onsdag 23 april 2014

Antjes fiender

Antjes fiender är de som tror sig vara hennes vänner och beskriver hennes omfattande kompetens och hennes fina titlar på ett sätt som väcker undran. Och den som undrar, ser att mycket av det som sägs saknar täckning. Titlar, meritering och så. Beskrivningarna av hennes omfattande kompetens på skilda områden desslikes. Det blir liksom för mycket - och skaver. Frågorna som tangerar hennes svenskkyrklighet eller vilken kyrklig tradiiton hon egentligen kommer från, får inte ställas. Allra minst får man förfara med Antje Jackelén som man får med KG Hammar - öppet granska, debattera och kritisera.

Nu nås jag av informationen om pastorn som gjort tydligt att han inte tillhör Antje Jackeléns beundrare. Pastorn har drabbats av en lidelse för Kyrkans enhet, talar gärna om den sak som Frälsaren själv bad om, enheten för att världen ska tro. När då Jackeléns evangelium kan uppfattas som ett avsteg från den breda kyrkliga mittfåran, den som tror vad den säger och säger vad den tror utan krusiduller, blir pastorn öppet kritisk. Öppet och öppet. Fackebook! Vad skriver han där? Faktiskt inte så värst mycket, förbrytelsen tycks vara en annan.

Nå, pastorn menar att Antje Jackelén är en världsmästare att slingra sig sedan han läst Mats Tunehags satir den 1 jan 2014.
Pastorn menar att han inte sett någon teologi från An tje Jackelén när fd biskopskandidaten Modéus skrivit i Kyrkans Tidning och menat att 56% talar sitt tydliga språk. Det tror inte pastorn. "De som röstade var så insmorda med tidsandans fett att processen med att välja den första kvinnliga ärkebiskopen gled igenom, utan friktion..." 
Pastorn läser Anna Ekström i Expressen (27 pkt 2013)och utbrister: "Tänk att till och med Expressen uppmärksammar flummet i Svenska kyrkan och kräver en förändring."
När Lena Andersson jagar den svenskkyrkliga eliten blir pastorn tillfreds (19 okt 2013) och docenten Mats Lembkes frågebatteri i Svenska Dagbladet den 17 oktober 2013 håller pastorn med om.

Pastorn ska INTE beskyllas för att gilla valet av Antje Jackelén till ärkebiskop. Nu lever vi i ett på papperet fritt land så detta är ingen stor sak. Pastorn tillhör inte ärkebiskopens ansvarsområde i Uppsala stift heller.

Men vad händer? Styrelsen eller kyrkorådet (strunt samma vilket just nu) får ett brev angående pastorns offentliga uttalanden om Svenska kyrkans tillträdande ärkebiskop.
Anmälarna har "med bestörtning" läst pastorns korta FB-kommentarer och hade förväntat sig något slag av avståndstagande från pastorns uttalanden och tolkar nu det uteblivna avståndstagandet som att styrelsen ställer sig bakom pastorns uttalanden, något som latent innebär ett avståndstagande från Svenska kyrkan.
Katolska kyrkan (med vilket begrepp Romersk-katolska kyrkan torde avses) anförs också som auktoritet mot pastorn, ty många inom katolska kyrkan har visat uppskattning inför den nya ärkebiskopens inriktning.

Bara finlirare fäster sig vid att pastorn i sina FB-inlägg knyter an till artiklar som just då publicerats. Han finner det viktigt att fästa sina FB-vänner:s uppmärksamhet vid dem. Han kan nog gilla dem - men det betyder inte att han därmed tar avstånd från Svenska kyrkan. Han ska inte ens misstänkas för den saken. Svenska kyrkan är större än en fanclub kring ärkebiskopen, helt enkelt.

Varifrån kommer den nya sortens trospoliser, de som på allt sätt vill förhindra de kritiska inläggen, den kritiska debatten och den kritiska granskningen? Från Jackeléns vänner. Om dem gäller att Antje Jackelén får be Gud bevara henne för dem. Sina ovänner klarar hon själv. Och vi ska inte ha en kyrka där endast de havliga får framföra sina oförgripliga meningar som en hyllningskör.

38 kommentarer:

 1. Han som är Ordet och Sanningen säger: Ve er när människorna berömmer er.

  SvaraRadera
 2. Oj,oj,oj,oj ---

  Blivande äb har en hyllningskör eller, kanske en DOAKÖR, vars solist är, månnetro BOD?

  Jag tänkte på en ramsa(nu något modifierad) från min tid som major i försvaret:

  Soldathemmet har fått en trogen kund, BOD är där varenda lediga stund. Han verkar politisk-korrekthetsevangelist; kanske bättrar sig en och annan trängstudent haverist.

  Nils Nilsson

  SvaraRadera
 3. Bloggardag: "Pastorn har drabbats av en lidelse för Kyrkans enhet, talar gärna om den sak som Frälsaren själv bad om, enheten för att världen ska tro."

  Frälsaren själv har knappast bett om fysiska organisationers enhet utan Hans syfte är något MYCKET DJUPARE. Det som ska förena oss är Guds Kärlek som i denna värld bäst uttrycks GENOM ATT VI FÖRLÅTER varandra. Världens människor behöver inte tro på kyrkor utan på GUD om det är GUD de vill komma till.
  Sen kan präster utöver detta ha sina "lekstugor" och klä ut sig till vilka tomtar de vill, ibland med käpp i näven och toppluva i huvet om man nått toppen. Detta är inte förbjudet på något sätt, men leder inte till Gud heller. Bra ändå att förstå skillnaden mellan det världsliga och det andliga.
  /En anonym en

  SvaraRadera
 4. Broder/syster anonym. Ja, Frälsaren bad om något djupare än yttre enhet. Men – liksom han var Sonen som blivit (synlig) människa, så vill han att den andliga, djupare verkligheten ta synlig gestalt. Därför handlar hans bön om enhet också om yttre, synlig enhet mellan dem som tror på Jesus som sin Frälsare.

  Det handlar i kristen tro inte bara om en skillnad, utan också om en förbindelse mellan det världsliga och det andliga!

  SvaraRadera
 5. Det är ett tecken på att Svenska kyrkan i praktiken har upphört att vara en episkopal kyrka, för att bli en kongregationalistisk, att skrivelsen riktas till församlingens 'styrelse'. I en episkopal kyrka skall skrivelsen, om man nu känner behov av att uppträda som trospolis, riktas till domkapitlet.

  SvaraRadera
 6. Se där igen hur de dyker upp när bloggarpappan, som de ser upp till och följer som fåren sin herde, åter släpper kommentatosspalten fri.

  När pappan, sin vana trogen sedan Antje Jackelén med stor och direktmajoritet valdes till ärkebiskop, fortsätter sitt, skall vi kalla det, krypskytte mot henne, blåser hans doakör under med knallpulversalvor. Vecka efter vecka, nästan dag efter dag.

  Nils Nilsson (som kan vara en signatur för någon annan) ironiserar över min ringa person i sina instämmanden om Jackeléns olämplighet som ärkebiskop.

  De obotfärdigas förhinder blottas alltså ständigt i denna spalt! Inte ett enda gott och välsignat, välkomnande ord om vår tillträdande ärkebiskop, inte ens nedtonade litanior om hennes förmenta teologi och hennes person!

  Destruktivitetens skimmer över denna följetong i anti-Antje kanonad må lysa vackert för dem som har tänt och upprätthåller det. Men för alla oss andra - och, mitt herrskap, vi är faktiskt i en alldeles obestridligt förkrossande majoritet! - är det oväsentligt, om än bedrövligt (bildade teologiska kommentatorer som inte under några omständigheter vill acceptera verkligheten). Ty visst är det ynkligt att de inte åtminstone kan säga och skriva exempelvis dessa ord:

  -Kära Antje, vi delar inte i flera avseenden Din teologi, men vi välkomnar Dig i ämbetet och önskar Dig Guds rika välsignelse i detta och arbetet för att få människor att komma till kyrkan!

  Jag fruktar tyvärr att den acceptansens doakör aldrig träder fram. Men nog borde det finnas enstaka röster i den som har vilja och förmåga att framträda som mjuka, varma och välkomnande solister.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof! I höstens allmänna val är det möjligt att det blir regimskifte. Jag känner åtskilliga borgerliga väljare, som i så fall inte kommer att hälsa Stefan Löfven välkommen. De finner sig i att han blir statsminister, men kommer att kritisera hans politik. De kommer att göra vad de kan för att få honom avsatt, helst redan före nästa val.

   Eftersom du är uttalad anhängare av att politiska partier tar del i kyrkopolitiken, utgår jag från att du finner det fullt lämpligt att göra jämförelser mellan kyrklig och allmän politik.

   Radera
  2. Mitt i prick, Göran! :-)

   Radera
  3. Kanske är det där som skillnaden i vårt och ditt tänk ligger BOD....du vill att någon (ärkebiskopen) ska locka folk till kyrkan, jag och några andra nöjer oss inte utan att människor ska få möta Jesus Kristus och bli Hans lärjungar. Och då är det viktigt vad det är för budskap man delar.. Och vet du ...jag gör det genom att vara "mjuk, varm och välkomnande" ; )
   Men jag vill inte späda ut evangeliet. Är det svårt eller hårt så får vi arbeta med det ! Men vi får inte göra om det för att passa i dagens svenska politiska klimat !
   / Maja

   Radera
 7. Det som framgår av berättelsen ovan om den inte namngivne kollegan är "modernisternas" förändrade hållning. Fram tills nyligen förespråkade dessa någon försonad form av kyrklig samlevnad med "traditionalisterna".

  Nu är det annan ton i skällan. I det mer politiserade och polariserade inomkyrkliga klimat vi fått uppfattas "traditionalisterna" enbart som en belastning. Håller de tyst kan de möjligen tolereras, men i annat fall ska de omgående marginaliseras och gärna fördrivas. Det senare under så lite uppseendeväckande former som möjligt. Varför bjuda på martyrglorior, när man med hjälp av "styrelsen" kan fixa ett utköp av personliga ej närmare redovisade skäl och till det lägga en effektiv svartlistning :-) vad gäller möjligheten till ny tjänst.

  Pensionärer sätts i frysen i vänten på bårhuset. Allt detta är begripligt och i någon mån förståeligt. Det finns motsättningar som inte bara kan sopas under mattan utan måste hanteras, men då gärna sakligt, ärligt, rakt och med respekt för den andre.

  Det sista talar man gärna om i dessa dagar, men på något sätt tycks det inte gälla för den som står på fel sida i den inomkyrkliga konfrontationen.

  Om den maktägande majoriteten inte längre vill samlevnad då är det så, men nog borde man kunna hålla sig för god att förfalla till något som närmast påminner om tarvliga mobbingfasoner?

  Dock verkar det som den tilltagande politiseringen ofrånkomligen medför en likriktning av åsikterna och ett tilltagande behov av att utrensa de som inte i alla avseenden omfattar den nya "modernistiska" värdegrunden.

  Det är en förändring inte bara i kyrkan utan kanske än mer i det omgivande samhället. T.ex. tycks det inte längre vara möjligt för ett marknadsmedvetet företag att i någon ledande ställning ha någon medarbetare som öppet ifrågasätter den förhärskande samhälleliga värdegrunden och detta oavsett yrkesmässig kompetens.

  Vi kan i dag ondgöra oss över att en snickare som på 1950-talet prenumererade på tidningen Ny Dag inte kunde få anställning inom säkerhetsklassade områden, samtidigt som det åsiktsmässiga utrymmet är långt mindre i dag. Nu tänker jag inte bara på den invandringspolitiska kontroversen utan lika mycket på frågor som dödsstraffet eller barnarbete. Det är t.ex. inte möjligt att på förnuftig grund och med sakliga skäl försvara någon form av barnarbete i ett land som Pakistan utan att man gör sig omöjlig i åsiktsmarknadskänsliga anställningar. Till dessa anställningar hör väl numera även uppdraget att vara präst i SvK.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Apropå doakörer:
   Om Du får välja, när Du läst om "Kejsarens nya kläder":
   Vem säger det mest väsentliga?
   De beundrande (Och kanske bedjande) kringstående - eller det lilla barnet?

   LG

   Radera
 8. I en totalitär demokrati kräver man inte bara ett accepterande av den valde utan en lojalitet på gränsen till dyrkande av den valde. BOD insisterar på att vi bör hälsa Antje så som Nordkoreaner förväntas hälsa Kim Jong Un och ryssar hälsa sin Putin osv. Det är faktiskt så illa ställt med Antjes s.k. teologi att det inte finns några skäl att hälsa henne välkommen, eftersom valet av henne är politiskt och kommer att innebära att kyrkan tar fler steg bort från sin bekännelse och sin identitet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack till Anonym som skrev inlägget kl. 18:31 - Enligt BOD ska hela världen kasta sig ner och slicka stövlarna på tjackelén, som är ansedd av nomenklaturan i Svek, dagens segloria, seglora smedja, och diverse andra vänsterpropaganda smedjor, att vara världens frälsare. Ja, du arme Sverige, ni har fått proletär-påveninnan som ni förtjänar. Och ni, BOD, fortsätt och fjäska för vad ni tror är inflytande hos den politisk korrekta falangen. Likt Esau in Gammal Testamentet, ni har sålt ert födslorätt för en portion köttsoppa. Grattis och goddag, Herr Yks-Skaft!

   Nils Nilsson

   Radera
 9. Antje verkar inte vara nån buddhist direkt iaf. I programmet Människor och tro fick man ställa frågor till Antje. En inringare (som för mig lät som en mirakelkursare) frågade om lidandet och Antjes tog upp i sitt svar ordet 'passion's olika betydelser. Jag tycker att hon har missuppfattat allt det här. Eller kanske är det just det som är kristendom, att missförstå.
  Passion har ingenting med Gud och sann Kärlek att göra. Lidandet har ingenting med Gud och sann Kärlek att göra.

  From passion arises sorrow and from passion arises fear. If a man is free from passion, he is free from fear and sorrow. - The Buddha

  Och vad åstadkommer rädsla och sorg? Kanske glädje för en skadeglad
  ACIM: "The crucified give pain, because they ARE in pain. But the redeemed give joy, because they have been HEALED of pain."
  Alla ger vidare det som de själva har, hela tiden.
  Är det tillåtet att förstå det andliga på djupet OCH vara kristen samtidigt?
  /En anonym en


  SvaraRadera
 10. Mitt svar var till BOD inte till Jörgen B.

  LG

  SvaraRadera
 11. Vad är nu detta för rappakalja och groteska jämförelser mellan vår demokrati och demokratiskt styrda kyrka å ena sidan och den fasansfulla diktaturen Nordkorea å den andra? Liksom jämförelsen mellan Stefan Löfvén och Antje Jackelén är bisarr: har inte +Göran förstått att det är nomineringsgrupperna (partierna) som ställer upp i de kyrkliga valen på fyraårsperioder, medan ärkebiskopen INTE utses på det sättet?

  Och kom inte, Jörgen U Bengtsson, med påståendet att åsiktsfriheten i kyrkan och samhället är mindre i dag än den var i går. Jag fick alltså fortare än jag ens anat belägg för den trångsynthetens och småsinnets attityd gällande OVILJAN att ens önska den tillträdande ärkebiskopen Guds välsignelse! Den tilltror jag faktiskt inte bloggpappan själv, även om han har gått hårt åt henne.
  Jag kan bara - säkert till ingen som helst nytta - utropa orden:
  -Tänk om, öppna ert hjärta, visa kärleksfull värme och be för Antje Jackélen!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst ber vi för Jackelén, men det betyder inte att vi hälsar henne med glädje!
   I biskopasvalen, särskilt ÄB-valet är den politiska styrningen genom de indirekta valen ännu större än i andra sammanhang så det betyder att (S) och (C) har större inflytande i ÄB-valet än i KM, men det vet du ju redan. Frågan är bara varför du låtsas som om systemet är bra.
   Som sagt kan man förundras över OVILJAN att se krisen och dess verkliga orsaker och VILJAN att glorifiera statskyrkossytemet och den partipolitiska styrningen av kyrkan hos BOD. Den är på sitt sätt riktigt imponerande, men också MBV.

   Radera
  2. Bengt Olof Dike, skall vi be för Jackelen? Öppna våra hjärtan, visa kärleksfull värme? Det var det värsta jag hört! Ja, vi har förstått att det är Jackelen och hennes patrask vi skall tillbe enligt order från överheten. Men det VÄGRAR vi! Svenska kyrkan är svenska folkets fädernes kyrka och för icke troende men ändock medlemmar för att det är just vårt svenska arv. Och det värnar vi. I veckan sa Cameron att Storbritannien var kristet! Och det är Sverige med. Inte något multikultiprojekt för Abrahams barn. Det är oförskämt ens att prata om vuxna människor som barn. Jackelen är en översittare liksom hennes drabanter Klein och Brunte.De har inte i Svenska kyrkan att göra. De får bilda ett eget PARTI och kalla sig Abrahams barn om de vill. Men kom inte och diktera för svenskarna vad de skall vara. Svenska kyrkan är protestantiskt, lutherskt-evangeliskt. Och ingen medlem har bett om att få det ändrat till ett projekt för kristna, judiska, muslimska och HBT-personer.

   Ilsken medlem

   Radera
 12. Nu serveras det "rappakalja" från överstefjäskaren BOD. Finns det verkligen så många lättlurade och hungrande intelligensbefriade malajer i detta vårt avlånga Svea rike?

  Nils Nilsson

  SvaraRadera
 13. Idén att be för meningsmotståndarna synes mig kristen. Ber vi för varandra,
  så blir det svårare att vara spydig. Men man må icke använda bönen såsom
  slagträ i debatten. Skall vi bilda en BEA-kör?

  SvaraRadera
 14. BOD,
  Så Antje Jackelen var inte "vald" / "utsedd" på ett politiskt korrekt sett och som vanligt i full motsättning mot kyrkfolkets önskan?
  Visst kan vi be men knappast för att hon och de som valt henne skall ha framgång utan just be för vår kyrka att hon återigen skall bli en Kristi kyrka och inte en politikers lekstuga -ja värre än det ty det Ni politiker där ägnar er åt är värre än det. Ni förstör och raserar Kristi Kyrka och det vill Du att vi skall bedja för och glädjas över?

  Nej , jag och de som tycker som jag -vi är säkert ingen högröstad majoritet som kan brösta oss över världsliga framgångar. Något som f.ö inte är mycket att skryta med. Det,om inget annat, hade /har alla de som Du trots klara likheter i agerande inte vill jämföras med.
  //HH

  SvaraRadera
 15. BOD - uppfattningen om åsiktsfrihetens förminskning i dagens Sverige är inte bara min. Samma tanke har statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson gett uttryck för på sin blogg. Han talar där om en mycket smal åsiktskorridor. Av detta blev det nyligen en ganska omfattande debatt som tydligen gått dig helt förbi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bifogar en länk till ovan omtalad blogg:
   http://politologerna.wordpress.com/2013/12/10/valjare-ar-inga-dumbommar/

   Radera
 16. Ännu en läs- och tänkvärd blogg: http://kyrkligating.blogspot.se/

  SvaraRadera
 17. Det är då för märkligt! Här påstås i en kommentar, att ärkebiskopen, som med stor majoritet utsågs i första valomgången, är vald "i full motsättning" mot kyrkfolket.

  Alltså, är författarens logik, utgör de som valt henne INTE kyrkfolket!
  Kommentar överflödig. Vem tror författaren, att han är egentligen? En upphöjd domare på hög häst?

  Det genomgående i kommentarerna, som kritiserar undertecknad, är spydigheten, ironin, förkastandet av den kyrkliga demokratin, förkastandet av personen Jackelén som ärkebiskop, förkastandet av valda demokratiska företrädare i vårt land, särskilt om de är valda på partilistor i kyrkovalet. Dock inte de, som är valda på andra listor, märkligt nog. Ändock fungerar dessa listors nomineringsgrupper på samma sätt: möten, kollektiva beslut om vilka ställningstaganden som skall göras, etc.
  Skillnaden, mina vedersakande herrar - vilken är den? Politiker i olika kostymer bara, inte sant. Men just för att det är politiska partier, döms de ut, som om dessa partiers väljare inte skulle vara troende! Nu frågar jag igen: vilket alternativ har ni till systemet med att utse biskopar? Skall vi kanske överlåta saken till Frimodig kyrkas gruppmöte? O.s.a

  Till sist blir jag bara bedrövad över oviljan - ja, just oviljan! - att ens ärligt och uppriktigt be för den blivande ärkebiskopen, att hon skall lyckas i arbetet.
  Vilka karaktärer finns bakom en sådan ovilja? Mitt svar blir en uppmaning:
  de som yttrat sig så bör ställa sig framför spegeln, så ser de vilka karaktärerna är. Spegeln ljuger som bekant inte!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD. Om du inte kan se skillnaden mellan ett sekulärt parti och en inomkyrklig nomineringsgrupp trots att du varit förtroendevald i Svenska kyrkan så är krisen vi ser högst förklarlig.

   Radera
 18. BOD,
  Din uppmaning! Ställ Dig framför spegeln själv och fråga Dig just vem som ljuger eller åtminstone vägrar att se sanningen, SveK är ingen Kristi Kyrka och valet av Antje som ärkebiskop var inget annat än en maktdemonstration av en sekulär majoritet. Ett faktum du tyvärr vägrar att inse..
  Spegel, spegel på väggen där.....
  Fortsättningen kan Du ju fylla i själv!
  //HH

  SvaraRadera
 19. BOD, Sluta med angreppen på dem som vill ha en kyrka efter bibelns
  förebild. Där finns inga politiska partier, alla har ett program - att förverk-
  liga KRISTI KYRKA på jorden. Alla som är ett i Kristus, vill endast att Guds
  vilja skall ske, och denna nämns inte i ngt partiprogram.
  Vi måste kunna enas om att vi ALDRIG blir eniga om ngn annan målsätt-
  ning. Låt oss därför avsluta med BEA-körens lovsång! AMEN!

  SvaraRadera
 20. Anonym, HH och Sven Andersson!

  Som jag anade och tidigare erfarenhet visar: herrskapet undviker frågan om varför inte de som röstar på politiska partiers kyrkolistor är kyrkfolket!
  Herrskapet svarar inte på frågan hur biskopar skall utses, om dagens ordning är felaktig! Herrskapet ikläder sig tystnadens slöja vad gäller att inte vilja be för Antje Jackelén. (Vad är detta för biblisk efterföljelse, ni som i varje kommentar hänvisar till Kristi kyrka och till Skriften)? Som Sven Andersson, vilken ser sig angripen med mina frågor och påpekanden.

  Nu frågar jag Andersson detta:
  -Vill inte Antje Jackelén, att Guds vilja skall ske?

  Det finns en tyvärr alltid bestående besserwisserattityd i herrskapets ständiga kommentarer: vi - bara vi - vet vilken den riktiga kyrkan är! Vi- endast vi - kan tolka Guds vilja! Alla andra kan det inte! Demokratiskt valda politiker är opålitliga ,usla, har inte i kyrkan att göra! Endast vi, en handfull grupp är att lita på i kyrkofrågor!

  Och ändock undviker gruppen - ni, mitt herrskap - de vanliga enkla frågorna!
  Ändock är er generositet så kort, att ärkebiskopen inte är värd en välsignelse!
  Är inte spegelglaset tydligt och avslöjande, när ni står där som de dömande - inte i opartiskhetens domarkläder men väl i den avancerande subjektivitetens en gång fastlåsta klädnad, som inte får göras en rynka i?

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. BOD. Du får mästra och kritisera, inte vi! Du får vara doa-kör till Antje eller valfri kyrklig potentat, men ve den som du anser vara doa-kör till någon annan. Du anser att du får försvara demokratin, vi får inte kritisera den! Du får omtolka det vi skriver och säga att vi kritiserar de enskilda företrädarna för olika partier, när det är de sekulära partiernas medverkan som kritiseras.
   Det är egentligen helt obegripligt att du inte bedömer dig själv med en samma måttstock som du kritiserar andra. Du äger ingen spegel!
   Om Antje vill något annat än det som kommit fram i hearing, artiklar och radioprogram från valet och framåt är hon i så fall skicklig på att dölja det. Hur vet du det i så fall? Om hon varit ärlig finns det absolut fog för kritiken.
   Låt oss då föra samtalet om Antjes teologi i relation till Skrift och bekännelse. Jag hävdar att hon bryter mot båda när hon jämställer Muhammed och Jesus. Jag hävdar att hon far med osanning när hon hävdar att fasthållande vid jungfrufödelsen som historisk och biologisk sanning leder till att "man missförstår allting".
   Kom med motargument i stället för att ägna dig åt ad hominem argument och diverse psykologiserande.
   En biskop var länge pastor pastorum, men prästerna valde inte rätt enligt partiet så då infördes lekmannaelektorer. Dike är förvånansvärt okunnig om ganska mycket!
   Och a propos Besserwisser. Ta fram spegeln!

   Radera
 21. Anonym!

  Har Du inte läst mina konkreta frågor, som aldrig får svar: hur skall biskopar utses, om dagens ordning är fel? Är inte partiernas väljare kyrkfolk? Vill inte Antje Jackelén Guds vilja, etc,etc.

  Svara också på frågan om Du vill be för henne i omtanke om henne och kyrkan och påstå inte att jag bedömer Dig och Dina åsiktsfränder på annat sätt än mig själv. Gång efter annan har jag radat upp konkreta frågor till er som ständigt skjuter dagens demokratiska kyrkliga system i sank och frågat just hur ert ALTERNATIV ser ut. Hur skall biskopar väljas? Etc, etc.
  Nu har Du och andra fått frågorna igen. Nu är det upp till er att redovisa vad ni vill ha i stället för dagens ordning!
  Träd fram, Anonym, och bekänn färg med Ditt konkreta alternativ!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 22. Om du svarar på en enda fråga så kanske du kan få svar på dem som jag inte redan har svarat på. Läs inläggen en gång till så hittar du svar på det mesta du undrar över.
  Antje tror säkert hon gör Guds vilja, det har jag inte ifrågasatt. Det vi som evangeliska har att bedöma det utifrån är Guds ord. Har hon rätt om Muhammed? Svara! Har hon rätt om jungfrufödseln? Svara!
  Biskopar bör utses utan politiska partiers inblandning!
  Det var ett antal svar. Fortfarande levererar du INGA!
  Så min fråga till dig: Varför ska sekulära partier bestämma över svenska kyrkans lära? Kom inte och kräv svar på dina frågor om du inte svarar på andras.

  SvaraRadera
 23. BOD,
  För det första -lär Dig att svara på frågor Du får innan Du beskyller andra för att inte svara på dina frågor men visst jag besvarar gärna igen de frågor Du låtsas vara obesvarade.

  1, Nej , jag tror verkligen inte att Antje grö eller ens eftersträvar att göra Guds vilja önskan och har därför ingen som helst önskan att be för att hon skall lyckas i sitt "ämbete".
  2, Nej, jag tror inte att sekulära partier på något sätt eftersträvar att upprätthålla Kristi Kyrka och ser därför varje politiker som en fara för Kristi Kyrka.

  Du undrar? hur biskopar skall väljas , tja låt oss börja med att vrida tillbaka utvecklingen , stoppa hindrandet av kallade präster och pröva dem enligt apg´s anvisningar.
  Börja med det så löser sig nog resten.
  De metoder Du förlitar Dig på har inget med kristen tro och lära att göra och skulle i övrigt knappast rekommnderas som medel i annat sammanhang. Det närmaste man kan tänka sig som analogi vore om t ex nykterhetsrörelsen skulle börja beklaga sig över medlemsraset och den försämrade ekonomin och som medel föreslog att man luckrade upp kraven på nykterhet...
  //HH

  SvaraRadera
 24. Eftersom Svenska Kyrkans innehåll totalt förändrats och blivit en tummelplats för alla möjliga religioner och andra läror som inte har med svenska kyrkan att göra och det utan att kyrkans medlemmar blivit tillfrågade så finns det bara en sak att göra att biskoparna lämnar sina uppdrag och att en styrelse utses som får i uppdrag hur man skall göra med kyrkans tillgångar som är svenska folkets tillgångar avsedda för den svenska kyrkan. Hur eller om kyrkans verksamhet skall fortsätta eller läggas ned får medlemmarna ta ställning till. Det är i högsta grad relevant eftersom folkets tillgångar nu förskingras och annat innehåll än vad den kristna protestantiska lutherska tron föreskriver, som är den Svenska kyrkan, predikas i kyrkor och beordras från överheten. Då är Svenska kyrkan i praktiken redan upplöst.

  Är parternas väljare inte kyrkfolk? En märklig fråga från en man som vill verka så insatt. Du vet mycket väl att det som pågår idag är beordrat uppifrån och en del av den globalisering som pågår i hela samhället och har sin grund i att andra religioner växer i Sverige. Men det är inte kyrkans uppgift att ta hand om andra religioner. Svenska kyrkan har sin och det är den religionen kyrkan skall ägna sig åt. Sverige är ett kristet land, jag tar mig friheten att påtala denna sanning precis som Cameron I Storbritannien och som medlem av svenska kyrkan, kyrkoskattebetalare i ett helt liv, som svensk medborgare så anser jag att jag har rätt att yttra mig och inte styras av en liten klick globalister som det är mycket oklart varifrån de fått sin makt att utplåna vår svenska kyrka.

  Ilsken medlem som inte är vare sig ärkebiskop, biskop eller präst men som värnar om den kyrka som är min.

  SvaraRadera
 25. BOD. "För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras."

  SvaraRadera
 26. Jag häpnar över HH:s osminkade åsikt om Antje Jackelén, att hon inte vill kyrkans och Guds bästa, att han inte alls vill be för henne.
  Är detta en genuint kristlig inställning? Svaret ger sig självt och borde vara en allvarlig tankeställare för signaturen - fast uppriktigt betonat tror jag inte att den blir det. Det är som att föra samtal och diskutera med en vägg, vilken som bekant inte förmår ta till sig annat än regnet.

  De andra kommentatorerna excellerar som vanligt i de vanliga utfallen mot kyrkan och kyrkans ordning och är så fastlåsta i åsikten att kyrkan styrs av politiker, att det kommer direktiv "uppifrån" (politiska förstås), att biskopar är nickedockor, som följer de påstådda direktiven, etc, etc.

  Jag frestas därför travestera några kända ord:

  -Mot dumheten kämpar alla saklighetens och seriositetens debattörer förgäves!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Saklighet och seriositet biter inte på herr Dike, men eftersom han inte inser sin egen begränsning fortsätter han att slå på alla andra.
   Svara på denna enda fråga: Varför ska sekulära partier besluta om kyrkans lära?
   Sedan kan du kanske få svar på någon mer fråga, men du ligger många frågor efter, eftersom du fått svar på många (men du kanske inte begriper svaren du får?).

   Radera