tisdag 2 april 2013

Påverkansprocessen

Jag fick veta, tack vare Kyrkans Tidning - vår viktigaste kyrkliga nyhetsförmedlare, ni vet -  att kampanj sätter press på kyrkan i Finland. Ett medborgarinitiativ som samlat 138 000 namn betyder att den finska riksdagen ska pröva frågan om samkönade äktenskap. Vad så "sam" - är det inte enkönade saken gäller och detta som är själva poängen?

Kari Mäkinen, som är ärkebiskop i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, gav stöd för lagändringen. Det verkar som om ärkebiskopen inte vill släppa vigselrätten - och då blir det enkönade vigslar i Finland också. Kan man förmoda att den ortodoxa statskyrkan kommer att välja en annan väg?

Tydligare än så här kan man inte se att teologi ersätts av ideologi. Mäkinen är oförmögen att stå emot. Nu är emellertid Missionsstiftet (Missionsprovinsen) ett problem. Biskoparna tar avstånd från detta nybildade stift och May Wikström på finländska Kyrkpressen kommenterar: "Det är en märklig sits nu eftersom de finns kvar inom kyrkan, de har utnämnt en egen biskop, och de fortsätter att verka inom kyrkan fastän de går stick i stäv mot exempelvis biskoparnas råd och anvisningar."

Det kan man tycka - men kan man tycka så i en evangelisk-luthersk kyrka, som kom till på samma sätt och där Rom argumenterade exakt som May Wikström och fann det märkligt att refiormatorerna inte var biskopstrogna? De bekännelseskrifter som gäller i Wikströms kyrka, ger klartecken till en annan kyrkoledning om biskoparna avviker från evangeliet. Och agerar en biskop ideologiskt, styrd av samtidens opinioner, är det väl bud om inte bekänelseskrifternas ord kan tänkas ha relevans.

Det är lite lustigt med finnarna. De kommer alltid lite senare - men man kan lita på att de kommer. Och lika fel!

Nu lever vi i påskens underbara tid. Och jag utbrister på min bästa finska de glada orden Glad Påsk - fast på finska, förstås: Haskala paskala!

14 kommentarer:

 1. Lär dig riktig finska istället! Motverkar Altzheimer, berikar livet.
  Kristus nousi kuolesta!
  fm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast Glad Påsk på finska torde heta Hyvää pääsiäistä......

   Radera
 2. Det finns säkert en massa relevanta bibelord för att biskoparna och kyrkan skall ändra sin teologi efter önskan från den världsliga makten.
  Eller kanske inte!

  "Ge kejsaren det som kejsaren tillhör, och Gud det som tillhör Gud."
  Frågan i detta fall är om äktenskapet tillhör kejsaren eller Gud?
  Men Kyrkan och dess tro tillhör väl inte kejsaren?

  SvaraRadera
 3. Det var annorlunda då Bertil Werkström och John Wikström var ärkebiskopar. Nu riskerar de svenska och finska folkkyrkorna att frysa fast i räddhåga och samtidseftergivenhet. För detta finns ingen teologi bara mot.

  SvaraRadera
 4. Det är besvärande när kyrkans ledning i stort sett saknar trovärdighet. Trovärdigheten kan väl komma till en punkt där man beskriver vad man egentligen har för uppfattning om vad det skall stå i en trosförklaring.
  Men glöm för den skull inte bort det väsentliga.  SvaraRadera
 5. SKB s. 255. När ändrade Gud "ius naturale"?

  SvaraRadera
 6. Är det bara jag som upplever bildtexten som något förvirrande? När man läser den tror man att bilden visar Alexander Radler. Döm av min förvåning när Kvp istället visar en bild på Dag Sandahl.

  http://www.expressen.se/kvp/den-svenska-kyrkan-infiltrerades-av-stasi/

  SvaraRadera
 7. Det kanske blir "Haista paska" om man inte aktar sig!

  SvaraRadera
 8. Kristus nousi kuolleista!

  SvaraRadera
 9. Dethär är intressant, och inte så lite oroande. Finlands Ortodoxa Kyrka (FOK) med c 60.000 medlemmar, av vilka få går regelbundet i sin kyrka, är "autonom" dvs självständig, men underställd Ekumeniska Patriarkatet i Istanbul /Konstantinopel.
  För första gången i historien blir man ordentligt utmanad av samhället, och det i en fråga där man spelat så dubbelt, att resten av den ortodoxa världen har reagerat.
  Om dess kyrkopolitiker -som inte är mycket bättre än SveKs-lyckas få FOKs ledning att godkänna enkönade vigslar-( med mssmediakampanjer osv på känt manér) blir det explosivt.
  Då måste nämligen Konstantinopel ingripa (efter varningar) och upphäva FOKs autonomi, för att återföra FOK till kyrkans Tradition.
  Om man i Finland inte accepterar detta, blir man tvungen att utestänga FOK från den ortodoxa kyrkogemenskapen, vilket alla andra ortodoxa kyrkor då också kommer att följa.
  Vad kommer FOK att göra i det läge som nu seglar upp?
  -Vara så osynlig som möjligt, och gissar jag, och skicka all regeringspost till Konstantinopel. Om de rättänkande seloterna får som de vill, kan FOK mista vigselrätten.
  Men då kan den lutherska kyrkan rentav finna att det hela är för skamligt och avstå från vigselrätten, även den! -finnar är konservativare än svenskar i familjefrågor. Och då finns det något att tänka på även i SvK.
  Dethär kan bli slitsamt -och intressant. fm

  SvaraRadera
 10. Och varför ska kyrkan släppa vigselrätten? I så fall är det väl dags att släppa nattvarden också? Allting som det profana samhället vill bestämma över, ska kyrkan släppa. Det blir ingenting kvar åt Gud. Religionen blir en privatsak, precis som Stalin ville.

  För flera år sedan skrev jag ett brev till Dag, med förslag att präster ska fortsätta att viga, om kyrkan skulle fråntas vigselrätten. Förslaget var att vi skulle bilda en "underjordisk kyrka", och kräva att de profana myndigheterna skulle erkänna de ingångna äktenskapen.

  Detta att kyrkan ska avstå från vigselrätten har drivits av katoliken B M, som vill "avlöva" Svk och avkristna Sverige, allt för att förgöra den förhatliga lutherdomen. De som blev katoliker för 30 - 40 år sedan blev det ju inte för att de ledsnat på utvecklingen i Svk under de två senaste ärkebiskoparna, utan det är ju fortfarande Gustav Vasa som är hatobjektet och biskopsmördaren Gustav Trolle som är helgonet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte ens om man är lagd åt det konspiratoriska hållet kan någon tro på din halmgubbeargumentation av lägsta sorten.

   Seriöst, lägg ner dina utfall...

   Radera
 11. Min församling (ortodox) har ingen borgerlig vigselrätt alls; brudparen anmodas ha gift sig borgerligt (vilket är standard i Ryssland), alt. ta risken att förbli ogifta enligt världslig rätt. Kanske riskabelt, men... /Paul

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och vilken risk tar man om man förblir ogift enligt världslig rätt i Sverige?

   Ett tips: Åk till ett annat land och gift er i kyrkan! Det finns flera länder, där kyrkvigslarna är juridiskt giltiga, och därmed är de kyrkvigslarna giltiga i Sverige också.

   Jag beklagar djupt att Katolska kyrkan i Sydeuropa ännu inte har tagit tillbaka det som prästmördarna under franska revolutionen tog ifrån kyrkan. Och beträffande rysk-ortodoxa kyrkan, så tycker jag att densamma ska sluta gå regimens ärenden, men kräva att regimen avskaffar Stalins religionslagar och erkänner kyrkvigslarnas juridiska giltighet.

   Radera