torsdag 29 augusti 2013

Kort rapport

Jag är hemma igen efter nominerandet i Uppsala. Frimodig kyrkas folk träffades och talade - och höll på att vi inte har några svårigheter med att vara en öppen kyrka. Vi kan öppet tala om valet. Det var vi rätt ensamma om som grupp, begrep vi efterhand. Kyrkans Tidning kan få berätta vidare. Allt vi sa var inte ointressant. Och så dök i sista timmen, som väl blev en halvtimme, kandidaterna upp.
Antje fördes fram från Lunds stift. Hon var professor, fick vi veta. Men det är hon väl ändå inte. Assistant professor i Chicago - vad är det egentligen, hur vetenskapligt är hennes titel prövad? Det vill jag veta. Är hon docentkompetent vid ett svenskt universitet? Jag frågar. Professor kallades hon. Det är hon inte. Och så får vi hoppas att en idog journalist inte behandlar henne, om hon blir ärkebiskop, så som Drottningen behandlades - dvs så att man hittar nazister i stamtavlan. Lite orolig blir jag efter behandlingen av Drottning Silvia. Men det är säkert missriktad omtanke om Svenska kyrkan. Får jag hoppas. Fast om Drottningen skulle hanteras illa därför att pappan var belastad, hur blir det om?

En egendomligt skrudad kyrkoherde från Lunds stift pläderade också för Antje. Hon var en opinionsbildare - det hade en reklaminstitution i Skåne tydligen delat ut pris för. Kyrkoherden läste psalm 288 och fann den stämma in på Antje. Var får de allt ifrån?

Cristina Grenholm fördes fram från Karlstad stift och S - för ordföranden Levi passade på att i slutet av sessionen ytterligare poängtera Cristina. Det kanske var overkill. Har Cristina partibok? Cristina vore kanske en bra ärkebiskop. Genom hennes son kan den vilda karismatiken i Uppsala komma in i kyrkoledningen.

Från Göteborgs stift fördes Per Eckerdal fram.

Jag fick säga något och sa alls inte vad domprosten i Växjö rapporterat, att Åke Bonnier skulle tvingas säga ja. Jag ställde en mycket mer begåvad fråga om Kyrkans kallelse - och det är bara att slå upp i sin Bibel och läsa på. Den inre kallelsen har en prästkandidat - efter vigningen står man till förfogande, kosta vad det kosta vill. Tänker jag. Åke imponerar på mig. Han är den biskop som tydligt varit församlingspräst och tänker på lekfolket och prästerna. Han hanterar sitt eget livs tyngder på ett sätt som inger mig respekt. Säger han ja, kan han bli en bra sammanhållande men inte märkvärdig ärkebiskop. Det fanns ett argument om att ärkebiskopen ska vara medial. Då vinner väl Åke, som hör till en hel mediekoncern?

Uppsala förde fram Ragnar Persenius.  Eller var det M - för det finns ju grupperingar i sammahanget?

Till sist kom Kristdemokraterna med två namn: Esbjörn Hagberg och Hans Stiglund.
Jag ska intet tillägga eller förändra - men kristdemokraterna är väldigt kristdemokratiska. Det ska vara lite Jesus-stuk och då dyker Hagberg och Stiglund upp. Vackert på sitt sätt.

Detta var det hela.
Undrar vad prästerna och diakonerna i Uppsala kom fram till.
Och lite kan man notera att det inte är särskilt trångt i startfältet.

Ingen ställde frågan om man kan lista ut vem Gud redan har valt. Men det kanske är den enda vettiga frågan? Eller kan det vara så att Gud blivit ointresserad av ärkebiskopsvalet i Svenska kyrkan?

24 kommentarer:

 1. Anders Stenström30 augusti 2013 kl. 00:44

  "Assistant professor" är snäppet under "associate professor", som lär vara närmaste motsvarigheten till docent.

  SvaraRadera
 2. DS' favvo Åke hör väl knappast till en mediekoncern. Snarare hör en mediekoncern till honom.
  Antipatin mot vår sydländska favvvo Antje lyser övertydligt igenom. Men visst. När svennar tror, att en US-amerikansk 'president' i allmänhet skulle vara något annat än en sketen styrelseordförande i ett något mer eller mindre skumt litet företag blir det roligt. Liksom att en 'assistant professor' skulle vara något annat än en lärarkraft på lägsta nivå vid ett universitet eller college. Här och var kan titeln snarast sägas motsvara vårt 'gymnasielärare', både beträffande elevernas ålder och kursernas ofta lättsmälta karaktär. I Antjes fall blir dock titelns översättning 'universitetslektor'. Nog borde Antje i anständighetens namn (med ett leende) ha stoppat upphaussningen av sin Amerikaerfarenhet?

  Tant Svart

  SvaraRadera
 3. Dag föreslår oväntat Åke Bonnier som ärkebiskop. Till de skäl han ger skulle jag kunna lägga ett till. Det skall tydligen vara en biskop, även om Svenska kyrkan har fått flera ärkebiskopar som inte var biskopar, Söderblom och Eidem är de senaste. Alla biskopar är valda för att passa in i systemet. Vad man kan hoppas på är att någon omvänder sig, av övertygelse eller av yttre omständigheter, t.ex. att den sönderfallande Svenska kyrkan måste anpassa sig ekumeniskt för att intet helt gå under. Den av de nuvarande biskoparna som det skulle kunna hända med är Bonnier. De andra föreslagna, Persenius, Eckerdal, Hagberg, Stiglund, har redan anpassat sig för att bli valbara och anpassar sig knappast 'tillbaka'.

  Jag förmodar att blir Antje. Svenska kyrkan placerar sig därmed tydligt i det protestantiska lägret, där ju redan den anglikanska Episkopalkyrkan i USA och den lutherska där har kvinnliga 'presiding bishops'. Schori i Episkopalkyrkan har f.ö. sagt att hon tror att samfundets minskning beror på att det genomgår en gudomlig utrensning av Gudi misshagliga element, för att kunna bli en helgad rest! Det låter väl fromt?

  SvaraRadera
 4. Har Gud överhuvudtaget någonting att säga till om i ärkebiskopsval eller tillsättningar inom kyrkan i allmänhet? Nog undrar man ibland.

  Bernt Fransson

  SvaraRadera
 5. Hej Dag! Nog är jag karismatisk men i jämförelse med dig är jag inte så vild ;) Mamma kampanjar dock för sig själv

  Gud välsigne dig!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kampanjar? Är det en politisk post?

   Radera
 6. När Antje nominerades i Lund gjordes det stor sak av att hon hade varit komminister i Domkyrkan där. Två år sades det. De två åren var dock ett vikariat från november år 1 till januari år 2. Så blev några månader till två år på ett cv.

  SvaraRadera
 7. Tröttnar vi aldrig på "Saul-karaktärerna" när vi behöver någon som David? Men som sagt Svenska Kyrkan är ju redan officiellt marginaliserad och förminskad som TEC och ELCA. Är det dessa kyrkogemenskaper vi söker ödesgemenskap med?

  SvaraRadera
 8. Ett gäng befintliga biskopar, varav en tidigare univeristetslektor, samt teolog-ÖB.

  Persenius har väl åtminstone försökt ha en dialog och kan föra ett intellektuellt teologiskt resonemang. Kanske kan t.o.m. Bonnier det, men jag ger inte mycketför de övrigas kyrkliga lyssnandeförmåga. Framför allt inte ekumenskt.

  Vilka av kandidaterna lovar att kunna samarbeta fullt ut med präster och diakoner med en klassisk äktenskapssyn?
  (Alltså de som vill åtnjuta friheten att inte tvingas viga samkönat!)
  Det är ju en samvetsfrihet kyrkomötet beslutat om så den borde väl alla ärkebiskopskandidater kunna ställa sig bakom?

  SvaraRadera
 9. Jag vet inte varifrån Du fått uppgiften att domprosten i Växjö sagt "att Åke Bonnier skulle tvingas säga ja" men kanske från Facebook. (Skulle inte en källhänvisning varit på sin plats?) Om det nu kommer från den tråd på facebook, som jag läste så stod det såhär om Åke Bonnier. (Det är på Martin Garlövs sida, som jag lsät uppgiften att denna beskrivning kom från Thomas Petersson): "Pres [Presenteras, min anm.] av Dag Sandahl. Har tydligt sagt nej men Dag pläderar för att man ska tvinga honom." Min poäng just nu är att Thomas senare i samma tråd skriver: "Dag Sandahl sa att man inte kan tacka nej om man en gång har blivit prästvigd." Jag tycker det var viktigt att lyfta fram att Thomas alltså på ett sätt rättat till sin felaktiga beskrivning i den första utsagan. Alla kan vi ju trycka lite för snabbt på vår smartphone eller vad vi nu har.
  Sedan är det ju roligt att Antje i ett annat FB-sammanhang ( ”Ny ärkebiskop 15 juni 2014”) citeras såhär:
  ”Inför biskopsvalet i Lunds stift för sju år sedan fick jag frågan av företrädare för stiftet om jag kunde tänka mig att ställa mig till förfogande för valprocessen. Då var mitt svar: kyrkan har gett mig möjligheter och uppmuntrat mig att utveckla mina gåvor; då känns det ganska självklart att säga ja om kyrkan kallar. Någon sådan fråga har inte ställts inför ärkebiskopsvalet. Men mina grundtankar om kallelsen har stått sig genom åren.”
  Alltså verkar det som om Dag står närmare Antje än Åke just ifråga om synen på kallelsen. (Nota bene: jag skrev att det verkar så. Jag har inte sagt att det är så!)

  SvaraRadera
 10. Jag skulle bli enormt förvånad om vi fick en from, modig och tydlig ärkebiskop. Det kan man bara glömma. Det finns inga såna kandidater. Gud, gör mig förvånad! Nu har du chansen, Chefen!/Maria

  SvaraRadera
 11. Klargörande:
  Antje Jackeléns CV och en lista över hennes publikationer finns sedan länge tillgängligt på Lunds stifts webbplats: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640045
  Under sin tid i USA började Antje Jackelén som ”Assistant professor” och blev sedan "Associate professor" med så kallad "tenure".
  ”Associate professor ” är den benämning som brukar jämföras med docent, men mellan de svenska och amerikanska beteckningarna finns ingen direkt översättning. Detsamma gäller begreppet ”tenure”, vars innebörd finns utmärkt förklarad på http://en.wikipedia.org/wiki/Tenure.
  Sedan utnämningen till biskop i Lunds stift har Antje Jackelén fortsatt varit knuten till Lutheran School of Theology i Chicago som ”adjunct professor”.
  Claus Grue
  Informationschef, Lunds stift

  SvaraRadera
 12. Rätt ska vara rätt, enligt Antjes CV var hon från 2003 associate professor, inte assistant, med tenure från 2005. Detta bör väl översättas till docent även om översättningar av akademiska titlar alltid är svårt. Det är denna information som hon skälv har gett i sitt CV och hon bör väl inte lastas för att andra snubblar på orden och anger att hon har varit något annat.
  Erik Sjöstrand

  SvaraRadera
 13. Att påstå att man är opolitisk som Frimodig Kyrka gör visar med alltydlighet att man är mer politisk än alla andra. JAg tycker att jag ska bli ärkebiskop. Jag heter i alla fall som den förste ärkebiskopen i Sverige.

  SvaraRadera
 14. Antje Jackelén, så heter hon, har nog den största respekt hos oss i södra Sverige, och vi har nog alla tilltro till henne.
  Att försöka förminska henne på olika sätt genom att sprida osakligheter och -mera subtilt- kalla henne enbart vid förnamn (medan herrarna får hela namnet utskrivet) lär nog inte hjälpa.
  Själv tror, och hoppas, jag att hon är den givna ärkebiskopen.
  Det skrivs många osakligheter på den här bloggen.
  Andra är att Jesus inte finns nämnd i fler än Frimodig kyrkas valmanifest. Detta är direkt lögn. Läs våra, Kristdemokrater för en levande kyrkas! Även lokalt har min nomineringsgrupp i Ronneby pastorat skrivit om Jesus Kristus.
  Man vinner kanske poäng på lögner, men i längden står inte detta sig.
  För övrigt kan jag inte begripa hur Dag Sandahl kan lyfta fram Åke Bonnier. Kan ni två ha en gemensam kyrkosyn?

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Antje Jackelén, så heter hon, har nog den största respekt hos oss i södra Sverige, och vi har nog alla tilltro till henne."

   Alla? Knappast.

   Radera
  2. Jag har visserligen skrivit att jag inte sett namnet Jesus i så många partiprogram, men det betyder inte att jag i alla lägen läst så noga. Kristdemokrater för en levande kyrka skickade ut något riks-mtrl där de framförde den sympatiska iden med rena personval från en enda lista.
   Jag kan dock inte minnas att jag kommer ihåg att Jesus stog nämnd, men jag läste säkert inte så noga. Möjligtvis mer noga än de flesta röstbeättigade, trots att jag inte tillör den skaran själv.

   Radera
  3. Inte blev osakligheten mindre eller rentav förminskad med tants inlägg.

   Radera
  4. ...för att?
   Vi får väl se hur mycket förtroende Antje Jackelén har.
   Sedan får väl herr Dag ta och bestämma sig vad som är mest fel, Kristdemokrater har "Jesus-stuk", det låter inte så positivt och på andra håll saknas Jesus.
   Och så vill jag citera från Kristdemokrater för en levande kyrkas valmanifest
   " Med tro
   på kraften i kyrkans berättelse om universums skapare som bestämde sig för att genom Jesus bli en sårbar och utsatt människa
   på att den enskilda människan och Jesus Kristus skall stå i centrum i kyrkan, inte något parti eller ideologi..."
   Fanns inte Jesus omnämnd? Men det är säkert fel på detta också...

   Radera
  5. Förstår inte alls diskussionen om akademiska titlar i utlandet och hur de ska översättas till svenska titlar. Är det en statlig tjänst som ska tillsättas?

   Att omtala biskopar enbart med förnamn är en gammal sed, som återkommer. Med undantag för biskopsmördaren ärkebiskop Gustav Trolle förstås. Hur många, som känner till förnamnen på hans offer biskop Mattias i Strängnäs och biskop Vincentius i Skara, känner till även deras efternamn?

   En av biskop Åkes senaste företrädare (vet ej om det var den allra senaste) som biskop i Skara, rörde upp en mindre folkstorm i stiftet, på grund av sina sexologiska spekulationer om Maria och Josef, som enligt titulärbiskopen (så kallad av mig, för man kan väl inte vara en riktig biskop om man inte tror ens på de mest centrala delarna av den kristna religionen) skulle ha varit far till Jesus.

   Titulärbiskopen ifråga uttalade i lokalpressen Skövde Nyheter att han inte förstått skillnaden mellan att vara biskop och "forskare". Ty han hade direktimporterats till biskopsstolen i Skara från ett utländskt universitet.

   Nu hoppas jag att ingen uppfattar detta ens som ett "subtilt" påhopp på biskop Antje, som jag inte vet ett enda dugg om. Men dock en uppmaning till dem som vill se henne som ärkebiskop att dra fram det som eventuellt gör henne lämplig som en sådan, och inte begrava detta i akademisk titelfrossa och CV:n.

   Nog tror jag att biskop Åke hade blivit en bra ärkebiskop, eftersom han tydligen är en man som växer med uppgiften. Men därför tycker jag att han bör växa ett tag till som biskop i traditionsdigra Skara stift, innan han blir ärkebiskop.

   Om vi tittar tillbaka på Svenska kyrkans historia, så finner vi att de bästa i många fall inte har varit de bästa från början, utan att Gud har rustat dem för deras uppgift.

   Radera
  6. Den där gamla sedan att bara tilltala en biskop med förnamn tycks fortleva här endast vad gäller en av kvinnorna! Dessutom stod det inte biskop Antje, utan bara Antje. Nej, LFL, detta är nog mera att jämföra med tjänstefolket.
   Ja, nog växer biskop Åke. Åt alla håll och kanter verkar det ibland som av hans blogg att döma. Hur han är i sin ämbetsutövning har man så klart ingen aning om ifall man inte arbetar i närheten av honom.
   Sedan har det ju faktiskt varit så ärkebiskopärna har haft en doktorsgrad- frånsett den nuvarande teologie kandidaten. Ja, förr var det väl till och med krav på detta. Var det inte det? Men det har väl Åke Bonnier!?

   Radera
  7. Ntl kan väl ändå inte ha undgått att somliga skribenter på Sandahls blogg också använder bara förnamnet "Fader Dag". Biskop Åke har såvitt jag kan se inte doktorerat. Han har däremot en gedigen erfarenhet som församlingspräst, hela tiden innan han blev biskop i Stockholm - Lidingö.

   Betydelsen av detta ska inte underskattas, men jag tycker nog att en blivande ärkebiskop ska erfarenheter med sig även från ett stift, som inte i lika hög grad som Stockholm präglas av sekularism och motstånd mot gamla goda kristna traditioner.

   Akademiska meriter väger inte tungt idag, eller borde inte göra det, när teologiundervisningen vid de statliga universiteten är helt skild från kyrkan och den kristna tron Och teologistudenterna snarare får lära sig invändningar mot den kristna tron, än att tro på densamma.

   Radera
  8. Tack Tant Lila för att du ids hyfsa denna blogg som länge fört en hatkampanj mot Antje Jackelén, oklart varför. Eler akn det vara så enkelt som min pappa säger "avundsjuka=prästsjukan".

   Radera
  9. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera