fredag 13 juli 2018

Våran Göran

Bloggardag känner fortfarande inte Göran Peterson i Hovmantorp, men känner för honom och tänker att han är en helt hedervärd person och kanske typisk på många sätt utom detta, att han uttrycker sina bekymmer i den ordning som borde gälla: öppet och som öppning för dialog. Vad han säger var normalteologi i Svenska kyrkan när han döptes och när han konfirmerades.

Några kommentatorer har nog inte riktigt funderat över vem Göran kan vara. Han kan vara något så normalt som en normalkyrklig i Svenska kyrkan, som nu får problem. Han hamnar där gammal- hög- och somliga lågkyrkliga hamnade för länge sedan. Bloggardag vågar påstå att detta nya borde  skrämma kyrkoetablissemanget. Om de andra har det kunnat ljugas friskt och få har haft förmåga att genomskåda lögnväsendet. Men ska det ljugas om dem som i alla år betalat kyrkoskatt/kyrkoavgift utan att begära så mycket i gengäld utan subventionerat för andra och säkerställt personalökningarna – fler gör allt mindre för högre tariff –, blir det problem.

Välvilliga kommentatorer på Bloggardag hänvisar Göran till lutherska bekännelsesammanhang eller till den romersk-katolska kyrkan i Växjö. Men saken var väl den, att Göran vill höra till den fullständigt normala kyrklighet han döptes och konfirmerades till och det var en annan Kyrka. Hade Göran för en generation sedan vänt sig till kyrkoherde Larsson i Hovmantorp, hade han mött förståelse för detta. Likaså om han frågat komminister Gerdmar i Lessebo eller kyrkoadjunkten Stridh i Furuby. Samma sak om han talat med den pensionerade prosten Arfwidsson. De hade alla  förstått Görans problem och den enda fråga de tillsammans kunnat arbeta med var frågan hur det kunnat bli så här. Göran begär helt enkelt sin kyrka tillbaka och det på lärjungavis just som Maria vid graven: "De har tagit min kyrka och jag vet inte var de har lagt henne." De fromsinta kollar nu Jh 20:2

Modéus II eller någon kommunikatör tycks inte ha samlat sig men Bengt Olof Dike skriver en replik till Göran denna morgon i Smålandskomposten (som jag inte hittade på nätet). Budskapet är att "bäste Peterson" ska stanna i kyrkan.

Dike startar sin övertalningskampanj med att definiera Peterson som "tydligen starkt upprörd", som en "som formligen excellerar i starka känslor", som "gör ett utbrott" mot domprosten Hermansson. Dike vänder sig till Peterson med anropet "bäste arge smålänning". Peterson har också "överilade" känslor, konstaterar Dike och levererar maningen: "lugna känslorna och bliv kvar i Svenska kyrkan". Argumentet är att Peterson behövs där. "Kyrkans herre och kyrkan överger dig inte, kan jag försäkra." heter det också. Kanske ska det också nämnas att Dike hänvisar till Kyrkoordningen, där den kristna läran är central. Fader vår bes unisont och välsignelsen i slutet av gudstjänsten negligeras inte.

Erfarna läsare av kommentarer på Bloggardag kan enkelt följa resonemanget. Som själavård av Göran Peterson är antagligen Dikes insats att räkna till de mer misslyckade. Risken är överhängande att Göran inte blir uppbragt utan helt enkelt förbannad när han ska personkaraktäriseras men inte få egentliga svar mer än på den punkten, att han har helt fel. Dike är, som alla ska förstå, inte vem som helst utan markerar vid sitt namn i tidningen att han i 17 år varit kyrkomötesledamot och nu är församlingsengagerad.

Ingenting säger att Göran har för avsikt att, som det heter, ränna i kyrkan vareviga söndag. Det kanske han vill, men det är inte det riktigt intressanta just nu utan i stället att Göran kan antas vara en normalkyrklig kyrkomedlem, en sådan som etablissemanget på alla sätt krumbuktar sig för att få behålla och detta, om franskan tillåts, just detta skiter sig.

Alltså står Göran ihop med andra som sett förändringen och hoppats att allt på något mirakulöst – och deras ansträngning förutan – ska lösa sig. Det går emellertid inte (och detta är de nya, som Dike inte uppfattar) att ge sig på Göran, för då kan fler i samma position väckas. Fortfarande finns ingen reaktion från stiftsledningen eller pastoratsledningen som svar på Görans inlägg. Kommunikationsavdelningarna kanske har stängt för semester. Om domprosten Hermanssons klockringning väckt folk, kan vi snart nog se att domprosten Hermansson åstadkommit störst ekonomisk skada för Svenska kyrkan av alla. Den som kommer på sig själv med att inte längre vilja betala i insikt att det som nu pågår inte ska understödjas har en sak att göra. Lämna. De äro tusenden. De tröstas inte av Dikes insats.

Bloggardag gick om inte i barndom så i ungdom. Han tänkte på den tid när han såg somliga blivande präster, att detta inte kan hålla. De var ovilliga till arbete och hade ingen aning om vad prästeriet går ut på mer än att det är en god form för socialt anseende. Nog skulle folk genomskåda detta och därför satsa på de glada unga högkyrkliga, de som byggde församling? Tänkte Bloggardag.

 Folk såg inte. Tillräckligt många i kyrkosystemet praktiserade den funktionella dumheten och talade inte heller om sakläget (som unga högkyrkliga skrev artiklar och böcker om) och så blev det som det blev. Bloggardag själv kunde inte ett ögonblick tro på detta som skulle utminuteras till folk. Varför ska folk få sådant som en seriös kyrkoarbetare inte vill ha för egen del? Men Bloggardag såg uppriktigt häpen pastor Janssons kyrka i funktion och såg att folk fortsatte betala i tron att allt var som vanligt och i tanke att det var just så här det skulle vara. Men det kunde inte hålla. Folk skrattade åt Ringarens framställning av pastor Jansson, men vi talar nu om människor för en generation sedan. Det är just här det spricker upp nu. Sånt händer.

Murens fall är exempel. DDR-systemet hade ingen överlevnadspotential och så hände det som på några korta minuter vände historien. Det är klart att det som domprosten Hermansson och hela kyrkoledningen står för inte har och inte ska ha en chans att överleva i längden. Antingen är det kristendom på riktigt annars förfaller allt till trams och i längden vill ingen betala för trams. Varför skulle de?

Vad bör göras? Antagligen måste anständiga präster tydligt markera sitt främlingskap för den MTD-religion som tagit över. Religionsbytet och inte politiseringen är trots allt det avgörande. Det betyder uppgiften att benämna företeelsen och att polemisera mot den allmänreligiösa moralism som sägs trösta men inget har att ge. Jer 1:10 kan fungera som anvisning för präster och kyrkfolk.

Till uppbyggandet hör att tala om Kristus och Hans Kyrka. Det är en uppgift som kräver teologiskt välorienterade präster och inte bara sådana som läst poäng i religionsvetenskap. Göran är värd att tas på allvar, hans invändningar likaså. Hans Kyrka skulle hålla på sig så mycket att han kunde vara stolt över henne, men också motiveras att stå emot när främmande ideologiska intressenter vill ta över apparaten för att förkunna något annat än vår allraheligaste kristna tro.

Det blev en tidig morgon denna fredag. Göteryd, Pjätteryd och Hallaryd väntar på sin tjänsteförrättande kyrkoherde.


34 kommentarer:

 1. Alphadeltagaren13 juli 2018 kl. 08:21

  Fantastisk text.
  BloggarDag har förstått en vanlig olycklig människa. Tack.

  Jag önskar att den dagen ska komma då även de idag anställda och ansvariga prästerna ska ta oss olyckliga får på allvar och inte bara diagnosticera och avfärda oss som överilade, känslosamma felsökare. Kanske kan de ta oss till ett bättre bete?

  Jag tror det är bråttom. Om Gud är den han var när jag konfirmerades så kan han inte gilla hur hans kyrka förvaltas eller hur människor bemöts. Det kommer att rasa.

  SvaraRadera
 2. DIKE positionerar sig som en AntiDag. Vänder varje Dag-tanke till falska alternativ. Har inget eget ljus. Speglar förvrängt Bloggarens tankar och söker motarbeta dem.

  Som sagt ingen Antikrist, men väl en AntiDag!
  /Ryszard

  SvaraRadera
 3. Bengt Olof Dike har nog inte lagt märke till att kyrkoordningen hittills har varit otillräcklig för att förhindra tokerier som Hermanssons klockringning.
  BOD har ju t.o.m. fått för sig att KM aldrig röstar om läran, men kan då inte förklara varför Läronämnden yttrar sig före beslut.

  SvaraRadera
 4. Här finns eländet: http://www.smp.se/debatt/stanna-i-kyrkan-baste-peterson/

  BOD gör, i all sin blindhet, vad han kan för skrämma medlemmar på flykten.

  SvaraRadera
 5. Patrik Engellau talar idag på sin blogg om "kristna som tror på Gud". Det anses alltså inte längre självklart.

  ”Ett samhälles härskande ideologi är den härskande klassens ideologi”, sa Karl Marx. PK-ismen är statens ideologi och sprids exempelvis av statstelevisionen. Potentiellt balanserande grupper – såsom företagarna, sådana kristna som tror på Gud, bönderna, nettoskattebetalarna, många liberalkonservativa intellektuella, den rest av lärarkåren som fortfarande tror på kunskap samt åtskilliga andra som inte anammat PK-ismen – har förlorat sitt inflytande. I praktiken har de inget att säga till om.

  C L-x

  SvaraRadera
 6. Har Peterson bett om själavård?

  Oj, vilken utläggning om den upprörde smålänningen som bloggaren gör! Min lilla vädjan till Peterson karakteriseras som usel själavård.
  Men har Peterson i sin insändare bett om sådan? Och bloggaren tror att han blir ännu mer upprörd och "förbannad" vid läsningen av min uppmaning.
  Varför skulle han bli det?
  Och var det då fel av mig att påminna om att Kyrkans Herre inte överger Peterson? Om detta tystnad på bloggen.

  De som funderar över att lämna kyrkan bör påminnas om att de verkligen är välkomna och älskade där. Vi som är engagerade och försvarar Svenska kyrkan är alltså stolta över den. Vi ser förvisso kyrkans brister och problem - vem är felfri? - men skulle aldrig drömma om att efter falska noter döma ut den, nedklassera och idiotförklara den.

  Skall man kasta ut barnet med badvattnet?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mycket talar för att barnet vuxit upp och gått sin väg. Bara vattnet är kvar.

   Radera
  2. Du har helt rätt Bengt Olof!

   Det viktiga är att folket stannar i kyrkan som medlemmar. Inte mer.
   Du har alltid rätt. Du är rätt.


   Den underbara

   Radera
  3. En förtvivlad kyrkomedlem i Växjö stift ställer en fråga via en i sändare i tidningen, troligen för att svar inte går att få på annat sätt.
   En lokalt förtroendevald i Lunds stift tar på sig uppgiften att svara och tränger sig då före i kön framför kyrkoherde, kontraktsprost och biskop i stiftet.
   Snacka om hybris!

   Radera
  4. Bengt Olof är stolt över Svenska Kyrkan.
   Hermanssons lögner om länsantikvarisk ersättning, klockringning och förtalet av en granskande journalist.
   Stolt även över en biskop emeritus propagerande för dödshjälp, kairosdokumentens status inom SvK och ett styresskick där vad som beslutas i Socialdemokraternas partistyrelse har väldigt stor inverkan på hur kyrkan styrs och dess åsikter utåt.

   Kanske både stolt och nöjd?
   För egen del blev jag så ostolt och onöjd att jag lämnade för ett dussin år sedan.

   Radera
  5. Det engelska ordet 'patronizing' har ingen riktigt bra svensk översättning. Men att hr Dike excellerar i att vara det är en sak som är säker.

   den Lea

   Radera
  6. Du Lea. BOD är nog både intellektuellt och moraliskt oförmögen att begripa sin "von oben" attityd. Han excellerar sannerligen i att vara den normative försvararen av Svkys postkristna totalitära nomenklatura!

   Antony

   Radera
  7. Avslöjande kollektiva åsikter!

   -Det är direkt häpnadsväckande! Här ser vi den ene efter den andre uppträda som Svenska kyrkans fiende; inte ett ord om att en orolig smålänning, som hade något att säga, skall fundera över att stanna kvar i kyrkan. Men däremot galla över undertecknad, som bett honom göra det och som är stolt - mycket stolt mitt herrskap! - över Svenska kyrkan, som gett mig så mycket, som betytt så mycket för mig och som på sin fasta mark symboliserar Guds trygghet och omtanke om oss alla - även alltså skribenten i SmP.

   Elisabeth kan ju låta oss får veta vad det är för "blindhet" som jag representerar, när jag vädjar till Peterson att stanna kvar.

   Kan inte ni, inte någon av er äntligen lägga på en annan skiva än hatets, illviljans och den destruktiva tonen mot kyrkan?

   Säg mig någon enda detta: vad vinner ni på det? Vad hjälper det Peterson? Oförskämdheter i parti och minut mot Svenska kyrkan kan möjligen tillfredsställa individuella knivar, som vill skada vår kyrka.
   Men sedan då?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  8. Alphadeltagaren13 juli 2018 kl. 23:46

   Vad man vill ha är en kyrka som hjälper oss att lära känna Jesus och hjälper oss att leva som kristna. Kyrkan å sin sida vill ha sponsorer för sitt varumärke. Det säger jag inte med hat utan med sorg. Dock hedrar det Bengt Olof Dike att han efter bästa förmåga försöker svara. Det är mer än vad insändarens kyrkoherde, biskop eller stiftskansli inklusive kommunikatörer tydligen orkar eller vill.

   Radera
  9. Tränger sig inte före, Peter T!

   -Vad är det för strunt, som Du har satt på pränt - att jag tränger mig före andra och har drabbats av hybris?!

   Bara för att jag vänligen bett Peterson stanna kvar i Svenska kyrkan? Har du bett honom göra det? Eller vill Du kanske inte att han skall stanna i vår kyrka?

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  10. Tror verkligen Bengt Olof Dike att den gode Göran P ville ha ett svar från en lokalt förtroendevald i Lunds stift, tillika avdankad kyrkomötesledamot?
   När jag ställer frågor om min kyrka så förväntar jag mig svar från de som ansvarar för den församling jag är med i eller högre upp i hierakin i rakt stigande led.

   Hybris är väl bara en sak som herr Dike drabbats av?
   Jag väntar fortfarande svar på frågan om KO medger att KM rent teoretiskt kan köra över en enig läronämnd.
   Men diagnosen för en som aldrig svarar på frågor som motbevisar den egna tesen bet jag inte vad den heter. Politrukism?

   Peterson blir nog så överväldigad av det givna svaret att han kvarstår som medlem. Eller inte.

   Radera
 7. Men hur i all sin dar kan herr Sandahl vara så högsommarkorkad att han refererar till herr Dike av alla människor i en lång passus i bloggen? Som om denne vore något sanningsvittne à propos dagens läge i inomsvenskkyrkliga ting? Har herr Sandahl tappat fattningen mellan tuggorna och sommarskålandet?

  Det öppna frieriet är desto mer obegripligt med tanke på hur obefintlig anknytning denne mörrumske bloggterrorist helt ogenerat uppvisar till livet i sv"k". Grodorna hoppar ur munnen var och varannan dag. Herr “förtroendevalde” Dike (OBS! valdeltagandet skandalösa 15%!) gör därtill som grädde på moset en stor sak av sin oomkullrunkbara RÄTT ATT INTE BEHÖVA GÅ I KYRKAN(!) på söndagarna och illustrerar detta demonstrativt och helt öppet för envar genom att medvetet publicera sina "inlägg" på bloggen under gudstjänsttid. Är en sådan charlatan något att hänvisa och referera till?

  För slappsvansen herr Sandahl verkar detta löjeväckande taskspeleri tvärtom representera kunnande och mångfald. Han verkar inte inse likheten med TV-serier som Downtown abbey och Matador där förvirrade människor i hög ålder uttalar den ena stolligheten på den andra. Där en helt accepterad lyteskomik att kunna skratta gott åt utan att behöva ertappas som krass åldersfascist. Effekten torde bli den liknande här.

  Dagens blogg förstärker intrycket av att herrar Sandahl och Dike har blivit direkt beroende av varandra. Ingen av dem verkar i längden klara sig utan den andre. Likheter saknas förvisso icke. Bägge är till åren komna snedseglade föredettingar som inte alltid tagits på allvar, stundtals rätt yviga i käften, verklighetsisolerade i var sin ouppnåelig och passé önskevärld. Därtill inte sällan direkt vårdslösa med sanningshalten i sina respektive alster.

  Med tanke på herr Dikes sporadiska bloggnärvaro på sistone kanske dagens bloggartext rentav ska ses som ett rop på hjälp?

  /John

  SvaraRadera
  Svar
  1. John har fattat allt rätt. Bengt Olof Dike har i kyrkomötet fastställt vad som är Svenska kyrkans lära. Löjeväckande? Alls inte. Informationsbärande. Men varför ska denne Sandahl kallas "slappsvans" och "snedseglande föredetting och en som inte alltid tagits på allvar. Det sista måste vara fel så ofta som denne Sandahl blivit anmäld. Bloggardag uppskattar reservationslöst Sandahl, vill han meddela. Kanske Dike inte är ett sanningsvittne i Svenska kyrkan, men han är ett svenskkyrkligt fenomen. Detta är Bloggardags mening och den respekterar han.

   Radera
  2. John, din tröttsamme pseudokatolske leninist, du begriper inte alls vilken viktig moståndskamp som dr Sandahl och Bloggardag bedriver mot fru dr führerin Jackelén och hennes jasägande totalitära koryféer!
   Förvisso är dr Sandahl en seriemonogam protestant som aldrig blivit prästvigd i den sanna Katolska och Apostoliska Kyrkan, men det finns en restpost av kristendom i Svky som han försvarar. Det blir då extra tragiskt att han är så fientligt inställd till den Katolska Kyrkan!

   Antony

   Radera
  3. Robotar är inte trovärdiga.an

   Radera
  4. KM har fastställt det, som läronämnden har godkänt!

   -Vet inte BloggarDag - apropå påståendet ovan - att det är läronämnden som i praktiken fastställer läran och att KM aldrig någon gång överprövat och ändrat den?

   KM:s och läronämnden står för den kristna läran. Inte för någon annan religion. Åtminstone denna sanning borde dock vara helt uppenbar för BloggarDag, som är vigd präst i denna lära. Den heter kristendomen.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 8. BOD,

  Du negligerar att Kyrkan är en om än i många former.
  Nu talar Du vackert om att du ser kyrkans brister och problem, dvs SVeK´s. Jag och många med mig tydligen ser mer än brister och problem, dvs mer än det du tycks se och bekymra dig över. Dvs betalande medlemmar som på sikt riskerar arvodena och anställningarna men inget av det som verkligen är ett problem.

  Mitt problem är svaret på frågan är SVeK en Kristi Kyrka? Har den överhuvudtaget ambitionen att vara detta? Min egen slutsats är nog att SVeK är en "kyrka" vars ljusstake har flyttats eller möjligen ännu har en nådatid. En nådatid som då hänger på de öar , församlingar som eftersträvar att ännu vara apostoliska, som mest möjligt försöker vara Kyrka till trots och inte tack vara propåer från KM och till namnet biskopar.

  Du borde allvarligt betänka att bibeln uttryckligen uppmanar oss att lämna en fallen "kyrka".

  Jag uppmanar ingen att lämna SVeK ty ännu är den kanske inte bortom räddning men det krävs en kraftig medicin om den skall tillfriskna.

  En kyrka styrd av politruker, många inte ens namnkristna, andra utövare av annan religion. En Kristi Kyrka låter sig helt enkelt inte styras av sekulära krafter, av PK-motiv och eftersträvar inte världens beröm. Det får SVeK i övermått och dess biskopar räds att kallas sig apologeter -vill inte vara det men söker däremot beröm för akademiska meriter.

  Inse också att ingen begär felfrihet men åtminstone jag begär att en "kyrka" som påstår sig vara episkopal, luthersk, apostolisk, evangelisk och en hel del annat åtminstone försöker vara detta -om inte ju är allt just ett svek och gör sig förtjänt av beteckningen SVeK.

  Att sedan du rekommenerar alla att stanna kvar är tyvärr inte mycket att gå efter då alla dina skriverier mest handlar om medlemstapp och hur de skall undvikas. Metoderna du anbefaller leder alla till förflackning ,kosmetika och som påpekats förr -själv är du sällan deltagande i en gudstjänst och saknar i övrigt förståelse för vad som verkligen brister i organisationen SVeK med alla sina politruker och anställda.

  Att en stor del av problemen beror på att ni politruker tagit makten med annan agenda än att vara en Kristi Kyrka tar du och dina kolleger lätt på. Ni väljer biskopar och andra högre prelater efter dess anpasslighet till Er och inte efter om de är kristna i egentlig mening eller ens någon mening alls.

  Du frågar skall man kasta ut barnet med badvattnet? Tja, nu är någ karet så nedsmutsat att vi åtmistone får ta upp barnet ur badkaret, tömma ur all skitigt badvatten och sedan försöka tvätta barnet rent.

  Tyvärr lär inget -i bildlig mening- liknande ske så länge SveK styrs som nu. Det kräver bl.a bort med karriärister, PK-anpassade prelater och politruker och in med kristna apologeter som tar Guds ord på allvar.

  Inte bra för arvoden men nödvändigt.

  //HH

  SvaraRadera
 9. Det förvånar mig att det gortfarande finns tidningar som tar in Dikes smörja. Men det var kanske en vikarie som dabbade sig?

  Tyvärr för stackars Göran som får ett lika osakligt som virrigt svar i gammal god bloggkommentatorsanda här.

  Jag får säga att jag instämmer. Saknar den kyrka jag döptes och konfirmerades i. (Och då är jag ju inte ens motståndare till kvinnor som präster - många av dem har mer kristen stake i sig än de flesta maniliga präster.)

  Canutus Hahn
  (En signatur född när Kristina var ”Sveriges herre och konung”, som det ofta hette.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Canutus Hahn m fl kritiker igen!

   -Är det min åsikt, som inte passar Dig, Canutus, eller vad i min text (SmP) karakteriserar Du som "smörja", vilken tidningen inte skulle publicerat?

   -Jag känner till det. Alltför väl: hur åsiktsmotståndare kräver censur, kräver tystnad av den som dristar sig till att lufta andra meningar.
   Om Du, och andra på bloggen, inte gillar min rekommendation till Peterson, så skriv en egen till honom om vad han bör göra.
   Vad skall alltså Göran Peterson göra, hrr Hahn, BloggarDag m fl? Skall han stanna kvar i Svenska kyrkan, eller vad?

   Slutligen en påminnelse, Canutus Hahn: i Sverige råder yttrande- och tryckfrihet. Andra åsikter än Dina får både uttalas, skrivas och tryckas. Faktiskt gäller det mina åsikter också!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  2. Missade att jag fått svar. Nej, Hr Dike, det är inte mot yttrande- eller tryckfrihet om du inte publicerades i Smålandsposten eller i detta kommentatorsfält. Tvärtom är detta precis vad tryckfrihet handlar om - att utgivaren bestämmer. Jag vet inte om Bloggardag registrrrat utgivningsbevis, men i princip har en nyhets-/åsiktsblogg motdvarande skydd fogmlöst. Det borde väl Dike veta.

   Han har yttrandefrihet att starta en egen tidning eller blogg där han får bestämma vem som och vad dom får sktivas. Han kan ockå på kyrkbacken eller annan allmän plats hålla möte.

   När det gäller Göran Petersom tycker jag Dikes ton är nedlåtande, arrogant och spydig. Det är inte snällt.

   Canutus Hahn

   Radera
  3. Canutus Hahn,

   -Är den vänliga uppmaningen till Göran Peterson "nedlåtande, arrogant och spydig"? Det är Du nog ensam om att tycka.

   -Och, som jag frågade Dig, vilket svar skulle du själv ha gett Peterson? Låt oss vänligen få läsa det!

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  4. Nope, hr Dike. Det är Canutus Hahn ingalunda ensam om att tycka.

   den Lea

   Radera
  5. Instämmer med Lea. Däremot kan konstateras att Dike är en mästare i att linda in oförskämdheter i lent tal. Dessbättre inte så lent att det inte framgår vad som egentligen sägs.

   Radera
  6. Ur luften, Elisabeth!

   -Ditt påstående att jag lindar in oförskämdheter i lent tal är gripet ur tomma luften. Du måste styrka vad som är oförskämdheter - och till vem dessa är riktade. Och eftersom Du inte kan styrka dem, faller Ditt påstående från början platt till marken.
   För övrigt skulle det aldrig falla mig in att vara oförskämd mot Göran Peterson.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
 10. Kanske är det ändå så att Göran nu borde fundera över om det inte var ett grundläggande fel i Svenska kyrkans lära och praxis redan då han hade sin konfirmationsgudstjänst; ytterst är det Kungen/Riksdagen/Regeringen som bestämt vad som är den rätta tron, inte läroämbetet. Utvecklingen sen 1958 är bara ett utslag av detta. Göran borde därför ty sig till läroämbetet så som det kommer till uttryck i Sverige, när han nu inte känner sig hemma i Svenska kyrkan och inte lär känna sig hemma där bättre i fortsättningen.

  Jonas M

  SvaraRadera
 11. Någon lär ha sagt till Pio nono (påven Pius IX) att det inte är fara på färde eftersom Kyrkans skepp inte sjunker. "Nej" svarade denne, "det sjunker inte,men till slut kanske alla har hoppat över bord". Mutatis mutandis.

  SvaraRadera
 12. Kärlek! Jag älskar äldre män som talar om för mig hur det är. Känner mig trygg då. Numer är de så sällsynta. Får sänka mina krav.

  Patricia på söndagar

  SvaraRadera
 13. Svenska kyrkans Fria Synod formerades när läroämbetet deformerades 1982. Ett medlemskap där är ett pip eller en droppe. Många droppar urholkar stenen.
  Förtvivlade är välkomna som medlemmar.
  Tyvärr syns nu ingen generallösning.
  Kyrkans läge har alltid varit förtvivlat.
  Synodens ändamålsparagraf är befriande. an

  SvaraRadera
 14. Det är övermaga, Jonas M.

  -Ditt påstående Jonas M, är häpnadsväckande; Det som Du skriver innebär ju att vår kyrkas tro sedan 1958, sextio år bakåt, har förändrats radikalt.

  Såvitt jag vet, tillbads dock samma gud, samma Jesus 1958 som 2018. Herrens bön och Välsignelsen lästes också då, såväl som den läses nu.
  Vad menar du egentligen, och på vilka grunder släpper du ifrån Dig slikt på nätet?

  Alltså på vilka grunder?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera