onsdag 4 juli 2012

Sextrakasseri på kansliet i Borgholm

Hon fick i sitt postfack ett papper som var obegripligt. "Nätverket Rutofikus" skulle ha läger för unga vuxna - och ung är hon och vuxen likaså. Drev någon med henne? Jag fick ett MMS på papperet med frågan vad detta kunde vara. Jag visste inte. Nu vet jag. För i går kom hela kuvertet till mig, ställt till unga-vuxna-verksamheten i församlingen. I Borgholm hade någon postöppnat och sorterat bort följebrevet från Växjö stift. Det blev inte bättre med följebrev.

Växjö stift har ett par relativt nyanställda medarbetare. De kommer, tror jag, från Lunds stift ursprungligen. Deras horisonter är säkert betydligt mer vida än mina. Nu använder de tjänsteorganisationen, stiftets kuvert, stiftets arbetstid, stiftets papper och stiftets resurser för postutskick för att skriva ett "Kära kollegor"-brev med två utskick: dels EKHO:s inbjudan till sommarläger, dels EKHO:s inspirationsdagar. Spommarlägrets tre dagar kostar 200 spänn. Det skriver jag bara så att ni ska fatta att någon subventionerar.

Stiftskonsulenten för barn- och ungdomsverksamhet och stiftsadjunkten som har ansvar för rekrytering och HBTQ-frågor skriver att det är viktigt att "dessa inbjudningar görs tillgängliga för de som skulle behöva dessa aktiviteter", vilket i klartext betyder att vi ska stå vid församlinhgarnas kopiatorer och dra ut fler ex. Varför? De utsändande tror att "synliggörandet av dessa aktiviteter kan i församlingen bidra till en öppenhet att samtala om dessa viktiga frågor."

Jag ska inte bespara er de utsändandes situationsbeskrivning: "Många HBTQ-personer fortfarande lever (jo, det står så, "jag är det nya svenskläraret" DS) i sammanhang där de är osynliggjorda och inte har platser där de kan dela sina erfarenheter. EKHOs sommarläger är just en sådan plats där erfarenheter kan delas och där man öppet kan vara den man är och i det bli mottagen."

Biskop Lindegård skulle ha fått uppleva detta, kan jag tycka. Det vill säga - det hade aldrig hänt på hans tid. Man behöver väl inte vara riktigt dum i huvudet för att förstå mekanismerna. Det är som QX som presenterar kartor för homosexuella och lesbiska så att man kan hitta varandra. Nu ordnas ett kyrkligt läger.

Det sista är kul. Prova själv: Växjö stift är en plats där kvinnoprästmotståndare kan dela sina erfarenheter och där man öppet kan redovisa hur man tänker och i det bli mottagen. Eller pröva tanken att stiftet skickat ut de olika dekanatens information om aktiviteter - det var dåförtiden helt otänkbart. Då talar vi ändå om en rörelse som engagerade förhållandevis många och som hade än fler försiktiga sympatisörer och många av dem deltog i stiftets arbete på olika sätt. Har stiftspersonalen för den delen skickat ut information om vård av äktenskap - eller har det alltid varit privata initiativ?

Jag är inte så lättlurad. Det handlar om marschen genom institutionerna, den Rudi Dutschke talade om. Vi tar makten över människors tankar genom att strategiskt placera oss i institutionerna. Jag har aldrig riktigt gillat denna tyska revolutionsmodell, revolutionen kommer uppifrån. Jag vill hellre övertygandet genom sakargument. Den demokratiska revoluformen. Svenska kyrkan praktiserar den tyska modellen. Vi här uppe och ni där nere. Vi fattar och ni ska få hjälp att begripa av oss. Vad Kyrkan lärt och vad Skriften lär - lappri, lappri.

Hur ska jag då se på att den institution i vars styrelse jag sitter, låter sig hijackas för ädlare syften av medarbetare som jag bara kan förstå kommer utifrån och med detta presentationsbrev för många i stiftet skadar sin egen auktoritet? Är detta stiftets linje, gör många det man kan. Håller sig på distans. Ska frågan upp i stiftsstyrelsen? Ska inte homofober hålla käft - och homofoben är genom speglosan om fobi a priori bortdefinierad.

Kanske ska jag denna ljuvliga sommardag fundera över hur det kommer sig att stiftets informationsmaterial kunde uppfattas som sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det borde stiftet också fundera över.

Rutofikus? Jag svarar bara "glad påsk" - Haskala Paskala.

62 kommentarer:

 1. Borde inte stiftet på samma sätt skicka ut SSB s juliprogram i Vadstena? Det skulle väl kunna vara en trevlig sak! Magnus Olsson

  SvaraRadera
 2. Vem har ansvaret för anställningen av den nya rekryteraren? Man måste väl anat att Costa Rica-arbetet skulle få genomslag i stiftsarbetet.

  Hur lyder motiveringen för att anställa henne? Har hon god kännedom om stifet, är hon öppen vidsynt, den förre rekryterarn bytte tjänst och så råkade det finnas en präst över, nyss hemkommen från Costa Rica? O ja, allt som har med Costa Rica är ju bra. Det måste vi ha mer av.

  Tyvärr blir läget troligen än svårare för de prästkandidater som inte kan tänka sig att att gå emot skapelseordningen.

  SvaraRadera
 3. Fader förlåt dem, dom vet inte vad dom gör!!
  BED - du som fortfarande tror att Bibeln är Guds Ord och att Jesus är vår Frälsare och Herre.. Bed om beskydd!!!

  SvaraRadera
 4. Hur är det nu det står? Kommer inte riktigt ihåg men ungefär att när styggelsen står på det heligas plats är det inte långt kvar....typ...
  beskydd ja...bli rädd och låsa in sig nej...bed om väckelse istället...:)
  Charlie

  SvaraRadera
 5. Nej.

  Kristus i biblisk tappning vill man göra sig av med. Han är riktigt, hot stuff. De som lever förenade med honom är FAARLIGA. Inget synliggörande och lyssnande där inte! Inga kyrkliga eller andra plattformar, forum och mötesplatser! Farligt, farligt. farligt! Fram med pestflaggan!

  HBQT-stuffet är däremot gulligt och terapeutiskt. En till föga förpliktande sagovärld. Kan man få unga att pröva lite olika sexuella identiteter? Kanske försvinner lusten att följa Bibelns Kristus på kuppen? I så fall en lovvärd ansträngning??

  Klart att kyrkligt anställda av modernt snitt vet vad man skall och vad man inte skall kolportera!

  Per S

  SvaraRadera
 6. Säkert blivande biskopsämnen bland dom där nyanställda.

  SvaraRadera
 7. Det var bland det sorgligaste och lägsta jag läst på länge. Hur kan ni (både Dag och ni andra) raljera över andra människor som rör sig och har arbetat bland människor som lever i marginalen? Gå två mil i deras skor (både de nyansntälldas, men framförallt de människor de arbetat med) - kom sedan tillbaka och berätta om era erfarenheter! Då kan jag ta er på allvar. Ulrica, kollega till de nyanställda och tillika fylld av respekt över deras erfarenheter.

  SvaraRadera
 8. Jag är lite nyfiken på varför ni som kommenterar anonymt väljer att göra det. Ni har säkert olika grunder för era beslut, men dela gärna ett par tankar. Med vänlig hälsning, Kent Wisti

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kent: Det är inte hälsosamt för "karriären" att sammankopplas med f. Dag i den dagliga gärningen. Tyvärr, men dyster verklighet om man hoppas på en vigningstjänst, en ny tjänst eller ett hopp upp på karriärstegen. Det blir till att knyta handen i fickan och fortsätta le...
   //Kandidaten

   Radera
  2. Din fråga tolkas som en fråga om varför anonymitet. En annan tolkningsmöjlighet av din fråga rent språkligt vore varför ö h t kommentar. Den senare aspekten bortser jag från.

   Säkert finns hos någon en blyghet att framträda i det offentliga. Kanske tråkigt, men förståeligt och ack så svenskt och vanligt!

   Bland kyrkoanställda (till vilka jag alltså inte hör) gäller numera att ligga lågt med klassisk kristendom, om man själv och familjen skall undvika angrepp, misstänkliggörande, utstötning, trakasserier och kanske utköp. Ingen önskar att hens ;) barn pekas ut som barn till den där ----- 'kvinnoprästmotståndaren' eller något annat värre. Då är det bättre att befinna sig på det trygga pekåsamhällets breda väg. Alla är inte födda till orädda, fanatiska martyrämnen.

   Rent allmänt gäller att klassisk kristendom numera är så skuldbelagd och skamfylld, väcker sådant hat, att vi som bär dessa nu så tabubelagda böjelser måste fly in i anonymitet liknande bögars och flators i de forna realsocialistiska staterna, där faktiskt homofolket och de likaledes förhånade, utstötta och marginaliserade kristna ibland kunde finna varandra. Absolut tystnad utåt. Vårdande av de få arenor och mötesplatser som återstår. Låg profil. Inte tala om sin identitet. Hoppas att ingen frågar. Välja sammanhang där majoritetssamhällets spottloskor, tillmälen och smaklösa satirteckningar är mindre frekventa.

   Visst skulle man önska att vi kunde "let it out and say it proudly". Priset blir dock högt i nuläget. Den som kommer ut som klassisk kristen mister plötsligt all trovärdighet, reduceras till 'homofob', gärna med förnamn. Den som inte upplevt sådan motvind, sådant hat, sådan dumhet och grovhet har mycket svårt att förstå. Troligen blir Per Eriksson Lunds Universitets siste öppet kristet bekännande rektor. Universitetskanslern Lars Haikola ligger lågt. Det är klokt. Hur mycket kompetens mobbas bort med det svenska samhällets Jesushat? Problematiken liknar bögens: Jag kan inte bli accepterad som den jag är. Alltså måste jag ligga lågt för att inte bli påkletad en etikett. Denna etikett blir allt människorna ser. Och de blir rädda och hatar.

   Därför, pastorn, undviker vissa av oss marginaliserade att gå ut med namn bland kreti och wisti.

   NONAME, please

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  6. Bäste Kent, Din fråga ger ett något obehagligt intryck och kan knappast vara ställd i god tro. Du kan inte vara okunnig om att traditionellt troende kristna sitter trångt inte bara i SvK utan på många andra håll i vårt samhälle. Att bli stämplad som högerkristen, fundamentalist, kvinnoprästmotståndare, homofob, misogyn etc. stänger många dörrar. Samtidigt tillhör du de i tiden rättänkandes präktiga skara. Men kanske är du ändå i god tro och sällar dig därmed till högtsalig Marie-Antoinettes skara. Denna förundrade sig över att folket var upprörda över att inte ha bröd att äta. Men varför då detta, undrade drottningen? De kan ju äta bakelser!

   Detta sagt vill jag också tillägga att det inte är hederligt eller hållbart att under anonymitetens täckmantel ventilera uppfattningar som man vet är omöjliga i SvK och samtidigt ha förhoppningar om att göra "karriär" i samma samfund. Antingen håller man tyst, rättar in sig i ledet och gör sin "karriär", hur den nu kan bli eller så tänker man sig en fortsättning i ett annat sammanhang. SvK har rätt att bestämma vad som är kristen tro i sitt sammanhang, för de som vill tillhöra henne och/eller vara präster där. Det finns inte skäl att anta att det som nu torgförs inte skulle vara i samklang med vad en majoritet av SvK:s medlemmar och anställda håller för sant och riktigt. Att det på viktiga punkter inte överensstämmer med traditionell kristen tro är nog så riktigt, men vi är fria att var och en dra de personliga konsekvenserna av detta. För mig är det inte så svårt att se att jag på vissa punkter har mer gemensamt med min vän som är imam i Jemen än med de kollegor vars hela budskap är en sekulär, sentimental,vänsterliberal "humanism" i en nödtorftig kristen förpackning. I det perspektivet känns det gott att kunna se ljuset i slutet av tunneln. Det är ett sus av sommarlov i luften, kanske rentav änglavingar, med risk att halka in på en viss kronprinsessa. Men gott är det!

   Radera
  7. Anders Stenström7 juli 2012 kl. 20:53

   Svar till pseudonymen "nya tant lila": Du verkar säga att du vet "vilka kvinnoprästmotståndarna EGENTLIGEN är". Då ber jag att få syna: nämn några dylika motståndare! eller nämn en!

   Radera
  8. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 9. Så fruktansvärt tragiskt skrivet av er allihop och allt detta för att någon har skickat ut en inbjudan som man faktiskt kan strunta i om man vill. Jag uppfattar det dessutom som att Dag, som på sätt och vis kan ses som en institution själv, dikterar vad vi andra som fattar mindre ska tycka. För samma sak kritiserar han ju själv stiftsadjunkterna.

  Martina

  SvaraRadera
 10. Döm inte på det att ni inte skall bliva dömda" . Hörde en fantastisk predikan på detta tema i söndags av prästen Olle Carlsson. Tänkte att i den här kyrkan vill jag vara, med de här människorna. När jag läser Sandahls blogg o kommentarerna tänker jag precis tvärt om. Var är kärleksbudskapet? Att stå på de förtrycktas sida var väl det som Kristus visade oss. Hoppas innerligt att det finns fler präster som predikar detta. /

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om att inte döma!
   Man behöver ju som kristen inte döma ut en som är homosexuell, men så kommer då frågan om det är kärleksfullt att säga att det går an att leva efter det mönstret. Vad säger Skriften på den punkten? Är det kärleksfullt att dölja att det faktiskt är en synd att leva så? Eller har vi kommit så långt i vårt synsätt, därför att det tycks vara så vanligt, att man instämmer i detta levnadssätt och säger som den gamle Almqvist: "Det går an...". Men att säga så är inte kärleksfullt. Så tror jag inte Jesu skulle ha sagt. "Inte heller jag dömer dej, men gå och synda inte härefter".

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  2. Kristus stod inte på de förtrycktas sida mer än på någon annans sida. Han tog våra synder på sig och dog istället för oss, så att den som tror på honom får evigt liv hos Gud och slipper att för all tid vara utestängd från gemenskapen med Gud. Det är alltså mycket underbarare än man får intrycket av när det talas om kärleksbudskapet.

   Att tala om vad som är synd är inte detsamma som att döma. Gud älskar syndaren men inte synden. Det är definitivt inte kärleksfullt att, som många i Svenska kyrkan gör, låtsas som om det inte finns någon synd eller att det i vart fall inte är syndigt att leva ut sin homosexualitet.

   Radera
 11. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alla är väl inte sådana modiga bitchar som du? Van att stå i rampljuset och i blåsvädret? Härdad och ärrad i striden? En frontveteran rentav?

   Kanske lite av en inspirationskälla för somliga?


   Tant Svart

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 12. http://www.youtube.com/watch?v=T1lvMJ-l0_A

  Detta säger allt!
  Det bästa är väl att skratta åt eländet. Men ändå blir jag sorgsen när jag tänker på hur rädslor och ilska kan hindra Guds kärlek från att blomstra i världen. Misogyni och homofobi kanske är bäst att skratta bort, men hur kan vi leva efter det dubbla kärleksbudskapet och säga så här om varandra. Undrar vänligen Jessica Fritzson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul!

   Närmre tre miljoner visningar. Denna satir och dess enastående spridning illustrerar utmärkt majoritetssamhällets hårda förtryck av klassisk kristendom.
   Och Jessica, jag tycker absolut inte att din alltför vanliga poängkniparmetod - att uppfinna en fiendebild som du sedan polemiserar mot och förfasar dig över - är speciellt kul. Der Stürmer för att inte säga svenska tidningar var på trettiotalet fulla av motsvarande kul skämt om judar som tillskrevs alla möjliga hotfulla och löjliga egenskaper. I lokalrevyer saknades även i Sverige sällan den penningkäre, schackrande, kroknäste, osvenske, på jiddisch brytande krämaren, ack så rolig. Uppfriskande kul tyckte man i majoritetssamhället!

   Nej, jag skrattar verkligen inte åt ditt uppvisande av dina majoritetsfördomar. Du är farlig i din självrättfärdiga dumhet. Det var trettiotalets lustigkurrar också. Du kommer rimligen aldrig att förstå din roll. Det gjorde inte mellankrigstidens många lustigkurrar heller...

   Judarna tystnade och anonymiserade sig eller emigrerade, liksom i Ilmar Reepalus nutida Malmö. Samma fenomen iakttar vi nu bland landets kristna. Vem vågar sticka ut som Dag Sandahl, den avhånade? Vem vågar undervisa om Bibelns Ord som pastor Åke Green, den åtalade? Vem vågar erkänna att Bibeln ligger på nattduksbordet, som Per Eriksson, rektor vid LU?

   Vem vågar (i överförd bemärkelse) bära judestjärna eller kippa i ett kul, skrattande samhälle som ditt, Jessica?

   Kan svenska kristna söka asyl någonstans i världen? Undan alla kuligheter, menar jag.


   Per S

   Radera
  2. Mycket bra skrivet, Per S!

   Radera
 13. Som präst och Stockholmsbög är jag lite road av att Dag lyckas reta upp så många och att så många drar alla över en kamm. När det i tid o otid oreras om hur Dag Sandahl är elaka mot homosexuella och deras sympatisörer vill jag dels hävda att den kyrkliga ankdammen såväl till de lustiga grupperna på den teologiska sk "klassiska" linjen som bland mer "modernistiska" finns en hel drös som inte skulle stå sig många ordronder på ett vanligt böghak i Sthlm, dels att det finns ganska gott om varan dvs bögar i talar liksom det finns en hel del av ickeempatifyllda bland de sockersöta försvararna! Med andra ord: verkligheten ser inte ut som varken de som gillar eller ogillar bögar vill påstå. Kartan måste målas om. Att bögar rent generellt skulle vara så svaga i tro och kött att vi far illa av Dags åsikter är bars dumheter. Kanske är problemet ett lantisproblem? Det teologiska samtalet skulle vinna på att lite mer humor odlades. Om Dags skriverier stöter nån så kan väl vederbörande reflektera över följande: som bög känner jag mig KRÄNKT av att bli försvarad på det sätt som förekommer från en del indignerade här. Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 14. Det är väl ändå skillnad att vara anononym och att kalla sig anonoým? Anonym säger att anonym har fel. Under anonymitetens skydd angriper anonym anaonym. Men anonyms kritik mot anonym, eftrsom anonym har bytt sitnatur till pseudononym. Sedan dess är det en pseudodebattt. ...................................................................................................................

  SvaraRadera
 15. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 16. Det gäller att jaga de som ska stämplas som homofober. Ingen anonymitet ska finnas. Uppgifter om namn, adress, yrke för att säkerställa vilka de är. Sen ska de misshagliga hängas ut i pressen och vanäras. Samt minimeras och eliminernas i Svenska kyrkan. Sånt är Sverige jättebra på!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är så riktigt. Men sådant förstår inte de som fått sparken från en kyrklig institution, de vill att andra skall råka lika illa ut. En sorts jämlikhet med andra ord.

   "Präst på åskådarläktaren"

   Radera
  2. Se bara till så att du inte trillar ner från åskådarläktaren. Någon kanske vill ha den för sig själv och fixar det med en spark i baken på. Du gillar ju tydligen folk som utdelar sparkar, så varför inte prova på att få en själv?

   Anno Nominus

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 17. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Lite småsnuskit" var ordet sa Bull.

   Ja, nog tycker jag det verkar lite småsnuskigt att tant lila inte bryr sig om vems könsorgan hon vill pilla på eller idka samlag med. Jag skrattade när ja läste det. Menar hon verkligen allvar? Men Gud skrattar nog inte, han bryr sig om även människors sexliv, tror jag. Han tycker inte hur man lever i sexuella relationer bara är futtigheter. Det är väl från ordet futtig som tant lila skapat ordet futilitet, antar jag.
   Ja, ibland kommer här in riktigt futilistiska inlägg, den ena radikalare än den andra.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
  2. Läste någonstans om "utled homosexualitet". Det låter ju inte så kul. Den som blir utled på något kan ju avstå. Men, okej. Det handlar nu inte om någons upplevda h...sexualitet, utan om diskussionen om h...sexualiteten. Det finns de, som aldrig tröttnar. Det kan jag inte alls förstå. Nog är väl diskussionen futtig jämfört med the real thing? Lika uppkåtande som landstingens kondomkampanjer. Och vad gör prästen på åskådarläktaren, på tal om kondomer?

   Anno Nominus

   Radera
  3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  6. Det är kanske bäst, trots allt, att förtydliga vad jag skrev i min ursprungliga kommentar så att inte prästens från Skaras ord ligger oemotsagda.
   Mina ord om att Gud nog var större än att HAN bryddde sig om vem som pillade på vems könsorgan och att om världen inte hade större synder än att människor som älskade varandra ville ha fysisk närhet,så vore det enkelt, var alltså ett inlägg i debatten om samkönade par. Vad nu andra har med detta att göra.
   Det var alltså GUD, som jag inte trodde brydde sig om vem som pillade på vem eller hade samlag med vem!
   Det handlade INTE om lösaktighet och definitivt inte om mig själv!
   Har du svårt att tolka det du läser?

   Radera
 18. P.S. är det inte bättre att syna den innan den godkänns?
  mvh// Jörgen U.

  SvaraRadera
 19. Faktum kvarstår det är inte alla försvarare av utled homosexualitet som är se godaste och det är inte alltid uteslutet att det finns bögar bland de grupperingar som ifågasätter utlevd homosexualitet. Samma skiftning finns inom frågorna om ex skilsmässa. Den kyrkliga grupperingskartan behöver målas om, den är betydligt mer regnbågsfärgad i alla avseenden är de flesta kyrkliga debattörer vill medge och jag undrar varför? Förmodligen ligger det hela i att det inte vågas ta i grundfrågorna. Tvåsamhet som oupplöslig av annat än döden? Om skapelsen är vad gäller köns uppdelningen genuin eller en möjlig första synd, om det överhuvudtaget går att 2012 på allvar säga att någon lever bibliskt korrekt osv. Så länge Svk inte tar i de frågorna kan en psevdodebatt föras och ställningstaganden mot eller för homosexuell samlevnad etc, men i sak förändras inget dvs människor gör som de vill o tänker vad de vill, somliga mer och andra mindre / Magnus Olsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var alltså här som sign Anonym har skrivit om "utled h---sexualitet". Det är inte så lätt att hitta rätt inlägg, när alla heter Anonym.

   Anno Nominus

   Radera
 20. Tack för era svar vad gäller anonymiteten. Jag tänkte nog att det var ungefär så ni såg på saken, och jag kan visst se en poäng i att det i vissa sammanhang skall vara möjligt att uttrycka sin åsikt anonymt. Samtidigt är det ett gissel med det sk anonyma näthatet. Därför menar jag att den som skriver anonymt har ett än större ansvar att föra en god samtalston, vara saklig och inte göra några som helst personliga påhopp. Här kommer givetvis frågan om bloggarens publiceringsansvar in. Det är de anonyma påhoppen som känns och gör ont. Det är väl inte meningen? Större än så är vi väl ändå? Skriv gärna anonymt men hyfsa tonen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. Bästa nya tant lila. Som jurist skulle jag gärna vilja veta vad skaraprästen gjort sig skyldig till för något åtalbart. Jag kan nämligen inte se något sådant i hans inlägg. Att du blir sur över att han raljerar med dig betyder inte att han gjort något brottsligt. För den läskunnige framgår med all önskvärd tydlighet att bara drar ut det absurda i ditt eget resonemang. Något påstående om att du skulle pilla på vem som helst finns inte.

   Innan det påstås alltför mycket här om vad som är åtalbart finns tydligen anledning att upplysa om att det definitivt är brottsligt att påstå att någon annan gjort sig skyldig till brott.

   Radera
  3. "...inte bryr sig om vems könsorgan hon vill pilla på eller idka samlag med." Du får nog hänvisa till ett friande domslut i HD innan jag är säker på att detta inte kan vara åtalbart.

   Det görs ju ett tydligt påstående om ett visst slags vårdslöshet, liknande vara i stånd till att göra något. Ett jämförbart förtalsbrott är att anklaga en jägare för att inte vara noga med vad han skjuter på. Det är ett allvarligt påstående, även om ingen människa har kommit till skada.

   Det är definitivt inte brottsligt att påstå att någon annan de facto har gjort sig skyldig till något som kan vara åtalbart. Det "brottet" begår ju varenda åklagare gång på gång. Det är ju en viss skillnad mellan den faktiskta gärningen och de brottsrekvisit som krävs för en fällande dom.

   Man kan dessutom misstänka att "Präst från Skara stift har som uppsåt att skada", detta på grund av vad han skrivit om "adrenalin". Vill han framkalla hjärtinfarkt?

   Eftersom den anonyma skribenten påstår sig vara präst, tillkommer ju frågan om kyrkans interna rättsskipning. Och det handlar här om en präst (?) som vägrar erkänna sina synder, utan slår tillbaka. Det handlar om hans bemötande av andra människor, och inte om hans teologiska åsikter.

   Om Dag tillåter anonyma kommentarer för att anställda ska kunna framföra åsikter utan att riskera något, så har Präst från Skara stift missbrukat den rätten i syfte att skada en meningsmotståndares anseende i stället för att kritisera hennes åsikter.

   Radera
  4. LFL, man måste tolka texten i sitt sammanhang och jag kan lova dig att det aldrig blivit en fällande dom p.g.a. det inlägget.

   Självfallet är det brottsligt att utan grund anklaga någon annan för att ha begått brott.
   Tyvärr föll "utan grund" bort i mitt inlägg. Tänkte komplettera när jag såg det men tänkte sedan att det förstår folk ändå.

   Anklagar man någon utan grund inför en myndighet räknas brottet som falsk tillvitelse. Gör man det i annat sammanhang räknas det som förtal.

   Radera
  5. Jag är nog mera intresserad av hur domkapitlet ställer sig, de vet säkert vem prästen ifråga är. Det kan väl inte finnas så många av den sorten, får vi hoppas!
   Hånfulla kommentarer, förvrängningar och osanningar, det är så mobbning startar.
   Ska vi se det historiskt i större sammanhang så var det faktiskt så judeförföljelsen började.
   Jag ser allvarligt på den här sortens påhopp och kommer inte att se mellan fingrarna på det.
   Så skämtar man inte om en äldre kvinna, inte om någon.

   Radera
  6. Ett kort svar till Elisabeth: Det kände jag till.

   Det du skriver ändrar inte min åsikt om åtalbarhet i sak. Eftersom tant lila har varit rektor för en kyrklig skola är brottet mot henne att anse som grovt ur allmän synpunkt - om vi ska bedöma saken i ett sammanhang.

   Är detta faktum, och särskilt hur hon fick sluta, orsaken till den återkommande trakasserierna mot henne - och nu även mot mig - på Dags blogg från (en eller flera?) fega uslingar, som inte vågar avslöja vilka de är? Detta har ju pågått under flera år. Det är en ytterst rimlig begäran att Dag sätter stopp för detta.

   Oavsett åtalbarheten så anstår det inte en person, som är (?) eller utger sig för att vara präst i Svenska kyrkan balansera på randen till det åtalbara området.

   Den självpåstådda prästen skitar ner prästämbetet - och i synnerhet dem som delar hans teologiska åsikter - något alldeles otroligt, som om det inte funnes nog av detta redan. Att samma präst (?) kallar en biskop för "bottensats" gör inte hans sak bättre.

   Radera
 21. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ser fram emot, nya tant lila, en teologiskt välgrundad utläggning från din sida angående Guds uppfattning om utlevd homosexualitet. Vad du - eller jag - tycker är inte intressant, utan vad Gud tycker, oavsett hur stor eller liten han är. (Det är för övrigt mycken synd som kan försvaras med att "min Gud är större än så".)

   Radera
 22. Bäste sökare av begreppet "utled" det var jag som inte noterade att iphonen stavade om det från utlevd till utled, att göra en sak av små stavfel, är säkert roligt för den som inte vill läsa texten som den var tänkt. Fö är jag inte anonym men har inget sådant konto som behövs varför jag klickar på anonym men sätter ut mitt namn då jag inte har något behov av anonymitet då jag varken hör till Dag Sandahls kritiker eller beundrare utan förbehåller mig rätten att gå min egen väg. Var det något mer du undrade över? / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 23. Hallå alla ni som undertecknar anonymt!
  Det har alltid kostat att vara kristen, även för mästaren, men "han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg" (Luk.4:30).
  Uppmaningen till oss lyder väl fortfarande: Människa var är du?, Res dig upp! Kom fram! Kom ut! Var inte rädd!
  Så varför?
  Tack till Kent Wisti för att du ställde denna frågan.

  SvaraRadera
 24. Det är Dag Sandahl som har det straffrättsliga ansvaret för vad som skrivs på hans blogg. Sign Präst i Skara stift har begått den nesligaste av alla synder, nämligen att utsätta någon annan för risken att straffas för sina egna synder. Det gäller "Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa", dvs förtalsbrott enligt lagen. Det finns bara en sak att göra, kryp fram ur ditt gömställe och erkänn din stora synd offentligt!

  Inlägget handlade alltså om sextrakasserier i Borgholm. Nu har det blivit sextrakasserier på Dags blogg. Även sign Präst på åskådarläktaren har missbrukat Dag-bloggen till trakasserier - mot samma person dessutom. Om det så skulle finnas anledning att kommentera anonymt för att slippa repressalier för sina åsikters skull, så har Präst i Skara stift tillsammans med Präst på åskådarläktaren förstört den möjligheten för dem som eventuellt skulle behöva den.

  Jag föreslår att Dag Sandahl inte tillåter någon att använda ordet "präst" i sin signatur, eller eljest antyda att de är präster, om de inte är det och om de inte har uppgivit sin rätta identitet för Dag Sandahl. Observera då att sådana uppgifter inte omfattas av någon bikthemlighet utan ska lämnas ut till polisen vid anmälan om förtalsbrott.

  För det första: Präster som uppför sig som Präst på åskådarläktaren samt Präst i Skara stift är inte värdiga att inneha prästämbetet. Ett fall för domkapitlet i Skara?!

  För det andra: Om inte bloggägaren själv vet vilka de anonyma kommentatorerna är, finns inget som hindrar fiender till Svenska kyrkan och kristendomen att missbruka kommentarsfunktionen till att sprida misstänksamhet och splittring för att få kristna människor att framstå i en dålig dager.

  Jag känner tant lila tillräckligt väl för att veta att det som Präst i Skara stift har skrivit om henne är rent förtal, samt att det som Präst på åskådarläktaren har antytt om henne åtminstone gränsar till brottet förtal. Riktigt så, som Präst på åskådarläktaren har skrivit, gick det ju inte till. Och i vilket fall som helst är det synd, även om man genom finurliga formuleringar klarar sig från den jordiska rättvisas brottsrekvisit.

  Gud ser allt. Ingen synd är för "futtig" för att Gud inte ska se den. Det gäller även de sjävpåstådda prästerna egna synder.

  SvaraRadera
 25. Kent Wistis ord om lite hyfsad ton klingade tydligen ohört hos vissa skribenter här. Ett faktum är att humor på internet inte riktigt funkar, varför jag föreslår att ni som väljer vara anonyma oavsett skäl därtill tänker på det när ni formulerar era krior. För fler än mig, gissar jag, är kyrkans situation i vår tid en så viktig fråga, att era dueller något skymmer sikten med inlägg som knappast tillför sakfrågan något utan enbart illustrerar en "bild" av hur tyvärr många sakfrågor spolieras med hjälp av påhopp och mothopp, i en dans som jag finner mer lämpad för renodlade tjafssajter än den här bloggen, som ju faktiskt är en viktig röst i vår tid. / Magnus Olsson

  SvaraRadera
 26. Adrenalinet flödar.

  Förstår bara inte hur mitt inlägg i tant lilas kommentar kunde tolkas som åtalbart förtal? Jag bryr väl mig inte om hur tant lila lever, men vad mitt inlägg ville föra fram till var att jag inte tycker det är likgiltigt hur man hanterar den sexualitet som vår Skapare lagt in sin skapelse. Det kan gå fel.
  Det var roligt att se att den gamle fästmannen nu kommit till hennes stöd. Det tycks inte alltid vara så har man kunnat läsa här på bloggen. Va bra att ni är sams igen då. Ta vara på det!

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
 27. Vart tog tant lila vägen?

  Har hon lämnat den här bloggen nu igen, för vilken gång i ordningen vet jag inte. Då försvinner väl även "farbror grå" också. Han hade, åtminstone tidigare, många vettiga åsikter. Men man blir som den man umgås med. Det går inte att försvara helt vettlösa åsikter och komma med tomma hot. Ett fall för domkapitlet, jo, pyttsan. Hot om domstolar, åtal och utlösning är kyrkan bra på. Tråkigt att "farbror grå" nu sällat sig till den skaran. Det trodde jag inte.

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Men man blir som den man umgås med".

   Kom ut ur garderoben och tala om vem du själv är, innan du uttalar dig om andra!

   "...och komma med tomma hot, Ett fall för domkapitlet, jo pyttsan."

   Man bör ju helst ha namnet på den man anmäler. Annars blir det ju som ett tomt hot.

   "Hot om domstolar, åtal och utlösning är kyrkan bra på. Tråkigt att 'farbror grå" nu sällat sig till den skaran."

   Jaså. Det är inte för dina åsikter i någon teologisk fråga. Men det brukar väl vara sådant som ligger bakom utlösning av präster?

   Jag ställer inte upp på att präster ska få uppföra sig hur som helst - under anonymitetens täckmantel dessutom - bara för att de har "rätt" åsikter.

   Radera
 28. Bäste präst(? Kan det vara så illa?) från Skara stift! Det finns faktiskt gränser för hur jag nedlåter mig till att debattera. Begriper man inte det jag skriver kan jag inte göra något åt det. Alla är ju inte så flexibla i sina skallar! Att avsiktligt misstolka är enbart dålig debattstil.
  Dag är jag bekant med sedan min tid som rektor i Småland. Vi delade samma bödel, som jag ser det. Kanske har han ändrat uppfattning nu, det vet jag inte. LFL och jag träffades via debatter här, faktiskt, och det har inte varit någon lätt match alltid, nej. Det vet många, vi också.
  Du anser inte att mina åsikter är vettiga. Detta bryr jag mig inte om. Det finns väldigt många människor som följer mina debattinlägg, inte minst i lokalpressen och som uppskattar dessa.
  Men samtidigt är det ju lite märkligt att du tycks ha så bra koll på vad jag gör!
  Människor av min sort blir ju alltid smickrade av att vi märks på något sätt!
  Vi får kanske se vad domkapitlet säger om ditt blogginlägg, jag ska fundera på det!De kanske kan härleda det. Det kan väl inte finnas så förfärligt många så inskränkta och otrevliga präster i Skara stift! Utbildningen (har du verkligen en sådan?) kräver väl något!?

  SvaraRadera
 29. Jag ligger här lite i bakvattnet av alla, och numera har antalet inlägg på denna tråd nått sådana höjder att det kanske inte längre är meningsfullt att kommentera sakfrågan, då inlägget tenderar drunkna i mängden. Men jag har ändå med min åderförkalkade hjärna och som gammal präst insett att saken inte handlar om "Nya tant lila"s ego, då hon är ett troll som får alla ämnen att till slut handla om henne själv, eller om debatt-teknik och retorik, - utan om fikusar & flator som Dag skrev om, och huruvida dessa ska ha Guds välsignelse eller inte, subensionerade läger eller inte med Svenska Kyrkan som sponsor.- En av mina kollegor sa för 15 år sedan: " Hur ska jag kunna välsigna det som Gud förklarat vara synd?!?!" Jag håller till fullo med! Vad JAG tycker är inte värt ett smack vad gäller sakfrågan – men vi har faktiskt Guds Ord. Och det är detta vi som präster är vigda att förkunna, även om andra anser oss vara mindre vetande, efterblivna, och inte uppnått deras höga status där det är helt ok att ovanifrån redigera bibeln som om den var utlagd på Wikipedia för bedömning i klar demokratisk anda!

  Nu har vi inte bara präster utan också biskopar som "kommit ut", och som verkar "finna en ära i det som är deras skam". Därigenom inte sagt att man snällt som präst ska stå med mössan i handen och lyda Damkapitlets order eller majoritetens önskemål om hur man som präst ska predika. Vågar man inte stå upp och predika Guds Ord som det är oss givet i Skriften, och förvalta sakramenten i enlighet med Kristi instiftelse, då ska man inte beträda predikstolen, utan kan stå vid en liten ambo och diskutera sina egna åsikter i gudstjänsten. Men vilken församling och vilka människor byggs UPP av att höra sådan smörja? Det är ju precis som att höra gamla dementa präster (jag är inte där ännu!) i stället för predikan berätta om sina resor till Det Heliga Landet och snurra in sig i ingående, tröttande beskrivningar som borde gjort en textilkonstnär/konstnärinna ("konst-hen"?) grön av avund - men som inte har ett smack med att trösta, lära och förmana församlingen att göra.

  Det vore väl klädsamt om kommentarfunktionen på Dags blogg inte var till för de som saknar ett riktigt liv och i stället lägger ner timmar varje dag för att försöka avslöja, undersöka, anmäla osv de som har en annan åsikt än man själv har, - utan att dessa ”detektiver” klart och redigt talar om att ”Så här tycker inte jag!”. Klarar man inte det, är det bara att hänvisa till de som både har kompetensen vad gäller teologi och psykoterapi, t ex S:t Lukasstiftelsen.
  Nils-Arne, präst, fd styrelseledamot i Lukasstiftelsen.

  SvaraRadera