fredag 19 april 2013

"Inga entusiaster som jobbar för en elitkyrka"

Kyrkoherde Lars-Ivar Eri(C)son sitter i kyrkomötet. Han skriver på Fejjan och deklarerar: "C och s nomineringsgrupper är en garanti för en öppen demokratisk folkkyrka där alla kan känna sig välkomna oavsett hur långt de kommit på trons väg." Det låter något.Lars-Ivar "och de flesta andra" vill ha en sådan kyrka och inte 'entusiaster som jobbar för en 'elitkyrka'" :  Alla förstår att Frimodig kyrka i Ericsons värld står för ett annat ideal. Låt oss då sakgranska garantin.

Lars-Ivar är alltså centerpartist och kyrkoherde i Stoby. Vi är, ser jag. födda samma år men han prästvigd 1984. Jag 1971. Han måste alltså ha en bredare erfarenhet än jag - eller studerat längre.  Riksdagsledamot var han tidigare också. Teol kand är han. Det har jag också varit. Jag hör till nomineringsgruppen Frimodig kyrka och kandiderar nu för en sista mandatperiod. Vi får se hur det går.

Nu till församlingsverkligheterna!

Stoby har 3143 invånare och 2521 kyrkomedlemmar. Där hamnar jag på efterkälken. Nordölands församling har 2439 invånare och 2024 kyrkotillhöriga. Men varför vara knusslig? Ska vi jämföra kyrkolivet - det församlingsliv som där alla som känner sig välkomna till, dvs  kyrkolivet i Stoby, med Nordölands församling? Då kanske vi får se vad garantin är värd.

Nu är statistik en vansklig syssla men 2012 tycks det ha firats 73 huvudgudstjänster, 70 andra gudstjänster och 62 kyrkliga handlingar i Stoby. Lite komplicerat ter det sig dock.

Huvudgudstjänsterna samlade 2352, de andra gudstjänsterna 1920 och de kyrkliga handlingarna 2899. När det är fler som kommer till kyrkliga handlingar än till huvudgudstjänst ska det funderas ett varv, har jag fått för mig. Var det dock verkligen inte fler som kände sig välkomna?

Nu går vi till eländeslivet på norra Öland. Jag får problem med statistiken  för jag har dels ett stort lakan och dels en skriven rapport. Siffermaterialet är inte transparent om man jämför. 79 högmässor och 83 andra gudstjänster torde det vara. Om jag inte åbäkar mig utan letar efter en sammanlagd siffra hamnar vi på 6210. Till de kyrkliga handlingarna kom 4028.

Till den välkomnande kyrkoherde Ericson kom tydligen 12 vigselpar och han lyckades rekrytera 23 begravningar. Han döpte 26. Motsvarande utfall vid denna eländighetsforskningsinsats var på norra Öland 24 vigslar, 43 begravningsgudstjänster och 22 dopgudstjänster. Dopfrågan hör samman med nativiteten, kan jag meddela upplysningsvis.

Så vad lärde vi oss? Att det inte tycks komma så många till Stoby, där man bygger en folkkyrka utan folk. Det kan man göra. Det är i så fall idén som räknas.

Bygger jag alltså en elitkyrka som entusiaster jobbar för? Entusiaster jobbar och en elit är det tal om eftersom varje kristen hör till Guds utvalda folk. Men distinktionen folkkyrka - elitkyrka är mer än korkad när allt kommer till allt. Skillnaden mellan Ericsons politiskt fotade folkkyrkosyn och min är enkel. Till den folkkyrka jag vill ha, kommer det folk. Dom känner sig tydligen välkomna och vuxna ber att få konfirmeras. Så vifta inte finger, Eri(C)son.

Men hur kommer det sig att folkkyrkoprästerna inte redovisar siffror för en levande folklig kyrka? Det var ju på samma sätt i Ekshärad när det begav sig. Om detta kan man läsa i en kolumn i Kyrkligt Magasin 1985 nr 3, där jag beskrev det folkkyrkliga arbetet i Ekshärad. Jag slöt kolumnen med några tänvärd ord: "De folkkyrkliga lever på en fras."

Det är det som numera heter: "Kackla mindre. Värp!"

Komminister Fjellander i Gnosjö sparkas. Nu läser jag i senaste församlingsblad att komministern "också varit illojal genom att gå bakom ryggen på andra anställda och anmält vår verksamhet till stiftet."
Stackars biskop Johansson! Nu får han nog ta kräklan och agera. Vi kan inte ha en ordning där rättsordningen sätts ur spel.
Och komminister Fjellander? Han kan bara citera församlingsbladets text (s 11) och se hur det skadestånd han kommer att tilldömas ökar väsentligen. Jag vet att kyrkorådets ordförande hör till ett parti som står för den där garantin, som Lars-Ivar talat om. Jag behöver kanske inte hänga ut partiet eftersom det har så svåra problem med brännande frågor om mångkulturen att hantera.
Men som garanti - är det så mycket värt?

12 kommentarer:

 1. Ericson har inte bara fel, han har dubbelfel.

  1. Varken centern eller socialdemokraterna är någon garant för en folkets kyrka utan snarare en garant för att det kristna kyrkfolket stöts bort. Båda partierna har en stor skuld till att hedendomen breder ut sig och att alltfler lämnar Svenska kyrkan. Den har ju ingenting att ge de sökande och de som inte söker är inte intresserade.

  2. Räddningen för Svenska kyrkan är (om det inte är för sent) att bli just en elitkyrka. En kyrka som vårdar dem som faktiskt är där istället för att rikta sig till dem som inte är det.

  I Kyrka och Folk nr 15/2013 illustreras detta mycket bra i en artikel om hur en tysk församling kommit att växa.
  - En Jari Kekäle säger följande. ”Säg att vi faktiskt når nya människor och de kommer med oss till kyrkan, är församlingen redo att ta emot dem? Om fokus hamnar på att ständigt nå nya människor, och om gudstjänsten ibland också anpassas till sökare, riskerar vi då inte att försumma vår första kallelse – att vara Kyrka? Mission riskerar så lätt att hamna på lagsidan i det delade Gudsordet, men frågan är om det inte rättare hör hemma på evangeliets sida.”

  - Därefter skriver artikelförfattaren, Niclas Olsson, som var den som samtalade med Jari Kekäle: ”Vad vi kom fram till var, något tillspetsat: släpp tanken på mission och var Kyrka! Vi ska lägga vår energi på församlingsvård och att fira gudstjänst så bra vi någonsin kan. Vi ska rätt dela Ordet i lag och evangelium och så föra människor till Kristi frälsande gemenskap, och låta Kristi närvaro i gudstjänsten genom liturgin blir tydlig. Då kommer saker att hända. Inte i vår tid, utan i Herrens tid. Nya lärjungar är ett förtroende, och vi behöver ställa frågan: är vi som församling redo att anförtros denna gåva?”

  Och egentligen är det ju så självklart. Vi ska inte ränna runt och med allehanda jippon nödga folk att komma till kyrkan. Vi ska be och fira gudstjänst så sköter Den Helige Ande resten. En väl vårdad församling kommer, genom Andens försorg, att sprida ringar på vattnet.

  SvaraRadera
 2. Follkyrkokollapsen torde väl nu för de mest halsstarriga inom S och C vara ofrånkomligen uppenbar. Detta är en from förhoppning.

  SvaraRadera
 3. En tom folkkyrka just för DIG i Din närhet:

  -BETALA till Guds glaada, snäälla, väälkomnande, inklusiiva och treevliga personal på jorden...
  and we will have plenty of pie in the sky when we die!

  Affärsidén är lysande! Avlat! Minimerad kundkontakt. Minimala arbetsmiljöproblem utom ev tristess. Satisfaction guaranteed. Bluffen synas knappast.

  Men då vill det allt till att ingen sticker upp och verkligen levererar, så att folket - hemska tanke - kan jämföra varorna. Då avslöjas kackelbluffen å det obarmhärtigaste.


  Tant Svart

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. Det finns bara en garanti given som är hållbar. Den har getts Kristi kyrka, den enskilde vandraren, de som samlas i dess löfte. Alla andra garantier, fromma som ofromma, kyrkliga som okyrkliga, är värda lika mycket som ett pappersark utslängt från domkyrkans torn under ihärdigt lyssnande efter Ekot./ Magnus Olsson

  SvaraRadera
 6. Jag har alltid undrat var den där elitkyrkan finns någonstans.
  I sportens värld vill ju alla som mål att komma upp i elitserien.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Elittänket är i kyrkan i många avseenden fult och fel. Gud använder mig och dig och t o m Petrus som heliga stenar i sitt kyrkobygge. Inte så uppbyggligt, kanske. Dock djupt mänskligt. En sann humanism, till skillnad från den som med olika tvångsmedel måste yxa till en ny, ideal mänsklighet.

   Intressant är att elittänket idag är lika fult i skolans värld som någonsin i kyrkan. I skolan hör det ändå i många avseenden hemma. Ett olyckligt, "kristet" arv från en kyrka man i övrigt gjort sig urarva? Den främsta orsaken till dagens problemskola? Lärarna uppmuntras knappast att vara elit och inte heller eleverna. Ändå kan det europeiska skolväsendet med stor rätt sägas ha startats av kyrkan, som för sin administration och för apologetik mot hedningarna behövde en intellektuell elit. Den framväxande staten kom senare att utnyttja kyrkans utbildning för att fylla behovet av funktionärer.

   Jag tror knappast Sandahl & co odlar elittänk i predikan. Ännu mindre vid kyrkporten hindrar mindre lyckade existenser att delta, Detta är en karikerad, fritt uppfunnen, polemisk vrångbild. Kanske diametralt motsatt den verkliga?

   Tant Svart

   Radera
 7. Jaaa,

  Med tanke på hur Fader André Östlund har behandlats av den maktfullkomlige biskopen Stiglund och consortes i Kyrkans Hus som leds av "vägröjare" som har fostrats av S - Ja tänk, kanske snart rämnar hela (SveK) - Alltså, hela denna förbannade "skenkyrka" som fjäskar för politrukerna, är värd mindre än askan från sopförbränningsungnen.

  Oooo - vad jag önskar är en kyrkstämma som kastar ut huliganerna från beslutsfattande ställning i Kyrkans Hus och varje församling i Svedala...


  Nina Svensson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är mycket troligt att Du rätt, me nn Du får fel i alla fall. När inte Frimodig Kyrka vågar öppna näbben så är det slut. Förvånansvärt att de som skulle blivit livgivande biskopar lade ner sina vapen och inväntar pensionen.

   Radera
 8. Hur kan (S) och (C) tro att deras politikerkyrka inte är en elitkyrka? Nu slår de samman församlingar för att kunna behålla makten och ge sig själv fler sammanträden med arvoden och större makt över svenskarnas själar. Än så länge fungerar "mörkermän" och andra populistiska slagord i någon mån, även om Smedjan gör sitt bästa för att tömma dem på innehåll genom att ropa varje gång de vill ha mer uppmärksamhet och mer pengar (vilket Brunne också kommer springande med verkar det som).
  En politikerkyrka är en kyrka som styrs av de politksa ideologierna, där den politiska eliten talar om för allmogen vad som går för sig och inte, tala om elitkyrka...

  SvaraRadera
 9. I-Dag har jag läst Dag-ens nyheter. Intressant, på min ära. Intressant. Det är inte alla Dag-ar man får läsa om Dag där.

  SvaraRadera
 10. Fjellander var illojal för att han ville ha sin sak prövad av stiftet? Vad har de för syn på rättssäkerhet i den där församlingen egentligen?

  SvaraRadera