tisdag 27 augusti 2013

Utsiktslöst eller insiktslöst

Vår vän Carina Etander Rimborg finner sig vara apostroferad på min blogg. Noga taget meddelade jag bara vad hon meddelade att styrelsen intet hade att säga om Mats Rimborgs artikel i Kyrkans Tidning, den där Frimodig kyrka beskrevs som att gruppen "gärna ville verka lite frommare". Den som gärna vill verka lite frommare är ingenting annat än skenhelig om inte rentav en hycklare.

Mats Rimborg är ledamot av styrelsen och presenterar POSK Styrelsen säger ingenting men låtsas att saken gäller en bloggdebatt mellan Mats Rimborg och Dag Sandahl.

Nu ger Carina mig beröm, tror jag. Jag kombinerade "på ett lysande sätt" ekonomin med teologin och trots att jag blev påhoppad av de politiska partierna och POSK-arna fick försvara mig såg POSK "kvaliteterna och Dags enorma kapacitet." Det var roligt att höra. Ändå blir jag bekymrad. Har Carina inte fattat hur politik i Svenska kyrkan bedrivs. Maktens människor är snabba på att definiera sina fiender och jag hör till dem. Alltså ska jag bekämpas och metoden är att isolera den systemkritiske eller system-illojale från flocken. Alltså går man på flockmedlemmarna för att de ska hantera isolerandet på egen hand. Det gjorde inte POSK och det gjorde inte FK, när moderaterna kom med en ersättarplats i styrelsen med förbehållet att FK 2009 inte fick välja Dag Sandahl. De kloka kamraterna fattade vad alla kunde begripa. Hade FK vikt ner sig då, var det ajöss och good bye. Sålunda valdes jag in som ersättare på ett mandat som stod som S-mandat. Moderaterna kunde gå fria.

Å andra sidan var enigheten i POSK stor när vi t ex lanserade Lena Pettersson till kyrkomötets presidium, det som såg ut som Högsta Sovjet, idel äldre herrar. Yngve Kalin påminde mig om att vi, sedan Lenas kandidatur röstats bort, övervägde att köpa pälsmössor åt presidiet. Och på punkt efter punkt såg vi till att välja in dem som inte tänkte som vi: Brita Olinder (som tackade med att bilda en utbytargrupp bestående av henne själv och som under denna utbrytningsfas höll på att få sitta med i POSK:s kyrkomötesgrupp, som diskuterade det kommande valets frågor!) Vi hade framgångar - Gunvor Hagelberg och Yngve Kalin fick som presidium sköta en mängd praktiska frågor i Kyrkans Hus och båda gjorde det bra. Dåförtiden var POSK stolt över bredden och inbördes solidariska, tänker jag och alla fick nog kritik för sammanhållningen med "olämpliga". Det hela tog slut med beslutet on att "normalisera" POSK.

Carina Etander Rimborg menar det vara "utsiktslöst" att debattera med mig. Varför det? Fast "vi måste också hitta en plattform där vi kan tala med varandra och inte bara om varandra." Det var vad FK försökte efter förra valet när vi föreslog en sammanhållning mellan FK, POSK och ÖKA. Det ville inte ÖKA och därför inte POSK. ÖKA lierade sig därefter partipolitiskt med Miljöpartiet. Valresultatet avgör väl vad POSK gör efter kyrkovalet.

Just nu saknar jag journalister som granskar. Vad har uträttats i stiftsfullmäktige och i stiftsstyrelser? Har det skrivits motioner, t ex? Och kunde ingen uppmärksamt läsa vad de politiska partierna säger att de vill - eller är det bara en syssla för bloggare?

De partipolitiska grupperingarna som framträder som något likartat men annorlunda - varifrån kommer deras pengar och får de annat understöd från partiet? Kan det vara så att partiet skänkt pengar till de nya grupperna? Och om t ex moderata präster återfinns som ett borgerligt alternativ. i vilken mening är det då INTE moderaterna som slutit sig samman? Att det finns s k högkyrkliga präster där, förbryllar mig. "Libertas Ecclesiae" är ju slagordet på latin för Kyrkans Frihet, fri från just politiska bindningar och riktiga präster ska väl inte låt sig bli politiska partigängare?

Nog vore det roligt om en journalist läste partiprogrammen också och såg efter vad där sägs om Jesus. Jaså, kan partier inte tro på Jesus? Nähä. Varför ska de då ställa upp i kyrkovalet?

5 kommentarer:

 1. Svaret på den sistnämnda och rimliga frågan kan Du hitta på "Hela Pingsten", inlägg av Micael Grenholm 23/8. Där sker det pinsamma avslöjandet !

  SvaraRadera
 2. Jodå, det finns journalister som granskar. Undertecknad är en av dem. Granskning har exempelvis gjorts av en viss Dag Sandahls motion i stiftsfullmäktige rörande Växjöstiftets DDR-kontakter och samme Sandahls kovändning i frågan från det att han vid kyrkomötet år 2000 var komplett ointresserad av frågan tills densamme blev högaktuell för några månader sedan.
  Nåja, insikter är faktiskt bättre - även om de kommer sent -än personligt aversionsgrundade åsikter.
  Granskningen fortsätter.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 3. Anders Stenström28 augusti 2013 kl. 00:18

  "Den som gärna vill verka lite frommare är ingenting annat än skenhelig" -- det är inte säkert. Det beror på vad sanningen är och vad jämförelsenormen är. Mats Rimborg skrev att "Frimodig Kyrka gärna vill verka frommare än alla andra". Antag för resonemangets skull att alla andras fromhetsgrad är 3 på en 10-gradig skala, och att FKs fromhetsgrad är 6. Isåfall skulle det inte vara skenheligt av FK att vilja verka ligga på 4. (Naturligtvis existerar inte skalan, och kan inte existera; men att komparera adjektivet _from_ implicerar en sådan modell som ett sätt att uttrycka sig.)
  Jag tycker verkligen att Rimborgs beskrivning av FK (som jag själv är med i nu) är bakvänd och agitatorisk, men det han påmålar oss är inte nödvändigtvis just skenhelighet.

  SvaraRadera
 4. Halleluja - Bengt Olof Dike får en kommentar publicerad på Dag Sandahls blogg. Undrens tid är inte förbi. Tack för det. (Min kritiskt undrande kommentar på FK-kandidaten och journalisten Edlunds blogg #101 I sagornas värld är dock t.v. opublicerad).

  Vad gäller seriös undersökande journalistik gav jag nog upp alla illusioner 2011-2013, då läran om barnafödande män sannerligen inte kritiskt granskades medan dess motståndare (alltså vi som tror att bara mammor föder barn) utmålades som anhängare av det vidriga övergreppet tvångssteriliseringar. Första, andra och tredje statsmakten - splasch!

  SvaraRadera
 5. Håll ut, Holmberg, så är kanske undrens tid ej heller för Dig förbi. Man skall som bekant aldrig ge upp - det gör ju inte denna bloggs huvudman, åtminstone vad gäller teologisk konsekvens.
  Seriös undersökande journalistik gällande kyrkan är tunnsådd, det medges, men finns. Hoppas också att den kan intensifieras, ty det finns mycket som behöver granskas, särskilt i pågående valrörelse. Exempelvis att ett parti går till val utan att varken Gud, Jesus, evangeliet eller tron nämns med ett ord.

  Men likväl kommer partiet, nomineringsgruppen, att bli den största i kyrkomötet precis som den är i dag. Det hävdas också att strategin är att få det egna folket, rörelsens trogna, på fötter för att kunna öka mandatantalet. De andra grupperna får alltså passa sig ordentligt, om de skall kunna mota Olle (Burell) i grind!

  Bengt Olof Dike

  SvaraRadera