fredag 23 augusti 2013

Är det bara dumt?

Påståendet är att Frimodig kyrka "gärna vill verka frommare än alla andra". Detta är anklagelsen för skenhelighet. Hyckleri. Det är en grov anklagelse. Mats Rimborg upprepar den. Han tänker så. Han drivs kanske av ädla motiv? Men vad säger andra POSK-are? När har de vett att öppet inte hålla med?

Mats Rimborg redogör för åsiktsskillnader inom Frimodig kyrka. Därmed får vi besked att den sortens skillnader ville POSK inte ha, Rimborg agerade också för att få bort dem.
Min erfarenhet är att Frimodig kyrka är vad POSK var, en samtalsgemenskap där meningar bryts mot varandra och där människors personligheter får bli ett bidrag till det gemensamma.
På samma sätt som jag kände mig hemma i POSK innan normalitetsbeslutet (beslutet att bli som de andra för det kunde nog ge fler röster), känner jag mig hemma i FK och debatterna kring förslag till motioner eller behandlingen av skrivelser till kyrkomötet.

Åsiktsskillnaderna var inte värre än att alla FK-ledamöterna i kyrkomötet röstade nej till stordriftsmodellen. Rimborg tror på den. Det kan bildas nya församlingar. Det var professor Andréns tanke. Men få har verkligen från början "bildat församling", dragit projektet hela vägen och sett till att det skaffats resurser i form av människor och medel. Det kräver mer än det numera finns utrymme för inom lagstadgad arbetstid. Det gjorde det då också.

Teori och förhoppningar är en sak. POSK kan i samstämmighet ägna sig åt dem. FK får på en teologisk grund - kyrkokristendom - hantera de verkliga frågorna och lite käckt meddela att det som blev efter 1 jan 2014 ville POSK! Det kan bli skojigt.

Det sticker väl i ögonen att Kyrka och Folk menar att kyrkfolket kan rösta FK - men man skulle gärna vilja veta på vilket sätt den rekommendationen är fel. Mats Rimborg har kanske ett svar.

Lokaltidningarna berättar om kyrkovalet i Mönsterås där listan "Din kyrka" presenteras. Alla 44 på listan är inte centerpartister - men det är den här listan centern ställer upp med i församlingen. "Om Din kyrka får flest mandat i kyrkofullmäktige lovar de att få tillbaka skolavslutningarna." Barometern-OT återger löftet.  Östran läser jag förstås också. Min vän Veine deklarerar att fokus inte ligger på politiska vinklingar utan på vad som är bra för pastoratet. Är det inte själva centerideologin - "det centern står för är just det som är bra för alla" - ? Det är liksom därför som centern är centern, mittast av alla.

"Viktigast är dock att göra kyrkan demokratisk, öppen och tillgänglig för alla."
Här anmäler sig frågorna. Är inte Svenska kyrkan enligt lag demokratisk - och rikstäckande? Hur ska de göra nu, de maskerade centerpartisterna i Mönsterås som kallar sig "Din kyrka"? Finns det någon gruppering i kyrkovalet som inte vill att kyrkan ska vara öppen för människor - eller är det så att öppenheten är detsamma som beredvillighet att anta den rådande samhällsideologin och föra fram den under namn av evangelium? Vad kan månne uttrycket "tillgänglig för alla" syfta på - handlar det om handikappanpassning eller att flytta kyrkobyggnader som ligger avlägset - uppe på höjder eller utanför de områden där människor bor? Antingen betyder glosan något eller annars ingenting. Det är svårt att veta. Vill vi veta?

Till all (o)lycka städar jag lite i gömmorna, för det ska snart flyttas, och hittade tidningsurklipp från kyrkovalet 2009. Det var ungefär på samma nivå för fyra år sedan. Få försöker ta i de verkliga problemen.

14 kommentarer:

 1. Jag betraktar fromhet som en i högsta grad önskvärd egenskap, och skulle gärna själv vilja vara mer lagd åt det hållet. Men det är inget bra kriterium för att avgöra om någon är lämplig att vara beslutsfattare. Jag vet flera goda och fromma människor i kyrkoråd som inte begrep att de kunde ha någon annan uppgift än att hålla med kyrkoherden om allt han föreslog. Dessa personer var sin fromhet till trots inte kompetenta att sköta sitt uppdrag.

  Åsiktsskillnader inom den egna gruppen är en sak att hantera, och det lägger jag mig inte i hur ni sköter. När jag talar om åsiktsskillnader är det de som finns inom Svenska kyrkan som helhet som avses. Ni gör anspråk på att vilja vara med och styra den, samtidigt som ni har uppenbara svårigheter med att det finns skilda syner på hur bibeln och Guds fortsatta uppenbarelse ska tolkas i vår tid. Jag tror att det skulle kunna vålla stor skada om ni fick för stort inflytande, och i värsta fall kyrkosplittring.

  I Partille ligger man i startgroparna för att knopa av Furulund som en egen församling. I praktiken har det länge funnits en livaktig gudstjänstgemenskap där. Nu blir det möjligt att låta den blomma ut på ett nytt sätt som ska bli spännande att följa. Låt oss se vart det tar vägen, men hade ni lyckats stoppa strukturreformen hade det säkert lett till en fortsatt församlingsdöd. Det är sådan oförmåga att se till kyrkans bästa som helhet som gör att det vore olämpligt att ge Frimodig kyrka ett ökat inflytande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Församlingsdöden som Mats Rimborg talar om ovan är väl till följd av för få gudstjänstdeltagare?
   Det har väl ingenstans varit bristen på inkomna medlemsavgifter som fått en församling att gå ihop med en annan?

   Furulundskyrkan är en samarbetsförsamling med EFS som har lyckats väl med att bygga församling.
   Enligt församlingens hemsida finns inga kvinnliga präster eller diakoner anställda.
   Jag påstår inte att detta är en slump, men vet heller inte om någon icke-samarbetskyrka med bara kvinnliga präster & diakoner som fått en så engagerad församlingsutveckling.

   Gudstjänstlivet i Furulundskyrkan kommer nog att påverkas föga av hur SvK-grenen organiserar sig. Det är inte osannolikt att det är EFS-föreningen som driver utvecklingen framåt.


   Sedan vore det oerhöst spännande att få en uppföljning av BloggarDag på vad som lovades inför valet 2009. Någon som gick till val på strukturreformen?

   Radera
  2. 1 Har det öht varit tal om att alla "fromma" människor per definition skulle vara bra och lämpliga beslutsfattare? Jag har i min enfald trott att det bland fromma såväl som bland fotbollsfantaster eller brunögda finns både de som är lämpade och/eller intresserade av att vara med i beslutsfattande organ - och de om inte är lämpade och/eller intresserade. Människor på "fel plats" finns i de flesta grupperingar, tror jag. Förresten, de "goda och fromma människor i kyrkoråd" som du nämner, tänk om det var så att de inte alls begrep för lite utan att de helt enkelt delade kyrkoherdens uppfattning i en eller annan fråga!?!

   2 Antyder du att just Frimodig Kyrkas inflytande skulle innebära en större risk för kyrkosplittning än övriga partiers? Rätt magstarkt, må jag säga, i så fall! Förresten, kanske är kyrkosplittningen redan skedd, dessutom utan Frimodig Kyrkas bidrag!?!

   3 Jag är inte involverad i Frimodig Kyrkas arbete, men din - och även andra partiers - retorik tilltalar mig absolut inte.
   Vad är församlingsdöd - en nedlagd församling eller en befintlig församling utan liv?

   Jag i Halland

   Radera
  3. "oförmåga att se till kyrkans bästa" Som sig själv känner man andra...

   Radera
 2. Mats
  För inte länge sedan läste jag att Posk hälsade Frimodig kyrka och ÖKA välkomna tillbaka till Posk. Visst minns jag rätt. Hur tror du en utsträckta handen känns efter dagens läsning? Något inflytande finna det inte utsikt för!
  Jag väljer att tänka HELT annorlunda. Jag hoppas såklart på ökat valresultat för främst Fk. Men jag önskar gärna Posk framgångar på "partiernas" bekostnad. Det trodde jag var en fundamental faktor för Posk, att vara partipolitiskt obunden. Som Fk och ÖKA

  SvaraRadera
 3. Kul med att centern vill ha tillbaka skolavslutningarna. Men det lar inte kyrkomotet kapapla. Finns inte centern i riksdagen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tänkte också på det, Mf. Dessutom är det ju Skolverket som ställer upp hinder för skolavslutningarna, inte Svenska kyrkan. De borde i så fall ha redogjort för hur centerpartistiska kyrkopolitiker ska påverka Skolverkets ställningstagande. Men de kanske inte tänkte på det. Centerpartister har ju alltid velat...

   För övrigt är det intressant att den enda nomineringsgruppen som sätter Kristus i centrum (eller alls nämner Honom) anklagas för att vilja verka frommare än alla andra. Det säger en hel del om de andra nomineringsgrupperna. Min slutsats av det hela blir att övriga nomineringsgrupper inte är särskilt intresserade av Kristus. Valet är därmed självklart: FK!

   Radera
  2. Var får du det ifrån att det bara är Frimodig kyrka som nämner Kristus? Det är ju inte sant!

   Radera
 4. Det envisa tjatet "mantrat" om Bibeln och Guds "fortsatta uppenbarelse" visar på att det fundamentalistiska missbruket av Sola Scriptura har ersatts av ett sekulärgnostiskt surrogat för Traditionen och Trons regel. Skriften allena skall balanseras med nåden allena tron allena Jesus allena och Gud allena äran. Reformationsjubileet närmar sig och förberedelserna för detta kanske kan befria oss från att ägna oss åt jämförelser om vem som är frommast eller mest demokratisk. Alla vill vara fromma och demokratiska.

  SvaraRadera
 5. Få tillbaka skolavslutningarna ja.

  Det är lätt att förutsäga vad som blir centerns lösning på detta. Skolan får låna kyrkorna utan några som helst förbehåll. Vill inte skolan ha präst med vid avslutningen, lånas kyrkan helt enkelt ut till skolan som använder kyrkan efter behag. Det centerstyrda kyrkorådet kör över prästen, som givetvis kommer att protestera mot tilltaget att kyrkan används som vilken samlingslokal som helst. Väsnas prästen för mycket om detta, så finns ju alltid möjlighet att hota honom med utlösning.
  Det är så centern arbetar; alltid minsta motståndets lag, alltid eftergifter där kristen tro får stå tillbaka.
  "Kyrkan tillgänglig för alla", det betyder för centerns del, precis så som Dag också var inne på, att öppna för det mesta, att visa beredvillighet att låta den rådande samhällsideologin föras fram under täcknamnet "det ljumma kyrkliga evangeliet", vilket då blir, såsom Jesus uttrycker det, ett salt som mist sin sälta.

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäste kollega, jag förmodar du menar "hota med utköp" och inte "utlösning":-)

   Radera
  2. Jodå, det blir väl kanske bättre så, men min lösning fungerar nog också.

   "Präst från Skara stift"

   Radera
 6. "Det är så centern arbetar; alltid minsta motståndets lag, alltid eftergifter där kristen tro får stå tillbaka."

  Inte alltid. Jag kommer ihåg den gamla fina Kyrkvärden och tillika kyrkorådets ordförande i min hemförsamling. Gammal Bondeförbundare och centerpartist. Efter varje kyrkval vald till ordförande eller vice ordförande i Kyrkorådet, om inte prästen ville vara det. Vid början av varje mandatperiod sade han "Nu lägger vi partipolitiken åt sidan, nu är det kyrkan som gäller". En god reprensentant för när folkkyrkan fungerade som Kristi kyrka för kyrkfolket och socknen./
  Sven-Åke Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jodå, jag var allt med på den tiden också, men det var då det. Men jag är inte så nostalgiskt lagd.

   "Präst från Skara stift"

   Radera