lördag 28 juli 2018

Bloggardag kommer ut

Bloggardag har äntligen bestämt sig. Det är tid att komma ut. Öppet. Inte är detta enkelt. Priset för att komma ut kan visa sig vara högt, men det får vara värt priset. Sanningen segrar. Bloggardag kommer ut som skeptiker.

Skepticismen har odlats i lönndom framför tv:n. Nyhetsrapporteringen har väckt fler frågor än den besvarat. Bloggardag har suttit i värmen och undrat vad som är sant. Och då blev han klimatskeptiker. Det beror förstås på att han sett professor Rockström i bilderburken. Den som talar med spända anletsdrag har Bloggardag bestämt sig för att misstro. Men inte bara professorn. De flesta på SvT har tydligen sympatierna hos Miljöpartiet. Det är en omständighet som måste styra nyhetsförmedlingen när det t ex gäller prioriteringar. Extremvädret kopplas självklart till klimatet. Men extremväder fanns också på 1700-talet vet vi. Kan det vara så, att vädret har för vana eller ovana att oavsett klimat bli extremt då och då? Hur vet vi egentligen vad som är klimatförändringar och vad som är fulkomligt normala variationer. Koldioxid? Tja. har vi någonsin fått se en beräkning av hur mycket koldioxid som binds i Sverige (skogarna) och hur mycket som släpps ut? Vad vet vi egentligen om vi rannsakar oss?

I går talade en person från Myndigheten (Bloggardag har som vana att kalla MSB så) och påpekade det solidariska att Sverige inte tog in mer personal och fler resurser från utlandet. Vi är solidariska med folk i andra länder, där det brinner. Men det är rakt av, ursäkta franskan, skitprat. Vi betalar för alla insatser. Varför skulle vi ta in fler än vi behöver och ställa folk i kö för att resurserna möjligtvis skulle kunna behövas fast det inte riktigt ser ut så nu? Det är en kostsam affär alltså gör vi det inte. Säg som det är och missbruka inte ordet "solidaritet". Vem tror Myndigheten att Myndigheten lurar? Inte Bloggardag, som kommit ut som skeptiker.

Elin Ersson vägrade sätta sig och då kunde ett plan inte lyfta. Bloggardags nya skeptiska hållning leder till en fundering varför Elin inte helt sonika lyftes ut ur planet, så att det kunde lyfta. Sedan inteäffar lustifikationen i sammanhanget, den som skulle utvisas och som Elin ville göra sin aktion för, fanns inte ombord. Däremot en 52-årig afghan, som tidigare var dömd för något brott i Sverige och skulle utvisas. Nu fick Elin och afghanen lämna planet men vad har ändrats därmed? Och vad pågår när tre migrationsdomstolar (eller är det tre just nu?) underkänt lagen som skulle få 9000 att stanna? Bloggardag väntar på vad Sveriges Kristna Råd har att säga om saken, men inget besked kommer. Vad ska vi tycka? I brist på besked uppifrån växer sig skepticismen stark.

Det ska tydligen bli val till riksdag, landsting och kommuner. På partikanslierna sitter folk i ständig möda för att få till utspel, som i sin tur ska förmå oss att rösta på dem. Pastor P Wåhlin är riksdagskandidat MP och slår ihop med Cheryl Jones Fur, också riksdagskandidat MP, fast att politik behövs för att möta extremväder.. Det är en högtidsstund för den som kommit ut som skeptiker att läsa vad "politiken" ska göra. Lägg på 500 miljoner för att skydda infrastruktur mot översvämningar och hetta, totalt blir det 750 miljoner. Klimatsäkra Växjö men alla kommuner och landsting ska ta fram handlingsplaner (politikens universalmedel!), Minska utsläppen i Växjö genom att trafikökningen ska utgöras av gång- cykel och kollektivtrafik. Slutligast ska det tas fram ännu en nationell rapport som visar på kostnaderna för klimatförändringarna för ingen kan nu blunda för hur klimatförändringarna kommer att slå mot Sverige. Det är i lägen som dessa Bloggardag väljer att komma ut som klimatskeptiker. Varför ska jag i dessa frågor lita på pastor P Wåhlin, ekoteologen, när jag inte gör det annars? Och sitter inte MP i regeringen? Om något inte gjorts, är det väl MP:s ansvar, inte minst som Miljöpartiet "är vad vi heter".

Bloggardag har lagt fram skarpa förslag vad gäller valrörelser. De bör pågå en begränsad tid, 2 veckor kanske, och de medborgare som inte står ut får sin vanliga lön men också subsidier för en utlandsvistelse under denna tid (resa och boende) mot att de 1. inte röstar i valen och 2. inte har några synpunkter på den politik som bedrivs under nästkommande mandatperiod. Bloggardag kan då sitta i södra Frankrike, njuta av värmen och läsa rapporter om extremväder i Sverige under 1700-talet, kanske om den hårda vinter när tåget gick över Bälten (1600-tal) eller minnas somrarna 1955 och 1959 samt på avstånd se figuranterna i det politiska spelet. Kanske kan han meditera på temat att just när Miljöpartiet sitter i regeringen blir det en sommar som denna. Hade Linné talat om Nemesis divina? Eller hade han bibliskt påpekat att det är som det ska? Jorden slits ut som en klädnad.

I morgon blir det inte roligt i kyrkorna. Förvaltarskap ska det handla om. Det är som gjort för att tala klimat och miljöansvar. Ni kommer at få rejäla doser lagiskhet kan den skeptiske tänka. Lyssna efter ord som "klimat", "miljö" och "brandkatastrof" men också talet om att "vi har alla ansvar" och att alla kan bidra med något i vart fall. Har man tur kommer också flyktingfrågan in i förkunnelsen. Det blir något för barnen i himlen att få även om inte särskilt mycket kommer att handla om himlen.

Nu går vi inte i kyrkan för att ha roligt kanske även om budskapet kallas "evangelium" (vilket borde borga för att det faktiskt handlar om något roligt) men detta är inte att förväxla med lustifikation uppenbarligen. Bloggardag ska gå i Emanuelskapellet i Ängaholmen, Delary. Där ska brutalkristendom förkunnas. Man kan vara skeptisk mot den fina och inkännande medelklasskristendomen nämligen, givet att man kommit ut som skeptiker.

23 kommentarer:

 1. Hoppet väcktes - och släcktes!

  "BloggarDag kommer ut", är rubriken som omedelbart tände mitt hopp vid första ögonkastet på orden.

  Äntligen, äntligen, äntligen kommer han ut i den kyrkliga verkligheten. I Svenska kyrkans verklighet. Folkets verklighet.

  Men några raders fortsatta läsning jävade hoppet. Det var inte denna verklighet som bloggaren tog steget ut i, nej, nej.
  Och vardagsmorgonen blev därmed som vanligt; en aktiv bloggare, en aktiv kyrklig röst fortsätter oförtrutet men alls inte i just den kyrkliga verkligheten, den som välkomnar ALLA till kyrkan - som besökare och som präster. Den verklighet som omfattar stad och landsbygd och grundas på en tusenårig historia med kyrkan som hjärta och nerv. Den verklighet som är de förtroendevaldas, inte s k 2/3-delsmänniskornas.

  Smaka för övrigt på det ordet! En människa till bara två tredjedelar! Vad är den återstående tredjedelen på henne?

  I trygg förtröstan på Svenska kyrkans grundmurade stabilitet och trygga förankring överallt i våra bygder, våra städer och i hela vårt land, får jag därför denna vackra och varma lördag försöka komma över besvikelsen att det INTE var kyrkans verklighet som BloggarDag klev ut i; det var något helt annat.

  Men inbjudan står förstås kvar till honom och till andra bloggskribenter:

  -Välkommen till Svenska kyrkan, till verkligheten, till folket, till kyrkodemokratin och till Guds katedraler överallt i vårt vackra land.

  Som mångårig invånare i denna verklighet kan jag garantera er alla, att den är fantastisk och helt annan än dess vedersakare försöker påskina.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utmanas inte löjet när Dike bjuder in församlingsprästen, till Svenska kyrkans "verklighet"? Och kyrkokritik - räknas biskoparna Ullman, Eklund och Cullberg till kyrkans vedersakare? Domprosten Strandberg? Svensk Pastoraltidskrift? Man kan också undra vad Dag Sandahl ägnar sig åt en söndag i Pjätteryd och Ängaholmen. Bloggardag reser dit för att kolla.

   Radera
  2. Hr Dike omtolkar verkligheten efter eget tycke, för att sedan skälla på alla som inte går in i samma illusioner som han själv.

   den Lea

   Radera
  3. BOD:s högstämda tirader ter sig alltmer parodiska. Tittar han aldrig på utträdesstatistiken? Eller andra data om SvK:s utveckling (typ dop- och konfirmationsstatistik)? Återigen: I min avlidne fars gamla pastorat (inflyttnings-/urbaniseringsbygd i Mälardalen) finns fyra vackra medeltidskyrkor.På hans tid hölls det gudstjänst varje söndag i alla fyra. Numera söndagsstängt i tre av fyra. Och en liknande "verklighet" tycks råda överallt.../Paul

   Radera
  4. Och det finns troligen dubbelt antal präster plus rejält med kringpersonal för uppgifter som tidigare sköttes av frivilliga ...

   Lars Jensen

   Radera
  5. Varken löje eller tirader!

   -Nej, jag utmanar inte löjet eller, som Paul tycker, presenterar tirader i påpekandet att BloggarDag inte befinner sig i den verklighetens kyrka, där kyrkodemokratin är självklar och ger vilka som vill chansen att ställa upp i valen och således inte brännmärker politiska partier och där kvinnans rätt till prästämbetet är grundmurad i ett sex decennier gammalt beslut. BloggarDags verklighet är förvisso annars kyrkans, men vilka kyrka? Jo, den kallas "En annan kyrka".

   En person kan vara fysiskt närvarande någonstans och måste ju vara det i exempelvis ett samtal. Men samtidigt långt bort, i måhända en annan värld, drömmarens eller saknadens (efter gamla tider) eller de fåfänga förhoppningarnas värld.

   Vi måste, tänk på det alla ni på denna blogg som ifrågasätter mina slutsatser, inse, förstå och acceptera att Svenska kyrkan är en folkkyrka, ej blott till namnet men helt och fullt till gagnet, dvs vara i äkta symbios med våra medborgare och deras åsikter om just kvinnliga präster.

   Det är för mig obegripligt att det anno 2018 finns kyrkliga krafter som vill gå tillbaka till tiden innan 1958 och tror att Svenska kyrkan kanske rentav då blir starkare.

   Själv ber jag dem allvarligt fundera över, om det verkligen kan vara fel - ett grundfel för att låna BloggarDags formulering - att en kvinna förmedlar Ordet. Det handlar ju bara om att just förmedla det, vilket är självklart för mannen.
   Detta efter samma prästutbildning, samma "prakt" som är männens i denna utbildning. Kvinnan, mamman till de små barnen, får ju be aftonbönen med dem, läsa Bibeln och psalmboken med dem.
   Eller får hon inte det?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  6. Svenska kytkan har väl aldrig varit starkare än nu?
   Är det inte all-time-high i både monetär förmögenhet och antal anställda?
   De två sakerna (ekonomin och de anställda) verkar ju vara kyrkans fokus för de förtroendevalda, så då måste de väl vara viktigast?

   Radera
  7. "Vi måste, tänk på det alla ni på denna blogg som ifrågasätter mina slutsatser, inse, förstå och acceptera att Svenska kyrkan är en folkkyrka, ej blott till namnet men helt och fullt till gagnet, dvs vara i äkta symbios med våra medborgare och deras åsikter om just kvinnliga präster."

   Ja, det är väl just det som är problemet. En kyrka som styrs av 'folktycke' när vi vill ha en kyrka som styrs av Kristus.

   Sedan är det bara att ånyo konstatera att det är med hr Dike som med Stora Bordet i 'Fröken Ensam Hemma åker gungstol - han är för fyrkantig för att begripa.

   den Lea

   Radera
 2. Killen på planet utvisades redan dagen efter, så allt slutade väl.

  SvaraRadera
 3. Jag är kyrkoskeptiker. Kyrkan har historiskt har medlemssiffror som gått upp och ner så det finns ingen anledning att vara orolig eller genomföra panikåtgärder bara för att det uppstått ett lokalt extremvärde i form av minmimum.

  Om det nu inte vore för det lilla ordet TREND, som BloggarDag borde kunna vara intelligent nog att tillämpa på både det kyrkliga och på klimatet. OM man itne gör det. så får man nog snarare kallas klimatgnostiker.
  Ett epitet som sitter lika bra på somliga som folkkyrkognostiker på andra.
  Gnostiker har generellt sett får någon uppenbarelsekunskap som gått oss andra förbi och är helt faktaresistenta.

  Söndagens ämne Förvaltarskap kommer i min kyrka få en predikan helt befriad från orden "miljö", "klimat" och "brandkatastrof", det vet jag helt säkert.

  SvaraRadera
 4. Att mänsklig aktivitet påverkar klimatet torde vara ganska klarlagt, även om klimatet också varierar oberoende av oss.
  Om nuvarande extremväder är följden av klimatförändringar eller av normala variationer i väderleken går däremot inte att säga än, även om åtskilliga försöker göra det.

  den Lea

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, varför ska vi behöva bry oss om klimatet, och naturen, och vädret? Gud har ju skapat alltihop och då får han väl se till att sköta det! Det är väl inte vår sak? Och förresten, hos oss högerkristna är höger mycket viktigare än det kristna. Det kristna har vi mest för att det är en bra plattform när vi vill nå ut med vårt högerdravel.

   Radera
  2. Och på vilket sätt var detta ett svar på min kommentar?

   den Lea

   Radera
  3. Lea!

   Det är en provokation.


   den Underbara

   Radera
 5. Håller helt med Bloggardag. Elin skulle ha lyfts av planet, manu militari om så hade behövts. Planet skulle ha lyft omedelbart. Med "killen" ombord. Case closed.
  Jag blir allt mer skeptisk vad det gäller BODs "fantastiska kyrka" när jag läser Annika Borgs senaste Fredagsblogg på Kristen Opinion. Skulle vara intressant att läsa hans (eller andras) kommentarer om den.

  Ulrika


  SvaraRadera
 6. Extremväder finns alltid och beror inte på klimatskifte. Klimatskiftet märks i att extremväder blir allt vanligare. Att det blir varmare märks på många sätt, tex tidigare lövsprickning, lövskog på kalfjället sådan växtlighet i min trädgård här i Dalarna som hade tvärdött av vintrarna för trettio år sedan, men nu trivs och är glada: Magnolia, Liriodendron, Ginkgo, Metasequoia...
  Jag undrar lite oroligt om det är den ökande värmen som gör att tankeskärpan så snabbt avtagit hos Dag när det gäller politiken. Fråga kan man visserligen alltid göra, men lite anstränga sig för att få ett svar sitter också bra. Eller slipper man det om man är pensionär? Det vore bra att veta för mig som också är det!
  (Observera min name dropping! Jag har lärt mig här, att det är fint med okända namn. Funderar på att ta en tur i skogen och beskåda Rhododendronsnåren där, som doftar ljuvligt: Rhododentron tomentosum i massor. De är också glada över värmen! Skvattram!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer! Skönt att vissa kommentatorer har tankeskärpan kvar. / Markus

   Radera
  2. Bloggaren har inte förlorat någon skärpa. Skärp er! Bloggaren mediterar med de som gått före. Bråka med bloggaren men använd skärpa.

   Jag står upp för Dag!


   Stonewallflicka

   Radera
 7. Mikael Liljeström,

  stort sett är jag enig med dig re klimat och extremväder men samtidigt vill kag påpeka att när jag själv var ung -liksom antar jag dig talade de gamla om andra vöder, Ser vi vidare rent historiskkt och talar om hundratals år så glöm inte "lilla istiden" eller att engelsmännen i några generationer frusit därför att deras tidigare generationer sett klimatet som sydeuropeiskt! Nu är det kanske tillbaka`men som sagt fär ytterligare ett antal generationer sedan var river Thames nästan bottenfrusen-

  Människan spår.Gud rår.

  //HH

  SvaraRadera
 8. Fredrik Fernbom29 juli 2018 kl. 20:12

  Även jag predikade om vårt ansvar för skapelsen. Utifrån den gammaltestamentliga texten föll det sig naturligt. Jag hoppas dock att mitt budskap inte kunde uppfattas som ett MTD-"evangelium". Min poäng när det gäller klimatet var att om det extrema vädret beror på oss människor borde det främst driva oss till bön och bot, som under ortodoxins tid sade jag i högmässan med koppling till psalmen i långvarig torka, som ju har Spegel som upphovsman (även om den version vi sjöng är bearbetad av Wallin och därmed påverkad av upplysningen). Vi får också lita på att Gud kan gripa in och förändra situationen. Det är inte oss allt hänger på. Jag talade också om den tillvaro som kommer när skapelsen förnyas, då det alltid kommer att råda en perfekt balans och aldrig kommer att vara för varmt.

  SvaraRadera
 9. Den enda mera långsiktiga effekten av torkan blir att MP räddas kvar i Riksdagen. Och att SvK får något att moralisera om några år framåt. Torkår och missväxtår har förekommit tidigare med förödande svält. Om jag inte missminner mig var det första kända svenska 1346. Fler följer. Och extrema köldår därtill.
  /C L-x

  SvaraRadera
 10. Det är bra att vara skeptisk, och även bra att läsa på och bilda sig.

  Med tanke på människans förmåga att påverka tillvaron så är det lite osannolikt att klimatet skulle vara resistent.

  https://amp.theguardian.com/environment/2018/jul/27/extreme-global-weather-climate-change-michael-mann?CMP=share_btn_tw&__twitter_impression=true

  SvaraRadera