tisdag 6 augusti 2013

Mer av samma

Det blir färre kyrkoherdar och därför andra sorters arbetsledare. Sådana som jag, t ex. Men fler! Detta är ett problem för ÖKA och docenten Bo Hanson. Han motionerar för att behörigheten inte ska vidgas för befattningshavare i vigningstjänst, som inte samarbetar med alla kollegor i vigningstjänsten oavsett kön. En sådan som jag ska inte kunna vara arbetsledare.
Nu är detta samarbete med alla inte vad den s k idiotförklaringen kräver. Man ska samarbeta med andra inom vigningstjänsten. Inte alla. Distinktionen kanske är viktig. Men idiotförklaring är det likväl tal om. Och nu ska den vidgas. Mer idioti av samma slag.

Den konkreta frågan är förstås: vi har redan arbetsledare av det slag Hanson principiellt inte vill ha. Har det någonstans varit problem med det? Eller mer konkret: har jag inte skött min syssla till belåtenhet? Och hur i all sin dar kan man få för sig att saken skulle handla om kön - vilken sexualneuros har drabbat den som skrev ihop kyrkoordningstexten första gången? Det var bara snäppet bättre än när rektorn från Lindsdal fick ihop det att man "fullt ut skulle samarbeta med det motsatta könet".

"Sehr begabt. Jude aber", skrev en professor om en doktorand när det begav sig i det land där Hitler, Göring och dr Goebbels styrde. För någon konstig princips skull, måste vi ha mer av samma utstötningsordning - och skapar sannolikt problem när de begåvade får än mindre användning för sin begåvning - och det på samma arbetsplats.

Jag har sagt det tidigare: Man kan inte flytta en brigadchef och göra honom till kompanichef i samma brigad. Och nu ska alltså brigadchefen få bli plutonchef. Jaja, ni hänger inte med i teknikaliteterna, era pultroner. Men ni fattar ändå. Ska ni ställa till det i Svenska kyrkan, ska ni nog rösta på ÖKA. Det blir liksom ökat dumt då.

Docenten Hanson är docent i religionsfilosofi. Också sådana kanske haft en taskig barndom - men frukterna av denna kanske inte kyrkomötet nödvändigtvis och fortsättningsvis ska behöva njuta?

7 kommentarer:

 1. Hav tröst fader Dag - De som har idiotförklarat dig är självaste jubelidioter.

  Johanna Stiernhöök

  SvaraRadera
 2. Att begåvade får tjänst under sin kompetens i Svenska kyrkan är väl inte det enda problemet. Kommer de alls att bli präster där? Hur många med prästkallelse har insett realiteterna, och valt andra yrken, när nu Svenska kyrkan inte vill komma med den yttre kallelsen?

  Några har tagit den möjligheten som Missionsprovinsen erbjuder. Vi har ett prästkollegium, som i begåvning och utbildning inte står Svenska kyrkans efter. Där finns sidokompetens också – en av våra präster är jur.kand., en annan fil.dr (vid St. Andrews i Skottland), båda dessutom med teol.kand. eller motsvarande. (Av de äldre prästerna, prästvigda innan provinsen formades, har vi ett par, tre teol.dr. En av de icke-prästerliga ledamöterna i konsistoriet /motsvarar domkapitel/är också teol.dr.)

  SvaraRadera
 3. Däremot skulle nog en och annan överfurir kunna bli en bra ÖB.

  LG

  SvaraRadera
 4. OM
  en organisation tillåter en dömd eller allmänt känd, eller åtminstone komprometterad person med skum läggning, säg nazism, pedofili, misogyni eller homofobi i ledande ställning, eller kanske bara som anställd eller rentav medlem, har den organisationen problem med sitt varumärke. Avbön måste ske. Kraftfulla, skademinimerande åtgärder vidtas.

  Varför så icke i SvK? Den logiskt skolade filosofidocenten Hansson i Gbg kanske inser detta?

  Tolerans är ett ord som kan omhuldas, så länge det inte fylls med verklighet. Då kostar plötslig toleransen för mycket.


  Tant Svart

  SvaraRadera
 5. Det var allt djärva satsningar som ÖKA kommer med: "fullt ut arbeta med det motsatta könet". För många låter det kanhända trevligt, men är det inte tillräckligt lösaktigt i vår kyrka ändå utan att inbjuda till sådan lössläppthet och moraliskt förfall. Eller vad menade den där rektorn egentligen som formulerade devisen?

  "Präst från Skara stift"

  SvaraRadera
 6. Men, Dag, ur högkyrklig synvinkel handlar ju kriterierna för prästämbetet faktiskt delvis om kön. (Kön i gammal biologisk bemärkelse). Om hur många kvinnor har det inte hetat "Sehr begabt. Weib aber"? Och då är alltså den reella frågan: Hur hantera dem som i grunden och på sikt vill obehörigförklara alla kvinnor vid tillsättning av präster och/eller biskopar?

  Vi kan inte bara acceptera sekulära likhets- och jämställdhetsteser (då hamnar vi som vi sett i läran om barnafödande män). Men vi måste erkänna att vi har ett pedagogiskt och pastoralt problem: Varför är det inte OK att utestänga dem som vill utestänga andra från prästämbetet? (Att som Fantomen vara "hård mot de hårda"?). Måste vi inte vara så ärliga att vi säger: Därför att det i mångas - inklusive hela ortodoxa och romersk-katolska kyrkans - mening är kristen och allmänkyrklig lära att kvinnor inte kan vigas till det särskilda prästämbetet, medan faktiskt nästan ingen utom politruker hävdar att det enligt allmänkristen tro inte går att prästviga högkyrkliga män?

  (Nej, för den senare åsikten hänvisar man nog snarare till partiprogrammet).

  SvaraRadera
 7. Någon taskig bakgrund har inte doc B Hanson. Hans far var fil lic i grekiska och teol dr i NT exegetik och lärdom för docenten gavs redan i barndomen. Därtill var fadern en synnerlig duktig predikant och så även min konfirmationslärare.

  /GE

  SvaraRadera