onsdag 4 juli 2018

"acceptera"

Ni minns förstås Stockholmsutställningen 1930, där det på Djurgården byggdes en utställningsstad under Gunnar Asplunds ledning. På hösten slog utställningen igen sina obefintliga portar men då var det nödvändigt att propagandan skulle ta sig nya former. Det skulle bli en bok på Tidens förlag. Våren 1931 låg boken färdig. Och då hette det med proggigt tilltal utan stor bokstav:

"acceptera"
"den föreliggande verkligheten – endast därigenom har vi utsikt att behärska den, att rå på den för att förändra den och skapa kultur som är ett smidigt redskap för livet. Vi behöver inte en gammal kulturs urvuxna former för att upprätthålla vår självaktning..."

Försäljningssuccén uteblev för boken, men kanske inte genomslaget för idéerna. Naturligtvis räknas kyrkokristendom till den gamla kulturens urvuxna former och denna insikt får genomslag efter världskriget genom skolreform mm. Tage Erlander beskriver någonstans i sina dagböcker sin förvåning när "ungdomarna" på besök på Harpsund ville gå i kyrkan. Ungdomarna var Lillemor och Sven Erlander. Tage funderade på om han missat något. Det är lite rörande.

Ordet var "självaktning", rätt väl valt för vad det handlade om. Ordet "behärska" är inte då dumt det heller. I den gamla kulturen kunde det sägas att "Kristus är främst i vår lag" och därmed hade angetts en Herre. Nu be-herrskar vi själva och det gör Herren arbetslös/överflödig. Man kan gilla satsen om att skapa "ett smidigt redskap för livet". Vi lagar efter läge och samtiden är alltings mått. Det är sekularisering i bokstavlig mening: något till ett sekel begränsat. Somliga kan uppfatta den pretentiösa hållning oh se att denna hållning faktiskt åstadkommit vad vi levt med. Tid då att föra idédebatt och det fanns en tid när Svenska kyrkan tack vare teologer som Olov Hartman och Anne-Marie Thunberg kunde leverera somligt. Så är det inte längre. "Kulturell diakoni" blev till "politisk diakoni", vilket kom att vara att använda de kyrkliga institutionerna för att säga vad som sades i samtiden men med frommare tonfall och anspråk. Så beskrivs hur vi gått från människan som ansvarig (kulturell) till avnämare för andras distributiva intressen (politik).

Ska vi verkligen "acceptera"? Det tror inte jag. De kristnas kallelse är att ställa begåvade frågor som demaskerar den föreliggande verkligheten ur Verklighetens synvinkel. Bländverk och glansbilder duger inte. Verkligheten är mer inkarnerad än så. Läs Kolosserbrevet säger jag bara.

Antagligen har vi talat alldeles för lite med varandra om de illusioner som pryder stat, samhälle och kyrka. Förförelserna, som måste komma, är förföriska, det går att förstå rent teoretiskt i alla fall. Inför fagra ord och nya lockande perspektiv är det profeter som tarvas, sådana som kan skilja sanning från lögn och tala begripligt om just denna avgörande skillnad.

Bloggardag nöjer sig med detta noterande efter att några dagar ha rört sig på norra Öland och blivit hälsad på torgen (motsvarande). På en ö österut fylkas man i Almedalen. Det verkar som om några begynt sin distributiva valrörelse. Bloggardag blir alltmer trött på dem som ska många sina åsikter på honom för att han ska agera i valet på deras tillrättalagda stimuli. Men det är inte det värsta. Han själv betalar via skattsedeln detta att folkrörelser och folkrörelsepartier har blivit statliga subsidieköer och politiker ett yrke. Ska ingen säga att ingen kan ha förtroende som yrke?

Antje tog sig tydligen på måndagen från Geneve till Visby. Sällan i modern tid har Svenska kyrkan hållit sig med en ärkebiskop med så klen svenskkyrklig förankring och sådan brist på pastoral mylla under naglarna. Till och med KG Hammar slår henne, i varje fall genom sin förankring. Hon kör sin föreställning och tar emot applåder. Säger hon än en gång något om fyra farliga P:n? Ni vet hur det sägs:
Populism 
Polarisering 
Protektionism 
Post-faktiskt
Antje har hämtat sina P:n från LWF:s lilla framställning The Church in the Public Space, (hette den väl?).

Uppbragt blev Bloggardag i väntan på straffsparläggningen i matchen mellan England och Colombia och det berodde inte på allt ölande under kvällen. Läs själva!
http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/oroande-nar-unga-inte-vagar-delta-i-almedalen

Bloggardag går inte på själva upplägget, som är medialt och inget annat. Generalsekreteraren gör det. Polisen har sagt att det naturligtvis kan vara olustigt att se NMR-arna med sitt bokbord en timme per dag men polismakten finns på plats så något hot föreligger inte. Nu används Svenska kyrkans namn på nytt av aktivister för att skapa något att ta avstånd från. Talet om demokratiplattform faller. 

27 kommentarer:

 1. Frågan blir då också om KO skall accepteras!

  Ja, vad skall accepteras eller inte accepteras? Kristna skall ställa begåvade frågor, som demaskerar verkligheten, betonar han.

  Så kan det uttryckas. Genast infinner sig då ett antal följdfrågor:

  -Skall den demokratiska verkligheten accepteras? Att vi har alla fri- och rättigheter och fria demokratiska (kyrko)val i vårt vackra land?


  -Skall vi acceptera i demokratisk ordning fattade beslut i exempelvis kyrkomötet?

  -Skall vi acceptera att denna beslutsförsamling, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, har fastslagit gällande ordning, som är väl bekant för bloggaren, sedan han själv har varit en av beslutsfattarna?

  -Skall vi acceptera KM-beslutet - fattat med stor majoritet - att godkänna en ny handbok?
  -Skall vi acceptera att vem och vilka som helst får kandidera i kyrkovalen? (Frågan anknyter till en av de ovanstående)

  -Skall vi acceptera, att andra personer ser en annan verklighet än vad vi gör?


  Ja, här dyker frågorna om sanning och konsekvens upp på löpande band. Svaren på dem avslöjar - åtminstone i någon mån - samvetet och respekten för andra hos dem som ger sig tid att svara ärligt.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Låt sägs att kyrkomötet i demokratisk ordning beslutar att Svky inte längre tror att Jesus har uppstått från de döda.
   Då skulle jag tycka lite dom att Fan och hans mormor talat.
   För om inget finns som har större tyngd än demokratiska beslut, då kan vad som helst hända.
   Och det är faktiskt inte bra, och fullt möjligt.
   /Kyrkomusiker

   Radera
  2. Jag vet inte om BOD kallar sig Luthersk, men det gör väl i alla fall Svenska kyrkan.

   Men Luther accepterade inte vad den dåtida kyrkan beslutat om avlatshandel.

   Ett par fängslade apostlar sade inför magistraten, att de inte kunde låta bli att tala om vad de sett och hört. Och står det inte att man måste lyda Gud mer än människor?
   Stig W

   Radera
  3. Som jag skrev till Dig i förra veckan, Bengt Olof, är frågor som dessa felställda om de bara ser till beslutens formella riktighet: i kyrkan råder vare sig folksuveränitet eller kyrkfolkssuveränitet. Det som skymmer syftet att göra lärjungar saknar legitimitet även om det är formellt korrekt.
   Kh på landet

   Radera
  4. - Accepterar du att uppenbarelsen (Guds Ord, förklarat i vår bekännelse) står över kyrkodemokratins beslut?

   - Accepterar du att människan är fallen i synd och i sitt inre bär på en upproriskhet mot Fadern?

   - Accepterar du att antingen har katolikerna eller Svenska kyrkan rätt om vigsel av homosexuella och att validiteten av beslutet har noll och intet med resultat av en omröstning i Kyrkomötet att göra?

   - Accepterar du att människor i demokratiska val kan besluta sådant som strider mot Guds vilja?

   - Accepterar du att det är skillnad på beslut i Kyrkan som fattas av människor som lever ett kristet liv med mässa och bön och beslut som fattas av partipolitiker med liten eller ingen förankring i kristen tro och praktik?

   - Accepterar du att bästa sättet att finna Guds vilja är att leva nära Honom i bön och mässa, låta sig formas, släppa sin prestige och bli en lärjunge?

   /Laikos

   Radera
  5. Bengt Olofs resonemang är högst rimligt för en kyrka som håller demokratiska beslut som sin högsta norm.
   En kyrka som håller sanningen om tron som den högsta normen måste dock dra andra slutsatser.
   För en kristen med samma inställning så är det en självklarhet att argumentera emot varje beslut i synod/koncilium/kyrkomöte som går emot trons sanning. Jag har nyligen läst Athanasius av Alexandria och ingen torde personifiera den hållningen mer än han.

   Ryska ortodoxa kyrkan har brutit alla relationer med SvK. Skulle möjligen Bengt Olof kunna förklara om det berodde på att:
   a) Man anser att beslutet i SvK inte fattades demokratiskt?
   b) Man anser att beslutet i SvK bryter med kyrkans lära?

   Radera
  6. Det negligerar mina fem kritiker ovan!

   -I deras texter blottas ett på denna blogg alltför känt faktum: att de utnämner sig till trons sanningssägare, negligerande att vår kyrkas högsta teologiska expertis har godkänt kyrkolinjen. De bortser också helt ifrån att huvuddelen av världens lutherska kyrkor har samma syn på att prästämbetet skall vara öppet för kvinnor. Detta har jag ofta påpekat i tidigare kommentarer - till ingen nytta uppenbarligen.

   Utgångspunkten för kritikerna är alltså deras egen orubblighet; som om de vore den kristna trons personifierade jordiska centrum, kring vilket olika tolkningar kretsar.

   Deras förståelse för att en kyrka, liksom vilken annan organisation som helst, måste ha en jordisk och juridisk ordning och en demokratisk beslutsinstans, som stakar ut riktningen.

   Är detta så svårt att förstå och acceptera?
   Kritikerna tillhör också den minoritet, som - trots KM:s livligt diskuterade frågor och beslut - oftast vägrar just acceptera besluten. Först när de kommer till insikt om denna verklighet och likt alla andra accepterar även beslut, som går dem emot, är kyrkan riktigt enad, även i procent- och promillesiffror.

   Men detta är kanske en utopi, eftersom några (gissa alltså vilka!) ändock fortsätter att se sig som kyrkans enda sanningssägare.
   Självupphöjelsen skadar förstås vår kyrka genom att i den saknas all ödmjukhet och vilja att lyssna till andra röster.

   Vi ser detta i exempelvis Peter T:s inlägg, i vilket han anklagar Svenska kyrkan för att gå emot just "trons sanning". Det är den av honom definierade tron, inte den som kyrkans teologiska expertis har godkänt.

   Och genom att underkänna denna expertis, blottas alltså kritikernas avsaknad av ödmjukhet, den ödmjukhet som är central för en kyrka, som vår kyrka lär (ut) och som gör livet, vardagen, umgänget och diskussionerna bättre.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  7. En f d FPU-ordförande klämde till:
   -Jag misstror all konservatism. Utom värdekonservatism. Den som inte är värdekonservativ är ett svin! Demokrati har inget i vetenskap eller kyrka att göra. Man folkomröstar inte om sanningen.
   /N:son

   Radera
  8. Nu har nog BOD snöat till det värre än vanligt.
   Om demokratin är viktigast för en kyrka, så kan ju inte samtidigt trons sanning vara viktigast?
   Vad är då denna trons sanning, som nattmössan BOD fått för sig att jag definierar? För SvK är det bekännelsen definierad i SKB, vilket i ekumeniska kontakter kokar ner till de tre klassiska trosbekännelserna.
   Att SvK underkänner den teologiska auktoritet som systerkyrkor i Etiopien och Ryssland åberopar när man påpekar SvKs avsteg från trons sanning, är inget som jag kan påverka. Men visst är SvK drabbat av lite hybris i sin strävan att "gå före".

   Sedan upprepar BOD tesen om "huvuddelen av världens lutherska kyrkor", trots att jag vid ett flertal tillfällen bett om belägg för detta i siffror.
   Hur är det med de största lutherska kyrkorna ELCT & Mekane Yesus, ordinerar de kvinnor till präster?
   Vet BOD svaret ens för de kyrkorna innan han uttalar sig?
   (Jag vet inte svaret, men det är inte jag som uttalar mig tvärsäkert i just den frågan.)

   Radera
  9. Nej, Peter T, snöandet står Du för!

   -Har Du fått för Dig att demokratin står i motsats till kristendomen? Friheterna, alla rättigheterna, de demokratiska valen och rättssamhället? Skulle de vara främmande för den kristna tron, när de i själva verket är essenser i den.

   Sedan bortser Du tydligen helt ifrån att en kyrka måste ha en organisation, som handlägger och beslutar om alla vardagliga frågor, om ekonomi, lokaler, strukturer, förvaltning, you name it. Får inte den vara demokratisk och vald av folket/kyrkans medlemmar?

   Nu ber jag Dig vänligen att aldrig mer måla upp demokratin som kristendomens motpol.
   Då är Du nämligen ute och cyklar - tillika i snön!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  10. Bengt Olof Dike är tydligen obekant med begreppet att ha EN högsta prioritet.
   Antingen är den högsta prioriteten demokratin, eller också så är det trons sanning.
   Det är fullt möjligt att fortfarande ha en demokratiskt ordning i en kyrka OM den inte innefattar beslut om trons innehåll.
   Den typen av beslut är förbehållet synoder och koncilier där biskopar har någon veto-rätt.
   Här är anglikanska kyrkans tre kammare (biskopar, präster & diakoner, lekmän) ett föredöme.

   Bengt Olof Dike har tydligen inte observerat att ett antal av kyrkomötets ledamöter själva säger sig vara främmande för den kristna tron. Något som tydlig visar att kyrkomötesreformen 1983 var steget som bytte högsta fokus för SvK från trons sanning till demokratin.

   Att BOD som vanligt vägrar svara på några frågor förvånar nog inte någon.

   Radera
  11. Nu tuggar Du gammalt igen, Peter T!

   -Varför målar Du fortfarande upp en motsatsställning mellan demokratin och trons sanning? Den finns inte.
   Indirekt påstår Du också att KM röstar om tron. Det gör KM inte.

   Jag har sedan faktiskt inte observerat att några KM-ledamöter ej är troende. Vilka är ledamöterna? Varje KM-ledamot måste ju tillhöra Svenska kyrkan.

   Sedan har Du förstås fel i Din slutsats om 1983; skulle kyrkan då ha avskaffat trons sanning?
   Struntprat. Vilken sanning i den kristna tron är avskaffad?

   Slutligen vägrar jag inte alls att svara på frågor. Det är ju Du som gör detta, när Du går förbi den verklighet som jag nämnde rörande nödvändigheten av att kyrka, såväl som andra organisationer, måste ha en organisation, som styrs av människor av kött och blott och som skall vara demokratiskt styrd.
   Något fel i det, Peter T?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  12. Att Bengt Olof Dike inte lyckats observera de kandidater till KM som själva säger sig vara ateister är ju inte speciellt observant av någon som vanligtvis är så nitisk.

   Men då jag inte uppfattar annat än en retorisk fråga i det senaste inlägget så kommer här en mer konkret fråga till Bengt Olof s¨han kan visa att han faktiskt kan svara på en dylik:
   "Skulle kyrkomötet rent teoretiskt kunna rösta för att stryka de Schmaldiska artiklarna ur Svenska Kyrkans bekännelseskrifter och gå emot en enig läronämnd?"

   Om det är teoretiskt möjligt, är då inte DEMOKRATIN överordnad TRON i SvK?

   Radera
  13. Hypotetisk fråga, Peter T!

   -Du försöker med en enorm envishet göra gällande, att KM rösar om tron. Jag svarar med fakta, historik och erfarenhet: KM röstar inte om tron på Jesus.

   Den fråga som Du ställer är hypotetisk.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  14. Bengt Olof Dike vägrar att svara på frågan trots att han mycket väl vet att ett Kyrkomöte med 75% majoritet kan ta beslut emot en enig läronämnd.
   Att underlåta att svara är också att ljuga.

   Det var just det hypotetsika som skulle prövas för att påvisa om Demokratin eller Tron är högsta hönset för SvK.
   Dessutom vet jag inte om det är så hypotetiskt då en sådan fråga var uppe till beslut väldigt nyligen. Läronämndens linje vann (tillfälligt!) p.g.a. en kompromiss om utredning.

   SLutsatsen av detta meningsutbyte är att Bengt Olof Dike ljuger (genom att inte svara på frågor han vet svaret på).
   Det är ju inte första gången det händer på denna blogg.

   Radera
 2. Nazismen ska ”accepteras”?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det ska den naturligtvis, åtminstone sålänge liberalism, marxism eller varför inte islamism accepteras.

   Har Anonym kanske fler ideologiska eller sociala idéer som inte ska accepteras i sitt arkiv?

   Radera
 3. Snyggt riggat!

  På basplanet är SvK lagd i malpåse. Det som syns och hörs är en systerorganisation i påverkansbranschen till Socialdemokrater för tro och solidaritet.

  --- snyggt riggat!

  Mephisto

  SvaraRadera
 4. BOD,

  Kan du inte inse att så länge SVeK hävdar sig vara en luthersk,evangelisk,apostolisk ,en Kristi Kyrka på jorden kan inga beslut som underminerar detta accepteras. Det spelar då ingen roll att KM har beslutat ty de tar miste. Hos oss så gott som vid varke KM eftersom det styrs inte av kyrkfolk, inte av teologer utan av politruker med annan agenda än att verka för Kristi Kyrkas utbredande och bevarande.

  Du talar om KO , ja ett KO som tillåter tom uttalade ateister att inte bara vara medlemmar utan tom styra och ställa i Kristi Kyrka så vore det kanske på tiden att fundera över hur sådant kan få fortgå.

  Att alla får vara medlemmar oavsett det ena eller andra innebär sannerligen inte att de samtidigt skall få förändra "Kyrkan" till något som på sin höjd passar dem. Där handlar mera om ärlighet- tag det eller lämna det! N.B det är inte kyrkfolket, du vet de där du knappt känner och alls inte bryr dig om som skall lämna eller "anpassa sig" utan alla de som inte accepterar att Kyrkan har sina av Kristus uppställda lagar. Där finns mycken frihet i det organisatoriska men där finns gränser som inte sopas bort-även om ni politruker tror (?),(är det möjligt att vara så dum?) av att ett sekulariserat , synkretistiskt och gnostigt KM i full demokratisk ordning beslutar att gränserna inte längre finns.

  Visst, det innebär kanske / förmodligen ganska säkert / att SVeK tappar medlemmar och inte längre blir så lukrativt som plantskola för nästa generation politruker och som reträttplats för avdankade sådana.

  Det är ingen katastrof. Det som är katastrofalt är att SVeK kallar sig för så mycket i Kristi efterföljd men inte är det och att dess styrande "elit" bl.a ägnar sig åt att förfölja dess rättrogna och förhindrar all apologi.

  Ja SVeK kommer säkert att mista medlemmar oavsett vad ni politruker nu tar er till- själv gissar jag att ni antagligen fortsätter på samma sätt som hittills att rasera vad Kyrkan byggt upp under seklernas gång. Hur skall det kunna ske något annat med sådana ambitioner?

  Ett avkristnat folk utan kunskaper i kristen tro och lära ens på minimal söndagsskolebasis.Däremot hela tiden itutas att kristen tro och lära "bara" är en av många sagor som "vetenskapen" för länge sedan avslöjat som myter?

  I den dagliga politiska vardagen förföljs kristna om än de inte precis blir mördade,korsfästa så dock marginaliserade. Samma grupper kommer sedan skenheligt in i Kyrkan och tar över dess regim och proklamerar att detta är demokrati...

  So what? Är det fel och falskt är det det om så en hel värld påstår något annat och inget att följa.

  //HH

  SvaraRadera
 5. Apropå det andra P:et, så är nog detta kommentarsfält välinfiltrerat av polariseringsexperter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja polariseringsexperterna lär ha mångårig vana:

   "Ni minns förstås Stockholmsutställningen 1930."

   /inte gammal nog

   Radera
 6. Att Bloggardag blir alltmer trött på "dem" är bra.

  Sniff

  SvaraRadera
 7. Den begåvade domprosten i Visby, Mats Hermansson, klättrade idag ännu ett pinnhål närmre en hett eftertraktad biskopsstol. Vilket meritum! P J Anders Linder berättar:

  https://axess.se/blogfiles/Default.aspx?year=2018&month=7&day=4&slug=almedalen-2018-svenska-kyrkan-ringer-i-klockorna-for-att-fa-tyst-pa-thomas-gur#.WzzWc4cEWki.facebook

  https://www.facebook.com/thomas.gur.5

  Och det olidliga talet "9,5 teser" som fick Hermansson att gå full Kajafas (30 min):

  https://www.facebook.com/thomas.gur.5/posts/1975692402482276

  Varför tänker jag på begreppet 'lustration'?

  Lars Jensen


  SvaraRadera
  Svar
  1. Flera medier, bl a KT har nappat. Tydligen ljuger biskopsämnet obehindrat, tror sig åtminstone ha hört saker som inte finns i inspelningen. En halv pudel har gjorts. Vanliga kommentarer är "Nu går jag ur!", "Tur att jag gått ur.", "Dags att förbjuda kyrkklockor!", någon t o m "Kan man inte förbjuda Svenska kyrkan?".

   Att dåliga chefer kostar stora pengar vet man i näringslivet. När skall Kyrkan inse det? /smun

   Radera
  2. Alphadeltagaren4 juli 2018 kl. 22:58

   Det där kravet på Stefan Löfven om att alla röster skulle få höras känns lite pinsamt. Gillar du inte det som sägs, dränk det i 110 decibels klonk.

   Radera
  3. Gür framstår med sina teser på Domkyrkoplan som en klartänkt Luther, så exmuslim och exmarxist han är - kanske just därför. Att han ville anknyta till reformatorn står klart. Och prelaten Hermansson framstår som någon av de mera inskränkta av 1500-talets moderkyrkas "prelatrucker".

   Visst var det Hermansson som berömde sig av att vara 100 % PK? PK skiftar över tid. Det är aldrig hälsosamt eller ärorikt att företräda gårdagens upplaga. Det blir bara så urbota helkorkat. Inte ens en genompolitiserad SvK kommer att befordra denne domprost. Denna omdömeslöshet borde vara grund för avsked! Är Antje beredd att ta sin självpåtagna jurisdiktion över hela SvK på allvar i detta fall?

   PP

   Radera
  4. http://katerinamagasin.se/domprost-avbrot-thomas-gurs-seminarium-om-kriminalitet-med-klockringning-jag-vill-inte-ha-skiten-har/

   Kyrkan behöver inga fiender längre. Den är suicidal. Vilken PR-katastrof!
   /N:son

   Radera