måndag 6 april 2015

En annan religion helt enkelt

Det pastorala programmet för Svenska kyrkan Malmö - den kallar sig så - antogs som en vision och uppdragsbeskrivning av kyrkorådet den 30 mars. Här styrs arbetet upp. Och detta är inte ett aprilskämt, som någon trodde när jag läste upp en del av texten just den 1 april.

Ni får texten.
http://kyrkligdokumentation.nu/malmo0315.pdf
De som har böjelser, kan försöka läsa den på malmöitiska. En sådan läsning försämrar inte texten, vill jag påstå.
Nu citerar jag och kursiverar så att ni ska se hela det inledande citatet, programförklaringen:

Vision
Svenska kyrkans Malmös vision är att bidra till världens fred
Det innebär att öppna för fred inom varje människa, att skapa fredens möjlighet i Malmö och hela världen.

Uppdrag
Svenska kyrkan Malmö har Kristi kyrkas uppdrag att i en anda av öppenhet, tillit och respekt gestalta och dela berättelsen om Jesus Kristus.
Genom att leva nära jorden med öppen himmel firar och upprättar kyrkan livet. Så tjänar kyrkan Guds rike och världens fred genom att leva i verkligheten och samtidigt investera i en ny och annorlunda verklighet.

Allt detta var citat. Detta är vad Svenska kyrkan Malmö går ut på. Till detta betalar de kyrkotillhöriga sin kyrkoavgift. I Malmö, nota bene.

Nu har jag återgett texten på dokumentets första sida, själva programförklaringen.
Vi håller här en stund (märker ni hur det skånska tagit tag i mig?).
Min malmöbördige och mycket avhållne vän föreslog att texten skulle tonsättas och framföras av Kvinnaböske. Han höll den för att bli - eller vara - en schlager. Pekoraler platsar i den genren, menade han. Han kan ha rätt. Men saken är dock allvarligare.

Jag är alltså en allvarligare typ, trots denna bloggsida som präglas av att vara käck, pigg och munter. Jag ser att detta är en annan religion. Inte bara än min.
Detta är inte vad Svenska kyrkan tror.
Agendan kunde hålla väl för en fredsförening. Men jag känner igen det teologiradikala greppet. "Berättelsen" delas och befriar. Den är tron flyttad bort från Jesus och hans frälsningsgärning. Jag hoppas ni förmår att skära skivorna så tunt att ni fattar.

Mot slutet av dokumenten definieras fred. Det är "ett tillstånd av respekt, samarbete och välfärd", social rättvisa, frånvaro av krig, fattigdom, hunger och förtryck. Sen kommer det: "Fred är att kunna samlas utan rädsla, till gudstjänst, till arbete. Det är att kunna publicera sig och säga sanningen även till makten." Jag uppskattar förstås kängan till Växjö domkapitel.

"Fred är Salam (shaloms motsvarighet på arabiska), välfärd, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter."
Nu talas arabiska i Malmö. Också i Svenska kyrkan Malmös dokument, uppenbarligen.

Här investeras i en ny och annorlunda verklighet, sägs det, samtidigt som kyrkan lever i verkligheten. Det kan betyda att befattningshavarna håvar in löner och förmåner av Svenska kyrkan och samtidigt investerar i en ny och annorlunda verklighet. När det är för sent, kommer några att upptäcka att det som investerats verkligen gett en ny och annorlunda verklighet, en annan tro.
Kristen tro kan verkligen inom ett kyrkosystems ram avskaffas. 
Det betyder att det låter fromt utan att vara det. Det sägs, som noga taget ingenting är, mer än fromma ord - fast inte fromma!
Förunderligt och märkligt men inte omöjligt att förstå. De små stegen har tagits just steg för steg och nu är vi här.

Men det sägs alltså fromma saker när uppdraget beskrivs!
Jo, och kyrkofäderna visste att villolärare också anför bibelord och det blir fel ändå.
Här ska läsas vad som skrivs och vad som inte skrivs.
 "Att samlas till bön är ett av kyrkans främsta kännetecken."
Det tror jag inte. Många samlas just till bön. Muslimer t ex. Och visserligen ska mässa alltid firas i respektive kyrkas söndagsgudstjänst - men jag fattar inte riktigt varför.
Kan det bero på "att gudstjänsten möter människors behov av riten och bärs av ritens inneboende kraft att tolka och härbärgera livet" -?
I så fall har mässan blivit inte sakramental utan religiös. Är det över huvud taget tänkt, är hela upplägget illa tänkt. Visst låter det bra "att gudstjänsten firar, upprättar och välsignar livet". Men vad betyder det? Vem gör vad i gudstjänsten - är inte det den egentliga frågan? Och handlar inte svaret om Den Helige Ande?

Det finns mer att säga, men ni kan inte nu bära det.
Den saken är klar att är vi inte överens om vad evangelium är, kan vi inte missionera tillsammans.
Den religion som heter "Svenska kyrkan Malmö" är något annat än vad Svenska kyrkan tror, bekänner och lär, den saken är uppenbar.
Men ska inte biskopen i Lund nu ställas inför ett problem?
Han är en väktare på Sions murar.
Han ska se faran och agera.
Och ska inte de pensionerade prästerna i Malmö säga ett sanningens ord? De har inte varsnat de små stegens förändringar, men nu måste väl all insikt rasa ner över dem? Kan de vara tysta? Detta var inte vad de ville med sina prästår i Malmö.
Prästerna i tjänst - har de inte ett ansvar? Och lekfolket? Jo, men det är minst farligt för pensionerade präster och för lekfolk att ta till orda nu. Den som nu tiger, samtycker och är medansvarig

Själv saknar jag Pedel, Sydsvenskans legendariske kyrkojournalist. Vad hade han inte kunnat göra av detta religionsskifte i Malmö? Jag saknar Gustaf Wingren. Detta, Gustaf, hade jag unnat dig att få läsa och det beror inte bara på att jag är en hygglig käft.

Så läs dokumentet.
Jag tänker nog återkomma till det.

64 kommentarer:

 1. Här har vi ett närmast övertydligt exempel på den så kallade diskontinuitetens hermeneutik. Det blir alltid "berättelsen om Jesus Kristus" aldrig "låt Jesu Kristi ord bo bland er i hela sin fullhet". Inte konstigt att denne kyrkoherde tog det steget att förbjuda improperierna för att ge sken av att bekämpa antisemitismen. Den finns där ändå förklädd till fred som uttalas på arabiska. I sin helhet förpackas detta program med en nygnostisk touch.

  SvaraRadera
 2. Malmö är inget undantag utan ett tydligt bevis på att Svky lämnat kristendomen. Jag tror också att det går fler i den katolska mässan i Malmö än de som besöker Svkys gudstjänster!
  Antony

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och mångdubbelt fler islamiska gudstjänstbesök än kristna sammantaget ...

   Salaam aleikum!

   Radera
  2. Jo, Malmö är ett undantag. Den som går före är alltid ett undantag.

   Katolikätare

   Radera
  3. I Malmö bor det snart 20% muslimer och med tanke på att sossarna i Malmö satsar allt på att bli muslimernas parti så kan de stackars Malmöborna räkna med en byggboom av moskéer!
   Antony

   Radera
  4. Med "passiva", oregistrerade muslimer bör man komma upp emot 35 %. I de yngre årgångarna betydligt fler.

   Radera
 3. Vad är "Kristi kyrka" och hur har denna organisation givit uppdrag åt "Svenska kyrkan i Malmö"? Jag kan inte avhålla mig från att återknyta till Dikes besatthet att få veta hur många registrerade medlemar Missionsprovinsen har. Hur många registrerade medlemmar har "Kristi kyrka", som är så mäktig så att den ger uppdrag åt Malmö-kyrkan?

  Andra kyrkor menar sig ha Kristi (inte Kristi kyrkas) uppdrag. Men jag förstår. "Kristi kyrka" är detsamma som Miljöpartiet i riksdagen, vars gruppledare heter Maria Ferm. När sa de förstå? "Svenska kyrkan i Malmö har författat ännu ett partiprogram åt Miljöpartiet. Men det gör någon konsultfirma, som fått sitt uppdrag från Svenskt Näringsliv, som självfallet representerar inte bara våra traditionella kapitalister, utan även den nya alternativenergikapitalismen - som är intimt uppknuten till den traditionella energikapitalismen (Vattenfall, Fortum och E-on). Går även Svenska kyrkan i Malmö de nyare medlemmarnas i Svenskt Näringsliv ärenden? Verkar som att Svek i Malmö har åkt på en riktig blåsning.

  I avsnittet om mission nämns inte ett ord om att omvända någon till kristendomen. Det är tydligen de kristna som ska omvändas till något annat. Kanske ska vi alla bli miljöpartistiska ekofeminister? Vad skulle ;Marx säga? "Vad var det jag sa? Nu är de osams inom kapitalistklassen igen. Och kyrkan känner med fingret i luften och ömsar skinn. och bereder sig på ideologiskt försvar av de nya utsugarna."

  OHP

  SvaraRadera
 4. Vi befinner oss i en nästan hopplös situation. När ett motivkomplex kommer i rullning är det näst intill omöjligt att hejda. Det börjar med små nästan obetydliga förändringar för att först så småningom visa sig i all sin glans. Nu har denna "modernism" nästan helt tagit över Svenska kyrkan. Den borde ha kvävts i sin linda Inte bara vi lider av det. Kanske de flesta kyrkor. I Påsktid har det varit uppbyggligt att läsa kardinal Siris fantastiska bok, Getsemani, där han sätter fingret på den ömma punkten för sin kyrkas del. Människan vill vara sitt eget mått och den förföriska frågan "Skulle då Gud ha sagt?" återupprepas i det oändliga tills de flesta accepterar tanken att Gud inte är den han själv säger att han är. Frågan är om det inte är bättre att SvK går mot sin undergång. Då kanske något nytt kan födas ur Babylons ruiner. Det finns all anledning att fråga när en kyrka upphör att vara en kyrka och om inte SvK redan har nått dit.Vi som ropar i öknen skall inte tro att vi blir hörda men rösten försvinner inte ut i tomma intet. Den kan när som helst få ny kraft för att anknyta till den ryske litteraturteoretikern Bachtin. Därför hjälper inte den utrotningskampanj som man från den etablerade kyrkan har startat mot de gammaltroende. Deras ord, när de är i överensstämmelse med Gud, ligger där latenta och blir förr eller senare manifesta. Så därför är det trots allt inte hopplöst.

  SvaraRadera
 5. Skulle vilja påminna om att det som nu sker i Svky - med illustration i DS:s dagbetraktelser - har haft ett längre men efterhand accelererande förlopp. 1983 utkom en bok med titeln "Den nya religionen". Den var i första hand en undersökning av pastor primarius´ Ludvig Jönsson som religiös reformator. Obs! Religiös - men antikristlig. Han var dock inte ensam i prästerskapet om att driva en antikristen propaganda inne i sv kyrkan. Med åren har antalet falska lärare mångfaldigats - och de har fått fina titlar. Fortfarande faller människor platt för dessa titlar, ståt och prakt. Några små barn ser dock att inte endast kejsaren i sagan är naken. Så är det i den svenskkyrkliga verkligheten. Det är inte en saga - och nu syns den svenskkyrkliga verklighetens religiösa tomhet alltmer. Om nu en blind leder en blind faller båda i gropen. Bliv kvar hos oss, Herre, ty det lider mot aftonen.
  Per G.

  SvaraRadera
 6. Lustigt!

  Vi som var med på 80-talet, när östblocket rustade ihjäl sig, och den västliga vänstern drog ut i lämmeltåg för olika fredsinitiativ. vi känner igen oss. Mir - ry. Мир - fred, värld, världsherravälde, var slagordet från Alexanderplatz till Sergels Torg. Består stormufteriet i Malmö uteslutande av övervintrande vänsterister, som sent omsider fått en plattform för sin (n)ostalgi?

  Eller är Malmöfreden snarare en anpassning till islam, där världen indelas i dar al-islam - ar. دار الإسلام‎, fredens värld - där alltså islamistiskt styre råder, och den övriga världen, dar al-harb - ar. دار الحرب, krigszonen - där islam ännu inte råder?

  Eller ännu hellre: En skön förening av vänsterns och islams världsbilder? En hegelsk syntes? En profetisk vision av det som komma skall?

  Sim salaam Bim!

  Stormufteriet i Malmö har talat.

  I den gamla, vackra Sjömansgårdens lokaler på Universitetsholmen pågår numera inga kristna aktiviteter. Nej, där sitter ytterligt välavlönade administratörer i vackra, välbelägna kontorslokaler. (Lokalpressen borde granska lönestatistiken!) Administratörerna ser till sitt och förbereder den morgondag som skall komma. Kanske bäst att först som sist montera upp halvmånens fredssymbol och höghetstecken över den en gång kristna Sjömansgården?

  GG

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svenska Kyrkans rödgula korsflagga bör av religionsintegristiska skäl snarast åka ned från Sjömansgårdens flaggstång och ersättas med en klädsam, svart eller grön, abrahamitisk fana med texten: الله أكبر (Allāhu Akbar - Gud är större)!
   Texten "SJÖMANSGÅRDEN" på fasaden kan med fördel bytas ut mot "ABRAHAMSGÅRDEN - Stormufteri".

   Radera
  2. Anonym 10.42 sitter fast i trångsynt, svensk kulturnormativism.

   Givetvis bör Malmökyrkans administrationslokal mera kulturneutralt kallas:

   HOUSE of ABRAHAM - بيت أبراهام

   Office of the Great Mufti - مكتب المفتي الكبير


   Så att ALLA kan läsa och förstå, givetvis.


   P

   Radera
 7. Men vad i allsindar, inte var la Gustaf Wingren från den räliga orten Malmö, utan från Västervik, väl?

  SvaraRadera
 8. Jag blir faktiskt direkt rädd.

  Den första litteraturhänvisning som görs är till Dag Hammarskölds ärkepekoral "Vägmärken" inte Bibeln vilke vore naturligt.

  Man nämner överhuvudtaget inte Bibeln förrän i stycket om undervisning där den skall relateras till den enskilde personen i st f tvärtom, vilket vore det naturliga.

  Trots att vi kristna härstammar ur en hebreisk/arameisktalande kontext, så låter man det arabiska ordet salam vara huvudordet som förklarar Guds Fred, inte shalom vilket vore det naturliga.

  Jag har bara en kommentar till Malmö Kyrkliga Samfällighet:

  "You're losing it completely"

  Detta är inte länge kristendom utan kyrkendom, helt utan treenighet, bibel, kristen tradition, kristen filosofi. Allt har blivit politik och samhällsfrågor utan personlig fromhet, avgörelse, omvändelse och syndaånger. Men därför också helt utan frälsningsvisshetens bakvända ångest inför döden och Guds allmakt - Det som lockar oss till ett liv nära Jesus.

  Vart i Malmö skall jag fly till ditt ansikte?
  Far jag upp till himlen så är du inte där,
  Bäddar jag åt mig i dödsriket, se så är du inte där heller,
  Tog jag morgonrodnadens vingar och gjorde mig en boning längst ute i havet, så skulle din hand inte fatta mig där heller.....(.....)......

  ...huru outgrundliga är icke Malmös tankar....

  SvaraRadera
  Svar
  1. De presenterar "den nya religionen" mycket tydligt, där människan är utan synd (dock inte felfri) och där man ska ha en "relation" till den terapeutiske Jesus.
   Den terepeutiske Jesus har full förståelse för, eller sympatiserar med, en sodomitisk livsstil, vikten av att konsumera "rätt", omfamningen av islam som en likvärdig sanning till kristendomen och den absoluta nödvändigheten i att alltid vara "inklusiv" och relativistisk.
   Se där, välkommen till Svkys "brave new religion"!!
   Antony

   Radera
  2. Du har rätt i mycket.
   Dock inte i den okunniga och osmälta bedömningen av "Vägmärken". Möjligen kommer denna skrift att en gång anses som svensk litteraturs mest värdefulla.

   LG

   Radera
  3. Att kalla någons avvikande åsikt för "okunnig och osmält" är ganska otrevligt, speciellt som det handlar om mer än smak.

   Jag har givetvis läst och analyserat dem (det ingår ju numera i den svenska fromheten att så göra) och för mig är det inget annat än rent anakolut dravel i "Vägmärken". Självklart finns det en stor mängd människor som uppskattar dem, precis som det givetvis finns andra som likt mig inte uppskattar dem och det handlar nog inte om okunskap eller oförmåga att smälta utan till största delen om smak. Skulle det handla om kunskap och förmågan att smälta är väl frågan då åt vilket håll vi skall mäta okunskapen.

   I vilket fall som helst så bör "Vägmärken" (eller aforismer jag älskar) vara underordnade Bibeln.

   Radera
  4. Anakolut. Tack, Görel, där fick jag lära mig ett nytt ord, så gammal korsordslösare jag är.

   Det där med att "smälta" texter är intressant. Det kan vara så att en text behöver bearbetas och smältas för att man ska tycka om den. Men det kan OCKSÅ vara så att den som tycker om den gör det för att han inte har smält den. Det kan röra sig om nyhetens behag och när man sedan smält texten inser man att den är skräp.

   Radera
  5. Domkapitel har utfärdat undermåliga församlingsinstruktioner förr. Förhoppningsvis skärper detta Lunds domkapitels handläggning.

   Radera
  6. Anders Stenström7 april 2015 kl. 21:27

   Jag använder i förekommande fall ordet _anakolut_, men alltid som substantiv. Jag har aldrig sett det som adjektiv förut. Kul användning!

   Radera
 9. Haur du sitt Malmö haur du sitt världen...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då haur du sitt U-världen!

   Radera
  2. 'Varrden', staovas dä väll?

   Radera
  3. O, Anonym 17:12, du to mina tänner, som vi brugar å si här himma. Varrden heder de ju.

   Radera
  4. Tredje varrden!

   Radera
  5. Malmöitiskan är hotad. Domänförlusten till arabiskan är stor i Malmö. Redan informerar socialförvaltningen i huvudsak på arabiska. Tidningen "Al Kompis", som läses med baksidan först och har socialförvaltningen som utgivare, har text enbart på arabiska. Det mesta låter sig göras på arabiska i Malmö. Om mera mörkhårig personal i affärer inte behärskar arabiska vid tilltal, skakar äldre med MÖ-rötter på huvudet över obildningen.

   Varrden haor kommi te Mallmöe pao ricktit

   Radera
  6. Socialförvaltningarna i Malmö och Stockholm informerar genom Al-Kompis, ja, men utger inte den arabiskspråkiga tidningen.
   Dess svenskspråkiga systertidning Al-Tid kan bara rekommenderas för den intresserade. Här möter det nya Sverige:

   http://altid.se/

   J

   Radera
 10. Religionsskiftets realitet och problematik uppmärksammades tidigt i sydvästra Skåne, genom Ulla-Carin Holms avhandling.

  SvaraRadera
 11. Hur kan man stapla plattityder på det sättet?

  SvaraRadera
 12. "Att genom ett aktivt miljöarbete ta del i förvaltarskapet av jorden och arbeta för ett hållbart samhälle"

  Malmö-kyrkans hela nya katekes kan du läsa här:

  http://www.mp.se/om/partiprogram


  OHP

  SvaraRadera
  Svar
  1. "...Miljöpartiet de gröna vill att alla människor ska välkomnas i ett samhällsbygge med öppenhet, solidaritet och medmänsklighet som grund. Att vi är öppna för omvärlden och alla människors olikheter är en förutsättning för det gröna samhället. Vi är övertygade om att ett nytt Sverige är möjligt. Ett Sverige där det är vår gemensamma framtid som förenar oss, snarare än etnicitet, födelseort eller religiös tillhörighet."

   Radera
  2. Undersökningar av partisympatier inom olika yrken visar att över hälften av public service journalister (SR och SVT) sympatiserar med Miljöpartiet. Andelen miljöpartister bland övriga journalister är också mycket hög. På andra plats bland journalisterna kommer Vänsterpartiet, medan Socialdemokraterna och Moderaterna är mest underrepresenterade.

   En lika kraftig överrepresentation av Miljöpartisympatisörer råder bland Svenska kyrkans präster, medan socialdemokraterna märkligt nog är flest bland diakoner och övriga kyrkoanställda. Jo, detta är märkligt, men kan bero på att Vänsterpartiet uppfattas som alltför "kommunistiskt" bland de kyrkoanställda.

   Minns inte andelen miljö-partisympatisörer bland landets lärare, men den torde vara hög. De allt sämre skolresultateten tyder på det. Däremot har jag sett en undersökning, som visar att 80 % av miljöpartipolitikerna är lärare av något slag.

   Det är helt uppenbart att personer med opinionsbildande yrken dras till Miljöpartiet. Eller att Miljöpartiet har prioriterat att värva medlemmar och blivande politiker bland just dessa.

   Socialdemokraterna har i det närmaste upphört att existera som ett parti med en egen ideologi. "Grön" ideologi flyttar hela tiden fram sina positioner inom Socialdemokraterna, medan vänsterfalangen, som sympatiserar med Vänsterpartiet nätt och jämt håller ställningarna. Snabbt krympande minoriteter inom Socialdemokraterna är socialliberalerna ("högersossarna") och pragmatikerna med rötter i fackföreningsrörelsen, till vilken partiledaren hör. Han har inte en chans när miljöpartister och vänsterpartister går samman. Ändå var pragmatikerna mycket starkt dominerande (över 90 %) bland de politiskt aktiva sossarna under socialdemokratins framgångsår, som inföll ungefär 1932 - 1968.

   Då var Socialdemokraterna ett arbetarparti. Nu är Socialdemokraterna ett intresseparti för klassresenärer (den nya medelklassen med arbetarbakgrund) och ursprunglig medelklass.

   Det finns en kyrklig borgerlighet (inte minst bland kommentatorerna på denna blogg), som hackar på det gamla Arbetarepartiet Socialdemokraterna, för att en ny religion breder ut sig i Svenska kyrkan.

   Denna religion är inte islam. Den är nygnosticism. Elaine Pagels utmärkta bok om den klassiska gnosticismen förklarar att denna attraherade personer med "intellektuella" yrken. (Precis som dagens nygnosticism), men stötte ifrån sig slavar och andra praktiskt arbetande, med ett mer verklighetsförankrat förhållningssätt (som nygnosticismen gör idag).

   OHP

   Radera
  3. Tack OHP, för ännu ett upplysande inlägg!

   Argus

   Radera
  4. Tack OHP, för ett mycket intressant inlägg som förklarar förfallet i Sverige i allmänhet och särskilt Svkys teologiska, moraliska och intellektuella kollaps!
   Antony

   Radera
  5. OHP:

   I mina kyrkliga kretsar (mest Sv.Ky men även lite Efs, Eq och Kat.) är även Feministiskt initiativ kraftigt överrepresenterat. Jag är m a o omgiven av MP, V, Fi och givetvis blir bibelläsningen därefter.

   Görel

   Radera
  6. Maja är glad för att de kyrkliga kretsarna följer med sin tid.

   Rickard från Rickomberga, som går på Handels, fnyser åt charlataneriet:

   -Som om det inte räcker med EN tokighet! ler han överlägset.

   Murre från Skogstibble får vatten på sin kvarn:

   -Sverigedemokraterna är de enda som står på vår sida! säger han uppgivet. Präster, lärare och journalister, allihop vill dom bli av med oss lagårdslantisar. Snart flyttar jag in till stan, jag med.

   Bill och Bull ser oroliga ut. Murre har loppor ...

   Elaka Katten Måns

   Radera
  7. Görel Gerdin: Om du med Kat, menar Katolska Kyrkan så undrar jag verkligen i vilka kretsar du rör dig? Jag har i över 20 års tid inte träffat på tillstymmelse till ding-dong feminister, som Fi, utan möjligen några förvirrade "liberaler" av typen Gert Gelotte!
   Antony

   Radera
 13. Detta är inte bara Malmö församlingsteologi. Det är också våra biskopars, inte bara ens utan samtligas. Ingen höjer sig över den andra. Alla har fallit i samma grop. Även om jag inte gillar Anders Nygrens teologi hade han helt rätt när han inför 1958-års ödesdigra reform sade att Svenska kyrkan växlade in på ett gnostiskt spår. Nu ser vi de fulla konsekvenserna, men det är inte slut än. Det kommer betydligt värre saker!

  SvaraRadera
 14. Om det visionära: En vision bör skrivas i presens och säga ”Vi är vid stjärnorna!”. En vision utifrån Kristen tro, skulle kunna lyda: Alla invånare i Malmö (eller i Sverige, eller Alla folk) är lärjungar till Jesus Kristus. Medel i arbetet för att nå visionen är Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission, som i varje sammanhang behöver ha åtminstone något inslag som stödjer visionen. / LM

  SvaraRadera
 15. Måste man inte läsa innersidorna två och tre också, inte bara första och sista?
  Ramen avgör visserligen tolkningen men där finns basfakta som tydliggör att ramen är felvald.

  SvaraRadera
 16. Kristendom och islam är två mycket olika religioner, bortsett från att islam som är yngre har importerat element från både judendom och kristendom. Muhammed var köpman, och träffade på judar och kristna under sina handelsresor, och inspirerades av dem, och inte minst av deras tro på en enda Gud. Kristendom och islam har också det gemensamt att de tilltalar praktiskt lagda och praktiskt arbetande människor (arbetare, bönder och slavar), som uppfattar dessa religioner som verklighetsförankrade och som ett stöd i det hårda vardagsslitet. Mot dessa "jordnära" religioner står alltså gnosticismen.

  Att kristendomen har tappat anhängare bland städernas arbetare kan förklaras med att kyrkans infrastruktur har varit anpassad för bondesamhället, förutom med den religionsfientliga agitation som också har förekommit från vissa socialistagitatorers sida. Det var också som en proteströrelse mot denna agitation som kristna socialdemokrater startade Broderskapsrörelsen under 1920-talet. Denna vara alltså vid starten huvudsakligen en rörelse mot ateisterna i det egna partiet, men i viss mån också mot den dåvarande högerpartidominansen bland det svenskkyrkliga prästerskapet.

  Islam har naturligtvis haft motsvarande svårigheter att anpassa sig till inflyttningen till städerna, inklusive de europeiska storstädernas förorter. De muslimska församlingarnas relativt svaga organisation och dåliga förmåga att nu ut (jmfr motsvarande problem för de kristna kyrkorna) att nå ut med sitt traditionella budskap, har i hög grad underlättat extremiströrelsernas rekrytering av jihadister bland dessa "rotlösa" förortsungdomar.

  Det faktum att även kristna invandrare bor i samma områden, medan Svenska kyrkan har de lokaler som finns, har NÖDVÄNDIGGJORT ett samarbete över religionsgränserna för att förebygga extremism och rasmotsättningar. Ett INTERRELIGIÖST samarbete av detta slag är givetvis inte I SIG av ondo. Men frågan är hur detta har hanterats av Svenska kyrkan, som är en kyrka, som orienterar sig bort från kristendomen.

  Det är lätt att inhösta stöd från sekulariserade politiker, som förstått att endast religionerna själva kan hantera situationen med extremismen, för RELIGIONSSYNKRETISTISKA PROJEKT. Dessa politiker tror ju att roten till det onda är att människor har olika religioner. Kunde man bara slå samman dessa till en enda religion, så vore problemet löst.

  Nygnostikerna inom Svek har verkligen inget intresse av att grunda en ny blandreligion genom sammanslagning av kristendom och islam. Det har ju Muhammed redan gjort, fastän då handlade det om en sammanslagning mellan judendom, kristendom och de gamla arabiska stamreligionerna. Nej, synkretismen är bara ett sätt att marknadsföra projektet hos de sekulära politikerna. Att blanda in arabiska ord och uttryck (t.ex. salam i stället för fred) i en skrift om Svenska kyrkans uppgifter är ett led i denna marknadsföring. Sådant gillas av politikerna.

  Bland S-politiker, som själva är ateister, talas ofta om att motverka extremist i islams namn "genom att binda upp svansen på muslimerna, som vi redan har gjort med de kristna med undantag för små sekter som Livets ord". Tjänstvilligt erbjuder sig gnostiska Svek-präster till jobbet. Det är inte första gången i historien som gnostiska rörelser har försökt infiltrera islam, dock hittills med ganska ringa framgång.

  Detta kan alltså ske med politisk uppbackning, om det hela marknadsförs som ett religionssynkretistiskt projekt. Samma opium för hela folket. Men själv tror jag att detta i hög grad kommer att underlätta för al Qaida och liknande extremiströrelser, som lättare kan framställa sig som de rätta uttolkarna av islam, om de kan peka hur den "kristna" kyrkan försöker göra om islam.

  OHP

  SvaraRadera
 17. Fortsättning: Sedan alltfler muslimer blivit medlemar i Socialdemokraterna uppstod naturligvis tanken att bilda en liknande organisation som Broderskap bland muslimer. Detta var en god tanke, men den gillades inte av den alltmer sekulariserade ledningen för Broderskap, som gärna ville tillämpa sina erfarenheter av att binda upp svansar på troende även på muslimerna. Så ombildades 2011 den kristna Broderskapsrörelsen till "Socialdemokrater för tro och solidaritet".

  Men som fallet Omar Mustafa (som ideologiskt står nära terroriststämplade Muslimska Brödraskapet i Egypten) visar, var det lättare sagt än gjort att binda upp svansen på muslimer. Mustafa tvingades under förödmjukande former lämna sin suppleantplats i den socialdemokratiska partistyrelsen.

  OHP

  SvaraRadera
 18. Dag, det du citerar är visst Svenska kyrkans lära. OCKSÅ. Ty SvK är pluralistisk.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det postkristna samfundet Svky är pluralistiskt, relativistiskt, hedonistiskt och framför allt heretiskt!
   Antony

   Radera
 19. Det är en stor tragik att neoliberala kristna så lätt besegras av salafismen på grund av att man föraktar eller omtolkar "sin egen tidiga tradition".

  SvaraRadera
 20. Frasius.

  Vore intressant att veta vad du inkluderar i ordet "också"? Kan man få en , vad skall vi kalla det-programförklaring gärna också med några ord om vad Du bygger slutsatserna på.

  Detta "också" inkluderar i vart fall inte den apostoliska läran - det påstår jag och hänvisar där till alla avsteg från den apostoliska läran som genomförts .

  //HH

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med ordet OCKSÅ menar jag att man rent praktiskt rätt lätt kan avgöra vad som är Svenska kyrkans lära. Det som domkapitlen och deras överinstans tolererar strider inte mot SvK:s lära. Det som präster blir avkragade/förmanade för strider mot SvK:s lära.
   I SvK tolereras en hel del bibliska läror OCKSÅ. SvK är pluralistisk, tolererar blandning och (enligt min mening) obiblisk samexistens. Må de som tycker att denna blandning är försvarlig verka i SvK, men de som menar att den är oförsvarlig bör inte för sitt samvetes skull stå kvar i SvK.

   Radera
 21. Det finns vissa konkreta ljuspunkter i programmet.
  "att gudstjänsten bärs av Ordet och sakramenten, där förkunnelsen är
  angelägen och autentisk och att mässa alltid firas i respektive kyrkas
  söndagsgudstjänst"

  Det är otvivelaktigt besked om att det är slut på Hgmgtj och andra avbrutna gudstjänstformer på söndagarna, något som torde glädja dem med högkyrklig ådra.
  Huruvida förkunnelsen förutom att vara angelägen och autentisk även skall vara i linje med bibeln, traditionen och bekännelseskrifterna framgår tyvärr inte. Vi får väl se om predikstolens frihet lyckas med detta i ljuset av detta dokument.

  SvaraRadera
 22. Jag upphör inte att fascineras av människor som indelar tillvaron i fack och sätter etiketter på människors tankar och tro. Men tänk om verkligheten inte är så enkel! Tänk om gränserna flyter! Det måste vara nervöst för människor som har stort behov av kontroll, för då vet man ju inte var man har folk.
  Jag har personligen råkat ut för detta tänkesätt många gånger. Min kritik mot den generösa abortlagen borde nämligen- enligt den där mallen- vara kombinerad med en negativ inställning till samkönade pars rättigheter. Nu är den inte det! Jag har länge och mycket debatterat dessa. Då får människor inte ihop bilden av mig! På liknande sätt är det säkert med många både saker och personer. Tillvaron är ofta inte så okomplicerad!

  SvaraRadera
 23. Till alla, som ryggmärgsmässigt sticker spjut i Svenska kyrkan,

  -Har ni på förhand alltid målet att svärta ned, döma ut, odugligförklara Svenska kyrkan? Det ser så ut att döma av ett stort antal kommentarer ovan.
  Vilken är er drivkraft då - den konstruktiva eller destruktiva? Mitt svar på frågan är givet. Vilket är ert?
  Och här, Elisabeth, kommer ännu ett ord, som gäller herrskapet ovan och dess proselyter men som Du kanske inte riktigt anammar: "folkkyrkofienderna".
  Alltså Dags doakör, alias folkkyrkans fiender!

  BENGT OLOF DIKE


  SvaraRadera
  Svar
  1. Bengt Olof Dike, är du glad för att SvK i Malmö vill fira mässa under alla huvudgudstjänster på söndagar?

   Om du är det, kan man kalla dig högkyrklig då?
   Eller är du folkkyrkans doakör oavsett vad folkkyrkan hittar på?

   Radera
  2. En öppen fråga: har vi den kyrka som vi förtjänar? Lyssnar vi till Guds röst för att göra Honom känd genom att själva vara Jesu
   efterföljare och föredöme i bön tillbedjan, omsorg om nästan i det tysta, bönegrupper i våra hem och familjer... Osv?

   Det är förvisso enklare att kritisera eller vara offer än att ta ansvar för egen Gudsrelation, familjens, nästa generation... Osv?

   Kanske kommer en dag när vi tackar Gud för Missionsprovinsens iver för evangeliet...och koinoinior, husförsamlingar....?

   Folk kommer nog när det " brinner i Kyrkan"

   Radera
  3. Med tanke på det "kristologiska" och antropologiska innehållet i Svkys "mässfirande" så kan man verkligen undra om det spelar någon roll om den nya religionen firar söndaglig "mässa"?!
   Antony

   Radera
 24. Ntl. där har du en poäng. Man kan faktiskt vara både det ena och det andra och det fjärde, men inte det tredje. Men den som är satt att lära andra, måste väl ändå lära ut den vedertagna sanningen, även om den är en lögn? Vilket all religion är, enligt ateismen,,, Och muslimerna kallar ju sig själva just det. Och är det inte sant att Muhammed grundade islam, att Bahaullah grundade Bahai och att L Ron Hubbard grundade scientologin? För att nu nämna några.

  Jag skulle inte bli upprörd om islam förkunnas i en moské. Och inte heller blir jag upprörd, när kristna araber kallar Gud för "Allah". Inte ens om det sker i en Svek-kyrka, där hela gudstjänsten är på arabiska. Men varför inte använda svenska ord uttryck, eller sedan länge vedertagna låneord, som "barmhärtig", om gudstjänsten är på svenska? Kan tala om för dig att muslimerna själva byter ut arabiska ord mot svenska ord, såsom Gud i st.f. Allah, när de talar svenska.

  Så vad vill man egentligen, när man byter ut svenska ord mot för allmänheten okända arabiska ord i en text på svenska om kyrkans uppgifter och dessutom byter ut bibelcitat mot sentenser ur Miljöpartiets partiprogram? Skämsman så över sin kristna tro?

  OHP

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag försvarade inte religionssynkretism. Det var bara en allmän reflektion om tillvaron!

   Radera
 25. BOD,

  Hur vore det att fundera över ordval? T ex frågar du sarkastiskt med betoning på "i förhand". Har det inte slagt Dig att vi diskuterar vad som sker?
  //HH

  SvaraRadera
 26. Bengt Olof Dike tillhör en Kyrka som kallar sig reformatorisk (semper reformanda). Att då liksom aposteln Paulus och reformatorn Luther varna för ideologier som söker komma med ett "annat evangelium" eller förvränga Jesu Kristi evangelium är inte att "sticka spjutet i kyrkan" utan det är att i sanning vara just reformatorisk. Våra Bekännelseskrifter och i synnerhet Galaterbrevskommentaren (Luthers) är mycket tydliga här.

  SvaraRadera
 27. Till folkkyrkofienderna,

  -Min kommentar ovan var en reaktion på den ständiga kritiken mot Svenska kyrkan på detta kommentarfält. Med alla möjliga och omöjliga argument försvaras attackerna. Th Andersson ovan har ett, Peter T ställer en fråga, som är lätt att besvara - jag vill inte att det skall vara mässa varje söndag i kyrkan - och HH är en så inbiten domedagsprofet gällande vår folkkyrka att det är allom bekant här.
  Jag har inga som helst förhoppningar att kunna ändra era förutfattade meningar. Men nog borde nyanserna någon gång få plats i de vassa spjutspetsarnas stick, dvs att spjutet läggs åt sidan och tonfallet mildras.
  Det är så innerligt tjatigt, destruktivt och ovärdigt teologiskt kunniga människor att likt papegojor upprepa Svenska kyrkans avfall från den riktiga läran, att kyrkan inte tror på Kristus, att kyrkan rent ut sagt är okristlig.

  Förstår ni inte hur absurd sådan gallimatias är? Själv var jag i kyrkan på Palmsöndagen, skärtorsdagskvällen, Långfredagen och Påskdagen. Varje gång stod givetvis Gud och Jesus i centrum. Vem dog på korset? Någon annan än Jesus?
  Som jag tidigare har frågat:
  -Om kyrkan inte är en kristen kyrka - vad är den då? Låt oss läsa det, om ni har något alternativ att presentera. Har ni inte det, faller era påståenden som den kastade stenen i vattnet.

  Alltså, med en gammal fras:
  -Byt skiva någon gång, ni till synes (av texterna) totalt obotliga folkkyrkofiender!
  Se framåt med konstruktiva insatser för mission och undervisning i stället för att dväljas i destruktivitetens testuggande meningslöshet.

  BENGT OLOF DIKE

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag för min del kan tycka att jag bytte skiva när jag såg något positivt i ett dokument som alla andra hittade en massa fel i.
   Att fira mässa varje söndag.
   För att jag tyckte det blev jag kallad "folkkyrkofiende".
   (I mitt bakhuvud ekar frasen: " Ropen skalla, Hgmgtj åt alla!")

   Om det är en generell slutsats från folkkyrkoföreträdarna så kan man knappast påstå att de är pluralistiska i synen på högmässofrekvens.
   Det kanske t.o.m. är så att folkkyrkoföreträdare tycker att det ska utgå centrala påbud om hur ofta mässa ska firas så att det inte blir för ofta i det lokala?


   Hur som helst så undrar jag helt osökt på om det inte bara är jag som ska byta skiva någon gång?

   Radera
  2. Herr Dike har en poäng i detta.
   Be om Salomos vishet!
   Prästänka

   Radera
 28. Än en gång i Svea rike
  dundrar folkkyrkotoken ....

  SvaraRadera
 29. Frasius,
  måste erkänna att jag inte följer med i din förklaring än mindre slutsats.
  Kanske bygger vi på olika premisser? Jag menar att så länge SVeK hävdar sig vara:
  1, en helig,allmännelig och apostolisk kyrka,
  2, En evangelisk Luthersk kyrka,
  3, En kyrka bunden till sina bekännelseskrifter

  Så länge allt detta är den officiella "programförklaringen" kan man inte hävda att SVeK följer sin lära.

  Du tycks mena att så länge SVeK följer sina interna beslut. Beslut oftast initierade av våra politruker i tidsandans ledband och ofta helt i strid med just den apostoliska läran, den Lutherska traditionen och inte minst den bekännelseskrifterna så följer den sin lära?

  Jag kan medge att den följer tidsandan och lyder sina politruker istället för det som är Kristi Kyrkas uppgift men det innebär att den väljer lögnens och svekets väg för den kan då omöjligt hävda att den är i paritet med punkterna ett tom tre ovan.

  Den har medvetet valt att gå sin egen väg. En väg som vart den nu än leder, jag vill inte säga mer, under inga omständigheter är den väg som Kyrkans Herre har anvisat oss. Inte på något sätt kan kallas för Kristi Kyrkas väg.

  Jag menar därför att avkragningar sker av präster som fof har valt att följa den lära som SVeK , visserligen falskeligen men dock påstår vara sin lära och alltså inte tvärtom. Där visar snarare SVeK mycket stor tolerans mot de präster som istället predikar andra läror- de avkragas inte . SVeK visar också med otaliga exempel att de visar / visat stor tolerans mot tom kriminella handlingar om än kanske vanligare mot direkt olämpliga präster- då tänker jag på deras beteenden och visade "moral"eller brist på sådan kanske korrektare. Knappast efterföljansvärda exempel i alltför många fall.

  Dock, kanske vi är eniga i sak fast vi ser det från olika synvinklar? Jag vet inte men hoppas så.

  Vänligen
  //HH

  SvaraRadera