tisdag 15 oktober 2013

Machtübernahme

I Växjö stift röstade 14 för Antje Jackelén - en av de röstande skrev bara "Antje" - och tre för Ragnar Persenius. Jag har när jag skriver detta första inte sett slutresultatet men kan bara hoppas på en massiv övervikt för Antje så att Svenska kyrkan får vad den vill. Eller?

Den inre sekulariseringens kyrka skaffar en ärkebiskop åt sig och de som röstar har inte så mycken kunskap om vem Antje är eller vad hon står för. Bestämmer några och så följer alla - eller? På vilket sätt har Antje gjort så stora av- och intryck i Växjö stift - har de röstande läst henne eller röstar de på en föreställning om henne, presenterad som något akademiskt hon inte är.

Jag är inte tillfreds när oklarheter inte klaras ut och när det som sägs skapar fler oklarheter än tidigare. I går sa Antje att hon under sin doktorandtid tenterat för Aleksander Radler. Har hon? Hon var doktorand 1996-1999 enligt sitt eget CV - och då var Radler kyrkoherde i Burträsk. Hade han till uppgift att tentera doktorander i Lund då? Och var det verkligen bara då Radler och Jackelén träffades???? Får debatten om den nya ärkebiskopen fortsätta, kan fynden i minnenas boningar bli än mer häpnadsväckande.

Jag har tjatat om titeldribblandet, någon annan om publikationslistan som ter sig egendomlig och klarhet om hur hon hamnade för att läsa teologi i Uppsala men tydligen inte läste där, tarvar en förklaring. Den har aldrig levererats. Manegekrattarna har hållit tyst. Till det kommer veklagan över någon slags tråkig debatt som lär ha pågått och nu hoppas seglorianerna och andra på förnyelse. Jaha. Men vad såg vi av den förnyelsen i Lunds stift? Vad sa hon om församlingarna och livet i dem? Ingenting, om jag hörde rätt. Hon talade dunkelt om den kristna tro och det ska tydligen uppfattas vara dialogiskt och värdefullt.
174 mot 103, resultatet fick jag just syn på. Lite för lite massiv övervikt, kan man tycka.

Självfallet handlar valet om förtroende och brist på. Jag har efter det dunkla talandet inte förtroende för Antje Jackelén som trons upprätthållare och försvarare och jag har inte förtroende för de uppgifter om meritering och mycket annat som lämnats. Jag tänker att det är något som inte stämmer i ett antal detaljer. Nu har jag skrivit det rakt ut.

Med en kvinnlig ärkebiskop brister det ekumeniska förtroendet för Svenska kyrkan, som ekumeniskt marginaliseras och inte står fram som en brokyrka. Och jag undrar om Antje Jackelén är den ärkebiskop som kan hantera de verkliga problemen i Svenska kyrkan. Hon borde ha visat sig kapabel att redan nu som biskop ha gjort det. Tänker jag.

Svenska kyrkan som den är i praktiken har valt - men om denna praktik överensstämmer med den identitet Svenska kyrkan egentligen bär - det kan vi samtala om. Den journalistiska uppgiften kunde nu vara att fråga de valda röstande vilka de valt. Inte prästerna i Ärkestiftet men de som utövar sin valrätt därför att en valmanskår valt dem att välja. Nog är det rimligt att de som valde in folk i domkapitel, stiftsstyrelser och kyrkostyrelse får veta hur de röstande tänkt. En sådan granskning kan bli rätt förfärande, förfärande lustig, menar jag. Vad var det Mark Twain sa? Fader, förlåt dem ty de veta - ja, var det Mark Twain?

Svenska kyrkan tycks dock ha fått sin första på kvällskurser utbildade ärkebiskop. För det var väl inte till Uppsala hon kom från Tübingen om man ska vara exakt? Och så har vi fått en ärkebiskop som en amerikansk kapitalist försörjt....


28 kommentarer:

 1. Vad jag har förstått av den kraftiga röstövervikten så är Jackelén mer kvinnlig än Grenholm, som å andra sidan verkligen är professor.

  Jag är inte den som tycker att andligheten sitter i akademiska meriter. Men den som vill framhäva andra meriter, borde göra det i stället för att överdriva sina akademiska meriter. Det var ju vad Reefat gjorde. För nog var han väl akademiker, fastän han inte hade någon doktorshatt?

  Var och i vilket sammanhang har Jackelén tenterat för Radler? Jag tänker så här: När man väl har kommit upp till doktorandnivån, så har man väl ändå en ganska utmejslad uppfattning. Den formas väl snarare under de första terminerna?

  I en kommentar till Aftonbladets ledarkrönika igår skrev en anonym ateist:


  "Det är ointressant för oss vanliga hedningar men jag hoppas att hon vinner över dessa bibeltrogna mörkermän."

  Naturligtvis är det Jackelén, som avses. Ska bli intressant att se om Cristina Grenholm - en bibeltrogen mörkerman - blir ny biskop i Lund. Något tröstpris måste hon ju få. Det är egentligen ett väldigt fult agerande mot Grenholm, som vi nu har sett.

  Jag kan ha en viss förståelse för de "kvinnosakskvinnor" som ville ha en kvinna på ärkebiskopstolen. Men denna överkörning av den mest lämpliga kvinnan kan jag inte förstå.

  Jackelén har faktiskt mer än könet emot sig i ekumeniska sammanhang. Det blir nog stängd dörr för kvinnliga präster i kyrkor, som inte redan har sådana. De, som tror att det blir en annan religion med kvinnliga präster, har fått vatten på sin kvarn.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäste LFL, det var inte bara ett ja till A.J. det var lika mycket om inte mer ett nej till de "bibeltroende mörkermännen" eller med andra ord de traditionellt troende i SvK. De sekulära politikernas ovilja om inte hat mot dessa är så uttalat att AJ:s skarpa markering mot klassisk/traditionell kristendom cementerade hennes ledning. Oavsett personlig övertygelse var det alltså en vinnande positionering hon gjorde på den här punkten. Bortom allt ceremoniellt hokus pokus är detta också det mandat hon fått, ett Seglora inspirerat mandat.

   Radera
 2. Valet av ny Ärkebiskop är genomfört.
  Röstövervikten är solklar.
  Nu går vi vidare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jörgen U:s enstaviga fråga är befriande kortfattad och utmanar - kanske just därigenom - det mesta.

   TACK!


   Tant Svart

   Radera
  2. Om jag skall vara ironisk och svara såsom denna världens sätt att tänka gör torde det bli "bort". Vi ska gå bort och då måste vi va finklädda eller är det så att vi skall dö som kyrkogemenskap?

   Radera
 3. På tal om Antjes påstådda studier. Jag kan inte av gamla studentkataloger finna att hon varit registrerad där under den tid som angetts, vare sig under flicknamnet eller nuvarande. (Kanske har hon varit gift ytterligare en gång?) Någon som har hennes personnummer torde kunna kontrollera om hon tenterat något vid UU (och inte bara fått betyg överförda från ITH) i Ladok-registrena, detta är offentliga uppgifter, bara att ringa till växeln och kopplas vidare.

  SvaraRadera
 4. Givetvis skall man inte hävda att man studerat i Uppsala, om man inte gjort det. Men det skall dock konstateras att ITH i Stockholm formellt var en del av den teologiska fakulteten i Uppsala, eller underordnad den eller hur man skall uttrycka det. De som undervisade och tenterade i Stockholm, gjorde det på mandat av Uppsalaprofessorerna.

  Den som studerat på ITH har därför viss rätt att säga att han/hon studerat vid Uppsala universitet. Kanske skulle det med modernt språk heta Uppsala universitets campus i Stockholm. (Fast har man studerat vid Harvard, om man har läst vid universitetets campus i Dubai?)

  SvaraRadera
 5. Jaså - brister det ekumeniska förtroendet för den svenska kyrkan om ärkebiskopen är kvinnlig? Enligt vem? Är kyrkans ledare världen över så småsinta och tarvliga verkligen? Jag tror du underskattar dem Men om så inte är fallet förlorar jag (och många med mig) mitt förtroende för dem!

  Om Jackeléns förträfflighet eller brister vill jag inte uttala mig om. Men hennes kön hör inte dit! F ö tycker jag att alla ni manliga präster som byggde Ölandsbron var jätteduktiga, det vill jag ha sagt! Tveksamt om Jackelén kan bygga en sån bro.

  SvaraRadera
 6. Jag har också en allvarligt ställd fråga till er på denna blogg, inkl blogginnehavaren, om kvinnliga präster. Jesus själv uttalade ju aldrig ordet "präst" och "församling" utan jag utgår från att det är Petrus ord som väger tyngst här. För det kan väl inte enbart handla om dopbefallningen och att lärjungarna var män?
  Nå, min fråga handlar om att Petrus även sa att kvinnor inte ska undervisa och att de ska ha långt hår för att dölja sitt huvud. Är förskollärarna på kyrkans förskola i den församling jag förut arbetade "jättefel" tycker Jesus? Borde alla dagisfröknar vara män?
  Petrus säger också att det bästa är att "inte gifta sig": Varför är du gift Dag, när Petrus säger att du helst inte borde vara det? Tycker nog att du och de med samma inställning till kvinnor som präster lite plockat russinen ur kakan här.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anna! Var sa Petrus allt det här?
   /Per H

   Radera
  2. Anna tycks inte riktigt kunna skilja mellan apostlarna Petrus och Paulus. Så kan det vara i en kyrkogemenskap som sv ky där man officiellt har upphöjt sammanblandningen till en dygd. Här gäller minsann inte Chalcedons kristologi. Här i Hammars tolkningarnas hus tolkar vi som vi vill. Här är inte sanning eller lögn bara det som för tillfället tycks fungera bäst eller just nu känns bäst.

   Radera
  3. Hej anonym!: Trots att ditt råd "att själv ta reda på vad Bibeln är" så var det lite fel råd till mig att ge. Att jag sammanblandade Petrus med Paulus i går har inte att göra med att jag inte läst Bibeln (det må oroa dig men jag var faktiskt konfirmandledare i min ungdom!) utan att det var sent på kvällen igår och jag är allmänt vimsig och har lätt att blanda ihop namn. (Men du ser i slutet av min andra kommentar att jag faktiskt fick till Paulus till slut!). Men jag tycker inte att dina svar var "tillfredsställande". Fröknarna i kyrkans förskola undervisar ju faktiskt i församlingen om Jesus. Och PAULUS sa ingenting om att det gällde just vuxna det att kvinnor inte skulle undervisa - det hade du kunnat se själv om du läst Bibeln noggrannare :) !.Han skrev att kvinnor inte skulle undervisa, och således bör ni som är emot kvinnliga präster, om ni är konsekventa i att följa Paulus ord, inte tillåta kvinnliga fröknar i kyrkans förskola, anser jag. Samt inte tillåta att de har korta frisyrer!

   Radera
  4. Thomas: Nu skriver du visserligen om mig och inte till mig men se mitt svar ovan till anonym när det gällde att jag skrev Petrus (lärjunge) och inte Paulus (som levde ca 300 år ? e Kr?)

   Radera
  5. Petrus och Paulus var samtida och träffades flera ggr bl a vid Apostlamötet ca år48-49eKr som beskrivs i Apostlagärnigarna. Paulus avrättades med halshuggning i Rom ca år 65. Som alla apostlarna kan de sägas var samtida med Jesus. De refererar alltså till ögonvittnesutsagor och egna vittnesmål, inte något som är nerskrivet hundratals år senare, vilket för antika skrifter såväl profana som religiösa är fullständigt unikt.

   Mvh Johan

   Radera
  6. Hej Anna,
   Du får nog läsa lite noggrannare:
   Så här står det i 1 Tim 2:12
   Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14
   Det handlar alltså inte om förbud mot undervisning av kvinnor eller barn.
   Läser vi sedan vidare påbjuds att de äldre kvinnorna ska undervisa de yngre i Tit2:3
   3 Äldre kvinnor skall på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De skall inte sprida skvaller eller missbruka vin. De skall vara lärare i det som är gott, 4 så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn (och männen får samma förmaning att hand om sin familj).

   Min uppmaning består inte bara till dig, utan till mig själv och alla läs Bibeln! Det är ingen bok man kan läsa en gång och sen är det klart, den behöver läsas hela tiden. Vi kan inte bara få en skymt av sanningen, men för varje får vi förhopningsvis mer och mer uppenbarat för oss.

   Allt gott!
   Johan

   Radera
  7. Nåväl Johan. Om vi håller oss till att det det bara står att kvinnor inte får undervisa män så måste ni i konsekvensens namn inbegripa all slags undervisning. Då måste ni vara emot att jag arbetar som sfi-lärare, eftersom jag undervisar vuxna män, och ibland om kristendomen. Han skrev inte "undervisa om den kristna tron" han skrev undervisa. Han skrev också att kvinnan ska bära sitt hår långt - hur ser ni på det i dag? Blir Gud vred om en kvinna som jag har kort hår? (Det borde han bli om ni är konsekventa.) I samma brev skrev han också att kvinnan bara kan bli frälst genom att föda barn - detta är alltså din mening, att en kvinna inte kan räddas på annat sätt? För att hon är född syndigare än mannen?
   Det är hårda tider för mig nu, korthårig sfi-lärare som undervisar vuxna män och dessutom är barnlös! Dessutom sällan allvarlig och stilla. Hur ska det gå för mig?

   Radera
  8. Ang när Paulus levde: är detta taget som sanning i dag av hela kristenheten att Paulus levde 300 år tidigare än man förut ansåg?

   Radera
  9. Hej,

   Du blandar med säkerhet ihop Paulus med någon annan, Paulus har skrev ett flertal breven och böckerna i NT, evangelisten Lukas anses vara Paulus lärjunge, även evangelisten Markus anses ha tjänat hos Petrus och Paulus.

   I Apostalgärningarna 9 kan du läsa om när Saulus omvänds från att ha varit de kristnas främste förföljare till att bli en av apostlarna. Så det borde inte någonstans inom kristenheten råda någon tvekan om att han var samtida med de allra första kristna. Tror du rört ihop något namn, det är lätt hänt.

   http://www.folkbibeln.net/chapter/search?offset=8&bok=Apg


   Här kan du läsa lite om Paulus på wikipedia.
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Paulus

   Återkommer senare med längre svar på annat.

   Johan


   Radera
  10. Sign Anna kan kanske besvara frågan hur många gånger Paulus har blivit reinkarnerad? Eftersom Paulus omnämns i Apostlagärningarna, som skrevs före förföljelserna av de kristna i Rom, då både Petrus och Paulus dog (utan omnämnande i Apg), måste ju Anna syfta på någon annan inkarnation av Paulus!? Men kristendomen tror väl inte på re-inkarnation? Nä. nä, men om alla religioner har rätt... så kan vi ju tro på att Paulus, Luther och Anders Wejryd är olika inkarnationer av samma person.

   Och Antje Jackelén, som vet precis vad som inte händer, måste har varit jungfru Maria (som alls inte var jungfru) i ett tidigare liv. Maria var ju ensam med ängeln. Om inte evangelisterna har fått uppgiften om vad som hände från Maria själv eller genom en särskild uppenbarelse från den helige Ande, så kan endast en senare inkarnation av Maria veta hur det gick till.

   Undervisade Jackelén i teologi och naturvetenskap i Chicago? Byggde den undervisningen på Antjes uppenbarelser eller på jungianskt avtäckta minnen från ett tidigare liv?

   Själv var jag nog Onesimos, den förrymde slaven som Paulus skickade tillbaka till sin ägare. Jag har vissa minnen av det. Paulus försvarade inte alls slaveriet...

   Sedan kan jag bara beklaga sign Johan, som seriöst försökt svara sign Anna, som säkert inte är så okunnig som hon låtsades i sin första kommentar. Det är väl ändå ganska tydligt att Sign Anna är ute för att provocera och få "stockkonservativa" svar, varmed debattörerna på Dagbloggen har avslöjat sig själva

   Kanske dags att sluta gå i den fällan? Kanske dags att ställa dessa vanligtvis teologiskt högutbildade, som förnekar både Skriften och den kristna traditionen, varifrån de har fått all sin "lärdom"?

   För det är väl inte hittepå allting?

   Låt dem redogöra för sina uppenbarelser eller avtäckta minnen från tidigare inkarnationer. Och låt dem besvara frågan varför just de har fått dessa märkliga "nådegåvor". Astronomer kan förvisso upptäcka nya stjärnor med kraftiga radioteleskop. Men vilka instrument har "gudsvetarna"?

   Sett ur en ateists ögon, så var väl den gamla teologin, som höll sig till Skriften och traditionen sann på så sätt att båda dessa källor fanns, oavsett ursprunglig upphovsman.

   Men det som de moderna "gudsvetarna" håller på med år både teologiskt och vetenskapligt rena rama bedrägerierna. Kommer ni ihåg hur ofta KGH talade om sitt eget "inre", som om det skulle vara någon särskild kunskapskälla.

   I ett av mina tidigare liv var jag alltså en slav, som träffade Paulus. Jag vet precis vad som hände. Slavägarens dotter blev på smällen, men inte kunde hon erkänna att det var med en slav, så hon försäkrade att hon var orörd när hon födde...

   Men det trodde inte slavägaren på, och tänkte... Alltnog fick han en utskällning av Paulus för det som han tänkte göra. Så det gjorde han inte. I stället fick jag både fribrev och dottern, samt halva förmögenheten. Efter det grundade jag en ny religion.

   Allt från mitt eget "inre".

   Radera
  11. @LFL Jag kliar mitt huvud och försöker se någon rim och reson i detta angrepp LFL men det enda jag kommer fram till att du är arg. Faktiskt jättearg! På mig. Och därför skriver du en lång historia som jag inte förstår ett jota av men jag lämnar det därhän.

   Jag tror inte att jag var ute efter att provocera i första hand men helt klart var jag ute efter att få den som inte är helt färdig med sina tankar om ämnet i fråga att "tänka en gång till". Jag ser en inkonsekvens där Paulus ord blir väldigt viktiga i vissa avseenden men att man tillåter sig att sätta dem i en historisk kontext och därmed "strunta i dem" i andra avseenden. Det är min erfarenhet hittills att det är så kvinnoprästmotståndare gör, men det var å andra sidan mycket länge sedan jag pratade med någon nu.
   Å andra sidan vore det än värre om ni faktiskt tar allt Paulus skrev som lika sant som det Jesus sa. För mig är det solklart att Paulus var människa och därför inte ofelbar. Därför tar jag en del med en nypa salt, en del på största allvar.

   Vill bara till slut LFL säga att givetvis har mina fördomar om "kvinnoprästmotståndare" fullkomligt gått upp i rök nu i samband med ditt vänliga, ödmjuka och genomtänkta svar!

   Radera
  12. Sign Anna bekräftar sina fördomar om "kvinnoprästmotstånare" genom att tilltala mig med "ni". Kvinnoprästmotståndare har jag aldrig varit. Jag var kvinnoprästanhängare redan innan det fanns en enda kvinnlig präst i Svenska kyrkan. Så om du nu ska tycka illa om alla kvinnoprästmotståndare på grund av mig, så är det du själv som har avslöjat dig.

   Du avslöjar dig nog också i din fördomsfullhet, när du yrar om att "ni" tar allt Paulus sa som lika sant som det Jesus sa. Var du med själv för 2000 år sedan? Hur vet du annars vad Jesus sa - om det nu inte är så att de, som skrev bibeltexterna, hade någon form av gudomlig inspiration? Men det kunde väl i så fall Paulus ha haft lika väl som evangelisterna. Felet är nog att du försöker sätta dessa texter i en "historisk kontext" i stället för i en gudomlig kontext.

   Och med denna "kontextuella teologi" försöker du snärja dem, som har haft vänligheten att försöka undervisa dig. Vilket var helt onödigt eftersom du redan vet allting. Vet, men håller inte med. Är det då undervisning som saknas? Eller ödmjukhet inför Guds ord?

   Bibeln är Guds ord. Men när Pilatus frågar "Vad är sanning" betyder inte det att Gud själv är villrådig. De flesta som skriver här håller nog med mig om att Bibeln ska tolkas med den helige Andes vägledning i kyrkans tradition. Det betyder dock inte att vi alla alltid kommer fram till samma resultat. Men här röjer du ytterligare en fördom. Det är knappast högkyrkliga och andra traditionellt svenskkyrkliga, katoliker och ortodoxa som menar att Bibeln inte alls behöver tolkas. Dessutom är det skillnad på tolkning och tillämpning.

   Det finns inga kristna idag, som tycker att man ska skicka tillbaka förrymda slavar till sina ägare. Vad menade då Paulus? Det kan du ju grunna på, om du verkligen är en seriös sökare. Att försöka tolka Paulus AVSIKT i något slags historisk kontext leder fel. Paulus har aldrig rättfärdigat slaveriet, vilket senare tiders slavägare har påstått till sitt försvar. Och de stöds ju i sin uppfattning av nutida svenska "kontextuella" teologer.

   Alla erkänner ju numera att slaveriet är fel, och därför använder dessa usurpatorer till teologer och präster berättelsen om Onesimos för att angripa Bibelns auktoritet. Och till att förtala bibel- och bekännelsetrogna kristna som "mörkermän" som med stöd av lösryckta bibelcitat försvarar allting dåligt.

   Radera
 7. Jag hittar inte nu, det var längesen jag läste stycket men jag antar att Dag Själv vet vilka stycken jag talar om. Om inte så, så ber jag att få återkomma i morgon när jag är piggare och förhoppningsvis hittat det! (Dock står påbudet att kvinnor ska ha långt hår och förbudet att undervisa inte i samma kapitel som det där Petrus råder till att avstå från äktenskap, vad jag minns.) Det jag minns är dock att förklaringen till att kvinnor ska ha långt hår är att hon är skapad av mannen medan mannen är skapad av Gud, och att kvinnan därför måste dölja sitt syndiga huvud.
  Jag själv är kortklippt och undervisar och skulle således inte ligga så bra till hos Paulus, vad jag förstår.

  SvaraRadera
 8. Blir bestört över hur Anna behandlas här. Man väljer att angripa henne på en eventuell sammanblandning av Paulus o Petrus istället för att med respekt närma sig hennes frågor. Tala om härskartekniker!

  Det är för mig obegripligt att Dag tillåter detta på sin blogg! En erfaren församlingspräst borde värna en sökande kristen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den som uppfattar kyrksysters inlägg som ett svar på mitt inlägg, bör observera att kyrksysters inlägg är tidstämplat 16 oktober 21.40, medan mitt inlägg är tidstämplat 16 oktober 23.12.

   Är sign Anna verkligen en sökande kristen, eller är hon (?) någon som med spelad okunnighet provocerar dem, som försöker "undervisa" henne att göra bort sig genom "kvinnofientliga" svar, varigenom Dagbloggen kommer att framstå som ett tillhåll för "mörkermän".

   De som skriver här och uppträder som värnare av "klassisk" kristendom kan vara vad som helst från både hög- och lågkyrkliga Svk-medlemmar till katoliker och ortodoxa. Dock torde inte lågkyrkliga (och inte ens alla högkyrkliga) Svk-medlemmar vara kvinnoprästmotståndare. Jag är det inte.

   Den där förklaringen till att kvinnor ska ha långt hår, torde inte vara särskilt gångbar i något läger, eller hur?

   Vem har ansett att Paulus levde 300 år senare än när ha levde enligt Bibeln? Det är väl ingen som har ansett det. Möjligen har det funnits några tokstollar, som har försökt lura på kristenheten att breven inte har skrivit av Paulus, utan av någon som levde 300 år senare.

   Sign Annas skriverier är ett lika trist som vanligt sätt att underminera Bibelns auktoritet. Antingen tror vi på varje bokstav i breven, eller också ska vi ställas mot väggen och svara på varför vi tror på det ena Paulus-citatet men inte det andra.

   Alltså ett klassiskt bonfångartrick. Case closed.

   Radera
 9. @Johan. Jag blandar inte hop personen men otvivelaktigt årtalen. Antingen blev jag själv vilseledd i min ungdom när det gäller årtalet, eller också blev år 30 plötsligt år 300 av min egen hjärnas förtjänst (varför år 30 skulle vara viktigt har jag dock ingen aning om). Eller så är det jag minns att kristendomen blev "etablerad" först under 300-talet i Rom. Jag vet inte.

  SvaraRadera
 10. @LFL Men varför gör du då bort dig med kvinnofientliga svar om du inte vill bli sedd som en som gör det?
  När du svarar så otroligt aggressivt så färgar det givetvis min syn på "er som följer Dag Sandahl".
  Jag är faktiskt häpen över detta. Jag hade fördomar ja, men jag trodde inte att de skulle bekräftas så till den milda grad som du har gjort! Sådana angrepp har jag fått förr, på rasistiska sajter bl a men trodde inte riktigt att tonen skulle vara likadan här.
  Men jag tycker fortfarande att min fråga är fullkomligt rimlig, varför tror ni på det ena Paulus-citatet men inte det andra?
  Men okej, ingen vill svara så då är det bara för mig att lägga ner.

  SvaraRadera
 11. Undertecknad, inkommande så här i elfte timmen och precis ny läsare av den här bloggen, måste jag nog ändå säga till "LFL" att du varit betydligt mer aggressiv i dina inlägg än "Anna".
  Jag häpnar också men snarare över hur LFL kan påstå att Annas inlägg varit kvinnofientliga och dessutom "gör bort sig". Du dömer andra efter dig själv då eller? "Kyrksyster" har rätt i att du använder härskartekniker. Varför försöker du annars förlöjliga henne? Hon gör inte alls "bort sig".

  De för Anna viktiga frågorna handlade ju om huruvida du håller med om att kvinnor inte ska ha en undervisande roll och kort hår. Det är ganska enkla frågor som jag ännu inte läst något svar på i LFLs inlägg.

  Innan du svarat på det har du ingen anledning att "lägga ner".

  Stå på dig Anna, du har rätt att ställa frågor och få seriösa svar.
  Jag efterlyser med stort allvar blogginnehabarens närvaro i den här debatten.
  Maria

  SvaraRadera