fredag 27 juli 2018

"Själisk" är ordet

I går mediterade Bloggardag över ordet "själisk". Psychikós på grekiska. Det är sådan människan är av naturen och antagligen har vi talat för lite om detta tillstånd, som är majoritetshållningen i kyrkolivet. Också i det romerska och det ortodoxa om man kollar vad folk tror och tänker och inte bara vad bekännelsen säger.

Bloggardag vill klassificera teoretiskt/teologiskt. Det själiska är tillståndet hos de oomvända, alltså människan som hon är i sig själv med förnuft och alla sinnen och alla naturliga egenskaper. Vår gamle vän Judas menar att det är dessa som vållar splittring, eftersom de är utan ande. (Jud v 19) Vad kristen tro går ut på är främmande för den själiska människan, som kanske ska ses som en 2/3-delsmänniska: kropp och själ men inte ande. Alltså kan den själiska människan bara använda det naturliga livets förnuft och kunskap, men detta är instrument som inte kan hantera det andliga. Det finns sådant som måste tolkas med Andens hjälp, nämligen andliga ting (1 Kor 2:13). Den som är själisk kan bara se dårskapen i evangeliet (1 Kor 2:14).

Nu kan man undra över om Bloggardag förfallit till fromhet och därför åstadkommer ett litet bibelstudium. Egentligen inte. Han försöker få rätsida på problemen i Svenska kyrkan. Om 2/3-delsmänniskorna sitter som förtroendevalda, kan det inte gå väl, det förstår ett barn på 7 år. Men efter frikyrklighetens anlagda bränder i kyrkolivet, där i bästa avsikter mycket land bränts av, passar sig alla för det eldfängda att diskutera andligt och oandligt. Vi vill inte på det där förödande sättet sortera människor. Men vi borde hitta ett sätt att samtala om andlighet utan att hamna där. Det är ju livsfrågor vi skulle aktualisera.

Själiska människor tillfrågas då och då om vad Svenska kyrkan ska satsa på. Det är vackert men alldeles fel tänkt om de själiska får svara, för då måste svaret bli helt galet. Kanske vill de att "Kyrkan" ska satsa på barn och unga, på diakoni och på mer musik för då kommer folk. Och så styr denna galna analys. Barn och unga betyder kanske egentligen ingenting. "Speedkonfirmation" på sex dagar för att hantera att många konkurrerar om människans själ tycks några tro är lösningen. Herre, du var förr ditt folk nådig. Diakoni? Det är fint och nödvändigt, men ska verkligen kommunerna klara sig undan så enkelt? Och diakoni kan, oss emellan, vara precis vad som helst. Återstår musik. De själiska nöjer sig med lite och behöver inte fundera över musikens uppgift, som en gång var att gestalta det andliga livet minst två gånger om utifrån Augustinus som sa, att den som sjunger ber dubbelt och därför sjöng man Psaltaren.

På alla nivåer i ett folkkyrkligt system kan 2/3-delsmänniskor sätta sig och fatta beslut. De menar inte något illa, de agerar utifrån sina förutsättningar. Men det kan bara bli fel. Så vad bör göras?

Det finns de som inte läst Dag Sandahls bok Inget för någon (Gaudete 2014 och nu för ett facilt pris). I det inledande lite trista kapitlet går författaren igenom kritiken som bärande tradition i den svenska folkkyrkan, biskoparna JA Eklund och John Cullberg lika ihop med en del andra. Det är i den unga folkkyrkotraditionen kritiken mot Svenska kyrkan växer sig stark. Inte som kyrkokritik, självklart inte, men som systemkritik. De andliga fattar skillnaden.

Om någon tror att dr Braw är mild i sin kyrkokritik har vederbörande inte läst den just utkomna boken Den största resan och kapitlet om kyrkorätten. Det finns fler kapitel om Gunnar Rosendal, Børge Barsøe, Poul Ulsdal och Ingvar Hector som uttrycker denna systemkritik. Det är bara att läsa på. Men det krävs ett andligt sensorium för att förstå själva ärendet. Det sannolika är att hela denna erfarenhet, obegriplig som den är för en majoritet av kyrkomedlemmarna, aldrig kommer att få någon betydelse för framtiden. Allt annat vore ett mirakulöst mysterium. Men sådana inträffar då och då. Om de inte inträffar, blir det så trist i kyrkolivet som det är just nu fast mera! Det blir en 2/3-delskyrka där MTD-religionen är det passliga religionssystemet.

Den röda blodmånen ska vi ut och titta efter med start kl 21.15. Detta omnämns som "skådespel" och är seklets längsta månförmörkelse. Fromt folk förr i världen kanske läst om tecknen, Lk 21:25 och månen som ska vändas i blod, Apg 2:20 eller funderat över att månen inte lyser mer, Hes 32:7. Att Herrens dag just nu är en dag närmare än i går är inte levande kunskap och tecknen är skådespel och alltså alls inte tecken. Det ska Bloggardag fundera över för egen del. Liksom att det varit extremväder tidigare i detta alnds historia. Väder och kliomat är inte samma sak. Bloggardag börjar bli alltmer skeptisk inför denna värld och dess prioriteringar. Verkar det inte som om folk är rädda för fel saker?

28 kommentarer:

 1. Alphadeltagaren27 juli 2018 kl. 09:46

  Det är konstigt det där med kommun/kyrka. Kyrkan avlastar kommunen med asylbyrå/härbärge/arbetsmarknadsåtgärder/ekonomisk hjälp osv. Det är väl fint och bra, men religionsneutrala verksamheter. Men kommunen avlastar vad jag vet aldrig kyrkan. Jag har många gånger fantiserat om att gå till socialförvaltningen och frågat om de kan hjälpa mig med lite jesusfrågor nu när kyrkan inte hinner. Som en gentjänst liksom.

  Ämnet är knepigt eftersom det är "självklart" att en kristen sysslar med ovanstående och inte får göra skillnad på människor. Men hur ska det kunna komma nya medlemmar när de gamla åldras och de nya intressenter som förirrar sig in möts av beskedet att det både är prästbrist och mycket att göra på välfärdsfronten?

  Gemene man tror att kyrkan är en flexibel kommunal förvaltning (i finare lokaler) då blir det logiskt att vart fjärde år rösta om vad den ska syssla med. Det går nog inte att vända skutan eftersom de på insidan (anställda) vill ha det så här. Det blir ju en del utmärkelser.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ja! så är det!
   Carl

   Radera
  2. Snack, Alphadeltagaren och Carl!

   -Varför vänder sig den förstnämnde till socialförvaltningen, när han vill tala om Jesus?
   Gå till prästen eller diakonen i församlingen, som är de självskrivna adressaterna, så får Du snabbt Din önskan uppfylld.

   -Jag har aldrig hört att "de flesta" tror att kyrkan är en "flexibel kommunal förvaltning". Så varifrån har Alphadeltagaren detta med instämmande av Carl?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. SvK är i mångt och mycket just en kommunalkyrka med sociala och kulturella aktiviteter som produkt. Det där med Jesus tonas ned. Högmässogudstjänster blir bristvara. Tradkyrklighet marginaliseras och sabbas.

   I DDR såg regimen med största välvilja på om kyrkorna drev och bekostade aktiviteter och utbildning för utvecklingsstörda. Bögar fick en fristad i kyrkornas lokaler. Äldreboenden kunde likaså kyrkorna driva och bekosta. Så slapp man påverkan på ungdom och mentalt friska. Dessutom kunde en och annan biskop ses som medlem i något av det härskande Socialistiska Enhetspartiets underavdelningar, som Bauernpartei eller CDU och gå i täten av 1 maj-paraderna. Det ansågs statsstärkande.

   S' grepp om SvK påminner om SED:s.

   PP

   Radera
  4. Alphadeltagaren28 juli 2018 kl. 08:19

   BOD
   Njae ... de är snarare sjukskrivna än självskrivna. Precis som alla vi andra har de att sålla och prioritera bland arbetsuppgifterna, och det har de gjort.

   Din tilltro till systemet är verkligen bergfast, men självklart får det följder när tid ska avsättas för samhällsnyttiga insatser. Kyrkan finns ju till för alla, oavsett tro eller i vilket ärende man kommer.

   Då bor jag ändå inte på en plats med egen resurskrävande Prideparad eller där präster sover på dagen efter att ha nattvandrat i utanförskapsområden.

   Radera
 2. Jag - en 2/3-delsmänniska?

  -Förtroendevalda personer i Svenska kyrkan är inte "hela" människor. En tredjedel saknas, enligt bloggarens fredagstext. De kan förvisso fatta beslut i kyrkan. Men besluten blir bara felaktiga; 2/3-delsmänniskorna gör så gott de kan men saknar förutsättningar att fatta kloka och riktiga beslut.
  De är ju inte riktigt andliga, i grunden inte alls andliga.

  Där, bästa läsare, kom det: varav hjärtat är fullt, talar datorn: bort med alla oss, som fått väljarförtroendet - större eller mindre - att ansvara för kyrkliga angelägenheter! Bort alltså med folket, bort med den äkta folkkyrkan (en äkta folkkyrka finns ju med och hos folket, styrs av folket), bort sålunda med hela Svenska kyrkan!

  Nu krävs "systemkritik". Läs det ordet igen och lägg det riktigt på minnet. Dvs kritik mot nuvarande system. Detta är ju grundat på folkets ansvar, engagemang, känsla för kyrkan och för tron.

  Utan att säkert i grunden ha menat det, har bloggarens genom denna text avslöjat sig tydligt. Folkkyrkan? Vad är den för trams?
  Kyrkodemokratin? Obehövlig.
  Förtroendevalda? Inte hela människor, bara 2/3-delsdito.

  Men en sak fick vi inte läsa och veta: vad alla de övriga miljonerna medlemmar är, bortsett ifrån de förtroendevalda. Dvs folket. Är de också 2/3-delsmänniskor?
  Vilka återstår då, om så är fallet?

  Jo förstås bara prästerna i Svenska kyrkan. Ett fåtal tusen personer.

  Men från dem måste sedan uppemot eller över 90 procent avskiljas. Bara de "riktiga" prästerna, dvs de som inte är MTD-präster, räknas. Doktorerna Braw och Sandahl förstås, Peter T, +Göran och övriga, en handfull, präster i missionsprovinsen.

  Och, simsalabim, har vi då den äkta kyrkan, kyrkan för hela människor och inte för 2/3-delsmänniskorna.

  Slutresultat således kanske 800-900 personer.
  BloggarDags folkkyrka 2018.
  Är det den som kallas "En annan kyrka"?

  Trevlig helg önskar 2/3-delsmänniskan!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inget av det Dike radar upp finns i texten, inte ens detta "bort med". Det var ju den gamla frikyrklighetens nödvändighet, inte min. Min är mer apostolisk och handlar om omvändelse. Mt 18:3 och Lk 22:32 samt ögonblicksbilden Apg 11:21. Om majoriteten i folkkyrkorna torde annars det gälla som de ungkyrkliga var så medvetna om. De är helt sakligt och utan värderingar av faktum oomvända. Det var därför de var så idoga korsfarare, dessa ungkyrkliga. Det är på allvar.

   Radera
  2. Nu har nog BOD blandat ihop begreppen. Jag har en examen i teknologi, inte teologi.
   Om man är medlem i en organisation som omfattar 2/3 av befolkningen, är man inte en 2/3-människa då?
   Nåväl, den kyrkan har rätt stora utmaningar. Kanske t.o.m. stärre än Equmeniakyrkan som åtminstone har pastorskandidater som upplever sig ha blivit personligt kallade av Jesus Krisus.
   http://www.dagen.se/debatt/pastorskandidater-vi-kan-tanka-sjalva-1.1178432

   Radera
  3. Bravo, BOD!

   På samma sätt som jag beundrar Elin Ersson, på samma sätt beundrar jag BOD.

   De behöver inte ha rätt i sak, men de står upp för det de tror på.

   Samma beundran har jag för övrigt för BloggarDag.

   Finns det i så fall någon jag inte beundrar? Det skulle i såfall vara John, Antony och övriga troll här på bloggen. De vågar aldrig något. De är aldrig sårbara. De är långt från Kristus - anti-Kristus är de.

   Men vem har rätt? De tycker ju olika. Det vet vi inte.

   Må bäste man vinna. De som inte är ”män” (oavsett kön) kan inte vinna.

   /En Anonym Beundrare

   Radera
  4. Klädd i kön.
   Utan sak.
   Tävlande.
   Beundrande.
   Anonym?
   Avgjord.   Mor i Saxnäs

   Radera
  5. Bulls eye, morsan!

   den Underbara

   Radera
 3. Know are we talking.

  Anna-Lea

  SvaraRadera
  Svar
  1. It takes one to know one, som vi norrut säger.

   Mor i Saxnäs

   Radera
 4. Det är väl i första hand inte frikyrkorörelsen som satt landet i andlig brand, det är elden från den Helige Ande som verkar i beredda människors hjärtan.
  Kanske en tripp till Varberg denna vecka kan ge ett smakprov?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tredje artikeln och den Helige Ande står troligtvis inte så högt i kurs vare sig i högkyrkligheten, missionsprovinsen eller i Svk/ folkkyrkan eller bland bloggens kommentatorer. Varför?

   Radera
  2. Anonym 14.27,
   vad menar du egentligen? Menar du att vi inom Mpr, de högkyrkliga m.fl. bekänner sig till en två-enig gud? Jag kan försäkra dig om att inom Mpr (som rymmer såväl gammal- som hög- och lågkyrkliga) står Den Helige Ande lika högt i kurs som Fadern och Sonen.

   Radera
  3. Men - de står väl högt i kurs? Vad motiverar/inspirerar högkyrkligheten m.fl. mer än tredje artikelns ord om "en, helig, allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka"?/Paul

   Radera
  4. Elisabeth,

   -Men Svenska kyrkan står minsann inte alls högt i kurs i provinsen.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. Svenska kyrkan står nog högre i kurs hos Missionsprovinsen än Missionsprovinsen hos Svenska kyrkan.
   Mpr medger att det kam komma något gott ur SvK (HB86), men när har vi hört någon biskop i SvK säga att det kan komma något gott ur Mpr?
   Är det inte ett faktum att Mpr av SvK har blivit inbjudna till färre dialoger än muslimska organisationer?

   Radera
  6. Den helige Andes verkstad är Kyrkan. Och den tredje trosartikeln handlar helt om den heliga allmäneliga/katolska Kyrkan. Det är väl högkyrklighetens primära spelhalva?

   PGGF

   Radera
  7. Anonym 14,27! Förutom att det är ganska tröttsamt med helt anonyma inlägg är det mycket dålig stil att först komma med helt lögnaktiga påståenden och sedan inte svara på följdfrågor. Svara genast på Elisabeths högst befogade fråga eller ge dig iväg från den här bloggen! Du prövar tålamoden hos såväl bloggaren som oss kommentatorer

   Radera
  8. I haven inget..
   ....denna världen...
   I kunnen inte taga det emot...

   Lägg samman!
   Bered er!
   Lejonet av Juda kommer.

   Först avfall.
   Avgjorda

   Låt er inte förledas
   Ha inget med dem att göra.


   Concordia Davida Goliatsson i Majorna

   Radera
 5. Med "själisk" har alltså det andliga tilståndet hos majoriteten i Västerlandet fått sin beskrivning. Detta tillstånd är en sjukdom som berövar människorna allt det eviga goda som Gud vill ge oss. I fortsättningen kommer hedendomens vanliga frukter, beskrivna i Romarbrevets inledande kapitel och på många andra ställen i NT. Tänkvärt när Högmodet firar fest!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Åja. Högmodets fester är inte så illa som högmodet i terapilila.

   De grova syndarna är oss lika. Det är de fina syndarna som vill oss väl och berömma sig därav.

   De vända ryggarna har också bak.
   Minst lika byxlösa som de på flak.

   Pontus Pilatus

   Radera
 6. Är den själiska människan motsatsen till den besjälade människan?

  SvaraRadera
 7. DIKE, DIKE, DIKE! ingen är din like, men nog förstår du att
  dina inlägg blir bättre ju kortare du gör dem. Max 10 rader om
  dagen tycker jag.

  SvaraRadera
 8. "Vad kristen tro går ut på..." Hur ska den "själiska människan förstå det andliga. Även Johan Candelin nämner detta i gårdagskvällens intervju på OAS mötet. Han bla jämför kyrkan I Finland och Sverige nämner detta att 50 % av svenskarna inte tror på ett liv efter döden 37% tror inte att man har en 'själ'- Tyvärr blandas begreppen själ ovh ande och det gör inte förvirringen lättare. Lyssna gärna på intervjun med Candelin, den börjar 31 minuter in i programmet. http://tv2020.fnf.nu/player/973/4321-studio-oas-26-juli-med-en-intervju-med-johan-candelin

  SvaraRadera
 9. Oerhört fascinerande att se hur en person kan ta åt sig o bli "kränkt" av bloggarens formulering "OM 2/3-delsmänniskan sitter som förtroendevald..."
  Jag undrar vad den upprörda kommentaren egentligen visar? Vad visar det att man inte läser/inte förstår detta "Om"?
  Själv förtroendevald men, hoppas o tror jag faktiskt, 3/3-dels (ja ja..) människa tog jag inte åt mig alls. Kan dock hålla med i mycket.
  Eva H

  SvaraRadera