lördag 3 augusti 2013

Samvetsklausulen

Ett par kommentarer har gett besked om samvetsklausulen men det kanske ändå är av intresse att komplicera frågan?

Riksdagens två kamrar tog beslut om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst våren 1958. Då hade kyrkomötet sagt nej till reformen hösten 1957 och kyrkomötet hade vetorätt. Sedvanligt var det också så, att kyrkomötet först fick säga sin mening och så skulle riksdagen okeya saken. Nu var goda råd dyra. Regeringen fann sig nödsakad att föra frågan till riksdagen och så fick ett nytt kyrkomöte inkallas, ett som nu skulle bekräfta riksdagsbeslutet som var ett annat än kyrkomötets beslut några månader innan. Att det skulle bli så kunde man veta. I statskyrkosystemet fanns det en viss kontroll över det kyrkliga livet. Det var kyrkomötet 1957 som överraskat genom att trilska. Det var oväntat.

Välan, frågan kom till det nyvalda kyrkomötet 1958 och skulle transporteras igenom systemet. Det blev inte riktigt så enkelt. De kandidater som gick prakten (dåtidens pastoralinstitut) och alltså skulle prästvigas kring julen, frågade genom sin ordförande Karl-Erik Johansson, Visby stift, om de som inte kunde bejaka ordningen med kvinnor som präster kunde avlägga sina prästlöften. Ärkebiskop Gunnar Hultgren samrådde uppenbarligen med biskop Bo Giertz, som avfattade ärkebiskopens svar till prästkandidaterna. De kunde avlägga prästlöftena också efter beslut om kvinnor i prästämbetet.

Under utskottsarbetet formulerades så en passus som inte fanns i riksdagsbeslutet. 

Skulle nu lagförslaget bifallas, finner utskottet det därför angeläget att hävda, att detta icke får medföra skyldighet för biskop att mot sin religiöst grundade övertygelse viga kvinna till präst. Likaså vill utskottet som sin samfällda mening framhålla. att präst icke bör åläggas att i tjänsten utföra sådant som uppenbarligen skulle kränka hans samvete på grund av den övertygelse han hyser i denna fråga. Inte heller får prästlöftena tolkas så, att den, som ställer sig avvisande till kvinnliga präster, icke skulle kunna avlägga dem.

Det politiska problem som nu uppstått måste lösas. Besluten i riksdag och kyrkomöte kunde uppenbarligen uppfattas vara olika. Det löstes så, att ecklesiastikministern i sitt kyrkomötesanförande instämde i utskottets formulering och alltså bekräftade saken. Inte förrän i går slog det mig att riksdagens beslut knappast kunde hanteras på det viset om man ska vara formell - men eftersom ingen förmodades bråka kunde detta uppenbara ministerstyre över riksdagen passera. Annars hade vi varit tillbaka på ruta ett - och en konstitutionell kris, som fått lösas genom nya riksdagsbeslut.

Det långa talets korta mening är att det var utskottet och kyrkomötet som gav de löften som samvetsklausulen innehåller.

Texten blev i formell mening motivtext till en lag men var i sig ett löfte. Carl Strandberg påpekade det i kyrkomötet 1982. Staten kan stryka lagar och med dem motivtexter, vilket var vad som skedde (jag har alltså varit med om att i total enighet avskaffa den år 1958 stiftade lagen om kvinnors behörighet till prästerlig tjänst. Sug på den karamellen!), men Kyrkan kan inte springa från sina löften. Motivtexten faller men löftet kan inte så enkelt nullifieras. Menade Carl. Det menade och menar jag också. Det etiska problem med löftesbrottet kanske skulle fokuseras, eller vad säger ni goda kyrkokristna?

Hur gick det sedan? Det är berättelsen om svikna löften. Egentligen är det en rätt dyster läsning där varje försök att hitta modeller för samexistens, utan att peta i människors övertygelser, mötts av åtgärder som syftat till att marginalisera för att eliminera motståndet - och motståndaren.

12 kommentarer:

 1. Tack Dag för matnyttig kyrkohistorielektion!

  En sak som jag dock inte får ihop är hur kyrkomötet kunde ha vetorätt samtidigt som det kyrkliga livet stod under "viss kontroll". Menas med detta att kyrkomötet för all del kunde vägra att gå statsmakten till mötes, men med risk att då helt sonika väljas bort av densamma?

  Berodde omsvängningen från 1957 till 1958 på nya ledamöter, eller påtryckningar på de gamla - och vadi bestod i så fall dessa påtryckningar?

  Och vem var det egentligen som bestämde vilka som skulle sitta i 1957 och 1958 års kyrkomöten?

  /Undrande

  SvaraRadera
  Svar
  1. Omsvängningen berodde huvudsakligen på nyval av lekmannaledamöter. I det gamla kyrkomötet satt biskoparna, två präster från varje stift, valda av prästerna, och 57 lekmän, i antal efter stiftens storlek, valda av elektorskollegier. Det var nyval till varje kyrkomöte (som normalt kom vart femte år). Inför 1958 års kyrkomöte rensades åtskilliga lekmannaledamöter som deltagit i flera kyrkomöten ut.

   Vid omröstningen röstade biskoparna 6-6 (biskop Ysander som satt ordförande röstade inte). Majoriteten av prästerna röstade nej, majoriteten av lekmannaombuden ja.

   Radera
  2. Tack för svar, +Göran!

   /Undrande

   Radera
 2. Tack för detta utmärkta klargörande. Jag mindes felaktigt att departementschefens uttalande gjordes i kammaren, men det var alltså i kyrkomötet./Gustaf Björck

  SvaraRadera
 3. Jag vill hävda att det var rent ut sagt skamlöst av kyrkomötet att ta bort samvetsklausulen 1982; ett löftesbrott som bär skulden till den situation vi har i kyrkan idag. Men så går det när det är mestadels politiker som sitter i det "s.k. kyrkomötet".

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
 4. Samvetsklausulen är en liten manick som användes för att köra ner de oliktänkande när det gällde kvinnoprästmotståndare. Och nu kommer samma manick att återanvändas för att köra ner de oliktänkande när det gäller hbtq präster, lekmän, och allmänheten. Kyrkans Hus är som den ruttnande fisken - huvudet först, och sedan hela kroppen.

  SveK är en stinkade kadaver som ska köras omedelbart till destrueringsanläggningen. Det finns folk som tjänar den ruttnande kadavern SveK istället för att tjäna Jesus som uppstod ifrån de döda...Vad väljer ni?

  Johanna Stiernhöök

  SvaraRadera
 5. Vid Synodens konstituerande höll Carl Strandberg ett klargörande och principiellt viktigt anförande under rubriken "Kyrkorätt och fel", som publicerades som en signerad ledare i Svensk Pastoraltidskrift nr 14, 1984.

  Något senare skrev Erik Petrén boken Kyrkan och Synoden. Dessa texter besvarar de viktiga frågor signaturen Undrande ställer och jag rekommenderar dem varmt.

  Rolf Pettersson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för svar, Rolf! Låter tillräckligt intressant för att beställa fram på Universitetsbiblioteket när jag har vägarna förbi!

   /Undrande

   Radera
 6. Präst(manlig) hördes alldeles nyssens tala vid cocktailmingling:

  -Frimodig Kyrka handlar bara om en sak, kvinnliga präster (fniss!). Kvinnoprästmotståndare kan ingen ta på allvar.

  Präst (kvinnlig) replikerade:

  -Anna Sophia Bonde ställer upp för F K.

  -Nä, de menar du inte, svarte mannen i frimärke. Fast hon är ju lite skarp. Rent obehaglig ibland tycker jag.

  Kvinnan i frimärke:

  -Men hon tar upp frågor som ingen annan tar upp. Och hon skriver bra. Helena Edlund ställer upp för F K också.

  Frimärksmannen:

  -Ja, men hon är ju lite allmänt suspekt. Trevlig och så kanske, men... Ja, man känner ju inte längre igen fronterna i Svenska Kyrkan. Jag förstår inte hur dom kan.

  Frimärksmannen sågs skaka på huvudet, och nog tyckte jag mig av den roade ögonglimten förstå var hans kvinnliga frimärkskollega tänkte lägga sin röst.

  -Där satt den, tänkte bistert

  Tant Svart

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den kommentaren får ju en annan att undra om inte Tant Svart är med i "friärksklubben"?

   Den manliga prästen ifråga kunde kanske inte ens svara på vad som var viktiga frågor i kyrkovalet?

   Radera
  2. Peter T!

   Viktiga frågor berördes inte. Den manlige frimärksförsedde hade troligen inte haft så mycket att säga om sådana. Utom möjligen att man skall vara snäll och vara för det rätta och goda. Och trevlig dessutom.

   Undran är givetvis fri, men jag är glad att inte tillhöra någon filateliförening;).

   Tant Svart

   Radera
 7. Som en följd av samvetsklausulen utformade biskop Bo Giertz sina självavårdande råd kallad den 17 punkterna. Hur följdes dessa? Hur var det i Växjö stift fader Dag? Var det någon som följde dessa?


  Bernt Fransson

  SvaraRadera