onsdag 14 februari 2018

Askonsdag och den heliga tystnaden


Oss emellan: Jag hade tänkt publicera en helt tom sida för att beskriva den heliga tystnaden. Jag omprövade. Få hade upptäckt blinkningen till Thomas Mertons bok Den heliga tystnaden (Allhem 1956). De flesta hade tänkt att en blank sida betydde fel på en server eller fel i den egna digitala utrustningen och blivit oroliga. Få ting gör numera en människa så orolig om datorn inte fungerar som det är tänkt. Förresten är det Alla Hjärtans Dag också så då finns behov av hjärtlighet, kanske kärlek rentav. Den vänliga damen i delikatessdisken hade ett förslag till mat för denna ondsag men jag tvekade med argumentet "det går inte, det är Askonsdag" men fick till svar: "Det är Alla Hjärtans Dag också!" Det är sant. Är det i denna konkreta konflikt vi ser kristendomen (Askonsdag) möta MTD-religionen (Alla Hjärtan)? Då förstår vi också vad som vinner och varför. Hjärtan säljer bättre än en askhög.

Överstarna var i form. De skjutsades av en löjtnant Olsson, en helt nykter ung officer. Varifrån de kom och vart de skulle var oklart (hemligt). Egentligen var det nya de hade att berätta måttligt intressant för det var förutsägbart och i tidningen i går morse. Modéus II uttalade sig för permanent uppehållstillstånd för alla ensamkommande ungdomar. Han var också för böneutrop två gånger på fredagar vid moskén i Växjö. Självfallet utnyttjar han biskopsämbetet för att framsäga dessa ståndpunkter. Överstarna fick sina drycker och Olofsson muttrade: "Inga komplikationer?"

Däri ligger det förunderliga. Biskopar kan uttala enkla lösningar på svåra frågor och ingen kräver besked. En stackars överste sitter med sin G&T och är lika olycklig över dessa ickekomplikationer vare sig de gäller dagspolitiska frågor om migranter eller HKP 14, helikoptern som kostar 200 000 i timmen om den ska flyga. Vad kostar den om den står på marken per timme? Olofsson hämtade mod när han fick sin andra GT. Eller var det chipsen som stärkte håg och armar?

Hur det kristliga kommit att engagera sig för afghanerna i Sverige kan man kanske förstå. Modéus II argumenterade med hjälp av terrordådet i Kabul, det som riktades mot diplomatkvarteren. Om svenska tjänstemän lever i ett skärpt säkerhetsläge är det svårt för afghanerna, menade han. Han undrade vilka möjligheter dessa unga har att leva ett tryggt liv. Modéus II tycktes upprörd över att "svenska medborgares säkerhet värderas högre än säkerheten för människor som flytt för sina liv". Till detta kan två saker sägas. 1) Ja, det är självklart och kallas medborgarskydd 2) Ja, det är lika självklart att Afghanistan har ansvar för sina medborgares säkerhet i Afghanistan, inte Sverige. Modéus II kallar de olika måttstockarna för "moraliskt dubbelspel", men det måste väl vara att uppfatta saken galet?

Modéus II invänder mot att ungdomarna ska skickas till Afghanistan när de har vuxit upp som flyktingar i Iran och inte har några släktingar kvar i Afghanistan. Inga? Fungerar klansamhällen så? Om de verkligen gör det, varför avvisas inte de unga till Iran då? Det måste nämligen finnas goda skäl för att ta emot migranter och de goda skälen är bland annat att de bidrar till att bygga upp vårt land. Om en skolledare om de afghanska ungdomarna sa: "En kommer att bidra. Två om jag räknar välvilligt. Åtta kommer att bidra som bidragstagare" har vi hur eller hur problem som importerats. Hur hanteras sakliga problem med barmhärtighet? Svaret är sannerligen inte självklart. Och om detta vet inte biskopar mer än någon annan av oss. Vad säger EU:s representation i Kabul, som borde kunna ge en insiktsfull bilda efter denna representation har kontakter i samtliga provinser? Har Modéus II frågat?

Nu vet Modéus II också att stödja kravet på böneutrop. Det är en parallell till kyrkklockor och därför är det tydligen så att Modéus II självklart ska ha en synpunkt. Han bor visserligen så till att han aldrig kommer att höra ropet. Kommunalrådet Tenje däremot var inte klar över svaret. Frågan är komplicerad, menade hon. Till skillnad från, om ni förstår.

Fredrik Haage försöker i Smålandskomposten denna morgon renodla frågan. Politikerna verkar tänka att böneutropen kan förstärka problem i området. Politikerna hänvisar till vad andra kan tycka men tycker inget själva. Haage ställer frågan: "rymmer utropet ett religiöst anspråk eller imperativ?" I så fall är det ett skäl att säga nej. Frågan tycks inte ha föresvävat politikerna men inte heller Modéus II. Haage noterar att det inte finns "någon vägledning i denna centralt principiella religiös-filosofiska frågan". Han finner det orimligt att saken egentligen ska hanteras i en kommunal nämnd.

Här är principfrågan ställd.
Men, Alla Hjärtans Dag eller Askonsdag, varför ställer Modéus II inte principfrågor, besvarar dem med sakkunskap och ger nya perspektiv?

Så mycket för den heliga tystnaden denna dag. Men vi har lärt oss att det kan vara brott att tiga. Brått att tala har kanske mest biskopar och biskopars vederlikar?53 kommentarer:

 1. För att kunna bedöma stiftschefens i Växjö uttalande behöver jag först få svar på frågan "Vad har han sagt om förföljda medkristna i muslimska länder?"

  Jag önskar alla en meningsfullt dyster Askonsdag och en välsignad Fastetid!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Han sa vad jag vet inget när Katolska kyrkan fick sin Mariastaty halshuggen?

   Radera
  2. Göran: Du kallar dig själv biskop och Modéus stiftchef? Hur kan man vara biskop och så respektlös är då min fråga. Jag tycker det ser illa ut.

   Vad är det du tror att han har sagt? Att det är jättebra att kristna förföljs?

   Radera
  3. Stiftchef Modéus II är en islamkramare som aldrig skulle ställa sig lojal med oss katoliker. Inte minst sedan vår kh i Växjö kritiserade Pride-hedonismen, som Växjö stift sponsrade. Att muslimska imamer med jämna mellanrum uttalar att homosexuella skall stenas till döds verkar MTD-prelat Modéus strunta i, då all kritik mot muslimer nog är islamofobi i Modéus stollevärld!

   Antony

   Radera
  4. Anna, i detta skiljer vi oss åt – Modéus är stiftschef, det är inte jag.

   Radera
  5. Anna, Modéus II är Växjös stiftchef, då han inte ens med en generös luthersk tolkning har blivit biskopsvigd, pga fru doktor Jackelén. Efter henne är det fragmentariska "episkopatet" i Svky definitivt förlorat.

   Antony

   Radera
  6. Göran: Trams. Du vill antyda hur mycket fiiinare och riktigare biskop du är än denne man. Det framgick inte minst av din kommentar härförleden som jag också reagerade på men inte skrev något. Den om människors behov av "riktiga biskopar".

   Radera
  7. Anna: Ibland har du en god poäng med dina provocerande formuleringar. Men här tycker jag att du borde förstå att enligt den ämbetssyn som f Dag och de flesta av oss som skriver kommentarer på den här bloggen har är det fullt rimligt att se +Göran som biskop i apostolisk mening även om bedömningen av vilken kyrka han verkar inom skiljer oss kommentatorer åt. Helt klart är han inte stiftschef, eftersom Roland Gustafsson är Mpr:s stiftschef. I Växjö är Fredrik Modeus helt klart stiftschef enligt samma logik. Var är problemet?

   Radera
  8. Anna, det är inte alls trams. Det är en objektiv realitet. Som bitr. biskop är jag inte stiftschef. Jag kan bara göra det som delegeras till mig att göra.

   Sedan är det kanske inte din sak att avgöra vilka andra människor skall bedöma som riktiga biskopar.

   Radera
  9. Antony, Du som underkänner allt vad Du kan, glöm inte att det finns medkonsekratorer som Du måste underkänna av andra skäl.

   Radera
  10. Tapel: Jag förstår det mycket väl. Jag ser också att det har gått långt över att "ha en annan ämbetssyn" och att ni verkar ha blivit fullkomligt blinda för vad ni sysslar med i all er högfärd och mobbarbeteende för denna enda fråga och även om ni till slut skulle ha rätt har jag svårt att tro att Gud sitter och samtycker till hur ni er beter er - vuxna karlar och därtill präster.

   Göran, du biskop för minst fem personer, du tycker inte att jag ska avgöra det. Jag svarar att du får finna dig i att bli kritiserad, i synnerhet som du framträder som biskop själv, om du formulerar dig som i ovanstående kommentarer.

   Radera
  11. Anonym, det har redan påpekats att i luthersk tradition är huvudkonsekratorn avgörande. Så även med en generös luthersk tolkning är successionen väck efter fru dr Jackelén.

   Antony

   Radera
  12. Anna, jag tål kritik. Men nu handlade det ju inte om mig, utan om att du inte har auktoritet att avgöra vad andra skall bedöma som riktiga biskopar.

   Radera
  13. Göran: "Har inte auktoritet"? Vad är det för språk? Jag har precis som alla andra rätt att ha åsikter om hur andra beter sig på nätet och tolkar sin tro, liksom andra har åsikter om mig.

   Radera
  14. När blev 'åsikt' detsamma som 'auktoritet'?

   Radera
  15. Göran: Jag erkänner att jag inte förstår vad du menar med ditt "auktoritet". Det enda jag förstår är att du ogillar min kritik.

   Jag kan också erkänna att jag kanske gick lite hårt åt just dig personligen när jag avsåg ett antal personer, men du är den enda som framträder i egenskap av biskop och därför blev jag mer upprörd av din kommentar.

   Dock tycker jag att du halmgubbar lite när du skriver att jag inte har rätt att avgöra vilka andra ska bedöma som riktiga biskopar. Som jag skrev kritiserade jag i det här fallet inte att ni har "en annan uppfattning i ämbetsfrågan" utan vilka proportioner denna från SvK avvikande uppfattning tar och hur ni agerar utifrån den. Ni framstår som "en mobb" där just uppfattningen att ni har rätt i denna fråga tillåter just ett mobbarbeteende. Ert sätt att skriva framstår som hårt och kärlekslöst och det faktum att ärkebiskopen som vigde Modéus hade äggledare ger er rätt att uttrycka ert gränslösa förakt och tvärsäkert hävda att Gud inte kan ha varit med i denna biskopsvigning p g a detta. Nu ser ni förstås inte er själva som "grupp" men tillsammans framstår ni just som en illasinnad mobb. Om det kärlekslösa hade Paulus som du vet också en del att säga men det förefaller ni inte anse vara några ord värda att ta till er - bara vad han skrev vid ett tillfälle om kvinnor vid kristnas sammankomster. "Låt oss förakta de som inte har samma uppfattning som vi! Det har vi rätt till!" Gud kanske rentav har gett er "auktoritet" att gränslöst förakta oliktänkande?

   Du håller troligen inte med, men jag ser det som ett uttryck för förakt att hela tiden kalla någon för "stiftschef" som faktiskt har befattningen biskop i Svenska kyrkan, oavsett vad ni tycker om det.

   Radera
  16. Är han stolle och islamkramare, Antony?

   Så läser vi det igen - en biskop i Svenska kyrkan som utses till slagpåse av inte blott Antony, vilken ser honom som stolle och islamkramare, men också av andra.

   En biskop för Svenska kyrkan företräder alltså i Antonys ögon en annan religion plus att han är centralfigur i stollarnas/dårarnas värld!

   Den som inte har samma åsikt som Antony (och andra) utnämns alltså snabbt till stolle. Att Modéus är biskop i Kristi svenska kyrka bekymrar inte signaturen, vilken raskt därtill stämplar honom som gående islams ärenden.

   Det framgår också av flera andra inlägg att Antony kan räkna med applåder för sin attack mot Växjöbiskopen.

   Ja, man upphör aldrig att förvåna sig över skottavlan för många kritiker på bloggen.
   Det är nästan så att man önskar att de får en militär utbildning av Salander och Olofsson i militär strategi, så att de lär sig var den lede fi finns. Ni vet bloggarens militära kompisar med överstes titel.
   Men kritikerna sällar sig kanske snabbt till avdelningen skolkande elever.

   BENGT OLOF DIKE

   Radera
  17. BOD, Modéus II är inte, inte ens med generös luthersk tolkning, en biskop, utan en självgod MTD-prelat som beklagligt nog är chef för ett stift i det postkristna samfundet!

   Antony

   Radera
  18. Anna: Jag kan medge att det i utomstående betraktares ögon kan se illa ut när flera av oss som skriver kommentarer här lite inkonsekvent (oftast) omtalar "påven", "patriarkerna" och "frikyrkopastorer" med samma termer som de själva vill bli titulerade med, samtidigt som vi undviker motsvarande generositet i förhållande till dem som just nu har befattningar inom Svenska kyrkan. Där har du din poäng. Men vi som läser denna blogg dagligen kan ju konstatera att Dag vid upprepade tillfällen på senare tid har ställt frågan vilka skäl, i sak, det egentligen finns att se dem som idag verkar som stiftschefer inom SvKans organisation som biskopar i teologisk mening. Några sådana skäl har vare sig du eller någon annat anfört här, utan de teologiska skäl som anförts, inte minst från Laurentii Petri Kyrkoordning (men också i ljuset av den samtida ekumeniska teologin i stort), har snarare klargjort att några biskopar inte längre vigs inom SvK. Att helt bortse från dessa sakskäl i den oklara kyrkosituation som råder och använda termer om personer som det i teologisk mening inte finns grund för anser vi inte lämpligt.

   Radera
  19. Tapel: Ok då förstår du mig när det gäller ena saken. Sedan skriver du: "Några sådana skäl har vare sig du eller någon annat anfört här."

   Nja, jo. Det behöver inte anföras skäl mer än att "era" skäl är svaga och på vilket sätt de är det har jag visat flera gånger. Om man tror att Kyrkan alltid haft rätt så kan man tro som ni, men idén med "kedjebreven" som jag skrev om förut, med en succession som kan "brytas" för alltid om den som lägger handen på en biskop vid ett tillfälle har en x-kromosom är tossig, konstruerad och totalt obiblisk. Säg en enda mening som antyder att Jesus eller Paulus startade "kedjor" av detta slag! Det är enligt mig inte kristen tro utan lutar mer åt vidskeplighet.

   Radera
  20. Anna: Nej, här är du fel ute. Om det skulle ha förts fram argument om att det är två äggstockar eller en x-kromosom som helt plötsligt har förstört en grunden sund kristen kyrka på denna blogg tar jag bestämt avstånd från en sådan verklighetsbeskrivning. Men jag är inte ute efter att recensera olika kommentatorer utan istället vill jag föra vidare Dags argumentation och bredda den. Jag tänker på att Kyrkliga Förbundet bildades efter en strid om skolans kristendomsutbildning i början av 1900-talet, att fader Gunnar utformade sitt kyrkliga förnyelseprogram och grundade stiftelsen Gratia Dei för att göra sig fri från Svenska kyrkans officiella struktur långt innan den första kvinnan blev "prästvigd". På samma spår ser jag att Missionsprovinsen bildades innan Antje Jackelen blev ledare för SvK. När vi konstaterar att biskopar saknas i nuvarande kyrkoorganisation (åtminstone bland dem i aktiv tjänst) så är det endast den logiska följden av en sekellång teologisk argumentation, som i sina huvuddrag bekräftas i stor ekumenisk bredd globalt. Dag och flera med honom har efterlyst bättre argument än de som denna tradition för fram. Det du skriver kan, generöst bedömt, sägas oskadliggöra vanföreställningar av denna tradition, vilka du inledningsvis såg att jag tog avstånd ifrån. Så om du vill argumentera för att det finns biskopar i teologisk mening inom dagens Svenska kyrka får du återkomma med något mer genomtänkt.

   Radera
  21. Ok, Tapel.Bara en sak först Missionsprovinsen bildades inte för att ÄB var kvinna men för att SvK prästvigde kvinnor. Där var det en könsfråga som var den dominerande orsaken.

   Nu är alltså inte könet på ÄB enligt dig den dominerande anledningen till att Modéus inte är en riktig biskop. (Men för andra här, hävdar jag som sagt att jag uppfattat det.)
   Det är avsteg från läran. På samma sätt anser katolikerna att ingen svenskkyrklig biskop varit riktiga biskopar eftersom de inte vigts inom den rätta läran. Successionen är bruten.

   Ni tycker att det är den inte alls det. Samtidigt så anser väl även ni att kyrkan, innan reformationen, också hade påvar och biskopar som for med irrläror och då på samma sätt måste ha brutit den apostoliska successionen? Blir det då inte fruktansvärt krångligt och dumt att hålla på med vem som är "riktig biskop" då lärosuccessionen brutits många gånger genom hela historien? Kan man inte bara kalla den som är biskop för biskop men kritisera det man anser vara felaktig lära? Måste man hålla på att avgöra vem som är "riktig" med avseende på vad jag skrivit ovan? Det synes mig vara en destruktiv väg och Dag själv talar om de "skitviktga" katolikerna som "tror de är ensamma i himlen". Men ändå ska ni hålla på på samma sätt själva?

   Radera
  22. Jag kan bara tala för mig själv även om jag asnluter mig till Dag och den svenska bekännelserörelsen i stort under 1900-talet. Det finns kanske stollar här i kommentarsfältet som har skrivit klumpiga saker mot dig eller i ämbetsfrågan generellt och deras texter kan jag inte diskutera. Jag tycker dock, först och främst, att du gör en hel del förenklingar. Mpr bildades inte därför att det fanns kvinnliga präster utan att därför att de som var anhängare till ämbetsreformen inte accepterade motståndare mot reformen längre (om de kvinnliga prästernas existens hade varit problemet hade ju Mpr bildats flera decennier tidigare). De lettiska och etiopiska kyrkorna är exempel (såvitt jag vet; framtiden får ju utvisa mer långsiktiga resultat) på att man kan ha kvinnor på prästtjänster och samtidigt föra ett ekumeniskt uppdaterat och framåtsiktande samtal om ämbetet. För det andra är det primärt kyrkokroppen som helhet, inte den enskilde individen, som förvaltar den apostoliska successionen. Den är alltså inte något som man kan "ha" eller "mista" till 100 procent (inte här på jorden i alla fall) utan det är mer fråga om att zooma in rätt frekvens som på en gammaldags radio, där man drar bandet till det ställe där ljudkvaliteen är som bäst och säger att här är det "rätt" även om man kan uppfatta vissa delar av ljudet i surrandet något steg åt sidan också. Om man förhåller sig till svenskkyrklig tradition (d v s Sverige och Finland) utifrån denna analogi så menar jag, och de flesta med mig, att det är uppenbart att Mpr förvaltar dessa markörer av katolicitet/apostolicitet bättre än SvKans officiella organisation. För den som vet vad en "god ljudbild" är, lägger man sig helt enkelt hellre på Mpr:s frekvens än SvKans. Därmed kommer man i en situation, både individuellt och på församlingsnivå, att man tvingas konstatera att endast från max ett av dessa två håll kan den verkliga episkopala översynen komma (man kan ju tänka sig ytterligare alternativ vid sidan av dessa två, förstås; att det finns ännu bättre frekvenser som ännu inte (åter)kommit till Sverige; jag personligen tillhör den kategori av personer som väntar på detta tredje alternativ). Det är i ljuset av den här bakgrunden som dina (delvis befogade) invändningar trots allt blir ganska meningslösa, eftersom de inte innehåller något nytt som säger att SvKans teologiska ställningstaganden och agerande skulle uttrycka den apostoliska traditionen bättre än ex vis Mpr:s.

   Radera
  23. Tapel: Jag tycker att du "lägger ut" din sak bra. Vettigast hittills när det gäller "er sida".

   Radera
 2. "Afghanistan har ansvar för sina medborgares säkerhet i Afghanistan, inte Sverige". Men om Afghanistan inte tar det ansvaret? Både prästen och leviten tänkte nog att det var samariernas sak att ta hand om sina egna.

  SvaraRadera
 3. Det där med att bidra är ett populärt argument. Redan före den stora migrationen har vi en situation där två tredjedelar av svenskarna är nettokostnader för samhället. Kostnaderna är alltså större än ett helt livs skatteinbetalningar. Välfärd är dyr. Att använda ekonomiska argument som att rädda just välfärden genom migration blir vilseledande. I så fall måste vi avstå från all humanitär import av människor och endast ta emot elitmänniskor. En kategori som är eftersökt överallt och knappast kommer till Sverige p g a skattetryck, periferi och klimat.
  Migrationen leder till välfärdens nedmontering, nationalstatens nedbrytande och i längden islamisering.

  Hans R

  SvaraRadera
 4. I vår uppväxt brukade småskolans klasser kommenderas ut och vifta med flaggorna, när biskopen kom till församlingen. De uppträdde som några slags kyrkofurstar.

  I vår tid fortsätter biskoparna att uttala sig i tämligen komplicerade frågor. Ta t ex miljödebatten. Äb Weiryd flög tillsammans med tre andra till New York (och smutsade därmed ned luften) för han trodde sig ha kompetens Är det inte detsamma med Modeus uttalande? Naturligtvis vill jag inte frånkänna Kyrkans profetiska uppgift, men då ska det vara profetiskt, byggd på kompetens.

  Även jag tillönskar alla en välsignad Fastetid!
  Stig W.

  SvaraRadera
 5. Äsch, det är klart att dom får kalla till bön. Varför skulle dom inte? Det är väl mest en decibelfråga - i Kairo lät det ju nästan som nån sorts flyglarm. Det vill jag inte ha. Böneutrop utan högtalare är helt OK för mej. Med högtalare blir saken mer komplicerad - en förhandlingsfråga helt enkelt. (Staffanskyrkan i Gävle fick ju sluta ringa på morgonen efter klagomål från sjusovare).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är inte det som är problemet. Problemet är att en biskop i Svenska kyrkan, indirekt uttalar sitt stöd för en främmande tro, en annan religion. För mig är det helt oacceptabelt. Att en politiker kan uttala sig på detta sätt kan jag förstå, men inte en biskop!
   Pelle S.

   Radera
  2. Pelle S.
   Exakt.

   Radera
  3. En tidig morgon i Lahore eller Alexandria,sittande på ett ännu svalt hustak,är öronbedövande- och ja - vackert.

   Men vill vi ha det så i Europa? Om kanske 30-50 år har vi i Västeuropa muslimsk majoritet. Böneutrop är inget problem. Migrationen en ödesfråga.

   Hans-Uno

   Radera
  4. "biskop"?

   ;-) /John

   Radera
  5. En tidig morgon i Lahore eller Alexandria,sittande på ett ännu svalt hustak,är öronbedövande- och ja - vackert.

   Men vill vi ha det så i Europa? Om kanske 30-50 år har vi i Västeuropa muslimsk majoritet. Böneutrop är inget problem. Migrationen en ödesfråga.

   Hans-Uno

   Radera
  6. http://www.smp.se/ledare/boneutropens-grans/

   Radera
  7. Pelle S: "Problemet är att en biskop i Svenska kyrkan, indirekt uttalar sitt stöd för en främmande tro, en annan religion."

   Är det sant det du skriver? Jag frågar därför att jag själv inte läst vad Modéus skrev, men som jag fått refererat uttalade han inte sitt "stöd för en främmande tro" utan sitt stöd för rätten att utöva sin tro och till denna rätt menade han tydligen böneutrop. Det är en milsvid skillnad mellan att försvara någons rätt till sin religion och att "ge sitt stöd" till främmande religion. Har jag fel och i så fall på vilket sätt?

   Detta sagt är jag inte alls per automatik för böneutrop nära min egen bostad, faktiskt en aning emot, fast de kan låta så vackra när man semestrar på sydligare breddgrader.

   Radera
  8. Instämmer helt i Annas svar. Att uttrycka sitt stöd för religionsfrihet är inte detsamma som att "indirekt uttala sitt stöd för en främmande tro." Jag gillar att ateister som Christer Sturmark och Richard Dawkins får göra sej breda i det offentliga rummet. Har jag därmed "indirekt uttalat mitt stöd för ateismen"? Kristendomen med sin långa historia av repression mot oliktänkande, även oliktänkande trosbröder (däri inte alls så olik islam som vissa föreställer sej) måste verkligen - liksom islam eller för den delen ateismen - jobba med sin syn på religionsfrihet, mångfald och tolerans. Vad som helst kan inte accepteras - men böneutrop och kvinnlig omskärelse är inte nödvändigtvis samma sak, liksom inte heller ateistpropaganda och programmatisk avlivning av foster med Downs syndrom.

   Radera
 6. Eliten måste godhetssignalera. Det gjorde redan fariséerna. Har man som yrke att vara god, måste man leverera. Det gör Modeus. /smun

  SvaraRadera
 7. Ständigt denne Modéus II - en galjonsfigur för den känslostyrda MTD-religionen!

  Antony


  SvaraRadera
 8. Jag tror det för kristendomen i Sverige är bra om det sker böneutrop, så det gör biskop Fredrik av Växjö rätt i att stödja.
  Ty annars kommer snart påbuden att tysta kyrkklockorna.
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
  Svar
  1. CH, hur tänker du nu? Utveckla ?

   Radera
  2. Det är nu påbuden om tysta klockor kommer att komma, precis som med friskolorna. I rädsla för islam kväser man allt, av rättviseskäl. Varför ska den ene få höras men inte den andre, liksom?


   Radera
  3. CH säger något vist. Det skulle inte skada SvK med mera böneutrop (om nåd, Hjälp). Tyvärr är det snarast så att vi talar om för Herren hur Han ska ändra budskapet eller vad alla andra har för fel.
   Om vi vill kan vårt böneutrop i Fastan vara: Neh 1: 4-8, men bara om vi själva vill. Prästänka

   Radera
  4. Det var så jag menade. Kyrkklockornas klang är redan ifrågasatt i städer, snart kommer de att ses som en attack mot det sekulära samhället.
   Canutus Hahn

   Radera
 9. Dag: "om en skolledare sa"?? Vad menar du? Vad spelar det för roll vad en skolledare säger om detta? Hur har hen kommit fram till detta? Fast hen finns kanske inte, eftersom du skriver "OM en skolledare sa"?

  Själv har jag lite problem i min sfi-undervisning att så många av de unga männen inte tar sig tid till att göra färdigt sfi-studierna utan i stället kommer direkt från jobbet där de började klockan fem (skolan börjar halv ett) och sedan när undervisningen är slut ska tillbaka och jobba mer. De är väldigt trötta och gör inte så stora framsteg.

  SvaraRadera
 10. Böneutrop är inte samma sak som att ringa i klockor.

  Jonas M

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det verkar mest handla om decibel. Kommunen jämförde med glassbilen. (Sveriges Radio).

   Radera
  2. Jag har en synpunkt till. För ett par veckor sedan så jag på Axess ett program om förföljda kristna i mellan-östern. På en plats i Syrien hade IS förstört kyrkan. Muslimerna i samma by hjälpte då till med återuppbyggandet av kyrkan.Vad ska vi säga om ett sådant beteende? Respekt tycker jag är ordet.Så skapas en bättre värld. Eller var de helt enkelt svaga i sin tro, "kristen-kramare" och såna som "flirtade med de kristna"?

   Detta sagt tycker jag inte att alla eftergifter för främmande trosuppfattningar alltid är av godo.

   Radera
  3. De var troligen relativt okunniga. Kanske hoppades de på ekonomiskt stöd till sitt samhälle?. De hade levat länge med kristna, kanske var detta en stad med tidigare kristen majoritet? Kanske hoppades de undvika repression och hämnd vid de kristnas eventuella återkomst? Kanske var de påverkade av en otrogen, synkretistisk gren av islam, som Ahmadiya eller sufism? Kanske hade de insett den ofta påtalade sanningen att där de kristna i Mellanöstern försvinner, där återstår mest kaos.

   Under alla omständigheter var det bra handlat - och mycket sällsynt I Egypten omhuldar militärregeringen än en gång de kristna, liksom man gjorde under Sadats regim. Då byggdes kyrkor i blandade områden vägg i vägg med moskéer. Den tiden är förbi, men Al-Sisi stödjer sig tungt på de drygt tio procenten kristna i landet. Det irriterar den islamistiska majoriteten ...

   Lars-Gunnar

   Radera
  4. Lars-Gunnar: Nu tycker jag nog att du tolkar illvilligt. Du tror inte att de helt enkelt kan ha varit goda människor som ville hjälpa sin nästa?

   Radera
 11. Hörde på radion att i Stora Tuna hade ett par varit på dropinvigsel (!!). Knappast någon helig askonsdagstystnad där..och blir det linsoppa med torra skorpor till bröllopsfesten?!!

  Jonas M

  SvaraRadera
 12. En positiv sak: I går kväll vsr jag på askonsdagsmässa och fick dessutom kors i min panna och blev tillsagd: ”Kom ihåg att du är stoft och till stoft ska du åter bli. Omvänd dig och tro evangelium.”
  En vacker och tankeväckande handling som i modern form inte är så gammal i Svenska kyrkan - men knappast MTD.
  Canutus Hahn

  SvaraRadera
 13. Jag ställde i går morse frågan om vad Modéus (vilken titel han nu skall bevärdigas med) har sagt om förföljda kristna i muslimska länder. Eftersom ingen har gett något exempel, får jag väl konstatera att han inte har uttalat sig i den frågan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns nog inte ett enda exempel på att MTD-Modéus uttalat stöd för de kristna i Mellanöstern samt fördömt muslimernas folkfördrivning av våra trosbröder och trossystrar, vilket helt enkelt beror på att Modéus II är en postkristen charlatan som ser fram emot det Nordiska kalifatet!

   Antony

   Radera