tisdag 20 november 2012

Absinthabstinens

Datorn på hoteller förmår jag inte koppla upp idag. Det kan bero på absinthen jag drack i går även om jag inte tyckte att den gjorde mig särskilt vild, omstörtande och kulturell - så  som det gick det för författare och konstnärer i Paris förra sekelskiftet. Absinthen kanske blivit mildare?

I går diskuterades Strukturutredningen. Det som nu blir intressant är om någon eller hur många som nu vill börja bygga nytt i det lokala. "Agere contra!" lyder det gamla slagordet. Gör tvärtemot. Vi började också diskutera Palestina-Israel-frågan utifrån Kairosdokumentet, som ett 25-tal i mötet läst, visade det sig idag. Knappast övertygande. Måste man lida av defekten att vara docent för att hävda att man måste ha läst på, ägnat sig åt texter och analyserat dem innan man fattar beslut i skilda frågor?

Esbjörn Hagberg är i alla fall tillbaka efter at ha varit med vid den nye koptiske påvens intronisation. Och i kyrkomötet talar vi vänligt till varandra utom ledamoten  Sacrédeus och ärkebiskop Wejryd, som hamnade i ett gräl av lättvariant men gräl likafullt. Konflikten Palestina och Israel utkämpas också i universitetets aula!

Voteringsanläggningen fungerar inte så i gårdagens frågor har vi inte voterat. Voteringslistan är dock genomgången. Sibbmark tycker inte att sammanträdestrassel har sitt underhållningsvärde.

I eftermiddag tröskar vi vidare och fortsätter ett tag till med Palestina och Israel. Jag är utomordentligt kritisk till hela vårt beslutssystem, där utskotten ter sig oförmögna att arbeta konstruktivt. Utskotten producerar sjok med texter. Vem bryr sig om dem om några år? De är som skrivna i sanden elkler i vattnet men har skrivit med stort engagemang, mycken möda och många ord.

Verkar jag engagerad? Det är inte media heller. Lika bra är det. Tänk om någon murvel skulle fatta att kyrkomötet diskuterar Kairosdokumentet från 2009 och 10% av ledamöterna har läst det och än färre läst boken med kommentarer. Jag har. Detta senare meddelas som utslag av egenrättfärdighet.

Kvällens buffé blir alkoholfri, har vi fått veta. I fortsättningen finns det ingen ursäkt för kyrkomötesdebatterna i afton. Det fanns det förr. Ja, som 1928 i Skillingaryd där det inträffat en bilolycka. Föraren meddelade att han druckit alkohol och rätten fann detta vara en klart förmildrande omständighet.

1 kommentar:

  1. Voteringsmaskinen fungerade inte. Kan det möjligen varit "Maradonas" hand som varit i verksamhet?

    SvaraRadera