tisdag 17 juni 2014

Jämställdhet

Är inte jämställdhet det där att kön blir en oviktig faktor och då blir bristande jämställdhet när kön poängteras, fokuseras? Det finns de som säger "Jag är präst, in te kvinnlig präst" men när allt kommer till allt läser jag referaten från mottagandet av ny ärkebiskop att det har stor betydelse att hon är kvinna och invandrare. Jag tror jag ogillar argumentationshoppandet. Antingen är kön irrelevant när det handlar om Kyrkans ämbete eller så är det av stor betydelse. Bestäm er!

Jag såg inte jubelföreställningen. Jag hörde att Antje Jackelén läste uppmaningen att vi ska be för henne som hon ber för oss. Jag ska väl be för henne lika mycket som jag bett för Olof Sundby, Bertil Werkström, Gunnar Weman, KG Hammar och Anders Wejryd och det är kanske inte så mycket att skryta om. Riktigt vad jag ska be om kan jag också fundera över. Kanske att Antje ska bevaras för sina vänner.

Det var tydligen riktigt festligt när Antje togs emot. Hur var det när KG och Anders kom, det har jag inte klart för mig. Men finns det inte en i evangeliet grundad misstro när det blir mycket tjo och tjim i det andliga? Applåder i vigningen är tydligen ett skick som kom till i Stockholm, jag säger bara det. Applåder, jubel, fotstampningar? Vad är det som ska överröstas?

Och till detta naturligtvis festljugandet. Karin Wiborn såg söndagen vara en stor dag för ekumeniken. Hon ser in i framtiden, Wiborn. Vi har fått ett ledarskap med nya tolkningar som kommer att nå långt utanför Svenska kyrkan. Kanske det. Eller kanske inte.
KG Hammar som noterar att besökare från andra kyrkofamiljer ser glada ut - som om teologiska sanningsfrågor avgörs av att folk är normalt artiga. Caroline Krook var påtagligt rörd, läser jag. I hennes höga ålder hade hon inte förväntat sig att få vara med om "detta", lite oklart vad "detta" skulle vara. Kan "detta" vara att de kyrkliga siffrorna pekar brant utför? Kan "detta" vara en reflektion av Svenska kyrkans räckvidd och förmåga att entusiasmera människor i Stockholm

Jag var inte på plats i Uppsala. Jag firade högmässa i Högby för vi hade boksläpp på norra Öland. Märkte ni? jag kunde skriva "vi" för det var så och inte bara ett återfall i gammalt tänkande när jag inte riktigt förstår att ett "vi" numera normalt är ett "ni". Det hindrade naturligtvis inte att jag svängde in till överste Salander, som var och fixade med huset i Vedborm. Han log mot mig och undrade om jag observerat att pressekreteraren i Lunds stift fått beröm för goda insatser. Jo, jag hade sett det. "Men vilka var insatserna? Är det pressekreteraren som gett bilden av Antje Jackelén så att hon blivit känd för saker hon egentligen aldrig gjort men prisats för? Som det där med att hon deltagit i samhällsdebatten för en mängd sådana artiklar har du väl aldrig sett och det där med opinionsbildarpriser?" När Salander frågar så, ska man passa sig. Det gjorde jag.

Salander och jag ska träffas till midsommar, sa vi, och prata lite om Frånstedts nya bok och annat som styr in på kontraspionage. Salander undrade om jag läst boken. Det hade jag. Det blir en del att tala om. Jag sa "morsning och good bye" men när jag for vidare kände jag att det finns sådant som skaver i allt det som nu sägs. Det är illavarslande "för mycket".

Ska jag alltså be att Antje Jackelén ska bevaras för sina vänner?
Eller ska jag be om jämställdhet i Svenska kyrkan, den jämställdhet som i sanning är en hållning där folk inte bedöms efter kön, hudfärg och insikter?
Eller ska jag helt enkelt säga: "God Gud, låt dem gå ett steg för långt!"

29 kommentarer:

 1. Nej, Bloggardag, vänligen ironisera inte över vad Du skall be för, nu när vi har fått en ny ärkebiskop!

  -Du skall be för hennes framgång med att stå i spetsen för Svenska kyrkan!
  -Du skall be för att hon alltid följer sitt löfte vid installationen, att predika Guds ord klart och rent!
  -Du skall be för allt flera människor skall finna vägen (tillbaka) till kyrkan!
  -Du skall be för att kyrkans oerhört deprimerande statistik vad gäller dop, konfirmationer ,vigslar och begravningar skall förbytas i positiva siffror!
  -Du skall be för att den pågående förlusten av tillhöriga upphör och att kyrkan får flera inträden än utträden!
  -Du skall be för att Guds ande måtte svepa över vårt folk, inympa förtröstan ,tillit och trygghet hos det!
  -Och Du skall verkligben - liksom alla vi andra av våra hjärtan skall önska det - av hela Ditt hjärta vilja att kyrkan under Antje får en renässans i vårt land och åter blir en kraft att räkna med. Antje och kyrkan behöver Dina böner!

  För övrigt skall vi också alla be för allt det, som jag nämnde ovan - och mer därtill.
  Vi måste lita på bönens kraft, Bloggardag! Och vi måste önska ärkebiskopen allt gott i hennes viktiga värv!

  -Gud vare med henne! Och med Dig i bönen!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ska be att Andens vind ska få blåsa friskt i SvK och dra människor till en levande tro på den uppståndne genom syndanöd och visshet om Jesus Kristus som uppståndelsen och livet.
   Rent bokstavligt i enlighet med Uppsala mötesbeslut 1593.

   Jag ber att den Andens vind ska drabba alla i SvK, lekmän, präster och biskopar inkluderat,
   samt alla i Sverige oavsett kyrkotillhörighet idag.

   Vilken kyrka eller prelat som Gud använder i denna process är mig egalt, men jag får själv ödmjuka mig och vara villig att vandra den väg Gud anvisar.

   Radera
  2. Det är uppenbart att BO Dike m fl inte inser att den moderna och nutida organisationen med namnet "svenska kyrkan" med hela den politiska anrättningen har kommit i konflikt med Treenig Gud på det sätt som den medlidande profeten Jeremia fick erfara då han i sin nöd för detta folk bad för dess omvändelse till HERREN och fick det dräpande svaret: "Så må du nu icke bedja för detta folk.." (Jer.11:14, 14:11).
   När Herren Gud har satt gränser, kan Han i sin nåd låta överträdare få nådatid. Han förbehåller sig själv hur länge den skall vara. När Guds folk och Guds kyrka kommer i strid med Guds själv då är det vanligt med dem som profeterar lögn i Hans namn. De vill gärna ha en Gud efter sitt sinne och frid efter världens sinne. Men läs noga och eftertänksamt Hes 13-14 kap. Och må Herrens folk bedja om Guds förbarmande över sig och sina barn. Det är inför Honom och inte inför Sv kyrkans beslut eller förvillade tjänare vi behöver falla ned.
   BOD m fl framträder som på sin tid den romerske kejsaren. Vi känner igen tonfallet och kravet - och vi bör inte följa sådant utan "se på Jesus, trons hövding och fullkomnare...Han som nu sitter på högra sidan om Guds tron (Hebr12:ff) och vakar över sitt ord och sina ordningar.
   Per G.

   Radera
  3. Jag ska be för att Svky påbörjar sitt återtåg till full kommunion med den Heliga Katolska och Apostoliska Kyrkan, under Petri stols herdeskap, och att fru Jackelen äntligen hittar sitt rätta kall i det allmänna prästadömet!
   /Antony

   Radera
  4. Jag ska be för att Katky påbörjar sitt återtåg till full kommunion med den Heliga Allmänneliga och Apostoliska Kyrkan, under Herrens och Lutherska Världsförbundets herdeskap, och att den där människan i Rom hittar sitt rätta kall som en människa och inte som en närmast ofelbar halvgud, som hans "groupies" i Sverige tror att han är.
   /Antonya.

   Radera
  5. Jag ska också be för att svårt förvirrade heretiker, som tar sig formen av "copy cats" och groupies får den psykologiska och själavårdande vård och omsorg som de ( särskilt "Antonya") så uppenbarligen behöver!
   /Antony

   Radera
  6. Okäckt och omuntert, Bengt Olof, med ditt: "Du skall be" och dina elva (!) utropstecken. Dina böneämnen är, bland andra, bättre siffror i statistiken och större antal tillhöriga.

   En tidigare ledamot i kyrkans läronämnd, Eva Hamberg, har skrivit:
   "Svenska kyrkan kommer att tvingas inse att den nuvarande strukturen, som härrör från den tid då medlemskap i Svenska kyrkan eller något annat av staten godkänt samfund var obligatoriskt, inte går att bevara"

   Dina visioner, Bengt-Olof kräver tvångsmedel för att förverkligas, och det är tvång som ligger bakom en medlemsandel på över 60% av befolkningen. Ingen kyrka kommer dit på frivillighetens grund.

   Hamberg skriver: "Oavsett hur kyrkan agerar kommer hon att omfatta en allt lägre andel av befolkningen. En öppen demokratisk folkkyrka kan inte låsa in sina medlemmar för att få dem att stanna kvar, den möjligheten försvann med 1951 års religionsfrihetslag"

   Ditt prat om demokrati och öppen demokratisk folkkyrka, är nonsens, Bengt Olof, eftersom du vill gifta ihop stat och kyrka. Böner till Gud kommer inte hjälpa, och det vet du. Du vet att stöd från staten är mer effektivt. Så smart är du i alla fall, får jag erkänna.

   Radera
  7. När i historien har en verklig reformation kommit genom en ärkebiskop? En förnyelse? En underbar vändning?
   Hur långt tillbaka måste vi gå för att hitta något sådant?

   Radera
 2. Käre Bengt Olof, det är nog så att vi inte riktigt vet vad vi skall be om och att Gud inte svarar i enlighet med våra formuleringar utan i enlighet med Andens suckar utan ord. Är det inte så att vi skall be om Reformation istället för renässans? Renässanskyrkans plågor är mycket tydliga idag. Det var ju mot renässanskyrkan och dess påvar som Luther reagerade med kraft. Svenska Kyrkan är i stort behov av Reformation. Vi får se hur det blir med firandet 2017.

  SvaraRadera
 3. Du skriver bra, Dag Sandahl!
  Hylla sonen så att han inte vredgas och ni förgås på er väg! Citat fritt ur minnet
  Sonen delar inte sin ära med någon varken man eller kvinna i Sverige!

  Nu är det väl ändå dags att förkunna frälsning genom tro på Jesus!

  SvaraRadera
 4. BOD,
  Skall vi be för allt detta- och varför inte. Då får vi nog först be om en annan ärkebiskop ty inte mycket av det Du räknar upp lär vara hennes ambitioner. Knappast heller merpartens av de politiker som satt henne i den positionen.
  Vi andra får nog fortsätta be om ett underverk och att slippa politikers klåfingrighet i Kristi Kyrkas angelägenheter. Ni politiker får väl fortsätta med att försöka omvandla Svek vidare mot ett roray med tinnar.
  //HH

  SvaraRadera
 5. Antje Jackelén lovade att "predika Guds ord rent och klart." Gjorde hon det i sin predikan? Nej!
  Hon påstod att judar och muslimer tillber samme Gud. Stämmer det?

  Hon framhöll att judar och muslimer inte har Jesus i sin trosbekännelse. Det stämmer.

  Nu skall vi se vad Guds ord säger om Gud, Sonen och Anden.

  Gud är skaparen men det är också Jesus och den helige Ande.

  I Kol.1:16 står det: "Ty i honom (Jesus) skapades allt i himlen och på jorden..." Och i 1 Mos.1: "Och Guds Ande svävade över vattnet"

  Dessa citat bevisar att hela gudomen var med i skapelsen. Judar och muslimer erkänner inte Jesus som Guds son då innebär detta att det är inte samme Gud som tillbes. Jesus säger: "Jag och Fadern är ett." Joh. 10:30
  I sin predikan citerade hon även episteltexten. Apg. 4:5-12 Hon glömde att citera vers 12: "Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits oss, genom vilket vi blir frälsta."
  Vad skulle hon gjort? Inbjudit både judar och muslimer att ta emot Jesus som den ende frälsaren. Det sker genom omvändelse och tro.
  Man kan inte påstå att hon förkunnade Guds ord rent och klart.

  Eric  SvaraRadera
 6. @ BOD: Jag ska be för alla de tusentals kristna som mördas för sin tros skull i islams namn. Jag ska be för alla de barn som aldrig fick komma till världen till följd av den sataniska abortpraktik som utövas i Sverige i namn av mänskliga rättigheter, men som inte omfattar de svagaste. Jag ska be för alla dem som tvingas utföra dessa aborter och som inte har rätt att säga nej. Jag ska be för alla de kvinnor och flickor som kommer att skadas för livet av våldtäktsmän som i religionens namn anser sig ha rätt att förnedra kvinnor, i Sverige eller varsomhelst i världen. Jag ska be för alla dem som lider under religiöst hat, religiöst inspirerade krig, terrorism, antisemitism, i Sverige eller varsomhelst i världen. Jag ska be för alla dem som lider under åsiktsförtryck och totalitära krav på underkastelse under den offentliga lögnens makt. Jag ska be för alla dem som måste lämna sina arbeten för sitt kristna samvetes skull, som t.ex. Helena Edlund i söndags. Alla dessa ska jag be för, alla dessa kan kanske få glädje av min förbön. Men vad SveK beträffar har jag bara en bön: O, Herre, låt det ske snart, att de första skall bli de sista, och de sista bli de första!

  SvaraRadera
 7. Hur kan man be att Svenska kyrkan ska återfalla i den svåra synd som Luther protesterade mot (därav ordet "protestant")? Att Svenska kyrkan ska ha "full kommunion" med den Heliga Katolska och Apostoliska kyrkan är nonsenssnack, eftersom Svk är den Heliga Katolska och Apostoliska kyrkan i Sverige, vilken vi bekänner i trosbekännelsen. Men fortsättningen "under Petri stols herdeskap" är ju att be om att hela kyrkan ska synda. "Du skall inga andra gudar hava jämte mig". Det är alltså Herrens eget herdaskap som vi ska be om, och inte om ultramontanismen människodyrkan.

  Om ni inte visste det, så är "ultramontanismen" en benämning på den riktning inom Katolska kyrkan, som hävdar att alla sanning finns på andra sidan (sett med en icke-italienares ögon) bergen (Alperna). Denna extrema avgudadyrkan verkar nu helt ha tagit över den katolska sekten i Sverige. Katolska kyrkan i Sverige är en allvarligt splittrad kyrka, där de mest extrema står mot varandra, de människodyrkande ultramontanisterna mot abortivrarna i Katolsk vision.

  Be för att Antje Jackelén ska hitta sitt rätta kall, kan man väl göra, men be då samma bön för påven, och låt Gud avgöra vilket detta kall är. Katoliker tror att Gud - och speciellt Guds ord - är underställd de kyrkliga institutionerna, och deras beslut. Detta fenomen, som är tämligen nytt i Svensk kyrkan, är så gammalt i Katolska kyrkan, så att ingen reagerar längre.

  En ny reformation (ordet betyder åter-) i Svenska kyrkan vore väl inte fel. Men detsamma gäller Katolska kyrkan, och speciellt de svenska avfällingarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ LFL: Att se Katolsk vision (KV) som en katolsk rörelse är att ta förpackningen för själva varan. Biskop Anders har också tydligt betonat att KV inte är representativ för katolsk tro och uppmanat medlemmarna att besinna sig och vända om.

   Själv anser jag att det bästa vore om tomtarna i KV ansluter sig till den avfallna svenska sossekyrkan; rätt person på rätt plats:)

   Eftersom LFL nu ivrar för "Guds ord" och ställer det mot kyrkans tradition kan det vara på sin plats att fråga: Vad kom först, kyrkan eller bibeln?

   //Robert

   Radera
  2. Jag är ledsen, LVF, men det där med protestant har du missförstått. Det är inte ett teologiskt begrepp, utan ett politiskt. Det uppstod vid riksdagen i Speyer 1529, då de evangeliska (=lutherska) furstarna protesterade mot att kejsaren ändrade religionslagar till deras nackdel.

   Förhållandet mellan Guds Ord och de kyrkliga institutionerna i Romersk-katolska kyrkan är inte så enkelt som du beskriver det. Men det får redas ut vid något annat tillfälle.

   Radera
  3. LFL, som inte fick bli upptagen i den sanna Heliga Apostoliska och Katolska Kyrkans gemenskap, fortsätter att likna don Quijote i sin enfald och antipati!
   Bara en obildad idiot kan likna en bön om att kyrkan ska enas under Petri stols omsorg med Ultramontanism - det angreppet blir tragikomiskt i sin uppenbara enfald!
   /Antony

   Radera
  4. Många har trott att sign Antony helt enkelt är ett nättroll på grund av den nidbild han (?) ger av katolskt kyrkoliv. Kanske döljer sig någon i Aletheia-gänget, som är eller var en grupp extrema anti-katoliker, bakom signaturen? Den som läst katolikernas svar på anti-katolikernas provokationer har ju lärt sig ur de mest enfaldiga och dogmatiska katolikerna brukar uttrycka sig. Nej, jag ville inte tillhöra något av de gängen, varken "katolikerna" eller anti-katolikerna.

   Sign Antony försöker nu lura i Bloggardags läsare att katolska präster springer omkring och sladdrar bikthemligheter. Antony låtsas ju veta att jag "inte fick" bli upptagen i Katolska kyrkan.

   Svar till +Göran. Mig veterligt började ordet "protestant" mer allmänt användas som benämning på kyrkliga riktningar som stod /står i opposition ("protesterar") mot katolicismen under början av 1800-talet. Detta utesluter inte att begreppet uppstod på det sätt som du skriver.

   Jag har inte gjort anspråk på att ge någon uttömmande beskrivning av förhållandet mellan Guds Ord och de kyrkliga institutionerna i Katolska kyrkan. Dels därför att detta inte ryms i en bloggkommentar utan snarare skulle kräva en hel doktorsavhandling. Och dels därför att jag inte alls är säker på att svenska sektkatolikers fanatiska föreställningar härom verkligen överensstämmer med vad den världsvida Katolska kyrkan tror. Och det är ju deras, snarare än Kyrkans syn, som jag har kritiserat.

   Svar till sign. Robert. Som representant för en i Sverige starkt politiserad religiös sekt (om du är katolik) tycker jag du tar stora ord i din mun, när du kallar Svensk kyrkan "den avfallna svenska sossekyrkan". Vad är då högadliga borgerliga kommunalråd, ledarskribenter i moderata Svenska Dagbladet och kapitalistdängar som sålt sin själ till av Svenskt näringsliv finansierade "tankesmedjor", som bekläder höga poster i Katolska kyrkans lekmannastyre?

   Jag kan dessutom tala om för dig att Socialdemokraterna endast har 73 av 251 mandat i Svk:s kyrkomöte, mot 131 mandat för allianspartierna eller dem närstående eller borgerligt dominerade nomineringsgrupper.

   När katoliker orerar mot "sossekyrkan" på Svk-bloggar, så är det Timbrohögern som agerar i syfte att sprida missuppfattningen att traditionell kristendom, och i synnerhet högkyrkligheten, är en fiende till berättigade krav på jämlikhet och rättvisa i hopp om att arbetarrörelsen ska gå till motangrepp mot i synnerhet högkyrkligheten, så att densamma målas in i ett hörn tillsammans med KD och SD. Ett mycket fult spel.

   När partipolitiseringen är det kanske största problemet vi har i Svenska kyrkan för närvarande, måste vi som är motståndare till denna partipolitisering (vi må sedan vara socialdemokrater eller moderater eller något annat) skarpt markera mot utomstående provokatörer, som försöker förvärra denna partipolitisering.

   Som lutheran har jag självfallet aldrig ställt Guds Ord mot Bibeln. Guds Ord (med stort O, som du själv skriver) är för övrigt inte begränsat till den text som ryms mellan två bokpärmar.

   Det är i stället katolska liberalteologer som Per Beskow som ställer kyrkan mot Bibeln, och den gudomliga inspiration som Bibeln vilar på. Är inte han medskyldig till fuskverket Bibel 2000, vars texter inte får användas i den katolska mässan i Sverige, enligt beslut av Vatikanen?

   Lite mindre stöddighet och lite mindre besser wisser-mentalitet från de svenska katolikernas sida, tack! Det är inte lätt att vara bäst, när man är så liten och har hela raden lutherska teologer sedan reformationen att mäta sig med.

   Radera
  5. Denna tirad av lögner, insinuationer, motsägelser och vilda spekulationer är mycket avslöjande. LFL:s besatthet av Katolska Kyrkan tar sig allt värre och rent av absurda uttryck!
   /Antony

   Radera
 8. Vad är detta?!

  Inte bara i inlägget, men mest där, utan också i flera kommentarer ser jag bara illvillighet, vilja att misstolka och och ren mobbarjargong.Och detta tror ni dessutom behagar Gud, eller hur var det?

  Tack och lov säger jag bara att "kvinnoprästmotståndarna" inte har makt i kyrkan längre när jag läser sådant här. Ni vill bli visade respekt och tolerans men visar inte ett uns av detta själva, precis tvärtom. Jag tvivlar inte en sekund på att maktmissbruk förekommer i kyrkan även bland "kvinnoprästförespråkarna" men jag befarar att det hela skulle bli än mycket värre om ni fick fritt spelrum. Inget av det Dag eller hans fans har skrivit har visat på motsatsen, med ett par få undantag. Detta är inte att "ifrågasätta" och "visa kyrkan sin kärlek genom att kritisera" det här är att skriva ren skit, för att uttrycka mig klart.

  Så, nu kan ni alla anonymt och upprört skriva att det ju är jag som mobbar stackars Dag, men kom då ihåg att jag och ett par till är de enda som kritiserar på denna blogg, bland idel fans och beundrare. Den som säger emot majoriteten är knappast mobbare, måste jag tyvärr upplysa er om, oavsett vilket motstånd ni mött på annat håll. Dessutom är jag inte anonym, kom ihåg det när ni svarar! (Fast det vet jag ju att ingen bryr sig om, hittills är det bara Jörgen U. Bengtsson och Tant lila som vågat kritisera utan att dölja sig bakom anonymiteten.)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har rätt, som jag förstår begreppet mobbing. Det är orimligt att du kallas mobbare i den här kommentatorstråden.

   Det torde vara en rimlig logik att tesen även gäller omvänt. När Dag säger mot det som synes vara majoriteten i kyrkan, då kan han ju inte vara mobbare. Inte heller de som med sina kommentarer stöder Dag.

   Radera
  2. "… visa sin kärlek genom att kritisera" Anna, jag tänker mig att en tränare visar omsorg om den idrottare eller idrottslag han eller hon tränar genom att påpeka vad som inte fungerar, kanske rent av är fel. Det är ju nödvändigt för att idrottaren eller laget skall kunna bli bättre.

   Kan det inte tänkas vara på samma sätt i kyrkan?

   Radera
  3. Göran: Jo det tänker jag mig också men något sådant ser jag inget av i det här inlägget. Det är lika befängt som att påstå att allt som skrivits om Dag Sandahl har varit skrivet "av kärlek till kyrkan".
   Byt ut texten ovan mot t ex Dag Sandahl och se hur den ser ut då. Eller vem som helst.

   Radera
  4. LeoH: Just därför skrev jag "mobbarjargong" och inte "mobbare". Jargongen är mobbarens, men så länge inte majoriteten håller med så kan personen som inte skriker "Du är tjock och ful och dum i huvudet!" inte kallas mobbare.

   Sedan är frågan hur personen som skriker "Du är tjock och ful och dum i huvudet!" skulle bete sig om han/hon kom i verklig maktställning med majoriteten på sin sida.

   Radera
 9. Jag undrar alltid vad detta diffusa ..."Vi ber förxxxx....." i den allmänna kyrkobönen står för? VAD ber man för? Detta visar helt enkelt på SLENTRAN!

  SvaraRadera
 10. Eric
  Jag har visserligen ingen utskrift av predikan, att kontrollera med, men vad jag kan minnas var det en korfattad men koncis predikan, som rent och klart förklarade den mest väsentliga skillnaden mellan i första hand kristendom och islam. Om jag är rätt informerad om judendomen så har du fel om judendomen, när du påstår att judar förnekar att hela gudomen var med i skapelsen. Du skiljer inte mellan människan Jesus och den pre-existerande Jesus. Det är helt klart att judar och kristna har olika religioner men tror på samma Gud, medan det är mer tveksamt om kristna och muslimer tror på samma Gud. Man borde kanske skilja mellan tro på (samma Gud) och förkunna (samma Gud). F.d. muslimer, som har konverat till kristendomen, säger inte - så vitt jag vet - att de har övergivit sin gamla och börjat tro på en ny Gud. De fornnordiska hedningar som kristnades för 1000 år sedan var dock helt på det klara med att den kristne guden var en för dem ny Gud, som många av dem dyrkade vid sidan av de gamla gudarna, som de hade svårt att överge.

  Visst kan man be för Antje Jackelén. Men den egna tron får väl i viss mån styra i vilken av hennes egenskaper som man ber för henne. Man kan be för att Gud ska leda henne, men överlåta åt Gud att bestämma hur och vart. Om man i likhet med den katolska provokatören på denna blogg vill be för att hon ska avsäga sig prästämbetet bör det not vara med den mycket kristliga avslutningen "Ske din vilja, inte min vilja".

  Det är osmakligt är medlemmar i andra samfund blandar sig i dispyter i Svenska kyrkan och låtsas stödja den ena sidan i konflikten i syfte att splittra och förstöra Svk ännu mer. Man kan be för att Svk nu ska bli mer tydlig om det kristna budskapet än under Wejryds ledning. I en diskussion med ateistchefen Sturmark på sajten fri tanke tillrättavisar W på ateistchefen för att ha kallat Gud för "han", med att detta är att förminska Gud. Vidare säger W:

  "Man erkänner i Gamla testamentet att det naturligtvis är samma gud som verkar i andra religioner och den här spänningen har vi med oss in i nutiden. Den ekumeniska rörelsen och även den romersk-katolska kyrkan har ju en ganska självklar utgångspunkt: alla religioner söker Gud, och vi ser delar av Gud i alla religioner. Ett ansvarigt förhållningssätt kräver ett dialogiskt perspektiv.

  Men så har vi sådana här saker som Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Vad är det Jesus menar med att ingen kommer till Fadern utom genom mig? Är det att man måste upprepa vissa bestämda trosformuleringar, eller kommer man till Fadern genom en livshållning, som handlar om att på ett radikalt sätt tjäna och faktiskt vara villig att riskera sitt liv för andra?"

  Var det att tjäna andra att av kyrkans medel betala ut 36 miljoner för att bli av med dem, detta enbart under tiden som ärkebiskop? W verkar inte heller förstå skillnaden mellan religion och naturvetenskap, och reducerar därmed religionen till något slags sjukligt tillstånd. Vi får hoppas att Jackelén, som åtminstone har intresserat sig för ämnet, lyckas åtminstone i någon mån återupprätta teologins intellektuella heder. Så här säger W:

  "AW: Min agnostiske fysiklärare påverkade mitt liv ganska mycket när han sade: 'Det finns inga naturlagar, det finns bara sammanfattningar av hur det brukar gå till' Då sade jag :'Det gör ju allting mycket enklare för mig, som är kristen' 'Ja det har du alldeles rätt i ', sade han.

  CS: Det här är en intressant vetenskapsfilosofisk diskussion. Jag är beredd att skriva under på att naturlagarna är en sammanfattning av hur det går till.

  AW: Det är ett induktivt sätt att resonera och kristna har ju normalt resonerat deduktivt. Jag tror att man kan komma en bra bit på väg genom att resonera induktivt.

  CS: Däremot är det ju så att naturlagarna, som ju är sammanfattningar av hur det brukar gå till, visar sig ha väldigt hög prediktionsförmåga. I min världsbild utesluter det mirakel."

  SvaraRadera
 11. Lex orandi, lex credendi – du ber vad du tror

  SvaraRadera
 12. Tänk att det är så svårt, för att inte säga omöjligt för så många kommentatorer ovan att ödmjukt, ärligt och av omtanke om kyrkans framtid, böja huvudet i bön för Antje Jackelén!

  Jag blir både förvånad och naturligtvis ledsen över att de inte kan lägga teologiska motsättningar åt sidan och ärligen önska ärkebiskopen Guds välsignelse i hennes viktiga arbete.
  Gör det, snälla ni, och sätt inte sturskt upp huvudet i delvis överlägsen attityd mot henne och kyrkan.
  Tänk på att inga träd växer till himlen.
  Sänk i stället huvudet i bön för henne och vår kyrka!

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
 13. "Teologiska motsättningar" - är det frågan om Jesus eller Muhammed?
  Visst måste en kristen stå upp för JESUS KRISTUS!

  SvaraRadera