem. Till ICA Grytan levereras tomater tre gånger i veckan. De säljer slut, har jag bittert fått konstatera en dag innan en ny leverans skulle komma. Lita på att folk fattar vad som är vad och när det är på riktigt, kan man lita på att folk är beredda att gå in för det. Evangelium som tomater. Tomater som evangelium.

I dag kommer en ny leverans från Svanås till ICA Grytan.
Och tomatodlaren bygger ut sin anläggning. Så blir det när folk fattar. Men det kräver en tomatodlares mod att fatta vad folk förmår uppskatta om man lägger manken till. Den som en gång känt smaken av en smakrik tomat, blir inte benägen att mumsa på de andra. Det är detta fenomen som gör det svårt för somliga kyrkokristna med Svenska kyrkan. Det är, för att tala metaforiskt, för dålig smak på tomaterna.
Om tomater gäller för övrigt ordet: Hellre röd än smaklös!

Märkte ni en omständighet?
Tomatodlaren omges inte av ett demokratiskt valt tomatfullmäktige, som väljer ett tomatråd, eller ens av ett direktvalt tomatråd. Det är i stället tomatälskarna som står med avgörandet i sin hand och bestämmer om de tar extrautgiften för goda tomater eller nöjer sig med de andra.
Borde det inte finnas ett valt tomatråd som kunde pröva tomatodlarens alla idéer innan de blir verklighet, vilket i praktiken innebär att avfärda idéerna? Man kan inte, skulle tomatrådet säga, sälja tomater för 49.90 när man kan köpa tomater för 15:-. Jag vet inte vilken slutsats som ska dras av detta i tomatodlingen och på ICA Grytan inträffade. Det ter sig obegripligt att tomater kan odlas utan tomatfullmäktige och tomatråd men likväl med folklig support.

Nu är det en fördel för tomatodlaren att tomathatarna inte får någon möjlighet att krossa tomater. Det finns tomathatare. De kan tycka att det skulle finnas en poäng att innanför det tomata systemet göra ultimata insatser för att begränsa möjligheterna för tomatodlare. Det borde alltså vara en beslutsordning som möjliggör detta motstånd från innästlade. Boken Maktmänniskan i tomatsystemet skulle man kunna läsa. Den är skriven av Tom Atsmak. Men efter den läsningen tänker jag, att den passionerade tomatodlaren med tomater och avnämare i sikte står starkare utan tomatfullmäktige.

Är inte ordet "tomathatare" för starkt?
Inte om den som vill krossa tomater ska beskrivas. Det finns de tomatindifferenta också. De skulle sitta i tomatfullmäktige för att partierna behöver sitt folk där också - som företrädare för folkviljan. Det är fint att folkviljan kommer till uttryck på så sätt. Men i det här fallet fungerar folkviljan enklare - genom att folk köper tomatodlarens produkt.

Har jag nu pläderat för en levande, folklig Kyrka?
En där modet finns. Modet att fatta vad folk förmår uppskatta när de längtar efter Gud.
Modet att ta människors gåvor på allvar och till vara. Också nådegåvan att fatta beslut, en nådegåva som hämtar sin näring i gudstjänsten. För med tomatodlaren står väl många tomatentusiaster samman. Tomatodlaren är "med, i och för" sina tomatköpare.

När jag ändå är på ICA Grytan i Moheda slås jag av en språklig tvetydighet. Jag skrev folk och och "de" men, sa fröken Rundblom i åk 4, folk är "det". Allt annat var fel. Carin Rundblom var en bestämd dam, som började dagen med en kall och uppfriskande dusch och menade, att så skulle hennes elever också göra. Om kanske inte alla människor!? Ni förstår personlighetstypen.

Hon körde en liten Fiat och det var 1950-tal. En dag, när hon kört in bilen i garaget, stängde min bror och Bo Nilsson helt sonika in henne. Det var uppskattat på sitt sätt. Men fröken Rundblom skrek högt och någon släppte ut henne. Det var då problemen började. Hade ingen släppt ute henne, hade hon suttit där än, ungefär 60 år senare.

De små pojkarna fick anträda en Canossavandring med blomma i hand, bekostad av veckopeng motsvarande flera veckors intäkter. Fröken Rundblom var bisterheten personifierad. Med nöd och näppe godtogs ursäkten. Beredvilligheten till försoning satt långt inne. Det skulle liksom svida för gossarna också utan färla.

Nu var det hela inte enbart tragik.
Slätthögsbarnen, som levt under fröken Rundbloms regemente, beundrade och häpnade över dristigheten hos de två. I Slätthög gällde insatsen som hjältemod och dristighet, inte som dumdristighet.

Magister Rubin lärde oss i åk 5 och 6 att ordet folk kunde användas både som singularis och pluralis, oegentlig pluralis, men så hade språket utvecklats. Det var denna insikt jag nu mångordigt utvecklade och broderade på när jag ett ögonblick gick i barndom.
27 kommentarer:

 1. Alphadeltagaren22 juni 2016 kl. 07:42

  Gissar att tomatodlaren håller ögonen på sina tomater, håller borta ogräs och röta och stöttar plantorna när det behövs.

  Det pratas alltid om att porten ska vata öppen och tröskeln låg. Men det kvittar faktiskt om det man får när man beträder växthuset bara smakar vatten och gödsel.

  SvaraRadera
 2. Tack!
  Denna Dags Bloggardag blir länkad på undertecknads Fäjsbok!

  SvaraRadera
 3. Det där var en bra analys på de bakomliggande motiven för konstitutionsutskottet att yrka avlag på motionen om att ändra lagen om Svenska Kyrkan, så att kyrkan inte själva får besluta om huruvida församlingsmedlemskapet skall vara valbart eller geografiknutet.
  Det överstatliga EU vill visst ha lite kontroll på vad som får kallas tomat eller inte, oavsett eventuell förekomst av tomatfullmäktige.

  SvaraRadera
 4. Bra liknelse!

  SvaraRadera
 5. Tomater är ju de enda kriminellt involverade grönsakerna.
  Man inte bara får utan bör "tjuva" dem.
  Bäring på det kyrkliga?
  Ja,säg det.

  LG

  SvaraRadera
 6. Tänk om jag gifter mig med prästen? tänkte säkert stackars fröken Rundblom, inlåst i garaget med sin lilla Fiat. Utanför hörde hon bröderna Sandal och trindbuken Bosse Nilsson kikna av skratt. Nyckeln sitter på utsidan, tänkte hon och gav upp ett skri som fick grannhuset att skälva och fönsterglasen på verandan att krossa. Inte undra på att hon nästan genast undsattes, men det värkte i armarna och sinnet på henne. Busglina var borta, helst hade hon velat randa deras bakar röda där och då.

  -- Fortsätt denna spännande sedesskildring från en tid som flytt, f Dag!

  GAF

  SvaraRadera
 7. Tomathumorn gör entré!

  Han är rolig ibland, bloggaren. Nu jämför han demokratiskt valda beslutsinstanser i Svenska kyrkan med icke existerande demokratiskt valda tomatråd, vilka alltså skall blanda sig i den enskilde odlarens arbete.

  På politiskt språk kallas detta socialism. Eller, som i exempelvis DDR på sin tid, kollektivjordbruk.
  Bloggarens illa dolda avsikt är emellertid att förlöjliga den i kyrkan brett förankrade beslutsordningen. Det lyckas han förstås inte med.
  Men varför stanna vid tomathumor, bäste DS? Varför inte inför demokratiskt valda mjölkråd hos mjölkbönderna, där beslut fattas om i vilken ordning korna skall mjölkas, vilket mejeri som skall t a hand om mjölken, osv.

  Eller demokratiskt valda klädråd, vilka bestämmer vilken kappa fru Svensson skall köpa i affären, eller vilken slips som hr Johansson skall ha!

  Tanken svindlar. Tänk vad tomathumor kan bidra till!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Den i kyrkan brett förankrade beslutsordningen" får mig att undra vilka som bestämt om denna beslutordning?
   Har det varit medlemsomröstning om beslutsformerna eller är de alla i princip beslutade av staten, d.v.s. av riksdagen eller kyrkomötet före 2000?
   Om något är brett förankrat kanske fler än 12% medlemmarna varit med och tyckt om det, eller hur?
   Brett förankrat i styrelserna för de politiska partier som på den tiden utgjorde en förkrossande majoritet i kyrkomötet kanske.
   Men bland de tillhöriga ha vi ingen aning om för ingen har ställt frågan.

   Radera
  2. Peter T,

   Drygt 700.000 personer deltog i det senaste kyrkovalet. Du raljerar om 12 procent men skulle säkerligen inte vara nöjd, om det så vore 90 eller 100 procent som i de gamla kommunistdiktaturerna i öst. Detta därför att Du uppenbarligen inte gillar en demokratisk folkkyrka, där de tillhörigha väljer sina organisatoriska beslutsfattare.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 8. Här föreligger en missuppfattning. Med kvinnliga präster skulle det bli bättre, mer folk i kyrkorna, svenska folket tillbaka liksom, och ett mjukare drag i själavården. Kvinnliga präster skulle vara bättre på barn och familj inte minst. Nu är det Dike som ska visa oss att reformen fungerade så som det sades. Det lär inte bli så lätt. Medlemskap och kyrkogång minskar. Men det var så här reformen skulle mätas, hette det 1958. Om det inte blev som man sa, hur ska det förklaras? Och det där med löftesbrotten, hur ska det förklaras? Själva motståndet skulle bara försvinna. När det inte gjorde så, togs drakoniska åtgärder till. Redan detta borde vara en larmsignal. Reformen fungerade inte riktigt som det sas att den skulle göra - kan vi efter ett enkelt textstudium vara överens om den saken?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dag: Det du hela tiden missar när du påpekar att det "alls inte blev bättre" är statusfrågan. Oavsett om kvinnor är "bättre" på någonting eller inte (vilket inte heller borde spela roll egentligen, även om folk sagt ditten och datten) så ger en stor andel kvinnliga präster en statusförlust då kvinnan i sig trots allt har lägre status fortfarande. Det som inte har så hög status lockar inte på samma sätt som det med högre status. Men är det av "rätt" skäl som folk kommer eller inte kommer till gudstjänsten om det handlar om att komma nära mänsklig, manlig status?

   Radera
  2. forts. Dag: Och det är precis det jag talar om som gör att Trump, om man frågar om vad jag tror, kommer att vinna valet.(Hoppas jag har fel.) Det handlar om något annat än vad du vill göra gällande att det handlar om, något primitivare när kyrkfolket kommer om det är en man som prästerar och inte en kvinna.

   Radera
  3. Gud själv kom till oss som man, både som en tjänare, överstepräst och konung. Det sakramentala prästämbetet (vilket Svky saknar) är direkt sammanlänkat med Kristus, det är "In Persona Christi" och därför omöjligt för kvinnor att träda in i!
   Antony

   Radera
 9. Ungefär som i Bamse: lejonen och Krokodilerna tar över och förvaltar Mössens egen lemonadkälla. Sätter stängsel runt källan och tar betalt. Trots att vare sig lejon eller krokodiler tycker om saft.

  SvaraRadera
 10. Anna,

  Din kommentar påminner mig om allt politikertjafs där man inför ett val lovar Guld och gröna skogar och sedan ägnar resten av perioden till att bortförklara löftena och varför de inte kunde uppfyllas.

  Påminner mig också om kommunismen och allt vad de å ena sidan lovar och å andra sidan vad de sedan lyckas åstadkomma av elände.

  Nu gällde inte saken varför det inte blivit som det förespeglats utan det enklare. Blev det som förespeglats? De som ville ämbetsreformen fick som de ville och endast en totalt förblindad av egen förträfflighet kan påstå att resultatet blev vad som förespeglades.

  Orsaken , ja den grundläggande, man kan fråga sig varför söka efter perifera minst sannolika orsaker istället för den mest uppenbara? Den helt uppenbara är ju den enkla- en "kyrka" som påstår sig vara en Kristi Kyrka väljer att göra uppror mot sin Herre, väljer olydnadens väg , väljer utopiernas väg och önsketänkande och sätter sitt förnuft och sin vilja mot Gud.

  För att sedan komma till Dike´s kringelkrokar där han hela tiden omformulerar sina frågor samtidigt som han själv påstår att han aldrig får svar enligt devisen- oönskade svar är inga svar och dessutom själv aldrig besvara några frågor. Ja låt oss försöka besvara den senaste varianten.

  Har kvinnoprästreformen skadat SVeK?

  Han påstår nu att detta kan besvaras med ja eller nej. Naturligtvis menar jag att svaret, under förutsättning NB att det som var SvK och hade ambitionen att vara en "Kristi Kyrka", påstår inte att den helt lyckades med det, helt klart skadats av denna reform. Alltså ett klart JA.

  Å andra sidan kan man med fog fråga sig , var det ens dåvarande SvK´s ambition, var inte ambitionen att bygga en "folkkyrka" av mänskliga ideér om rätt och fel , en kyrka där lekmannainflytandet skulle öka på bekostnad av just den apostoliska läran. En "kyrka" som skulle accepteras av "världen" för sin progressivitet?

  (Ja, även där har den misslyckats ty nu börjar även den helt sekulariserade världen mest betrakta den med löje även om den ännu pga sina pekuniära tillgångar kan ses som användbar i de fall där den generella välfärldspolitiken misslyckats.

  Sedan har enskilda kvinnliga präster skadat "kyrkan"?

  Ja, om man ser på förutsättningen ovan så visst har en kyrka som drivit ram kvinnliga präster som propagerar för häxkonst skadat..
  En Brunnes uttalande om att täcka över korset och med pilar peka ut vägen till Mecka skadat,
  En Ma Oftedals olika icke kristna mässor skadat,
  En ÄB som inte kan klart ta ställning..

  Indirekt också sedan genom att reformen släppt fram alla dessa sekulära / anpassliga biskopar som direkt motarbetar den apostoliska läran och mer eller mindre gör narr av sina prästvigningslöften och förhindrat alla de som tar löftena på allvar.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH: Diskuterar du med mig eller BOD?

   Jag skummar igenom ditt inlägg och drar jag rätt slutsats om det du beskyller mig för är ouppfyllda vallöften, kommunism och för att ha utvecklat frågan för mycket och inte hålla mig till ämnet vilket var häxkonster, Mecka, Bengt Olof Dike och anpassliga biskopar?

   Radera
 11. Ni smiter undan den avgörande frågan!

  -Bloggaren försöker överföra bevisbördan till mig genom påståendet att jag skall visa att reformen fungerade. Så hänvisar han till minskad kyrkogång och fortsatt avtappning av antalet tillhöriga.

  HH har som vanligt endast upprepade påståendet att jag ej besvarar frågor att komma med. Vilka frågor är inte besvarade?
  Och så drar han upp ett sedan lång tid utagerat fall: Ma Oftedal, samtidigt som biskopen i Stockholm också får sig en släng. Har då denna biskop förorsakat färre gudstjänstdeltagare och en anmärkningsvärd avtrappning av tillhöriga? Jag har ingen aktuell statistik, som visar ett sådan samband. Men jag tvivlar starkt på att verkligheten är sådan. Däremot vet vi - utan statistik, om bara bloggaren vill erkänna saken - att ett återinförande av kvinnoprästförbudet i Svenska kyrkan skulle leda till en mer eller mindre våldsam minskning av antalet tillhöriga och till färre deltagare i gudstjänsterna. Då, mina herrar, skulle ni får se följderna.

  Jag har ibland frågat mig varför en kvinna skulle vara sämre på att förmedla Ordet än en man. Tänk om någon kan ge ett svar på den frågan! Och varför skall inte en ung kvinna, som brinner av längtan att få tjäna Gud och utöva predikokonsten, ges möjlighet att förverkliga sina planer?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. En lvinna är per definition inte sämre än en man på att förmedla Ordet.
   Har någon hävdat att kvinnor ska utestängas från veniat?
   Bort det!

   Men prästämbetet är ju något mer än predikan, bland annat sakramentsförvaltning.

   Jag vill dock passa på att gratulera till din utmärka argumentation ovan om att nuvarande kyrkostyresskick är att likna vid socialism.
   Utsorteringen som gör att endast de havliga med rätt åsikter kan utses till partifunktionärer känner vi alla igen därifrån.
   Samt att i praktiken bestämmer staten åt oss.
   Är det ändå inte rätt praktiskt med en lagom dos socialism såsom den förvaltas av SvK?

   Radera
  2. Peter T,

   -Tack för svaret! Den logiska frågan blir då, om en kvinna är sämre än en man på att förvalta sakramenten?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 12. Anna,
  började med dig, detta att försöka bortförklara varföriofs riktat även till BOD därför kom ni båda med. Slutet är helt och hållet riktat till BOD som jag nu med visst nöje ser att han återigen vränger ursprunglig fråga och hävdar som vanligt , inte ha fått svar.

  Han liksom Du behandlar SVeK som vilken sekulär organisation som helst och tror att metoden att lappa ihop vraket är samma som i den sekulära världen.

  Båda tycks ni vilja hemfalla till den sekulära strategin av bortförklaringar typ OK, det blev inte bättre men utan -i detta fall reformen- så hade det varit värre.

  Det är ett påstående som varken kan bevisas eller motbevisas men inom den sakrala världen förtröstar jag på påpekandet- av frukten känner man trädet och frukten inom SVeK är allt annat än god.

  När jag sedan talade om häxkonster alluderar jag på den kände prästen i SKåne. Hon liksom hennes man, också präst har visserligen avsagt sig tjänsten som präst men mig veterligt har de inte avkragats. Hon gjorde alltså tom i TV direkt reklam för sina kurser i häxeri-visserligen sk vit magi...

  Övriga exempel torde Du känna till...

  BOD tycker det är petitesser och att sådant inte skadar SVeK. Ja ser man SVeK som vilken organisation som helst kanske man kan förfäkta en sådan åsikt men då har man väldigt lite på fötterna.

  Vill man hävda att SVeK är en evangelisk -Luthersk kyrka som bl.a har konkordieformeln som rättesnöre är man inte bara dåligt insatt. Man ljuger om man påstår att det inte skadar "Kristi Kyrka" att vränga läran, stoppa apologeter och enbart agera anpassling. Det är inte Kristi Kyrkas roll i världen även om en politruk tycker det.

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH: Kan man få ett exempel hur jag "behandlar SVeK som vilken sekulär organisation som helst och tror att metoden att lappa ihop vraket är samma som i den sekulära världen"? förutom just att jag inte ser att skälen för att präster inte ska kunna vara kvinnor inte är tillräckligt goda?

   Ajaj, nu blev det knepigt HH! Bäst att du hittar på något som jag anser igen!

   Radera
 13. BOD,

  Rimligtvis är det den som gör ett påstående som har att styrka sanningshalten i det. Det gäller kanske inte politruker inom SVeK)

  Sedan för att citera dig:

  "Jag har ibland frågat mig varför en kvinna skulle vara sämre på att förmedla Ordet än en man. Tänk om någon kan ge ett svar på den frågan! Och varför skall inte en ung kvinna, som brinner av längtan att få tjäna Gud och utöva predikokonsten, ges möjlighet att förverkliga sina planer?"

  Anser Du att denna brinnande iver låg hos Ma Oftedal, "Häxan" i Skåne ,Brunne i Stockholm , vår(?) dvs politrukernas ÄB Antje m.fl.

  I övrigt bör du tänka på just detta, visar reformen något av de positiva resultat som förespeglades. Kan du bortförklara resultatet med den vanliga ursäkten- det hade varit sämre utan reformen? Du påstår det, tja det är ett påstående som varken kan bevisas eller motbevisas men du kan ju försöka styrka denna tes med annat än tomma ord.

  Du kan t ex fundera över utvecklingen i Lettland. Där införde man också kvinnopräster och även där av politiska skäl och med en anpassling till ÄB.

  Idag har man frångått detta och med stöd av bibeln uttryckligen deklarerat att till präst kan endast antas män. Tror Du att Gudstjänstfirarna i Lettland nu kommer at minska?

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH,

   -Och svaret på min fråga då: är en kvinna per definition sämre på att förmedla Guds ord än en man?

   Vad gäller de inomkyrkliga förhållandena i Lettland är jag inte rätt person att uttala mig. Är Du det, månne?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 14. Anna,

  Knepigt? vet inte det. Det jag hade i tankarna var ditt sätt att visserligen-till skillnad mot BOD inse att det går bakåt med SVeK fast han som den politruk han är alltid reflexmässigt skyller på allt annat än det faktum att SVeK är en politisk organisation och alls inget av vad den påstår sig vara.

  Du vill skylla tillbakagången på STatus och alltså indirekt att ni kvinnor skulle behandlas sämre , inte tas på allvar eller ...

  Jag hävdar att förklaringen till tillbakagången är sekulariseringen i stort. En sekularisering som gäller samhället i stort och nu är en del av SVeK

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. HH: Jag "hävdar också att förklaringen till tillbakagången är sekulariseringen i stort." Jag påpekade bara att om gudstjänstbesöken minskat efter kvinnoprästreformen så finns det många andra skäl till att det blivit så, och där är nog "allmän sekularisering" den största men det handlar också om andra orsaker som inte handlar om teologi.

   Radera
 15. Anna,

  andra orsaker också...?

  Tja, man kan också se det som att de andra orsakerna är konsekvenser av den primära orsaken .

  Att då ägna all energi åt det sistnämnda är som att tro att man kan bota livshotande sjukdomar genom att försöka dölja symptomen.

  SVeK är allvarligt sjukt. Tyvärr agerar den som om vi tänker oss att NTO vill öka medlemsintäkterna genom ökning av antalet medlemmar. Det vore väl bra om man nu anser att NTO,s nuvarande målsättning är bra. Denna ökade kader hoppas de uppnå genom att släppa kravet på absolutism.

  Ja, utan att diskutera rätt eller fel däri eller ens konsekvenserna av eventuell medlemsflykt bland de medlemmar som inte kan tänka sig avsteg från kravet på absolutism så måste väl rimligtvis varje tänkande människa kunna medge att ett sådant NTO inte längre är en förening av och för absolutister?

  NTO har inte gått den vägen-ännu kanske bäst att påpeka men SVeK väljer en liknande väg. Den offrar sina trognaste medlemmar i hopp om att skaffa nya i större mängd till något som nu inget har med det ursprungliga att göra.

  //HH

  SvaraRadera
 16. BOD,

  Du skriver som en självklarhet att om 1958 års tvångsgenomdrivna beslut rivs upp så skulle gudstjänstfirarna och / eller medlemsantalet drastiskt minska.

  Välan, nu har du en sådan situation i just Lettland så det kan ju vara tillfälle att åtminstone avvakta resultatet.

  Notera att de f.ö nu viger en svensk till biskop. En svensk som din öppna folkkyrka inte ville ha något att göra med.

  //HH

  SvaraRadera