söndag 8 juli 2018

Söndagstankar

Boken En annan Kyrka anmäls här och var. Därtill kommer vänliga brev och meddelanden till författaren från läsare som tyckte boken var spännande men deprimerande. För er som inte läst kan Bloggardag meddela, att "det är trädgårdsmästaren som är mördaren", som hon sa, som på tåget la märke till att en medpassagerare läste en deckare hon själv just avslutat.

I en anmälan noterar anmälaren dr Gustaf Björck att författaren – om han förstår Sandahl rätt – menar "att det inte längre finns något troget kyrkfolk och därmed ingen levande gammalkyrklighet". Detta citerar stackars Håkan Sunnliden inte riktigt rätt. När han återger resonemanget blir det "Sandahl menar att". Doktorer förmår skära tunnare skivor är licentiater, det är uppenbart. Detta menar dock inte Sandahl så vad menar Sandahl och var i boken påstås det som Sandahl påstås mena? Sunnlidens motargument är att han varit i Hjortsberga kyrka och där fanns tydligen 200 gammalkyrkliga. Alltså finns det en vital gammalkyrklighet?

Till skillnad från Håkan Sunnliden är Dag Sandahl konsekvent svenskkyrklig av högkyrkligt snitt, men i den kronobergska tappningen liksom i delar av det gamla Kalmarstiftet, ingår arvet från kyrkväckelserna i högkyrkligheten. Dessvärre tror Sandahl inte att det finns en uppsjö av vitala högkyrkliga församlingar. Det finns anständigt församlingsliv här och var och det administreras av högkyrkliga präster, det går att tro. Men har de medvetandegjort vad de sysslat med i sitt församlingsarbete? Finns det någon enda gudstjänstfirande församling, bortsett från "ställena", som öppet identiferar sig med en kyrkligt förnyad pastoraloch högkyrkliga (katolska) hållningar?

Om jag ska uppfattas tänka något om församlingslivet, tänker Bloggardag som Olov Hartman tänkte i sina dystraste stunder år 1956. Hartman har fått rätt. Det tog sin tid, men det hela är käpprätt och går käpprätt!

Gammalkyrkligheten i dess klassiska utgestaltning lyckades inte trostradera. Sannolikt var detta religionssociologiskt omöjligt. Förvärva – ärva – fördärva är själva mönstret i denna fallna värld och det gäller också tron. De som tror sig vara gammalkyrkliga är detta påfallande ofta på ambition, inte som gjord erfarenhet av levande kyrkliv. Den småländska högkyrkligheten integrerade på ett mer självklart sätt arven från kyrkoväckelserna. Det var dess styrka. Den som vill kan ånyo gå igenom verket Redlig kristendom som Samuel Adrian gav ut år 1960. (C.W.K. Gleerups förlag, Lund) Det framstår som om högkyrklighet lättare infogar gammalkyrklighet i sin modell än motsatsen.

I en tidning jag inte längre håller mig med (eftersom den tidningen lovade en el-cykel men bröt sitt löfte) såg jag trots allt en stiftsadjunkt från Strängnäs stift konstatera, att prästrekryteringen är problematisk. Det var en trosskyldig adjunktssjäl som tryckte ut sig väl. Det han dock inte klargjorde var att ett stift av Strängnäs slag, som under många år hade en stabil rekryteringsbas av högkyrkliga, med nödvändighet tappar det mesta när de högkyrkliga prästerna i stiftet förstår att de inte längre ska prästrekrytera. Ska och ska –inte av moraliska skäl kan prästrekrytera för de kandidater de har, kommer aldrig stiftet av kyrkopolitiska skäl att acceptera. I stället för unga präster får då stiften andra karriärens prästkandidater och när det kommer till dem, är det inte ett jämställhetsperspektiv som överraskar. Det är faktikskt tämmeligen enkönat.

Efter Almedalen kan väl Antje få lite ledigt. Hon fascinerar med sitt mångfaldsengagemang, men det kyrkosystem hon förestår har en utomordentligt selektiv mångfaldspolicy. Mångfalden är limiterad till de accepterade, inte till de andra. Hon är mångfaldsvänlig också när det kommer till migration, fattas bara annat. Bloggardag vände sig därför till Dag Sandahl med den gängse journalistiska frågan hur det kändes när Svenska kyrkan presenteras som så flyktingvänlig. Svaret gavs efter en eftersinnande tystnad:

"Det känns egendomligt.
Hållningen var ju för det första att inga särskilda insatser behövdes. Då skrev jag den 9 juli år 2014 en motion (KMot 27) i kyrkomötet som bifölls. Generalsekretaren tog sig verkat an och plockade fram 5 miljoner. Det räckte inte särskilt långt. Var det här jag började misstänka att generalsekreteraren inte riktigt håller måttet fast jag uppfattat henne som en förträfflig person?

Året efter, våren 2015, sa kyrkostyrelsen att resurser enkelt kunde hämtas ur kassan utan särskilda åtgärder eller beslut. Det trodde tydligen generalsekreteraren och då blev detta också beslutet. Under sommaren insåg jag att detta var fel i sak, de utbetalda pengarna hade gått ambitiöst flyktingarbete förbi, och skrev den 22 juli en motion (KMot 89) med förslag om 35 miljoner, motsvarande siffran som faktiskt äskats året innan och därtill några synpunkter i sakfrågan. Då blev politikerna glada på politikervis och övertrumfade beloppet till 75 miljoner. Jag sa några kloka saker i kyrkomötet den 16 november detta år vill jag minnas.

Mitt ärende med motionerna var att hela Svenska kyrkan skulle ta ansvar, inte bara de små församlingar (typ norra Öland) eller lite större (typ Rävlanda), som fick ett stort mottagande av flyktingar/migranter med det ansvar detta innebar. På sommaren år 2015 såg jag också en del faror. Jag tror jag såg  rätt. På hösten hade kyrkomötet insikter om en mängd människor som kom till Sverige.

Aldrig har jag hört Antje tacka Frimodig kyrka, som mycket konkret säkrade att flyktingsfrågan inte försummades, när hon, arbetsutskottet och kyrkostyrelsen alls inget gjorde. Nu stiger hon fram och solar sig.
Hur det känns? Den som ser hennes solbrända anlete tänker på glödande kol. Å andra sidan är biskopar och ärkebiskopar vana vid att stoltsera med lånta fjädrar.
Detta är mitt svar på Bloggardags insiktsfulla fråga."

Bloggardag bestämde sig för att inte fråga mer.
Kyrkomötesprotokollen finns på nätet om det blir någon regnig dag. De finns där också om det inte blir en regnig dag.

Med tanke på Krim bestämde sig för örvigt Bloggardag att inte resa till fotbolls-VM i Ryssland. Markeringen uppfattade han själv som viktig. Till skillnad från regeringen håller Bloggardag fast vid sin föresats och kommenterar inte heller resultaten. Niclas på ICA Grytan i Moheda utlovade dock 10% rabatt den dag Sverige spelar semifinal. Det visade sig bli ett billigt löfte.


35 kommentarer:

 1. En liten släng åt personröstvinnaren!

  -Prästen som i fjolårets kyrkoval, där Frimodig Kyrka tappade två mandat i KM, slog ut Dag Sandahl i antal personkryss, får sig en liten släng i dagens text och kallas "stackars Håkan Sunnliden".

  Är det synd om denne, eller varför detta nålstick? Jag erkänner förvisso min förvåning över att Sandahl mötte sin överman i FK-familjen i det demokratiska valet men har efter viss information och genom att lägga ihop pusselbitar förstått, att DS inte längre är oomstridd ens där, lika lite som han förstås är det utanför familjen, dvs i ungefär 95 procent av Svenska kyrkan.

  Sökningen efter Gustaf Biörcks anmälan av "En annan kyrka" resulterade dock i noll träffar. Tacksam därför om bloggläsarna kan få en s k hint om var den finns på nätet.

  Så småningom - om Gud vill och jag får vara frisk - kommer det också en anmälan från mig om boken; oförutsedda och tidskrävande hinder har dykt upp på vägen. Men tidning är klar sedan länge.

  Klar är dock inte, fick jag se vid en titt på missionsprovinsens hemsida i dag (det var länge sedan sist) redovisningen av dess medlemsantal. Detta tycks vara obefintligt: ingen siffra kan hittas på hemsidan.

  Hemligt, hemligt, hemligt! Lugnt och tryggt lutar jag mig tillbaka och gläds åt Svenska kyrkans totala öppenhet. Den har jag tacksamt noterat genom åren, då jag har grävt fram många fakta - lämpliga och mindre lämpliga - om händelser och beslut i ledningen och om personer. Bloggaren inte undantagen.

  -Den som söker skall ju finna. Åtminstone om han eller hon söker i Svenska kyrkans annaler. I missionsprovinsen finner man inget. Där är locket på, tillskruvat och förstärkt med extrajärn och muttrar!

  Här göre sig icke intresserade journalister, som jagar fakta, besvär!

  Provinsen har en del att lära av BloggarDag i det sammanhanget. Denne räds nämligen inte den öppna debatten och att konsekvent publicera mindre smickrande texter om sig själv.

  Det håller jag honom räkning för. Insyn, öppenhet, vänlighet, kvickhet, lustighet är uppiggande, även om deras bärare producerar dumheter ibland!

  BENGT OLOF DIKE


  SvaraRadera
  Svar
  1. Nålstick? Bloggardag markerar att Sunnliden snavat på ett citat och den som gör så är det faktiskt synd om. Ska det polemiseras är det av vikt och värde att polemiken styr rätt. Det var det hela. Fast inte riktigt: Givet förstås att vi talar om akademiker och inte om åsiktsjournalistik.

   Radera
  2. Hr Dike har ännu inte lyckats klargöra _varför_ Missionsprovinsen ska redovisa medlemsantal. Vad jag förstått är de själva inte särskilt intresserade av siffran. Ska de utforska och redovisa den, bara för att behaga hr Dike?

   Lite intressant är det onekligen hur hr Dike uppfattar nålstick i dagens bloggtext, på samma sätt som han utgår från att aversionen mot politiska partier i kyrkan bottnar i att de får fler röster. Det säger ett och annat om hr Dike själv.

   den Lea

   Radera
  3. Hur man som läs- och sökkunnig misslyckas med att hitta Gustaf Björcks recension är mig obegripligt.
   http://www.ostrasmaland.se/kultur/vart-gemensamma-minne/

   Canutus Hahn

   Radera
  4. Ja se i SvK är det ordning på papprena.
   I kyrkoordningen står det klart och tydligt att en kvalificerad majoritet i KM får köra över en enig läronämnd.
   Trots en viss debattörs talande tystnad därom.
   Men om man inte kan läsa KO som finns publicerad i skrift, så kanske man inte ska ge sig på att eftersöka medlemsantalet i Mpr som aldrig ens själva gjort summeringen?

   Radera
  5. BOD
   Du rör dig med dina siffror, som om de skulle kunna vara tecken på andligt liv.

   Eller är det bara för att påminna om att vi har s k demokratiska val?
   Det är i så fall en mycket svag demokrati. Det är väl på sin höjd 13%. 13%!!!
   Det är inte så mycket att yvas över. Och med tanke på det svaga intresset för Kyrkans inre liv, som visar sig i deltagandet i samfundets gudstjänster. Jag vet att du protesterar mot vad jag skriver, men det tillhör den kristna tron att den Helige Ande kallar samman troende människor till gudstjänst.
   Stig W

   Radera
  6. Jag är ganska trött på BOD och andra kommentatorer som tar sig friheten att efter egen diskussionsvilja introducera andra ämnen än dem som Dag diskuterar i sin bloggtext. Jag tror dock att vissa upplysningar kan vara av allmänt intresse kring det som BOD påstår.

   Först och främst stämmer det inte, att Missionsprovinsen är ett kristet samfund som vägrar redovisa sina medlemssiffror. Jag rekommenderar BOD vänligt men bestämt att avstå från sådana påståenden, då det inte finns något på dess hemsida (eller någon annanstans heller) som gör gällande att organisationen är ett registrerat trossamfund. Om Mpr hade varit ett registrerat trossamfund antar jag att den hade varit tvungen att redovisa sina siffror, men en mer rättvis jämförelse är ju att jämföra Mpr med SKR, Sveriges Kristna Råd. Det ligger inte i SKR:s intresse att lägga tid på att sitta och räkna varje person som står på de olika organisationernas medlemslistor utan SKR har sin legitimitet genom att tydligt redovisa namnen på de medlemskyrkor som bygger upp SKR. På samma sätt kan säkert t o m BOD med sin websökförmåga hitta de organisationer på Mpr:s hemsida som bygger upp Mpr och räkna hur deras antal förändras år från år.

   När nu detta är sagt kan man dock ta BOD:s brydderier ett steg längre och fråga om Mpr för sin EGEN skull kanske hade kunnat vinna mycket på att göra en sammanställning som ungefärligen motsvarar det som BOD efterfrågar. Särskilt i den händelse att Mpr skulle bestämma sig för att BLI det som BOD påstår att Mpr ÄR, nämligen ett registrerat kyrkosamfund, skulle förstås en sådan sammanställning vara nödvändig.

   Som i så många andra fall kommer det även i denna fråga glädjande och klargörande information från vår östra rikshalva. Det finska Missionsstiftet har nyligen publicerat sin statistik från år 2017

   http://www.lhpk.fi/sv/stiftet/statistik/

   Här ser vi ett bevis för att verksamheten under fem års tid har vuxit med 5-10 % per år och att dessa tillväxttal gäller såväl församlingarnas antal och medlemmar som antalet firade gudstjänster och summan av insamlade medel. Det enda tal som fortfarande står och stampar är att man "bara" samlar femtio personer i genomsnitt till varje gudstjänst, vilket är samma tal som för fem år sedan. I en uppbyggnadsfas är denna uppgift inte oväntad, men på lång sikt behöver förstås även detta tal höjas för att verksamheten ska kunna utvecklas väl.

   BOD har aldrig avslöjat anledningen till att han lägger så stor vikt vid Mpr:s statistik, men om någon till äventyrs skulle vilja påstå att "fakta" talar för att det är omöjligt eller olämpligt att bedriva ett fristående församlingsliv av Mpr-slag bör en sådan person för anständighetens skull ta uppgifterna från Finland med i sin kalkyl

   Radera
  7. Observera detta, Tapel!

   -Nej, missionsprovinsen kan inte jämföras med SKR, eftersom sistnämnda råd är en samrådsorganisation för våra kristna samfund.

   När Tapel vänder blicken mot Finland, bekräftar han ju att där redovisas öppet efterfrågade siffror.
   Rätt i Finland men fel i Sverige?

   -Jag introducerar andra ämnen än bloggarens, kritiserar Tapel.

   -Stämmer kanske ibland. Det görs i den öppna, fria och friska debattens namn, bäste kritiker. I det namnet har Du också tillträde.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. BOD: Min poäng var, att om du så gärna vill tala om redovisade siffror så kan du börja med att tala om de siffror som jag uppgav. Om du bara vill diskutera de siffror som passar dig själv sjunker du - om möjligt - ännu mer i trovärdighet än du redan gjort

   Radera
 2. Förr gick Hildur hon till kyrkan i byn. Jag hånade henne "sitta med de andra hönsen och höra prästen gala". Näste präst flyttade tidigare än pension, och näste med. Jag gick till hönshuset i stället. Sista hönsen pickade för fler år sedan.

  Hildur har städat och målat hönshuset och sitter där och tittar på två brädor hon spikat ihop.

  Ingen präst kommer längre. Det händer att en ung man med gitarr kommer någon gång. Jag går dit och Hildur håna mig inte.

  Vi ser med en gång vilket humör han är på. Oftast trevligt. Ibland agiterar han.

  Men vad skall man göra för att fylla dagarna?


  Torsten i Hjulspåret

  SvaraRadera
 3. Hemlighetsmakeriets försvarare och den läskunniges nålstick!

  -Har signaturen den Lea aldrig hört talas om orden "öppen redovisning", "offentliga siffror" och "medlemsantal"?

  Tänk om SCB aldrig skulle redovisa Svea rikes invånarantal, Mohedas eller Växjö dito! Tänk om inte Svenska kyrkans medlemssiffror skulle kontinuerligt rapporteras! (I sistnämnda fall skulle då inte ett antal bloggkommentatorer kunna dra sina mungipor upp till öronen av glädje över minustalen). Och tänk, den Lea, om inte rösterna i de allmänna valen skulle offentliggöras?

  Alla kristna samfund redovisar sina medlemssiffror. Utom missionsprovinsen. Hemlighetsmakeriet görs förstås av en särskild orsak. Den har jag tidigare nämnt och behöver därför just nu inte upprepas.
  den Lea försvarar "locket-på-attityden", vilket hon nog är tämligen ensam om, förutom förstås provinsfolket självt.
  Det vore förstås intressant att be Lea ge ett enda argument FÖR hemlighetsmakeriet. Och få läsa vad hon klämmer till med.
  Klart är dock att hon försvarar något, som i grunden inte kan försvaras.
  Öppenhet, Lea, öppenhet är A och O i en demokrati. Öppenhet, Lea, är A och O i kristendomen. Öppenhet, Lea, är insynens förutsättning, tilltron till saken och styrkan för medlemmarna!

  Slutligen tackar jag Canutus Hahn för upplysningen om var Björks anmälan finns. Så roligt att det finns vänliga, läs- och sökkunniga kritiker, som rycker in, när det behövs.

  Det kan tilläggas att jag också läst Björks text. Vad jag tycker om den, behåller jag för mig själv. Det är hemligt...

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Notera nu särskilt att BOD nämner demokrati före kristendom.
   Man undrar ju om han tycker att alla värdens övriga kyrkor är kristna, trots att de inte styrs som SvK?

   Radera
  2. Alphadeltagaren8 juli 2018 kl. 19:51

   Är inte Jesus längre A och O?
   När hände detta?

   Radera
  3. Bedrövligt att dag efter dag behöva ta del av herr Dikes snarstuckna och finstilta detaljmissnöjdheter om allt och inget.

   Lika bedrövligt som det är att inse att här möter man måhända en människa som lever hela sitt liv med att småtjafsa med andra via en dator.

   Nej, gå ut i friska luften i stället, herr Dike, och lyssna på fågelsången! Eller åk till Göteborg och köp en hummer!

   För några påtvingade söndagsgudstjänster vill väl en inbiten gammal folkkyrkopolitruk inte veta av?

   /John

   Radera
  4. Glöm det inte, Peter T!

   -Du tycks vara synnerligen envis: har det någon betydelse, att jag har nämnt demokratin före kristendomen, när de inte är varandras motsatser.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  5. De är inte motsatser, men inte heller synonymer.
   För att vara kyrka räcker det med den ena.
   Dock om en kyrka omfattar båda, så är det av betydelse att det nödvändiga inte får stå tillbaka på optionens bekostnad.

   Radera
  6. Som ett tips för framtiden skrev jag i google.se ”gustaf björck en annan kyrka recension” utan citationstecknen.
   Då dök recensionen upp överst i sökresultatet. Hur man kan göra för att misslyckas kan jag inte ens föreställa mig.

   Sedan undrar jag om vad missionsprovinsen har med blogginläggen att göra. Svaret är: ingenting. Vore det inte bättre att starta en egen blogg?
   Canutus Hahn

   Radera
 4. Talade med Nationalekonomen:

  -Svenska Kyrkan är ett typexempel på en dysfunktionell organisation. Där tar de anställda för sig, och de vet egentligen inte vad de skall göra. Där kan precis vad som helst hända. Det bästa är att lägga ned, och organisera om rasket. Låta personalen söka sina tjänster i den nya organisationen. Se till att göra sig av med dem som inte passar in. Slimma rejält. Kanske centralisera församlingarna till stiftsnivå? Det kan ju inte bli värre än storförsamlingarna? Ge prästerna och arbetsteamen rörlig lönedel efter uppslutningen i huvudgudstjänsten, avslutade en obesvärat leende Nationalekonom.

  Jag höll inne med min förmodan att de första som skulle försvinna, blir de sista klassiskt kristna. Fast om det gäller besökstal i huvudgudstjänsten? Kanske ... /smun

  SvaraRadera
 5. Men lille hr Dike, det är ingen annan än du som tror att det handlar om hemlighetsmakeri.

  Om jag skulle avkrävas uppgift om hur många hårstrån jag har på huvudet, skulle jag inte kunna svara på det. Inte för att det är hemligt, utan helt enkelt för att jag inte har något intresse av att räkna dem. Att Gud har koll på dem räcker alldeles utmärkt för mig.

  Ett av dina stora problem, hr Dike, är din oförmåga att sätta dig in i andra människors tankesätt.

  den Lea

  SvaraRadera
 6. BOD,

  Ett argument är att missionsprovinsen inte har minsta anledning att utföra "ditt självpåtagna jobb. Du visar ett sjukligt intresse för något du inte har något med att göra men samtidigt påstår du lögnaktigt att du lagt ner tid och arbete på att få fram siffrorna.

  Du hävdar att det handlar om hemlighetsmakeri. Dumheter och det vet du. Du har blivit upplyst om hur du kan göra för att om du absolut vill stilla din nyfikenhet ta reda på hur många medlemmar missionsprovinsen har . Tyvärr är du för lat att själv göra detta utan kräver att andra skall utföra detta.

  Missionsprovinsen har ingen redovisningsplikt vilket du mycket väl vet och inte som andra "föreningar" med statssubsidier.

  Varför vill du veta -ja förutom stillandet av sjuklig nyfikenhet? Nästa steg är det att få en lista på alla medlemmar? Kanske hitta en förhatlig högkyrklig prelat där att kunna avkraga eller åtminstone försvåra tillvaron för?

  Motivering tack utom just stillande av sjuklig nyfikenhet. Miig veterligt arbetar du inte för någon tidning-har inget freelance-uppdrag ..eller?

  //HH"

  SvaraRadera
 7. BOD? Avses denne?
  https://youtu.be/B4IiktFp3p4

  SvaraRadera
 8. Lea och HH,

  -Ja, Lea, Ditt tänkesätt kan jag förvisso inte sätta mig in i, eftersom Du jämför medlemssiffror i ett samfund med det antal hårstrån som Du har.

  Jämförbara storheter? Tillåt mig le en smula.

  Men varken Du eller den notoriske kritikern av Svenska kyrkan, HH, kan ju ange någon saklig orsak till att missionsprovinsens siffror i motsats till alla andras samfunds skall hemlighållas.

  Ni tycker säkert att provinsen har rätt och alla andra fel.
  Lev då i den föreställningen!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 9. Har frågat Hildur om missionsprovinsen.
  Hon är inte medlem i några sammanslutningar, men läser regelbundet allt hon hittar på missionsprovinsens hemsida.

  Även någon annan sida som jag inte minns vad den heter men var något om dokument.


  Tydligen får hon hjälp av distriktssköterskan att skriva ut sådant.


  Torsten i Hjulspåret

  SvaraRadera
 10. Tapel,

  jag citerar: "När nu detta är sagt kan man dock ta BOD:s brydderier ett steg längre och fråga om Mpr för sin EGEN skull kanske hade kunnat vinna mycket på att göra en sammanställning som ungefärligen motsvarar det som BOD efterfrågar"

  Saken är att en sådan sammanställning fick BOD för länge sedan men den dög inte. Trots att det förklarades uttryckligt varför en mera detaljerad lista inte kunde ges eller kanske korrektare , då fick man vända sig till varje enskild församling inom provinsen. En lista över sådana församlingar bifogades och finns f.ö lättillgångligt även för en lat BOD.

  En annan sak är att jag inte tror att en sådan lista räcker för en BOD-nästa steg bleve då antagligen att få en detaljerad lista på varje enskild medlem som sedan skulle nagelgranskas av BOD och hans politruker ihopp om att där finna någon förhatlig högkyrklig prelat att trakassera.

  //HH

  SvaraRadera
 11. HH,

  det var inte riktigt så jag menade. BOD:s kommentar här idag visar ju med all önskvärd tydlighet att han inte kan - eller möjligen vill - lära sig någonting.

  Min poäng är att det för alla kristna sammanslutningar är svårt att ha en realistisk bild av sin egen betydelse. Ofta är frestelsen att överdriva sin egen betydelse det vanligaste problemet, men tendensen att undervädera sin storlek kan också vara en fara i vissa situationer.

  Min poäng var att det för det finska Missionsstiftet är en stabiliseringsfaktor att veta, att oberoende av det som människor säger och tycker är Missionsstiftet en organisation som varje år ordnar 1600 gudstjänster i drygt 30 församlingar. Dessa gudstjänster har i genomsnitt femtio deltagare och tillsammans samlar församlingarnas 2000 medlemmar in 1 200 000 EUR årligen. Eftersom dessa siffror har gått upp med 5 - 10 % årligen i fem års tid är det, mänskligt sett, lämpligt att räkna med en sådan utvecklig även under de kommande fem åren.

  Om Mpr i Sverige hade gjort en sådan sammanställning skulle det förstås inte göras för BOD:s skull utan i första hand för församlingarnas skull och i andra hand för vänligt sinnande kristna i Mpr:s närhet. Jag tror att bloggaren och de flesta som skriver kommentarer här skulle kunna räknas till dessa "utomstående vänner" till Mpr, som hade kunnat hantera dessa statistiska uppgifter på ett sätt som hade kunnat bidraga på ett mycket konstruktivt till analysen av det kyrkliga läget i stort i Sverige.

  Det är ju inte någon hemlighet att det i Finland finns en plan, eller snarare en form av tågordning, att bli ett registrerat trossamfund omkring år 2030, ifall det kyrkliga läget fortsätter att "utvecklas" som det har gjort de senaste tjugo åren. Med tanke på att man i Finland har denna statistik så noggrant dokumenterad är en större del av grundläggningsarbetet gjort inför en framtida registrering jämfört med förhållandena i Sverige.

  Så när man konkluderar tycker jag att det är ganska tydligt att Mpr i Sverige borde ställa samman ett underlag av det slag som jag länkande åtminstone från år 2019 och framåt. Givetvis är det varje församling som "äger" sin statistik, men i Finland var det inte konstigare än att man i Helsingfors bad alla församlingar att skicka in sin statistik under början av året och sedan sammanställde man den centralt. Det finns inte något som säger att Mpr i Sverige skulle kunna arbeta likadant.

  Genom att ta fram statistik av det finska slaget blir det också tydligt hur trubbigt begreppet "medlemsantal" är; som vi ser finns det relativt små församlingar sett till antalet medlemmar som firar stora gudstjänster som söndagligen samlar hundratals gudstjänstfirare och andra små församlingar som samlar in stora summor pengar trots ett lågt antal gudstjänstfirare. Om man, som Mst i Finland, redovisar alla dessa uppgifter på en och samma gång ser vi dock att helhetsbilden blir mycket tydlig och att statistiken är oerhört positiv om man jämför med organisationer som SvK och de väckelserörelser som är lojala med SvK.

  SvaraRadera
 12. BOD,

  Vilka är nu "alla andra?" . Ser bara att det är du som med sjuklig envishet efterfrågar vad du i såfall om du vore verkligt intresserad mend lite arbete kunde ta reda på själv?

  Alltså -vilka är de där "vi andra" . Du är väldigt pigg på att använda pluralis när det enda man kan se är en politruk BOD.

  Talar du kanske i pluralistiskt majeståt såsom gamla kungar Vi, Sveriges Konung....Nog för att du är politruk men det berättigar dig inte att använda plural när det "bara" är dig och din sjukliga nyfikenhet och självöverskattning du kan referera till.

  Alltså -vilka är de andra som likt dig alltså tycker det är missionsprovinsens uppgift att serva dig med siffror. Siffror som du f.ö lätt kan ta fram själv om du iddes och inte bara ville ha allt serverat på silverfat.

  //HH

  SvaraRadera
 13. Nu gällde förstås jämförelsen inte hårstrån och medlemmar, utan det faktum att om en siffra saknar intresse för dem det angår, är det inte konstigt, än mindre hemlighetsfullt att inte kunna uppge den.

  den Lea

  SvaraRadera
 14. Intressant för alla oss andra, Lea!

  -Om inte siffran är av intresse för missionsprovinsens medlemmar, är den desto mer intressant för alla oss andra i kyrkor och samfund och för den allmänna statistiken.

  Särskilt intressant är det ju att jämföra siffran med Svenska kyrkans medlemsantal och med andra samfunds.
  Siffror och kunskap är ingen börda, Lea, men är välkomna tillskott för lärdom och insyn.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror inte siffran är intressant för någon annan än hr Dike själv.
   Ingen har påstått att siffror och kunskap är en börda, bara att man väljer vad man tycker är av intresse bland siffror och kunskap. För min del har jag inget intresse av att jämföra olika samfunds medlemssiffror, men det beror kanske på att jag vet att storlek inte är detsamma som storhet.
   Fortfarande kvarstår frågan varför siffran ska utforskas och redovisas bara för din skull, hr Dike. När du är den som bryr sig, så ta reda på den själv.

   den Lea

   Radera
  2. Lea avslöjar sig!

   -Lea vill alltså inte ha en öppen redovisning av fakta. Inga siffror, inga jämförelser, ingenting.
   Vad skall vi då med SCB att göra? Varför då redovisa annan statistik? Som antal invånare i landet, i länen och i kommunerna. Och inga ekonomiska siffror behövs väl? Regeringen kan styra utan faktaunderlag.

   Jo, Lea avslöjar sig. Faktakänslig, faktafientlig. Det är tur att alla vi andra inte har den åsikten.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  3. Hr Dike borde skämmas över sitt utomordentligt löjliga beteende.

   Vad beträffar faktakänslig och faktafientlig, torde vi här ha ett utmärkt exempel på: "Efter sig själv dömer man andra".

   Hr Dike kunde lämpligen besvara varför siffran i fråga är så intressant, i stället för att lägga ut dimridåer i form av huvudlösa anklagelser.

   den Lea

   Radera
  4. SCB har nog annat att göra än att hålla ordning på medlemsantalet i ideella föreningar, än mindre i samarbetsorganisationer för ideella föreningar.
   Knappast ens intresserade av medlemsantalet för POSK i Mörrum.
   Hur många av medlemmarnas röster fick Bengt Olof i nomineringsvalet?

   Mpr har nog x medlemsförsamlingar/koinonior som kan vara föreningar, men måste inte nödvändigtvis vara det.
   Däremot finns det goda skäl att tro att antalet betjänade ligger i samma härad som för dess finska motsvarighet, en numerär som även +Göran gissat på vid en överslagsräkning.

   Radera
  5. Riktigt så enkelt är det nog inte, Peter. För det första har vi den rena definitionsproblematiken, som inte blir lättare även om man bara räknar betjänade istället för medlemmar. Frågan måste ju bl a bli vid vilka platser denna betjäning kan äga rum för att man ska tala om Mpr:s verksamhetskrets, eftersom så stor del av Mpr:s verksamhet sker utanför det reguljära församlingslivet.

   För det andra har ju Mpr i Sverige bara hälften så många församlingar men å andra många fler prästvigda präster som verkar inom andra organisationer.

   Det går säkert att argumentera för att +Göran har rätt och ett ytterligare stöd finns i docenten Carola Nordbäcks undersökningar, bl a redovisade i Svensk Kyrkotidning 2013, där Nordbäcks preliminära slutsats är att Mpr:s verksamhet berör något tusental personer. Det går säkert också att räkna på ett sätt som gör att summan hamnar något högre än 2000 personer.

   Men när detta nu är sagt skulle jag vilja påstå att det finns flera skäl att anta att Mpr i Sverige i jämförelse med Mst i Finland har betydligt svagare statistik. Det genomsnittliga antalet deltagare vid varje gudstjänst (50 i Finland) är lägre i Sverige och det totala antalet gudstjänster som ordnas där Mpr är ensam "arrangör" är betydligt lägre. Till detta kommer det indirekta sättet (via andra stödorganisationer av olika slag, det som BOD inte kan/vill förstå) att anta medlemmar och samla in medel. Om man i Sverige skulle fråga de berörda personerna vilka som sätter Mpr högst bland alla sina kyrkliga engagemang/medlemskap skulle alltså siffran bli betydligt lägre i Sverige än i Finland. Detta är förstås endast ett antaganade från min sida, men du (och alla andra, inte minst BOD) är förstås välkomna att åka runt i församlingarna, både i Sverige och Finland, och undersöka om jag har rätt eller fel i detta antagande.

   Radera
 15. BOD

  ..som skrivet--"intressant för vem?"

  Har någon överhuvudtaget bett dig att ta reda på antalet medlemmar i missionsprovinsen?

  //HH

  SvaraRadera
 16. BOD,

  Glömde påpeka att av ditt "lärdom och insyn" förmodar jag det är insyn du jagar. Detta i hopp att skaffa makt(?) , lärdom tror jag inte du har förmåga att ta till dig eller ens intresse av. Det visar bl.a dina sk analyser och ditt omogna,ja rent stupida sätt att missbruka statistik.

  Som skrivet och citerat tidigare.

  "Med åren kommer vishet!

  Det citeras ofta men då med uteslutande av själva grunden som gör påståendet sant.

  Dvs: Om förutsättningarna finnes!

  Det sistnämnda tycks saknas. Om det är något som förlorats genom allt politrukande eller alltid saknats vet jag naturligtvis inget om. Kan bara beklaga avsaknaden.

  Dock, gratulera dig på din högtidsdag kan även jag göra ty jag önskar ingen ngt ont.

  Dig önskar jag utöver en trevlig högtidsdag vett och sunt förnuft sådant som tyvärr tenderar att försvinna hos varje politruk.

  SEdan kan jag tillägga att det råder en stor diskrepans i dina skriverier som BOD. Du talar om din ringa person... men uttrycker dig i övrigt pösmagat ,ja som en pösmunk.


  //HH

  SvaraRadera